Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

AnasayfaAkademikFakültelerDiş Hekimliği FakültesiDiş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Sevgili Diş Hekimliği Öğrencileri,

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne hoş geldiniz.

Diş hekimliği, hem genel sağlığın temini ve korunmasında hem de hastaya optimum çene yüz fonksiyon ve estetiğin kazandırılmasında saygın bir meslektir. Fakültemiz 2020-2021 akademik yılında Türkçe ve İngilizce Diş Hekimliği Programı ile kendi alanında son derece yetkin, tecrübeli, dinamik, ulusal ve uluslararası platformda vizyon sahibi öğretim üyesi kadrosu ile eğitim-öğretime başlamıştır. Hedefimiz klasik eğitim modellerinin dışına çıkarak Öğrencilerimizi çağdaş ve ileri teknolojiyi kullanabilen, yenilikleri takip edebilen, hekimlik nosyonunu benimsemiş, güçlü, donanımlı birer diş hekimi olarak mezun edebilmektir.

5 yıllık diş hekimliği eğitim programımızın ilk iki yılında Öğrencilerimiz, liyakat sahibi hekim olmanın alt yapısını oluşturmak adına Temel Hekimlik Bilimleri derslerini Tıp Fakültesi Öğrencileri ile alma avantajına sahip olacaklardır. Bunun yanı sıra değerli meslektaş adaylarımızın, Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Kliniklerinde eğitime başlamaları ile akademik kadromuz sorumluluğunda interaktif bir şekilde klinik çalışmalara gözlemci olarak katılmaları sağlanacaktır. Akademisyen olarak önemsediğimiz bir diğer husus ise; klinik uygulama eğitimlerimizin 3. Sınıfın ikinci yarıyılında başlayıp eğitim programımızın son üç yılında yoğun olarak birebir öğretim kadromuzun gözetiminde sürdürülmesidir.

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik kadrosu olarak sahip olduğumuz deneyim, bilimsel alt yapı ve fiziksel olanakları, kompakt ve efektif eğitim sistemimizle; teorik ve pratik açıdan mesleklerindeki yeniliklere hâkim, etik kurallara ve mesleki ilkelere bağlı, insana değer veren, tüm canlılara saygı duyan, mesleğini seven, sosyal ve mesleki hayatında empati kurabilen, bilgiye erişmeyi ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, başarılı diş hekimleri yetiştireceğimize inanmaktayız.

 

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Hakan Alpay KARASU

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 

Misyon
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; topluma kaliteli ve etkin bir hizmet verebilmek için son derece yetkin, sorumluluk alabilen, rekabete açık, ilkeli, diş hekimliği klinik uygulamaları ve teorik bilgisi açısından donanımlı ve meslek hayatı boyunca hastalarını kanıta dayalı bilgi tabanlı tedavi edebilecek diş hekimleri yetiştirmek amacıyla hizmet vermektedir.

Vizyon
Diş hekimliği alanında uluslararası standartlarda geçerli nitelikli eğitim veren, değişime ve gelişime açık, özgün akademik çalışmalar yapan ve bu konuda tüm öğretim kadrosu ve öğrencilerinin sürekli gelişimine fırsat sunan, dijital dönüşüme yön vererek, hasta haklarına saygı duyarak kaliteli ağız ve diş tedavileri sunan, ulusal ve uluslararası düzeyde lider bir fakülte olmaktır.

Diş Hekimliği Eğitimi
Fakültemizde uygulanan “süreç tabanlı diş hekimliği eğitim modeli”, diş hekimliği Öğrencilerimizin ilk iki yıl günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları ile dersliklerimizde Tıp Fakültesi Öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiği yoğun temel hekimlik bilimleri derslerini, son iki sene ise ağırlıklı olarak Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde ve Kliniklerinde üst seviye klinik uygulama derslerini kapsamaktadır. Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde ve Kliniklerinde Öğrencilerimiz bilgi ve deneyimlerini üst seviyeye çıkarabilmeleri için pratik eğitimlerini birinci sınıftan üçüncü sınıfın ikinci dönemine kadar gözlemci olarak ardından üçüncü sınıf ikinci dönem ve son iki sene ise öğrenci merkezli bir öğrenme ortamında gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerimizin birinci sınıftan itibaren klinik gözlem süreci ile dahil oldukları pratik eğitim, manipülasyon ve simülasyon laboratuvarları ile devam etmekte, eğitimlerinin devamında hastanemiz kliniklerinde tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz, tüm bu pratik eğitim süreci içerisinde akademik kadronun birebir gözetiminde olacaklar ve her bir öğretim elemanı ile interaktif olarak iletişim içerisinde bulunacaklardır. Bu şekilde Öğrencilerimizin tüm klinik beceri ve yetkinlikleri kazandırarak mezun edebilmeyi amaçlamaktayız.

Gelişmiş Simülasyon Laboratuvarı
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında manipülasyon laboratuvarı ile klinik uygulamalar öncesinde gereken el becerileri ve klinik yetkinlikleri kazanacaklardır. Bünyesinde toplamda 90 adet maket model barındıran manipülasyon laboratuvarımızda Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarının yaptıkları demonstrasyonları, ünitelerinde bulunan monitörler vasıtasıyla canlı olarak izleyebileceklerdir. Böylece Öğrenciler sonraki senelerde gerçek hasta ile çalışmanın provasını yapmış olacaklardır. Manipülasyon laboratuvarının dışında, kendine özel her türlü donanıma sahip alçı, akrilik ve metal döküm porselen işleme laboratuvarlarımız da bulunmaktadır. Her biri tüm Öğrencilerimizin rahatlıkla pratik yapabilecekleri büyüklükte olup birbirinden ayrı alanlarda kurulu olan ve ülkemiz standartlarının üzerinde olanaklar sunan bu üniteler sayesinde, diş hekimliğinin birçok klinik ve laboratuvar uygulamalarını yapılabilecektir.

Hazırlık Programı
Üniversitemiz bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim dili %100 Türkçe ve %100 İngilizce olmak üzere iki ayrı programıyla lisans ve lisansüstü eğitimlerini yürütmektedir. Türkçe programa kaydolan Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilmektedir.

Bilgisayar Laboratuvarları: 60 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com