Beslenme ve Diyetetik

Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Doktora programının amacı, yüksek lisans yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunlarına bir üst düzey eğitim olanağı sunmak; beslenme ve diyetetik alanına ilişkin konularda gerekli teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip; disiplinler arası çalışmalara açık, bağımsız ya da ekip olarak proje planlayıp yürütebilen, sonuçları yorumlayabilen ve yayınlayabilen; ülkenin beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi olan; sürekli gelişen, değişen bilgi ve uygulamaları izleyebilen, yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları etkin kullanan, birikimlerini yeni nesillere aktarmak için eğitim programlarında görev alabilecek Beslenme ve Diyetetik Bilim Doktorları yetiştirmektir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com