Beslenme ve Diyetetik Bölümü

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Öğrenim süresi : 4 yıl
Eğitim dili : Türkçe
Puan türü : SAY


PROGRAM HAKKINDA:
Beslenme ve diyetetik bilimi, insan sağlığı ve hastalığını doğrudan ilgilendiren beslenme konularını araştırır. Bu alanda alınacak eğitim, doğru ve sağlıklı beslenme yöntemlerini, kişiye en uygun diyet programlarını oluşturma bilgi ve becerisini kazandırır. Obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi günümüzde hızla artan en önemli sağlık sorunlarının beslenme alışkanlıkları ile ilgili olduğu ve aslında önlenebilir oldukları bir gerçektir. Beslenme ve diyetetik uzmanları bu hastalıkların önlenmesi konusunda giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Besin ve besin çeşitleri, beslenme yöntemleri, diyet formülleri ve hasta beslenmesinde kişiye özel beslenme düzenlemeleri konuları bu bilim dalının ilgi alanı içinde yer almaktadır. Önce sağlığın korunması ve geliştirilmesi, daha sonra hastalıkların tedavisine destek olunması açısından bu dalda çok geniş bir alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bu alandaki ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi, toplumsal bilincin oluşturulması ve bilimsel veriler kullanılarak hasta bireylerin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunlarının öncelikli sorumluluklarıdır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, insanın beslenme ihtiyacının karşılandığı her yerde, özel ve kamu kuruluşlarında, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında, araştırma ve akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü programı, daha önceki deneyimleri ve alanında uzman öğretim üyelerinin liderliğinde, teorik ve uygulamalı eğitim yöntemlerini kullanarak, programa katılan tüm öğrencileri toplumsal fayda üretebilecek temel bilgiye ve derinlemesine inceleme yapabilecek kapasiteye sahip ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin uzmanlar olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.