(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Diş Hekimliği Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Hakan Alpay KARASU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Hakan Alpay KARASU

Ankara Üniversitesi 1991 Londra Üniversitesi 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Londra Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Ağız, Diş ve ÇeneCerrahisi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Ortognatik Cerrahi
Dudak Damak Yarıkları
TME Cerrahisi
Çenelerde görülen Kist/ Tümör ve Cerrahi tedavileri
implant Cerrahisi
Sert ve Yumuşak Doku Augmentasyonları
Gömülü Diş Ameliyatları
Distraksiyon Osteogenezisi
Çene rekonstrüksiyon cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Andaç Barkın BAVBEK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Andaç Barkın BAVBEK

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mert ATAOL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mert ATAOL

Hacetepe Üniversitesi 2006-2011 Atatürk Üniversitesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD 2013-2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
Mersin Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Diş Hekimliği, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi, Dental İmplantlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

YAYINLAR:

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan özgün araştırma makaleleri

5.1.1. SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:
5.1.1. Kılınç, A. ve Ataol, M. “How Effective is Collagen Resorbable Membrane Placement after Partially Impacted Mandibular Third Molar Surgery on Postoperative Morbidity: A Prospective Randomized Comparative Study,” BMC Oral Health, 17(1), 126-134 (2017) (Doi: 10.1186/s12903-017-0416-z)
5.1.2. Saruhan, N.; Ataol, M. ve Temiz, M. "Determining the Margin of Safety for Damaging the Sphenoid Sinus with Nasal Septum Osteotome during Le Fort I Surgery in Young Adults." BioMed Research International (2018) (Doi:10.1155/2018/7465797)
5.1.3. Ertaş, Ü. ve Ataol, M. “Evaluation of Nasal Airway Volume of Operated Unilateral Cleft Lip And Palate Patients Compared with Skeletal Class III Individuals,” Cleft Palate Craniofacial Journal 2018(1), 1-6, (2018) (Doi: 10.1177/1055665618774024)
5.1.4. Ataol, M., Kılınç, A., Saruhan N. ve Gündoğdu M. “Finite Element Analysis of Two Different Implant Applicable for Vertical Bone Deficiency at Maxillary Sinus“ Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 2019 (Basımda)
5.1.2. SCI veya SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler:
5.1.2.1. Saruhan, N.; Gürbüz-Urvasızoğlu, G.; Ataol, M. Ve Temiz, M. “Diş Hekimliği Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri ve Diş Hekimlerinin Maksillofasiyal Travma Muayenesi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(4), 450-455 (2018) (Doi: 10.17343/ sdutfd.387020)
5.1.2.2. Kılınç, A., Ataol, M., Saruhan, N. ve Gündoğdu, M. “Maksilla Posterior Bölgede Vertikal Kemik Miktarının Yetersizliği Durumunda Uygulanan Kısa İmplantların Üzerindeki ve Etrafındaki Kuvvet Dağılımının Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi,” Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(4), 349-355 (2018) (Doi: 10.17343/ sdutfd.333523)
5.1.2.3. Ataol M, Urvasızoğlu G, Saruhan N, Sancar B. Autogenous Transplantation of an Impacted Maxillary Canine: A Case Report. International Journal of Medical Dentistry, 22(3), 303-306 (2018)
5.1.2.4. Gürbüz-Urvasızoğlu, G., Saruhan, N. ve Ataol, M. “Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws (MRONJ) Induced by Incompatible Complete Removable Denture: A Case Report,” International Journal of Clinical Oral and Maxillofacial Surgery, 3(2), 7-10 (2017) (Doi: 10.11648/j.ijcoms.20170302.11)
5.1.2.5. Saruhan, N.; Ertaş, Ü.; Ataol, M.; Öztürk, E. “Penetrated Shotgun Pellets in Maxillofacial Region: Case Report,” Annals of Oral Health and Dental Research, 2(1), 8-9 (2018) (Doi: https://dx.doi.org/10.21276/aohdr)
5.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan özgün araştırma makaleleri
5.2.1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
5.2.1.1. Urvasızoğlu, G., Saruhan, N. ve Ataol, M. “Dental İmplant Uygulamalarının Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi,” Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 26(3), 394-398 (2016) (Doi: 10.17567/ataunidfd.290237)
5.2.1.2. Kılınç, A., Ataol, M. ve Dayı, E. “Maxillary Sinus Lifting Procedures Using Xenogeneic Corticocancellous Graft Material with Simultaneous Implant Placement: a 1- to 3-year Follow-up,” Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 28(1), 1-6 (2018) (Doi: 10.17567/ataunidfd.410298
5.2.1.3. Yalçın, E., Ertaş Ü., Ataol, M. ve Uğurlu, M. “Management of Tooth Extrusion as a Complication Due to Intermaxillary Fixation: Two Case Reports,” Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 26(1) 1-11 (2016) (Doi: 10.17567/dfd. 265334)

6. DAVETLİ KONUŞMACI: (-)

7. BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
Sözlü Bildiriler

7.1.1. Ataol Mert, Dayı Ertunç, Bal Harun Reşit, Gündoğdu Mustafa, Urvasızoğlu Gelengül (2018). Ridge Preservation with Socket-Shield Technique for Immediate Implant Placement and Immediate Restoration: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Congress (Sözlü Bildiri)
7.1.2. Özcan Küçük Ayşe, Kılınç Adnan, Ataol Mert, Gündoğdu Mustafa, Urvasızoğlu Gelengül (2018). Recent Developments in Short Implants for Posterior Edentulous Maxilla. Multicongress Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Sözlü Bildiri)
7.1.3. Ataol Mert, Ertaş Ümit, Özcan Küçük Ayşe, Uğurlu Mehmet, Saruhan Nesrin (2018). Virtual Planning and Using of 3D Printer for Correction Surgeries of Maxillofacial Deformities. Multicongress Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (2018) (Sözlü Bildiri)
7.1.4. Ertaş Ümit, Ataol Mert (2017). Evaluation of Nasal Airway Volume of Operated Unilateral Cleft Lip and Palate Patients. 22nd Balkan Stomatology Society (BaSS) Congress (Sözlü Bildiri)
7.1.5. Yılar Sinan, İpteç Murat, Engin Muhammed Çağatay, Uğurlu Mehmet, Ataol Mert, Yalçın Ertan (2017). Analysis of Dental Malocclusion and Facial Asymmetry in Adolescent İdiopathic Scolioss. 12th International Turkish Spine Congress (12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi) (Sözlü Bildiri)
Poster Bildiri
7.1.6. Özcan Küçük Ayşe, Ataol Mert, Koparal Mahmut (2018). Extensive Inflammatory Papillary Hyperplasia of The Palate and Facial Surface of Maxilla in an Epileptic Patient. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Congress (Poster Bildiri)
7.1.7. Kılınç Adnan, Ataol Mert (2018). Comparisons of the Effects of Secondary Healing, Primary Healing and Collagen-Membrane-Based Primary Healing on Bone Level and Periodontal Status After Partially Impacted Mandibular Third Molar Surgery. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Congress (Poster Bildiri)
7.1.8. Özcan Küçük Ayşe, Ataol Mert, Koparal Mahmut (2018). Unusual Ectopic Eruption of a Permanent Central Incisor Following Trauma. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Congress (Poster Bildiri)
7.1.9. Bal Harun Reşit, Ataol Mert, Yanıkoğlu Nuran (2017). Prosthetic Rehabilitation with Immediate Root Implant Application in a Patient with Traumatic Root Fracture and Coloration of Cenrtral Teeth: Case Report. 21. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (Poster Bildiri)
7.1.10. Yalçın Ertan, Yazar Mustafa Seçkin, Ataol Mert (2017). An Extremely Rare Phenomenon Bilateral Kissing Molars: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.11. Kılınç Adnan, Ataol Mert (2017). How Effective is Collagen Resorbable Membrane Placement After Partially Impacted Mandibular Third Molarsurgery on Postoperative Morbidity? Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.12. Ataol Mert, Urvasızoğlu Gelengül, Dilek Kamile, Uğurlu Mehmet, Ertaş Ümit (2017). Removable Decompression Appliance for a 10 Year-Old Patient: Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.13. Kılınç Adnan, Karaavcı Muhammed Salih, Sancar Bahadır, Dayı Ertunç, Ataol Mert (2017). Irritation Fibroma due to Prosthetic Trauma in Total Toothless Patient. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.14. Kılınç Adnan, Gündoğdu Eyüp Candaş, Ataol Mert, Karaavcı Muhammed Salih (2017). Treatment Of Dentigerous Cyst With Enucleation: A Case Report. Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.15. Ataol Mert, Dayı Ertunç, Karaavcı Muhammed Salih (2017). Vertical Augmentation with Ring Block Technique and Simultaneous Implant Application. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.16. Ertaş Ümit, Uğurlu Mehmet, Yalçın Ertan, Kiki Ali, Ataol Mert (2017). Orthognathic Surgery With Two Segment Le Fort I and Sagittal Split Ramus Osteotomies of Open Bite Deformity in an Amelogenesis Imperfecta Patient. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.17. Urvasızoğlu Gelengül, Ataol Mert, Yılmaz Ahmet Berhan, Kurtuldu Elif, Dolap Esma (2017). Treatment of Impacted Anterior Teeth Because of Odontomas: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.18. Urvasızoğlu Gelengül, Sancar Bahadır, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016). Keratocystic Odontogenic Tumor in Maxilla: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.19. Urvasızoğlu Gelengül, Sancar Bahadır, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016). Impacted Incisor Tooth: Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.20. Yalçın Ertan, Ertaş Ümit, Ataol Mert (2016). A Report of a Rare Case of Cleidocranial Dysplasia with Non-union of the Mandibular Symphysis. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.21. Ataol Mert, Aşkın Berkay, Urvasızoğlu Gelengül (2016). Autotransplantation of Impacted Maxilary Canine. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.22. Urvasızoğlu Gelengül, Ataol Mert, Saruhan Nesrin, Aşkın Berkay (2016). Massive Residual Cyst of Mandible Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)

7.1.23. Yalçın Ertan, Ataol Mert, Dayı Ertunç, Uğurlu Mehmet (2016). Management of Tooth Extrusion due to Intermaxillary Fixation Two Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.24. Urvasızoğlu Gelengül, Tepecik Tahsin, Ataol Mert (2016). Traumatic Bone Cyst in the Anterior Mandibular Region: Two Case Reports. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.25. Urvasızoğlu Gelengül, Değirmenci Alpin, Ataol Mert (2016). A Large Radicular Cyst in the Anterior Maxilla: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.26. Kılınç Adnan, Ataol Mert, Saruhan Nesrin, Ertaş Ümit (2016). Treatment of Radicular Cyst Associated with Mandibular Canal: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23rd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.27. Saruhan Nesrin, Ataol Mert, Yalçın Ertan (2015). Massive Radicular Cyst of Maxilla. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.1.28. Urvasızoğlu Gelengül, Baş Mehmet Zahit, Ataol Mert, Kılınç Adnan (2015). Large Maxillary Cyst: A Case Report. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22nd International Scientific Congress (Poster Bildiri)
7.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
Sözlü Bildiriler
7.2.1. Polat Mehmet Emrah, Ataol Mert, Engin Muhammed Çağatay, Köse Mehmet, İpteç Murat (2016). Bifosfonatlar Düşündüğümüz Kadar Masum Mu? 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (Sözlü Bildiri)
Poster Bildiriler
7.2.2. Urvasızoğlu Gelengül, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016). Evalution of Demographic and Clinical Features of Dental Implant Applications. TPID (Turkish Prosthodontics and Implantology Congress) Kış Sempozyumu (Poster Bildiri)
7.2.3. Urvasızoğlu Gelengül, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016). MRONJ Induced by Incompatible Complete Removable Denture A Case Report. TPID (Turkish Prosthodontics and Implantology Congress) Kış Sempozyumu (Poster Bildiri)
7.2.4. Polat Mehmet Emrah, Urvasızoğlu Gelengül, Değirmenci Alpin, Ataol Mert (2015). Travma Sonucu Gömülü Kalmış Maksiller Kanin ve Keser Dişler. TAOMS 13. Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)
7.2.5. Karaavcı Muhammed Salih, Urvasızoğlu Gelengül, Kırıcı Recep Serdar, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2015). Mandibular Anterior Bölgede İmplant Uygulaması Sonrası Nadir Görülen Bir Ağız Tabanı Hematomu. TAOMS 13.Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)
7.2.6. Temiz Mustafa, Urvasızoğlu Gelengül, Ataol Mert, Kılınç Adnan, Tepecik Tahsin, Saruhan Nesrin (2015). Maksilla Premolar Bölgede Periferal Dev Hücreli Granüloma. TAOMS 13.Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayşe Seda ATAOL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayşe Seda ATAOL

Hacettepe University 2006-2011 Gazi University 2012-2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi Üniversitesi (Araştırma Görevlisi)
Mersin Üniversitesi (Doktor Öğretim Üyesi)

Araştırma Alanları

Diş Hekimliği, Protez, Dental İmplant, Sabit Protezler, Hareketli Protezler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. SCI ve SCI expanded indeks dergilerde yayımlanan makaleler;
A1.1 Ergun G, Yucel AS. Full-mouth rehabilitation of a patient with severe deep bite: A clinical report. Journal of Prosthodontics, 23(5), 406-411, 2014. (SCI-Exp)
A1.2 Ataol AS, Ergun G. The effects of surface treatments on repair bond strength of a new CAD/CAM ZLS glass ceramics and two different types of CAD/CAM ceramics, Journal of Oral Science, 60(2), 201-211, 2018. (SCI-Exp)
A1.3 Ataol AS, Ergun G. Repair bond strength of resin composite to bilayer dental ceramics, Journal of Advanced Protshodontics, 10(2), 101-112, 2018. (SCI-Exp)
A1.4. Ergun G, Sahin Z, Ataol AS. The effects of adding various ratios of zirconium oxide nanoparticles to poly(methyl methacrylate) on physical and mechanical properties. Journal of Oral Science, 60(2), 304-315, 2018. (SCI-Exp)

Uluslararası diğer indeksli dergilerde yayımlanan makaleler:
A2.1 Ergun G, Ataol AS. An Interdisciplinary Approach for Hypoplastic Amelogenesis Imperfecta: A Case Report, The Open Dentistry Journal, 20(12), 466-475 (2018). (E-SCI)
A2.2 Ataol AS, Güngör S. Gülüş Tasarımı Programları Protetik Uygulamalarda Estetik Beklentileri Ne Düzeyde Karşılıyor?, Türkiye Klinikleri, Protetik Materyaller ve Güncel Uygulamaları, özel sayı, 2020 (basımda).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
B1. Ergün G, Yücel AS, Cekic-Nagas I, Egilmez F. Maksiller anterior bölgede estetik uygulamalar. TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, Ankara, Türkiye. (Poster Bildiri)
B2. Ergun G, Yucel AS. Full mouth rehabilitation of a patient with severe deep bite: A case report. FDI 101st Congress, 28-31 Ağustos, 2013, İstanbul, Türkiye. (Poster Bildiri)(Özeti yayımlanmıştır - International Dental Journal, Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress, 63(Suppl 1), 1-98, 2013)
B3. Ergün G, Yücel AS. İmplant üstü restorasyonlarda estetik yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21-23 Kasım, 2013, İstanbul, Türkiye. (Poster Bildiri)
B4. Ergün G, Egilmez F, Yücel AS, Bozkaya S. Doğru konumlandırılmamış implantlara sahip tam dişsiz hastanın hibrit protezler ile tedavisi: vaka sunumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3-5 Ekim, 2013, Rize, Türkiye. (Poster Bildiri)
B5. Ergun G, Ataol AS, Sahin Z. Functional and esthetic rehabilitation of the patient with developmental disorder of enamel. 20th UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition, 2-4 Şubat, 2016, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri. (Poster Bildiri)
B6. Ataol AS, Ergun G. Effect of different surface treatments on bond strength of resin compositeto different ceramic types. 21st Congress of BaSS, 12-15 Mayıs, 2016, Banja Luka, Bosna Hersek. (Sözlü Sunum)
B7. Ataol AS, Ergun G. Resin composite's bond strength to CAD/CAM blocks and veneering ceramics. 104th FDI Annual World Dental Congress, 7-10 Eylül, 2016, Poznan, Polonya. (Sözlü Sunum) (SCI Exp. dergide özeti yayımlanmıştır - International Dental Journal, Special Issue: Abstracts of the 104th FDI Annual World Dental Congress, 66(Suppl S1), 57-110, 2016)
B8. Ergun G, Sahin Z, Ataol AS. The Effect of ZrO2 nanoparticles addition to heat-cured PMMA on transverse strength and water sorption/solubility, 22nd Congress of BaSS, 4-6 May, 2017, Selanik, Yunanistan. (Sözlü Sunum)
B9. Ergun G, Sahin Z, Ataol AS. Surface roughness and hardness of PMMA with ZrO2 nanoparticles addition. 105th FDI World Dental Congress, 29 Ağustos- 1 Eylül, 2017, Madrid, İspanya (Sözlü Sunum) (SCI Exp. dergide özeti yayımlanmıştır - International Dental Journal, Special Issue: Abstracts of the 105th FDI Annual World Dental Congress, 67(Suppl S1), 2-67, 2017)
B10. Ergun G, Ataol AS, Ugar Cankal DA. Rehabilitation of lateral incisors extracted due to the impacted canines. 105th FDI World Dental Congress, 29 Ağustos- 1 Eylül, 2017, Madrid, İspanya (Sözlü Sunum) (SCI Exp. dergide özeti yayımlanmıştır - International Dental Journal, Special Issue: Abstracts of the 105th FDI Annual World Dental Congress, 67(Suppl S1), 135-198, 2017)
B11. Ergun G, Ataol AS, Egilmez F, Genç R, Şahin Z. Effects of ZrO2 nanoparticle addition on some mechanical properties of various denture liners. 23rd Congress of BaSS, 10-12 May, 2018, Iasi, Romanya. (Sözlü sunum)
B12. Ataol AS, Ergun G, Çekiç-Nagaş I, Genç R. Some physical properties of florescent carbon nanoparticle added denture liners. 23rd Congress of BaSS, 10-12 May, 2018, Iasi, Romanya. (Poster Bildiri)
B13. Ataol AS, Ergun G. Diş Hekimliğinin geleceğinde nanoteknolojik uygulamalar. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4-5 Mayıs, 2018, Adana, Türkiye (Sözlü Sunum)
B14. Ergun G, Ataol AS, Tekli B. Diş Hekimliğinde robotik uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4-5 Mayıs, 2018, Adana, Türkiye (Sözlü Sunum)
B15. Ergun G, Orhan M, Bozkaya S, Ataol AS. Maksiller santral kesici kaybının multidisipliner yaklaşım ile rehabilitasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13-17 Mayıs 2018, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (Sözlü Sunum)
B16. Ataol AS, Ergun G, Genc R, Ugur A, Sarac N, Baygar N. Karbon nanopartikül ilavesinin protez astarlarının anitbiyofilm ve glikoz absorpsiyonu özelliklerine etkisinin değerlendirilmesi. TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum)
B17. Ergun G, Ataol AS, Genc R, Ugur A, Sarac N, Baygar T. Protez astarlarına Nano-ZrO2 ilavesinin antibiyofilm özellikleri ve glikoz absorpsiyonu üzerine etkileri. TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum)
B18. Şahin Z, Ataol AS, Ergun G. Protez kaide materyallerine farklı formlarda zirkonyum oksit nanopartikül ilavesinin renk stabilitesi üzerine etkisi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16-17 Kasım 2018, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum)
B19. Ergun G, Ataol AS, Tekli B. Dijital Okluzal Kayıt ve Sanal Artikülatör Kullanımının Klinik Okluzal Uyumlama Gereksinimine Etkisi: Bir Literatür Derlemesi. VI. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (Multicongress Gaziantep), 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye (Sözlü Sunum)
B20. Ergun G, Ataol AS, Güngör S. Protetik Diş Tedavilerinde Dijital Gülüş Tasarımının Dental Estetiğe Etkisi. VI. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (Multicongress Gaziantep), 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye (Sözlü Sunum)
B21. Sahin Z, Ergun G, Ataol AS, Tekli B. Assessment for flexural strength and surface hardness of CAD/CAM polymers (PMMA/PEEK) and heat-cured PMMA. ICP & EPA Joint Meeting (18th Biennial Meeting 36th Year of the ICP, 43rd Annual Meeting of EPA), 4-7 Eylül 2019, Amsterdam, Hollanda (Sözlü Sunum)
B22. Ergun G, Ataol AS, Tekli B. Protetik Diş Tedavisinde Sanal Artikülatör Uygulamaları. 6.International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, 13-15 Haziran 2019, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum) (Tam metin bildiri)
B23. Sahin Z, Ergun G, Ataol AS, Evaluation of Some Physical Properties of CAD/CAM Polymers and Heat-Cured PMMA. 5. International Euroasia Congress on Scientific Research and Recent Trends. 16-19 Aralık 2019, Bakü, Azerbeycan (sözlü sunum-tam metin basılı).


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: (-)


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Ergun G, Ataol AS. CAD/CAM ile şekillendirilen protetik restorasyonlarda komplikasyonlar (Derleme), Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7tepe Klinik Dergisi, 1, 17-30, 2015.
D2. Ergun G, Ataol AS. Seramik Tamir Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar: Derleme. Cumhuriyet Dental Journal, 19(1), 87-110, 2016.
D3. Ergun G, Ataol AS, Tekli B. Diş Hekimliğinde Robotik Uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 39(3), 125-133, 2018.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Berçem KALENDER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Berçem KALENDER

Gazi Üniversitesi 2011 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2012-2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

DENEYİM
2019 – 2020 Özel Klinik, Ankara, Turkey
2016 – 2019 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
2011 – 2012 Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bursa, Türkiye

EĞİTİM
2012 – 2016 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
2015 Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (RWTH) Aachen University, Clinic for Conservative Dentistry, Periodontology and Preventive Dentistry, Aachen, Almanya
2006 – 2011 Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye

Araştırma Alanları

Restoratif Diş Hekimliği, Diş Hekimliği'nde Lazerler, Minimal İnvaziv Diş Hekimliği, Estetik Diş Hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

International Publications
1. Alpaslan C, Hasanoglu E.G.N, Alpaslan G, Yılmaz B, Kalender B. ‘Role of Direct Fluorescence Visualization for Screening of Oral Cancer and its Impact on Raising Awareness’. Jacobs Journal of Dentistry and Research, 2015, 2(4): 026
2. Ergin E, Yazici AR, Kalender B, Usumez A, Ertan A, Gorucu J, Sari T. ‘In vitro comparison of an Er:YAG laser-activated bleaching system with different light-activated bleaching systems for color change, surface roughness, and enamel bond strength’. Lasers in Medical Science, 2018, 33(9):1913-18.
3. Arhun N, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Celik C. ‘Influence of operator experience on bond strength of different adhesives to dentin.’ J Conserv Dent 2020;23:32‑5.

National Publications
1. Kalender B. ‘Treatment of Initial Caries Lesions’.Current Aesthetic Approaches in Restorative Dentistry. Turkiye Klinikleri J Restor Dent. 2017;3(2):58-65
2. Kalender B. ‘Smart Materials in Restorative Dentistry’. Adhesive materials used in restorative dentistry. Turkiye Klinikleri J Restor Dent. 2017;3(3):164-72
3. Kalender B. ‘Laser Applications on Preventive Dentistry’. Lasers in Restorative Dentistry. Turkiye Klinikleri J Restor Dent. 2018; p.15-9. (Book Chapher)

Invated Speaker
1. 25th Annual Congress of the DGL (Deutsche Gesellschaft für Laser), Munchen, Germany Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. ‘Surface Layer Erosion of Artificial Caries Lesions Using The Er,Cr:YSGG Laser in Preparation For Resin Infiltration’
International Poster Presentations:
1. IADR Conference 2013/ 46th Meeting of the Continental European Division of International Association for Dental Research, Firenze, Italy Kalender B, Yazıcı AR, Gorucu J. ‘Effect of laser etching parameters on dentin surface roughness’
2. International Laser Congress 2014, Istanbul, Turkey Kalender B, Yazıcı, AR, Gorucu J. ‘Effect of acid and laser-etching on universal adhesives’ bond strength’
3. AIC 19th International Congress and Conseuro, 2017, Bologna, ITALY Yazici AR, Ergin E, Kalender B, Usumez A, Ertan A, Gorucu J, Sari T. ‘In vitro comparison of ER:YAG laser-bleaching with different light-activated bleaching systems’
4. 21st International Congress of Restoretive Denstistry Association, 2017, Eskisehir, TURKEY Kalender B, Ergin E ‘Direkt kompozit rezin ile multi diastema rehabilitasyonu ve 3.5 yıllık takibi’
5. 21st International Congress of Restoretive Denstistry Association, 2017, Eskisehir, TURKEY Arhun N, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Celik C ‘Uygulayıcı Deneyiminin Adeziv Sistemlerin Dentine Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi’

International Oral Presentations:
1. The 4th World Congress of the International Academy Of Oral Oncology (IAOO), 2013, Rhodes, GREECE Alpaslan C, Hasanoglu E.G.N, Alpaslan G, Yılmaz B, Kalender B. ‘The role of direct fluorescence visualization for screening of oral cancer in dental patients and its impact on raising awareness’
2. WFLD 2016/ 15th International Congress of the World Federation for Laser Dentistry, Nagoya, JAPAN Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. ‘Surface Layer Erosion of Artificial Caries Lesions Using The Er,Cr:YSGG Laser in Preparation For Resin Infiltration’
3. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 2017, Vienna, AUSTRIA Celik C, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Arhun N. ‘Effects of Instrument Lubricants on Hardness of a Resin Composite’ 4. International Symposium on Teaching, Education, and Learning/ Conference Proceedings, 2017, Hiroshima, JAPAN Arhun N, Tuncer D, Karahan S, Celik C, Yamanel K, Kalender B, Dayangac B. ‘Can Self-Assessment Be Learned?’
5. 22nd International Congress of Restoretive Denstistry Association, 2018, Antalya, TURKEY Kalender B, Arhun A, Tuncer D, Celik C, Karahan S, Secgin C. ‘The Relationship Between Body Mass Index (BMI) and Lifestyle with Dental Health Status in Adults’

Ongoing Projects (Submitted Papers)
1. Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. ‘Surface layer erosion of artificial caries lesions using different etching procedures as well as the Er,Cr:YSGG Laser in preparation for resin Infiltration’ (Lasers in Medical Science)
2. Arhun N, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Celik C. ‘Influence of Operator Experience on Bond Strength of Different Adhesives to Dentin’ (Journal of Conservative Dentistry)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Orkhan ISMAYILOV
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Orkhan ISMAYILOV

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sadeq Mohammed Taqı FADHIL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sadeq Mohammed Taqı FADHIL

Ankara Üniversitesi 2009-2016 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017-2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Araştırma Görevlisi)

Araştırma Alanları

Dental İmplant, Marjinal Kemik Kaybı, Overdenture, Sabit ve Hareketli Protezler , İmplant Üstü Protetik Komplikasyonlar,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. SCI ve SCI expanded indeks dergilerde yayımlanan makaleler;

A1.1 Effects of implant-related variables on the marginal bone loss around dental implants. Ömür Dereci, Emre Mumcu, Olgu Nur Dereci, Süleyman Çağatay Dayan, Yasin Çağlar Koşar, Sadeq Mohammed Taqi Fadhil, Quintessence International. Feb2020, Vol. 51 Issue 2, p118-126. 9p.(SCI-Exp)

A1.2 Comparison of the crestal bone loss between implant-supported prosthesis with sinus augmentation and distal cantilevered implant-supported prosthesis without sinus augmentation. Ömür Dereci, Emre Mumcu, Yasin Çağlar Koşar, Sadeq Mohammed Taqi Fadhil, J Oral Implantol. 2020 Aug 31. doi: 10.1563/aaid-joi-D-19-00324.(SCI-Exp)

A2. Uluslararası diğer indeksli dergilerde yayımlanan makaleler:

A2.1 Rehabilitation of a patient with palatal defect- A case report Sadeq Mohammed Taqi Fadhil, Emre Mumcu, J.Surg Surgical Res 5(2): 093-096. DOI: 10.17352/2455-2968.000081 (2019)

A2.2 The Role of Etiologic Factors Causing Peri-Implantitis; A Current Update, Emre mumcu, sadeq mohammed taqi fadhil, Acta scıentıfıc dental scıences (ıssn: 2581-4893) 2.8 (2018): 19-26.

A2.3 Implant Selection Criteria in Maxillary Defects: A Review, Canan AKAY, sadeq mohammed taqi Fadhil, Acta scıentıfıc dental scıences (ıssn: 2581-4893) 3.6 (2019): 75-81.

A2.4 CAD-CAM Supported Prosthetic Rehabilitation Using the Smart –Fix Implant Concept System. Emre Mumcu, sadeq mohammed taqi fadhil, N Saruhan Acta scıentıfıc dental scıences (ıssn: 2581-4893) 3.5 (2019): 53-57


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. Temporomandibular eklem bozukluğunda etiyolojik faktörlerin araştırılması için çıkarımlar, Emre MUMCU, Sadeq mohammed taqi fadhil, 978-605-68993-4-8, 16.5.2019, I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi 11-14 Nisan 2019

B2. Oklüzal Dı̇key Boyut Kaybının Değerlendı̇rlmesı̇ ve Rehabı̇lı̇tasyonları, Emre MUMCU, sadeq mohammed taqi fadhil, 5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK) 11-14 Temmuz 2019, Bandırma, Türkiye

B3. İmplant Üstü Hareketli Protezlerde Komplikasyonlar ve Bakım Gereksinimleri, Emre MUMCU, sadeq mohammed taqi fadhil, Türk Dişhekimleri Birliği, 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 4-7 Eylül 2019


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C2.1 Oral İmplantoloji Uygulamaları ve Başarı Kriterleri. ESOGÜ Yayın No (331) ve ISBN (978-605-9975-52-0) Bölüm 8 ‘‘İmplant destekli hareketli protezler ve komplikasyonları’’

C2.2 Oral İmplantoloji Uygulamaları ve Başarı Kriterleri. ESOGÜ Yayın No (331) ve ISBN (978-605-9975-52-0) Bölüm 13 ‘‘implant üstü protezlerde marjinal kemik kayıpları ve nedenleri’’

C2.3 Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları. Akademisyen Kitabevi Yayın No (25465) ve ISBN (978-605-258-922-9) Bölüm 11 ‘‘Oklüzal Dikey Boyut Kayıplarının Protetik Açıdan Değerlendirilmesi’’


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Evaluation of occlusal vertical dimension loss in worn dentition and their prosthetic rehabilitation; two case reports, Sadeq Mohammed Taqi Fadhil, Emre Mumcu, Ann Med Res 2020; 27(6):1828-32. doi: 10.5455/annalsmedres.2019.12.888

D2. Evaluation of complications in implant-supported locator retained removable dentures: 24 Months Retrospective Study. Sadeq Mohammed Taqi Fadhil, Emre Mumcu, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020; Aug31. doi:10.34084/bshr.751908

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Burak BİLECENOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1999 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ufuk Üniversitesi (ANKARA)
Ankara Üniversitesi (ANKARA)

Araştırma Alanları

Anatomi
Temporomandibuler Eklem
Mikro BT
Radyolojik Anatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6.1. “Modern ve antik dönem Anadolu insanlarının üçüncü molarlarının incelenmesi ve karşılaştırılması” Pervin Özkara, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Paleoantropoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 (EŞ DANIŞMAN)

6.2. “Mandibular Kanin Dişlerden Cinsiyet Tayini” Sema Demirel, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020 (DANIŞMAN)

6.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Havva Ahsen Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019 (EŞ DANIŞMAN)

6.4. “Dişlerin Pulpa/Sert Doku Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Görüntüleri Üzerinden Yaş Tahmini Açısından İncelenmesi” Nihan Keler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.5. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanılarak Kvaal Yöntemi ile Dişlerden Yaş Tayini Yönteminin Anadolu Populasyonunda İncelenmesi”, Hatice Çelik, Tezli Yüksek Lisans (Adli Antropoloji) (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.6. “Farklı Asitleme Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Kompomer Restorasyonlarda Nanosızıntının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Betül Büşra Ursavaş (Şahin), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, Doktora programı, (DEVAM EDİYOR-TEZ AŞAMASINDA-EŞ DANIŞMAN), 01.Nisan.2019

6.7. “Yerli Olarak tasarlanmış ve Üretilmiş İmplant Derim İç Altıgen Şekilli Gövde-Destek Bağlantısının Farklı Açılı Desteklerde ve Farklı Çiğneme Kuvvetleri Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yezdan Dilan Erkcan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doktora programı, (DEVAM EDİYOR-TEZ AŞAMASINDA-EŞ DANIŞMAN), 10.Nisan.2019

7. PROJELER

7.1. “Yumuşak ve sert doku malzeme deney sistemine elektronik veri toplama biriminin eklenmesi” TÜBİTAK PROJESİ, 2005 - 2006, Araştırmacı.

7.1. “Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerinin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2539, 2013 (REDDEDİLDİ)

7.2. “Beyaz Dişler - White Teeth (TR-12-E297-2013-R2)”, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2013, Danışman.

7.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Radyoanatomik Atlası”, TÜBİTAK 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 (REDDEDİLDİ)

7.4. “Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Düşük Seviyeli Lazer ve Akupunktur Tedavisinin Etkisinin Fonksiyonel ve Magnetik Rezonans Görüntülenmesi ile Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2544, 2015 (REDDEDİLDİ)

7.5. “Dental Cerrahi İşlemler Sonrasında Kemik Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Büyüme Faktörü ve Antibiyotik Yüklü Nanopartikül, Film ve Greft Materyali Kombinasyonlarının Hazırlanması, Mikro-BT Değerlendirilmesi”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP-AYP, 2016 (16.01.2017-16.01.2020 / 17A0234001), Araştırmacı

7.6. “Comparative Evaluation of Skeletons of Hungarian and Turkish Ethnic Groups from the Age of The Occupation of Ottoman Empire”, TÜBİTAK 2522, 2017, (REDDEDİLDİ).

7.7. "Revaskülarizasyon Tedavisinde Değişik Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Silikat İçerikli Ajanın Nanosızıntı ve Kırılma Direnci Üzerine Etkisi", BAP-ANKARA, 2020, Araştırmacı.

8. İDARİ GÖREVLER

8.1. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

8.2. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

8.3. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

8.4. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013/2014-2020)

8.5. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2014-2019)

8.6. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü (2012-2020)

8.7. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.9. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-2018)

8.10. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

8.11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2018)

8.12. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)

8.13. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyeliği (2017-2019)

8.14. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Müfredat Komisyonu Üyeliği (2018-2019)

8.15. Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) Danışma Kurulu Üyesi (2018-2020)

8.16. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Stratejileri ve Akreditasyon Kurulu Üyeliği (2018-2019)

8.17. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2021-...)

9. BİLİMSEL VE DİĞER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

9.1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

9.2. Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

9.3. Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-2016)

9.4. Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)

10. ÖDÜLLER

10.1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

10.4. “Three Dimensional Imaging of an Implant System by Using Computerized Micro-tomography: A Pilot Study”, Akat B, Ocak M, Bayrak A, Bilecenoglu B, 2018 PIEG/GDIA Best Poster Presentation Award.

10.5. “Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile Elde Edilen Verilerden 3 Boyutlu Yazıcı ile Anatomik Eğitim Materyeli Oluşturulması”, Tonga B, Yıldız UC, Geneci F, Torun Bİ, Ocak M, Uzuner B, Bilecenoglu B, Çalışkan S, Desdicioğlu K, AYBÜTOK 2018 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi), Sözlü Sunum Birincilik Ödülü.

13. ESERLER

13.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.1.1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”, Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg. 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

13.1.2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”, Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J. 2005 Nov;26(11):1827-8.

13.1.3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”, Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

13.1.4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”, Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res. 2008 Mar;11(1):52-8.

13.1.5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”, Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (2010) 5 (Suppl 1): 238-240.

13.1.6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”, Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz). 2010 Nov;69(4):201-3.

13.1.7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat. 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

13.1.8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (2011) 6 (Suppl 1): 382-383.

13.1.9. “The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (2011) 6 (Suppl 1): 383-384.

13.1.10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”, Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Aug;112(2):e48-55.

13.1.11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”, Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont. 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x.

13.1.12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”, Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg. Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

13.1.13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”, Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011. Epub 2014 Jan 16.

13.1.14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”, Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci. 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

13.1.15. “Evaluation of atlantodental interval using 3D CBCT images reconstructed from a volumetric rendering program”, B. Bilecenoglu, K. Orhan, B. U. Sakul, Int J CARS (2018) 13 (Suppl 1):S265-266

13.1.16. “Evaluation of the anatomical measurements of the temporomandibular joint by cone-beam computed tomography”, Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, Folia Morphol (Warsz). 2019;78(1):174-181. doi: 10.5603/FM.a2018.0060. Epub 2018 Jul 16.

13.1.17. “Morphometric analysis of vidian canal and its relations with surrounding anatomic structures by using cone beam computed tomography”, Kurt MH, Bozkurt P, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Orhan K. Folia Morphol (Warsz). 2020;79(2):366-373. doi: 10.5603/FM.a2019.0094. Epub 2019 Aug 26.

13.1.18. “The micro-CT evaluation of enamel-cement thickness, abrasion, and mineral density in teeth in the postmortem interval (PMI): new parameters for the determination of PMI”, Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Akbulut S, Ocak M, Orhan K., Int J Legal Med. 2020 Mar;134(2):645-653. doi: 10.1007/s00414-019-02104-2. Epub 2019 Jul 3.

13.1.19. “Volumetric Cuspal Deflection of Premolars Restored With Different Paste-like Bulk-fill Resin Composites Evaluated by Microcomputed Tomography”, Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K. Oper Dent. 2020 Mar/Apr;45(2):143-150. doi: 10.2341/19-019-L. Epub 2019 Jul 8.

13.1.20. “Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation”, Aydın F, Demirel G, Bilecenoğlu B, Ocak M, Gür G., Journal of Adhesion Science and Technology. 2020 34(4), pp. 388-399.

13.1.21. “Micro-computed tomographic assessment of the shaping ability of the One Curve, One Shape, and ProTaper Next nickel-titanium rotary systems”, Tufenkci P, Orhan K, Celikten B, Bilecenoglu B, Gur G, Sevimay S. Restorative Dentistry & Endodontics, 2020;45:e30. Published online May 22, 2020. https://doi.org/10.5395/rde.2020.45.e30

13.1.22. “Marginal and internal fit of feldspathic ceramic CAD/CAM crowns fabricated via different extraoral digitization methods: a micro-computed tomography analysis” Oğuz Eİ, Kılıçarslan MA, Ocak M, Bilecenoğlu B, Ekici Z. Odontology. 2020 Oct 26. doi: 10.1007/s10266-020-00560-6. Online ahead of print.

13.1.23. “Cone beam computed tomography evaluation of the relationship between atlantodental interval and skeletal facial morphology in adolescents”, Cesur E, Orhan K, Misirli M, Bilecenoglu B. Braz J Otorhinolaryngol. 2020 Nov-Dec;86(6):711-719. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.005

13.1.24. “Micro-computed tomographic evaluation of the effects of pre-heating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites”, Demirel G, Orhan AI, Irmak Ö, Aydin F, Buyuksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K., Dent Mater J. 2020 Dec 2. doi: 10.4012/dmj.2020-071. Online ahead of print.

13.1.25. “Evaluation of Denture Base Adaptation Fabricated Using Conventional, Subtractive and Additive Technologies: A Volumetric Micro‐Computed Tomography Analysis”, Oguz EI, Kılıçarslan MA, Özcan M, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K., Journal of Prosthodontics. Jan 2021 https://doi.org/10.1111/jopr.13326.

13.1.26. “Can Combination of Simvastatin and Melatonin Create a Synergistic Effect on Bone Regeneration?”, Koc O, Tuz HH, Ocak M, Bilecenoglu B, Fırat A, Kaymaz FF., Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Published:January 04, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.joms. 2020.12.044.


13.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

13.2.1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

13.2.2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

13.2.6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

13.2.11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

13.2.12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients” (POSTER), Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.19. “Comparison of Temporomandibular Joint Morphometry from Cone Beam CT Images” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, 20th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 26-29 August, Santiago, Chile, 2015.

13.2.20. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt MH, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.21. “Morphometric Features of the Vidian Canal: A Path for the Skull Base Surgery with Endonasal Approach” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kurt MH, Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.22. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.23. “Florid Cemento-osseous Dysplasia of the Anterior Mandibula: A Case Report” (POSTER), Kolsuz ME, Bozkurt P, Bilecenoglu B, PIEG-GDIA Dental Implantology Symposium on November 9-12, Belgrade, Serbia, 2017.

13.2.24. “A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Ocak M, Orhan K, Erol AS, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.25. “Evaluation of Anatomical Measurements of Articulatio Temporomandibularis by Using Cone-Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.26. “Assessment of the Differences in Paranasal Sinuses and Upper Airway Anatomy in the Anatolian and Cypriot Populations by means of Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kolsuz ME, Aksoy S, Bilecenoglu B, Bozkurt P, Orhan K, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.2.27. “Evaluation of Bone Densities of Lumbar Vertebrae by Micro CT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Geneci F, Ocak M, Uzuner MB, Bilecenoglu B, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.3. YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.3.1. “Ağız, Çene ve Yüz Bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

13.3.2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

13.3.3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

13.3.4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

13.3.7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

13.3.8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

13.3.9. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Anatomi ve Varyasyonlar” (BÖLÜM), Orhan K, Bilecenoğlu B, Eren H, “Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları”, Editör: Prof. Dr. İlknur Özcan, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.

13.3.10. “Diş Hekimliği Anatomi Atlası, 2. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Baker, EW, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2017.

13.3.11. “Woelfel, Dental Anatomi, 9. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Scheid RC, Weiss G, Çeviri Editörü: Balcıoğlu HA, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

13.3.12. “İnsan Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2018.

13.3.13. “Anatomy of the Temporomandibular Joint” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Dr. Mert Ocak, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.14. “Micro-CT Applications in TMJ Research” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Mert Ocak, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.15. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri” (EDİTÖR), Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.16. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 65 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.17. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 66 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.18. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 67 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.19. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 68 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.20. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Ek-C, Çoktan Seçmeli Sorular; Bilecenoğlu B, Ocak M, Geneci F, Uyanıkgil Y, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.21. “Analysis of Fracture Callus Mechanical Properties Using Micro-CT” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Burak Bilecenoglu, Mert Ocak, “Micro-computed Tomography (micro-CT) in Medicine and Engineering”, Editör: Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.22. “Lippincott Anatomi Atlası” (EDİTÖR), Gest TR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020.

13.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.4.1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

13.4.2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

13.4.3. “Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi”, Uzuner MB, Sargon MF, Geneci F, Ocak M, Sancak T, Demiryürek D, Bilecenoğlu B, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (214-221), Ocak 2018.

13.4.4. “Morphometry of the anterior interosseous nerve: A cadaveric study”, Kibar S, Bilecenoglu B, Filguiera L, Uz A, Anatomy, vol:12, issue: 3, December, 2018, doi: 10.2399/ana.18.026

13.4.5. “Morphometric Evaluation of Nasolacrimal Canal Diameters Using CBCT: A Cross-Sectional Study”, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, Kurt MH, Bozkurt P, Orhan K, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2019; 25(2): 169-174, doi: 10.5336/dentalsci.2018-63179

13.4.6. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2019-73247

13.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

13.5.1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

13.5.2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.5. “Lumbal vertebraların interiliak hat ile olan ilişkisi ve klinik önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Esmer AF, Tunç E, Şakul BU, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.

13.5.6. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.7. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tespit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.8. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

13.5.9. “Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterigopalatin Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi Güvenliği Açısından İncelenmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ekemen A, Ismayilov O, Bilecenoğlu B, Akbariahmed R, Karasu HA. XX. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 27-31 Ağustos 2019.

14. ATIFLAR (Aralık 2020)

14.1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 200, h-indeks: 7

14.2. Scopus - Atıf sayısı: 282, h-indeks: 8

14.3. Google Scholar - Atıf sayısı: 562, h-indeks: 9, i10 indeks: 9

15. KONUŞMALAR

15.1. “Beynin Kullanma Kılavuzu”, ADO I. Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014, ILGAZ/KASTAMONU

15.2. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi”, VI. Adli Antropoloji Kursu, 14-23 Kasım 2014, ANKARA

15.3. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yeniden Yüzlendirmede Yaşlanmanın Etkileri”, VII. Adli Antropoloji Kursu, 11-13 Aralık, 18-20 Aralık 2015, ANKARA

15.4. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişiklikler”, VIII. Adli Antropoloji Kursu, 03-08 Ocak 2017, ANKARA

15.5. “İnsan ve Hayvan İskelet Yapısı Arasındaki Farklılıklar”, Görev Köpeği İdarecileri için Adli Osteoloji Kursu, 06-08 Kasım 2017, ANKARA

15.6. “Dental Ağrı ve Anestezi Anatomisi”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 28 Eylül 2017, ANKARA

15.7. “Diş Hekimliği ve Inovasyon, Nereye Gittiğimizin Farkında mıyız?”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 23 Kasım 2017, ANKARA

15.8. “Botoks Uygulamalarında Klinik Anatomi”, TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, ANKARA

15.9. “3D Teeth Morphology Using microCT: Considerations for 3D Printing”, International Symposium on 3D Printing in Medicine, 16-17 November 2018, ANKARA