Eğitim Kadrosu

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Adalet Meslek Yüksek Okulu

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

idare Hukuku, idari yargılama hukuku, imar hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Olcay Özge ERSÖZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Olcay Özge ERSÖZ

Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

DSA Kimya,
Termikel A.Ş.,
Wenta Makine

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Türker A.K., Aktepe A., İnal A.F., Ersöz O.Ö., Daş G.S., Birgören B., (2019) A Decision Support System for Dynamic Job-Shop Scheduling Using Real-Time Data with Simulation, Mathematics, DOI: 10.3390/math7030278

Türker, A.K., Ersöz, O.Ö, Üretim Planlama Ve Kontrolün Atölye Yükü İle Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5, 2016

Ersöz, O.Ö., Atölye Yükünün Planlanmasında RFID Temelli Dinamik Bir Yaklaşım ve FNSS'de Uygulanması, Kırıkkale Üniversitesi, 2016.

Ersöz, S., Ersöz, O.Ö., İşletmelerde Bilgi Sistemleri (Uygulamalı Örneklerle) / Nobel Yayınları (2015)

Ersöz O.Ö., Aktepe A., Ersöz S. “SWOT Analizi ve Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Rekabet Analizi”, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi

Ersöz O. Ö., Aktepe A., Ersöz S. Akademik Birimlerin Etkileşimli Performans Analizinde Bulanık AHP ve Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemlerinin Bütünleşik Kullanımı, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir.

Adı SoyadıUzman Nihat Onur BAYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Uzman Nihat Onur BAYSAL

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Nurullah BAL
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Reha BAYANSAR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Öznur NALÇINKAYA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Onur KAVAK
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Tuba ŞENEL İNCE
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta[email protected]