(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Ahmet KOÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ahmet KOÇ

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / VAN
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi /HATAY
Mevlana Üniversitesi, Tıp Fakültesi / KONYA

Araştırma Alanları

Histoloji, Embriyoloji, İmplantasyon Biyolojisi, İmmun Sistem Hücreleri, Ekstrasellüler Matriks, İmmünohistokimya

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Yıldız H, Oztas H, Yıldız D, Koc A, Kalipci E, “Inhibitory Effectss of Acetylsalicylic Acid on Exocrine Pancretic Carcinogenesis” Biotech Histochem. 2013 May88(3-4):132-7.

2. Gökçe A, Oktar S, Koc A, Yonden Z, "Protective effects of thymoquinone against methotrexate-induced testicular injury", Hum Exp Toxicol, 30(8), 897-903, 2011

3. Gökçe A, Oktar S, Koc A, Gonenci R, Yalcinkaya F, Yonden Z, Duru M, “Protective Effect of Thymoquinone in Experimental Testicular Torsion.” Urol Int. 85(4), 461-465, 2010

4. Ergun Y, Koc A, Dolapcioglu K, Akaydin Y, Dogruer G, Kontas T, Kozlu T, Aslan E, ” The protective effect of erythropoietin and dimethylsulfoxide on ischemia-reperfusion injury in
rat ovary.” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 152 (2), 186-90, 2010.

5. Oktar S, Gökçe A, Aydin M, Davarci M, Meydan S, Oztürk OH, Koç A, “Beneficial effect of erdosteine on methotrexate-induced testicular toxicity in mice.” Toxicol Ind Health, 26(7), 433-38, 2010.

6. Dogramaci Y, Kalac A, Atik E, Esen E, Altuğ ME, Onel E, Koç A, Yanat A, ” Effects of a single application of extractum cepae on the peritendinous adhesion: an experimental study in rabbits.”, Ann Plast Surg. 64(3), 338-41, 2010.

7. Gonenci R, M.E. Altug, A. Koc, A. Yalcin, “Effects of Bovine Amniotic Fluid on Acute Alkali Burns in the Rat” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4), 617-623, 2009.

8. Gonenci R, Altug ME, A Koc, Oksuz H, H Yuksel, “Effects of the Bovine Amniotic Membrane on Corneal Healing with Acute Alkali Burns in Rabbits.” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(8), 1653-1659, 2009.

9. Kuvandık G, M. Duru, A. Nacar, Z. Yönden, R Helvaci, A. Koc, T. Kozlu, H. Kaya, S. Sögüt, “Effects of erdosteine on Acetominophen-induced hapatotoxicity in rats”, Toxicologic pathology, 36, 714-719, 2008.

10. Duru M, Nacar A, Yönden Z, Kuvandik G, Helvaci MR, A. Koc, Y. Akaydin, H. Öksüz, S.Sögüt, “Protective Effects of N-Acetylcysteine on Cyclosporine-A-Induced Nephrotoxicity”
Renal Failure, 30, 453–459, 2008.

11. Kaya H, A. Koc, S. Sogut, M. Duru, H. R. Yilmaz, E. Uz ve R. Durgut, “TheProtective Effect of N-Acetylcysteine Against Cyclosporine A-Induced Hepatotoxicity in rats” , J. Of
Appl Toxi, 28(1), 15-20, 2008.

12. Oztas H, A. Koc, D. Yildiz, “Ultrastructural Changes in Pancreatic Acinar Cells of Fatty Acids Fed Rat”, Indian Vet. J., 85, 67-72, 2008.

13. Yildiz, H, A. Koc, H. Oztas, D. Yildiz, ” Possible Inhibitory Effects of Aspirin on Azaserine Initiated Rat Pancreatic Carcinogenesis”, Indian Vet. J., 85, 187-190, 2008

14. Demir, H, M. Kanter, O. Coskun, Y.H. Uz, A. Koc, A. Yildiz, “Effect of Black Cumin (Nigella Sativa) on Heart Rate, Some Haematological Values and Pancreatic BetaHaematological Values and and Pancreatic Beta Cell Damage in Cadmium-Treated Rats”, Biol Trace Elem Res., 110(2), 151–162, 2006.

15. Duran, N, A. Koc, H. Oksuz, C. Tamer, Y. Akaydin, T. Kozlu, M. Celik, “The protective role of topical propolis on experimental keratitis via nitric oxide levels in rabbits”, Molecular and Cellular Biochemistry, 281, 153–161, 2006.

16. Koc, A, M. Duru, H. Cıralik, R. Akcan, S. Sogut, “Protective Agent, Erdosteine, against Cisplatin-İnduced Hepatic Oxidant Injury in Rats “, Molecular and Cellular Biochemistry, 278, 79–84, 2005.

17. Koc, A, A. Narci, M. Duru, H. S. Gergerlioglu, Y. Akaydin, S. Sogut, “The protective role of erdosteine on testicular tissue after testicular torsion and detorsion”, Molecular and Cellular Biochemistry, 280, 193–199, 2005.

18. Sarica S, S. Erdogan, A. Koc, Z. Erdogan, “The Addition of Avilamycin, Mannanoligosaccharide and Organic Acids Mixture to Corn-Soybean Meal Based Broiler Diets”, Indian Journal of Animal Sciences, 75(8), 961-964, 2005.

19. Kanter, M, C. Yıldız, I. Meral, A. Koc, I. Tasal, “Effects of a GnRH Agonist on Oocyte Number and Maturation in Mice Superovulated with eCG and hCG”, Theriogenology, 61, 393-8, 2004.

20. Kanter, M, A. Gul, I. Meral, A. Koc, M. Ilhan, E. Erdogan, ”Morphological Quantitative Changes in the Number of Lymphocytes, Macrophages and Plasma Cells in the Uterus and Lymph Nodes of Rats Exposed to the Systemic Administration of BCG”, Tohoku J. Exp. Med., 199(4), 219-28, 2003.

21. Kanter, M, M. Yoruk, A. Koc, I. Meral, T. Karaca, “Effects of Cadmium Exposure on Morphological Aspects of Pancreas, Weights of Fetus and Placenta in Streptozotocin-İnduced Diabetic Pregnant Rats”, Biol Trace Elem Res, 93(1-3),189-200, 2003.

22. Kanter, M, M. Yoruk, A. Koc, I. Meral ve H.H. Timurkan, “A Rat Model for the Immune Response to the Intrauterine Administration of BCG”, Scan. J. Lab. Anim. Sci, 29 (1), 34–39, 2002.

23. Çınar, A, M. Yörük, I. Meral, D. Kılıçalp, A. Koç, A. Ertekin, “Karbon tetraklorür (CCI4) ile Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut ve Kronik İntoksikasyonun Karaciğerin Histolojik Yapısına, Bazı Hematolojik Değerlere ve Elektrokardiyogram Üzerine Etkileri”. Tr. J. Veterinary and Animal Sciences, 23, 235-242, 1999.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Koc, A., A. Narci, M. Duru, H. S. Gergerlioglu, Y. Akaydin, ve S. Sogut, “The protective role of erdosteine on testicular tissue after testicular torsion and detorsion”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Oral Presentation-13).

2. Koc, A., M. Duru, H. Cıralik, R. Akcan ve S. Sogut, “Protective Agent, Erdosteine, against Cisplatin-İnduced Hepatic Oxidant Injury in Rats “,4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-331).

3. Oztas, H., A. Koc ve D, Yıldız, “comparative Study of Ultrastructural Changes in Azaserine İnitiated and Oleic Acid or Stearic Acid Fed Rat Acinar Cells”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-431).

4. Yıldız, H., A. Koc, H. Oztas ve D. Yıldız, “A possible İnhibitory Effects of Aspirine on Azaserine İnitiated Rat Pancreatic Carcinogenesis”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-621).

5. Oksuz H., S. Sogut, A. Koc, E. Uz, C. Tamer, H. Yilmaz, M. Duru, G. Kuvandik, H. Kaya, G. Genctoy, Y. Akaydin, ”The protective role of N-acetylcysteine on cyclosporine A-induced
nephrotoxicity in rats” FEBS JOURNAL 273: 178-178 Suppl. 1 JUN 2006.(Poster Presentation-378).

6. Ergün Y., A. Koc., Dolapcıoglu K., Akaydın Y., Doğruer G., Kontaş T., Kozlu T. and Aslan E. “The Protective Effect of Erythropoietin and Dimethylsulphoxide on Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Ovary” 8th TURKİSH-GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS, April 29-may 3 2009, Kemer-ANTALYA. (Oral Presentation).

7. Oktar S, Gökçe A., Aydin M., Davarci M., Meydan S., Ozturk O.H., Koc A., “Beneficial effect of erdosteine on methotrexate-induced testicular toxicity in mice”, Eur Urol Suppl 2010;9(6):614. (Oral Presentation).

8. Gökçe A., Oktar S., Koc A., Gonenci R., Yalcinkaya F., Yonden Z., Duru M. “Protective effect of thymoquinone in experimental testicular torsion” Eur Urol Suppl 2010;9(6):585. (Oral Presentation).

9. Tunçdemir A R, Koc A, Polat S, Gümüş H. Ö, Dalkız M, “In vivo cytotoxicity of injection molded and conventional pressure pack acrylic resin dentures “, 10th International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathology Society, 2012. (Oral Presentation).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Lippincott Resimli Açıklamalı Histoloji, Yayınevi: İstanbul Tıp Kitabevleri, Sayfa Sayısı : 360, ISBN : 9786054949700, 2016,


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar I. Hücresel Savunma Sistemi Hücreleri”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 6(1–2), 122–130, 2000.

2. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar II. Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 6(1–2), 131–135, 2000.

3. Kanter, M. ve A. Koç, “Sıçanlarda Doğumdan Sonra Uterus İnvolusyonunun Histolojik Olarak İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8(1-2), 21-24, 1997.

4. Kanter, M., A. Koç ve I. Alkan, “Farklı Seks Steroidlerinin Verilmesi Sonucu Tavşan Prostat Bezinde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi “, Y.Y.Ü. Van Tıp Derg., 4(2), 62–67, 1997.

5. Kanter, M., M. Gençcelep ve A. Koç, “Puberte Döneminde Yapılan Kastrasyon ve Kastrasyondan Sonra verilen Testosteronun Ergin Sıçan Timus Bezinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişikliklerin Işık Mikroskobu ile İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8(1-2), 16-20, 1997.

6. Yörük, M., İ.H. Nur ve A. Koç, “Yerli Eşeklerin Üçüncü Göz Kapağı (Palpebra tertia) Üzerinde Histolojik Araştırmalar”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8 (1-2), 68-74, 1997.

7. Akaydın, Y. ve A. Koç, “İnterkalat Hücrelerin Morfolojik Özellikleri”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78(3), 47-50, 2007.

8. Akaydın, Y. ve A. Koç, “Hemal ve Hemal Lenf Düğümlerinin Morfolojisi”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Vet Hekim Der Derg, 79(1): 51-55, 2008.

9. Durgut, R., Koc, A., Gonenci, R., Bal, R., Celik, S., Guzel, M., Altug, ME., ve Atesoglu, EO,”Effects of High dose Lead Toxication on Liver, Kidneys, Heart, Brain and Blood in Rabbits: An Experimental Study”, Journal of Applied Biological Sciences 2 (2): 11-18, 2008.

10. Gönenci R, Yüksel H, Altuğ ME and Koç A, “Bir Alman Kurt Köpeğinde Mukosel (Sialosel) Olgusu”, Kocatepe Veteriner Dergisi, 2(1), 32-39, 2009.

11. Altunlu E, Koc A, Kozlu T, Akaydın Y,Ateş S, “Sıçanlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Parotisin Gelişimi Üzerinde Histokimyasal ve Işık mikroskobik Çalışmalar”, Atatürk Ü Vet Fak Derg., 5(3) 129-139, 2010.

12. Yıldız H, Akaydın Y, Kozlu T, Koc A, “Ratlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Submandibularisin Gelişimi Üzerinde Işık mikroskobik Çalışmalar”, Atatürk Ü Vet Fak Derg., 5(2) 55-64, 2010.

13. Tunçdemir A R, Koc A, Polat S, Gümüş H. Ö, Dalkız M, “In vivo cytotoxicity of injection molded and conventional pressure pack acrylic resin dentures “, Euro J General Dentistry, 1(3), 2012.

14. Yiğit Y, Yetim I, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z, “Akut mezenter iskemide plazma D-dimer düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: deneysel çalışma”, Gülhane Tıp Derg, 54, 29-34, 2012.

15. Deniz A, Taş F, Tomur A, Koç A, “KAFEİNİN GEBELİKTEKİ TOKSİK ETKİLERİ”, Ibni Sina Journal of Medical Sciences, 3 (1), 59-63, 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Kanter, M., A. Koç ve İ. Alkan, “Farklı Seks Steroidlerinin Verilmesi Sonucu Tavşan Prostat Bezinde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi “, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, 34, 1998.(Sözel)

2. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar”, 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 18, 2000. (Sözel)

3. Kanter, M., M. Yoruk, A. Koc, I. Meral ve T. Karaca, “Effects of Cadmium Exposure on Morphological Aspects of Pancreas, Weights of Fetus and Placenta in Streptozotocin-Induced Diabetic Pregnant Rats”, 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, 43, 2002. (Poster)

4. Kanter, M., C. Yıldız, I. Meral, A. Koç ve I. Tasal, “Effects of a GNRH agonist on Oocyte Number and Maturation in Mice Superovulated with eCG and hCG”, 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, 44, 2002. (Poster)

5. Duran, N., A. Koç, H. Öksüz, C. Tamer, Y. Akaydin, A. Küçükcan ve M. Çelik, “ Tavşanlarda S. Aureus Keratitinde Topikal Propolisin Anti-Oksidatif, Anti-İnflamatuvar ve Anti-Bakteriyel Etkisi”, 20. Ankem Klinikleri ve Tıp Bilimleri Kongresi, Kemer-Antalya, 10, 22-26 Mayıs, 2005. (Sözel)

6. Beyaz F, Özkan OV, Yetim İ, Özer B, Yönden Z, Semerci E, Atik E, Koç A. “Tıkanma Sarılığı Modelinde Quercetin’in Bakteriyel Translokasyon, Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Karaciğer Histopatolojisine etkileri: Deneysel Araştırma”, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara (Poster)

7. Yiğit Y, Yetim I, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z, “Akut mezenter iskemide plazma D-dimer düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: deneysel çalışma”, XIII. Ulusal kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 mayıs 2011, Antalya. (Sözel)

Katıldığım Kongreler:

1. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Ağustos–2 Eylül 1994, Bursa.

2. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, 1998.

3. 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 2000.

4. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul

5. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 haziran 2006, Malatya

6. IX. Uluslararası katılımlı Ulusal Histoloji ve Emb Kongi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.

7. 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey.

8. XIII. Ulusal Histoloji Kongresi, 30 Nisan-3 mayıs 2016, Çeşme İzmir.

9. 13. Ulusal Sinirbilim kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya.

10. Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Konya

Katıldığım Kurslar:

1. İmmunohistokimya ve Westren Blot Teknikleri Uygulamalı Work Shop, 18-21 Eylül, 2000, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Antalya.

2. III. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18-20 Haziran 2001, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği, Gaziantep.

3. Flüoresan ve Konfokal Mikroskopi Tekniği ve Kullanım (Teorik ve Pratik) Kursu, 21 Haziran 2001, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

4. VII. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18–21 Temmuz, 2005, İstanbul Üniversitesi, Veteriner fakültesi, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği, İstanbul.

5. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler Eğitim Programı. TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 25-29 Haziran 2007, Gebze.

6. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Etik Kurulu, 25-29 Şubat 2008, Konya.

7. The 9.th International Symposium on the Result of Turkish-German studies in agriculture, 22-27 Mayıs, 2010, Hatay

8. 1. Hücre ölümü Araştırma Teknikleri Teorik kursu, 2011, İzmir

9.TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim semineri, 17.10.2012, Hatay

10. DNA, RNA ve Protein Tabanlı Moleküler Yöntemler Uygulamalı Eğitimi Kursu, 30 Ocak–1 Şubat 2012, Hatay

11.XVII Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji uygulamalrı Kursu, 24-28 eylül 2012, Kou KÖGEM, Kocaeli

12. Sürekli Tıp Eğitimleri Etkinlikleri, Mevlâna Üni. Tıp Fakültesi, 2015-2016 akademik Yılı.

13. Kalbe Multidisipiner yaklaşım sempozyumu, Mevlâna Üni. Tıp Fakültesi, 13 Mayıs 2016. Mavikod Kulübü,

14. Mevlâna Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 2Ulusal ve uluslararası patent sistemi ile ticarileşmede güncel yaklaşımlar’, 5 ekim 2015

15. Mevlâna Üniversitesi, Tıp fakültesi, Eğitici Eğitimi Kursu, 26-31 Mayıs 2013.

16. Tüba Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar sempozyumu, 20 Ekim 2015, Ankara

17. “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım” Kursu, Haziran, 2015. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Diğer Etkinlikler:

Yurt Dışı etkinlikleri: Erasmus (LLP) programı ile Portekiz Evora Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 28 Mayıs-3 Haziran 2008 tarihlerinde incelemelerde bulundum.

Hakemlik Yaptığı dergiler:

1. European Surgical

2. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

3. Renal Failure

4. Turkish J Medical Sciences

Adı SoyadıProf.Dr. Burak BİLECENOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1999 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ufuk Üniversitesi (ANKARA)
Ankara Üniversitesi (ANKARA)

Araştırma Alanları

Anatomi
Temporomandibuler Eklem
Mikro BT
Radyolojik Anatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6.1. “Modern ve antik dönem Anadolu insanlarının üçüncü molarlarının incelenmesi ve karşılaştırılması” Pervin Özkara, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Paleoantropoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 (EŞ DANIŞMAN)

6.2. “Mandibular Kanin Dişlerden Cinsiyet Tayini” Sema Demirel, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020 (DANIŞMAN)

6.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Havva Ahsen Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019 (EŞ DANIŞMAN)

6.4. “Dişlerin Pulpa/Sert Doku Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Görüntüleri Üzerinden Yaş Tahmini Açısından İncelenmesi” Nihan Keler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.5. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanılarak Kvaal Yöntemi ile Dişlerden Yaş Tayini Yönteminin Anadolu Populasyonunda İncelenmesi”, Hatice Çelik, Tezli Yüksek Lisans (Adli Antropoloji) (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.6. “Farklı Asitleme Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Kompomer Restorasyonlarda Nanosızıntının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Betül Büşra Ursavaş (Şahin), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), 2022

6.7. “Yerli Olarak tasarlanmış ve Üretilmiş İmplant Derim İç Altıgen Şekilli Gövde-Destek Bağlantısının Farklı Açılı Desteklerde ve Farklı Çiğneme Kuvvetleri Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yezdan Dilan Erkcan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), Haziran, 2021

7. PROJELER

7.1. “Yumuşak ve sert doku malzeme deney sistemine elektronik veri toplama biriminin eklenmesi” TÜBİTAK PROJESİ, 2005 - 2006, Araştırmacı.

7.2. “Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerinin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2539, 2013 (REDDEDİLDİ)

7.3. “Beyaz Dişler - White Teeth (TR-12-E297-2013-R2)”, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2013, Danışman.

7.4. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Radyoanatomik Atlası”, TÜBİTAK 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 (REDDEDİLDİ)

7.5. “Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Düşük Seviyeli Lazer ve Akupunktur Tedavisinin Etkisinin Fonksiyonel ve Magnetik Rezonans Görüntülenmesi ile Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2544, 2015 (REDDEDİLDİ)

7.6. “Dental Cerrahi İşlemler Sonrasında Kemik Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Büyüme Faktörü ve Antibiyotik Yüklü Nanopartikül, Film ve Greft Materyali Kombinasyonlarının Hazırlanması, Mikro-BT Değerlendirilmesi”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP-AYP, 2016 (16.01.2017-16.01.2020 / 17A0234001), Araştırmacı

7.7. “Comparative Evaluation of Skeletons of Hungarian and Turkish Ethnic Groups from the Age of The Occupation of Ottoman Empire”, TÜBİTAK 2522, 2017, (REDDEDİLDİ).

7.8. "Revaskülarizasyon Tedavisinde Değişik Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Silikat İçerikli Ajanın Nanosızıntı ve Kırılma Direnci Üzerine Etkisi", BAP-ANKARA, 2020, Araştırmacı.

8. İDARİ GÖREVLER

8.1. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

8.2. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

8.3. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

8.4. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013/2014-2020)

8.5. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2014-2019)

8.6. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü (2012-2020)

8.7. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.9. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-2018)

8.10. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

8.11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2018)

8.12. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)

8.13. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyeliği (2017-2019)

8.14. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Müfredat Komisyonu Üyeliği (2018-2019)

8.15. Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) Danışma Kurulu Üyesi (2018-2020)

8.16. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Stratejileri ve Akreditasyon Kurulu Üyeliği (2018-2019)

8.17. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2021-...)

8.18. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.19. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.20. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.21. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

9. BİLİMSEL VE DİĞER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

9.1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

9.2. Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

9.3. Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-2016)

9.4. Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)

10. ÖDÜLLER

10.1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

10.4. “Three Dimensional Imaging of an Implant System by Using Computerized Micro-tomography: A Pilot Study”, Akat B, Ocak M, Bayrak A, Bilecenoglu B, 2018 PIEG/GDIA Best Poster Presentation Award.

10.5. “Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile Elde Edilen Verilerden 3 Boyutlu Yazıcı ile Anatomik Eğitim Materyeli Oluşturulması”, Tonga B, Yıldız UC, Geneci F, Torun Bİ, Ocak M, Uzuner B, Bilecenoglu B, Çalışkan S, Desdicioğlu K, AYBÜTOK 2018 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi), Sözlü Sunum Birincilik Ödülü.

13. ESERLER

13.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.1.1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg (Q4). 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

13.1.2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J (Q3). 2005 Nov;26(11):1827-8.

13.1.3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”
Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

13.1.4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”
Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res (Q1). 2008 Mar;11(1):52-8.

13.1.5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”
Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2010; 5 (Suppl 1): 238-240.

13.1.6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”
Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2010 Nov;69(4):201-3.

13.1.7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”
Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat (Q4). 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

13.1.8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 382-383.

13.1.9. “The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”
Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 383-384.

13.1.10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod (Q2). 2011 Aug;112(2):e48-55.

13.1.11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”
Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont (Q4). 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x.

13.1.12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”
Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg (Q4). Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

13.1.13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”
Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol (Q2). 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011.

13.1.14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”
Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci (Q4). 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

13.1.15. “Evaluation of atlantodental interval using 3D CBCT images reconstructed from a volumetric rendering program”
Bilecenoglu B, Orhan K, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2018; 13 (Suppl 1):S265-266

13.1.16. “Evaluation of the anatomical measurements of the temporomandibular joint by cone-beam computed tomography”
Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2019;78(1):174-181. doi: 10.5603/FM.a2018.0060. Epub 2018 Jul 16.

13.1.17. “Morphometric analysis of vidian canal and its relations with surrounding anatomic structures by using cone beam computed tomography”
Kurt MH, Bozkurt P, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Orhan K. Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2020;79(2):366-373. doi: 10.5603/FM.a2019.0094.

13.1.18. “The micro-CT evaluation of enamel-cement thickness, abrasion, and mineral density in teeth in the postmortem interval (PMI): new parameters for the determination of PMI”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Akbulut S, Ocak M, Orhan K., Int J Legal Med (Q1). 2020 Mar;134(2):645-653. doi: 10.1007/s00414-019-02104-2. Epub 2019 Jul 3.

13.1.19. “Volumetric Cuspal Deflection of Premolars Restored With Different Paste-like Bulk-fill Resin Composites Evaluated by Microcomputed Tomography”
Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K. Oper Dent (Q3). 2020 Mar/Apr;45(2):143-150. doi: 10.2341/19-019-L. Epub 2019 Jul 8.

13.1.20. “Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation”
Aydın F, Demirel G, Bilecenoğlu B, Ocak M, Gür G., Journal of Adhesion Science and Technology (Q3). 2020 34(4), pp. 388-399.

13.1.21. “Micro-computed tomographic assessment of the shaping ability of the One Curve, One Shape, and ProTaper Next nickel-titanium rotary systems”
Tufenkci P, Orhan K, Celikten B, Bilecenoglu B, Gur G, Sevimay S. Restor Dent Endod (PubMed & SCOPUS). 2020 May 22;45(3):e30. doi: 10.5395/rde.2020.45.e30.

13.1.22. “Cone beam computed tomography evaluation of the relationship between atlantodental interval and skeletal facial morphology in adolescents”
Cesur E, Orhan K, Misirli M, Bilecenoglu B. Braz J Otorhinolaryngol (Q3). 2020 Nov-Dec;86(6):711-719. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.005.

13.1.23. “Effects of Preheating and Sonic Delivery Techniques on the Internal Adaptation of Bulk-fill Resin Composites.”
Demirel G, Orhan AI, Irmak O, Aydın F, Büyüksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K. Operative Dentistry (Q3). 2021 Mar 1;46(2):226-233. doi: 10.2341/19-241-L.

13.1.24. “Evaluation of Denture Base Adaptation Fabricated Using Conventional, Subtractive and Additive Technologies: A Volumetric Micro‐Computed Tomography Analysis”
Oguz EI, Kılıçarslan MA, Özcan M, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K., Journal of Prosthodontics (Q4). 2021 Mar;30(3):257-263. doi: 10.1111/jopr.13326.

13.1.25. “Micro-computed tomographic evaluation of the effects of pre-heating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites”
Demirel G, Orhan AI, Irmak Ö, Aydin F, Buyuksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K., Dent Mater J (Q3). 2021 Mar 31;40(2):525-531. doi: 10.4012/dmj.2020-071.

13.1.26. “Marginal and internal fit of feldspathic ceramic CAD/CAM crowns fabricated via different extraoral digitization methods: a micro-computed tomography analysis”
Oğuz Eİ, Kılıçarslan MA, Ocak M, Bilecenoğlu B, Ekici Z. Odontology (Q2). 2021 Apr;109(2):440-447. doi: 10.1007/s10266-020-00560-6.

13.1.27. “Micro-CT Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Crown and Inlay Restorations Fabricated Via Different Digital Scanners belonging to the Same CAD-CAM System.”
Ekici Z, Kılıçarslan MA, Bilecenoğlu B, Ocak M. Int J Prosthodont (Q4). 2021 May/June;34(3):381–389. doi: 10.11607/ijp.6822.

13.1.28. “Evaluation of the detectability of early mandible fracture healing findings in terms of vitality aspect by using micro-CT technology in postmortem interval”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Ocak M, Şen E, Atakan C, Orhan K. Leg Med (Tokyo) (Q3). 2021 Jun 1;52:101914. doi: 10.1016/j.legalmed.2021.101914.

13.1.29. “Can Combination of Simvastatin and Melatonin Create a Synergistic Effect on Bone Regeneration?”
Koc O, Tuz HH, Ocak M, Bilecenoglu B, Fırat A, Kaymaz FF., Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Q3). 2021 Aug;79(8):1672-1682. doi: 10.1016/j.joms.2020.12.044.

13.1.30. “Investigation of the effect of ghrelin on bone fracture healing in rats”
Erener T, Ceritoğlu KU, Aktekin CN, Dalgic AD, Keskin D, Geneci F, Ocak M, Bilecenoğlu B, Hücümenoğlu S, Çaydere M, Şeneş M, Sezgin Ö, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (Q3). 2021 Oct;48(10):1382-1390. doi: 10.1111/1440-1681.13544.

13.1.31. “Effects of various thicknesses and levels of mineral trioxide aggregate coronal plugs on nanoleakage and fracture resistance in revascularization: An in vitro study.”
Gunal E, Bezgin T, Ocak M, Bilecenoglu B. Aust Endod J (Q4). 2021 Dec;47(3):608-615. doi: 10.1111/aej.12531.

13.1.32. “Effect of different preparation finishing procedures on the marginal and internal fit of CAD-CAM-produced restorations: A microcomputed tomography evaluation”
Tamam E, Güngör MB, Nemli SK, Bilecenoglu B, Ocak M, The Journal of Prosthetic Dentistry (Q2). Journal of Prosthetic Dentistry 2021 Dec 30:S0022-3913(21)00631-4. doi: 10.1016/ j.prosdent.2021.10.029

13.1.33. “Micro-CT evaluation of ‘danger zone’ and microcrack formation in mesial root canals of primary teeth with single- file rotary and reciprocating systems”
Yüksel BN, Öncü A, Çelikten B, Bilecenoglu B, Orhan AI, Orhan K, Int J Paediatr Dent (Q2). 2022 Jan;32(1):109-115. doi: 10.1111/ipd.12800

13.1.34. “Examination of inner ear structures: a micro-CT study”
Geneci F, Uzuner MB, Bilecenoğlu B, Torun Bİ, Orhan K, Ocak M, Acta Oto-Laryngologica (Q4). 2022 Jan;142(1):1-5. doi: 10.1080/00016489.2021.2015078

13.1.35. “Morphologic Mapping of the Sublingual Microcirculation in Healthy Volunteers”
Güven G, Uz Z, Hilty MP, Bilecenoğlu B, Akin Ş, Ince Y, Ince C, Journal of Vascular Research (Q4). 2022 Mar 21;1-10. doi: 10.1159/000522394

13.1.36. “Can Lateral Offset Be Used as a Predictive Marker for Proximal Femur Disorders?”
Torun Bİ, Kendir S, Geneci F, Uzuner MB, Ocak M, Bilecenoglu B, Işık Ç, Desticioğlu K, Indian Journal of Orthopaedics (Q4), 2022/4; 56/4: 614-620. https://doi.org/10.1007/s43465-021-00576-2

13.1.37. “Effect of different resin removal methods on enamel after metal and ceramic bracket debonding: An in vitro micro-computed tomography study”
Cesur E, Arslan C, Orhan AI, Bilecenoğlu B, Orhan K. J Orofac Orthop (Q3). 2022/5; 83: 157-171. doi: 10.1007/s00056-021-00306-1.

13.1.38. “Investigation of medical faculty students' views on cadaver and cadaver teaching in anatomy”
Demir BT, Altintas HM, Bilecenoğlu B, Morphologie (PubMed_Medline). 2022 May 31;S1286-0115(22)00032-7. doi: 10.1016/j.morpho.2022.03.004.

13.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

13.2.1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

13.2.2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

13.2.6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

13.2.11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

13.2.12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients” (POSTER), Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.19. “Comparison of Temporomandibular Joint Morphometry from Cone Beam CT Images” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, 20th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 26-29 August, Santiago, Chile, 2015.

13.2.20. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt MH, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.21. “Morphometric Features of the Vidian Canal: A Path for the Skull Base Surgery with Endonasal Approach” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kurt MH, Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.22. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.23. “Florid Cemento-osseous Dysplasia of the Anterior Mandibula: A Case Report” (POSTER), Kolsuz ME, Bozkurt P, Bilecenoglu B, PIEG-GDIA Dental Implantology Symposium on November 9-12, Belgrade, Serbia, 2017.

13.2.24. “A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Ocak M, Orhan K, Erol AS, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.25. “Evaluation of Anatomical Measurements of Articulatio Temporomandibularis by Using Cone-Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.26. “Assessment of the Differences in Paranasal Sinuses and Upper Airway Anatomy in the Anatolian and Cypriot Populations by means of Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kolsuz ME, Aksoy S, Bilecenoglu B, Bozkurt P, Orhan K, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.2.27. “Evaluation of Bone Densities of Lumbar Vertebrae by Micro CT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Geneci F, Ocak M, Uzuner MB, Bilecenoglu B, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.3. YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.3.1. “Ağız, Çene ve Yüz Bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

13.3.2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

13.3.3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

13.3.4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

13.3.7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

13.3.8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

13.3.9. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Anatomi ve Varyasyonlar” (BÖLÜM), Orhan K, Bilecenoğlu B, Eren H, “Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları”, Editör: Prof. Dr. İlknur Özcan, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.

13.3.10. “Diş Hekimliği Anatomi Atlası, 2. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Baker, EW, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2017.

13.3.11. “Woelfel, Dental Anatomi, 9. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Scheid RC, Weiss G, Çeviri Editörü: Balcıoğlu HA, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

13.3.12. “İnsan Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2018.

13.3.13. “Anatomy of the Temporomandibular Joint” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Dr. Mert Ocak, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.14. “Micro-CT Applications in TMJ Research” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Mert Ocak, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.15. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri” (EDİTÖR), Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.16. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 65 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.17. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 66 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.18. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 67 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.19. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 68 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.20. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Ek-C, Çoktan Seçmeli Sorular; Bilecenoğlu B, Ocak M, Geneci F, Uyanıkgil Y, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.21. “Analysis of Fracture Callus Mechanical Properties Using Micro-CT” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Burak Bilecenoglu, Mert Ocak, “Micro-computed Tomography (micro-CT) in Medicine and Engineering”, Editör: Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.22. “Lippincott Anatomi Atlası” (EDİTÖR), Gest TR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020.

13.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.4.1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

13.4.2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

13.4.3. “Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi”, Uzuner MB, Sargon MF, Geneci F, Ocak M, Sancak T, Demiryürek D, Bilecenoğlu B, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (214-221), Ocak 2018.

13.4.4. “Morphometry of the anterior interosseous nerve: A cadaveric study”, Kibar S, Bilecenoglu B, Filguiera L, Uz A, Anatomy, vol:12, issue: 3, December, 2018, doi: 10.2399/ana.18.026

13.4.5. “Morphometric Evaluation of Nasolacrimal Canal Diameters Using CBCT: A Cross-Sectional Study”, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, Kurt MH, Bozkurt P, Orhan K, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2019; 25(2): 169-174, doi: 10.5336/dentalsci.2018-63179

13.4.6. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2019-73247

13.4.7. “Adenomatoid Hyperplasia of the Oral Cavity: A Diagnostic Dilemma”, Altindag A, Bozkurt P, Bilecenoglu B, Orhan K, European Annals of Dental Science, 2021, 48 (1): 1-4, doi: 10.52037/eads.2021.0007

13.4.8. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Maksiller Sinüsten Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri. Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27 (3), 364-371, 2021

13.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

13.5.1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

13.5.2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.5. “Lumbal vertebraların interiliak hat ile olan ilişkisi ve klinik önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Esmer AF, Tunç E, Şakul BU, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.

13.5.6. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.7. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tespit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.8. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

13.5.9. “Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterigopalatin Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi Güvenliği Açısından İncelenmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ekemen A, Ismayilov O, Bilecenoğlu B, Akbariahmed R, Karasu HA. XX. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 27-31 Ağustos 2019.

14. ATIFLAR (Haziran 2022)

14.1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 262, h-indeks: 7

14.2. Scopus - Atıf sayısı: 331, h-indeks: 8

14.3. Google Scholar - Atıf sayısı: 690, h-indeks: 10, i10 indeks: 11

15. KONUŞMALAR

15.1. “Beynin Kullanma Kılavuzu”, ADO I. Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014, ILGAZ/KASTAMONU

15.2. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi”, VI. Adli Antropoloji Kursu, 14-23 Kasım 2014, ANKARA

15.3. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yeniden Yüzlendirmede Yaşlanmanın Etkileri”, VII. Adli Antropoloji Kursu, 11-13 Aralık, 18-20 Aralık 2015, ANKARA

15.4. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişiklikler”, VIII. Adli Antropoloji Kursu, 03-08 Ocak 2017, ANKARA

15.5. “Beyin ve Öğrenme”, ADO Eğitim Seminerleri, 12 Ocak 2017, ANKARA

15.6. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 06 Nisan 2017, ANKARA

15.7. “İnsan ve Hayvan İskelet Yapısı Arasındaki Farklılıklar”, Görev Köpeği İdarecileri için Adli Osteoloji Kursu, 06-08 Kasım 2017, ANKARA

15.8. “Dental Ağrı ve Anestezi Anatomisi”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 28 Eylül 2017, ANKARA

15.9. “Diş Hekimliği ve Inovasyon, Nereye Gittiğimizin Farkında mıyız?”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 23 Kasım 2017, ANKARA

15.10. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 15 Mart 2018, ANKARA

15.11. “Botoks Uygulamalarında Klinik Anatomi”, TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, ANKARA

15.12. “3D Teeth Morphology Using microCT: Considerations for 3D Printing”, International Symposium on 3D Printing in Medicine, 16-17 November 2018, ANKARA

15.13. “Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi”, Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 04-06 Mart 2020, ESKİŞEHİR

15.14. “Mezuniyet Öncesi Diş hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-DUÇEP ve Temel Bilimler”, 1. Uluslararası Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, 11-15 Ocak 2021, ANKARA

15.15. “Clinical Anatomy of Oral Cancers”, 1. Uluslararası Türk-Japon Diş Hekimliği Kongresi, 24-26 Haziran 2021, ANKARA

15.16. “Yaşlanmanın Anatomisi”, DtX Akademi, Mart 2022, ANKARA

15.17. “Anatomy and Physiology of the TMJ”, XVIIIth European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 06-09 June 2022, POLAND

Adı SoyadıProf.Dr. Ethem GELİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ethem GELİR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Hakan BOYUNAGA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Hakan BOYUNAGA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Nevin ŞANLIER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nevin ŞANLIER

Hacettepe Üniversitesi 1986 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi University, YÖK

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri Temel Alanı,
Beslenme ve Diyetetik,
Beslenme Eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


TAŞDEMİR ŞEYMA ŞEHADET, ŞANLIER NEVİN (2020). An insight into the anticancer effects of fermented foods: A review. Journal of Functional Foods, 75, 104281, Doi: 10.1016/j.jff.2020.104281 (Yayın No: 6926309) (SCI)

ŞANLIER NEVİN, SORMAZ ÜMİT (2020). The effect of food safety education on food safety knowledge, attitudes, behaviors of individuals who work in food and beverage departments in Turkey. International Journal of Gastronomy and Food Science, 22, 100259, Doi: 10.1016/j.ijgfs.2020.100259 (Yayın No: 6926302) (SCI)

ŞANLIER NEVİN, ULUSOY HANDE GÜL, KOCABAŞ ŞULE, ÇELİK BÜLENT, GÖBEL PINAR, YILMAZ SİNE (2020). Mediterranean Diet Adherence among Preschoolers and its Association with Parents\u2019 Beliefs, Attitudes, and Practices. Ecology of Food and Nutrition, 1-19., Doi: 10.1080/03670244.2020.1833874 (Yayın No: 6926327) (SCI)

RUKİYE BOZBULUT, ŞANLIER NEVİN, DÖĞER ESRA, BİDECİ AYSUN, ÇAMURDAN MAHMUT ORHUN, CİNAZ PEYAMİ (2020). The effect of beta-glucan supplementation on glycemic control and variability in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Diabetes Research and Clinical Practice, 169, 108464, Doi: 10.1016/j.diabres.2020.108464 (Yayın No: 6926314) (SCI)

Özyalçın Büşra, ŞANLIER NEVİN (2020). The effect of diet components on cancer with epigenetic mechanisms. Trends in Food Science & Technology, 102(145), 138, Doi: 10.1016/j.tifs.2020.06.004 (Yayın No: 6926336) (SCI)

ŞANLIER NEVİN, GENÇER BİNGÖL FERAY (2020). Role of spices in the treatment of diabetes mellitus: A minireview. Trends in Food Science & Technology, 99, 441-449., Doi: 10.1016/j.tifs.2020.03.018 (Yayın No: 6926341) (SCI)

ŞANLIER NEVİN, SABUNCULAR GÜLEREN (2020). Relationship between nutrition and sleep quality, focusing on the melatonin biosynthesis. Sleep and Biological Rhythms, 18, 89-99., Doi: 10.1007/s41105-020-00256-y (Yayın No: 6926353) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,AYYILDIZ FERİDE,URHAN MURAT,TOKA ONUR (2020). The evaluation on metabolic syndrome and nutrition in patients with schizophrenia. PROGRESS IN NUTRITION, 21(1), 210-219. (Yayın No: 5412680) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,AYYILDIZ FERİDE,URHAN MURAT,TOKA ONUR (2019). The evaluation on metabolic syndrome and nutrition in patientswith schizophrenia. Progress in Nutrition, 21(1), 210-219. (Yayın No: 5038229) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞER FURKAN (2019). The Relationship Among Food Safety Knowledge, Attitude, and Behavior of Young Turkish Women. Journal of the American College of Nutrition, 1-11., Doi: 10.1080/07315724.2019.1639084 (Yayın No: 5412667) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,AYYILDIZ FERİDE,URHAN MURAT,TOKA ONUR (2019). The evaluation on metabolic syndrome and nutrition in patients with schizophrenia. PROGRESS IN NUTRITION, 21(null), 210-219., Doi: 10.23751/pn.v21i1-S.5938 (Yayın No: 5636652) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞAR BÜŞRA,CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF (2019). Health benefits of fermented foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59(5), 506-527., Doi: 10.1080/10408398.2017.1383355 (Yayın No: 3595827) (SCI)

CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF,ŞANLIER NEVİN (2019). A New Generation Plant for the Conventional Cuisine: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Trends in Food Science Technology, 86, 51-58., Doi: https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.02.039 (Yayın No: 4839499) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,AĞAGÜNDÜZ DUYGU,ERTAŞ ÖZTÜRK YASEMİN,Bozbulut Rukiye,KARAÇİL ERMUMCU MERVE ŞEYDA (2019). Depression and Eating Disorders in Children with Type 1 Diabetes.. Hong Kong Journal of Paediatrics, 24(1), 16-24. (Yayın No: 4840754) (SCI)

ULUSOY HANDE GÜL, ŞANLIER NEVİN (2019). A minireview of quercetin: from its metabolism to possible mechanisms of its biological activities. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60(19), 3290-3303., Doi: 10.1080/10408398.2019.1683810 (Yayın No: 6926317) (SCI)

ŞANLIER NEVİN, BAŞER FURKAN (2019). The Relationship Among Food Safety Knowledge, Attitude, and Behavior of Young Turkish Women. Journal of the American College of Nutrition, 39(3), 224-234., Doi: 10.1080/07315724.2019.1639084 (Yayın No: 6926346) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,AĞAGÜNDÜZ DUYGU,ERTAŞ ÖZTÜRK YASEMİN,Bozbulut Rukiye,KARAÇİL ERMUMCU MERVE ŞEYDA (2019). Depression and Eating Disorders in Children with Type 1 Diabetes. Hong Kong Journal of Paediatrics, 24, 16-24. (Yayın No: 4785851) (SCI)

Yurtseven Ayşegül,ŞANLIER NEVİN (2018). Weight loss experiences of patients before bariatric surgery. Clinical Nutrition, 37, 107, Doi: 10.1016/j.clnu.2018.06.1409 (Yayın No: 5412817) (SCI)

Yurtseven Ayşegül,ŞANLIER NEVİN (2018). Patients’ food tolerance after bariatric surgery. Clinical Nutrition, 37, 107-108., Doi: 10.1016/j.clnu.2018.06.1410 (Yayın No: 5412820) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,ARSLAN SABRİYE,Büyükgenç Nüket,TOKA ONUR (2018). Are eating behaviors related with by body mass index, gender and age?. Ecology of Food and Nutrition, 57(4), 372-387., Doi: 10.1080/03670244.2018.1493470 (Yayın No: 4574697) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,ARSLAN SABRİYE,Büyükgenç Nüket,TOKA ONUR (2018). Are eating behaviors related with by body mass index, gender and age?. Ecology of Food and Nutrition, 57(4), 372-387., Doi: 10.1080/03670244.2018.1493470 (Yayın No: 4309077) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF,ŞAHİN GÜLŞAH,YASSIBAŞ EMİNE (2018). A Study about the Young Consumers Consumption Behaviors of Street Foods. Ciencia Saude Coletiva, 23(5), 1647-1656., Doi: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018235.17392016. (Yayın No: 2930259) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,Ceyhun Sezgin Aybüke,ŞAHİN GÜLŞAH,YASSIBAŞ EMİNE (2018). A study about the young consumers’xx consumption behaviors of street foods. Ciência Saúde Coletiva, 23(5), 1647-1656., Doi: 10.1590/1413-81232018235.17392016 (Yayın No: 2877187) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,PEHLİVAN MERVE,SABUNCULAR GÜLEREN,Bakan Sevinç,İŞGÜZAR YEŞİM (2018). Determining the relationship between body mass index, healthy lifestyle behaviors and social appearance anxiety. Ecology of Food and Nutrition, 57(2), 124-139., Doi: 10.1080/03670244.2017.1419343 (Yayın No: 3957592) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,SABAN GÜLER MERYEM (2018). The Benefits of Brassica Vegetables on Human Health. Journal of Human Health Research, 1(1), 1-13. (Yayın No: 4321670) (SCI)

SERİN YELİZ,ŞANLIER NEVİN (2018). Emotional eating, the factors which affect food intake and basic approaches of nursing care. Journal of Psychiatric Nursing, 9(2), 135-146., Doi: 10.14744/phd.2018.23600 (Yayın No: 4242797) (SCI)

TEK NİLÜFER,ŞANLIER NEVİN,AĞAGÜNDÜZ DUYGU (2017). The Prevalence Of Abdominal Obesity Is Remarkable For Underweight And Normal Weight Adolescent Girls. Turkish Journal Of Medical Sciences (Yayın No: 3493853) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,MORTAŞ HANDE,TATAR TUĞBA (2017). Evaluation of disordered eating tendencies in young adults. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(4), 623-631., Doi: 10.1007/s40519-017-0430-9 (Yayın No: 3563808) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,MORTAŞ HANDE,TATAR TUĞBA (2017). Evaluation of disordered eating tendencies in young adults. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Doi: 10.1007/s40519-017-0430-9 (Yayın No: 3585093) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,MORTAŞ HANDE,TATAR TUĞBA (2017). Evaluation of disordered eating tendencies in young adults. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(4), 623-631., Doi: 10.1007/s40519-017-0430-9 (Yayın No: 3812151) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,MORTAŞ HANDE,TATAR TUĞBA (2017). Evaluation of disordered eating tendencies in young adults. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(4), 623-631., Doi: 10.1007/s40519-017-0430-9 (Yayın No: 4017331) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,PEHLİVAN MERVE,SABUNCULAR GÜLEREN,Bakan Sevinç,İşgüzar Yeşim (2017). Determining the Relationship Between Body Mass Index, Healthy Lifestyle Behaviors And Social Appearance Anxiety. ECOLOGY OF FOOD AND NUTRİTİON (Yayın No: 3723038) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞER FURKAN,MORTAŞ HANDE,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,TATAR TUĞBA (2017). Structural Modeling the Relationship of Food Addiction and Eating Attitudes of Young Adults with Emotional Appetite and Self-Esteem. Ecology of Food and Nutrition, 56(6), 514-529., Doi: 10.1080/03670244.2017.1388232 (Yayın No: 4018434) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞER FURKAN,MORTAŞ HANDE,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,TATAR TUĞBA (2017). Structural Modeling the Relationship of Food Addiction and Eating Attitudes of Young Adults with Emotional Appetite and Self-Esteem. Ecology of Food and Nutrition, 56(6), 514-529., Doi: 10.1080/03670244.2017.1388232 (Yayın No: 3613892) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞER FURKAN,MORTAŞ HANDE,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,TATAR TUĞBA (2017). Structural Modeling the Relationship of Food Addiction and Eating Attitudes of Young Adults with Emotional Appetite and Self-Esteem. Ecology of Food and Nutrition, 56(6), 514-529., Doi: 10.1080/03670244.2017.1388232 (Yayın No: 3812538) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞER FURKAN,MORTAŞ HANDE,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,TATAR TUĞBA (2017). Structural Modeling the Relationship of Food Addiction and Eating Attitudes of Young Adults with Emotional Appetite and Self-Esteem. Ecology of Food and Nutrition, 56(6), 514-529., Doi: 10.1080/03670244.2017.1388232 (Yayın No: 3784300) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BAŞER FURKAN,MORTAŞ HANDE,NAVRUZ VARLI SEMRA,MACİT MELAHAT SEDANUR,TATAR TUĞBA (2017). Structural Modeling the Relationship of Food Addiction and Eating Attitudes of Young Adults with Emotional Appetite and Self-Esteem. Ecology of Food and Nutrition, 1-16., Doi: 10.1080/03670244.2017.1388232 (Yayın No: 3648137) (SCI)

Mermer Meltem,ŞANLIER NEVİN (2017). Correlation between postpartum depression and omega-3, micronutrients. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 6(11), 4737, Doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20174979 (Yayın No: 3624794) (SCI)

ÇEKİCİ HANDE,ŞANLIER NEVİN (2017). Current nutritional approaches in managing autism spectrum disorder: A review. Nutritional Neuroscience, 1-11., Doi: 10.1080/1028415X.2017.1358481 (Yayın No: 3546719) (SCI)

TEK NİLÜFER,ŞANLIER NEVİN,AKBULUT GAMZE,ÖNEÇ KÜRŞAD,ERTEN YASEMİN (2017). Assessment of Nutritional Status and Metabolic Syndrome in Peritoneal Dialysis Patients: A Pilot Study. Gazi Medical Journal, 28(3), 191-195., Doi: 10.12996/gmj.2017.56 (Yayın No: 3546725) (SCI)

TEK NİLÜFER,ŞANLIER NEVİN,AKBULUT GAMZE,ÖNEÇ KÜRŞAD,ERTEN YASEMİN (2017). Assessment of Nutritional Status and Metabolic Syndrome in Peritoneal Dialysis Patients: A Pilot Study. Gazi Medical Journal, 28(3), 191-195., Doi: 10.12996/gmj.2017.56 (Yayın No: 3759189) (SCI)

KOCAADAM BETÜL,ŞANLIER NEVİN (2017). Curcumin, an active component of turmeric (Curcuma longa), and its effects on health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(13), 2889-2895., Doi: 10.1080/10408398.2015.1077195 (Yayın No: 1659941) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,ADANUR UZUNLAR ELİF,ÖZATA UYAR GİZEM,ELİBOL EMİNE,BEYAZ COŞKUN AYFER,ERDOĞAN RUKİYE,BOZBAŞ ESRA (2017). Gençlerin Beslenme ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 941-956. (Yayın No: 3918998) (SCI)

SORMAZ ÜMİT,ŞANLIER NEVİN (2017). Zorunlu Hijyen Eğitiminin Yiyecek İçecek Hizmetleri Personelinde Hijyen Alışkanlıklarına, Davranışlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1356-1369., Doi: 10.14687/jhs.v14i2.4545 (Yayın No: 3763485) (SCI)

BAŞER FURKAN,TÜRE HASAN,ABUBAKİROVA AKTOLKİN,ŞANLIER NEVİN,ÇİL BURHAN (2017). Structural modeling of the relationship among food safety knowledge, attitude and behavior of hotel staff in Turkey. FOOD CONTROL, 73, 438-444. (Yayın No: 3434927) (SCI)

BAŞER FURKAN,TÜRE HASAN,ŞANLIER NEVİN,ÇİL BURHAN (2017). Structural modeling of the relationship among food safety knowledge, attitude and behavior of hotel staff in Turkey. Food Control, 73(Part B), 438-444., Doi: 10.1016/j.foodcont.2016.08.032 (Yayın No: 3929527) (SCI)

MORTAŞ HANDE,ŞANLIER NEVİN (2017). Nutritional evaluation of commonly consumed berries: composition and health effects. Fruits, 72(1), 5-23., Doi: 10.17660/th2017/72.1.1 (Yayın No: 2877182) (SCI)

AĞAGÜNDÜZ DUYGU,ŞANLIER NEVİN (2017). L Theanin Unique Aminoacid of Tea and Its Metabolism Health Effects Safety. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(8), 1681-1687. (Yayın No: 1526913) (SCI)

TEK NİLÜFER,ŞANLIER NEVİN,AĞAGÜNDÜZ DUYGU (2017). The prevalence of abdominal obesity is remarkable for underweightand normal weight adolescent girls. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 47, 1191-1197., Doi: 10.3906/sag-1605-60 (Yayın No: 3577593) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,Türközü Duygu,TOKA ONUR (2016). Body Image Food Addiction Depression and Body Mass Index in University Students. Ecology of Food and Nutrition, 55(6), 491-507., Doi: 10.1080/03670244.2016.1219951 (Yayın No: 2877194) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,SORMAZ ÜMİT,GÜNEŞ EDA (2016). Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Aldıkları Mesleki Eğitimin Besin Tercihleri Ve Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8(15), 248-265. (Yayın No: 2844806) (SCI)

NAVRUZ VARLI SEMRA,ŞANLIER NEVİN (2016). Nutritional and health benefits of quinoa Chenopodium quinoa Willd. Journal of Cereal Science, 69, 371-376., Doi: 10.1016/j.jcs.2016.05.004 (Yayın No: 2823718) (SCI)

ARSLAN SABRİYE,ŞANLIER NEVİN (2016). Relationship between daily dietary fructose intake body composition and biochemical parameters patients with type 2 diabetes. Journal of Human Sciences, 13(2), 2642, Doi: 10.14687/jhs.v13i2.3737 (Yayın No: 2823690) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,YASSIBAŞ EMİNE,BİLİCİ SANİYE,ŞAHİN GÜLŞAH,ÇELİK BÜLENT (2016). Does the rise in eating disorders lead to increasing risk of orthorexia nervosa Correlations with gender education and body massindex. Ecology of Food and Nutrition, 55(3), 266-278., Doi: 10.1080/03670244.2016.1150276 (Yayın No: 2823720) (SCI)

KÜÇÜKKATIRCI SEMA,ŞANLIER NEVİN (2016). The Malnutrition Inflammation Atherosclerosis MIA Syndrom. Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 25, 24-30., Doi: 10.5262/tndt.2016.04 (Yayın No: 2612184) (SCI)

YASSIBAŞ EMİNE,ŞAHİN GÜLŞAH,ŞANLIER NEVİN (2016). Dietary intakes and some biochemical markers in hemodialysis patients. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1355-1366., Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3564 (Yayın No: 2612461) (SCI)

SORMAZ ÜMİT,ŞANLIER NEVİN (2015). YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇIRAK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN ATLAMA ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1615-1628. (Yayın No: 1659946) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BIYIKLI ALİ EMRAH,TOPTAŞ BIYIKLI EZGİ (2015). Evaluating the Relationship of Eating Behaviors of University Students with Body Mass Index and Self Esteem. Ecology of Food and Nutrition, 54(2), 175-185. (Yayın No: 2160741) (SCI)

Tohma Yusuf,AKTÜRK MÜJDE YAŞIM,Alev Altinova,YASSIBAŞ EMİNE,Ethem Turgay Cerit,GÜLBAHAR ÖZLEM,ARSLAN METİN,ŞANLIER NEVİN,Füsun Toruner (2015). Circulating Levels of Orexin A Nesfatin 1 Agouti Related Peptide and Neuropeptide Y in Patients with Hyperthyroidism. Thyroid, 25(7), 776-783., Doi: 10.1089/thy.2014.0515 (Yayın No: 1526907) (SCI)

AYHAN BÜŞRA,ŞANLIER NEVİN (2015). A Renewable Natural Bioactive Polysaccharide An Overview to Chitosan. International Journal of Nutrition and Food Sciences, 4(5), 541, Doi: 10.11648/j.ijnfs.20150405.15 (Yayın No: 1695448) (SCI)

Akbulut G, Yıldırım M, Sanlıer N, van Stralen MM, Acar-Tek N, Bilici S, Brug J, de Meij JSB, Gezmen-Karadag M, Koksal E, Oenema A, Singh AS, J te Velde S, Yıldıran H, Chinapaw MJW. (2014). Comparison of energy balance related behaviours and measures of body composition between Turkish adolescents in Turkey and Turkish immigrant adolescents in the Netherlands. Public Health Nutrition , 17(12), 2692-2699. (Yayın No: 1296398) (SCI)

Kocaman Memiş E, Sanlier N (2014). Effect of High School Students Food Safety Knowledge Level on Their Attitude. Biosciences Biotechnology Research Asia , 11(3), 1235-1243. (Yayın No: 1311991) (SCI)

Akbulut G, GezmenKaradağ M, Ertas Y, Barut Uyar B, Yassibas E, Türközü D, Çelebi F, Paşaoğlu ÖT, Toka O, Yildiran H, Şanlier N, Köktürk N (2014). Plasma orexin A and ghrelin levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease Interaction with nutritional status and body composition. Experimental and Therapeutic Medicine (Yayın No: 1086034) (SCI)

İnal S, Erten Y, Acar Tek N, Ulusal Okyay G, Öneç K, Akbulut G, Şanlıer N (2013). The effect of dietary salt restriction on hypertension in peritoneal dialysis patients. Turkish Journal Medical Science, Doi: DOI: 10.3906/sag-1308-58 (Yayın No: 741233) (SCI)

AKBULUT GAMZE,ŞANLIER NEVİN,İNAL SALİH,TEK NİLÜFER,ÖNEÇ KÜRŞAD,ERTEN YASEMİN (2013). Daily Dietary Energy and Macronutrient Intake and Anthropometric Measurements of the Peritoneal Dialysis Patients. Renal Failure, 35(1), 56-61. (Yayın No: 741076) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,KONAKLIOĞLU ECE (2012). Food Safety Knowledge Attitude and Food Handling Practices of Students. British Food Journal, 114(4), 469-480. (Yayın No: 467658) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,BİLİCİ SANİYE,ÇELİK BÜLENT,MEMİŞ KOCAMAN EMEL (2012). Food safety knowledge and practices of nursing students. Italian Journal of Food Science(1), 2-8. (Yayın No: 466990) (SCI)

İnal S., Erten Y., Akbulut G., Öneç K., Tek A N., Şahin G., Okyay U G., Şanlıer N. (2012). Salt Intake and Hypervolemia in the Development of Hypertension in Peritoneal Dialysis Patients. Advances in Peritoneal Dialysis(28), 2-7. (Yayın No: 741977) (SCI)

Sanlier, N., Bakırel, AN., Yassıbas, E., Uyar, BB., Sahin, G. (2012). Determination of anthropometric measurements and nutritional status of children with Phenylketonuria. HealthMED, 2, 632-639. (Yayın No: 741433) (SCI)

Türközü Sucak Gülsan,Suyanı Elif,Baysal Nuran Ahu,Altındal Şermin,Kızıl Çakar Merih,Akı Şahika Zeynep,Yeğin Zeynep Arzu,ŞANLIER NEVİN (2012). The role of body mass index and other body composition parameters in early post transplant complications in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation with busulfan cyclophosphamide conditioning. International Journal of Hematology, 95, 95-101. (Yayın No: 741661) (SCI)

Celik B, Sanlier N, Kaya S, Solunoglu A, Sahbaz E (2012). Determination of the level of knowledge and attitude of supplier companies managers and employees about food safety. Journal of Pure and Applied Microbiology, 6, 1-10. (Yayın No: 741914) (SCI)

Sanlier, N., Ozcelik, A O., Surucuoglu, MS (2012). Testing the nutrition teaching self efficacy scale developed for primary school teachers. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4, 2109-2118. (Yayın No: 741583) (SCI)

YILDIRAN HİLAL,TEK NİLÜFER,KÖKSAL EDA,GEZMEN KARADAĞ MAKBULE,AKBULUT GAMZE,BİLİCİ SANİYE,ŞANLIER NEVİN (2012). The association of anthropometric measurements and lipid profiles in Turkish hypertensive adults. African Health Sciences, 11(3), 407-413. (Yayın No: 2165997) (SCI)

GEZMEN KARADAĞ MAKBULE,BİLİCİ SANİYE,AKBULUT GAMZE,YILDIRAN HİLAL,TEK NİLÜFER,KÖKSAL EDA,ŞANLIER NEVİN (2012). Relationship between dietary mineral intake and blood pressure in the elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55, 106-111., Doi: dOI:10.1016/j.archger.2011.06.018 (Yayın No: 462640) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,CÖMERT MENEKŞE,ÖZKAYA FÜGEN (2012). Gençlerin Türk Mutfağına bakış açısı. Milli Folklor, 94, 152-161. (Yayın No: 741760) (SCI)

Bilici S, Köksal E, Küçükdönmez Ö, Şanlıer N (2012). Consumers Kefir consumption A pilot study in Turkey. HealthMED, 3, 997-1002. (Yayın No: 741851) (SCI)

Comert M, Sanlier N (2012). Young people s habit of reading labels and buying during food buying process. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies , 5(2), 943-952. (Yayın No: 741510) (SCI)

Sanlier N, Dağdeviren A, Çelik B, Bilici S, Abubakirova A (2011). Determining the knowledge of food safety and purchasing behavior of the consumers living in Turkey and Kazakhstan. African Journal of Microbiology Research, 5(18), 2724-2732. (Yayın No: 467521) (SCI)

Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Şanlıer N, (2011). ssociations of Dietary Glycemic Index and Glycemic Load with Anthropometric Measurements in Adolescents. Obesity Reviews, 18th European Congress on Obesity (ECO 2011), 100 (Yayın No: 742448) (SCI)

Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Sanlier N (2011). Dietary Glycemic Index Glycemic Load and Anthropometric Measurements in Adolescents. Turkish Clinics Medical Sciences(31(4)), 960-968. (Yayın No: 462596) (SCI)

AKBULUT GAMZE,KÖKSAL EDA,BİLİCİ SANİYE,TEK NİLÜFER,YILDIRAN HİLAL,GEZMEN KARADAĞ MAKBULE,ŞANLIER NEVİN (2011). Metabolic syndrome in elderly A cross sectional survey. Archives of Gerontology and Geriatrics(53(3)), 263 (Yayın No: 466536) (SCI)

Sanlier N, Koksal E (2011). Comparison of nutritional biochemical and anthropometric measures as comparative risk factors between young and postmenopausal women. Pakistan Journal of Medical Sciences(27(2)), 333-338. (Yayın No: 466902) (SCI)

YILDIRAN HİLAL,TEK NİLÜFER,KÖKSAL EDA,GEZMEN KARADAĞ MAKBULE,AKBULUT GAMZE,BİLİCİ SANİYE,ŞANLIER NEVİN (2011). The anthropometric measurements and lipid profiles of hypertensive adults. African Health Science, 11(3), 406-413. (Yayın No: 742239) (SCI)

TEK NİLÜFER,YILDIRAN HİLAL,AKBULUT GAMZE,BİLİCİ SANİYE,KÖKSAL EDA,GEZMEN KARADAĞ MAKBULE,ŞANLIER NEVİN (2011). Evaluation of dietary quality of adolescents using Healthy Eating Index HEI 2005. Nutrition Research & Practice(5(4)), 322 (Yayın No: 462165) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,KIZANLIKLI MUSTAFA MURAT,ÇÖP SERDAR (2011). The determination of the perception approach and behaviour of teachers towards organic foods. HealthMed(2), 316-325. (Yayın No: 467315) (SCI)

ŞAHİNGÖZ SEMRA,ŞANLIER NEVİN (2011). Compliance with Mediterranean Diet Quality Index KIDMED and nutrition knowledge levels in adolescents A case study from Turkey. Appetite, 57(1), 272-277. (Yayın No: 467416) (SCI)

Memis E, Sanlıer N (2010). Analysis of Nutrition Habits of the Teachers and Nurses. Pakistan Journal of Nutrition, 9(12), 1176-1182. (Yayın No: 743383) (SCI)

ŞANLIER NEVİN (2010). Food Safety Knowledge and the Safe Food Handling Behaviours of Female and Male Consumers. Pak J Med Sci, 26(3), 653-658. (Yayın No: 740842) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,CÖMERT MENEKŞE,ÖZKAYA FÜGEN (2010). Hygiene perception conditions of hotel kitchen staff in Ankara Turkey. Journal of Food Safety(2), 415-431. (Yayın No: 740776) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,ŞEREN KARAKUŞ SUZAN (2010). Evaluation of food purchasing behaviour of consumers from supermarkets. British Food Journal(112), 140-150. (Yayın No: 467739) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,TÜRKMEN FATİH (2010). Perceptions of hygiene among staff working in food companies. Research Journal of Medical Sciences, 4(3), 231-237. (Yayın No: 740983) (SCI)

ŞANLIER NEVİN (2009). The knowledge and practice of food safety by young and adult consumers. Food Control, 20(6), 538-542. (Yayın No: 742606) (SCI)

Sanlıer N, Unusan N (2009). Infant feeding practices in Central Anatolia Turkey. Early Child Development and Care, 179(1), 17-25. (Yayın No: 743469) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,YABANCI AYHAN NURCAN,ALYAKUT ÖMÜR (2008). An evaluation of eating disorders among a group of Turkish university students. Appetite, 51(3), 641-645. (Yayın No: 742685) (SCI)

Sanlier N, Öğretir AD (2008). The relationship between stress and eating behaviors among Turkish adolescence. World Applied Sciences Journal, 4(2), 233-237. (Yayın No: 752250) (SCI)

ŞANLIER NEVİN (2008). The effect of body composition on blood lipids leptin bone mineral density and nutritional status in females. Saudi Medical Journal, 29(11), 1636-1642. (Yayın No: 742747) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,YABANCI AYHAN NURCAN (2007). Relationship between body mass index lipids and homocysteine levels in university students. JPMA, 57(10), 491-495. (Yayın No: 753390) (SCI)

Şanlıer N, Yabanci N (2007). The effects of two earthquakes in the Marmara region of Turkey on the nutritional status of adults. PJN, 6(4), 327-331. (Yayın No: 753658) (SCI)

Şanlıer N, Demircioglu Y (2007). Correlation of dietary intakes and biochemical determinates of nutrition in hemodialysis patients. Renal Failure, 29, 213-218. (Yayın No: 742845) (SCI)

Şanlıer N, Arpaci F (2007). A study into the effects of stress on womans health. HSSJ, 2(2), 104-109. (Yayın No: 753959) (SCI)

Şanlıer N (2007). The relationship between body weight and stress and nutritional status in Turkish women. Pakistan Journal Nutrition, 6(4), 339-344. (Yayın No: 753539) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,ÜNÜSAN NURHAN (2007). Dietary habits and body composition of Turkish university students. Pakistan Journal Nutrition, 6(4), 332-338. (Yayın No: 753212) (SCI)

Unusan N, Şanlıer N (2007). A Turkish perspective on nutrition education and preschool children. Early Child Development and Care, 177(8), 853-862. (Yayın No: 753755) (SCI)

Yabanci N, Şanlıer N (2007). An assessment of hygienic conditions in nursery schools kitchens. Nutrition Food Science, 37(6), 419-426. (Yayın No: 752432) (SCI)

Yesilyaprak B, Kisac I, Sanlier N (2006). Investigation of stress symptoms and nutritional status of people who live in Marmara region earthquakes. Journal of Loss and Trauma, 12(1), 1-8. (Yayın No: 742892) (SCI)

ŞANLIER NEVİN,YABANCI AYHAN NURCAN (2006). Mini nutritional assessment in elderly living alone with their family and nursing home in Turkey. Nutrition and Food Science, 36(1), 50-58. (Yayın No: 754090) (SCI)

ÜNÜSAN NURHAN,ŞANLIER NEVİN,Hasan Danışık (2006). Comparison of attitudes towards breakfast by Turkish fourth graders living in Turkey and Germany. Appetite, 46(3), 248-253. (Yayın No: 742956) (SCI)YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:
YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

Beslenme İlkeleri Laboratuvar Uygulamaları (2019)., ŞANLIER NEVİN,ULUSOY HANDE GÜL,CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF, Vize Basın Yayın, Editör:Nevin ŞANLIER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 338, ISBN:978-605-9278-75-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5291546)

Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı (2019)., ARTIK NEVZAT,ŞANLIER NEVİN,CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF, Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 544, ISBN:978-605-9940-88-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4839501)

Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı (2017)., ARTIK NEVZAT,ŞANLIER NEVİN,CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF, Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 290, ISBN:978-605-9440-88-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3564998)

PANSİYONLU OKULLAR İÇİN BESLENME HİZMETLERİ REHBERİ (2016)., ŞANLIER NEVİN,BİLİCİ SANİYE,KÖKSAL EDA,Ayan Hanife,Vardar Ceyhan, MEB Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 214, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3132691)

GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇMELER BESİN ÖĞELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2014)., ŞANLIER NEVİN, Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-4940-66-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1271497)

Okulöncesi Çağı Çocuklarda Beslenme (2014)., Şanlıer N., Köksal E., Bilici S, Morpa, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1252802)

Okullar için Toplu Beslenme Hizmetleri Rehberi (2013)., Şanlıer N., Bilici S., Köksal E., Tütüncüoğlu T., Vardar C., Ayan H, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1252803)

Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklara Yönelik Beslenme Önerileri ve Menü Programları Kitabı (2013)., Bilici S, Köksal E, Şanlıer N., Sağlık Bakanlığı Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1252805)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-1, Bölüm adı:(Ekler) (2019)., ŞANLIER NEVİN, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 126, ISBN:978-625-7965-04-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768431)

Vakalarla Öğreniyorum=Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi 2, Bölüm adı:(Ekler) (2019)., ŞANLIER NEVİN, HEDEF CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 135, ISBN:978-625-7965-01-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5624637)

Vakalarla Öğreniyorum=Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi 1, Bölüm adı:(ÇOCUKLARDA BÜYÜMENİNİZLENMESİ VEDEĞERLENDİRİLMESİ) (2019)., Bozbulut Rukiye,ŞANLIER NEVİN, HEDEF CS, Editör:Nevin ŞANLIER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 19, ISBN:978-625-7965-04-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5766517)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-2, Bölüm adı:(Karaciğer ve Pankreas Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi) (2019)., KAHRAMAN SEVDE,ŞANLIER NEVİN, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-625-7965-05-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768723)

Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Mineraller ve bulaşıcı olmayan hastalıklar) (2019)., ULUSOY HANDE GÜL,KOCABAŞ ŞULE,ŞANLIER NEVİN, Türkiye Klinikleri, Editör:Gülay Koçoğlu, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7650-48-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5156384)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-3, Bölüm adı:(Ekler) (2019)., ŞANLIER NEVİN,KOCABAŞ ŞULE,ERSÖZ CEYDA,TAŞDEMİR ŞEYMA ŞEHADET, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 56, ISBN:978-625-7965-06-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768873)

Enfeksiyon Hastalıkları, Bölüm adı:(Gastorintestinal Sistemin Paraziter Hastalıkları) (2019)., GÖÇER SAFİYE,ŞANLIER NEVİN, Akademisyen Kitapevi A.Ş., Editör:Kaya Ali, Sançar Behire, Çelik Aynur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978-605-258-697-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5650654)

Vakalarla Öğreniyorum=Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi 1, Bölüm adı:(Diyetisyenin Tıbbi Beslenme Tedavisindeki Yeri ve Önemi) (2019)., ŞANLIER NEVİN, HEDEF CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 12, ISBN:978-625-7965-00-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5624684)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-3, Bölüm adı:(Nadir Görülen Vakalar) (2019)., ŞANLIER NEVİN, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 5, ISBN:978-625-7965-06-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768797)

Anne Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(Yeni Doğan ve Süt Çocuğu Beslenmesi) (2019)., ŞANLIER NEVİN, HEDEF CS, Editör:Şanlıer N, Karaağaoğlu N, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-625-7965-03-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5623918)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-2, Bölüm adı:(Engelli Çocuklarda Tıbbi Beslenme) (2019)., KAHRAMAN SEVDE,ŞANLIER NEVİN, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 17, ISBN:978-625-7965-05-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768759)

Vakalarla Öğreniyorum=Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I, Bölüm adı:(Besinler, Besin Grupları, Enerji ve Besin Ögesinİçerikleri) (2019)., ŞANLIER NEVİN,KAHRAMAN SEVDE, HEDEF CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-625-7965-00-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5624643)

Vakalarla Öğreniyorum=Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Bölüm adı:(DİYETİSYENİN TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNDEKİ YERİ veÖNEMİ) (2019)., ŞANLIER NEVİN, HEDEF CS, Editör:Nevin ŞANLIER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 13, ISBN:978-625-7965-04-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5766408)

Kardiyak Rehabilitasyon, Bölüm adı:(Kardiyak Rehabilitasyonda Beslenme Danışmanlığı) (2019)., Bozbulut Rukiye,ŞANLIER NEVİN, Hipokrat Yayıncılık, Editör:Hülya Harutoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 429, ISBN:978-605-9160-95-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4457882)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-2, Bölüm adı:(Karbonhidrat Emilim Bozuklukları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi) (2019)., ŞANLIER NEVİN,ŞAHİN GÜLŞAH,KAHRAMAN SEVDE, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-625-7965-05-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768561)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-1, Bölüm adı:(Okul Öncesi Çağ Çocuklarında İştahsızlık) (2019)., ŞANLIER NEVİN, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 5, ISBN:978-625-7965-04-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768344)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tibbi Beslenme Tedavisi 1, Bölüm adı:(BESİNLER, BESİN GRUPLARI, ENERJİ VE BESİN ÖGESİ İÇERİKLERİ) (2019)., ŞANLIER NEVİN,KAHRAMAN SEVDE, Hedef CS, Editör:Nevin ŞANLIER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-625-7965-04-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5766272)

Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-2, Bölüm adı:(Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Tıbbi Beslenme Tedavisi) (2019)., KAHRAMAN SEVDE,ŞANLIER NEVİN, Hedef CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-625-7965-05-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5768734)

Biyolojide Özel Konular, Bölüm adı:(Şişmanlığın Oluşum Nedenleri, Saptanması ve Beslenme Tedavisi) (2018)., ŞANLIER NEVİN,AYYILDIZ FERİDE, Paradiğma, Editör:Gülay Ekici, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 718, ISBN:978-605-2292-49-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4457907)

Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Bölüm adı:(Arı Ürünleri ve Sağlıklı Beslenme) (2018)., ŞAHİN GÜLŞAH,ŞANLIER NEVİN, Türkiye Klinikleri, Editör:M. Kemal Küçükersan, Basım sayısı:1, ISBN:9786057505996, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4630327)

İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, Bölüm adı:(Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Gastronomi Müzelerinin Değerlendirilmesi) (2018)., CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF,ŞANLIER NEVİN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Prof. Dr. Faruk Yamaner, Dr. Öğretim Üyesi Ender Eyuboğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 464, ISBN:978-605-7928-37-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4422060)

HER YÖNÜYLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM -21-Anne Çocuk Sağliği ve Beslenmesi, Bölüm adı:(OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME SORUNLARI VE BÜYÜMENİN İZLENMESİ) (2018)., ŞANLIER NEVİN,KOCABAŞ ŞULE, HEDEF CS, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 335, ISBN:978-605-9877-33-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4616360)

Anne Çocuk Sağlığı, Bölüm adı:(0-1 Yaş Çocuk Beslenmesi) (2018)., ARSLAN SABRİYE,ŞANLIER NEVİN, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, Editör:Şanlıer, Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 255, ISBN:978-605-64295-3-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2845408)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA GASTRONOMİ MÜZELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Bölüm adı:(İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri) (2018)., CEYHUN SEZGİN AYBUKE ELİF,ŞANLIER NEVİN, Nobel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 472, ISBN:978-605-7928-37-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4616415)

Biyolojide Özel Konular, Bölüm adı:(Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Beslenme) (2018)., ŞANLIER NEVİN,ARSLAN SABRİYE, Paradiğma, Editör:Gülay Ekici, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 718, ISBN:978-605-2292-49-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4457894)

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ, Bölüm adı:(OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME SORUNLARI VE BÜYÜMENİN İZLENMESİ) (2018)., ŞANLIER NEVİN,KOCABAŞ ŞULE, HEDEF, Editör:ŞANLIER NEVİN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 24, ISBN:978-605-9877-33-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4522823)

Gastronomide Güncel Konular, Bölüm adı:(Vejetaryen Mutfak) (2018)., ŞANLIER NEVİN,ERTAŞ ÖZTÜRK YASEMİN, BİLLUR YAYINEVİ ve BASIMEVİ, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5194-40-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4632122)

Besin-İlaç Etkileşimleri, Bölüm adı:(Alkol ve Kafein Alımı ile İlaç Etkileşimleri) (2017)., MORTAŞ HANDE,ŞANLIER NEVİN, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Editör:Karabudak Efsun, Türker Perim, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 12, ISBN:978-975-96110-6-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3805459)

Sağlığın Geliştirilmesi, Bölüm adı:(Sosyal Destek ve Sağlığın Geliştirilmesi) (2017)., BAYRAK KAHRAMAN BURCU, Hedef CS, Editör:Sultan Ayaz Alkaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 359, ISBN:9786059877510, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4289359)

Sağlığın Geliştirilmesi, Bölüm adı:(Beslenme ve Sağlığın Geliştirilmesi) (2017)., ŞANLIER NEVİN,AYHAN BÜŞRA, Hedef CS, Editör:Sultan Ayaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 359, ISBN:978-605-9877-51-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3624836)

Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Bölüm adı:(Okul çağı ve Adolesan Dönemde Beslenme) (2017)., KARAÇİL ERMUMCU MERVE ŞEYDA,ŞANLIER NEVİN, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 278, ISBN:978-605-9877-33-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3002588)

Diyetisyenler İçin Hasta İzlem Rehberi, Ağırlık Yönetimi El Kitabı, Bölüm adı:(Gebelerde Ağırlık Yönetimi, Bireysel Standart Beslenme Danışmanlığı Programı) (2017)., ŞANLIER NEVİN,YAPAREYİ ELİF GÜL,SOYLU MELTEM,GÜNGÖR ANIL EVRİM,METİN SİNEM ZEYNEP,ILGAZ FATMA,ÇELİKAY NERMİN,NÜKTE BERİL,ÖKSÜZ BEDİA,SERTDEMİR SEDA, CNR Sistem Bilişim

Teknolojileri-Sağlık Bakanlığı Yayın No:1081, Editör:Neslişah Rakıcıoğlu, Gülhan Samur, Sevil Başoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 312, ISBN:978-975-590-659-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4367943)

Diyetisyenler İçin Hasta İzlem Rehberi-Ağırlık Yönetimi El Kitabı, Bölüm adı:(BÖLÜM 6 - Gebelerde Ağırlık Yönetimi Bireysel Standart Beslenme Danışmanlığı Programı) (2017)., ŞANLIER NEVİN,Yapareyi Elif Gül,GÜNGÖR ANIL EVRİM,METİN SİNEM,ILGAZ FATMA,ÇAĞIRAN YILMAZ FERAY,Çelikay Nermin,Nükte Beril,Öksüz Bedia,Sertdemir Seda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1081, Editör:Neslişah Rakıcıoğlu, Gülhan Samur, Sevil Başoğlu, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-590-659-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3947852)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(OKUL ÇAĞI ve ADOLESANDÖNEMDE BESLENME) (2016)., KARAÇİL ERMUMCU MERVE ŞEYDA,ŞANLIER NEVİN, Hedef CS Basım, Editör:Nevin Şanlıer, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2912304)

Anne Çocuk Sağlığı, Bölüm adı:(Okul Çağı ve Adölesan Dönemde Beslenme) (2016)., KARAÇİL ERMUMCU MERVE ŞEYDA,ŞANLIER NEVİN, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, Editör:Şanlıer, Nevin, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 255, ISBN:978-605-64295-3-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2845410)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(0-1 Yaş Çocuk Beslenmesi) (2016)., ARSLAN SABRİYE,ŞANLIER NEVİN, Hedef CS Basım, Editör:Şanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2912306)

Türkiye Beslenme Rehberi, Bölüm adı:(Besine Dayalı Beslenme Rehberi) (2016)., PEKCAN AYLA GÜLDEN,ŞANLIER NEVİN,BAŞ MURAT, Sağlık Bakanlığı, Editör:Pekcan G, Şanlıer N, Baş N, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-590-608-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3029172)

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 4, Bölüm adı:(Beta Glukanın Sağlık Üzerine Etkileri) (2016)., ŞAHİN GÜLŞAH,ŞANLIER NEVİN, Hatipoglu , Editör:Tayfur M, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-8322-99-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3029280)

Essentials of Pediatric Nutrition, Bölüm adı:(Bebek Beslenmesi) (2016)., ŞANLIER NEVİN, Nobel, Editör:Samur Gülhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:978-605-320-492-3, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2877586)

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 1 (2015)., ŞANLIER NEVİN,YASSIBAŞ EMİNE, Hatipoğlu, Basım sayısı:1, ISBN:968-975-8322-82-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1695612)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(BESLENME ve BESİN ÖĞELERİ) (2015)., ŞANLIER NEVİN, Pegem yayıncılık, Ankara., Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-975-6802-68-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 18538)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(Doğuştan Metabolizma Hastalıkları) (2015)., ŞANLIER NEVİN, Pegem Akademi, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-975-6802-68-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2373233)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(Malnütriyon ve Şişmanlık) (2015)., ŞANLIER NEVİN, Pegem Akademi, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-975-6802-68-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2373253)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(Diyabet) (2015)., ŞANLIER NEVİN, Pegem Akademi, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-975-6802-68-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2373237)

Anne ve Çocuk Beslenmesi, Bölüm adı:(Gastroenteritler ve Diyet Tedavisi) (2015)., ŞANLIER NEVİN, Pegem Akademi, Basım sayısı:7, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978-975-6802-68-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2373221)

Tüm Yönleriyle Özel Bebekler ve Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri, Bölüm adı:(Engelli Çocuk Beslenmesi) (2013)., Aktaş N, Şanlıer N., XX, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1252807)

Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları, Bölüm adı:(Beslenme Alışkanlıklarının Üreme Sağlığı Üzerine Etkisi) (2010)., ŞANLIER NEVİN, Türk Androloji Derneği Süreli Yayını, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1252806)

Enviromental Engineering and Economics Athens Institute for Education and Research, Bölüm adı:(The attitudes of the young against environment and the training for environment (Chapter 5)) (2006)., Hayta, A., Sanlier, N., Athens Instıtute for Education and Research, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1346357)

Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi (2002)., ŞANLIER NEVİN, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1250, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 703, Eskişehir, Sayfa Sayısı 11, Türkçe, (Yayın No: 18541)

Yiyecek Üretimi I (2002)., ŞANLIER NEVİN, Ya-Pa Yayınları, İstanbul., Sayfa Sayısı 10, Türkçe, (Yayın No: 18539)

Yiyecek Üretimi I (2002)., ŞANLIER NEVİN, Ya-Pa Yayınları, İstanbul., Sayfa Sayısı 10, Türkçe, (Yayın No: 18540)

Yiyecek Üretimi II (2002)., ŞANLIER NEVİN, Ya-Pa Yayınları, İstanbul., Sayfa Sayısı 15, Türkçe, (Yayın No: 18542)

Ankara nın Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylerinde 0 6 Yaş Çocuklarının Beslenme Durumları ve Köylerinde 0 6 Yaş Çocuklarının İncelenmesi II Kitap (1999)., ŞANLIER NEVİN, MEB Yayınevi, Sayfa Sayısı 25, Türkçe, (Yayın No: 18543)