Hemşirelik Bölümü

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim süresi : 4 yıl
Eğitim dili : Türkçe
Puan türü : SAY

PROGRAM HAKKINDA:
Hemşirelik, ‘‘bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumak, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirmek amacına yönelik olarak hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve eğitiminden sorumlu olan bir sağlık disiplini’’ şeklinde tanımlanır. Hemşirelik eğitimi alan bireylerin tedavi planına katılma görevinin yanı sıra sağlıklı bir çevre oluşturmak için eğitim, danışmanlık, yönetim gibi görevleri de vardır. Hem sağlık hem de hastalık durumlarında görev yaparlar. Hemşirelik, bilgi ve becerinin yanında gönülden bağlılık da isteyen ve insan yaşamına dokunma fırsatı veren kutsal bir meslektir.
Cerrahi hastalıklar hemşireliği
Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği
İç hastalıkları hemşireliği
Halk sağlığı hemşireliği
Psikiyatri hemşireliği
Hemşirelik esasları
Hemşirelik öğretimi
Hemşirelikte yönetim gibi alanlarda akademik ilerleme ve uzmanlaşma söz konusudur.
Tüm özel ve kamu sağlık kurumları, rehabilitasyon merkezleri, okullar, iş yerleri ve benzeri sağlık ya da hastalıkla ilgili alanlar hemşirelerin çalışma alanlarındandır. Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü programı, daha önceki deneyimleri ve alanında uzman öğretim üyelerinin liderliğinde, teorik ve uygulamalı eğitim yöntemlerini kullanarak, programa katılan tüm öğrencileri toplumsal fayda üretebilecek temel bilgiye ve derinlemesine inceleme yapabilecek kapasiteye sahip ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin uzmanlar olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.