Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

AnasayfaAkademikAraştırma Etik KurullarıGirişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Belgeler

 

Etik Kurul Toplantıları onbeş günde bir Pazartesi günü yapılmaktadır. Bu nedenle sorumlu araştırmacının en geç toplantı gününden önceki Cuma günü mesai saati bitimine kadar araştırma dosyasını eksiksiz Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi sorumlu araştırmacı tarafından imzalanarak Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belge tesliminde dikkat edilmesi gereken hususlar; Başvuru dosyası Etik Kurul web sayfasında duyurulan güncel formlar üzerinden hazırlanmalıdır.

Başvurunun ekinde yer alan bütün belgelerin aslı ile birebir aynı olması ve ıslak imzalı/tüm araştırmacılar tarafından paraflı olmalıdır.

Araştırma ekibinin bütün üyelerinin araştırmanın tümü hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

Araştırmanın sunulan protokole, ilgili mevzuata, güncel Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi ve güncel İyi Klinik Uygulamaları ilkelerine yapılması gereklidir. Bu süreçlerin anıldığı şekilde yürütülmesinden sorumlu araştırmacı yükümlüdür.

Araştırma sona erdikten sonra çalışmanın sonuç raporunun araştırmanın bitiminden sonra bir ay içinde Kurulunuza sunulması gerekmektedir.

Çalışmanın herhangi bir sebepten dolayı tamamlanamaması durumunda Etik Kurulun bilgilendirilmesi gerekir.

 

Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu kapsamındaki araştırmalar için araştırma tasarımı ve bu araştırmaların Kurulda değerlendirilmesi için Kurulumuza yapılacak başvurularda kullanılacak/kullanılabilecek formlar:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com