(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Diş Hekimliği Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Hakan Alpay KARASU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Hakan Alpay KARASU

Ankara Üniversitesi 1991 Londra Üniversitesi 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Londra Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Ağız, Diş ve ÇeneCerrahisi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Ortognatik Cerrahi
Dudak Damak Yarıkları
TME Cerrahisi
Çenelerde görülen Kist/ Tümör ve Cerrahi tedavileri
implant Cerrahisi
Sert ve Yumuşak Doku Augmentasyonları
Gömülü Diş Ameliyatları
Distraksiyon Osteogenezisi
Çene rekonstrüksiyon cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Karasu HA., Okçu KM., Ortakoğlu K., Bayar GR., Aydıntuğ Y., "Treatment of Temporomandibular Joint Ankylosis with Temporalis Superficial Fascia Flap" Mil Med,2005;170(2):167
2. Özer L., Karasu HA., Aras K., Tokman B., Ersoy E., "Dentin Dysplasia Type 1: Report of Atypical Cases in The Permanent and Mixt Dentitions" Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radio/ Endod, 2004;98:85-90
3. Sayan NB., Üçok C., Karasu HA., Günhan Ö., "Peripheral Osteoma of The Oral and Maxillofacial Region: A Study of 35 New Cases" J Oral Maxillofac Surg, 2002;60:1299-1301
4. Doğan N., Üçok C., Korkmaz C., Üçok Ö., Karasu HA., "The Effects of Articaine Hydrochloride on Wound Healing: An Experimental Study" J Oral Maxillofac Surg, 2003;61:1467-1470
5. Karasu HA., Ortakoğlu K., Okçu M., Günhan Ö., "Osteochondroma of the Mandibular Condyle: Report of a Case and Review of the Literature" Mil Med, 2005;170( 9):797
6. Altug Ataç AT., Karasu HA., Aytaç D., "Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion Compared with Orthopedic Rapid Maxillar Expansion" Angle Orthodontist, 2006;76(3):353-359
7. Sayan NB., Karasu HA., Uyanik LO., Aytaç D., "Two- stage Treatment of TMJ Ankylosis by Early Surgical Approach and Distraction Osteogenesis" J Craniofac Surg,2007;18(1):212-217
8. Üçok C., Karasu HA., Orhan K., Üçok Ö., Tuncer N., "Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia and Osteoma: A Case Report of an Individual with 2 Different Pathologies" Quintessence Int, 2007;38,(2):88-91
9. Kurt G. Altuğ-Atac AT., Ataç MS., Karasu HA., “Stability of SARME and OME after 3 years Follow-up.” The Angle Orthodontist. 2010;80(4):613-619
10. Kurt G., Altuğ-Atac AT., Ataç MS., Karasu HA., “Changes in Nasopharyngeal Airway Following Orthopedic and Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion” J Craniofac Surg 2010;21:312-317
11. Altuğ-Ataç AT., Ataç MS., Kurt G., Karasu HA., “Comparison of Surgically Assisted RME and Orthopedic RME: Changes in Nasal Structure” Int J Oral and Maxillofac Surg 2010;39:129-135.
12. Aydemir H, Memikoğlu U, Karasu H. Pharyngeal airway space, hyoid bone position and head posture after orthognathic surgery in Class III patients.” Angle Orthod. 2012 Nov;82(6):993-1000. doi: 10.2319/091911-597.1. Epub 2012 Apr 11.PMID:22500578
13. Efendiyeva R1, Aydemir H, Karasu H, Toygar-Memikoğlu U. “Pharyngeal airway space, hyoid bone position, and head posture after bimaxillary orthognathic surgery in Class III patients: Long-term evaluation.” Angle Orthod. 2014 Mar 7. [Epub ahead of print]
14. sunal aktürk ezgi,EREN HAKAN,GÖRÜRGÖZ CANSU,ORHAN KAAN,KARASU HAKAN ALPAY,AKAT BORA,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK (2020). Electromyographic, Ultrasonographic, and Ultrasound Elastographic Evaluation of the Masseter Muscle in Class III Patients Before and After Orthognathic Surgery. Journal of Craniofacial Surgery (Yayın No: 6276746)
15. Sahbaz Emir Bahman,CESUR EMRE,ALTUĞ DEMİRALP AYŞE TUBA,Ergül Kutay Can,KARASU HAKAN ALPAY,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK (2019). Is It Possible to Protract the Maxilla by Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion and Intermaxillary Class III Elastics?. Turkish Journal of Orthodontics, 32(02), 96-104., Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2019.18060 (Yayın No: 5697928)
16. AYDEMİR HALİSE,EFENDİYEVA RUCHENGİZ,KARASU HAKAN ALPAY,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK (2015). Evaluation of long term soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery in Class III patients. The Angle Orthodontist, 85(4), 631-637., Doi: 10.2319/062214-449.1 (Yayın No: 2236007)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Karasu HA., Akman H., Uyanık LO., Sayan NB., "Ameloblastic Fibrodentinoma: A Case Report" N YState DentJ. 2004 Dec;70(9):22-3.
2. Karasu HA., Uyanık LO., Koçyiğit D., "Displacement of the Avulsed Tooth to the Soft Tissue of the Chin due to A n Epileptic Attack Trauma" N YState Dentl. 2004 2005 Apr;71(3):26-8
3. Karasu HA., Tuzuner Oncul AM., Uyanik LO., “Cryosurgery of a Huge Hemangioma of Tongue: a Case Report, J Oral Health Comm Dent, 2010;4(3):83-87
4. Novruzov, Z.H. , Ozdiler, E.F. , Sayan, N.B. , Karasu, H.A., Ozel, M.B. Treatment of mandibular asymmetry by unilateral bidirectional distraction osteogenesis” Azerbaijan Medical Journal 2007(3), Pages 132-135
5. Ortakoglu K., Okçu KM., Karasu HA., Günaydın Y., "Accidental Displacement of Impacted Third Molar in to Lateral Phraryngeal Space" Turk J Med Sci,2002; 32:431-433
6. ISMAYILOV ORKHAN,EKEMEN ALİ,OSMANLI MURAD,AKSUN FIRAT,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Treatment of Microstomia with Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 25(2), 231-234., Doi: 10.5336/dentalsci.2018-63700 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5976856)
7. ISMAYILOV ORKHAN, EKEMEN ALİ, CELASİN HAYDAR, KARASU HAKAN ALPAY, GEÇİM İBRAHİM ETHEM (2019). Gardner Syndrome Associated with Late Mandibular Osteoma. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 27(3), 117-121., Doi: 10.5336/caserep.2018-63701 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5976872)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Karasu HA., Uyanık LO., Üçok C., Sayan NB., "The Use of Iliac Bone Greft on Maxillomandibular Defects" IntJ Oral Maxillofac Surg. 32(Supplement I) S39 (2003), 16 th International Conference On Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece.
2. Üçok C., Karasu HA., Akçam O., Uyanık LO., Üçok Ö., Sayan NB., "The Use Rapid External Distraction on Cleft Patient" IntJ Oral Maxillofac Surg. 32(Supplement I) S18 (2003), 16th International Conference On Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece.
3. Uyanık LO., Karasu HA., Aytaç D., "The use of Rigid External Distraction for Midface Hypoplasia" J Cranio-Maxillofac Surg. 34(Supplement 1) 155-156 (2006),Abstracts from the 18th Congress of The European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Barcelona , Spain.
4. Üngör C., Yılmaz S., Ergül KC., Dede U., Songür T., Karasu HA., “Reconstruction of Severe Jaw Atrophy by Using Non-vascularised Corticocancellous Bone Grafts. Clinical Reports of Cases” (2009) Abstracts from 19th Int Conference on Oral and Maxillofacial Surgery,Shanghai,China
5. Karasu HA., Bradley PF., " The Evolution of a Method of Investigating the Vascular Effects of Low Intensity Laser Therapy" Proc. 6th Int Congress on Lasers in Dentistry, Maui, Hawaii, USA, 166-168, 1998
6. Şahin M., Öztaş B., Karasu HA.," Calcifying Odontogenic Cyst : A Case Report" 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, 181, 2004
7. Karasu HA., Açar E., Sayan NB., "Mandibulada Santral Dev Hücreli Granüloma: İki Olgu Raporu" Turk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi 14-18 Mayıs Abstracts Antalya ,1999
8. Köymen R., Aydıntuğ YS., Karasu HA., Şentürk M., Karakurumer K.," Dens Invaginatus Nedeniyle Oluşmuş Radiküler Kist: Bir Olgu Nedeniyle" Turk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu 28-31 Ekim 1999 Abstracts Book Page :27 Sivas 1999.
9. Akal Ü., Karasu HA., Ceylan A., Pektaş Ö., Sayan NB., Günhan Ö., "Endosteal Osteoma: Bir Olgu Bildirimi" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs Abstracts Antalya, 2000
10. Akal Ü., Karasu HA., Sayan NB., "Oral kavitenin Yumuşak Doku Tümörleri ve Mukozal Lezyonlarında CO2 lazer Kullanımının Klinik Olarak Değerlendirilmesi" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayis Abstracts Antalya,2000
11. Karasu HA., Okçu KM., Aydıntuğ YS. 'Yanlış İyileşmiş Kondil Kırığının Kombine Olarak Cerrahi ve Konservatif Metodla Düzeltilmesi" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayis Abstracts Antalya , 2000
12. Karasu HA., Ortakoğlu K., Köymen R., Süer B., Günaydın Y., "Kondiler Osteokondroma: Bir Olgu Nedeniyle" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mays Abstracts Antalya ,2000
13. Karasu HA., Ortakoğlu K., Şentürk M., Günaydın Y., "Rekürrent Mandibular Dislokasyonlu Hastalarda Cerrahi Yaklaşım: Bilateral Eminektomi" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayis Abstracts Antalya ,2000
14. Günaydın Y., Köymen R., Doğan N., Karasu HA., Bayar GR., Aydıntuğ YS., "Sinus Lifting Technique (Report of Two Cases)" Third Binational Conference on Oral and Maxillofacial Surgery 9-13 May Abstract Book,2l,Antalya 2001.
15. Tüzüner A., Karasu HA., Üçok C., Günhan Ö., “Sekonder Hiperparatiroidizmde Brown Tümorü: Bir Vaka Raporu" Turk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi 5-9 Haziran Abstracts,142, Antalya,2002
16. Karasu HA., Akman H., Atıl F., Uyanık LO., Sayan NB., "Kronik Skleroze Sialoadenit: 3 Vaka Raporu" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi 4-8 Haziran Abstracts,135, Antalya ,2003
17. Karasu HA., Tüzüner A., Uyanık LO., "Dilde Geniş Tutulum Gösteren Kavernöz Hemanjiomun Cryocerrahi ile Tedavisi: Bir Vaka Raporu" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi 4-8 Haziran Abstracts,143, Antalya ,2003
18. Uyanık LO., Karasu HA., Tüzüner A., "Travmatik Kemik Kisti: Bir Vaka Raporu" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi 4-8 Haziran Abstracts,134, Antalya 2003
19. Ortakoğlu K., Süer B., Karasu HA., Aydıntuğ YS., Şençimen M., "Çeşitli Oral Lezyonlarda Basit Kriyocerrahi Uygulamaları" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi 4-8 Haziran Abstracts,41, Antalya 2003
20. Altuğ Ataç AT., Karasu HA., Uyanık LO., Aytaç D., "Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme: Sefalometrik Analiz" 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi Israil Ortodonti Derneği Katılımıyla 3-6 Ekim Antalya 2004
21. Uyanık LO., Aytaç D., Hamza T., Karasu HA., Sayan NB., "The Use of Iliac Bone Graft for Maxillofacial Defects" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 29 Mayis-2 Haziran Abstracts,83, Antalya 2005
22. Aytaç D., Uyanık LO., Karasu HA., Altuğ AT., "Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion for the Patients who were Diagnosed as Transverse Maxillary Deficiency" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 29 Mayıs-2Haziran Abstracts, 83, Antalya 2005
23. Uyanık LO., Aytaç D., Karasu HA., Sayan NB., Akçam O., "The Use of Rigid External Distraction at Midface Hypoplasia" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran Abstracts,25, Antalya 2005
24. Karasu HA., Genç F., "Preoperatif BT Değerlendirilmesinin Sagittal Split Osteotomilerinde Intraoperatif Komplikasyon Riskini Azaltmaya Yönelik Etkinliği" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi 29 Ekim-2 Kasim Abstracts, 98, Antalya 2008
25. Yazıcıoğlu D., Turalı S., Ergul KC., Karasu HA., “Oral Bölgedeki Hemanjiyomların Diyot Lazer ile Tedavisi: 3 Vaka Raporu” Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi 3-8 Kasım Abstracts P068,Ürgüp Nevşehir 2009
26. Telcioğlu NT., Turalı S., Yazıcıoğlu D., Ergül KC., Karasu HA., “Rekürrent Glanduler Odontojenik Kist ve Tedavisi” Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi 3-8 Kasım Abstracts P092,Ürgüp Nevşehir 2009
27. Karasu HA., Turalı S., Üngör C., Ergül KC., ” Management of Multiple Maxillofacial Fractures: a Case Report” 4th ACBID International Oral&Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30,2010, Abstracts PP46, Antalya, Turkey
28. Turalı S., Tüzüner Öncül AM., Karasu HA., ”Huge Osteoma of the Condylar Process” 4th ACBID International Oral&Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30,2010, Abstracs PP127 Antalya, Turkey
29. Ergül KC., Karasu HA., Tüzüner Öncül AM., Üngör C., Turalı S., Kılıç İ., ” The Palatal Subepithelial Connective Tissue Flap Method for Soft Tissue Management in Maxillary Dental Implants: a Clinical Report ACBID International Oral&Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30,2010, Abstracts, PP 35, Antalya, Turkey
30. Turalı S., Karasu HA., “Ankaferd Bloodstooper Use Following Impacted Tooth Extraction in a Haemophiliac Patient” The 1st Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery Scientific Congress in conjuction with The 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 14-17 October,2010 , Istanbul Turkey
31. Turalı S., Ungör C., Ergül KC., Karasu HA., “Mandibular Ridge Splitting with Piezosurgery: a Case Report” The 1st Hellenic, Israeli, Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery Scientific Congress in conjuction with The 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 14-17 October,2010 , Istanbul Turkey
32. Aytaç D., Uyanık O., Karasu HA., Ataç AT “Maksillanın Transvers Yöndeki Yetmezliği Tanısı Konan Hastalarda Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme.” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29 Mayıs - 2 Haziran,2005 Antalya.
33. Uyanık O., Aytaç D., Hamza T., Karasu HA., Sayan NB. “Maksillofasiyal Defektlerde İliak Kemik Greftinin Kullanımı.” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29 Mayıs - 2 Haziran,2005, Antalya.
34. Altuğ A.T., Karasu HA., Uyanık O., Aytaç D. “Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion.: A Cephalometric Analysis.” 9th International Congress of the Turkish Orthodontic Society with the Participitation of the Israeli Orthodontic Society. October 3 - 6,2004, Antalya.
35. Altuğ AT., Kurt G., Ataç MS., Karasu HA., “Stability of Surgically assisted Rapid Maxillary Expansion and Rapid Maxillary Expansion.” 86th Congress of European Orthodontic Society, 15-19 Haziran 2010, Portoroz, Slovenya
36. Toygar Memikoğlu u., Aydemir H., Karasu HA., “Assesment of the pharyngeal airway in surgically corrected Class III Patients” 86th Congress of European Orthodontic Society, 15-19 Haziran 2010, Portoroz, Slovenya
37. Kılıç Gökçe,Altuğ Demiralp Ayşe Tuba,Maho Burak Mahir,Karasu Hakan Alpay,Erdoğ Merve (2016). A Multıdıscıplınary Treatment Approach For A Hyperdıvergent Patıent Wıth Multıpletooth Loss. 92. Europian Orthodontic Society Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3310034)
38. Türköz Anı,Altuğ Demiralp Ayşe Tuba,Karasu Hakan Alpay (2016). Skeletal Class III Malocclusıon Surgıcal And Orthodontıc Treatment Case Report. 92. Europian Orthodontic Society Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3310121)
39. Kılıç Gökçe,Altuğ Demiralp Ayşe Tuba,Selçuk Ayçin,İsmayılov Orkhan,Karasu Hakan Alpay (2016). Treatment Progress Of A Skeletal Class Iıı Subject From Adolescence Through Toadulthood Case Report. 92. Europian Orthodontic Society Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3309974)
40. Şenol Aslı,Özdiler Orhan,Özdiler Ferabi Erhan,Karasu Hakan Alpay,Novruzov Zaur (2016). Botox Injectıons For A Gummy Smıle After Orthognathıc Surgery. 92. Europian Orthodontic Society Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3310080)
41. Özsoy Serhat,Sunal Ezgi,Karasu Hakan Alpay,Memikoğlu Murat,Toygar Memikoğlu Tülin Ufuk (2016). Combined Orthodontic And Orthodnathic Surgery Treatment Of A Skeletal Classııı Case Long Term Follow Up. 92. Europian Orthodontic Society Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3309834)
42. Gökalp Hatice,Şenol Aslı,Çalı İlayda,Karasu Hakan Alpay,İsmayılov Orkhan (2016). Follow Up Results Of A Class II Open Bıte Case Wıth Mandıbular Skeletal Asymmetrytreated By Double Jaw Surgery. 92. Europian Orthodontic Society Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3309918)
43. Cesur Emre, Şahbaz Emir Bahman, Altuğ Demiralp Ayşe Tuba, Ergül Kutay Can, Karasu Hakan Alpay, Toygar Memikoğlu Tülin Ufuk (2016). Maksillanın Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi Sarme Ve Mini Vidalardan Uygulananintermaksiller Elastikler İle İlerletilmesiyle 3. 2 Meydana Gelenyumuşak Doku Değişikliklerinin İncelenmesi. 15.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3310704)
44. Bilgili Özlem, Şenol Aslı, Altuğ Demiralp Ayşe Tuba, Karasu Hakan Alpay, İsmayilov Orkhan, Maho Burak Mahir (2016). Skeletsel Sınıf III Anomalinin Sarme Ve Ortognatik Cerrahi İle Tedavisinin 1 Yıllık Takip Sonuçları Olgu Sunumu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3310276)
45. Türköz Anı, Altuğ Demiralp Ayşe Tuba, Çalı İlayda, Karasu Hakan Alpay, İsmayilov Orkhan, Maho Burak Mahir (2016). Iskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Ortodontik Ve Cerrahi Tedavisi Vaka Raporu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi
46. Burak Mahir MAHO, M. Fatih SENTURK, Sibel TURALI , Secil Nigar KARADENIZ, Orxan ISMAYILOV, Hakan Alpay KARASU “Odontoma Related Distal Migration of Teeth” Olgu Sunumu (2015). Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği 9. Kongresi Antalya/TÜRKİYE
47. Murad OSMANLI, Burak Mahir Maho, Orxan ISMAYILOV,Mikail KADYROV,Şevket ŞAHİN,Hakan Alpay KARASU,Fırat AKSUN,Ali EKEMEN “Treatment of Dentigerous Cyst With
Marsupialization in Pediatric Patients” Olgu Sunumu (2015). Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği 9. Kongresi Antalya/TÜRKİYE
48. Ali Ekemen, Mikail Kadyrov, Burak Mahir Maho, Orkhan Ismayilov, Murad Osmanlı, Fırat Aksun, Hakan Alpay Karasu, “Traumatic Fibroma: Two Cases Report” Olgu Sunumu. (2018). IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018 - 12. Kongre Antalya/Türkiye
49. Ali Ekemen, Orkhan İsmayilov, Mikail Kadyrov, Burak Mahir Maho, Murad Osmanlı,
Fırat Aksun, Hakan Alpay Karasu “A Case Report: Treatment of Dentigerous Cyst with Marsupialization and Enucleation” Olgu Sunumu (2018). IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018 - 12. Kongre Antalya/Türkiye
50. Ali Ekemen, Orkhan Ismayilov, Murad Osmanlı, Fırat Aksun, Hakan Alpay Karasu “A Case Report: Treatment of Eosinophilic Granuloma” Olgu Sunumu (2018). IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018 - 12. Kongre Antalya/Türkiye
51. Ali Ekemen, Orkhan Ismayilov, Murad Osmanlı, Fırat Aksun, Burak Mahir Maho, Hakan Alpay Karasu “Two Cases Report: Treatment of Traumatic Bone Cyst” Olgu Sunumu (2018). IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018 - 12. Kongre Antalya/Türkiye
52. Ali Ekemen, Orkhan Ismayilov, Mikail Kadyrov, Murad Osmanlı, Fırat Aksun, Hakan Alpay Karasu “A Case Report: Treatment of Hemangioma by Cryotherapy” Olgu Sunumu (2018). IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018 - 12. Kongre Antalya/Türkiye
53. İrem Alan, Orkhan Ismayilov, Murad Osmanlı, Fırat Aksun, Ali Ekemen, Hakan Alpay Karasu “A Case Report: Surgical Treatment of Compound Odontoma” Olgu Sunumu (2018). IAOMS - AÇBİD Joint Congress 2018 - 12. Kongre Antalya/Türkiye
54. EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,OSMANLI MURAD,KAHRAMAN BÜLENT,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Reconstruction of the mandibular crest with iliac bone inthe horizontal inadequacy after keratocyst enucleation. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976672)
55. ALAN İREM,EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,OSMANLI MURAD,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Rehabilitation with All on Four Technique AfterReconstruction of the Alveolar Bone which is InsufficientVertical and Horizontal with Iliac Bone Graft. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976726)
56. EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,KADYROV MİKAİL,AKBARİHAMED RAHA,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Custom-made prostheses for temporomandibular jointreconstruction after partial excision of mandible due toAmeloblastoma. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976515)
57. EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,KADYROV MİKAİL,AKSUN FIRAT,KARASU HAKAN ALPAY (2019). A Case Report: Condylectomy Surgery Due to Grade IChondrosarcoma. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976656)
58. AKBARİHAMED RAHA,EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,KARASU HAKAN ALPAY (2019). A Case Report: Diagnosis and Follow up ofRabdomyosarcoma. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976712)
59.ISMAYILOV ORKHAN,EKEMEN ALİ,AKSUN FIRAT,ALAN İREM,KARASU HAKAN ALPAY (2019). The Reconstructıon of Alveolar Cleft with Iliac Bone Graft. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976646)
60.ISMAYILOV ORKHAN,EKEMEN ALİ,MAHO BURAK MAHİR,OSMANLI MURAD,KARASU HAKAN ALPAY (2019). A CASE REPORT: Bilateral Eminectomy Surgery forRecurrenet Tmj Dislocation. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976599)
61.KAHRAMAN BÜLENT,EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,MAHO BURAK MAHİR,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Case Report: Excision of Pleomorphic Adenoma by usingElectrocautery. ACBİD 13th International Congress with EACMFS Endorsement (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5976698)
62. EKEMEN ALİ,ISMAYILOV ORKHAN,AKBARİHAMED RAHA,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Orta Yüz Hipoplazisinde RED Kullanımı. Dudak Damak Yarıkları Derneği 6. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5976789)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Bradley P., Groth E., Gürsoy B., Karasu HA., Rajab A., Sattayut S., "The Maxillofacial Region: Recent Research and Clinical Practice in Low Intensity Laser Therapy (Chapter 24)" , Lasers in Medicine and Dentistry Basic Scienceand Up -To-Date Clinical application Low Energy Level Laser Therapy, Ed.Z. Simunovic, Croatia, 2000.
2. Temporomandibular Joint Pathology - Current Approaches and Understanding, Bölüm adı:(Benign Tumors of Temporomandibular Joint) (2018)., YURTTUTAN MEHMET EMRE,TÜZÜNER ÖNCÜL AYŞEGÜL MİNE,KARASU HAKAN ALPAY, InTech Open, Editör:Emes Yusuf, Aybar Buket, Dergin Gühan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 280, ISBN:978-953-51-3862-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4188864)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Karasu HA., Açar E., Sayan NB., "Mandibulada Santral Dev Hücreli Granuloma (İki Olgu Raporu)" J Turkish Oral Maxillofac Surg.2000;4(1-2)),70-74
2. Karasu HA., Pektaş ZÖ., Akman H., Uyanık LO.,"Deplase Durumda İyileşmiş Kondil Kırığı Cerrahi Yaklaşımla Tedavisi: Bir Vaka Raporu" T Klin J Dental Sci, 2004, 10:74-79
3. Karasu HA., Akman H., Atıl F., Uyanık LO., Sayan NB., "Kronik Skleroze Sialoadenit: 3 Vaka Raporu"A.Ü. Diş Hek.Fak. Derg 2005;32(1)65-70
4. Karasu HA., Okçu KM., Ortakoglu K., Aydıntuğ YS., Şençimen M., "Yanlış İyileşmiş Kondil Kırığının Kombine Olarak Cerrahi ve Konservatif Metodla Tedavisi" Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2001;4(2), 93-96
5. Karasu HA., Tuzuner A., Üçok C.,"Sekonder Hiperparatiroidizmde Brown Tümörü: Bir Vaka Raporu" TKlin J Dental Sci 2004;10.49-52
6. Akal Ü., Karasu HA., Sayan NB., "Oral Kavitenin Yumuşak Doku Tümörleri ve Mukozal Lezyonlarında C02 Lazer Kullanımının Klinik Olarak Değerlendirilmesi" T Klin J Dental Sci 2003;9, 47-54
7. Akal Ü., Karasu HA., Ceylan A., Pektaş Ö., Sayan NB., Günhan Ö., "Endosteal Osteoma:Bir Olgu Bildirimi "A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg, 2001;28(3),341-346
8. Ortakoğlu K., Köymen R., Karasu HA., Dogan N., "Gorlin-Goltz Sendromu (Bazal Hücreli Nevus Sendromu): İki Olgu nedeniyle" T Klin J Dental Sci,2000; 6,168-173
9. Okçu KM., Güner Y., Köymen R., Doğan N ., Karasu HA., Aydıntuğ YS., "Lipswitch Vestibuloplasti (Modifiye Kazanjiyan Vestibuloplastisi, Transpozisyonel flep vestibuloplastisi)" Gülhane Tıp Dergisi, 2000;42(4), 387-392
10. Okçu KM., Aydmtuğ YS., Ortakoğlu K., Şençimen M., Karasu HA., Günaydın Y., "Akut Miyeloid Lösemili (AML) Bir Hastada Mandibular Osteomyelit: Bir Vaka Nedeniyle" Dişhek Der.2002;9(45), 127-132
11. Okçu KM., Ortakoğlu K., Altuğ HA., Şençimen M., Ölmez H., Karasu HA., Günaydın Y., "Alt Çene ucu Augmentasyonunda Cerrahi Implant Uygulaması (Olgu Sunumu) Dişhek Der.2002; 9(46), 180-185
12. Babadağ M., Karasu HA.,Şahin M., Uyanık LO., “Santral gıant cell granuloma: bir olgu raporu” A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.2006;33(1) 59-62
13. GÖRÜRGÖZ CANSU,Osmanlı Murad,KURT MEHMET HAKAN,İsmayılov Orkhan,KARASU HAKAN ALPAY (2019). Transoral Removal Of Giant Wharton’s Duct Sialolith: A Case Report. 7tepe Klinik, 15(2), 266-269., Doi: 10.5505/Yeditepe.2019.55376 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5026694)
14. Maho Burak Mahir,Kadyrov Mikail,Osmanlı Murad,Ismayılov Orkhan,Ekemen Ali,Aksun Fırat,Karasu Hakan Alpay (2018). Olgu Sunumu: Bukkal Boşluğa Deplase Üst 20yaş Dişinin Cerrahi Olarak Çıkarılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (Ulusal) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 5011300)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Karasu HA.,Yılmaz S., Hamza T., Uyanık LO., Aytaç D., "Diskektomi Sonrası Kısa Dönem Takibi: İki Vaka Raporu" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, Sayfa 68, 27 Şubat- 4 Mart 2005
2. Yılmaz S., Hamza T., Aytaç D., Karasu HA., Uyanık LO., " Down Sendromlu Hastada Multiple Gömülü Dişler: Vaka Raporu" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, Sayfa 67, 27 Şubat- 4 Mart 2005
3. Karasu HA., Hamza T., Yılmaz S., Aytaç D., Uyanık LO., " Oral ve Maksillofasiyal Bölgede Görülen Rekanalize Trombus ve Tedavisi" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, Sayfa 66, 27 Şubat- 4 Mart 2005
4. Aytaç D., Uyanık LO., Hamza T., Yılmaz S., Karasu HA., "Periferal Ossifiye Fibroma: Bir Olgu Nedeniyle" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, Sayfa 58, 27 Şubat- 4 Mart 2005
5. Karasu HA., Okçu K., Ortakoğlu K., Uyanık LO., Aytaç D., Sayan NB., "5 Year Follow Up of the treatment of Chronic Mandibular Dislocation by Eminectomy" Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu, Sayfa 56, 27 Şubat- 4 Mart 2005
6. Sayan NB., Karasu HA., Uyanık LO., Zaimoglu E., Memikoğlu Toygar U., "Bimaksiller Cerrahi ve Genioplasti ile Tedavi Edilen Sınıf 3 Açık Kapanış Olgunun 4 Yıl Pekiştirme Sonrası Değerlendirmesi" 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Sayfa 53,12-13 Kasım 2007 Ankara
7. Ataç MS., Altuğ Ataç AT., Karasu HA., "SARME ve RME Sonrasinda Nazomaksiller Yapılarda Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması" 10.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Sayfa 53,12¬13 Kasım 2007 Ankara
8. Altuğ AT., Shahbazi B., Ergül K., Karasu HA., “Erişkinlerde Maksillanın Eşzamanlı Olarak Genişletilmesi ve İlerletilmesi: Vaka Raporu.” 12. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-27 Ekim 2010, Ankara, Türkiye
9. Kaya A., Toygar Memikoğlu U., Öz U., Karasu HA., “Klass III Open-bite Bir vakanın, ortodonti ve ortognatik cerrahi ile tedavisi: olgu sunumu” 12. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 25-27 Ekim 2010, Ankara, Türkiye
10. Turalı S, Ergul KC, Kadyrov M, Maho BM, Senturk F, Ungor C, Ismayılov O, Karasu HA. “Reoperative Mandibular Trauma” OP-9. 6th ACBID International Oral&Maxillofacial Surgery Society Congress, 30 Mayıs-3 Haziran 2012 Antalya TÜRKİYE.
11. B.Shahbazi, Altuğ Demiralp AT, Ergul KC, Karasu HA, “Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletmesi ve Mini-vidalardan Uygulanan Sınıf III Elastiklerin Maksillo-Mandibuler Etkilerinin Değerlendirilmesi” 14.Uluslararası Türk Ortodonti Deneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014,Ankara,Türkiye
12. Efendiyeva R, Aydemir H, Karasu HA, Memikoğlu UT., “Çift Çene Ortognatik Cerrahi Hastalarında Faringeal Hava Yolu, Hyoid Kemik Konumu ve Baş Postürünün Değerlendirilmesi:Uzun Dönem Takip” 14.Uluslararası Türk Ortodonti Deneği Kongresi, 25-29 Ekim 2014,Ankara,Türkiye
13. Ekemen Ali,Ismayılov Orkhan,Bilecenoğlu Burak,Akbarihamed Raha,Karasu Hakan Alpay (2019). Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterygopalatine Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi güvenliği Açısından İncelenmesi. 20. Ulusal Anatomi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5976768)

Adı SoyadıDoç.Dr. Caner ÖZTÜRK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Caner ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D.

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1- SEMA MURAT, BURCU BATAK, DENİZ YILMAZ, CANER ÖZTÜRK (2023). Effects of 16% Carbamide Peroxide on Optical Properties of Thermally Aged Monolithic CAD-CAM Glass Ceramics with Different Surface Treatments. Operative Dentistry https://doi.org/10.2341/21-082-L

2- CANER ÖZTÜRK, ERSAN ÇELİK, FEHMİ GÖNÜLDAŞ (2022). Effect of different surface treatments on the biaxial flexural strength of zirconia ceramics. J Prosthet Dent. doi.org/10.1016/j.prosdent.2022.11.008

3- ÖZTÜRK CANER,ÇELİK ERSAN,ÖZDEN ASİYE NEHİR (2020). Influence of bleaching agents on the color change and translucency of resin matrix ceramics. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 32(5), 530-535., Doi: 10.1111/jerd.12580

4- ÖZTÜRK CANER,CAN GÜLŞEN (2019). Effect of Sintering Parameters on the Mechanical Properties of Monolithic Zirconia. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 13(4), 247-252., Doi: 10.15171/joddd.2019.038

5- ÖZTÜRK CANER,ÇELİK ERSAN (2019). Influence of heating rate on the flexural strength of monolithic zirconia. Journal of Advanced Prosthodontics, 11(4), 202-208., Doi: 10.4047/jap.2019.11.4.202

6- TOKAR EMRE,POLAT SERDAR,ÖZTÜRK CANER (2019). Repair bond strength of composite to Er,Cr:YSGG laser irradiated zirconia and porcelain surfaces. Biomedical Journal, 42(3), 193-199., Doi: 10.1016/j.bj.2019.02.001

7- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ATALAY PELİN,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2019). Influence of different surface finishing techniques on machinable feldspathic and leucite-reinforced ceramics. DENTAL MATERIALS JOURNAL, 38(2), 317-322., Doi: 10.4012/dmj.2018-045

8- ÖZTÜRK CANER,POLAT SERDAR,TUNÇDEMİR MAKBULE TUĞBA,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ŞEKER EMRE (2019). Evaluation of the Fracture Resistance of Root Filled Thin Walled Teeth Restored with Different Post Systems. Biomedical Journal, 42(1), 53-58., Doi: 10.1016/j.bj.2018.12.003

9- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,TOKAR EMRE,ÖZTÜRK CANER (2018). Evaluation of the retention characteristics of various stud attachment systems for implant retained overdenture. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 20(4), 135-141., Doi: 10.5277/ABB.01263.2018.02

10- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÇELİK ERSAN,ÖZTÜRK CANER (2018). Influence of repeated firings on the color parameters of two different all-ceramic materials. Color Research Application, 43(4), 606-611., Doi: 10.1002/col.22219

11- Altinci Pinar,Can Gulsen,Gunes Onur,ÖZTÜRK CANER (2016). Stability and Marginal Bone Level Changes of SLActive Titanium-Zirconium Implants Placed with Flapless Surgery: A Prospective Pilot Study. Clinical Implant Dentistry and Related Research, 18(6), 1193-1199., Doi: 10.1111/cid.12392

12- POLAT SERDAR,CEBE FATMA,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,ÖZTÜRK CANER,ÜŞÜMEZ ASLIHAN (2015). Evaluation of the bond strength between aged composite cores and luting agent. The Journal of Advanced Prosthodontics, 7(2), 108, Doi: 10.4047/jap.2015.7.2.108

13- Yılmaz Kerem,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER (2014). The effect of repeated firings on the color change of dental ceramics using different glazing methods. The Journal of Advanced Prosthodontics, 6(6), 427, Doi: 10.4047/jap.2014.6.6.427

14- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,Yılmaz Kerem,ÖZTÜRK CANER (2014). The effect of repeated firings on the color change and surface roughness of dental ceramics. The Journal of Advanced Prosthodontics, 6(4), 309, Doi: 10.4047/jap.2014.6.4.309 (Yayın No: 2538358)

15- TUNÇDEMİR ALİ RIZA,POLAT SERDAR,ÖZTÜRK CANER,TUNÇDEMİR MAKBULE TUĞBA,GÜNGÖR AHMET YALÇIN (2012). Color differences between maxillar and mandibular incisors. European Journal of General Dentistry, 1(3), 170, Doi: 10.4103/2278-9626.105381

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1- ARPAĞ OSMAN FATİH, ATILGAN MUHAMMET, ÖZTÜRK CANER (2021). Evaluation of physiological tooth mobility in different age groups. Yeditepe Dental Journal, 17(2), 86-90., Doi: 10.5505/yeditepe.2021.22043

2- ÖZTÜRK CANER,AYDOĞAN MERVE,ZORTUK MUSTAFA (2020). Evaluation of the Effect of Prosthetic Cleaning Tablets on the Color Change of Soft Denture Lining Materials. European Journal of Research in Dentistry, 4(2), 64-70., Doi: 10.35333/ERD.2020.268

3- Mutlu Ali,ZORTUK MUSTAFA,ÖZTÜRK CANER,BÜLTE FULYA (2020). The Effect of Fabrication Technique and Cement Type on the RetentionStrength of Implant Supported Crowns. European Journal of Research in Dentistry, 4(2), 59-63.

4- ÖZTÜRK CANER,ÇELİK ERSAN (2020). Materyal Kalınlığının Rezin Matriks Seramik Blokların Renk Değişimi Üzerine Etkisi. Selcuk Dental Journal, 7(2), 200-205., Doi: 10.15311/selcukdentj.523563

5- Arpağ Osman Fatih, Adıgüzel Mehmet, Öztürk Caner (2020). Diş Hekimliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 30(2), 233-241., Doi: 10.17567/ataunidfd.690713

6- ÇELİK ERSAN,ÖZTÜRK CANER (2019). Evaluatıon of the Effect of Heatıng Rate on the Optıcal Propertıes of Monolıthıc Zırconıa. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 25(3), 277-82., Doi: 10.5336/dentalsci.2018-63468 (Kontrol No: 5342725)

7- OYAR PERİHAN,ÖZTÜRK CANER,CAN GÜLŞEN,ERSEL DERYA,ALTINCI Pınar (2019). Yetişkin bireylerde yaş ve cinsiyet ile ilişkili diş kaybı ve parsiyel dişsizlik. TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, 10(2), 156-162., Doi: 10.18663/tjcl.358078

8- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER (2019). Tekrarlanan fırınlamaların zirkonyanın bükülme dayanımı üzerine etkisi.. Yeditepeklinik - Yeditepe Dental Journal, 15(2), 181-187., Doi: 10.5505/yeditepe.2019.88598

9- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ATALAY PELİN,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA,ÖZTÜRK CANER (2019). Farklı Yöntemler ile Elde Edilen Metal Alaşımlarına Seramiklerin Bağlanma Dayanımının Farklı Test Metotları ile Değerlendirilmesi.. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 25(1), 55-62., Doi: 10.5336/dentalsci.2018-62818

10- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ATALAY PELİN,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2018). Farklı Yüzey Bitirme İşlemleri Uygulanan Farklı Yapıdaki Tam Seramik Materyallerinin Densitometrik Analizi. Selcuk Dental Journal, 5(3), 253-258., Doi: 10.15311/selcukdentj.382435

11- TUZLALI MESUT,ÖZTÜRK CANER,ZORTUK MUSTAFA (2018). Comparison the Stress Distribution of Screw Retained and Cemented Implant Supported Fixed Restorations: Finite Element Analysis Study. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 24(2), 106-113., Doi: 10.5336/dentalsci.2018-60783

12- BATAK BURCU,TAMAM EVŞEN,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER (2016). İKİ FARKLI KIYMETSİZ METAL ALAŞIMINYÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 43(1), 31-35.

13- POLAT SERDAR,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,ÖZTÜRK CANER,TUNÇDEMİR MAKBULE TUĞBA (2012). Renk körü ve renk körü olmayan diş hekimlerinin renk seçimindeki başarı oranlarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Dental Journal, 15(4), Doi: 10.7126/cdj.2012.1581

14- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,POLAT SERDAR,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,ÖZTÜRK CANER (2011). Zirkonyum oksit esaslı tam seramiklerde termal yaşlandırma işleminin farklı adeziv ajanların bağlanma dayanımına etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 38(3), 117-122., Doi: 10.1501/Dishek_0000000141

TEKNİK NOT, VAKA TAKDİMİ, ARAŞTIRMA NOTU VB.

1- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA,ATALAY PELİN (2018). İMPLANT DESTEKLİ HİBRİT PROTEZLERİN YAPIM AŞAMALARI, KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMYOLLARI: VAKA RAPORU. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 45, 35-43.

2- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ATALAY PELİN,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2018). İMPLANT DESTEKLİ BAR TUTUCULARIN İDEAL POZİSYONLARININ BELİRLENMESİ VE TEKNİK KOMPLİKASYONLARIN ÇÖZÜMÜ: VAKA RAPORU. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 45, 43-48.

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

1- Sağlık Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Bölüm adı:(DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİNDEHASTA BAŞI (CHAIR-SIDE) CAD/CAM MATERYALLERİ VE KLİNİKBAŞARILARI) (2019)., ÖZTÜRK CANER,GÖNÜLDAŞ FEHMİ, Gece Kitaplığı, Editör:Prof Dr. Birol KILIÇ, Dr.(Md.) Dilek ATİK, Uzm. Dr. Serkan DOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 430, ISBN:978-605-288 785-1, Türkçe(Bilimsel Kitap),

2- Protetik Diş Tedavisinde CAD/CAM Uygulamaları, Bölüm adı:(CAD/CAM Yöntemlerinde Kullanılan Dijital Ölçü) (2018)., ÖZTÜRK CANER,ZORTUK MUSTAFA,CAN GÜLŞEN, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Editör:Remzi NİGİZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 48, ISBN:978-605-7597-00-7, Türkçe(Bilimsel Kitap),

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

1- TÜFENKÇİ PELİN,ÖZTÜRK CANER,BİLGİÇ ZORTUK FUNDAGÜL (2019). Benlik Saygısı ve Anksiyetenin Dental Anksiyete Üzerine Etkisinin Yetişkin Bireylerde Değerlendirilmesi. İzmir Diş Hekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2- ÖZTÜRK CANER,ZORTUK MUSTAFA,AYDOĞAN MERVE (2019). Protez Temizleme Tabletlerinin Yumuşak Astar Materyallerinin Renklenmesi ÜzerineEtkisinin İncelenmesi. 24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3- GÜL İLKAY,ZORTUK MUSTAFA,ÖZTÜRK CANER,BÜLTE MERT (2019). Farklı Dayanak Materyallerinin Hemen Yükleme Sonrası İmplant Çevresi Dokulara EtkisininKarşılaştırılması: İn Vivo Çalışma. 24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

4- ÇELİK HASAN ALPAY,GÜL İLKAY,ZORTUK MUSTAFA,ÖZTÜRK CANER (2019). Travma sonucu oluşan anterior tek diş eksikliğinin, immediate implantasyon ve immediateyükleme protokolü ile tedavisi:vaka sunumu. 24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

5- ÖZTÜRK CANER,GÜL İLKAY (2019). Tekrarlanan Fırınlamaların Zirkonyanın Renk Parametreleri Üzerine Etkisi. Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6- ÖZTÜRK CANER,FAYDALI ÖZGE,ZORTUK MUSTAFA (2019). The Effect of Denture Cleaners on the Color Parameters of Artificial Denture Teeth. 43rd Annual conference of theEuropean Prosthodontic Association, 32(6), 561-561., Doi: 10.11607/ijp.2019.6.icp.epa.1 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5702591)

7- ÖZTÜRK CANER,GÜL İLKAY (2018). EFFECT OF TOOTH COLOR ON THE SELF-ESTEEM AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY: A PİLOT STUDY. 25. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Kongre ve Sergisi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8- ZORTUK MUSTAFA,TUZLALI MESUT,ÖZTÜRK CANER (2018). The Comparison of stress analysis in screw retained and cemented implant supported fixed restorations- A FEM Study. 27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, 29, 51-51., Doi: 10.1111/clr.8_13356 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9- ÖZTÜRK CANER,ÇELİK HASAN ALPAY,ZORTUK MUSTAFA (2018). Zirkonyanın Renk Parametreleri Üzerine Sinterleme İşleminin Etkisinin İncelenmesi. Türk Dişhekimleri Birliği24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 24(2), 179-179. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10- ÖZTÜRK CANER,FAYDALI ÖZGE,ALTINCI Pınar,ZORTUK MUSTAFA (2018). Farklı Yumuşak Astar Materyallerinin Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Dişhekimleri Birliği24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 24(2), 191-191. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11- Gez Asilkan,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER (2018). Model reflection of anterior region gingival contour and emergence profile: case report. 10th annual International Symposium of Advanced Protokols in Oral İmplantology (Özet Bildiri/Poster)

12- ZORTUK MUSTAFA,TUZLALI MESUT,ÖZTÜRK CANER (2017). Sabit Protetik Tedavide, Gövde Tasarımındaki Doğrular: Anket Çalışması. 23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

13- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER (2017). Zirkonya Altyapıların Tekrarlanan Fırınlamalara Bağlı Esneklik DirençlerininDeğerlendirilmesi. 23. Uluslararsı Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14- OYAR PERİHAN,Farzin ASGHARİ SANA,Nuran ÖZYEMİŞÇİ,DURKAN RUKİYE,ÖZTÜRK CANER (2017). Color Stability of Heat-polymerized Acrylic ResinsWith Incorparated Ag Nanoparticles. International Conferences on Dentistry and Oral Health (Özet Bildiri/Poster)

15- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,BATAK BURCU,OĞUZ ECE İREM,ÖZTÜRK CANER (2017). The Influence of Multiple Firings on Shear-Bond Strength of All-Ceramics. 95th General Session Exhibition of the IADR (Özet Bildiri/Poster)

16- ÖZTÜRK CANER (2016). Rehabilitation of Malposed İmplant With Custom Design Abutments: A Case Report. 8th Annuel International Symposium of Advanced Protocols In Oral Implantology (Özet Bildiri/Poster)

17- ÖZTÜRK CANER,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ATALAY PELİN,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2016). EFFECTS OF DIFFERENT SURFACE FINISHING TECHNIQUES ON THE SURFACE ROUGHNESS OF DIFFERENT ALL CERAMIC SYSTEMS. 21st CONGRESS OF THE BaSS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

18- ATALAY PELİN,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2016). EVALUATION OF EFFECTS OF DIFFERENT SURFACE FINISHING TECHNIQUES ON THE TRANSLUCENCY OF DIFFERENT ALL-CERAMIC SYSTEMS. 21st CONGRESS OF THE BaSS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

19- ÖZTAŞ DOĞAN DERYA,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ATALAY PELİN (2016). EFFECTS OF DIFFERENT SURFACE FINISHING TECHNIQUES ON THE FLEXURAL STRENGTH OFDIFFERENT ALL-CERAMIC SYSTEMS. 21st CONGRESS OF THE BaSS (Özet Bildiri/Poster)

20- GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTÜRK CANER,ATALAY PELİN,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2016). DENSITOMETRIC ANALYSES OF DIFFERENT ALL-CERAMIC SYSTEMS TREATED WITH DIFFERENTSURFACE FINISHING TECHNIQUES. 21st CONGRESS OF THE BaSS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

21- OYAR PERİHAN,ÖZTÜRK CANER,CAN GÜLŞEN,ALTINCI Pınar (2015). Diş Kaybı ve Dişsizlik İnsidansı Üzerinde Cinsiyet ve Yaşın Etkisi- The Influence of Gender and Age on the Incidence of Tooth Loss and Edentulism. 22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

22-ORUÇ AHMET SERKAN,ÖZTÜRK CANER,GÖNÜLDAŞ FEHMİ (2013). Prosthetic Rehabilitation of Hemi-Mandibular Defect: A Case Report. 101st FDI Annual World Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)

23- ÖZTÜRK CANER,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,ÖZTAŞ DOĞAN DERYA (2013). Metal Ceramic Implant-Supported Fixed Prosthesis With Milled Titanium Framework: A Case Report. 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (Özet Bildiri/Poster)

24- TUNÇDEMİR ALİ RIZA,POLAT SERDAR,ÖZTÜRK CANER,TUNÇDEMİR MAKBULE TUĞBA,GÜNGÖR AHMET YALÇIN (2012). Hatay Bölgesindeki Bireylerde Keser Dişler Arasındaki Renk Farklılığının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Uluslar Arası Diş Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
Adı SoyadıDoç.Dr. Ceren GÖKMENOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Ceren GÖKMENOĞLU

Gazi Üniversitesi 2007 Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar
1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.1. Gökmenoglu C, Özmeriç Kurtulus N, Ergüder BI, Elgün Ülkar S. The effect of light emitting diode photobiomodulation on implant stability and biochemical markers in peri implant crevicular fluid. Photomedicine and laser surgery, 2014; 32(3): 138- 145.
1.2. Ünal Kocaman G, Beldüz Kara N, Erdoğan C, Özbek E, Sadik E, Kara MC. The use of surgical Nd YAG laser in an oral pyogenic granuloma a case report. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2014;16(4):197-200.
1.3. Friedmann A, Özmeriç Kurtulus N, Bernimoulin JP, Kleber BM, Ayhan Alkan E, Aykan T, Gökmenoglu C. Receptor activator of NF kappaB ligand RANKL and CD 31 expressions in chronic periodontitis patients before and after surgery. Central European Journal of Immunology, 2014; 39(4): 508-517.
1.4. Gökmenoglu C, Özmeriç Kurtulus N, Çakal GO, Dökmetas N, Ergene C, Kaftanoglu B. Coating of titanium implants with boron nitride by RF magnetron sputtering. Bulletin of Materials Science, 2016;39(5):1363-1370.
1.5. Hasar B, Özmeriç Kurtulus N, Özdemir B, Gökmenoglu C, Barış E, Altan G, Kahraman S. Comparison of Radiofrequency and Electrocautery With Conventional Scalpel Incisions. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2016;74(11):2136-2141.
1.6. Gökmenoglu C, Özmeriç Kurtulus N, Sungur Ç, Sahin Bildik R, Ergüder BI, Elgün Ülkar S. Nitric oxide and arginase levels in peri-implant tissues after delayed loading. Archives of Oral Biology, 2018;85:207-211.
1.7. Gökmenoglu C, Beldüz Kara N, Beldüz M, Kamburoglu A, Tosun I, Sadik E, Kara MC. Evaluation of Candida Albicans biofilm formation on various parts of implant material surfaces. Nigerian journal of clinical practice, 2018;21(1):33-37.
1.8. Ersin Kalkan R, Öngöz Dede F, Gökmenoglu C, Kara MC. Salivary fetuin-A, S100A12, and high-sensitivity C-reactive protein levels in periodontal diseases. Oral Diseases, 2018;24(8):1554-1561.
1.9. Kara MC, Selamet H, Gökmenoglu C, Beldüz Kara N. Low level laser therapy induces increased viability and proliferation in isolated cancer cells. Cell Proliferation, 2018;51(2):12417.
1.10. Sahin IO, Gökmenoglu C, Kara MC. Effect of concentrated growth factor on osteoblast cell response. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, 2018;119(6):477-481.
1.11. Kara MC, Gökmenoglu C, Sahin IO, Cinel Sahin S, Beldüz Kara N, Sadik E. A new management strategy for the treatment of streptococcal gingivitis: A pilot study. The Journal of the Pakistan Medical Association, 2018;68(2):235-239.
1.12. Sadik E, Ongan B, Gökmenoglu C, Kara MC. Questionnaire-based study related to the level of awareness and knowledge about oral cancer among Turkish patients with dental diseases in 2018. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2019:8(1):17-23.
1.13. Çakal GO, Gokmenoglu C, Kaftanoğlu B, Özmeriç N. Surface characterization and corrosion resistance of boron nitride coated titanium dental implants Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 2019;55(3):608-613.
1.14. Kara N, Selamet H, Benkli YA, Beldüz M, Gökmenoğlu C, Kara C. Laser Therapy Induces Increased Viability and Proliferation in Isolated Fibroblast Cells. Wounds. 2020 Mar;32(3):69-73.
1.15. Öngöz Dede F, Gökmenoğlu C, Deveci ET, Çelen S, Avci B, Kara C, Çanakçi V. Increased levels of interleukin-32 isoforms alpha, beta, gamma, and delta in the gingival crevicular fluid and plasma of the patients with periodontitis. J Periodontal Res. 2021 Jan; 56(1):83-92. 10.1111/jre.12796.
1.16. Kara C, Çelen K, Dede FÖ, Gökmenoğlu C, Kara NB. Is periodontal disease a risk factor for developing severe Covid-19 infection? The potential role of Galectin-3. Exp Biol Med (Maywood). 2020 Oct;245(16):1425-1427. (Commentary)
1.17. Turkmen Е, Gokmenoglu C, Kara C, Ongoz Dede F, Yılmaz H, Canakcı V. Effect of Non-surgical Periodontal Treatment on Lipoxin A4 Levels in Periodontitis Patients. C. R. Acad. Bulg. Sci. 2022 Mar; 75 (2):287–294.
1.18. Gokmenoglu C, Turkmen E, Öngöz Dede F, Erbak Yilmaz H, Kara MC, Çanakçi V. The resolvin D1 levels before and after periodontal therapy in periodontitis patients. Clin Oral Investig. 2022 Oct; 26 (10): 6379-6385.
1.19. Özmeriç N, Çakal GÖ, Gökmenoğlu C, Özmeriç A, Oduncuoğlu BF, Hacaloğlu T, Kaftanoğlu B. Histomorphometric and biomechanical evaluation of the osseointegration around micro- and nano-level boron-nitride coated titanium dental implants. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2022 Nov; 123 (6): e694-e700.
1.20. Sadik E, Gökmenoğlu C, Altun G, Kara C. Evaluation of the different exposure parameters for the accurate diagnosis of peri-implantitis severity in digital panoramic radiography. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2023 Jan 1;28(1):e16-e24. doi: 10.4317/medoral.25501.

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.1. Özmeriç Kurtulus N, Gökmenoglu C. Chemical inhibition of matrix metalloproteinases for periodontal treatment. Clinical Anti-Inflammatory Anti-Allergy Drugs, 2016;2(1):21-26. (Derleme Makale)
2.2. Gökmenoglu C, Sadik E, Yavuz MC, Çanakçi V, Topaloglu M, Kara MC. Treatment of different oral soft tissue lesions with surgical neodymium yttrium aluminum garnet laser case series. Clinical Advances in Periodontics, 2016;6(3):127-133. (Vaka Takdimi)
2.3. Topaloglu M, Gökmenoglu C, Ayyıldız SM, Cırrık S, Kara MC. Association between serum 25-hydroxy-vitamin D levels and clinical periodontal markers. Dental and Craniofacial Research, 2018;1(3):115. (Özgün Makale)
2.4. Gökmenoglu C, Yavuz MC, Sadik E, Çanakçi V, Kara MC. Treatment of Different Types of Bone Defects with Concentrated Growth Factor Four Case Reports. International Journal of Oral and Dental Health, 2016:2(2) (Vaka Takdimi)

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

3.1. Özdemir B, Uraz A, Erdogan C, Bozkurt S, Tuncer BB, Aslan B, Dinçer M. Proinflammatory Cytokine Levels During Canine Distalization by Two Different Techniques. 45th Meeting of the Continental European Division of the International Association of Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF), August 31-September 3, 2011 Budapest, Hungary. (Sözlü sunum)
3.2. Özmeriç Kurtulus N, Gökmenoglu C, Elgün Ülkar S. The effect of LED photobiomodulation following implant surgery on IL 1beta PGE2 TGF beta and nitric oxide levels in peri implant crevicular fluid. EuroPerio7, June 6-9 2012 Vienna, Austria (Poster sunumu)
3.3. Gökmenoglu C, Özmeriç Kurtulus N. The effect of LED photobiomodulation on implant stability. EuroPerio7, June 6-9 2012, Vienna, Austria (Poster sunumu)
3.4. Gökmenoglu C, Canigür Bavbek N, Gürel MA, Dincer M). Effects of Type 1 Diabetes on Periodontal and Oral Health. 46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division, Florence, Italy 2013 (Poster sunumu)
3.5. Çakici F, Gökmenoglu C, Çakici EB, Fundaoglu F. Treatment of mandibular three teeth with extensive endo perio lesion. Türk Endodonti Dernegi 12. Uluslararası kongresi, 15-17 Mayıs 2014, İstanbul, Turkey. (Poster sunumu)
3.6. Topaloglu M, Gökmenoglu C, Yavuz Mustafa C, Sahin IO, Selamet H, Kara MC. Management of physiological gingival hyperpigmentation by Nd YAG laser. Europerio8, June 3-6, 2015 London, UK (Poster sunumu)
3.7. Gökmenoglu C, Yavuz MC, Sadik E, Çanakçi V, Kara MC. Treatment of different types of bone defects with concentrated growth factor three case reports. Europerio8, June 3-6 2015 London, UK (Poster sunumu)
3.8. Selamet H, Gökmenoglu C, Kara MC. Management of gingival hyperpigmentation with diamond bur and Nd:YAG laser therapy. A comparative case report. Izmir Dishekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27-19 Kasım 2015, İzmir, Turkey. (Poster sunumu)
3.9. Gökmenoglu C, Özmeriç Kurtulus N, Çakal GO, Dökmetas N, Ergene C, Kaftanoglu B. Coating of titanium implants with boron nitride by RF magnetron sputtering. Europerio8, June 3-6 2015 London, UK (Poster sunumu)
3.10. Gökmenoglu C, Sadik E, Topaloglu M, Yavuz MC, Çanakçi V, Kara MC. Evaluation of patient perceptions on the treatment of different oral soft tissue lesions with Nd YAG laser surgery. Europerio8, June 3-6 2015 London, UK (Poster sunumu)
3.11. Çakici EB, Gökmenoglu C, Çakici F. Treatment of a mandibular tooth with endo-perio lesion and class II furcation defect: a case report. Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 6-8 Mart 2015, Erzurum, Turkey. (Poster sunumu)
3.12. Gökmenoglu C, Sadik E, Beldüz Kara N, Topaloglu M, Sahin IO, Selamet H, Kara MC. The knowledge of gynecologists about periodontal treatment needs in pregnant women. Europerio8, June 3-6 2015 London, UK (Poster sunumu)
3.13. Sahin IO, Gökmenoglu C, Yavuz MC, Topaloglu M, Selamet H, Kara MC. Agressive periodontitis with necrotizing ulcerative gingivitis a case report. EuroPerio8, June 3-6 2015 London, UK. (Poster sunumu)
3.14. Gökmenoglu C, Sadik E, Altun G, Kara MC. Knowledge of hepatitis infection among dental students. 21th BASS congress, 12-15 May 2016, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina. (Poster sunumu)
3.15. Sadik E, Gökmenoglu C, Kara MC. The prevalence of complete edentulism: Radiographic examination. 21th BASS congress, 12-15 May 2016, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina. (Poster sunumu)
3.16. Tulga A, Gökmenoglu C, Selamet H, Dede DÖ, Çelik E. Three different esthetic approaches for implant supported restorations and literature review: A case series. 22nd Congress of BaSS, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. (Poster sunumu)
3.17. Öngöz Dede F, Gökmenoglu C, Sahin IO. Orosomucoid levels in the saliva of the individuals with periodontal health and disease. 22nd Balkan Stomatological Society (BaSS), 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. (Sözlü sunum)
3.18. Gökmenoglu C, Öngöz Dede F Türkmen E, Kara MC. 4-hydroxynonenal and glutathione levels in the saliva of the individuals with periodontal health and disease. 22nd Balkan Stomatological Society (BaSS), 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. (Poster sunumu)
3.19. Türkmen E, Gökmenoglu C. Ilaca baglı diseti büyümesinin tedavisi-Bir vaka sunumu. 47. Türk Periodontoloji Dernegi Bilimsel Kongresi, 17-18 November 2017, İstanbul, Turkey. (Poster sunumu)
3.20. Ersin Kalkan R, Öngöz Dede F, Gökmenoglu C, Kara MC. Periodontal hastalıklı bireylerde periodontal tedavi öncesi ve sonrası tükürük Fetuin-A ve yüksek sensitiviteli C-reaktif protein seviyeleri. Türk Periodontoloji Dernegi 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17-18 November 2017, İstanbul, Turkey. (Poster sunumu)
3.21. Ersin Kalkan R, Öngöz Dede F, Gökmenoglu C, Kara MC. Periodontal hastalıklı bireylerde tükürük S100A12 seviyeleri. Türk Periodontoloji Dernegi 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17-18 November 2017, İstanbul, Turkey. (Sözlü sunum)
3.22. Kara MC, Selamet H, Gökmenoglu C, Beldüz Kara N. Düsük doz lazer terapisinin kanser hücresi canlılıgı ve proliferasyonu üzerine etkilerinin in vitro degerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Dernegi 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17-18 November 2017, İstanbul, Turkey. (Sözlü sunum)
3.23. Selamet H, Gökmenoglu C. The Efficacy of Cyanoacrylate on Palatal Wound Healing and Postoperative Complaints. 23rd Congress of BaSS, Dental Medicine of the Younger vs. Elderly Patients, 10-12 May 2018, İasi, Romania. (Sözlü sunum)
1.3.24. Türkmen E, Gökmenoğlu C, Ongoz Dede F, Tulga A, Kara C. The rehabilitation of bilateral congenital lateral deficiency with a multi-disciplinary approach: A case report. EuroPerio 9, 20-23 June 2018, Amsterdam, Netherland. (Poster sunumu)
3.25. Ongan B, Sadik E, Gökmenoglu C. Dis Hekimligi Fakültesine Basvuran Hastalarda Radyografik Olarak Tespit Edilen Tedavilerin Dagılımı. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 1-3 March 2019, Ankara, Turkey. (Sözlü sunum)
3.26. Gökmenoglu C, Selamet H. Diyabetli bireylerde dis eti problemlerinin tedavisinde internete dayalı bilgi kalitesinin degerlendirilmesi. 4. Uluslararası Saglık Bilimleri ve Aile Hekimligi Kongresi, 07-09 Şubat 2019, İzmir, Turkey. (Sözlü sunum)
3.27. Öngöz Dede F, Gökmenoğlu C, Türkmen E, Bozkurt Doğan Ş, Ayhan BS, Yıldırım K. Aşama 3 Derece B generalize periodontitisli bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavi öncesi ve sonrası tükürük mikroRNA-223 üzerine sigaranın etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi. 5-6 Kasım 2021 (Sözlü sunum)
3.28. Öngöz Dede F, Kara C, Gokmenoglu C, Canakcı V, Dede DO, Celen K, Turan I. Effects of A-PRF and CGF on palatal wound healing after autogenous soft tissue graft harvest. European Association for Osseointegration. 2nd Digital Days. 12-14 Ekim 2021 (Sözlü Sunum)

4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

4.1. Plastik-Estetik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi Mikrocerrahi Uygulamalar. Yazarlar: Otto Zuhr, Mark Hürzeler.
Türkçe Çeviri Editörü Prof. Dr. Korkud Demirel.
Bölüm 9: Dişeti Çekilmelerinin Tedavisi
4.2. Klinik Periodontoloji ve Dis Hekimliginde Implant Uygulamaları Altıncı Baskı (2017).
Türkçe Çeviri Editörleri:Deniz Özbay Çetiner, Nurdan Özmeriç Kurtulus
Bölüm 5, 6, 20, 21, 45
4.3. Hall Periodontoloji ve Dental Implantoloji - Teshise/Tedaviye Yönelik Yaklasımlar ve Çözümsel Öneriler, (2015).
Çeviri Editörü: F. Deniz ÇETİNER
Bölüm adı: Periodontal Sondlama, Furkasyon Tutulumu, Mobilite, Oklüzal Degerlendirme, Periodontal Hastalıktaki Risk Faktörleri, Vertikal Kemik Defektleri, Abselerin Teshis ve Tedavisi, Periodontal Risk Faktörleri ve Degerlendirilmesi, Periodontal Risk Yönetimi, Stratejik Çekim, Tedavi Sıralaması
4.4. Estetik Bölgede İmplant Uygulamaları. Adım Adım Tedavi Stratejileri. (2018) Yazar: Ueli Grunder Çeviri Editörü: Korkud DEMİREL
Bölüm adı: İmplantın konumu

5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

5.1. Sadik E, Çelik E, Gökmenoglu C, Çakici EB. Amelogenezis imperfekta hastasının oral rehabilitasyonu Olgu sunumu. Selçuk Dental Journal, 2016;3(2):82-86.(Vaka Takdimi)
1.5.2. Gökmenoglu C, Yavuz MC, Çanakçi V. Hasta seçim kriterleri ve sistemik hastalıklara sahip bireylerde implant tedavi yaklasımı. Türkiye Klinikleri J prosthodont, 2016;2(3):11-18.(Derleme Makale)
5.3. Gokmenoglu C. Periodontal Hastalık Tedavi Sonuçlarının Biyolojik Sıvılarda Degerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 2014;5(1):64-70.(Derleme Makale)
5.4. Isik Aslan B, Balos Tuncer B, Müfide D, Özdemir B, Bozkurt S, Gökmenoglu C, Uraz A. Effects of Force Constancy on the Distribution of Interleukin 1 Beta and Tumor Necrosis Factor Alpha Levels. Turkish journal of orthodontics, 2013;26(1):7-18.(Özgün Makale)
5.5. Kara MC, Gökmenoglu C, Yavuz MC. Implant bölgesinde kemik kalitesi ve rejeneratif tedavi. Türkiye Klinikleri J Prosthodont, 2016;2(3):19-25.(Derleme Makale)
5.6. Kara MC, Beldüz Kara N, Gökmenoglu C, Ünal Kocaman G. Recovery of Endoperiodontal Lesions Upon Nd Yag Laser Application A Case report. Cumhuriyet Dental Journal, 2014;1(1): 47-52. (Vaka Takdimi)
5.7. Gökmenoglu C, Sadik E, Altun G, Kara MC. The level of knowledge of hepatitis B infection among Turkish dental students. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 2017:24(3):1
5.8. Gökmenoglu C, Canigür Bavbek N, Gürel MA, Dinçer M. Periodontal health status of children with type 1 diabetes mellitus. Journal of Turgut Ozal Medical Center,2017; 24(3):1.
5.9. Yavuz MC, Gökmenoglu C, Kara MC. Periimplant dokuların saglıgın korunması ve destekleyici tedavi. Türkiye Klinikleri J Prosthodont, 2016;2(3):26-30.(Derleme Makale)
5.10. Öngöz Dede F, Gökmenoglu C, Sahin IO. Induces of periodontitis increases salivary orosomucoid levels. Annals of Medical Research, 2018;25(4): 466. (Özgün Makale)

6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

6.1. Bozkurt S, Erdoğan C, Kurtis MB. Fibroepitelyal Hiperplazi Bir Olgu Raporu. Türk Periodontoloji Dernegi 40. Bilimsel Kongresi, 14-16 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)
6.2. Özdemir B, Uraz A, Erdoğan C, Bozkurt S, Isik Aslan B, Balos Tuncer B, Müfide D. Iki Farkli Kanin Distalizasyon Teknigi Sirasinda Proinflamatuar Sitokin Seviyeleri. Türk Periodontoloji Dernegi 41. Bilimsel Kongresi, 20-22 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye. (Poster sunumu)
6.3. Beldüz Kara N, Ünal Kocaman G, Gökmenoglu C, Kara MC. Nd:YAG Lazer Uygulaması ile Endoperiodontal Lezyonların Iyilesmesi. Türk Peridontoloji Dernegi 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)
6.4. Ünal Kocaman G, Beldüz Kara N, Gökmenoglu C, Özbek E, Sadik E, Kara MC. Cerrahi Nd:YAG Lazerin Oral Hemanjiyomda Kullanımı: Bir Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Dernegi 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)
6.5. Farahvash S, Güler B, Gökmenoglu C, Uraz A, Çetiner FD, Yalim M. Diseti Büyümelerinin Cerrahi Tedavisinde Farklı Yöntemlerin Klinik Olarak Degerlendirilmesi. Türk Peridontoloji Dernegi 43. Bilimsel Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)
6.6. Topaloglu M, Gökmenoglu C, Sadik E, Çanakçi V. Pyojenik granüloma Olgu Raporu. Türk Periodontoloji Dernegi 45. Bilimsel Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Ankara, Türkiye. (Poster sunumu)
6.7. Selamet H, Gökmenoglu C, Kara MC, Altun M. Iki Farklı Tedavi Yaklasımı Ile Çoklu Diseti Çekilmelerinin Tedavisi Karsılastırmalı Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Dernegi 46. Bilimsel Kongresi, 5-6 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye. (Poster sunumu)
6.8. Öngöz Dede F, Çelen F, Çelen S, Deveci ET, Gökmenoglu C. Dişeti Çekilmelerinin Koronale Pozisyone Flep ile Beraber Konsantre Büyüme Faktörü ve Geliştirilmiş Trombositten Zengin Fibrin ile Tedavisinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi. 20-21 Şubat 2020, Ankara, Türkiye (Sözlü sunum)
6.9. Enver A, İşler SC, Gökmenoğlu C, Topaloğlu M, Selamet H, Özmeriç Kurtuluş N. C Vitamini Içeren Klorhekzidin Ağız Gargarasının Plak ve Gingivitis Üzerindeki Etkisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi. 20-21 Şubat 2020, Ankara, Türkiye (Sözlü sunum)
6.10. Çelen S, Çelen K, Deveci ET, Öngöz Dede F, Gökmenoğlu C. Alt Anterior Bölgede Tek Diş Miller I Dişeti Çekimesinin Bağ Dokusu Grefti ve Koronale Pozisyone Flep Tekniği ile Tedavi Edilmesi: Bir Olgu Sunumu. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi. 20-21 Şubat 2020, Ankara, Türkiye (Poster sunumu)

2. Yönetilen Tezler

2.1. İsmail Onur ŞAHİN (2016) Konsantre Büyüme Faktörü Uygulanmış Titanyum Yüzeylerinde Osteoblast Cevabı. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi)
2.2. Emrah TÜRKMEN (2019) Kronik periodontisli bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin endojen anti-inflamatuvar lipid mediator düzeyleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi)
2.3. Egemen TAYAN (2022) Covid-19 pandemisi konusunda hastaların bilgi düzeylerinin ağız bakım alışkanlıkları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Alperen Murat YALNIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Alperen Murat YALNIZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2015 – 2016 Özel Klinik, Kocaeli, Türkiye
2017 – 2017 Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Konya, Türkiye
2017 – 2020 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
2020 – 2021 Özel Klinik, Ankara, Türkiye

Araştırma Alanları

Restoratif Diş Hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası/Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. YALNIZ ALPEREN MURAT,KARACAN AHMET ORHUN,ÇAKAR ÇAĞATAY,BAĞIŞ YILDIRIM HAKAN (2019). Comparison of Microleakage of Class V Restoration with Self-etch and Selective-etch Adhesive Systems: An In Vitro Study. International Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry, 9(2), 51-55., Doi: 10.5005/jp-journals-10019-1229 (Yayın No: 6326467)
2. YALNIZ ALPEREN MURAT, GÖNDER HAKAN YASİN (2021). Yetişkin Popülasyonda Ağız Gargaralarının Kullanım Sıklığı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, Doi: 10.31020/mutftd.938644 (Yayın No: 7387330)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, YALNIZ ALPEREN MURAT, BAĞIŞ YILDIRIM HAKAN (2022). Travma Sonucunda Kırılan Üst Santral Dişin Kırık Parça Kullanılarak Restorasyonu: Olgu Sunumu (Reataçman Tekniği:Olgu Sunumu). Sağlık Bilimlerinde Değer, Doi: 10.33631/sabd.1115427 (Yayın No: 7687207)
2. Vaka Takdimi, YALNIZ ALPEREN MURAT (2021). Ortodontik Tedavi Sonrası Anterior Diastemaların Direkt Kompozit Rezinlerle Restorasyonu: Olgu Sunumu (Treatment of Anterior Diastemas With Direct Composite Resin Restorations After Orthodontic Treatment: Case Report). Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 3(1), 45-48. (Yayın No: 7067934)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1. YALNIZ ALPEREN MURAT (2021). Yetişkin Bireylerde Diş Fırçalama Sıklığı ile Ağız Gargarası Kullanımı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 20. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:7081197)
2. YALNIZ ALPEREN MURAT,ÇAKAR ÇAGATAY (2019). Aesthetic Treatment of the Midline Diastema with Direct Composite Resin Restoration: Case Report. 23. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6462917)
3.YALNIZ ALPEREN MURAT,BAGIS YILDIRIM HAKAN (2019). Remineralization of Bonded Broken Part of Maxillary Central Tooth: Case Report. 23. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6462912)
4.YALNIZ ALPEREN MURAT,KARACAN AHMET ORHUN,ÇAKAR ÇAGATAY,BAGIS YILDIRIM HAKAN (2018). The Effect Of Using in Universal Adhesive Self-Etch and Selective-Etch Modes on Microleakage in Anterior Class V Cavities: In- Vitro. 22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5009409)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Güncel Endodonti ve Restoratif Çalısmaları, Bölüm adı:(KOMPOZIT REZINLERDEKI GÜNCEL GELISMELER) (2021). YALNIZ ALPEREN MURAT, Akademisyen Yayınevi, Basım sayısı:1,
ISBN:978-625-7409-05-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7081140)
2. SAGLIK & BILIM: GÜNCEL TIP - 1, Bölüm adı:(DIS HEKIMLIGINDE KULLANILAN LABORATUVAR BAGLANMA DAYANIMI TESTLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER) (2021). YALNIZ ALPEREN MURAT, Efe Akademi Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7601-80-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7081131)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Arif Yiğit GÜLER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Arif Yiğit GÜLER

Gazi Üniversitesi 2015 Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Araştırma Alanları

Dentoalveolar cerrahi
Dental implant cerrahi
Çene ve yüz travmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan özgün araştırma makaleleri:
SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:

1. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, BAŞTÜRK FUNDA, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, ERDUR EMİRE AYBÜKE (2019). Comparison of two different flap designs for bilateral impacted mandibular third molar surgery. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.jormas.2019.08.006
2. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2020). Are YouTube videos related to dental implant useful for patient education?. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.jormas.2019.12.022
3. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, BAŞTÜRK FUNDA, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2020). Comparison of The Surgical Drain Placement With Use of Kinesiologic Tape on Postoperative Pain, Swelling and Trismus in Impacted Mandibular Third Molar Surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.joms.2020.06.023
4. GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, ESEN ALPARSLAN, MENZİLETOĞLU DİLEK (2020). Assessment Of Pulp Volume Changes After Surgically Assisted Palatal Expansion. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. Doi: 10.1016/j.jormas.2020.06.014
5. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, ÇAYIR TOLGAHAN, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2020). Binaural beats or 432 Hz music? which method is more effective for reducing preoperative dental anxiety? Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2020 Nov 28:24051. Doi: 10.4317/medoral.24051.
6. GÜLER ARİF YİĞİT (2021). The effect of Instagram posts related to #Wisdomteeth on patients. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. Doi: 10.1016/j.jormas.2021.05.007

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. MENZİLETOĞLU DİLEK, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, GÜLER ARİF YİĞİT (2019). Reasons of cone-beam computed tomography requests in oral and maxillofacial surgery. Yeditepe Dental Journal, 15(1), 70-75., Doi: 10.5505/yeditepe.2019.41736
2. AKBULUT MAKBULE BİLGE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2019). Apical Surgery Decision Among Endodontist and Oral Surgeon: A-Retrospective-Study. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 25(3), 254-262., Doi: 10.5336/dentalsci.2018-63663
3. ESEN ALPARSLAN, GÜRSES GÖKHAN, GÜLER ARİF YİĞİT, BAŞTÜRK FUNDA (2018). Ağız Kanseri Bilinç Düzeyinin Türk Hastalarda Değerlendirilmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 1(3), 99-104., Doi: 10.5336/jtracom.2018-62824
4. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, ESEN ALPARSLAN, AKIN CEYDA (2020). Sinüs Ogmentasyonu İle Eş Zamanlı Yerleştirilen İmplantların Sağkalımının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2020;26(1):1-6., Doi: 10.5336/dentalsci.2019-65112

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.:

1. Vaka Takdimi, ESEN ALPARSLAN, KILINÇ ALİ, GÜLER ARİF YİĞİT, TAŞSÖKER MELEK, GÜNHAN ÖMER (2016). Keratocystic Odontogenic Tumor Mimicking Lateral Periodontal Cyst: A Case Report. Clin Surg. 2016; 1: 1045.
2. Vaka Takdimi, GÜLER YİĞİT, MENZİLETOĞLU DİLEK, IŞIK KUBİLAY (2020). Başarısız Bir Diş Çekimi Sonrası Oluşan Fasiyal Subkütan Amfizem ve Tedavisi. J Tradit Complem Med. 2020;3(1):128-30., Doi: 10.5336/jtracom.2019-72372

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Sözlü Bildiriler:

1. ERDUR EMİRE AYBÜKE, BAKA ZELİHA MÜGE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2018). Angular Position of Lower Third Molar in Different Sagittal Skeletal Patterns and Age Groups. IAOMS-AÇBİD JOINT CONGRESS IN CONJUNCTION WITH ACBID 12th CONGRESS (Sözlü Sunum)
2. AKBULUT MAKBULE BİLGE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2018). Endodontist ve Çene Cerrahı arasında Apikal Cerrahi Kararı: Retrospektif bir Çalışma. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (Sözlü Sunum)
3. ESEN ALPARSLAN, GÜRSES GÖKHAN, BAŞTÜRK FUNDA, GÜLER ARİF YİĞİT (2017). Awaraness and knowledge of oral cancer among Turkish dental patient.. 22nd BaSS Congres, Contemporary Challenges in Dentistry (Sözlü Sunum)

Poster Bildirileri:

1. AZMAN DUYGU, MAĞAT GÜLDANE, GÜLER ARİF YİĞİT, MENZİLETOĞLU DİLEK (2019). Posterior Mandibulada Odontojenik Keratokist: Bir Vaka Raporu. 3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
2. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2018). Reasons of ConeBeam Computed Tomography Requests in Oral and Maxillofacial Surgery. IAOMS-AÇBİD JOINT CONGRESS IN CONJUCTION WITH AÇBİD 12th CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
3. ERDUR EMİRE AYBÜKE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2018). Traction of a Palatally Impacted Maxillary Canine with Corticotomy and PRF Application: Case Report. IAOMS-AÇBİD JOINT CONGRESS IN CONJUNTION WITH AÇBİD 12th CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
4. ÇETMİLİ HAYRİYE, TAŞSÖKER MELEK, GÜLER ARİF YİĞİT, ÖZCAN ŞENER SEVGİ (2017). CBCT Imaging of External Root Resorption Associated With Impacted Maxillary Third Molar. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
5. AKDOĞAN MELİKE, TAŞSÖKER MELEK, ÖZCAN ŞENER SEVGİ, ESEN ALPARSLAN, GÜLER ARİF YİĞİT (2017). Ossifying Fibroma in the Posterior Mandible. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
6. ESEN ÇAĞRI, ESEN ALPARSLAN, GÜLER ARİF YİĞİT, MENZİLETOĞLU DİLEK, SOĞANCI AHMET ERTAN (2020). Assessment Of Alveolar Bone Loss And Buccal Bone Thickness After Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion. 4th International Health Sciences Conference (Özet Bildiri/Poster)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Banu Çiçek TEZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Banu Çiçek TEZ

İstanbul Üniversitesi 2016 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kök hücre, Sitotoksisite ve Biyouyumluluk, Biyomateryaller, Koruyucu Diş Hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A) Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1) Tez, B. Ç., Eliaçık, B. B. K., Taşlı, P. N., Yılmaz, H., & Şahin, F. (2024). Biocompatibility and Cytotoxicity of Pulp-Capping Materials on DPSCs, With Marker mRNA Expressions. International Dental Journal.
2) Tez Banu Çiçek, Kızıltan Eliaçık Bahar Başak, Erdoğan Fırat (2022). Association of Dental Anxiety with Color Preferences in Pediatric Dental Patients. Çocuk Dergisi / Journal of Child, 22(1), 42-47. (Kontrol No: 7702245)
3) Kızıltan Eliaçık Bahar Başak, Tez Banu Çiçek, Baydili Kürşad Nuri, Güven Polat Günseli (2022). Türkiye'deki Çocuk Diş Hekimlerinin Süt Dişlerine Uygulanan Pulpa Tedavileri Hakkındaki Tutum ve Tedavi Uygulamaları: Çok Merkezli Bir Anket Çalışması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Doi: 10.5336/dentalsci.2021-82967 (Yayın No: 7141243)
4) Kızıltan Eliaçık Bahar Başak, Tez Banu Çiçek, Karahan Meltem, Er Gizem (2022). Molar-Incisor Malformation: A Literature Review. Selcuk Dental Journal (Ulusal), Doi: 10.15311/selcukdentj.962525 (Yayın No: 7911411)
B) Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:
1) Diş Hekimliğinde Güncel Tartışmalar, Bölüm Adı: (Kök Hücre Kavramı ve Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları) (2022). Tez Banu Çiçek, Kızıltan Eliaçık Bahar Başak, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Editör: Hikmet Y. Çoğun, Basım Sayısı:1, Isbn: 978-625- 7799-75-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)
2) Türkiye'de Toplum Ağız ve Diş Sağlığı, Bölüm Adı: (Dünyada ve Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı Sorunlarına Yaklaşımlar) (2021). Kızıltan Elı̇açık Bahar Başak, Tez Banu Çiçek, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Başak Kızıltan Elı̇açık, Basım Sayısı: 1, Isbn: 978- 625-7496-07-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
3) Türkiye'de Toplum Ağız ve Diş Sağlığı, Bölüm Adı: (Erken Çocukluk Çağı Çürükleri ve Önleme Stratejileri) (2021). Tez Banu Çiçek, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Başak Kızıltan Elı̇açık, Basım Sayısı: 1, Isbn: 978- 625-7496-07-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
C) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler:
1) Tez Banu Çiçek, Karahan Meltem, Kızıltan Elı̇açık Bahar Başak (2022). Regenerative Endodontic Treatment Approach in a Pediatric Patient with Regional Odontodysplasia: A Case Report, 25th Congress of the Balkan Stomatological Society (Poster Sunumu) (Özet Bildiri)
2) Karahan Meltem, Tez Banu Çiçek, Kızıltan Elı̇açık Bahar Başak (2022). Oral Rehabilitation of a Pediatric Patient with Waardenburg Syndrome: A Rare Case Report. 25th Congress of the Balkan Stomatological Society (Poster Sunumu) (Özet Bildiri)
3) Tez Banu Çiçek, Ataş Cafer, Kızıltan Eliaçık Bahar Başak, Güven Polat Günseli (2021). Pedıatrıc Odontogenıc Fıbromyxoma Of The Mandıble: Case Report. 3rd Internatıonal Congress Of Multıdıscıplınary Studıes In Medıcal Scıences , 102-108, (Sözlü Sunum) (Tam metin bildiri) (Yayın No:7165680)
4) Kızıltan Elı̇açık Bahar Başak, Erdoğan Fırat, Tez Banu Çı̇çek, Karahan Meltem (2021). Luscher Color Test In Pediatric Dentistry: Practicability For Anxiety Assesment. 27. International Congress Of Turkish Society Of Paediatric Dentistry (Sözlü Sunum) (Tam Metin Bildiri) 138
5) Karahan Meltem, Tez Banu Çiçek, Kızıltan Eliaçık Bahar Başak (2021) Esthetic Rehabilitation Of A Pediatrıc Patient With Dental Fluorosis: A Case Report. 27. International Congress Of Turkish Society Of Paediatric Dentistry (Poster Sunumu) (Tam Metin Bildiri)
6) Tez Banu Çiçek, Türkoğlu Şükriye (2019). Amelogenezis İmperfekta’lı Pediatrik Hastanın Oral Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, (Tam metin bildiri) (Yayın No:7725024)


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Berçem KALENDER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Berçem KALENDER

Gazi Üniversitesi 2011 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2012-2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

DENEYİM
2019 – 2020 Özel Klinik, Ankara, Turkey
2016 – 2019 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
2011 – 2012 Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bursa, Türkiye

EĞİTİM
2012 – 2016 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye
2015 Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (RWTH) Aachen University, Clinic for Conservative Dentistry, Periodontology and Preventive Dentistry, Aachen, Almanya
2006 – 2011 Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye

Araştırma Alanları

Restoratif Diş Hekimliği, Diş Hekimliği'nde Lazerler, Minimal İnvaziv Diş Hekimliği, Estetik Diş Hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

International Publications
1. Alpaslan C, Hasanoglu E.G.N, Alpaslan G, Yılmaz B, Kalender B. ‘Role of Direct Fluorescence Visualization for Screening of Oral Cancer and its Impact on Raising Awareness’. Jacobs Journal of Dentistry and Research, 2015, 2(4): 026
2. Ergin E, Yazici AR, Kalender B, Usumez A, Ertan A, Gorucu J, Sari T. ‘In vitro comparison of an Er:YAG laser-activated bleaching system with different light-activated bleaching systems for color change, surface roughness, and enamel bond strength’. Lasers in Medical Science, 2018, 33(9):1913-18.
3. Arhun N, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Celik C. ‘Influence of operator experience on bond strength of different adhesives to dentin.’ J Conserv Dent 2020;23:32‑5.

National Publications
1. Kalender B. ‘Treatment of Initial Caries Lesions’.Current Aesthetic Approaches in Restorative Dentistry. Turkiye Klinikleri J Restor Dent. 2017;3(2):58-65
2. Kalender B. ‘Smart Materials in Restorative Dentistry’. Adhesive materials used in restorative dentistry. Turkiye Klinikleri J Restor Dent. 2017;3(3):164-72
3. Kalender B. ‘Laser Applications on Preventive Dentistry’. Lasers in Restorative Dentistry. Turkiye Klinikleri J Restor Dent. 2018; p.15-9. (Book Chapher)

Invated Speaker
1. 25th Annual Congress of the DGL (Deutsche Gesellschaft für Laser), Munchen, Germany Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. ‘Surface Layer Erosion of Artificial Caries Lesions Using The Er,Cr:YSGG Laser in Preparation For Resin Infiltration’
International Poster Presentations:
1. IADR Conference 2013/ 46th Meeting of the Continental European Division of International Association for Dental Research, Firenze, Italy Kalender B, Yazıcı AR, Gorucu J. ‘Effect of laser etching parameters on dentin surface roughness’
2. International Laser Congress 2014, Istanbul, Turkey Kalender B, Yazıcı, AR, Gorucu J. ‘Effect of acid and laser-etching on universal adhesives’ bond strength’
3. AIC 19th International Congress and Conseuro, 2017, Bologna, ITALY Yazici AR, Ergin E, Kalender B, Usumez A, Ertan A, Gorucu J, Sari T. ‘In vitro comparison of ER:YAG laser-bleaching with different light-activated bleaching systems’
4. 21st International Congress of Restoretive Denstistry Association, 2017, Eskisehir, TURKEY Kalender B, Ergin E ‘Direkt kompozit rezin ile multi diastema rehabilitasyonu ve 3.5 yıllık takibi’
5. 21st International Congress of Restoretive Denstistry Association, 2017, Eskisehir, TURKEY Arhun N, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Celik C ‘Uygulayıcı Deneyiminin Adeziv Sistemlerin Dentine Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi’

International Oral Presentations:
1. The 4th World Congress of the International Academy Of Oral Oncology (IAOO), 2013, Rhodes, GREECE Alpaslan C, Hasanoglu E.G.N, Alpaslan G, Yılmaz B, Kalender B. ‘The role of direct fluorescence visualization for screening of oral cancer in dental patients and its impact on raising awareness’
2. WFLD 2016/ 15th International Congress of the World Federation for Laser Dentistry, Nagoya, JAPAN Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. ‘Surface Layer Erosion of Artificial Caries Lesions Using The Er,Cr:YSGG Laser in Preparation For Resin Infiltration’
3. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 2017, Vienna, AUSTRIA Celik C, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Arhun N. ‘Effects of Instrument Lubricants on Hardness of a Resin Composite’ 4. International Symposium on Teaching, Education, and Learning/ Conference Proceedings, 2017, Hiroshima, JAPAN Arhun N, Tuncer D, Karahan S, Celik C, Yamanel K, Kalender B, Dayangac B. ‘Can Self-Assessment Be Learned?’
5. 22nd International Congress of Restoretive Denstistry Association, 2018, Antalya, TURKEY Kalender B, Arhun A, Tuncer D, Celik C, Karahan S, Secgin C. ‘The Relationship Between Body Mass Index (BMI) and Lifestyle with Dental Health Status in Adults’

Ongoing Projects (Submitted Papers)
1. Kalender B, Lausch J, Gutknecht N, Gorucu J. ‘Surface layer erosion of artificial caries lesions using different etching procedures as well as the Er,Cr:YSGG Laser in preparation for resin Infiltration’ (Lasers in Medical Science)
2. Arhun N, Kalender B, Tuncer D, Berkmen B, Celik C. ‘Influence of Operator Experience on Bond Strength of Different Adhesives to Dentin’ (Journal of Conservative Dentistry)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bilge ÖZCAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bilge ÖZCAN

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2015 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2016-2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Endodonti

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

6.2. Doktora Tezleri

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Kullanılarak Üst ve Alt Birinci Büyük Azı Dişlerinin Meziyal Köklerindeki İstmus Tiplerinin Sınıflandırılması, Konum ve Görülme Oranlarının Retrospektiv Olarak Değerlendirilmesi (uzmanlık tezi)

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

OZCAN B, SONAT B. (2020) Dental Root Channel Treatment of the Mandibular First Premolar with Type IV Vertucci Channel Morphology .International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences 5 (12):1-3
OZCAN B, SONAT B, (2021) Taurodont First Molar and its Treatment. International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences 6 (2): 1-5
OZCAN B, SONAT B, (2021) Treatment and Follow-up for Teeth with Apical Lesion after Complicated Crown Fracture.Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 36 (3):28616-28620


7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1-Bade Sonat, Bilge Sözeri, ‘Endodontic Retretmant By Removal of File’, 21 th BaSS Kongresi Banja Luka, Bosna &Herzegovina, 12-15 May 2016,
2- Bade Sonat, Bilge Sözeri, ‘Multidisciplinary Management of Crown-Root Fracture’, 18 th Biennial ESE Congress, Brussels, Belgium, 14-16 September 2017,
3- Bilge Sözeri, Burcu Biçer, Bade Sonat, ‘Ortodontik Tedavi Sonrasında Gelişen Kök Ucu Rezorpsiyonu ve Tedavisi: Olgu Sunumu’, 24. Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 27-30 September 2018.
4- Bilge Özcan, ‘Alt ve Üst Birinci Molar Dişlerin Mesial Köklerindeki İlave Kanal Varlığı , İstmus İncelemesi ve Tiplerinin Sınıflandırılması : Retrospektiv Çalışma.’ 6. International Academic Studies Conference , online , 26-28 July 2021.(sözlü sunum)
5-Bilge Özcan, ‘Endo-Perio Kombine Lezyonlarda Endodontik Tedavi Başarısı;Vaka Serisi’. 7.International Medicine And Health Sciences Researches Congress. Online, 28-29 August 2021. (sözlü sunum)
6-Bilge Özcan, '5 Kanallı Alt Büyükazı Dişinin Tedavi ve Takibi'. Uluslaraarası Tıp,Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Kongresi.Online, 21-23 Şubat 2022.(sözlü sunum).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Dilara HAROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Dilara HAROĞLU

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2014 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Araştırma Alanları

Ağrı, Bruksizm, Temporomandibular eklem, Nöral terapi, Halitozis, Oil pulling

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fatma SOYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fatma SOYSAL

Gazi Üniversitesi 2013 Gazi Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Periodontal Hastalıklar, İmplantoloji, İmplant çevresi hastalıklar, Rejeneratif Tedaviler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A1. The effects of ozone therapy as an adjunct to the surgical treatment of peri-implantitis
Sila Cagri Isler , Berrin Unsal , Fatma Soysal , Gonen Ozcan , Elif Peker , Inci Rana Karaca , J Periodontal Implant Sci. 2018 Jun;48(3):136-151

A2. Regenerative surgical treatment of peri-implantitis using either a collagen membrane or concentrated growth factor: A 12-month randomized clinical trial.
Sila Cagri Isler, Fatma Soysal, Tugce Ceyhanlı, Batuhan Bakırarar, Berrin Unsal. Clin Implant Dent Relat Res. 2018;20:703–712.

A3. Could drug burden be associated with severe periodontitis in patients receiving haemodialysis?
Hasan H. Yeter , Yasemin Erten, Sila C. Isler, Fatma Soysal, Sehri Elbeg, Berrin Unsal. Journal of Renal Care 2019.

A4. The effects of decontamination methods of dental implant surface on cytokine expression analysis in the reconstructive surgical treatment of peri-implantitis: A randomized prospective clinical and immunological study.
Sila Cagri Isler, Fatma Soysal, Gülcin Akca, Batuhan Bakirarar, Gonen Ozcan, Berrin Unsal. Odontology, 2020.

A5. Evaluation of adipokines and inflammatory mediator expression levels in patients with periodontitis and peri-implantitis: a cross-sectional study.
Isler, S. C., Soysal, F., Ozcan, E., Saygun, N. I., Unsal, F. B., Baris, E., & Ilikci, R. (2021). Clinical Oral Investigations, 25(6), 3555-3565.

A6. Efficacy of concentrated growth factor versus collagen membrane in reconstructive surgical therapy of peri-implantitis: 3-year results of a randomized clinical trial
Sila Cagri Isler, Fatma Soysal, Tugce Ceyhanlı, Batuhan Bakırarar & Berrin Unsal

B1. The efficacy of ozone therapy on free gingival graft augmentation around dental implants.
Sila Cagri Isler, Ahu Uraz, Fatma Soysal, Fatma Berrin Unsal, Deniz Cetiner. Ann Med Res 2018;25(4)678-84.

B2. COVID-19 Pandemisinin Diş Hekimliği Uygulamalarına Etkisi.
Soysal, F., İşler, S. Ç., Peker, İ., Akca, G., Özmeriç, N., Ünsal, B. (2020). Klimik Journal/Klimik Dergisi, 33(1).

B3. Covid-19 Pandemi Döneminde Diş Sağliği Hizmetlerinde Yer Alan Yardımcı Ekibin Enfeksiyon Kontrolündeki Rolü.
Soysal, F., İşler, S. Ç., Akca, G., Ünsal, B., Özmeriç, N., 2020. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020.

C1. Meme Kanseri ve Periodontal Durum İlişkisi.
Berrin Ünsal, Fatma Soysal. Türkiye Klinikleri Periodontoloji- Özel Konular, Kadın Hastada Periodontal Tedavi, 2020

C2. Periodontal Mikrobiyota ve Kronik Böbrek Hastalığı Arasındaki İlişki.
Fatma Soysal, Berrin Ünsal. Türkiye Klinikleri Periodontoloji- Özel Konular, Periodontal ve Sistemik Hastalıklarda Mikrobiyal Etkileşim, 2020

C3. Periodontitis ve İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Mikrobiyota Etkileşimi
Fatma Soysal, Berrin Ünsal, Sıla Çağrı İşler


D1. Fatma Soysal, Sila Cagri Isler, Berrin Unsal Peri-implantitis hastalarında tükürük stres belirteçleri ve enfamatuar sitokin seviyelerinin değerlendirilmesi Türk Periodontoloji Derneği 48. Bilimsel Kongresi, 2017 İstanbul. 

D2. Isler, S.C., Soysal, F., Unsal, B. (2017, 21-23 September). Comparison of Membranes in Regenerative Surgical Treatment of Peri-implantitis, CED-IADR Oral Health Research Congress, Vienna, Austria. 

D3. Fatma Soysal, Sila Cağrı İşler, Fatma Berrin Unsal, Peri­implantitisli ve sağlıklı implantlara sahip bireylerin tükürük örneklerinde enflamatuar sitokin seviyelerinin karşılaştırıması, Türk Periodontoloji Derneği 48. Bilimsel Kongresi, 2018 Antalya. 

D4. Isler, S.C., Soysal, F, Unsal, F.B., Özcan, G. Comparison of two different surface decontamination methods by cytokine expression analysis in treatment of peri-implantitis. Europerio 9, 2018 Amsterdam.
D5. Fatma Soysal, Sila Cagri Isler, Erkan Ozcan, Isıl Saygun, Fatma Berrin Unsal, Emre Baris, Rahsan Ilikci Sagkan, Peri-implant ve periodontal yumuşak dokularda adipokin ve inflamatuar mediatör ekspresyonu seviyelerinin değerlendirilmesi, Türk Periodontoloji Derneği 49. Bilimsel Kongresi, 2019 Antalya.Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler
D6. Sila Isler, Fatma Soysal, Tugce Ceyhanli, Batuhan Bakirarar, Berrin Unsal Reconstructive surgical therapy of peri-implantitis: 3-year results of a randomized clinical trial. 29th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, 5–11 October 2020
D7. Soysal, F., Isler, S.C., Unsal, B. (2017, 29 August- 1 September). Treatment of Peri- Implantitis with Different Membranes: A Case Report, FDI Madrid, Spain. 

D8. Soysal, F., Yalım, M., Ünsal, F.B. Tuğ çe Ceyhanlı (2015, 12-14 Kasım). Hamilelikte görülen periferal dev hücreli granülom: vaka sunumu, Türk Periodontoloji Derneğ i 45. Bilimsel Kongresi, Ankara. 

D9. Soysal, F., Isler, S.C., Unsal, F.B., Özcan, G. (2015, 8 June 3-6). Osteonecrosis around the dental implants after intravenous bisphosphonates treatments: case reports, EuroPerio London, UK.
D10. Fatma Soysal, Sila Cagri Isler, Berrin Unsal. Treatment of peri-implantitis with different membranes: a case report, World Dental Congress 2017 Madrid.
D11. Nihal Eraydın, Fatma Soysal, Berrin Ünsal. Peri-implantitis ile romatoid artrit arasındaki ilişki: vaka raporu, Türk Periodontoloji Derneği 48. Bilimsel Kongresi, 2017 İstanbul. 

D12. T. Ceyhanli, F. Soysal, B. Unsal
. Surgical treatment of infrabony bone defect before implant placement: A case report. EuroPerio9, 2018 Amsterdam.
D13. T. Ceyhanli, F. Soysal, B. Unsal, Horizontovertical ridge augmentation in the maxillary aesthetic zone prior to implant placement. European Association for Osseointegration, 2019 Lisbon.
D14. Fatma Soysal, Sila Cagri Isler, Erkan Ozcan, Isıl Saygun, Fatma Berrin Unsal, Emre Baris, Rahsan Ilikci Sagkan, Adipokines and inflammatory mediators levels in subjects with peri‐implantitis vs periodontitis. European Association for Osseointegration, 2019 Lisbon.
D15. Fatma Soysal, Sila Cagri Isler, Berrin Unsal. İntravenöz Bifosfonat Tedavisi ve İmplant Çevresi Osteonekroz: vaka serisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Genç Akademisyenler Kongresi, 2020 Ankara.
D16. Dilek ÖZER , Fatma SOYSAL , Özgür UZUN Açık apeksli üst santral kesici dişte meydana gelen kök ucu kırığının tedavisi. İzmir Diş Hekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2019 İzmir.


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fulya AYDIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fulya AYDIN

Ankara University Faculty of Dentistry 2013 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler


Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Ağız Diş Merkezi 2014-2016
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2016-2019
75.Yıl Ağız ve diş Sağlığı Hastanesi 2019-2021

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1.IRMAK ÖZGÜR, DEMİREL GÜLBİKE, AYDIN FULYA, GÖRMÜŞ TOLGA, KOLSUZ MEHMET ERAY. Radiopacity of resin-based CAD/CAM blocks assessed by areal grayscale pixel value measurement. JOURNAL OF ORAL SCIENCE-2021
2. DEMİREL GÜLBİKE,ORHAN AYŞE IŞIL,IRMAK ÖZGÜR,AYDIN FULYA, Büyüksungur Arda, BİLECENOĞLU BURAK,ORHAN KAAN Effects of pre-heating and sonic delivery techniques on the internal adaptation of bulk-fill resin composites. OPERATIVE DENTISTRY-2021
3. DEMİREL GÜLBİKE, IRMAK ÖZGÜR, ORHAN AYŞE IŞIL, AYDIN FULYA, BÜYÜKSUNGUR ARDA, BİLECENOĞLU BURAK, ORHAN KAAN Micro-computed tomographic evaluation of the effects of preheating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites. DENTAL MATERIALS JOURNAL-2020
4. AYDIN FULYA, DEMİREL GÜLBİKE, BİLECENOĞLU BURAK, OCAK MERT, GÜR GÜRKAN. Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY-2019.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gökçe Naz CÖMERT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gökçe Naz CÖMERT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gülsevim ODA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gülsevim ODA

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul University Faculty of Dentistry İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / PEDODONTİ 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Çocuk Diş Hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A-1. Oda G, Karayagmurlu A, Dagli I, Aren G, Soylu N. Oral Health Status in Children with Autism Spectrum Disorder: A Cross Sectional Study from Turkey. Psychiatry and Behavioral Sciences 2021;11(3):186-192. Doi: 10.5455/PBS.20210321075312

A-2. Birant S, Koruyucu M, Ozcan H, Ilisulu C, Kasimoglu Y, Avcu N, Kocaaydin S, Bektas D, Usta G, Akay C, Bekiroglu N, Seymen F. Investigating the Level of Knowledge of the Community about Oral and Dental Health [published online ahead of print, 2020 Sep 15]. Eur J Dent. 2020;10.1055/s-0040-1716583.

B. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

B-1. Aren G, Usta G, Göksel S. “ ocuklarda Dental Radyografik Teknikler”, Oral Radyoloji
Akıl Notları, Özcan İ., Ed., Güneş Tıp Kitabevi Yayınları. Ankara, ss.203-215, 2020

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C-1. Aren G, Usta G. Çocuk Diş Hekimliğinde Yumuşak Doku Lazer Uygulamaları. Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi 2019;25(1): 90-97.

C-2. Aren G, Usta G. Otizmde Ağız ve Bağırsak Florası Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği-Özel Konular 2019;5(1): 79-84.

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

D-1. Usta G., Çağlar E., Aren G., “Diş Hekimlerinin Enfektif Endokarditi Önleme Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi.”, Turkish Dental Association 25. International Dental Congress, Istanbul, Turkey, 4-7 September 2019, pp.373. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)

D-2. Can K., Usta G., Aren G., “Apexification of Immature Fractured Teeth with MTA: Case
Series.”, 11th Interim Seminar & Guidelines Workshop of the European Academy of
Paediatric Dentistry, Crete, Greece, 2-4 May 2019, pp.52. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-3. Usta G., Güven Y., Sarp P., Aren G., “Radicular cyst associated with a primary second molar: a case report.”, International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12-14 October 2018, pp180. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-4. Usta G., Kasımoğlu Y., Aren G., “Replante Edilen Bir Dişte İnflamatuar Rezorpsiyonun Tedavisi.” Turkish Dental Association 24. International Dental Congress, Ankara, Turkey, 27-30 September 2018, pp.648-649. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-5. Koruyucu M., Birant S., Özcan H., İlisulu C., Kasımoğlu Y., Üstün N., Kocaaydın S., Dinç D., Usta G., Akay C., Bekiroğlu N., Seymen F., “Investigation the level of knowledge of the community about oral and dental health.”, International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5-8 March 2018. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri).

D-6. Aren G., Usta G., Çayırcı M., Acar B., “Assessment of parents' knowledge and attitudes about artificial additives in toothpaste and brushing / Survey Study.”, International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5-8 March 2018. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)

D-7. Aksakal D., Usta G., Aren G., “Conservative management of an ectopıically erupting permanent maxillar molar: a case report.”, International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5-8 March 2018. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-8. Usta G., Kasımoğlu Y., Aren G., “Treatment of Anterior Crossbite in Mixed Dentition: Case Series.” Turkish Dental Association 23. International Dental Congress, Istanbul, Turkey, 21- 24 September 2017, Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017;23(Suppl) pp.421. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-9. Usta G., Aren G., Çayırcı M., “Management of Enamel Hypoplasia With Direct Composite Restorations: Two Case Reports.” AIC 19th International Congress and CONSEURO, Bologna, Italy, 11-13 May 2017, Clin Oral Invest (2017)21:pp1392. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hacer EBERLİKÖSE
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hacer EBERLİKÖSE

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Haniye EMİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Haniye EMİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hatice Çiğdem ERAKMAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hatice Çiğdem ERAKMAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Kamuran İsen Devlet GÜLEÇ KOÇYİĞİT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Kamuran İsen Devlet GÜLEÇ KOÇYİĞİT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Lena BAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Lena BAL

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015 Restoratif Diş Tedavisi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Restoratif Diş Tedavisi, Dijital Diş Hekimliği, Restoratif Materyalleri, CAD/CAM

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Misilli T, Gönülol N, Cabadag OG, Almasifar L, Misilli U. The effect of curing lights and modes on dentin bond strength of bulk-fill composites applied in different thickness. J Adhes Sci Technol 2019; 33(20): 2281-2291. (DOI: 10.1080/01694243.2019.1640174) SCI
A2. Gönülol N, Almasifar L, Cabadag OG, Misilli T. Shear bond strength of aged composite restorations repaired with a universal injectable composite. Eur J Ther. 2019; 25(4): 273-278. (DOI:10.5152/EurJTher.2019.18056) ESCI
A3. Misilli T, Gönülol N, Cabadag OG, Almasifar L. The effect of pH-cycling and toothbrushing simulations on surface roughness of bulk-fill composites. Clin Exp Health Sci (17.07.2021 tarihinde kabul edildi) ESCI

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Almasifar L, Betül Kübra Kurucu, Gönülol N, Emel Karaman, Effect of white-spot lesion treatments on surface discoloration of enamel. 23th International Scientific Congress, Dec 6-8, 2019 Antalya, Turkey. (Sözlü sunumu).
B2. Gönülol N, Cabadag OG, Almasifar L, Misilli T. Effect of coffee staining on the translucency and color stability of different CAD/CAM materials. 33rd DGZ Annual Meeting, CONSEURO 2019, June 14-15, 2019 Berlin, Germany. (Poster sunumu, bildiri kitabında basılı) Clin Oral Invest 2019; 23:2515–72. P 2533
B3. Misilli T, Gönülol N, Yenidünya OG, Almasifar L, Misilli U. Influence of increment thickness on dentin bond strength of bulk-fill resin composites. AIC 19th International Congress and CONSEURO, May 11-13, 2017 Bologna, Italy. (Poster sunumu, bildiri kitabında basılı) Clin Oral Invest 2017; 21:1359-1433.
B4. Almasifar L, Gönülol N, Misilli T, Yenidünya OG. Shear bond strength of composite restorations repaired with an universal injectable composite. AIC 19th International Congress and CONSEURO, May 11-13, 2017 Bologna, Italy. (Poster sunumu, bildiri kitabında basılı) Clin Oral Invest 2017; 21:1359-1433.
B5. Almasifar L, Gönülol N. Rejeneratif Tedavi Sonucu Renklenen ve Aşırı Madde Kaybına Uğrayan Dişlerin Rehabilitasyonu. TDA International Dental Congress, September 4-7, 2019, Istanbul, Turkey. (Sözlü sunum).
B6. Cabadağ ÖG, Gönülol N, Almasifar L, Misilli T, Dinç D. pH döngüsü ve fırçalama simülasyonunun güncel bulk-fill rezin kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 21-24 Eylül 2017, İstanbul. (Sözlü bildiri) Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017; 23(Suppl.1): s36.
B7. Gönülol N, Almasifar L, Cabadağ Ö G, Misilli T, Inanç I. Whiteness Index of Discolored CAD/CAM Materials After Dental Bleaching. EFCD, 10th International Congress CONSEURO 2021, April 22-24, 2021 İstanbul, Turkey.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
C1. Cabadağ ÖG, Gönülol N, Almasifar L, Misilli T. Gıdaları taklit eden solüsyonların bulk-fill kompozitlerin renklenmesine etkisi. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 198-204. (DOI:10.5505/yeditepe.2020.35693). ULAKBIM
C2: Kurucu B. K, Almasıfar L, Karaman E, Gonulol N. Beyaz Nokta Lezyonlarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Yüzey Renklenmesine Etkisi. Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi. 2022; 1(1): 19-26.
D. Uluslararası Yayın Evinde, Kitap veya Bölüm Yazarlığı;

D1. Geçmişten Günümüze Cad/Cam Materiyalleri, Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları II, ISBN: 9786258399417, 2022, (DOI: https://doi.org/10.37609/akya.1280)

D2: Diş Hekimliğinde Lazer Kullanımı, Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları II, ISBN: 9786258399417, 2022, (DOI: https://doi.org/10.37609/akya.1280)

E. Atıflar:

E1. The effect of curing lights and modes on dentin bond strength of bulk-fill composites applied in different thickness, T Misilli, N Gönülol, ÖG Cabadağ, L Almasifar, U Misilli Journal of Adhesion Science and Technology 33 (20), 2281-2291 (2 Atıf)

E2. Shear Bond Strength of Aged Composite Restorations Repaired With a Universal Injectable Composite, N Gönülol, L Almasifar, ÖG Cabadağ, T Misilli, E Kalyoncuoğlu Eur J Ther 25 (4), 273-8 (2 Atıf)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mediha Nur NİŞANCI YILMAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mediha Nur NİŞANCI YILMAZ

2010 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013-2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Nisanci Yılmaz MN, Yılmaz M, Ozkan Y, Oduncuoglu BF, Alaaddinoglu EE. Periodontal status of renal transplant recipients with different immunosuppressive drug regimens. Journal of clinical periodontology, 2015; 42(Suppl17):206-207. doi: 10.1111/jcpe.123 99 (Özet Metin)

2. Özkan Y, Yılmaz M, Nisanci Yılmaz MN ,Oduncuoglu BF, Alaaddinoglu EE. Lack of correlation between Grit, Self-control and oral hygiene. Journal of clinical periodontology, 2015; 42(Suppl17):169. doi: 10.1111/jcpe.123 99 (Özet Metin)

3. Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Nişancı Yilmaz MN, Köseoglu Secgin C. Assessment of carotid calcifications on panoramic radiographs and its relationship with periodontal condition and smoking status. Tobacco Induced Diseases. 2018;16(3):22. doi:10.18332/tid/94765. (Özet Metin)

4. Orhan K, Özemre MÖ, Nişancı Yılmaz MN, Köseoğlu Seçgin C, Bulut Ş. The Relationship Between the Mandibular Bone Quality Assessed by Digital Panoramic Radiography and Serum Biological Parameters in Patients Planning Dental Implant Surgery. Cumhuriyet Dent J 2020;23:1;60-67. Doi:10.7126/cumudj.678999

5. Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Nişancı Yılmaz MN. Evaluation of patients' perception of gingival recession, its impact on oral health-related quality of life, and acceptance of treatment plan. Acta Odontol Scand. 2020;78(6):454-462. doi:10.1080/00016357.2020.1758773

6. Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Nisancı Yilmaz MN, Köseoğlu Seçgin C. Assessment of carotid artery calcifications on digital panoramic radiographs and their relationship with periodontal condition and cardiovascular risk factors [published online ahead of print, 2020 Sep 29]. Int Dent J. 2020;10.1111/idj.12618. doi:10.1111/idj.12618.

7. Ince-Bingol S, Nisanci-Yilmaz MN, Kaya B. Multidisciplinary management of an adult skeletal Class III patient with generalized aggressive periodontitis and canine-premolar transposition. Australasian Orthodontic Journal. 2021;37(2):165-75.

8. Inönü E, Nisanci Yilmaz MN, Orhan K, Özemre MÖ, Öğütcü NB, Kal Ö. Prevalence of Carotid Artery Calcification on Digital Panoramic Radiographs in Hemodialysis Patients on Kidney Transplant Waiting List. Exp Clin Transplant. 2021;19(11):1149-1155. doi:10.6002/ect.2021.0119

9. Nisanci Yilmaz MN, Bulut S, Bakirarar B. Impact of stage-grade of periodontitis and self-reported symptoms on oral health-related quality of life. Int J Dent Hyg. 2022;20(2):291-300. doi:10.1111/idh.12551
10. Nisanci Yilmaz MN, Koseoglu Secgin C, Ozemre MO, İnonu E, Aslan S, Bulut S. Assessment of gingival thickness in the maxillary anterior region using different techniques. Clinical Oral Investigations. 2022 ; 7:1-8.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1.Nişanci Yilmaz MN, Bulut Ş. Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Kronik Periodontal Hastalık Şiddetinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu: İstanbul; 17-18 Kasım 2017 (Sözlü sunum)

2. Nişancı Yılmaz MN, Alptekin NÖ. A case Report of Periodontal Regeneration with Papilla Preservation Flap Technique: 20 Months Follow-Up. İnternational Congress on Preventive Dentistry. Erzurum, Türkiye, 5-8 Mart 2018 (Poster sunum)

3. Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Nişancı Yılmaz MN. Sağ ya da Sol El Kullanımının Oral Hijyen Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Dental Ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi 07-09 Eylül 2018 Sakarya – Türkiye. (Sözlü sunum)

4. Nişanci Yılmaz MN, Inonu E. Nekrotizan ülseratif gingivitis tedavisinde ek olarak diyot lazer kullanımı. 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27-30 Eylül 2018 (Poster sunumu)

5. Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, Özonur D. Sigaranın ağız sağlığına etkilerine ilişkin farkındalık: anket çalışması. 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi. İzmir, Türkiye, 7-9 Şubat 2019. (Sözlü sunum)

6. Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, İnönü E, İnce B. Bireylerin sigara bırakmalarında diş hekimlerinin rolünün değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi, , 5-6 Nisan 2019 Ankara, Türkiye. (Sözlü sunum)

7. Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, İnönü E, Kahya S. Replantatıon and maıntenance of perıodontally hopeless tooth: a case report. 1. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi, 5-6 Nisan 2019, Ankara, Türkiye. (Poster Sunumu)

8. Oduncuoğlu BF, Nişancı Yılmaz MN, İnönü E. Periodontal Splintlerin Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma. 2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28-30 Haziran 2019 (Sözlü sunum)
9. Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, İnönü E. Hemodiyaliz Hastalarının Periodontal ve Dental Sağlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum)

10. Orhan K, Özemre MÖ, Nişancı Yılmaz MN, Köseoğlu Seçgin Cansu, Bulut Ş. Mandibular İmplant Cerrahisi Öncesinde Panoramik Radyografilerin Radyomorfometrik İndeksler Kullanılarak Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, 27-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum)
11. İnönü E, Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF. Dişeti Kalınlığının Değerlendirmesinde Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması. Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri, Türkiye. (Sözlü Sunum)

12. Nişancı Yılmaz MN, İnönü E, Bulut Ş. Covıd-19 pandemi döneminde diş hekimliği öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin değerlendirmeleri, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, 11-15 Ocak 2021, Türkiye (Sözlü Sunum)

13. Taqi FADHİL SM ,NİŞANCI YILMAZ MN. İmplant Destekli Bar Tutuculu Hareketli Protezlerde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2-3 Ekim 2021, Türkiye (Sözlü Sunum)

14. Nişancı Yılmaz MN, Karslıoğlu H, Çolak BF, İnönü E. Palatinal Mukoza Kalınlığının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma, Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Kongresini 5-6 Kasım 2021, Türkiye (Sözlü Sunum)
7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sezgin Y, Nişancı Yılmaz MN. Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Periodontal Durumlarının Ve Sistemik Hastalıklarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 29(3), 432-439. Doi:10.17567/Ataunidfd.554308

2. Yilmaz MN, İnönü E, Oduncuoğlu BF, Özonur D. The Evaluation of the Awareness About the Effects of Smoking on Oral and Periodontal Health. Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi. 2021;27(4):652-9.

7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. Ozon Uygulamasının İmplant Stabilitesine Etkisi : Olgu Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi; 12-14 Kasım 2015 (Poster sunum)
2. Nişancı Yilmaz MN, Alptekin NÖ. Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastada Cerrahi Olmayan Tedaviye Ek Olarak Amoksisislin ve Metronidazol Kullanımı: Olgu Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi; 12-14 Kasım 2015 (Poster sunum)
3. Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Nişancı Yılmaz MN, Özkan Y. Periodontoloji kliniğine başvuran hastaların diş eti çekilmeleri ile ilgili farkındalıklarının, tedaviye yönelik yaklaşımlarının ve ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitelerinin belirlenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 45. bilimsel kongresi ve 25. sempozyumu: Ankara; 12-14 Kasım 2015 (Sözlü sunum)
4. Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Nişancı Yılmaz MN, Çolak T, Alaaddinoğlu EE. İmmunsupresif ilaç olarak sirolimus kullanan renal transplant kullanan hastaların periodontal durumlarının belirlenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 45. bilimsel kongresi ve 25. sempozyumu: Ankara; 12-14 Kasım 2015 (Poster Sunum)
5. Toptaş M, Toptaş E, Nişancı MN. Ümitsiz Dişin Kasıtlı Replantasyonunun 4 Yıllık Takibi. Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi; 05-06 Mayıs 2016 (Poster sunum)
6. Sezgin Y, Toptaş M, Nişancı MN. İmplant Tedavisi Sonrasında Serbest Dişeti Grefti İle Keratinize Mukoza Genişliğinin Arttırılması: Vaka Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi; 05-06 Mayıs 2016 (Poster sunum)
7 . Nişanci Yilmaz MN. Streptokokal Gingivitis : Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi; 05-06 Mayıs 2016 (Poster sunum)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ömer Faruk SARI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ömer Faruk SARI

İstanbul Medipol Üniversitesi 2016 Süleyman Demirel Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sabit Ortodonti
Ortognatik Cerrahi
Fonksiyonel Çene Ortopedisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI Expanded kapsamında taranan Uluslararası Hakemli Dergide

1-) Şatir S, Büyükçavuş MH, Sari ÖF, Çimen T. A novel approach to radiographic detection of growth development period with hand-wrist radiographs: A preliminary study with ImageJ imaging software. Orthod Craniofac Res. 2022 May 4.

2-) Büyükçavuş MH, Sari ÖF, Fındık Y. Late adolescent skeletal Class III correction with Alt-RAMEC protocol and skeletal anchorage. Korean J Orthod 2022 September 6

Diğer indekslerde taranan Uluslararası Hakemli Dergide

1-) Büyükçavuş MH, Sari ÖF, Kocakara G. Evaluation of Pharyngeal Airway Dimensions and Hyoid Bone Position in Children After Adenoidectomy or Adenotonsillectomy: A Cephalometric Study. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2022:16(2), 81-86.

Ulusal Hakemli Dergilerde

1-) Sari ÖF, Büyükçavuş MH Ortodontide Sonlu Elemanlar Analizi Uygulamaları. ADD. 2021; 7(1): 33-44.

2-) Sari ÖF, Büyükçavuş MH, Kale B, Orhan H. TÜRKİYE'DE ORTODONTİ İLE İLGİLİ İNTERNET VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GOOGLE TRENDS ANALİZİ. ADD. 2022; 8(1): 10-25.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1- )Sarı ÖF, Büyükçavuş MH. İskeletsel Ankraj Destekli Molar İntruzyonunun Mandibula Rotasyonuna Etkisinin İncelenmesi, XVII. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Kongresi, TÜRKIYE, 12-14 Mart 2021, pp.119-120

2-) Sarı ÖF, Büyükçavuş MH, Kocakara G. Farengeal Havayolu Boyutlarında Vücut Kitle İndeksinin Rolünün İncelenmesi, XXVII. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 2021.

3-) Sarı ÖF, Büyükçavuş MH, Fındık Y. Farklı Ortognatik Cerrahi Yaklaşımlar Hastaların Yaşam Kalitesini Etkiler mi?, XVII. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, TÜRKIYE, 28-29 Kasım 2021, pp.119-120
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Özge MÜFTÜOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Özge MÜFTÜOĞLU

Yeditepe Üniversitesi 2014 Ankara Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ortodonti
Ortognatik Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeliha GÜNEY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeliha GÜNEY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Periodontal hastalık patogenezi
Mukogingival cerrahi
Oral implantoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. The Effects of Nonsurgical Periodontal Therapy on Serum Levels of Procalcitonin in Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis. Önder C, Kurgan S, Balcı N, Tayman M.A, Güney Z, Serdar M.A, Günhan M. PONTE International Scientific Researchers Journal. 2016; 72(4):150-172.

A2. Vascular Endothelial Growth Factor Levels (VEGF) in Gingival Biopsies of Patients with Chronic or Aggressive Periodontitis. Canan ONDER, Sivge KURGAN, Nur BALCI, Zeliha GUNEY, Muhittin A. SERDAR, Omer GUNHAN, Meral GUNHAN. J. Ponte - Jul 2016 - Volume 72 - Issue 7doi: 10.21506/j.ponte.2016.7.19.

A3. A Disintegrin-like and Metalloproteinase with Thrombospondin-1 (ADAMTS-1) Levels in Gingival Crevicular Fluid Correlate with Vascular Endothelial Growth Factor-A (VEGF-A), Hypoxia-Inducible Factor-1α (HIF-1α), and Clinical Parameters in Patients with Advanced Periodontitis. Ayşe TAYMAN, Şivge KURGAN, Canan ÖNDER, Zeliha GÜNEY, Muhittin A. SERDAR, Alpdoğan KANTARCI, Meral GÜNHAN. (JOP-18-0195.R3)

A4. Şengül V, Güney Z, Kurgan Ş, Önder Ö, Serdar MA, Günhan M. Evaluation of salivary and serum methylated arginine metabolites and nitric oxide synthase in advanced periodontitis patients. Clin Oral Investig. 2022 Jul;26(7):5061-5070.

A5. Güney Z, Kurgan S, Önder C, Mammadov C, Serdar MA, Günhan M. Asymmetric and symmetric dimethylarginine gingival crevicular fluid levels in periodontitis. J Periodontal Res. 2022 Dec 27. doi: 10.1111/jre.13087. Epub ahead of print.

A6. Taş D, Kurgan Ş, Güney Z, Serdar MA, Tatakis DN. The effect of smoking on clinical and biochemical early healing outcomes of coronally advanced flap with connective tissue graft: Prospective cohort study. J Periodontol. 2023 Jul 12. doi: 10.1002/JPER.23-0214. Epub ahead of print. PMID: 37436705.

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Romatoid Hastalıklar ve Diş Hekimliği. Prof. Dr. Ömer Günhan, Doç. Dr. Şivge Kurgan, Yrd Doç. Dr. Devrim Kahraman, Dr. Zeliha Güney ve Dr. Fatma Karacaoğlu. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI Eğitim Dizisi: 26. ISBN 1. Baskı. Türk Dişhekimleri Birliği Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 06530 Çukurambar, Çankaya/ANKARA

C1.2. Diş Hekimliği ve Fonksiyonel Estetik. Prof. Dr. Bülent Şermet, Prof. Dr. Elif Ünsal, Dr. Evren Öztaş, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Mine Cambazoğlu, Dt. Seyhan Akar, Dt. Zeliha Güney, Dr.Sinem Savran, Dr. Şivge Kurgan, Yrd. Doç. Dr. Sabiha Zelal Başkan Ülkü. Dt. Mustafa Berkerecioğlu. Vestiyer Yayın Grubu, 2018

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Peri-implantitis Tedavisi II: Cerrahi Tedavi. Zeliha GÜNEY, Murat AKKAYA. Turkiye Klinikleri Periodontoloji Dergisi Peri-implantitis Özel Sayısı. 2017;3(2):75-80.

C2.2. Periodontal Tedavide Antibiyotik Kullanımı. Fatma KARACAOĞLU, Canan ÖNDER, Zeliha GÜNEY. Güncel Periodontoloji ve Ortodonti Çalışmaları I. İlter UZEL, Cenk AYTAÇ. Akademisyen Yayın Evi, 2019; bölüm 3; sf21-37. ISBN 978-605-258-306-7.

C2.3. Periodontal Hastalıkların Etiyolojisi; Konak-Bakteri Etkileşimi. Günhan M, Güney Z, Balkan B. Tezel A, editör. Periodontal Hastalıkların Etiyolojisi; Genel Bakış. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.9-16.

C2.4. Çocuk Hastalarda Tedavi Yaklaşımları. Karacaoğlu F, Güney Z, Kurumlu M. Çocukluk Çağındaki Periodontal Hastalıklar. Günhan M, editör. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.32-8.

C2.5. Bifosfonat Kullanımına Bağlı Gelişen Çenelerin Osteonekrozu. Fatma KARACAOĞLU, Zeliha GÜNEY. Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Prof. Dr. Hasan AKGÜL, Doç. Dr. İlhan BAHŞİ, editörler. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler – I. 1. Baskı. Ankara: Gece Kitağlığı; 2022. p. 219-238.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aşırı Gingival Görünümün Azaltılmasında Dudak Repozisyonu Tekniği: Olgu Sunumu. Şivge Kurgan, Ardita Koçi, Elif Ünsal, Mine Cambazoğlu, Zeliha Güney. Estetik ve İmplant 2016;11(34):30-34.

D2. Meth Mouth’lu Hastanın Kapsamlı Dental Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu. Zeliha GÜNEY, Burcu BATAK, Ali URSAVAŞ, Canan ÖNDER, Şivge KURGAN, Adnan TEZEL. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2016; 26(2):296- 300.

D3. Benign and Malignant Neoplasms Affecting Periodontal Tissues: A Retrospective Study. Sivge KURGAN, Canan ÖNDER, Zeliha GÜNEY, Meral GÜNHAN, Ömer GÜNHAN. EADS, 2022, 49(2), 76–82.Adı SoyadıÖğr.Gör. Ahmet Oğuz AYDOĞDU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ahmet Oğuz AYDOĞDU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Melis Büşra ŞAHİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Melis Büşra ŞAHİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Ahmet KOÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ahmet KOÇ

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / VAN
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi /HATAY
Mevlana Üniversitesi, Tıp Fakültesi / KONYA

Araştırma Alanları

Histoloji, Embriyoloji, İmplantasyon Biyolojisi, İmmun Sistem Hücreleri, Ekstrasellüler Matriks, İmmünohistokimya

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Yıldız H, Oztas H, Yıldız D, Koc A, Kalipci E, “Inhibitory Effectss of Acetylsalicylic Acid on Exocrine Pancretic Carcinogenesis” Biotech Histochem. 2013 May88(3-4):132-7.

2. Gökçe A, Oktar S, Koc A, Yonden Z, "Protective effects of thymoquinone against methotrexate-induced testicular injury", Hum Exp Toxicol, 30(8), 897-903, 2011

3. Gökçe A, Oktar S, Koc A, Gonenci R, Yalcinkaya F, Yonden Z, Duru M, “Protective Effect of Thymoquinone in Experimental Testicular Torsion.” Urol Int. 85(4), 461-465, 2010

4. Ergun Y, Koc A, Dolapcioglu K, Akaydin Y, Dogruer G, Kontas T, Kozlu T, Aslan E, ” The protective effect of erythropoietin and dimethylsulfoxide on ischemia-reperfusion injury in
rat ovary.” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 152 (2), 186-90, 2010.

5. Oktar S, Gökçe A, Aydin M, Davarci M, Meydan S, Oztürk OH, Koç A, “Beneficial effect of erdosteine on methotrexate-induced testicular toxicity in mice.” Toxicol Ind Health, 26(7), 433-38, 2010.

6. Dogramaci Y, Kalac A, Atik E, Esen E, Altuğ ME, Onel E, Koç A, Yanat A, ” Effects of a single application of extractum cepae on the peritendinous adhesion: an experimental study in rabbits.”, Ann Plast Surg. 64(3), 338-41, 2010.

7. Gonenci R, M.E. Altug, A. Koc, A. Yalcin, “Effects of Bovine Amniotic Fluid on Acute Alkali Burns in the Rat” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4), 617-623, 2009.

8. Gonenci R, Altug ME, A Koc, Oksuz H, H Yuksel, “Effects of the Bovine Amniotic Membrane on Corneal Healing with Acute Alkali Burns in Rabbits.” Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(8), 1653-1659, 2009.

9. Kuvandık G, M. Duru, A. Nacar, Z. Yönden, R Helvaci, A. Koc, T. Kozlu, H. Kaya, S. Sögüt, “Effects of erdosteine on Acetominophen-induced hapatotoxicity in rats”, Toxicologic pathology, 36, 714-719, 2008.

10. Duru M, Nacar A, Yönden Z, Kuvandik G, Helvaci MR, A. Koc, Y. Akaydin, H. Öksüz, S.Sögüt, “Protective Effects of N-Acetylcysteine on Cyclosporine-A-Induced Nephrotoxicity”
Renal Failure, 30, 453–459, 2008.

11. Kaya H, A. Koc, S. Sogut, M. Duru, H. R. Yilmaz, E. Uz ve R. Durgut, “TheProtective Effect of N-Acetylcysteine Against Cyclosporine A-Induced Hepatotoxicity in rats” , J. Of
Appl Toxi, 28(1), 15-20, 2008.

12. Oztas H, A. Koc, D. Yildiz, “Ultrastructural Changes in Pancreatic Acinar Cells of Fatty Acids Fed Rat”, Indian Vet. J., 85, 67-72, 2008.

13. Yildiz, H, A. Koc, H. Oztas, D. Yildiz, ” Possible Inhibitory Effects of Aspirin on Azaserine Initiated Rat Pancreatic Carcinogenesis”, Indian Vet. J., 85, 187-190, 2008

14. Demir, H, M. Kanter, O. Coskun, Y.H. Uz, A. Koc, A. Yildiz, “Effect of Black Cumin (Nigella Sativa) on Heart Rate, Some Haematological Values and Pancreatic BetaHaematological Values and and Pancreatic Beta Cell Damage in Cadmium-Treated Rats”, Biol Trace Elem Res., 110(2), 151–162, 2006.

15. Duran, N, A. Koc, H. Oksuz, C. Tamer, Y. Akaydin, T. Kozlu, M. Celik, “The protective role of topical propolis on experimental keratitis via nitric oxide levels in rabbits”, Molecular and Cellular Biochemistry, 281, 153–161, 2006.

16. Koc, A, M. Duru, H. Cıralik, R. Akcan, S. Sogut, “Protective Agent, Erdosteine, against Cisplatin-İnduced Hepatic Oxidant Injury in Rats “, Molecular and Cellular Biochemistry, 278, 79–84, 2005.

17. Koc, A, A. Narci, M. Duru, H. S. Gergerlioglu, Y. Akaydin, S. Sogut, “The protective role of erdosteine on testicular tissue after testicular torsion and detorsion”, Molecular and Cellular Biochemistry, 280, 193–199, 2005.

18. Sarica S, S. Erdogan, A. Koc, Z. Erdogan, “The Addition of Avilamycin, Mannanoligosaccharide and Organic Acids Mixture to Corn-Soybean Meal Based Broiler Diets”, Indian Journal of Animal Sciences, 75(8), 961-964, 2005.

19. Kanter, M, C. Yıldız, I. Meral, A. Koc, I. Tasal, “Effects of a GnRH Agonist on Oocyte Number and Maturation in Mice Superovulated with eCG and hCG”, Theriogenology, 61, 393-8, 2004.

20. Kanter, M, A. Gul, I. Meral, A. Koc, M. Ilhan, E. Erdogan, ”Morphological Quantitative Changes in the Number of Lymphocytes, Macrophages and Plasma Cells in the Uterus and Lymph Nodes of Rats Exposed to the Systemic Administration of BCG”, Tohoku J. Exp. Med., 199(4), 219-28, 2003.

21. Kanter, M, M. Yoruk, A. Koc, I. Meral, T. Karaca, “Effects of Cadmium Exposure on Morphological Aspects of Pancreas, Weights of Fetus and Placenta in Streptozotocin-İnduced Diabetic Pregnant Rats”, Biol Trace Elem Res, 93(1-3),189-200, 2003.

22. Kanter, M, M. Yoruk, A. Koc, I. Meral ve H.H. Timurkan, “A Rat Model for the Immune Response to the Intrauterine Administration of BCG”, Scan. J. Lab. Anim. Sci, 29 (1), 34–39, 2002.

23. Çınar, A, M. Yörük, I. Meral, D. Kılıçalp, A. Koç, A. Ertekin, “Karbon tetraklorür (CCI4) ile Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut ve Kronik İntoksikasyonun Karaciğerin Histolojik Yapısına, Bazı Hematolojik Değerlere ve Elektrokardiyogram Üzerine Etkileri”. Tr. J. Veterinary and Animal Sciences, 23, 235-242, 1999.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Koc, A., A. Narci, M. Duru, H. S. Gergerlioglu, Y. Akaydin, ve S. Sogut, “The protective role of erdosteine on testicular tissue after testicular torsion and detorsion”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Oral Presentation-13).

2. Koc, A., M. Duru, H. Cıralik, R. Akcan ve S. Sogut, “Protective Agent, Erdosteine, against Cisplatin-İnduced Hepatic Oxidant Injury in Rats “,4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-331).

3. Oztas, H., A. Koc ve D, Yıldız, “comparative Study of Ultrastructural Changes in Azaserine İnitiated and Oleic Acid or Stearic Acid Fed Rat Acinar Cells”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-431).

4. Yıldız, H., A. Koc, H. Oztas ve D. Yıldız, “A possible İnhibitory Effects of Aspirine on Azaserine İnitiated Rat Pancreatic Carcinogenesis”, 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey. (Poster Presentation-621).

5. Oksuz H., S. Sogut, A. Koc, E. Uz, C. Tamer, H. Yilmaz, M. Duru, G. Kuvandik, H. Kaya, G. Genctoy, Y. Akaydin, ”The protective role of N-acetylcysteine on cyclosporine A-induced
nephrotoxicity in rats” FEBS JOURNAL 273: 178-178 Suppl. 1 JUN 2006.(Poster Presentation-378).

6. Ergün Y., A. Koc., Dolapcıoglu K., Akaydın Y., Doğruer G., Kontaş T., Kozlu T. and Aslan E. “The Protective Effect of Erythropoietin and Dimethylsulphoxide on Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Ovary” 8th TURKİSH-GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS, April 29-may 3 2009, Kemer-ANTALYA. (Oral Presentation).

7. Oktar S, Gökçe A., Aydin M., Davarci M., Meydan S., Ozturk O.H., Koc A., “Beneficial effect of erdosteine on methotrexate-induced testicular toxicity in mice”, Eur Urol Suppl 2010;9(6):614. (Oral Presentation).

8. Gökçe A., Oktar S., Koc A., Gonenci R., Yalcinkaya F., Yonden Z., Duru M. “Protective effect of thymoquinone in experimental testicular torsion” Eur Urol Suppl 2010;9(6):585. (Oral Presentation).

9. Tunçdemir A R, Koc A, Polat S, Gümüş H. Ö, Dalkız M, “In vivo cytotoxicity of injection molded and conventional pressure pack acrylic resin dentures “, 10th International Congress of Academy of Prosthodontics and Gnathology Society, 2012. (Oral Presentation).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Lippincott Resimli Açıklamalı Histoloji, Yayınevi: İstanbul Tıp Kitabevleri, Sayfa Sayısı : 360, ISBN : 9786054949700, 2016,


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar I. Hücresel Savunma Sistemi Hücreleri”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 6(1–2), 122–130, 2000.

2. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar II. Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri”, Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Derg., 6(1–2), 131–135, 2000.

3. Kanter, M. ve A. Koç, “Sıçanlarda Doğumdan Sonra Uterus İnvolusyonunun Histolojik Olarak İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8(1-2), 21-24, 1997.

4. Kanter, M., A. Koç ve I. Alkan, “Farklı Seks Steroidlerinin Verilmesi Sonucu Tavşan Prostat Bezinde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi “, Y.Y.Ü. Van Tıp Derg., 4(2), 62–67, 1997.

5. Kanter, M., M. Gençcelep ve A. Koç, “Puberte Döneminde Yapılan Kastrasyon ve Kastrasyondan Sonra verilen Testosteronun Ergin Sıçan Timus Bezinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişikliklerin Işık Mikroskobu ile İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8(1-2), 16-20, 1997.

6. Yörük, M., İ.H. Nur ve A. Koç, “Yerli Eşeklerin Üçüncü Göz Kapağı (Palpebra tertia) Üzerinde Histolojik Araştırmalar”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8 (1-2), 68-74, 1997.

7. Akaydın, Y. ve A. Koç, “İnterkalat Hücrelerin Morfolojik Özellikleri”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78(3), 47-50, 2007.

8. Akaydın, Y. ve A. Koç, “Hemal ve Hemal Lenf Düğümlerinin Morfolojisi”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, Vet Hekim Der Derg, 79(1): 51-55, 2008.

9. Durgut, R., Koc, A., Gonenci, R., Bal, R., Celik, S., Guzel, M., Altug, ME., ve Atesoglu, EO,”Effects of High dose Lead Toxication on Liver, Kidneys, Heart, Brain and Blood in Rabbits: An Experimental Study”, Journal of Applied Biological Sciences 2 (2): 11-18, 2008.

10. Gönenci R, Yüksel H, Altuğ ME and Koç A, “Bir Alman Kurt Köpeğinde Mukosel (Sialosel) Olgusu”, Kocatepe Veteriner Dergisi, 2(1), 32-39, 2009.

11. Altunlu E, Koc A, Kozlu T, Akaydın Y,Ateş S, “Sıçanlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Parotisin Gelişimi Üzerinde Histokimyasal ve Işık mikroskobik Çalışmalar”, Atatürk Ü Vet Fak Derg., 5(3) 129-139, 2010.

12. Yıldız H, Akaydın Y, Kozlu T, Koc A, “Ratlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Submandibularisin Gelişimi Üzerinde Işık mikroskobik Çalışmalar”, Atatürk Ü Vet Fak Derg., 5(2) 55-64, 2010.

13. Tunçdemir A R, Koc A, Polat S, Gümüş H. Ö, Dalkız M, “In vivo cytotoxicity of injection molded and conventional pressure pack acrylic resin dentures “, Euro J General Dentistry, 1(3), 2012.

14. Yiğit Y, Yetim I, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z, “Akut mezenter iskemide plazma D-dimer düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: deneysel çalışma”, Gülhane Tıp Derg, 54, 29-34, 2012.

15. Deniz A, Taş F, Tomur A, Koç A, “KAFEİNİN GEBELİKTEKİ TOKSİK ETKİLERİ”, Ibni Sina Journal of Medical Sciences, 3 (1), 59-63, 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Kanter, M., A. Koç ve İ. Alkan, “Farklı Seks Steroidlerinin Verilmesi Sonucu Tavşan Prostat Bezinde Meydana Gelen Histolojik Değişikliklerin İncelenmesi “, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, 34, 1998.(Sözel)

2. Koç, A. ve M. Kanter, “Sıçanlarda İmplantasyonda Endometrium Dokusunun Hücresel ve Sıvısal Savunma Sistemi Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve Histometrik Araştırmalar”, 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 18, 2000. (Sözel)

3. Kanter, M., M. Yoruk, A. Koc, I. Meral ve T. Karaca, “Effects of Cadmium Exposure on Morphological Aspects of Pancreas, Weights of Fetus and Placenta in Streptozotocin-Induced Diabetic Pregnant Rats”, 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, 43, 2002. (Poster)

4. Kanter, M., C. Yıldız, I. Meral, A. Koç ve I. Tasal, “Effects of a GNRH agonist on Oocyte Number and Maturation in Mice Superovulated with eCG and hCG”, 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, 44, 2002. (Poster)

5. Duran, N., A. Koç, H. Öksüz, C. Tamer, Y. Akaydin, A. Küçükcan ve M. Çelik, “ Tavşanlarda S. Aureus Keratitinde Topikal Propolisin Anti-Oksidatif, Anti-İnflamatuvar ve Anti-Bakteriyel Etkisi”, 20. Ankem Klinikleri ve Tıp Bilimleri Kongresi, Kemer-Antalya, 10, 22-26 Mayıs, 2005. (Sözel)

6. Beyaz F, Özkan OV, Yetim İ, Özer B, Yönden Z, Semerci E, Atik E, Koç A. “Tıkanma Sarılığı Modelinde Quercetin’in Bakteriyel Translokasyon, Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Karaciğer Histopatolojisine etkileri: Deneysel Araştırma”, 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara (Poster)

7. Yiğit Y, Yetim I, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z, “Akut mezenter iskemide plazma D-dimer düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: deneysel çalışma”, XIII. Ulusal kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 mayıs 2011, Antalya. (Sözel)

Katıldığım Kongreler:

1. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Ağustos–2 Eylül 1994, Bursa.

2. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, 1998.

3. 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 2000.

4. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul

5. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 haziran 2006, Malatya

6. IX. Uluslararası katılımlı Ulusal Histoloji ve Emb Kongi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.

7. 4th. Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists, 7-10 September, 2005, Kuşadası, Turkey.

8. XIII. Ulusal Histoloji Kongresi, 30 Nisan-3 mayıs 2016, Çeşme İzmir.

9. 13. Ulusal Sinirbilim kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya.

10. Aile Hekimleri 2015 Ulusal Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Konya

Katıldığım Kurslar:

1. İmmunohistokimya ve Westren Blot Teknikleri Uygulamalı Work Shop, 18-21 Eylül, 2000, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Antalya.

2. III. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18-20 Haziran 2001, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği, Gaziantep.

3. Flüoresan ve Konfokal Mikroskopi Tekniği ve Kullanım (Teorik ve Pratik) Kursu, 21 Haziran 2001, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep.

4. VII. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18–21 Temmuz, 2005, İstanbul Üniversitesi, Veteriner fakültesi, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği, İstanbul.

5. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler Eğitim Programı. TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 25-29 Haziran 2007, Gebze.

6. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Etik Kurulu, 25-29 Şubat 2008, Konya.

7. The 9.th International Symposium on the Result of Turkish-German studies in agriculture, 22-27 Mayıs, 2010, Hatay

8. 1. Hücre ölümü Araştırma Teknikleri Teorik kursu, 2011, İzmir

9.TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim semineri, 17.10.2012, Hatay

10. DNA, RNA ve Protein Tabanlı Moleküler Yöntemler Uygulamalı Eğitimi Kursu, 30 Ocak–1 Şubat 2012, Hatay

11.XVII Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji uygulamalrı Kursu, 24-28 eylül 2012, Kou KÖGEM, Kocaeli

12. Sürekli Tıp Eğitimleri Etkinlikleri, Mevlâna Üni. Tıp Fakültesi, 2015-2016 akademik Yılı.

13. Kalbe Multidisipiner yaklaşım sempozyumu, Mevlâna Üni. Tıp Fakültesi, 13 Mayıs 2016. Mavikod Kulübü,

14. Mevlâna Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 2Ulusal ve uluslararası patent sistemi ile ticarileşmede güncel yaklaşımlar’, 5 ekim 2015

15. Mevlâna Üniversitesi, Tıp fakültesi, Eğitici Eğitimi Kursu, 26-31 Mayıs 2013.

16. Tüba Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar sempozyumu, 20 Ekim 2015, Ankara

17. “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım” Kursu, Haziran, 2015. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Diğer Etkinlikler:

Yurt Dışı etkinlikleri: Erasmus (LLP) programı ile Portekiz Evora Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 28 Mayıs-3 Haziran 2008 tarihlerinde incelemelerde bulundum.

Hakemlik Yaptığı dergiler:

1. European Surgical

2. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

3. Renal Failure

4. Turkish J Medical Sciences

Adı SoyadıProf.Dr. Burak BİLECENOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1999 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ufuk Üniversitesi (ANKARA)
Ankara Üniversitesi (ANKARA)

Araştırma Alanları

Anatomi
Temporomandibuler Eklem
Mikro BT
Radyolojik Anatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6.1. “Modern ve antik dönem Anadolu insanlarının üçüncü molarlarının incelenmesi ve karşılaştırılması” Pervin Özkara, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Paleoantropoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 (EŞ DANIŞMAN)

6.2. “Mandibular Kanin Dişlerden Cinsiyet Tayini” Sema Demirel, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020 (DANIŞMAN)

6.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Havva Ahsen Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019 (EŞ DANIŞMAN)

6.4. “Dişlerin Pulpa/Sert Doku Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Görüntüleri Üzerinden Yaş Tahmini Açısından İncelenmesi” Nihan Keler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.5. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanılarak Kvaal Yöntemi ile Dişlerden Yaş Tayini Yönteminin Anadolu Populasyonunda İncelenmesi”, Hatice Çelik, Tezli Yüksek Lisans (Adli Antropoloji) (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.6. “Farklı Asitleme Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Kompomer Restorasyonlarda Nanosızıntının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Betül Büşra Ursavaş (Şahin), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), 2022

6.7. “Yerli Olarak tasarlanmış ve Üretilmiş İmplant Derim İç Altıgen Şekilli Gövde-Destek Bağlantısının Farklı Açılı Desteklerde ve Farklı Çiğneme Kuvvetleri Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yezdan Dilan Erkcan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), Haziran, 2021

7. PROJELER

7.1. “Yumuşak ve sert doku malzeme deney sistemine elektronik veri toplama biriminin eklenmesi” TÜBİTAK PROJESİ, 2005 - 2006, Araştırmacı.

7.2. “Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerinin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2539, 2013 (REDDEDİLDİ)

7.3. “Beyaz Dişler - White Teeth (TR-12-E297-2013-R2)”, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2013, Danışman.

7.4. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Radyoanatomik Atlası”, TÜBİTAK 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 (REDDEDİLDİ)

7.5. “Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Düşük Seviyeli Lazer ve Akupunktur Tedavisinin Etkisinin Fonksiyonel ve Magnetik Rezonans Görüntülenmesi ile Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2544, 2015 (REDDEDİLDİ)

7.6. “Dental Cerrahi İşlemler Sonrasında Kemik Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Büyüme Faktörü ve Antibiyotik Yüklü Nanopartikül, Film ve Greft Materyali Kombinasyonlarının Hazırlanması, Mikro-BT Değerlendirilmesi”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP-AYP, 2016 (16.01.2017-16.01.2020 / 17A0234001), Araştırmacı

7.7. “Comparative Evaluation of Skeletons of Hungarian and Turkish Ethnic Groups from the Age of The Occupation of Ottoman Empire”, TÜBİTAK 2522, 2017, (REDDEDİLDİ).

7.8. "Revaskülarizasyon Tedavisinde Değişik Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Silikat İçerikli Ajanın Nanosızıntı ve Kırılma Direnci Üzerine Etkisi", BAP-ANKARA, 2020, Araştırmacı.

8. İDARİ GÖREVLER

8.1. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

8.2. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

8.3. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

8.4. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013/2014-2020)

8.5. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2014-2019)

8.6. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü (2012-2020)

8.7. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.9. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-2018)

8.10. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

8.11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2018)

8.12. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)

8.13. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyeliği (2017-2019)

8.14. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Müfredat Komisyonu Üyeliği (2018-2019)

8.15. Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) Danışma Kurulu Üyesi (2018-2020)

8.16. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Stratejileri ve Akreditasyon Kurulu Üyeliği (2018-2019)

8.17. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2021-...)

8.18. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.19. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.20. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.21. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

9. BİLİMSEL VE DİĞER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

9.1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

9.2. Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

9.3. Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-2016)

9.4. Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)

10. ÖDÜLLER

10.1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

10.4. “Three Dimensional Imaging of an Implant System by Using Computerized Micro-tomography: A Pilot Study”, Akat B, Ocak M, Bayrak A, Bilecenoglu B, 2018 PIEG/GDIA Best Poster Presentation Award.

10.5. “Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile Elde Edilen Verilerden 3 Boyutlu Yazıcı ile Anatomik Eğitim Materyeli Oluşturulması”, Tonga B, Yıldız UC, Geneci F, Torun Bİ, Ocak M, Uzuner B, Bilecenoglu B, Çalışkan S, Desdicioğlu K, AYBÜTOK 2018 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi), Sözlü Sunum Birincilik Ödülü.

13. ESERLER

13.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.1.1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg (Q4). 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

13.1.2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J (Q3). 2005 Nov;26(11):1827-8.

13.1.3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”
Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

13.1.4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”
Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res (Q1). 2008 Mar;11(1):52-8.

13.1.5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”
Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2010; 5 (Suppl 1): 238-240.

13.1.6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”
Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2010 Nov;69(4):201-3.

13.1.7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”
Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat (Q4). 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

13.1.8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 382-383.

13.1.9. “The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”
Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 383-384.

13.1.10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod (Q2). 2011 Aug;112(2):e48-55.

13.1.11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”
Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont (Q4). 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x.

13.1.12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”
Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg (Q4). Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

13.1.13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”
Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol (Q2). 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011.

13.1.14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”
Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci (Q4). 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

13.1.15. “Evaluation of atlantodental interval using 3D CBCT images reconstructed from a volumetric rendering program”
Bilecenoglu B, Orhan K, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2018; 13 (Suppl 1):S265-266

13.1.16. “Evaluation of the anatomical measurements of the temporomandibular joint by cone-beam computed tomography”
Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2019;78(1):174-181. doi: 10.5603/FM.a2018.0060. Epub 2018 Jul 16.

13.1.17. “Morphometric analysis of vidian canal and its relations with surrounding anatomic structures by using cone beam computed tomography”
Kurt MH, Bozkurt P, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Orhan K. Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2020;79(2):366-373. doi: 10.5603/FM.a2019.0094.

13.1.18. “The micro-CT evaluation of enamel-cement thickness, abrasion, and mineral density in teeth in the postmortem interval (PMI): new parameters for the determination of PMI”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Akbulut S, Ocak M, Orhan K., Int J Legal Med (Q1). 2020 Mar;134(2):645-653. doi: 10.1007/s00414-019-02104-2. Epub 2019 Jul 3.

13.1.19. “Volumetric Cuspal Deflection of Premolars Restored With Different Paste-like Bulk-fill Resin Composites Evaluated by Microcomputed Tomography”
Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K. Oper Dent (Q3). 2020 Mar/Apr;45(2):143-150. doi: 10.2341/19-019-L. Epub 2019 Jul 8.

13.1.20. “Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation”
Aydın F, Demirel G, Bilecenoğlu B, Ocak M, Gür G., Journal of Adhesion Science and Technology (Q3). 2020 34(4), pp. 388-399.

13.1.21. “Micro-computed tomographic assessment of the shaping ability of the One Curve, One Shape, and ProTaper Next nickel-titanium rotary systems”
Tufenkci P, Orhan K, Celikten B, Bilecenoglu B, Gur G, Sevimay S. Restor Dent Endod (PubMed & SCOPUS). 2020 May 22;45(3):e30. doi: 10.5395/rde.2020.45.e30.

13.1.22. “Cone beam computed tomography evaluation of the relationship between atlantodental interval and skeletal facial morphology in adolescents”
Cesur E, Orhan K, Misirli M, Bilecenoglu B. Braz J Otorhinolaryngol (Q3). 2020 Nov-Dec;86(6):711-719. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.005.

13.1.23. “Effects of Preheating and Sonic Delivery Techniques on the Internal Adaptation of Bulk-fill Resin Composites.”
Demirel G, Orhan AI, Irmak O, Aydın F, Büyüksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K. Operative Dentistry (Q3). 2021 Mar 1;46(2):226-233. doi: 10.2341/19-241-L.

13.1.24. “Evaluation of Denture Base Adaptation Fabricated Using Conventional, Subtractive and Additive Technologies: A Volumetric Micro‐Computed Tomography Analysis”
Oguz EI, Kılıçarslan MA, Özcan M, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K., Journal of Prosthodontics (Q4). 2021 Mar;30(3):257-263. doi: 10.1111/jopr.13326.

13.1.25. “Micro-computed tomographic evaluation of the effects of pre-heating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites”
Demirel G, Orhan AI, Irmak Ö, Aydin F, Buyuksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K., Dent Mater J (Q3). 2021 Mar 31;40(2):525-531. doi: 10.4012/dmj.2020-071.

13.1.26. “Marginal and internal fit of feldspathic ceramic CAD/CAM crowns fabricated via different extraoral digitization methods: a micro-computed tomography analysis”
Oğuz Eİ, Kılıçarslan MA, Ocak M, Bilecenoğlu B, Ekici Z. Odontology (Q2). 2021 Apr;109(2):440-447. doi: 10.1007/s10266-020-00560-6.

13.1.27. “Micro-CT Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Crown and Inlay Restorations Fabricated Via Different Digital Scanners belonging to the Same CAD-CAM System.”
Ekici Z, Kılıçarslan MA, Bilecenoğlu B, Ocak M. Int J Prosthodont (Q4). 2021 May/June;34(3):381–389. doi: 10.11607/ijp.6822.

13.1.28. “Evaluation of the detectability of early mandible fracture healing findings in terms of vitality aspect by using micro-CT technology in postmortem interval”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Ocak M, Şen E, Atakan C, Orhan K. Leg Med (Tokyo) (Q3). 2021 Jun 1;52:101914. doi: 10.1016/j.legalmed.2021.101914.

13.1.29. “Can Combination of Simvastatin and Melatonin Create a Synergistic Effect on Bone Regeneration?”
Koc O, Tuz HH, Ocak M, Bilecenoglu B, Fırat A, Kaymaz FF., Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Q3). 2021 Aug;79(8):1672-1682. doi: 10.1016/j.joms.2020.12.044.

13.1.30. “Investigation of the effect of ghrelin on bone fracture healing in rats”
Erener T, Ceritoğlu KU, Aktekin CN, Dalgic AD, Keskin D, Geneci F, Ocak M, Bilecenoğlu B, Hücümenoğlu S, Çaydere M, Şeneş M, Sezgin Ö, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (Q3). 2021 Oct;48(10):1382-1390. doi: 10.1111/1440-1681.13544.

13.1.31. “Effects of various thicknesses and levels of mineral trioxide aggregate coronal plugs on nanoleakage and fracture resistance in revascularization: An in vitro study.”
Gunal E, Bezgin T, Ocak M, Bilecenoglu B. Aust Endod J (Q4). 2021 Dec;47(3):608-615. doi: 10.1111/aej.12531.

13.1.32. “Effect of different preparation finishing procedures on the marginal and internal fit of CAD-CAM-produced restorations: A microcomputed tomography evaluation”
Tamam E, Güngör MB, Nemli SK, Bilecenoglu B, Ocak M, The Journal of Prosthetic Dentistry (Q2). Journal of Prosthetic Dentistry 2021 Dec 30:S0022-3913(21)00631-4. doi: 10.1016/ j.prosdent.2021.10.029

13.1.33. “Micro-CT evaluation of ‘danger zone’ and microcrack formation in mesial root canals of primary teeth with single- file rotary and reciprocating systems”
Yüksel BN, Öncü A, Çelikten B, Bilecenoglu B, Orhan AI, Orhan K, Int J Paediatr Dent (Q2). 2022 Jan;32(1):109-115. doi: 10.1111/ipd.12800

13.1.34. “Examination of inner ear structures: a micro-CT study”
Geneci F, Uzuner MB, Bilecenoğlu B, Torun Bİ, Orhan K, Ocak M, Acta Oto-Laryngologica (Q4). 2022 Jan;142(1):1-5. doi: 10.1080/00016489.2021.2015078

13.1.35. “Morphologic Mapping of the Sublingual Microcirculation in Healthy Volunteers”
Güven G, Uz Z, Hilty MP, Bilecenoğlu B, Akin Ş, Ince Y, Ince C, Journal of Vascular Research (Q4). 2022 Mar 21;1-10. doi: 10.1159/000522394

13.1.36. “Can Lateral Offset Be Used as a Predictive Marker for Proximal Femur Disorders?”
Torun Bİ, Kendir S, Geneci F, Uzuner MB, Ocak M, Bilecenoglu B, Işık Ç, Desticioğlu K, Indian Journal of Orthopaedics (Q4), 2022/4; 56/4: 614-620. https://doi.org/10.1007/s43465-021-00576-2

13.1.37. “Effect of different resin removal methods on enamel after metal and ceramic bracket debonding: An in vitro micro-computed tomography study”
Cesur E, Arslan C, Orhan AI, Bilecenoğlu B, Orhan K. J Orofac Orthop (Q3). 2022/5; 83: 157-171. doi: 10.1007/s00056-021-00306-1.

13.1.38. “Investigation of medical faculty students' views on cadaver and cadaver teaching in anatomy”
Demir BT, Altintas HM, Bilecenoğlu B, Morphologie (PubMed_Medline). 2022 May 31;S1286-0115(22)00032-7. doi: 10.1016/j.morpho.2022.03.004.

13.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

13.2.1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

13.2.2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

13.2.6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

13.2.11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

13.2.12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients” (POSTER), Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.19. “Comparison of Temporomandibular Joint Morphometry from Cone Beam CT Images” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, 20th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 26-29 August, Santiago, Chile, 2015.

13.2.20. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt MH, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.21. “Morphometric Features of the Vidian Canal: A Path for the Skull Base Surgery with Endonasal Approach” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kurt MH, Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.22. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.23. “Florid Cemento-osseous Dysplasia of the Anterior Mandibula: A Case Report” (POSTER), Kolsuz ME, Bozkurt P, Bilecenoglu B, PIEG-GDIA Dental Implantology Symposium on November 9-12, Belgrade, Serbia, 2017.

13.2.24. “A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Ocak M, Orhan K, Erol AS, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.25. “Evaluation of Anatomical Measurements of Articulatio Temporomandibularis by Using Cone-Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.26. “Assessment of the Differences in Paranasal Sinuses and Upper Airway Anatomy in the Anatolian and Cypriot Populations by means of Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kolsuz ME, Aksoy S, Bilecenoglu B, Bozkurt P, Orhan K, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.2.27. “Evaluation of Bone Densities of Lumbar Vertebrae by Micro CT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Geneci F, Ocak M, Uzuner MB, Bilecenoglu B, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.3. YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.3.1. “Ağız, Çene ve Yüz Bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

13.3.2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

13.3.3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

13.3.4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

13.3.7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

13.3.8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

13.3.9. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Anatomi ve Varyasyonlar” (BÖLÜM), Orhan K, Bilecenoğlu B, Eren H, “Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları”, Editör: Prof. Dr. İlknur Özcan, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.

13.3.10. “Diş Hekimliği Anatomi Atlası, 2. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Baker, EW, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2017.

13.3.11. “Woelfel, Dental Anatomi, 9. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Scheid RC, Weiss G, Çeviri Editörü: Balcıoğlu HA, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

13.3.12. “İnsan Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2018.

13.3.13. “Anatomy of the Temporomandibular Joint” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Dr. Mert Ocak, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.14. “Micro-CT Applications in TMJ Research” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Mert Ocak, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.15. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri” (EDİTÖR), Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.16. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 65 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.17. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 66 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.18. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 67 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.19. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 68 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.20. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Ek-C, Çoktan Seçmeli Sorular; Bilecenoğlu B, Ocak M, Geneci F, Uyanıkgil Y, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.21. “Analysis of Fracture Callus Mechanical Properties Using Micro-CT” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Burak Bilecenoglu, Mert Ocak, “Micro-computed Tomography (micro-CT) in Medicine and Engineering”, Editör: Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.22. “Lippincott Anatomi Atlası” (EDİTÖR), Gest TR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020.

13.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.4.1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

13.4.2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

13.4.3. “Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi”, Uzuner MB, Sargon MF, Geneci F, Ocak M, Sancak T, Demiryürek D, Bilecenoğlu B, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (214-221), Ocak 2018.

13.4.4. “Morphometry of the anterior interosseous nerve: A cadaveric study”, Kibar S, Bilecenoglu B, Filguiera L, Uz A, Anatomy, vol:12, issue: 3, December, 2018, doi: 10.2399/ana.18.026

13.4.5. “Morphometric Evaluation of Nasolacrimal Canal Diameters Using CBCT: A Cross-Sectional Study”, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, Kurt MH, Bozkurt P, Orhan K, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2019; 25(2): 169-174, doi: 10.5336/dentalsci.2018-63179

13.4.6. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2019-73247

13.4.7. “Adenomatoid Hyperplasia of the Oral Cavity: A Diagnostic Dilemma”, Altindag A, Bozkurt P, Bilecenoglu B, Orhan K, European Annals of Dental Science, 2021, 48 (1): 1-4, doi: 10.52037/eads.2021.0007

13.4.8. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Maksiller Sinüsten Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri. Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27 (3), 364-371, 2021

13.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

13.5.1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

13.5.2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.5. “Lumbal vertebraların interiliak hat ile olan ilişkisi ve klinik önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Esmer AF, Tunç E, Şakul BU, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.

13.5.6. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.7. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tespit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.8. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

13.5.9. “Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterigopalatin Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi Güvenliği Açısından İncelenmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ekemen A, Ismayilov O, Bilecenoğlu B, Akbariahmed R, Karasu HA. XX. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 27-31 Ağustos 2019.

14. ATIFLAR (Haziran 2022)

14.1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 262, h-indeks: 7

14.2. Scopus - Atıf sayısı: 331, h-indeks: 8

14.3. Google Scholar - Atıf sayısı: 690, h-indeks: 10, i10 indeks: 11

15. KONUŞMALAR

15.1. “Beynin Kullanma Kılavuzu”, ADO I. Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014, ILGAZ/KASTAMONU

15.2. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi”, VI. Adli Antropoloji Kursu, 14-23 Kasım 2014, ANKARA

15.3. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yeniden Yüzlendirmede Yaşlanmanın Etkileri”, VII. Adli Antropoloji Kursu, 11-13 Aralık, 18-20 Aralık 2015, ANKARA

15.4. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişiklikler”, VIII. Adli Antropoloji Kursu, 03-08 Ocak 2017, ANKARA

15.5. “Beyin ve Öğrenme”, ADO Eğitim Seminerleri, 12 Ocak 2017, ANKARA

15.6. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 06 Nisan 2017, ANKARA

15.7. “İnsan ve Hayvan İskelet Yapısı Arasındaki Farklılıklar”, Görev Köpeği İdarecileri için Adli Osteoloji Kursu, 06-08 Kasım 2017, ANKARA

15.8. “Dental Ağrı ve Anestezi Anatomisi”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 28 Eylül 2017, ANKARA

15.9. “Diş Hekimliği ve Inovasyon, Nereye Gittiğimizin Farkında mıyız?”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 23 Kasım 2017, ANKARA

15.10. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 15 Mart 2018, ANKARA

15.11. “Botoks Uygulamalarında Klinik Anatomi”, TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, ANKARA

15.12. “3D Teeth Morphology Using microCT: Considerations for 3D Printing”, International Symposium on 3D Printing in Medicine, 16-17 November 2018, ANKARA

15.13. “Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi”, Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 04-06 Mart 2020, ESKİŞEHİR

15.14. “Mezuniyet Öncesi Diş hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-DUÇEP ve Temel Bilimler”, 1. Uluslararası Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, 11-15 Ocak 2021, ANKARA

15.15. “Clinical Anatomy of Oral Cancers”, 1. Uluslararası Türk-Japon Diş Hekimliği Kongresi, 24-26 Haziran 2021, ANKARA

15.16. “Yaşlanmanın Anatomisi”, DtX Akademi, Mart 2022, ANKARA

15.17. “Anatomy and Physiology of the TMJ”, XVIIIth European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 06-09 June 2022, POLAND

Adı SoyadıProf.Dr. Ethem GELİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ethem GELİR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ

BTHN 2021 bthn

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C

Araştırma Alanları

BTHN

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ss0

Adı SoyadıProf.Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi 1992-1999
İstanbul Hızır Acil Ambulans Doktorluğu 1999-2001
Araştırma Görevlisi Histoloji ve Embriyoloji 2001-2002
Araştırma Görevlisi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Selçun Üniv. Tıp Fakültesi 2002-2009
Mayo Klinik, Research Fellowship, Rochester, Minnesota, ABD (15 ay) 2008-2009
Plastik cerrahi uzmanı, Konya Eğitim ve araştırma hastanesi 2010-2011
Plastik cerrahi uzmanı, Ağrı Devlet hastanesi 2011
Yarcımcı Doçent, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Kliniği 2011-2014
Almanya Münster, Münster University Cinicum, Crainomaxillofacial Surgery, Fellowship. 2012
Doçent, Anabilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2014-2019
Consultant In Plastic Surgery Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic Alhaya Madinah National Hospital(AlDar Hospital)/Madinah/ K.SAUDI ARABIA 2019-2021

Araştırma Alanları

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Oral Maksillofasyal Cerrahi(Ağız Yüz Çene Cerrrahisi)
Ortognatik Cerrahi
Yarık dudak&damak ve kranyofasyal anomaliler
Stromal vasküler fraksiyon uygulamaları
Distraksiyon osteognenezis
Yağ grefti
Estetik Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS:

A1. Duymaz A, Karabekmez FE, Tosun Z, Keskin M and Savaci N. A rare complication of diabetes mellitus: Isolated sartorius muscle necrosis.
Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews Volume 1, Issue 4, December 2007, Pages 271–272..

A2. Tosun Z, Karabekmez FE, Keskin M, Duymaz A, Savaci N.
Allogenous cartilage graft versus autogenous cartilage graft in augmentation rhinoplasty: a decade of clinical experience.
Aesthetic Plast Surg. 2008 Mar;32(2):252–60; discussion 261..

A3. Karabekmez FE, Duymaz A, Keskin M, Tosun Z.
Huge deforming brown tumour at the maxilla and mandible in a patient with secondary hyperparathyroidism.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Nov;61(11):1404–5. Epub 2008 Jul 21..

A4. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z.
Neurofibromatosis in a family: is there a tendency to one side of the face?
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Oct;61(10):1169. Epub 2008 Jul 22..

A5. Duymaz A, Karabekmez FE, Tosun Z, Keskin M, Karamese M, Savaci N.
Reconstruction with galeal frontalis flap of depressed forehead region in progressive hemifacial atrophy.
J Craniofac Surg. 2008 Jul;19(4):1104–6..

A6. Keskin M, Karabekmez FE, Yilmaz E, Tosun Z, Savaci N.
Vacum-assisted closure of wounds and anxiety.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2008;42(4):202–5..

A7. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z.
Is it a chemical burn or an irritant contact dermatitis?
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Nov 20..

A8. Karabekmez FE, Duymaz A, Keskin M, Tosun Z.
Squamous cell carcinoma on cutaneous leishmaniasis lesion.
Dermatol Surg. 2008 Dec;34(12):1742–3..

A9. Keskin M, Karabekmez FE, Ozkan BT, Tosun Z, Avunduk MC, Savaci N.
Simultaneous occurrence of facial fibrous dysplasia and ameloblastoma.
J Craniomaxillofac Surg. 2009 Mar;37(2):102–5. Epub 2008 Dec 6..

A10. Moran SL, Duymaz A, Karabekmez FE.
The efficacy of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of the trapeziometacarpal joint.
J Hand Surg [Am]. 2009 May-Jun;34(5):942–4..

A11. Karabekmez FE, Duymaz A, Moran SL.
Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Hand.
Hand (N Y). 2009 Sep;4(3):245–9. Epub 2009 May 2..

A12. Duymaz A, Karabekmez FE, Vrtiska TJ, Mardini S, Moran SL.
Free Tissue Transfer for Lower Extremity Reconstruction: A Study of the Role of Computed Angiography in the Planning of Free Tissue Transfer in the Post-Traumatic Setting.
Plast Reconstr Surg. 2009 Aug;124(2):523–9..

A13. Domire ZJ, Karabekmez FE, Duymaz A, Rutar TS, Amadio PC, Moran SL.
The effect of triangular fibrocartilage complex injury on extensor carpi ulnaris function and friction.
Clin Biomech (Bristol, Avon). 2009 Dec;24(10):807–11. Epub 2009 Sep 4..

A14. Karabekmez FE, Duymaz A, Keskin M, Tosun Z.
Reconstruction of a "double pathology" on a soft palate: hairy polyp and cleft palate.
Ann Plast Surg. 2009 Oct;63(4):393–5..

A15. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M ve Tosun Z.
Parry-Romberg Syndrome: Facial Atrophy and Relationship with the Other Part of the Body Involvement
Ann Plast Surg. 2009 Oct;63(4):457–61..

A16. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z, Savaci N.
[The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal].
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Nov;15(6):591-8..

A17. Tosun Z, Karabekmez FE, Duymaz A, Ozkan A, Keskin M, Avunduk MC.
Preventing negative effects of smoking on micro arterial anastomosis.
Ann Plast Surg. 2010 Jul;65(1):91–5..

A18. Elhassan B, Karabekmez F, Hsu CC, Steinmann S, Moran S.
Outcome of local anconeus flap transfer to cover soft tissue defects over the posterior aspect of the elbow.
J Shoulder Elbow Surg. 2011 May 18..

A19. Karabekmez FE, Zhao C.
Surface treatment of flexor tendon autograft and allograft decreases adhesion without an effect of graft cellularity: a pilot study.
Clin Orthop Relat Res. 2012 Sep;470(9):2522-7..

A20. Isik C, Demirhan A, Karabekmez FE, Tekelioglu UY, Altunhan H, Ozlu T.
Forearm compartment syndrome owing to being stuck in the birth canal: a case report.
J Pediatr Surg. 2012 Nov;47(11):e37-9..

A21. Karabekmez FE, Gokkaya A, Isik C, Saglam I, Efeoglu FB, Gorgu M. Does reduction mammaplasty revert skeletal disturbances in the vertebral column in patients with macromastia? A preliminary study. Aesthetic Plast Surg. 2013; DOI 10.1007/s00266-013-0194-1..

A22. Duymaz A, Karabekmez FE, Zhao C, An KN, Amadio PC, Moran SL. Tendon transfer for the restoration of thumb opposition: the effects of friction and pulley location. Plast Reconstr Surg. 2013;132(3):604-9..

A23. Duran A, Ocak T, Karabekmez FE, Simsek T, Cetin A, Gunbey Karabekmez L. Penetrant Injury of the Nose with a Foreign Material. The Journal of Craniofacial Surgery. 2013;24(5):1853-1856..

A24. Erol Karabekmez F, Duymaz A, Karacor Z. Dermabrasion and staged excision of facial lesions in a neurofibromatosis case for improvement of facial appearance. J Cutan Med Surg. 2013;17(5):362-4..

A25. Demirhan A, Tekelioglu UY, Akkaya A, Bilgi M, Apuhan T, Karabekmez FE, Bayir H, Kurt AD, Kocoglu H. Effect of Pregabalin and Dexamethasone Addition to Multimodal Analgesia on Postoperative Analgesia Following Rhinoplasty Surgery. Aesthetic Plast Surg. 2013; DOI 10.1007/s00266-013-0207-0..

A26. Isik C, Uslu M, Inanmaz ME, Karabekmez FE, Kose KC. The effects of diabetes on symptoms of carpal tunnel syndrome treated with mini-open surgery. Acta Orthop. Belg. 2013;79: 381-385..

A27. Karabekmez FE, Keller EE, Stork JT, Regenitter FJ, Bite U. ALong-term Clinical and Cephalometric Study of Cleft Lip/palate Patients Following Intra Oral Maxillary Quadrangular Le Fort I Osteotomy. Cleft Palate Craniofacial Journal (article in press). 2013. DOI: 10.1597/13-095..

A28. Karabekmez FE, Duymaz A, Tosun Z, Keskin Z, Savaci N. Early and Late Term Microsurgical Free Flap Reconstruction and Risks in High Voltage Electrical Injury. Acta Medica Mediterranea, 2013, 29: 77..

A29. Karabekmez FE, Selimoglu MN, Duymaz A, Sen Karamese M, Keskin M, Savaci N. Management of Neglected Periorbital Squamous Cell Carcinoma Requiring Orbital Exenteration. J Craniofacial Surg 2014 May;25(3):729-34. doi: 10.1097/SCS.0000000000000333..

A30. Sit M, Ocak T, Duran A, Karabekmez FE, Cetin A. Abdominal necrotizing fasciitis associated with severe clinical table. Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2014; 4(1): DOI: 10.5455/njppp.2014.4.101020132..

A31. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin Z. [Using pedicled rectus abdominis musculocutaneous flaps in thigh and lumber defects].Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Nov;20(6):443-51. doi: 10.5505/tjtes.2014.73478..

A32. Karabekmez FE, Irgin C, Gunbey Karabekmez L, Duymaz A. Mandibular Corpus Horizontal Distraction in an Edentulous Case and Its Effects on the Contralateral Coronoid Processus-Arcus Zygomaticus Relation. Acta Medica Anatolia. 2015;3(2)..

A33. Karabekmez FE, Kleinheinz J, Jung S.
Dimensions of Velopharyngeal space Following Maxillary Advancement with Le Fort I Osteotomy compared to Zisser Segmental Osteotomy: A Cephalometric Study. BioMed Research International, special issue "Cleft Palate, Interdisciplinary Diagnosis, and Treatment". 2015 :389605. doi: 10.1155/2015/389605..

A34. Toksoz MR, Karabekmez FE, Kocaaslan R. A Penile Torsion with a Fistula Due To Previous Hypospadias Surgery; a Case Report. Pediatric Urology Case Reports. 2015;2(1):12-16..

A35. Duran A, Ocak T, Tekelioğlu UY, Karabekmez FE, Cetin A.
Lower Extremity Tissue Defect Caused by Mobile Phone Charger Explosion: A Case Report. Case Report. Turk J Emerg Med. 2014; 14(2): 90-92..

A36. Sağlam İ, Karabekmez FE, Yavuz Ş.
Comment on "Effects of Reduction Mammaplasty Operations on the Spinal Column: Clinical and Radiological Response". Aesthetic Plast Surg. 2016 Feb;40(1):182-3. doi: 10.1007/s00266-015-0579-4..

A37. Guneren E, Ture N, Karabekmez FE, Zahir K.
Contribution of the Use of a Pen-Type Endoscope to Evaluate and Treat Ears Simultaneously During Cleft Palate Surgery in Late Presented Cases.
J Craniofac Surg. 2019 Jun;30(4):1211-1213. doi: 10.1097/SCS.0000000000005272..

A38. Efeoğlu FB, Gökkaya A, Karabekmez FE, Fırat T, Gorgu M.
Effects of omentin on flap viability: an experimental research on rats.
J Plast Surg Hand Surg. 2019 Dec;53(6):347-355. doi: 10.1080/2000656X.2019.1632206. Epub 2019 Jun 27..

A39. Gorgu M, Gökkaya A, Karabekmez FE, Aytar O, Kızılkan J, Karanfil E, Astarcı HM.
Effects of device variables to radiofrequency (RF) applications.
J Cosmet Laser Ther. 2019;21(6):364-371. doi: 10.1080/14764172.2019.1661491. Epub 2019 Sep 7.

B. ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS PRESENTED IN INTERNATIONAL MEETING AND PUBLISHED IN CONGRESS BOOK:

B1. FE Karabekmez, A Duymaz, N Seyhan, M Keskin, Z Tosun
“Squamous Cell Carcinoma on Cutaneous Leishmaniasis Lesion”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B2. F E Karabekmez, A Duymaz, N Seyhan, M Keskin, Z Tosun
“Our Microform Cleft Lip Experiences “
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B3. FE Karabekmez, A Duymaz, N Seyhan, Z Tosun, N Savaci
“An Alternative Treatment of Decubitis Ulcer in Patients without Flap Options: VAC Therapy”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B4. A Duymaz, FE Karabekmez, Z Karacor, Z Tosun, N. Savaci, “Down’s Syndrome in accordance with Bilateral Palpebral Haemangiomas” 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B5. A Duymaz, FE Karabekmez, N Seyhan, M Kayapınar, Z Tosun, M Keskin, “Purpura Filminans, Similar to Fournier Gangren in an One Year Old Child with Pseudomonas Septicemia,” 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B6. A Duymaz, N Seyhan, FE Karabekmez, O Akdağ, Z Tosun, M Keskin, “Necessity of Multidisciplinary Approach of Kaposi Sarcoma”, 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007.

B7. M Sütçü, FE Karabekmez, Z Karacor, İ Reisli, Z Tosun
“A Significant Problem Delay the Healing of Diabetic Foot Ulcer: Latex Allergy”, 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007 , Oral Presentation

B8. M Keskin, FE Karabekmez, Z Tosun, N Savacı
“Protecting and Shaping Lateral Crus During Tip Rhinoplasty”, V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B9. N Seyhan, A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin Z Tosun
“Direct Exposure to Cement with Bare Feet: Alkaline Burn”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B10. N Seyhan, A Duymaz, Z Karaçor, FE Karabekmez, Z Tosun, N Savaci
“A Nonsurgical Cause Of Pnumothorax After Pectoralis Major Osseomusculocutenous Flap Harvest: Mechanical Ventilation”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B11. N Seyhan, A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun
“An Impulse Control Disorder That May Cause Tissue Defects: Thricotilomania”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B12. A Duymaz, FE Karabekmez, N Seyhan, Z Tosun, N Savaci
“A Rare Complication of Diabetes Mellitus: Isolated Sartorius Muscle Necrosis”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B13. A Duymaz, FE Karabekmez, M Sütçü, M Keskin, Z Tosun
“A Flap for Larger Facial Defects: Extended V-Y Flap”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007, Oral Presentation

B14. A Duymaz, FE Karabekmez, N Seyhan, Z Tosun, M Keskin
“An Extraordinary Cause of Syndactyly: Porphyria”
V Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007

B15. FE Karabekmez, A Duymaz, M Karameşe, M Keskin, Z Tosun, N Savacı
“Cutaneous Sarcoidosis Mimicing Nasal Skin Tumor: Lupus Pernio “
American Society of Plastic Surgeon’s Plastic Surgery 2007 Congress, Baltimore, Maryland ABD, Ekim 26-31, 2007

B16. FE Karabekmez, M Keskin, A Duymaz, E Yilmaz, Z Tosun, N Savacı
“Vacuum Assisted Closure and Anxiety”
American Society of Plastic Surgeon’s Plastic Surgery 2007 Congress, Baltimore, Maryland ABD, Ekim 26-31, 2007

B17. A Duymaz, FE Karabekmez, Z Tosun, M Karamese, M Keskin, N Savaci
“Reconstruction with Galeal Flap of Depressed Forehead Region in Progressive
Hemifacial Atrophy”
American Society of Plastic Surgeon’s Plastic Surgery 2007 Congress, Baltimore, Maryland ABD, Ekim 26-31, 2007
B18. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun, N Savacı
“A Combined Method for the Reconstruction of Extensive Abdominal Burn Scar”, 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Avustralya, 10-13 Şubat, 2008

B19. Z Tosun, FE Karabekmez, M Keskin, A Duymaz, N Savacı
“Allogenic Cartilage Graft versus Autogenous Cartilage Graft in Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience,” 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Avustralya, 10-13 Şubat, 2008, Oral Presentation

B20. M Sütçü, T Beydeş, FE Karabekmez, M Karameşe, Z Tosun, M Keskin, N Savacı
“Double Z-Plasty in Dorsal Glans Citoroplasty Male-to-female Transsexuals for Vulvar Aesthetic Improvement”, 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, Avustralya, 10-13 Şubat, 2008

B21. FE Karabekmez, A Duymaz, SL Moran
“Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Upper Extremity”
American Association of Hand Surgery 2009 Annual Meeting, Maui HI, ABD, Ocak 10-13 2009, Oral Presentation

B22. FE Karabekmez, A Duymaz,AY Shin, SL Moran
The Use of Pyrolytic Carbon for the Treatment of Traumatic Arthritis and Acute Joint Loss in the MCP and CMC Joint
American Association of Hand Surgery 2009 Annual Meeting, Maui HI, ABD, Ocak 10-13 2009, Oral Presentation

B23. A Duymaz, FE Karabekmez, TJ Vrtiska, S Mardini, SL Moran
“Free tissue transfer for lower extremity trauma reconstruction:
A retrospective study of the role of computed angiography in the planning of free tissue transfer in the post-traumatic setting”
Amerian Society of Reconstrutive Microsurgery 2009 Annual Meeting, Maui HI, ABD, Ocak 10-13 2009, Oral Presentation

B24. A Duymaz, FE Karabekmez, SL Moran,
” Vascularized Graft from the Medial Femoral Condyle to Treat Humeral Nonunions”, 20 th EURAPS Annual meeting Barcelona, Spain, May 28–30 May, 2009, Oral Presentation

B25. NM Selimoğlu, A Duymaz, FE Karabakmez, M Keskin, N Savaci, Z Tosun, “A Method That May Be Used In Blepheropitosis Surgery Even In Cases With Bad Levator Function: Levator Resection”, 6th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ohrid, Makedonya, Haziran 4-7, 2009, Oral Presentation

B26. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun, N Savaci,
“The Combination of Pedicled TRAM Flaps and Becker Implant in the Setting of Pectus Excavatum”, 6th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ohrid, Makedonya, Haziran 4-7, 2009, Oral Presentation


B27. A Duymaz, FE Karabekmez, M Sütçü, M Keskin, Z Tosun,
“The inferiorly based rectus abdominis myocutaneous flap for reconstruction of recurrent pressure sores”, 6th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ohrid, Makedonya, Haziran 4-7, 2009, Oral Presentation

B28. Z Domire, FE Karabekmez, A Duymaz, T Rutar, P Amadio, S Moran
“The Effect of TFCC Injury on ECU Function and Friction”
32th Annual American Society of Biomechanics Meeting, Pennsylvania, Ağustos 26–29, 2009, Oral Presentation

B29. NV Tran, FE Karabekmez, CH Johnson, A Duymaz, SL Moran, AT Bishop, RP Clay, “Reconstruction of No-man-land Defects after Resection of Malignancies”, Amerian Society of Reconstrutive Microsurgery 2010 Annual Meeting, Boca Raton, Florida, ABD, Ocak 2010, Oral Presentation

B30. FE. Karabekmez, A. Duymaz, Steven L. Moran. “Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Hand”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B31. FE Karabekmez, Z Karacor, A Duymaz, N Savacı
“Dermabrasion and Excision of Facial Lesions on a Neurofibromatosis Case for Improvement of Facial Appearance”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B32. FE Karabekmez, C Irgın, LG Karabekmez, A Duymaz, M Keskin “Mandibular Corpus Horizontal Distraction in Edentulous Case”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B33. FE Karabekmez, Z Domire, A Duymaz, T Rutar, PC Amadio, SL Moran, “The Effect of TFCC Injuriy on ECU Function and Friction”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B34. FE Karabekmez, C Irgın, D Dolanmaz, Z Sarı, Z Tosun
“Combined Simultaneous Trans-palatal Distraction and Dento-alveolar Segmental Distraction in Cleft Lip and Palate Patient”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B35. FE Karabekmez, C Zhao, YL Sun, SL Moran, PC Amadio, KN An
“The Effect of CD-HA Application on Autograft and Allograft Flexor Tendon Reconstruction in Canine in vivo Model”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B36. FE Karabekmez, BT Elhassan, CC Hsu, SP Steinmann, SL Moran
“Outcome of Local Ancenous Flap Transfer to Cover Soft Tissue Defects Over the Posterior Aspect of the Elbow”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.
B37. A. Duymaz, FE. Karabekmez, Z. Tosun. “Review of Cervical Accessory Auricula in the Light of Three Cases”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B38. A. Duymaz, FE. Karabekmez, Z. Tosun. “Combination of a Modified Hughes Flap and Supraorbital Island Flap for Reconstruction in Subtotal Lower Eyelid Defect”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B39. A. Duymaz, FE. Karabekmez, C. Zhao, Kn. An, Steven L. Moran. “Tendon Transfer for the Restoration of Thumb Opposition: The Effect of Friction and Pulley Location”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B40. A. Duymaz M. Çobanoğlu, FE Karabekmez, M. Keskin. “Extremely Rare Location of Unicameral Bone Cysts: The Hand”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B41. A. Duymaz, FE. Karabekmez, S. Kakar, S. Steinmann, A.Y. Shin, Steven L. Moran.” Vascularized Medial Femoral Condyle Corticoperiosteal Flaps for the Treatment of Recalcitrant Humeral Nonunions”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B42. A. Duymaz, FE. Karabekmez, T.J. Vrtiska, S. Mardini, Steven L. Moran. ”Free Tissue Transfer for Lower Extremity Reconstruction: A Study of the Role of Computed Angiography in the Planning of Free Tissue Transfer in the Posttraumatic Setting”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B43. MR Toksöz, MN Selimoğlu, İ İnan, FE Karabekmez, M Karameşe, M Keskin
“A Retrospective Study on the Epidemiology and Treatment Options of Facial Fractures”, Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, Turkey May 20-21, 2011.

B44. FE Karabekmez, A Duymaz, PC Amadio, J İkeda, SL Moran, K An C Zhao
“The Effect of CD-HA Application on Autograft Flexor Tendon Reconstruction in Canine in vivo Model”, XVI. FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) Oslo Norveç, Congress, 26-28 Mayıs 2011.

B45. FE Karabekmez, A Duymaz, SL Moran, “Early Clinical Outcomes with the Use of Decellularized Nerve Allograft for Repair of Sensory Defects within the Upper Extremity”, EURAPS (Europan Association of Plastic Surgeons) 22. Annual Meeting, Myconos, Yunanistan 2-4 Haziran 2011. , Oral Presentation

B46. C Isık, A Demirhan, FE Karabekmez, U Tekelioglu, H Altunhan, Tulay Ozlu
“Forearm Compartment Syndrome due to Being Stuck in Birth Canal: A Case Report”
Asia Pacific Orthopaedic Association Congress, New Delhi, India, 2012.

B47.A Duran, T Ocak, U Yasar Tekelioglu, FE Karabekmez, ACetin. “Lower Extremity Tissue Defect Caused by Mobile Phone Charger Explosion: A Case Report” Mediterranean Emergency Medicine Congres.Marseille, Fransa, Eylül 2013

B48. A Duran, T Ocak, FEKarabekmez, T Simsek, ACetin. “Penetran Injury of the Nose with a Foreign Material” Mediterranean Emergency Medicine Congres.Marseille, Fransa, Eylül 2013.

B49.T Ocak, A Duran, MK Erkuran, FE Karabekmez, B Balaban, MS Maltas. “Syndrome of 3rd Finger Compartment due to Chick Inoculation Pistol” 1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress. Istanbul, Kasım 2013

B50.M Sit, T Ocak, A Ocak, FE Karabekmez, A Cetin. “Abdominal Necrotizing Fasciitis Associated with Severe Clinical Table” 1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress. Istanbul, Kasım 2013

B51.MN Selimoglu, FE Karabekmez, MR Toksoz, M Karamese, Z Tosun, N Savaci.“Investigation of the Effects of Calcium Channel Blockers with Cigarette Smoke Exposure to Nerve Healing at Peripheral Nerve Injuries” XVIIIth FESSH Congress.Antalya, Haziran 2013.

C. PUBLISHED ARTICLES IN NATIONAL JOURNALS:

C1. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, M Sütçü, Z Tosun
Ekstended V-Y flep ile büyük yüz defektlerinin rekonstrüksiyonu
Selçuk Tıp Derg 2008; 24: 97–103.

C2. A Duymaz, FE Karabekmez, Z Tosun, N Savaci
Tarsorafide Doku Hasarini Azaltici Bir Materyal: Silikon Rod
Selçuk Tıp Derg 2008; 25: 43–48

C3. Z Tosun, FE Karabekmez, M Keskin, A Duymaz, N Savacı
Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanır?
Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 2008; 16(3): 147–53

C4. A Duymaz, FE Karabekmez, M Keskin, Z Tosun.
Ekstensör pollisis longus tendon spontan kopmalarının iki olgu ışığında gözden geçirilmesi
Genel Tıp Derg 2009; 19(2): 1–5.

C5. O Akdağ, M Sütçü, FE Karabekmez, M Keskin, N Savaci
Posttravmatik Progresif Orbital Amfizemin İğne Aspirasyon-Dekompresyon ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2010; 18(1): 48–50

C6. FE Karabekmez, M Sütçü, A Duymaz, M Keskin, Z Tosun
Yarık Damak Çalışma Modeli
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2010; 18(3): 152-154

C7. FE Karabekmez, C Irgın, İ Sağlam, M Görgü
Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları
Abant Medical Journal, 2012; 1(1): 1-7

C8. M Karameşe, FE Karabekmez, A Duymaz, M Hancı.
Bone Graft, Healing and Autogenous Bone Resources
Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2012;5(1)

C9. O Akdağ, FE Karabekmez, M Sütçü, A Duymaz, M Karameşe, Z Tosun
Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin Smith Modifikasyonu
Abant Medical Journal, 2013; 2(2)

C10. ÜY Tekelioğlu, FE Karabekmez, A Demirhan, A Akkaya, H Bayır, H Koçoğlu.
Maksillofasiyal Kirik Cerrahisinde Submental Orotrakeal Entubasyon: Iki Olgu - Submental Orotracheal Intubation in Maxillofacial Fracture Surgery: Two Cases Report
Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi (in press)

C11. FE Karabekmez, A Duymaz, E Hirik. Ürogenital Bölgenin Nadir Görülen Bir Anomalisi: Penoskrotal Transpoziyon. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2012; 20,(3)

C12. O Akdağ, M Sütçü, FE Karabekmez, M Karameşe, Z Tosun. Nadir Bir Donuk Etkeni: Kuru Buz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013: 22(2)

C13. O Akdağ, M Sutcu, FE Karabekmez, M Karamese, Z TOSUN. Doku Kaybına Neden Olan Dürtü Kontrol Bozukluğu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(2)

C14. A Duymaz, FE Karabekmez, E Yılmaz. Alt Göz Kapağı Totale Yakın Defektlerinin Supraorbital Ada Flebi ve Tarsokonjonktival İlerletme Flebin Birlikte Kullanımıyla Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(2)

C15. A Demirhan, A Akkaya, ÜY Tekelioğlu, FE Karabekmez, M Bilgi, İ Yıldız, H Koçoğlu. Bilateral Orofasiyal Yarıklı Bir İnfantın Anestezi Yönetimi (tessier tip 3): Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi 2013; (in press)

C16. FE Karabekmez, MN Selimoğlu, A Gökkaya, M Karameşe, M Görgü. Peroperatif Vazokonstriktör Ajan ile İnfiltrasyon Ugyulamasının Meme Küçültme Cerrahisinde Kan Kaybı Üzerine Etkisi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(3)

C17. A Duymaz, FE Karabekmez, M Çobanoğlu, C Karataş, LG Karabekmez. Unikameral Kemik Kistin Nadir Lokalizasyonu: El Proksimal Falanksı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2014; 22(1)

C18. F Tekin, M Sürmeli, E Işık, FE Karabekmez.
Wagner evre III ve IV diyabetik ayak ülserlerinin mikrobiyolojik değerlendirmesi
Abant Tıp Dergisi, 2016; 5(2): 0-0 (baskıda)

C19. Tezcan S, Tekin F., Sürmeli M, Falcıoğlu M.Ç., Taner Ö.F., Karabekmez F.E.
“ Gebelik Hipertrofik Skar ve Keloid İçin Ortak Bir Tetikleyici Olabilir mi ? Vaka Sunumu “ Akademik Araştırma Tıp Dergisi 2016;1(1): 5-8


D ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS PRESENTED IN NATIONAL MEETING AND PUBLISHED IN CONGRESS BOOK:

D1. Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Nadir bir birliktelik; Ameloblastoma ve fibröz displazi. 27. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 14-17 Eylül 2005, Konya

D2. Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı, Nazal Augmentasyon’da Allojenik ve otojenik kartilaj greft uygulamalarının karşılaştırılması: 10 yıllık deneyimlerimiz. 27. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 14-17 Eylül 2005, Konya(Oral Presentation)

D3. Mustafa Keskin, Furkan Erol Karabekmez, Ertan Yilmaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Topikal negatif basınç ile pansuman ve anksiyete
28.Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 20-23 Eylül 2006, Ankara(Oral Presentation)

D4. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Muhammet Kayapınar, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Alternatif Tıp Tedavisine Bağlı Kimyasal Yanık Vakası. 1. Ulusal Yara Bakım Derneği Kongresi, 15-18 Kasım 2006, Antalya

D5. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci, Antekübital bölgede ateşli silah yaralanmasına sekonder oluşan defektin pediküllü latismus dorsi kas flebi ile rekonstrüksiyonu.
I. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Alanya

D6. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Sakral kordoma rezeksiyonu sonucunda oluşan defektlerin onarımında gluteus maksimus kas deri flebinin avantajları. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D7. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Tolga Beydeş, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Multip pterjium sendromu: literatürün gözden geçirilmesi ve üç olgunun sunumu. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D8. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun. Povidon-iyodüre bağlı kontakt dermatit olgusu. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D9. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Rinoplastide nadir bir komplikasyon: flaster allerjisine sekonder skar gelişimi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D10. Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Yarık damak Çalışma Modeli. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D11. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Yarık damak olgularında kardiak tutulum: velokardiofasyal sendrom. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D12. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Kulak rekonstrüksiyonunda yeterli posterior sulkus ve projeksiyon oluşturmak için bir modifikasyon. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D13. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Muhammet Kayapınar, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Ampute auriküler kıkırdağın kurtalılmasında gömme ve doku genişletme tekniklerinin birlikte kullanımı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D14. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Osman Akdağ, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. İktiozise bağlı akkiz sindaktili. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D15. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zeynep Karaçor, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Fasyal sinir felci hastalarında otojen fasya grefti ile lokal kas flepleri ile tedavinin karşılaştırılması. 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D16. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Merkezi Negatif Basınç Sistemi ile Pansuman. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D17. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Skalpt tümörleri rekonstrüksiyonu için algroritm önerisi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D18. Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Nedim Savacı, Egin Yılmaz. Bleferoptozis Cerrahisinde Levator Fonksiyonu Kötü Olgularda Dahi Kullanılacak Bir Yöntem: Levator Rezeksiyonu. 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

D19. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Nebil Selimoğlu, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Kapalı rinoplastide spreader greft-septal kartilaj çatısının eksternal hazırlanması. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D20. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mehtap Karameşe, Zeynep Karaçor, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Aynı ailede 3 nörofibromatozis olgu sunumu. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D21. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Vertikal Rektus Abdominis Kas-Deri (VRAM) Flebinin Nadir Endikasyonları. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D22. Nevra Seyhan, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı.
Cinsiyet değiştirme operasyonlarında vulvada estetik görünümün iyileştirilmesi: dorsal glans klitoroplastide double Z-Plasti. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D23. Tolga Beydeş, Furkan Erol Karabekmez, Osman Akdağ, Zeynep Karaçor, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, 34 vakalık vajinal agenezi deneyimlerimiz
29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D24. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Farklı etkene bağlı spontan ekstensör pollisis longus rüptürlü olgu, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D25. Mustafa Sütçü, Furkan Erol Karabekmez, Tolga Beydeş, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Tip III açık tibia kırığında yumşak doku onarımında son seçenek: Cross-leg flep, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D26. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Hancı, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci, Oral inkontinansın önlenmesinde basit bir yöntem: zigomatik arka komissür askılaması, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D27. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Senil ektropionda estetik ve fonksiyonel bir çözüm: Khunt-Symanowski, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2007 Eskişehir

D28. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Tolga Beydeş, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Operasyona Sekonder yumuşak damak defektiyle kombine inkomplet yarık damağı olan bir olguda defekt rekonstrüksiyonu, 29. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

D29. Mustafa Sütçü, Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Ek Anomalilerin Sıklıkla Eşlik Ettiği Bir Anomali: Konjenital Asimetril Ağlayan Yüz. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D30. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, S. Malkoç, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Pediatrik temporomandibular eklem ankiloz olgusunda nüksü önleyen basit bir aparey: akrilik splint eklem çalıştırıcısı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D31. Nevra Seyhan, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Zeynep Karaçor, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Pediatrik hastalarda fasyal fraktürlerin klinik değerlendirilmesi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir(Oral Presentation)

D32. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Kolumellar strat greft ihtiyacını azaltan basit ve etkili bir yöntem: Transfiksiyon sütür tekniği. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D33. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Hipospadias cerrahisinde idrar kateterine dikkat. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir

D34. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Tolga Beydeş, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Plexiform Nörofibromatozisin nadir lokalizasyonu: Dil. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D35. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Muhammet Kayapınar, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Pektus ekskavatum deformitesinin vertikal rektus abdominis flebive silikon implantla kombine tedavisi. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D36. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Nevra Seyhan, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. İnternal portlu doku genişleticilerde komplikasyonları azaltan bir yöntem. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D37. Nevra Seyhan, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Abse ve pyojenik granülom ile çok kolay karıştırılabilen bir zoonoz: Orf Hastalığı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D38. Nevra Seyhan, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Zeynep Karaçor, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. İskial dekübitlerde ambulatuar hastalarda tedavide iyi bir alternatif: Gluteal ada flepleri. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D39. Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. AML’li Hastada Ekstrvazasyon Sonrası Geniş Doku Defekti ve Patolojik Kemik Kırığı. 29 Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17 – 20 Ekim, 2007, Eskişehir

D40. Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Ahmet Duymaz, Nedim Savacı, Sigaranın arteryel mikoanastomoza etkisi, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007 İstanbul(Oral Presentation)

D41. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci
Replantation in Pregnancy and its risks. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, , 26-28 Kasım 2007 İstanbul

D42. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin, Nedim Savacı, Yüksek voltaj elektrik yanıklarında erken ve geç mikrocerrahi onarımı ve riskleri, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007 İstanbul

D43. Ahmet Duymaz, Adem Özkan, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Eritropoetinin venöz mikroanastomoz üzerine etkisi. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007 İstanbul

D44. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Tolga Beydeş, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Serbest doku transferinde dirençli arteryel spazma dikkat.
III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi

D45. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Dirsek Bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekosntrüksiyonu. 11. El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi.

D46. Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı. Geniş Yüz Defektlerinin Onarımında İyi Bir Alternatif: Extended V-Y İlerletme Flebi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi kursu.15-18 haziran 2008, İstanbul. (Oral Presentation)

D47. Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Cihat Avunduk, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Benign Görünümlü Malign Tümör: Kondrosarkom. 30. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Ekim 2008, Antalya

D48. Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Bilateral Kornoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Ekim 2008, Antalya

D49. Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Furkan erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun. Yaygın Hidradenit Olgusu. 30. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Ekim 2008, Antalya

D50. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Steven L. Moran, El sensöryel sinir defektlerinin desellülarize sinir grefti ile onarımında erken klinik sonuçlar, IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık 2009 Antalya(Oral Presentation)

D51. Furkan Erol Karabekmez, Zachary J Domire, Ahmet Duymaz, Timothy S Rutar, Peter C Amadio, Steven L Moran, Triangüler fibrokartilaj kompleks yaralanmalarının ekstensor karpi ulnaris fonksiyon ve friksiyonuna etkisi. . 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D52. Furkan Erol Karabekmez, Chungfeng Zhao, Yu Long Sun, Steven L Moran, Peter C Amadio, Kai Nan An, Kanin invivo modelde cd-HA uygulanmış otogreft ve allogreft ile fleksör tenson reksonstrüksiyonunun değerlendirilmesi, 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D53. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Steven L Moran, Metakarpofalangeal eklem akut eklem kaybı ve kompleks post travmatik artrit tedavisinde Pyrolitik Karbon Artroplasti, , 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D54. Mustafa Sütçü, Mustafa Raşid Toksöz, Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun. Plastik Cerrahi Ulusal Kongrelerinde Bildiri Özetlerinde Türkçe ve Yabancı Kelime Kullanımı. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D55. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, S. Kakar, Scot Steinmann, Alexander Y. Shin, Steven L. Moran. Humeral nonunion tedavisinde femoral medial suprakondiler kortikoperiostal vaskülerize flep. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D56. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Chunfeng Zhao, Peter C Amadio, Steven L Moran, Başparmak oppozisyon rekonstrüksiyonunda tendon transferi: kayma direninin ve pulley lokalizasyonu etkisi. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana(Oral Presentation)

D57. Nevra Seyhan, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun, Mustafa Keskin
Radyoterapiye sekonder gelişen bilateral TME ankilozu. 31. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 17-21 Ekim 2009, Adana

D58. Furkan Erol Karabekmez, Ali Karagöz, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Otoimmün vaskülitli hastada rinoplastinin sakıncası var mı? Takayasu arteritli bir rinoplasti olgusu, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon

D59. Furkan Erol Karabekmez, Nho V Tran, Craig H Johnson, Ahmet Duymaz, Steven L Moran, Allen T Bishop, Ricky P Clay, Malign tümor rezeksiyonu sonrasında gövdenin “No Man’s Land” defektlerinin onarımı, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon(Oral Presentation)

D60. Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Hüseyin Kılıç, Kemal Fındıkçıoğlu, Zekeriya Tosun, Klinik ve patolojik olarak yassı epitel hücreli karsinomu taklit eden malign melanoma olgusu, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon
D61. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, Leman Günbey Karabekmez, Ahmet Duymaz, Kemal Fındıkçıoğlu, Mustafa Keskin, Total dişsizliği olan hastada ramusun horizontal distraksiyonu, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2010, Trabzon

D62. Ahmet Duymaz, Mutlu Çobanoğlu, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin , Ümit Çobanoğlu, Zekeriya Tosun, Elde proksimal falanksın nadir görülen kisti: Unikameral Kemik Kisti, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon

D63. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Tj Vrtiska, Samir Mardini, Steve L Moran, Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Serbest Doku Transferi: Travma Sonrası Serbest Doku Transferi Planlamalarında BT Anjiografinin Rolü, 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon(Oral Presentation)

D64. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez,Mustafa Keskin , Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Alt göz kapağın totale yakn defektleri: supraorbital ada flebi ve tarsokonjuktival ilerletme flebin birlikte kullanımı ile rekonstrüksiyonu.
32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
15-19 Eylül 2010, Trabzon

D65. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez,Mustafa Keskin , Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Çocuk hastada yutma güçlüğüne yol açan submandibular bölgenin edinsel kisti. 32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 15-19 Eylül 2010, Trabzon

D66. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez,Mustafa Keskin , Zekeriya Tosun, Nedim Savacı, Boyunda nadir yerleşim gösteren aksesuar bir oluşum: Kulak
32. Ulusal Türk, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
15-19 Eylül 2010, Trabzon

D67. Mustafa Raşit Toksöz, M Nebil Selimoğlu, İrfan İnan, Furkan Erol Karabekmez, Mehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Yüz Kırıkları Olan Hastaların Epidemiyolojisi Ve Tedavi Seçenekleri Üzerine Retrospektif Bir Çalışma,
Çene Yüz Cerrahları Derneği 1. Ulusal Kongresi İstanbul, 2011(Oral Presentation)

D68. Diyabete bağlı el dorsal yüz doku defektlerinde tendon transferi tendon grefti ve serbest flep yöntemi ile fonksiyonel tamir: vaka sunumu
M.Nebil Selimoğlu, M.Raşid Toksöz, Furkan Erol Karabekmez
5.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Bodrum 2011

D69. Maksillofasyal Kırıklarda Submental Entubasyon
İbrahim Sağlam, Şerif Yavuz, İstemihan Öztürk, Furkan Erol Karabekmez
34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Krultayı, Ekim 2012, Antalya

D70. Posttravmatik frontal sinüs fraktürlerinde geç komplikasyon: Mukosel
Şerif Yavuz, Furkan Karabekmez, İbrahim Sağlam, İstemihan Öztürk, Metin Görgü
34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Krultayı, Ekim 2012, Antalya

D71. Ürogenital bölgenin nadir görülen bir anomalisi: Penoskrotal Transpozisyon
Furkan Karabekmez, Ahmet Duymaz, Erkan Hirik
34. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Krultayı, Ekim 2012, Antalya

D72. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü, Çok segmentli Lefort I Osteotomi ile Tek Seansta Dar Maksillanın Eşlik Ettiği Klass III Maloklüzyonun Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul

D73. Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, Metin Görgü, Bilateral Yarık Dudak Damak ve Tessier Tip 3 Sendromlu Olgu Sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul

D74. Furkan Erol Karabekmez, Johannes Kleinheinz, Susanne Jung, LeFort I osteotomi ve Zisser Segmental osteotomi teknikleri ile maksiller ilerletme sonrası velofarengeal boşluğun boyutlarında oluşan değişiklik: Bir sefalometrik çalışma. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul (Oral Presentation)

D75. Furkan Erol Karabekmez, Eugene E Keller, James T Stork, Fredrick J Regenitter, Uldis Bite, Erişkin Yarık Dudak Damak Hastalarinda Intraoral Kuadrangüler Lefort I Osteotomi Sonrası Uzun Dönem Klinik ve Sefalometrik Takip. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul (Oral Presentation)

D76. Şerif Yavuz, Furkan Erol Karabekmez, Nadir Goksugur, İbrahim Saglam, Istemihan Ozturk, Metin Gorgu, Plantar hiperkeratozis semptomlarinin tedavisinde botilinum toksin A’nin etkinligi: Bir olgu sunumu. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul

D77. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez. Suriye iç savaşında ekstremite yaralanması olan hastaların doku onarımları. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul (Oral Presentation)

D78. Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez. El yerleşimli tendon kılıfının dev hücreli tümörü: 8 olgunun değerlendirilmesi. 35. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ekim 2013, İstanbul


Adı SoyadıProf.Dr. Hakan BOYUNAGA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Hakan BOYUNAGA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Murat DEMİREL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Murat DEMİREL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Spor yaralanmaları, Kıkırdak Problemleri, PRP, Artroskopi, Ortopedide Ergoterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Neyhan ERGENE
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Neyhan ERGENE

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Pınar BORMAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Pınar BORMAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Serkan ŞİMŞEK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Serkan ŞİMŞEK

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Ümit Başar SEMİZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ümit Başar SEMİZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Vahap Ozan KOTAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Vahap Ozan KOTAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Devrim KAHRAMAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Devrim KAHRAMAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Ece ESİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Ece ESİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Emrullah BEYAZYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Emrullah BEYAZYILDIZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Gülin Gökçen KESİCİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Gülin Gökçen KESİCİ

Hacettepe Üniversitesi 2005 Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisası ve Başkent Üniversitesi Odyoloji Doktorası

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisası (2007-2012)
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde mecburi hizmet görevi (2012-2014)
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor (2014-2017)
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde uzman doktor (2017-2019)
Ankara Şehir Hastanesi KBB Kliniği’nde uzman doktor (2019-2019)
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor (2019- 2022)

Araştırma Alanları

Otoloji
Nörootoloji
Vestibüler sistem
Odyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Evaluation of taste after underlay technique myringoplasty using whole-mouth gustatory test: smokers versus non-smokers.
Karataylı-Özgursoy S, Özgursoy OB, Muz E, Kesici GG, Akıner MN. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266(7):1025-1030

2. A computational study on the characteristics of airflow in bilateral abductor vocal fold immobility.
Gökcan MK, Kurtuluş DF, Üstüner E, Özyürek E, Kesici GG, Erdem SC, Dursun G, Yağcı C. Laryngoscope. 2010; 120(9): 1808-1818

3. A comparison of the effects of solvent and noise exposure on hearing, together and seperately.
Ünlü İ, Kesici GG, Baştürk A, Koş M, Yılmaz H, Noise Health 2014;16(73):410-415.

4. Evaluation of middle ear pressure in the early period after adenoidectomy in children with adenoid hypertrophy without otitis media with effusion.
Ünlü İ, Ünlü EN, Kesici GG, Güçlü E, Yaman H, İlhan E, Ulucanlı S, Karadeniz D, Memis M. Am J Otolaryngol. 2015;36(3):377-381.

5. Arsenic Ototoxicity
Kesici GG. Journal of Otology. 2016; 11(1):13-17.

6. Arsenic related hearing loss in miners.
Kesici GG, Ünlü İ, Topçu AB, Bal CD, Tutkun E, Yılmaz ÖH. Am J Otolaryngol. 2016;37(1):6-11.

7. The effect of duration of nasal obstruction on mean platelet volume in patients with marked nasal septal deviation.
Ünlü İ, Kesici GG, Öneç B, Yaman H, Güçlü E. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(2):401-405.

8. The protective effect of metformin aganist the noise-induced hearing loss.
Kesici GG, Öcal FCA, Gürgen SG, Erdem ŞR, Öğüş E, Erbek HS, Özlüoğlu LN. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(12): 2957-2966.

9. New wand coblation turbinator vs coblation radiofrequency.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Bulut KŞ, Özer EA, Canan Teleke Y, Babademez MA. Am J Otolaryngol 2019; 40(5):650-652.

10. Occupational allergy to dog among police dog trainers.
Kesici GG, Karataş A, Ünlü İ, Tutkun E. European Annals of Allergy and Clinical Immunology.2019;51(6):265-272.

11. The effect of intratympanic oxytocin treatment on rats exposed to acoustic trauma.
Öcal FCA, Kesici GG, Gürgen SG, Öcal R, Erbek SS. The Journal of Laryngology and Otology. 2019;133(6):466-476.

12. Comparison between curettage adenoidectomy and endoscopic-assisted microdebrider adenoidectomy in terms of Eustachian tube dysfunction.
Atilla MH, Kaytez SK, Kesici GG, Baştimur S, Tuncer S. Braz J Otorhinolaryngol. 2020; 86(1): 38-43.

13. Investigation of Oxidative Stress in Antrochoanal Polyp Etiology.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Teleke YC, Kale H, Kara Ö, Erel Ö, Babademez M. Ear, Nose and Throat Journal.2019 Ekim doi: 10.1177/0145561319871036

14. Association of Toll-Like Receptor Polymorphisms With Nasal Polyposis.
Kesici GG. Kaytez SK, Özdaş T, Özdaş S. Ear, Nose and Throat Journal 2019; Temmuz doi: 10.1177/0145561319859305.

15. Single-sided deafness after sudden hearing loss: late effect on cochlear nerve size.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Ercan K, Babademez MA. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; doi: 10.1007/s00405-020-05977-x

16. The effectiveness of the Milan system for risk stratification of salivary gland lesions: The 10‐year cytohistopathological correlation results of salivary gland FNA cytology at a tertiary center
Aksoy Altınboğa A, Yıldırım F, Ahsen H, Kıran MM, Kesici GG, Yüce G. Diagn Cytopathol. Aug;49(8):928-937.

17. Dynamic visual acuity test findings of migraine patients: Observational case-control study.
Atilla MH, Kesici GG. Am J Otolaryngol. 2022 Aug 4;43(5):103559.doi: 10.1016/j.amjoto.2022.103559.


ULUSAL YAYINLAR

1. Mandibulada Malign Schwannom: Olgu Sunumu.
Orhan KG, Özgürsoy OB, Kesici GG, Büyükyıldız S, Ekinci C, Küçük B. KBB ve BBC Dergisi.2011; 19 (2):111-114.

2. Can intratympanic steroid be initial therapy for sudden sensorineural hearing loss?
Ocak E, Beton S, Kesici GG, Aktürk T, Turkish Archives of Otolaryngology 2014;52(1):12-16.

3. Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında kesitsel radyolojik görüntülemenin ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatolojik inceleme ile karşılaştırılması.
Ünlü İ, Ünlü EN, Ulucanlı S, Oktay M, İlhan E, Güçlü E, Kesici GG. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları. 2015;3(2):56-61.

4. Acute rhinosinusitis after external dacryocystorhinostomy.
Ünlü İ, Tök L, Kesici GG, Köş MD. KBB ve BBC Dergisi. 2015; 23(2): 57-60.

5. Psikoakustik
Babademez MA, Sünter AV, Karakaş GG. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Konular. 2015 8(2):8-12.

6. Kulak burun boğaz polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanısal özellikleri.
Özdaş T, Kaytez SK, Kesici GG. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2017; 27(4): 173-178.

7. Is there a risk of hearing loss in dental technicians? A Case Control Study.
Kesici GG, Ünlü İ, Baştürk A, Tutkun E. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;21(2):108-111.

8. Effect of Dialysis on Olfactory Function: A Prospective Case Control Study.
Kesici GG, Kutlay S, Akıner MN. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2019; 27(3): 104-112.

9. Evaluation of Nasal Septal Body According to Body Mass Index and Nasal Septal Deviation Angle.
Kaytez SK, Kesici GG, Atilla MH, Baştimur S, Akın ME. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2019; 27(3): 119-124.

10. Koklear İmplantlı Bebek ve Çocuklarda Santral İşitsel Sistem Maturasyonunun İşitsel P1 indeksi ile Değerlendirilmesi.
Alnıaçık A. Kesici GG. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 3(1)

11. Tek Taraf Total İşitme Kaybı Olan Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma.
İslamoğlu Y, Çelik B, Kesici GG, Elibol E, Babademez MA. KBB Forum. 2020; 19(4): 425-430.

12. Vestibüler Migren
Kesici GG. İncesulu ŞA, Erbek HS, editörler. Vertigoya Güncel Yaklaşım: Tanıdan Tedaviye. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.163-70.

13. Hemodiyaliz hastalarında üremik kulak kaşıntısı: Prevelans ve şiddet analizi.
Kargın Kaytez S, Öçal R, Çelik H, Kesici GG, Bal Z. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2020; 53(1):57-60.

14. İşitme Kaybında İşe Uygunluk Değerlendirmesi.
Güngör A, Coşkun Beyan A, Kesici GG, Çımrın A. Çalışma ve Toplum Dergisi. 2021/2(69): 1163-1179.


SÖZEL BİLDİRİLER

1. İşitme Kaybı Tedavisinde İntratimpanik Dexametazon Uygulaması
Kesici GG, Beton S, Müderris T, Özgürsoy OB, Meço C, Küçük B, Aktürk T. 8. Uluslararası KBB-BBC Kongresi

2. Kliniğimizde Takip Edilen Allerjik Rinitli Hastaların Prick Testi, IgE Düzeyleri ve Bulguları
Kesici GG, Demirtaş M, Büyükyıldız S, Anadolu Y, 5. Ulusal Rinoloji Kongresi

3. Mesleksel Allerjenler: Köpek Eğitmenleri Arasında Allerji Prevelansı
Kesici GG, Karataş AT, Ünlü İ, Tutkun E. 10. Türk Rinoloji Kongresi

4. Osteoartritli Hastalarda Kemikçik Zincir ve Orta Kulağın Değerlendirilmesi
Ünlü İ, Kesici GG, Ünlü EN, Özşahin M, Güçlü E, Yaman H, Ataoğlu S. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

5. Çocuk Hastalarda Adenoidektomi Operasyonları Sonrasında Orta Kulak Basıncının Değerlendirilmesi
Atilla MH, Kaygın SK, Kesici GG, Baştimur S, Tuncer S. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

6. İzole alt konka hipertrofisinde koblatör radyofrekans ve koblatör turbinatörün etkisinin karşılaştırılması
İslamoğlu Y, Kesici GG, Şinasi K, Özer EA, Teleke CY, Babademez MA. 15. Rinoloji Kongresi

7. Tek taraflı total işitme kaybına yaklaşım
İslamoğlu Y, Çelik B, Kesici GG, Elibol E, Babademez MA. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

8. Adenoidektomide cerrahi yaklaşımların karşılaştırılması
Kesici GG. KBB’de dört mevsim kongresi.2019

9. Formaldehit maruziyetine bağlı işitme kaybı
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi. 2019

10. Septoplasti Sonrası Bakım: İzotonik Solüsyon Hyalüronik Asitli Solusyon Karşılaştırması İslamoğlu Y, Kesici GG, Çelik B, Kuşoğlu S, Sancak M, Canan Y, Babademez M. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

11. Tek Taraflı Total İşitme Kaybında Koklear Sinir Boyutlarının Değerlendirilmesi
İslamoğlu Y, Kesici GG, Karabekir E, Babademez MA. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

12. Kolestatomda Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Tetkikinin Tanısal Önemi
Çelik H, Kaytez SK, Samaraz P, Kesici GG. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

Davetli Konuşmalar
- Mesleki işitme kayıplarında tanı algoritması ve ulusal-uluslararası standartlar
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, 26-29.10.2019
- İş yerinde gürültü dışı işitme kaybı etkenleri-Ototoksisite
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, , 26-29.10.2019
- Tinnituslu hastada değerlendirme metodları
Kesici GG. Tinnitus sempozyumu ve Notch terapi workshop, 08-09.04.2017.
- Vestibüler Migren: Tanı ve Tedavi
Kesici GG. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 05-07.04.2018.
- Koklear implantasyon
Kesici GG. Ankara Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 3. Alumni Toplantısı, 15-16.12.2017
- BPPV’de Repozisyon
Kesici GG. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Vestibüler Kursu, 29-30.03.2019
- Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Paneli
Kesici GG. Ankara Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 4. Alumni Toplantısı, 14-15.12.2018

POSTER BİLDİRİLER

1. Diş Teknisyenlerinde Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
Kesici GG, Ünlü İ, Baştürk A, Tutkun E. Başkent I. Otoloji-Odyoloji Sempozyumu

2. Nazal Septal Cisim ve Alt Konka Boyutlarının Vücut Kitle İndeksi ve Nazal Septal Deviasyon Açısına Göre Değerlendirilmesi
Kaytez SK, Kesici GG, Özdaş T, Baştimur S, Atilla MH, Ünlü İ. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

3. Kulak Burun Boğaz Polikiniklerine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri
Özdaş T, Kaytez SK, Kesici GG. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

4. Yaşamla Ölüm Arasında, Penetran Boyun Travması: Olgu Sunumu
Akkoz A, Sancak M, Delioğlu KC, Kesici GG, Yalçıner G. 39. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

5. Nazofarenkste submukozal yerleşimli kitle: Diplopi ve pürülan kulak akıntısı ile başvuran nadir bir vaka
Özer EA, Delioğlu KC, Kesici GG, Yalçıner G. 40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

6. Nadir görülen bir olgu: Dil kökü yerleşimli berrak hücreli karsinom
Şimşek AE, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

7. Endoskopik endonazal intraorbital dermoid kist eksizyonu
İslamoğlu Y, Canan Y, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

8. Posterior Timpanotomide Cerrahi Anatomi Karşılaştırması: Tek Yumurta İkizi Kardeşlerde Koklear İmplantasyon Tecrübemiz
Şimşek AE, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

9. The effect of intratympanic oxytocin treatment for inner-ear acoustic trauma
Öcal FCA, Kesici GG, Gurgen SG, Ocal R, Erbek SS. The World Congress IFOS 2017.

ÇEVİRİ
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. Thime Medical Publishers. David Goldenberg, Bradley J. Goldstein. Çeviri editörleri: Orhan Yılmaz, İrfan Yorulmaz. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 7.4, 2013 (bölüm çevirisi)

KİTAP BÖLÜMÜ
1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Editör: Prof.Dr.Muharrem Gerçeker, Koku Alma Bozuklukları: Gülin Gökçen Kesici, Ayhan Cömert, Orhan Yılmaz. 547-572. MN Medikal&Nobel Tıp Kitabevi.2014

2. Adli Koku. Editör: Yener Ünver, Hamit Hancı. İnsanda Koku ve Adli Koku: Gülin Gökçen KARAKAŞ, Emrah EMİRAL, Hamit HANCI. 23-32. SeçkinYayınlılık. 2017

3. ADLİ DİLBİLİM. Editör: Selma Eryıldırım, İsmail Hamit Hancı. Travmaya Bağlı Ses ve Dil Problemlerinde Maluliyet: Emrah Emiral, Gülin Gökçen Kesici, Kenan Karbeyaz 159-172. Seçkin Yayıncılık 2019.

4. ADLİ DİLBİLİM. Editör: Selma Eryıldırım, İsmail Hamit Hancı. Ses ve Dil Operasyonlarında Malpraktis: Emrah Emiral, Gülin Gökçen Kesici 141-156. Seçkin Yayıncılık 2019.

5. İş Sağlığı Bakış Açısıyla Endüstriyel Toksikoloji Editörler: Engin Tutkun, Vulgar Ali Türksoy, Özgür Öztan. Ototoksisite: Gülin Gökçen Kesici 269-304. Hipokrat Yayıncılık 2019.

6. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim. Editörler: Togay Müderris, Engin Muz, Gülin Gökçen Kesici, Yüce İslamoğlu. Akademisyen Kitabevi 2019.

Adı SoyadıDoç.Dr. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Pınar AYYILDIZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AYYILDIZ PINAR,BADELZHANOVA ARUZHAN (2024). "ACADEMIC WELL-BEING, ACADEMIC
INCOMPETENCE AND IMPOSTER SYNDROME SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS". International
Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 11(2), 544-565. (Yayın No: 8958478)
2. YALÇIN EKREM, AYYILDIZ PINAR, KINALI GÖKHAN, ŞENGİL AHMET ZEKİ (2024). AN INNOVATIVE
AND CONTEMPORARY MODEL: ARTICLE-BASED BOOK READING TECHNIQUE (ABBRT). International
Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 15(55), 84-95., Doi: 10.35826/ijoess.4447 (Yayın No:
8931496)
3. ŞANLIER NEVİN, KOCAAY FUNDA, KOCABAŞ ŞULE, AYYILDIZ PINAR (2024). The Effect of
Sociodemographic and Anthropometric Variables
on Nutritional Knowledge and Nutrition Literacy. Foods, 13(346), 1-12., Doi:
10.3390/foods13020346 (Yayın No: 8906604)
4. AYYILDIZ PINAR (2024). Situating a Prism to See ‘All Colours’: Evaluations of the E-school System
in Türkiye from the Perspective of Educational Equity. Participatory Educational Research (Yayın
No: 8979311)
5. AYYILDIZ PINAR, BANOĞLU KÖKSAL (2024). The Leaky Pipeline:
Where ‘Exactly’ are these Leakages for Women Leaders in Higher Education?. School Leadership
& Management (Yayın No: 8923172)
6. AYYILDIZ PINAR (2023). A New Chapter is Being Written About Writing Instruction: Instructional
Leadership at K-12 Levels in The Age of Artificial Intelligence (AI). Educational Policy Analysis and
Strategic Research, 18(4), 82-101., Doi: 10.29329/epasr.2023.631.4 (Yayın No: 8794186)
7. ARASTAMAN GÖKHAN, FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR (2023). Öğretmenlerin Liderlik Özyeterliği
ile Okul Müdürü Olma İstekleri Arasındaki İlişkide Liderlik Etme Motivasyonun Aracılık Rolü.
Education and Science, 48(216), 205-228., Doi: 10.15390/EB.2023.12225 (Yayın No: 8656496)
8. KURT TÜRKER, AYYILDIZ PINAR, FİDAN TUNCER (2023). The Magnus Effect Behind the Transition to
Higher Education in Türkiye: Uncovering Equity Issues. Leading English Education and Resource
Network - LEARN, 16, 187-198., Doi: 10.36510/learnland.v16i1.1105 (Yayın No: 8656504)
9. AYYILDIZ PINAR, ARASTAMAN GÖKHAN, AS MELİKE ASLI (2023). A tug of war of emotions:
experiences of principals
with refugee students. Intercultural Education, Doi: 10.1080/14675986.2023.2213658 (Yayın No:
8372871)
10. TATIK RAMAZAN ŞAMİL, AYYILDIZ PINAR (2023). Perceptions and Experiences of Postgraduate
Students of
Educational Management vis-a-vis Academic Jealousy. International Journal of Educational Studies
and Policy (IJESP) V, 4(1), 37-56., Doi: 10.5281/zenodo.7956160 (Yayın No: 8346136)
11. AYYILDIZ PINAR (2022). Opinions and Metaphorical Perceptions of University Students on the
Concept of “School Management”. International Journal of Curriculum and Instruction, 14(3), 2250-
2269. (Yayın No: 7890825)
12. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Knowledge Production in The Field of
Educational Administration in Turkey: Evaluation of Dissertations within The Context of Habermas'
Knowledge Taxonomy. Research in Educational Administration and Leadership (REAL), 7(2), 283-
318., Doi: 10.30828/real.919630 (Yayın No: 7685740)
13. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). ‘Moving the Kaleidoscope’ to see the effect of creative
personality traits on creative thinking dispositions of preservice teachers: The mediating effect of
creative learning environments and teachers’ creativity fostering behavior. Thinking Skills and
Creativity, 41, 1-10., Doi: 10.1016/j.tsc.2021.100879 (Yayın No: 7129493)
14. Ayyıldız, P. (2024).
Situating a Prism to See ‘All Colours’: Evaluations of the E-school System in Türkiye from the Perspective of Educational Equity.
Participatory Educational Research (PER)
Vol.11(3), pp. xx-xx (in progress).
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
14. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM, BALTACI HASAN ŞERİF (2021). Exploring Digital Literacy Levels
and Technology Integration Competence of Turkish Academics. International Journal of
Educational Methodology, 7(1), 15-31., Doi: 10.12973/ijem.7.1.15 (Yayın No: 6962738)
15. YILMAZ ADEM,AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Speak Now or Forever Hold Your
Peace: Turkish Academics’ Self-efficacy Beliefs in their Spoken English. International Journal of
Progressive Education, 16(6), 325-343., Doi: 10.29329/ijpe.2020.280.20 (Yayın No: 6746366)
16. AYYILDIZ PINAR, BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Hold on Tight Everyone: We’re Going Down a
Rabbit Hole. Educational Leadership in Turkey Duringthe COVID-19 Pandemic. International
Studies in Educational Administration, 48(3), 80-86. (Yayın No: 6471631)
17. DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR (2019). The Relationship between Faculty Members’ Job
Satisfaction and Perceptions of Organizational Politics. Participatory Educational Research (PER),
6(2), 169-188., Doi: 10.17275/per.19.20.6.2 (Yayın No: 7890757)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
AYYILDIZ PINAR (2022). "The Cracks Where the Light Gets in": Exemplary Efforts to Enhance
Accessibility during the Pandemic.. The Learning Ideas Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
(Yayın No: 7892457)
1.
AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA (2022). The New ‘Real’? On-Site School Training and Teaching
Practice on Metaverse. Changes and Challenges of Increasing the Quality of Preparation of
Prospective Teachers in European Countries (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892767)
2.
AYYILDIZ PINAR (2022). Late in the Day’ Paradigm Shift in School Leadership. X. Uluslararası
Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323394)
3.
YILMAZ ADEM, AYYILDIZ PINAR (2022). Akredite Edilmiş Öğretmen Yetiştirme Programlarının
Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim
Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323395)
4.
AYYILDIZ PINAR, TURALI AHMET, ÖLEKLİ ERHAN, KÖROĞLU MUHAMMET HALİL İBRAHİM (2023).
BANA HİÇ UMUT YOK DEME SAKIN: BİRLİKTEYSEK AYAKTAYIZ, BÖLÜNÜRSEK ÇÖKERİZ.
ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİM FORUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323407)
5.
ÖÇAL MEHMET, FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER (2023). Why the massification of
higher education does not mean less inequalities: A student welfare-centered analysis. 6.
Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı / (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:
8656544)
6.
ÖZGENEL MUSTAFA, Yüksel Serkan, AYYILDIZ PINAR, ÖZKAN METİN (2023). A Policy
Implementation Shaping Work Harmony in Schools in Turkey: Teacher Career Levels.
International Society for Educational Planning (ISEP) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:
8902041)
7.
AYYILDIZ PINAR (2023). Ebelik Eğitiminde Değerlendirme Yöntemleri Nasıl Olabilir?
. 6.Uluslararası Ebelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656547)
8.
AYYILDIZ PINAR (2023). STRIVING FOR A TRIO: ‘THE COLLAPSE OF THE IVORY TOWER. ICPEL
Orlando 2023 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656539)
9.
FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER, ARASTAMAN GÖKHAN (2023). The Effects of
Supportive School Climate, Self-Enhancement, Teaching Efficacy and Political Skill on the
Emergence of Teacher Leadership. BELMAS Annual Conference 2023 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
(Yayın No: 8323402)
10.
FİDAN TUNCER, ARASTAMAN GÖKHAN, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER (2023). The Effect of
Leadership Self-Efficacy on the Decision to Become a School Principal: The Mediating Role of
Motivation -to- Lead and Worries About Leadership. BELMAS Annual Conference 2023 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323403)
11.
AYYILDIZ PINAR (2023). Re-understanding School Leadership through Exploring “Good and
Hopeful Practices” from Türkiye. 3. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı- ISPC2023 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656549)
12.
AYYILDIZ PINAR (2022). Principal, Heal Thyself First!: A Proposal for Facilitating Compassion for
School Principals in
Türkiye. 10th International Management and Social Sciences Conference (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum) (Yayın No: 7892619)
13.
KOCAAY FUNDA, AYYILDIZ PINAR (2022). Çıkarılan Dersler: Müdürlerin Pandemi Sonrası Okul
Sağlığı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. INTERNATIONAL CAPPADOCIA HEALTH AND LIFE
CONFERENCE (ICHELIC-2022) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892715)
14.
AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). Shhh! Time To Listen In Awe To What The Sage Anatolia
Is Saying. INTERNATIONAL CONFERENCE NON-WESTERN APPROACHES IN ENVIRONMENTAL
15.
6
HUMANITIES, 27 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892684)
AYYILDIZ PINAR (2022). A CRITICAL OUTLOOK ON THE ‘REANIMATION’ OF VILLAGE SCHOOLS
FROM THE PERSPECTIVE OF EQUAL OPPORTUNITY IN EDUCATION AND INCLUSION. International
Conference on Modern Education Studies – School Dropout, 3 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
No: 7892607)
16.
AYYILDIZ PINAR (2022). READING BETWEEN/BEYOND THE LINES: RECENT AMENDMENTS TO
EDUCATIONAL SUPERVISION IN TÜRKİYE. 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN
EDUCATION, 225 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892640)
17.
AYYILDIZ PINAR, FİDAN TUNCER, KURT TÜRKER, ARASTAMAN GÖKHAN (2021). Being ATYS 1-
Stuck in Between: An “Urgent Call” for EdD Programs in Turkey.. UCEA 2021-EMERGING
STRONGER Reuniting to Advance Educational Leadership, 148 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın
No: 7892593)
18.
AYYILDIZ PINAR (2021). The Bridge Across, Not Over the Digital ‘Stream’: a Critical Digital Media
Course for Pre-service Teachers. ATEE Spring Conference 2020-2021, 87-89. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum) (Yayın No: 7892549)
19.
AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). Liderlik Kapasitesinin Hazır Oluş/isteklilik/yetkinlik
Bakımlarından Ölçülmesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
3.Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 371-372. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7644001)
20.
AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım”: YÖK Yetki Devri ve
Öğretmenlik Lisans Programları için Bir Analiz Çalışması. VIII.International Eurasian Educational
Research Congress, 766-768. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7129508)
21.
AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET (2021). Hope is on the Horizon: Turkish National Support
Program for Education. EĞİTİMDE YENİ NORMLAR-II, 686 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:
7892519)
22.
AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET (2021). Sürdürülebilir Liderlik Anlayışını Eğitim Yönetimine
Taşıyabilmek: Lisansüstü Müfredatına Dair Bir Öneri. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCHES
FOR SUSTAINABILITY, 75-79. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892474)
23.
AYYILDIZ PINAR (2021). CITIZEN SCIENCE: AN PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF
SOCIAL SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences
(iHSES), 53 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892493)
24.
AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Speak Up, Can't Hear You Well: Self-Efficacy
Beliefs of Academics in Turkey re. their Oral Communication in English. 11th International
Educational Management Forum, 601 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6605781)
25.
AYYILDIZ PINAR, BALTACI HASAN ŞERİF (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out
international university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference
(IHEC), 35-37. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276449)
26.
AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to
teach ethics at ,tertiary level. EDUSREF 2019, 20 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276476)
27.
AYYILDIZ PINAR (2018). Aristo'nun Lyceum'undan üniversiteye. 9.Eğitim Yönetimi Forumu (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892212)
28.
AYYILDIZ PINAR (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you!. ERTE Congress II.
ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 21-22. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276479)
29.
AYYILDIZ PINAR (2017). Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership.
International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 221-222. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
(Yayın No: 6276489)
30.
URAL AYHAN,AYYILDIZ PINAR (2015). Yönergelerin tacizi altında örgün eğitim-Kongreye kabul
alınmış olmasına rağmen sunumu yapılmamıştır.. VI. Eğitim Yönetimi Forumu, 48-49. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276492)
31.
KANGALGİL MURAT,AYYILDIZ PINAR (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports
Teachers Regarding Special Field Competencies - Kongreye kabul alınmıştır ancak sunum
yapılmamıştır.. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 327-328. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276503)
32.
AYYILDIZ PINAR,YENGEL BEGÜM (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of
having access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference, 58
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276496)
33.
URAL AYHAN, AYYILDIZ PINAR, ŞENSES BERRİN (2015). The Inconvenient Truth Behind of a
Current Practice in Turkey Providing Financial Support for Private Schooling. V. International
Conference on Critical Education, 204-205. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276500)
34.
URAL AYHAN, AYYILDIZ PINAR, CİGER BUSE (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME.
35.
Inquiring into Practical and Inclusive Uses of AI. iEXCEL IV.Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi, 24-26 Mayıs 2024.
36.
Yapay Zekâ ve Uygulamalarına Yönelik Kapsayıcı Bir Farkındalık Oluşturmak: Bir Eğitim Modeli Önerisi. EJER Designing the Future: Changing Paradigms and Transhumanism with Artificial Intelligence in Education, 21-24 Mayıs 2024, Kocaeli.
37.
A MODEL PROPOSAL FOR PRINCIPALS’ INTUITIVE DECISION-MAKING SITUATIONS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 5-6 June (online). VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 59-60. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:
7892172)
38.
Ayyildiz, P. INCLUSIVE PRACTICES IN PRESCHOOL EDUCATION AND THEIR IMPORTANCE FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT. Dünya Çocuk Kongresi 5. 7-9 Haziran (online).
39.


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Series: Examining the Cognitive and Psychological Effects of COVID-19 from Elementary through
Post-Secondary Education
Book & Article Title: Instructional Survival in the Midst of the Perfect Storm: The
Experiences of K-12 Teachers During the COVID19 Global Pandemic & Researching the
Entangled: Post-COVID-19 Cognitive, Psychological and Motivational States
, Bölüm adı:(Instructional Survival in the Midst of the Perfect Storm: The Experiences of K-12
Teachers During the COVID-19 Global Pandemic) (2024)., AYYILDIZ PINAR, Information Age,
Editör:Salisbury-glennon Jill, Shannon David, Wang Chih-hsuan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 500,
ISBN:9781668498599, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8979325)
1.
Teaching and Learning for a Sustainable Future: Innovative Strategies and Best Practices, Bölüm
adı:(Listen to What Anatolia Is Saying for a Sustainable Future for All) (2024)., AYYILDIZ PINAR,
IGI Global, Editör:Chai Lee Goi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 341, ISBN:9781668498590,
İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8906598)
2.
The Playful University - Philosophy, Practice, Politics, and Principles, Bölüm adı:(Playful University
Applications and Gamification Activities in Higher Education from the Perspective of Türkiye)
(2023)., AYYILDIZ PINAR, .Routledge, Editör:Nic Whitton, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250,
ISBN:978-975-01-XXXX (In Progress), İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656522)
3.
Eğitim Yönetiminde Alan Araştırması Kılavuzu EYAAK, Bölüm adı:(Eğitim Yönetiminde Bilişim
Araştırmaları) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Polat Murat, Tatık Ramazan Şamil,
Demir-Yıldız Canan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 310, ISBN:9786051709208, Türkçe(Bilimsel
Kitap) (Yayın No: 8662562)
4.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları- IV, Bölüm adı:(Eğitim Bilimleri Alanında Yapay Zekâ Uygulamaları
ve Uygulamaların Alana Yansımaları) (2023)., AYYILDIZ PINAR, ÖZGÜR YAYINLARI, Editör:Baltacı,
Önder, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 207, ISBN:978-975-447-663-7, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın
No: 8656515)
5.
“New Trends and Promising Directions in Modern Education: AI in Education”, Bölüm adı:(THE
FUTURE OF HIGHER EDUCATION FROM A TRANSHUMANISTIC PERSPECTIVE: NOVEL PARADIGMS)
(2023)., AYYILDIZ PINAR, Palet Yayınları, Editör:Ibrahim Mohamed, Aydoğmuş, Mevlüt, Tükel
Yalçın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 284, ISBN:978-625-6775-33-6, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın
No: 8656520)
6.
Çevre Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar, Bölüm adı:(OKUL YÖNETİCİLERİ VE EĞİTİM YÖNETİMİ
AÇISINDAN ÇEVRE EĞİTİMİ) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:ERDAŞ KARTAL, EDA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320,
ISBN:978-625-393-100-1, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656516)
7.
Eğitim Yönetiminde Nitel Araştırmalar, Bölüm adı:(Eğitim Yönetiminde Bilişim Araştırmaları)
(2023)., AYYILDIZ PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Polat Murat, Tatık Ramazan Şamil, Demir-Yıldız
Canan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 302, ISBN:978-605-170-920-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın
No: 8656525)
8.
Global Perspectives on the Internationalization of Higher Education, Bölüm adı:(Türkiye’s Efforts
on Global Higher Education Marketisation) (2023)., DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, IGI
Global, Editör:D. Branch John, Durnalı Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 325,
ISBN:9781668459300, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8196863)
9.
Examining the Cognitive and Psychological Effects of COVID-19 from Elementary through PostSecondary Education, Bölüm adı:(Researching the Entangled: Post-COVID-19 Cognitive,
Psychological and Motivational States) (2023)., AYYILDIZ PINAR, IAP– Information Age Publishing,
Editör:Jill D. Salisbury-Glennon, Chih-hsuan Wang, and David M. Shannon, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 350, ISBN:978-625-7676-95-XXX (In Progress), Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656517)
10.
Türkiye'de Okul Yöneticiliği, Bölüm adı:(Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri) (2023)., AYYILDIZ
PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Asuman Seda SARACAOĞLU, Anıl
Kadir ERANIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 230, ISBN:978-625-6810-95-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)
(Yayın No: 8656521)
11.
The Palgrave Handbook of Educational Leadership and Management Discourse, Bölüm adı:(The
Role of Prototypicality in Educational Leadership) (2022)., FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR,
Palgrave Macmillan: Springer Nature, Editör:English, Fenwick W., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
1994, ISBN:978-3-030-99096-1, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890638)
12.
Eğitimde Liderlik Yaklaşımları, Bölüm adı:(Eğitimde Sosyal Adalet Liderliği) (2022)., AYYILDIZ
PINAR, EFE Akademi Yayınları, Editör:Girgin, Sinan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 98, ISBN:978-
625-6995-20-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7894102)
13.
EĞİTİMİN ÖZÜ: Eğitim Liderliği Süreçlerinde Öz ve Kendilik, Bölüm adı:(ÖZTANIMA/KENDİNİ
TANIMA (SELF-KNOWLEDGE)) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic.
A.Ş., Editör:Bolat, Özgür, Özdemir, Servet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 275, ISBN:978-625-8325-
14.
8
79-9, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890645)
Leadership and Management for Education Studies Introducing Key Concepts of Theory and
Practice, Bölüm adı:(Effective school management: Leadership capacity of the school principal)
(2022)., AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM, Routledge, Editör:Outhwaite Deborah, Simon Catherine
A., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:9781032343013, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No:
8323372)
15.
Eğitim & Bilim 2022-IV, Bölüm adı:(YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DİJİTAL ÇAĞDA
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME) (2022)., AYYILDIZ PINAR, EFE Akademi Yayınları,
Editör:Karabatak, Songül, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 432, ISBN:978-625-6939-07-3,
Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8323371)
16.
The Marketisation of Higher Education: Concepts, Cases, and Criticisms, Bölüm adı:(Managing
Diversity Through Internationalisation: The Study in Turkey Initiative) (2022)., AYYILDIZ PINAR,
DURNALI MEHMET, Palgrave Macmillan: Springer Nature, Editör:Branch, John, D., Christiansen,
Bryan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-3-030-67440-3, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın
No: 7890611)
17.
NEW TRENDS AND PROMISING DIRECTIONS IN MODERN EDUCATION SCHOOL DROPOUT, Bölüm
adı:(DEAR PRINCIPAL, DON‘T LET ME FADE AWAY BUT SPARKLE: A QUALITATIVE INQUIRY INTO
SCHOOL DROPOUT) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Palet Yayınları, Editör:Aydoğmuş, Mevlüt, Serçe,
Hüseyin, Çalışkan Muhittin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 212, ISBN:978-625-8414-19-6,
İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890589)
18.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Bölüm adı:(OKUL VE EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ,
AKILLI SİSTEMLER VE GELECEK) (2022)., DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA,
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Aypay, Ahmet, Özdemir,
Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-625-427-168-7, Türkçe(Ders Kitabı) (Yayın No:
7890671)
19.
Sınıf Yönetimi İlkeleri: Bir Profesyonel Karar Verme Modeli, Bölüm adı:(Profesyonel Öğretmen)
(2022)., AYYILDIZ PINAR, Palme Yayınevi, Editör:Cemaloğlu, Necati, İhtiyaroğlu, Neslin, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:978-605-282-948-6, Türkçe(Kitap Tercümesi) (Yayın No:
7890660)
20.
Eğitim Yönetimi, Bölüm adı:(Liderlik) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Arastaman, Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 258, ISBN:978-
605-133-484-4, Türkçe(Kitap Tercümesi) (Yayın No: 7893866)
21.
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamaları, Bölüm adı:(UZAKTAN EĞİTİM
STEM UYGULAMALARINDA ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ) (2021)., AYYILDIZ
PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Yılmaz, Adem, Ertuğrul Akyol,
Buket, Aydede, Meryem Nur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-625-8044-21-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890455)
22.
PROF. DR. ALİ BALCI’YA ARMAĞAN, Bölüm adı:(Eğitim Liderliği Araştırmalarında Deneysel
Desenlerin Yeri) (2021)., FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Editör:Aydın, İnayet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 689, ISBN:978-
605-136-509-1, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890527)
23.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Tematik Bir Yaklaşım, Bölüm adı:(EGITIMDE CiNSiYET, SOSYAL ADALET
VE EŞiTLiK) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.,
Editör:Gülcan, Murat Gürkan, Şahin, Fatih, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7676-
21-2, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890557)
24.
Kalkınma ve Eğitim, Bölüm adı:(MİLLİ EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA ANLAYIŞI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Eğitim Yayınevi, Editör:Bayar, Adem,
Balıkçı Abdullah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-625-8468-03-8, Türkçe(Bilimsel
Kitap) (Yayın No: 7890474)
25.
The marketisation of higher education: Concepts, cases, and criticisms, Bölüm adı:(Managing
diversity through internationalization: Study in Turkey initiative) (2021)., AYYILDIZ PINAR,
DURNALI MEHMET, Palgrave Macmillan, Editör:Branch, John D., Christiansen, Bryan, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-3-030-67441-0, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 6839872)
26.
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Bölüm adı:(UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRMEDE ETKİLEŞİM TÜRLERİ) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt.
Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Karabulut Coşkun, Burcu, Yılmaz, Adem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
276, ISBN:978-625-7676-95-3, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890438)
27.
Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and
Leadership, Bölüm adı:(Technology for Classroom Management) (2020)., AYYILDIZ PINAR, IGI
Global, Editör:Durnalı, Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 371, ISBN:9781799814085,
İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890389)
28.
Tıp Eğitimi Özel Konular: TIP FAKÜLTELERİNDE TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALININ YERİ VE ÖNEMİ,
Bölüm adı:(Arttırılmış Gerçeklik ile Değişen Tıp Eğitiminin “Nabzını Tutmak") (2020)., AYYILDIZ
PINAR, Türkiye Klinikleri, Editör:Özcan Necla, Layık Mehmet Emin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
46, ISBN:978-625-401-177-1, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890422)
29.
9
Yönetme Sanatı: Lider Yöneticinin El Kitabı, Bölüm adı:(Yönetsel Yeterlikler) (2020)., AYYILDIZ
PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Özdemir, Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424, ISBN:978-605-
170-349-7, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890404)
30.
Chaos, Complexity and Leadership 2016, Bölüm adı:(An Interdisciplinary Study: Quantum
Leadership and Hybrid Leadership) (2018)., ŞENSES BERRİN, AYYILDIZ PINAR, Springer Nature,
Editör:Erçetin, Şefika Şule, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 770, ISBN:978-3-319-64552-0,
İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890363)
31.
Chaos, Complexity and Leadership 2016, Bölüm adı:(Decision-Making Processes as Part of
Administration in Chaotic and Non-chaotic Atmosphere in Educational Organizations) (2018).,
AYYILDIZ PINAR, Springer Nature, Editör:Erçetin, Şefika Şule, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 770,
ISBN:978-3-319-64552-0, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890354)
32.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. AYYILDIZ PINAR (2024). 'Quality' Service to Society? Continuing Education and Training Centers in
Universities: Insiders Views.. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19(41), 1635-1649., Doi:
10.35675/befdergi.1384307 (Kontrol No: 8949273)
2. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). A Glance Through The Parental Lens:
Equity In The Education Of Gifted Children. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3),
1555-1577., Doi: 10.17679/inuefd.1068432 (Kontrol No: 8026850)
3. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). Adaptation of the Scale of Measurement of Leadership
Capacities on the Basis of Readiness/Willingness/Competence to Turkish: A Validity and Reliability
Study. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 2262-2289., Doi:
10.29299/kefad.1119467 (Kontrol No: 7890926)
4. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). COVID-19 Pandemisi’nin Yükseköğretimdeki İz Düşümleri.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 492-515., Doi: 10.19171/uefad.1080619
(Kontrol No: 8030576)
5. KOCAAY FUNDA, AYYILDIZ PINAR, ŞANLIER NEVİN (2022). Enquiring into Experiences of Fear,
Posttraumatic Stress and Nutritional Habits of Medical Students during the COVID-19 Pandemic.
Duzce Medical Journal (Kontrol No: 8227063)
6. AYYILDIZ PINAR (2022). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Öğretmen Yetiştirme Lisans
Programının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ve Temel Beceriler Açısından Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi. ULUSAL EĞİTİM AKADEMİSİ DERGİSİ, 6(2), 194-214., Doi: 10.32960/uead.1167079
(Kontrol No: 7890897)
7. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Unzipping the educational strategic plans:
Threats and opportunities in disadvantaged cities. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
11(3), 686-701., Doi: 10.14686/buefad.1096212 (Kontrol No: 7761749)
8. AYYILDIZ PINAR (2022). Eğitim Yönetimi Alanında “Liderlik, Okul Yönetimi, Okul Müdürü” Temalı
Ölçek Geliştirme/Uyarlama Çalışmalarının Tematik İçerik Analizi ile İncelenmesi. International
Journal of Eurasia Social Sciences, 13(49), 968-983., Doi: 10.35826/ijoess.3189 (Kontrol No:
7890879)
9. AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Knowledge Production About Educational Management
in Türkiye: Lecturer Perspectives. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30(3), 609-620., Doi:
10.24106/KEFDERGI-2021-0037 (Kontrol No: 7890741)
10. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). Putting Things in Perspective: The COVID-19 Pandemic
Period, Distance Education and Beyond. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 9(6), 1631-1650., Doi: 10.18506/anemon.946037 (Kontrol No: 7346138)
11. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, TOPALOĞLU HAKAN, ÖZDEMİR MURAT (2021). İş Akışı Envanterinin
Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
SBE Dergisi, 11(3), 1141-1154., Doi: 10.30783/nevsosbilen. (Kontrol No: 7238218)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
1. AYYILDIZ PINAR, GÜREL AYŞE (2022). "Birlikten Kuvvet Doğar": Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrencilerinin Akran Mentorluğu. 3.Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:
7892896)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Aybegüm MEMİŞOĞLU SANLI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Aybegüm MEMİŞOĞLU SANLI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2010 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ministry of Family and Social Affairs, Psychologist
Middle East Technical University, Research Asisstant

Araştırma Alanları

Gelişim Psikolojisi:

Risk grubunda bulunan çocuklar, Kurum bakımı, Ebeveynlik, Kültürler arası çalışmalar, bağlanma, olumlu sosyal davranışlar ve problem davranışlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Berin TUĞTAĞ DEMİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Berin TUĞTAĞ DEMİR

Fırat Üniversitesi 2008 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi-Arş.Gör: 2010-2013

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi--Uzman: 2013-2014

Fatih Üniversitesi: 2014-2015

Turgut Özal Üniversitesi : 2015-2016

İstanbul Galata Üniversitesi: 2020-2022

Araştırma Alanları

Anatomi, İnsan anatomisi, Kadavra, Anatomi eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. Tugtag Demir B, Altintas HM, Bilecenoglu B. Investigation of medical faculty students' views on cadaver and cadaver teaching in anatomy. Morphologie. 2022 May 31:S1286-0115(22)00032-7. doi: 10.1016/j.morpho.2022.03.004. Epub ahead of print. PMID: 35659717.
2. Kocaay, F. , Tuğtağ Demir, B. & Küçük Biçer, B. (2022). Uzaktan Eğitimde Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırbulunuşluk ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi . International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 6 (10) , 56-70 . DOI: 10.55775/ijemi.1141124

3. Demir BT, Bayram NA, Ayturk Z, Erdamar H, Seven P, Calp A, Sazak M, Ceylan HG. Structural Changes in the Cerebrum, Cerebellum and Corpus Callosum in Migraine Patients. Clin Invest Med 2016; 39 (5): E1-E65 (10)

4. Caglar, Alp SI, Demir BT., Sener U., Ozen OA., Alp A. Investigation of the corpus callosum by planimetry methods in patients with temporal lobe epilepsy. Neurosciences 2016; Vol. 21 (2). (2)


5. Demir BT., Gümüşalan Y, Üzel M., Çevik H.B. The variations of peroneus digiti quinti muscle and its contribution to the extension of the fifth toe. Saudi Med J 2015; Vol. 36 (11). (10)


6. Mert T, Oksuz H, Tugtag B, Kilinc M, Sahin E, Altun I. Anti-hypernociceptive and anti-oxidative effects of locally treated 4 dobutamine in diabetic rats. Pharmacological Reports. 2015. Doi.org/10.1016/j.pharep.2015.03.009. (2)


7. Mert T, Tugtag B, Kilinc M, Sahin E, Oksuz H, Gunes Y. Preventive and Therapeutic Effects of a Beta Adrenoreceptor Agonist, Dobutamine, in Carrageenan-Induced Inflammatory Nociception in Rats. Inflammation, 2014; 37 (5). DOI: 10.1007/s10753-014-9912-3. (2)


8. Mert T., Oksuz H., Tugtag B., Kilinc M., Senoglu M., Bilgin R., Modulating actions of NMDA receptors on pronociceptive effects of locally injected remifentanil in diabetic rats. Pharmacological Reports. 2014: 66; 1065–1072.

9. Mert T, Kurt AH, Arslan M, Çelik A, Tugtag B, Akkurt A. Anti-inflammatory and Anti-nociceptive Actions of Systemically or Locally Treated Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in Experimental Inflammatory Model. Inflammation. 2015;38(3):1302-10. doi: 10.1007/s10753-014-0101-1. PMID: 25563206.

10. Ozbag D, Gumusalan Y, Tugtag B. Musculus extensor hallucıs longus tendonunun bilateral varyasyonu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):285-9.


11. Ozbag D, Gumusalan Y, Tugtag B. Bilateral Musculus Abductor Pollicis Longus’un Üç Tendonlu İnsersiyon Olgusu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(5):1448-52.


7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. M. Toktas, B. Tugtag, N. A. Bayram, S. M. Tagil, E. Deligonul, A. Songur, K. Demircan. Retinoic acid metabolite (acitretin) showed developmental stage-associated differences of ADAMTS4 in rat fetuses . ST-02.09.1-003. The FEBS Journal 283 (Suppl. 1) (2016) 58–123 DOI: 10.1111/febs.13807

2. Diber C, Korkmaz U, Özbağ D, Tuğtağ B, Geckil E. Evaluation of the ventricle volumes and the projection area of corpus callosum with stereological method in children with cerebral palsy. Joint meeting of anatomical societies, 19-22 May 2011, Bursa

3. Ozbag D, Yuksel ZK ,Senoglu M , Gumusalan Y, Altun I, Tugtag B. The stereological investigation of brain ventricular volumes of children with hydrocephalus on preoperative and postoperative tomographic images. PP-293, Joint Meeting of Anatomical Societies – 2011 Bursa.


4. Ozbag D, Dilber C, Gumusalan Y ,Tugtag B. Development of corpus callosum, cerebrum, cerebellum and lateral ventricles by using stereological method on magnetic resonance images in children. PP-294. Joint Meeting of Anatomical Societies – 2011 Bursa.


5. Dilber C, Korkmaz Ü, Özbağ D, Tuğtağ B, Geckil E, Şahin B, Investigation of the relation between the projection area of corpus callosum and ventriculasr volumes with the motor and cognitive functions in children with periventricular leukomalasia, international journal of experimental and clinical anatomy, 6 : 82, 2012, 28 Haziran 1 Temmuz, 4.ISCAA, Ankara


6. Tuğtağ B, Gümüşalan Y, Özbağ D, Çıralık H, Investigation of development of the brain and ventricles in the postanatal period of rats by stereologycal methods, international journal of experimental and clinical anatomy, 6:34, 2012, 28 Haziran 1 Temmuz, 4.ISCAA, Ankara (Sözlü sunum)


7. Berin Tuğtağ, Tufan Mert, Nimet Şenoğlu, Hafize Öksüz. Effects of Esmolol, A Beta Adrenergic Receptor Antagonist, in Carrageenan Induced Inflammatory Pain in the Rat. 28 Nisan – 1 Mayıs 2013. 11. USK. P049


8. Tuğtağ D. B., Murat Üzel, Yakup Gümüşalan, Veli Çağlar. Evaluation of the relationship between metatarsophalangeal, metatarsocuneiform and naviculocuneiform joint angles. .XXIV ISMS 2015.


9. Tuğtağ D.B, Murat Üzel, Yakup Gümüşalan, Veli Çağlar. Morphology of the first metatarsal bone – An anatomical and clinical study. XXIV ISMS 2015


10. Kadir Demircan K, Tayman A, Bayram NA, Demir BT, Karagöz, Fıstık T, Kurga S, Önder C, Günhan M. Evaluation of ADAMTS Levels in Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis. The FASEB Journalvol. 30 no. 1 Supplement812.1
7.3. Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1. Tugtag Demir B. Gümüşalan Y. Bölüm 1 Erkekte Perine ve Uretra Anatomisi. Bölüm 2 Kadında Perine ve Uretra Anatomisi Uretra Darlıklarına Yaklasım. Editör Prof. Dr. Coskun Sahın. Tüd/Türk Ürolojı Akademısı Yayını No: 7. 2016 (8)7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Sapmaz H.I, Tuğtağ B, Sapmaz E, Köse E, Özbağ D, Uysal M. Sinus Frontalis Hacminin Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Ölçülmesi: Stereolojik Bir Çalışma. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3587. (1)

2.Çağlar V, Alkoç OA., Uygur R., Tuğtağ B., Özçağlayan Ö., Normal dalak ile splenomegalinin karşılaştırılması ve vücut kompozisyonu ile ilişkileri. Genel Tıp Derg 2014;24:64-68


3.Veli Çağlar, Ömer Kurt, Ramazan Uygur, Ümit Şener, Ömer Özçağlayan, Zeynettin Kasırga, Berrin Tuğtağ. Soliter Böbrek İle Normal Böbreğin BT Görüntüleri Üzerinde Morfolojik Olarak Karşılaştırılması. Int J Basic Clin Med 2014;2(2):63-8


4.Günay M, Alkan A, Özkan F, Özbağ D, Tuğtağ B. Corpus callosum kesit yüzey alanının komşuluk takibi yöntemiyle segmentasyonu. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, (Tam metin) 2011; 264-268.7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Murat Üzel, Yakup Gümüşalan, Berrin Tuğtağ, guyon kanalı üzerinde bir anormal kas: accessorıus ad abductorem dıgıtı mınımı manus. 25. Ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi. Kasım Antalya-2015

2. Büşra Aynekin, Vedat Bakan, Berrin Tuğtağ Demir, Nezihe Aslı Bayram, Gülizar Deniz, Kadir Demircan.. Akut apandisit patofizyolojisinde endoplazmik retikulum stres, apoptoz ve otofaji markerlarının araştırılması. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi.27-30 Ekim 2015. Fethiye


3. Çağlar V, Alp S, Tuğtağ B, Şener Ü, Özen OA, Alp R. Epilepsi’li Hastalarda Corpus Callosum’un Planimetri Yöntemi İle İncelenmesi. S28, Kongre Özet Kitapçığı. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, (2014).oral

4. Çağlar V, Kurt Ö, Uygur R, Şener Ü, Özçağlayan Ö, Kasırga Z, Tuğtağ B. Soliter böbrek ike normal böbreğin BT görüntüleri üzerinde morfolojik karşılaştırılması. Kongre Özet Kitapçığı. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, 11-14 Eylül Malatya, (2014).


5. Gümüşalan, Y., Üzel, M., Tuğtağ B. Aşil Tendonu İnsersiyosunun Anatomik Açıdan Araştırılması. 24, Kongre Özet Kitapçığı. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, (2014).


6. Üzel, M., Gümüşalan, Y., Tuğtağ B., Çetinus, E. Ayak Tabanında M.Flexor Hallucis Longus ve M.Flexor Digitorum Longus Tendonları Arasında Karşılıklı Tendon Bağlantıları. 205-206, Kongre Özet Kitapçığı. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, (2014).


7. Tuğtağ B. Gümüşalan, Y., Üzel, M., M. Peroneus Brevis Tendonunun İnsersiyo Varyasyonları. 207-208, Kongre Özet Kitapçığı. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, (2014).


8. M. Üzel, M., Gümüşalan, Y., Berrin Tuğtag. Çetinus, E., Ayak Tabanında Başparmak ve Diğer Parmakların Uzun Fleksor Tendonları Arasında Karşılıklı Tendon Bağlantılarının Araştırılması – Ön Rapor. AOTT Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki, Suppl. 1, 131, V48, (2014).


9. Tuğtağ B. Gümüşalan, Y., Üzel, M., M. Peroneus Brevis’in 5. Parmak Ekstansiyonuna Katkısı – Ön Rapor. Antalya, AOTT Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, , 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki, Suppl. 1, 132, V48, (2014).


10. Gümüşalan, Y., Üzel, M., Tuğtağ B. M. Aşil Tendonu İnsersiyosunun Anatomik Açıdan Araştırılması – Ön Rapor, AOTT Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki, Suppl. 1, 133, V48 (2014)


11. HI Sapmaz, B.Tuğtağ, E.Sapmaz, E.Köse, D. Özbağ. Sinus Frontalis Hacminin Stereolojik bir Yöntem Olan Planimetri Metodu ile Hesaplanması, Ön bulgular. Kongre Özet Kitapçığı. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, İnönü Üniversitesi, 11-14 Eylül Malatya, (2014).


12. Üzel, M., Gümüşalan, Y., Tuğtağ B. Ayak Tabanında Başparmak ve Diğer Parmakların Uzun Fleksor Tendonları Arasında Karşılıklı Tendon Bağlantıları – Ön Rapor. 103, Kongre Kitapçığı, 15. Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun, (2013).


13. Gümüşalan, Y., Üzel, M., Tuğtağ B. M. Peroneus Tertius veya M. Extensor Metatarsalis Quinti: Hangi İsim Daha Doğru?. 141, Kongre Kitapçığı, 15. Ulusal Anatomi Kongresi. Samsun, (2013).


14. Tuğtağ B., Gümüşalan, Y., Üzel, M., M. M. Peroneus Brevis’in 5. Parmak Ekstansiyonuna Katkısı. 172, Kongre Kitapçığı. 15. Ulusal Anatomi Kongresi. Saaslıun, (2013)


15. Y.Gümüşalan, M.Aslankurt, B.Tuğtağ, A.Aksoy.1-16 Yaş Arası Çocuklarda Bulbus Oculi Hacminin Planimetri Yöntemiyle Hesaplanması. 112, Kongre Kitapçığı. 15. Ulusal Anatomi Kongresi. Samsun, (2013)


16. Gümüşalan Y, Özbağ D, Tuğtağ B. Anatomide asistan olmak. Anatomi Günleri 2013 Kış Toplantısı, 18-20 Ocak 2013, Kayseri


17. Özbağ D, Gümüşalan Y, Tuğtağ B. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Anatominin Geleceği. Anatomi Günleri 2013 Kış Toplantısı, 18-20 Ocak 2013, Kayseri


18. Tuğtağ B, Gümüşalan Y, Özbağ D, ÇıralıkH. Investigation of development of the brain and ventricles in the postnatal period of rats by stereological methods. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2012. 29: S382


19. Dilber C, Korkmaz Ü, Özbağ D, Tuğtağ B, Geçkil E, Şahin B. Investigation of the relation, between the projection area of corpus callosum and ventricular volumes with the motor and cognitive functions in children with periventricular leukomalasia. J. Exp. Clin. Med., 2012; 29: S383.


20. Özbağ D, Yüksel K.Z, Şenoğlu M, Gümüşalan Y, Altun İ, Tuğtağ B. The stereological investigation of brain vetriculary volums of hydrocephalical child in preoperative and postoperative tomographic image.


21. Özbağ D, Yüksel Z, Kayıran IS, Sayar H, Okumuş M, Gümüşalan Y, Tuğtağ B. Histopathological Investigation of Systemic Effects of Nicotine and Alchol Administered to the Pregnant Rats on Their Rats on Their Fetuses. XIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Anatomi kongresi, 28 Ekim 1 Kasım 2010, Kıbrıs (Sözlü sunum)


22. Özbağ D, Gümüşalan Y, Çıralık H, Tuğtağ B, Geçkil E, Aksakal E, Yamaç E, Kaçar E, Tüfekçi M. Investigation of morphological and morphometric features of ischiadic nerve in rat. XIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Anatomi kongresi, 28 Ekim 1 Kasım 2010, Kıbrıs


23. Özbağ D, Gümüşalan Y, Çıralık H, Sayar H, Tuğtağ B, Aksakal E, Yamaç E, Geçkil E, Tüfekçi M.Kaçar E. Morphometric and Morphological Examination of Optic Nerve in Rat. XIII. Uluslar arası katılımlı Ulusal Anatomi kongresi, 28 Ekim 1 Kasım 2010, Kıbrıs


24. Diber C, Özbağ D, Arslan S, Mutlugün A, Tuğtağ B. The comparison of brain monozygot twin girls with rett syndrome with age matched healthy girls and boys with stereological methods. XIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Anatomi kongresi, 28 Ekim 1 Kasım 2010, Kıbrıs


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ceyhan CERAN SERDAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ceyhan CERAN SERDAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Bilkent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bome Sanayi Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş (2012-2018)
Bilkent Üniversitesi (2007-2012)
Cancer Research UK - Clare Hall Laboratories (2003-2006)
Bilkent Üniversitesi (2001-2003)
St. Andrews Üniversitesi (2000-2001)

Araştırma Alanları

Vucüt Dışı Tanı Kitleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Scientific Papers
• Haşimi A, Doğan Ö, Serdar CC, Serdar MA. Association of serum ADMA, SDMA and L-NMMA concentrations with disease progression in COVID-19 patients. Biochem Med (Zagreb). 2023 Feb 15;33(1):010701.

• Cihan M, Doğan Ö, Ceran Serdar C, Altunçekiç Yıldırım A, Kurt C, Serdar MA. Kynurenine pathway in Coronavirus disease (COVID-19): Potential role in prognosis. J Clin Lab Anal. 2022 Jan 29:e24257.

• Serdar Ceran C, Cihan M, Yucel D., Serdar MA. Evaluation of sample size, power and effect size and practical approaches in pre-clinical, clinical and laboratory studies. Biochemia Medica. 2021 Feb 15;31(1):010502. doi: 10.11613/BM.2021.010502. Epub 2020 Dec 15.

• Ceran C, Cokol M, Cingoz S, Tasan I, Ozturk M, Yagci T. Novel anti-HER2 monoclonal antibodies: synergy and antagonism with tumor necrosis factor-α. BMC Cancer. 2012;12:450. Published 2012 Oct 4. doi:10.1186/1471-2407-12-450

Book Chapters
• Ceyhan CERAN SERDAR, Yakut AKYÖN, Muhittin Abdülkadir SERDAR, Engin YILMAZ, "SARS-CoV-2'nin Moleküler Gizemi ve Pandemiye Etkisi / Molecular Mystery of SARS-CoV-2 and Its Role on COVID-19 Pandemic" in "COVID - 19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimyanın Artan Rolü". 2021/2/16; 1-12. Publisher:Türkiye Klinikleri

Book Chapter (Translation)
• Harper'ın Resimli Biyokimyası, 31. Edition; Publisher: Güneş Kitabevi, 2019 (Harper’s Illustrated Biochemistry,31.Edition, McGraw Hill, 2018) Editors: Wictor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, Translation Editor: Doç. Dr. Doğan YÜCEL
3. Bölüm: Amino Asitler ve Peptitler, Pages: 14-22, Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD; Translation: Ceyhan Ceran Serdar
• Harper'ın Resimli Biyokimyası, 31. Edition; Publisher: Güneş Kitabevi, 2019 (Harper’s Illustrated Biochemistry,31.Edition, McGraw Hill, 2018) Editors: Wictor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, Translation Editor. Doç. Dr. Doğan YÜCEL
4. Bölüm: “Proteinler”, Pages: 23-32, Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD; Translation: Ceyhan Ceran Serdar

Posters
• Method Comparison Between “TRIMARIS Neonatal TSH FEIA” kit and its predicate “TRIMARIS Neonatal TSH EIA” kit. (Oral Presentation) International Biochemistry Congress 2022 // 33th National Biochemistry Congress (26-30 October 2022 - İzmir)

• Effect of haematocrite level and chromatographic factors on the measurement of biotinidase from dried blood samples. (Oral Presentation) VII. Türkiye IVD Sempozyumu "İnflamasyon" (27-29 April 2022 - Online)

• Bioactive Monoclonal Antibodies Targeting A Novel Conformational Epitope(s) on ERBB2(HER2) (Poster Presentation) EMBO Young Scientists Forum 2012 (İstanbul, 14-16 June 2012)
• Unraveling a DNA Mutator: AID. (Poster Presentation) VI. Joint MGC-CRUK Graduate Student Conference (Liege, 24-27 May 2005)

Theses
• PhD: Novel Monoclonal Antibodies Targeting Conformational ERRB2 Epitopes. Bilkent Üniversitesi. 2012
• MSc: Development of Non-Radioactive Techniques for Differential Display of Cell Surface Proteins. Bilkent Üniversitesi. 2003

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Dilara PATAT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Dilara PATAT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ender Deniz ASMAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ender Deniz ASMAZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kanser hücre proliferasyonu ve apoptozisi, sindirim sistemi, dişi genital sistem

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1- Zık, B., Kurnaz. H., Güler, S., Asmaz, E.D. (2019). Effect of tamoxifen on the Notch signaling pathway in ovarian follicles of mice. Biotechnic & Histochemistry, 94:6, 410-419

2- Asmaz, E.D., Zık, B. (2019). The effect of tamoxifen on IGF signaling pathway in the mouse ovary.’’ Ankara Univ Vet Fak Derg, 66, 343-350. (TÜBİTAK Proje-Yüksek Lisans
Tez Yayını).

3- Asmaz, E.D., Seyidoğlu N. (2022). The prevention role of Spirulina platensis (Arthrospira platensis) on intestinal health. Food Science and Human Wellness. 11:5, 1342-1346.

4-Asmaz E.D., Yesilbag D., Odabaşı F. Zık B. (2022) Synergistic effect of feed additives on cell proliferation and morphology in quail (Coturnix coturnix Japonica) duodenum. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (Accepted/ ref number 27850/ In Press 3 rd edition in October).

5- Yesilbag D., Abdullahoğlu E., Ürkmez E., Acar A., Asmaz E.D., Kara M. (2022). Evaluation of the effects of different natural dietary feed additives on performance and
intestinal histomorphology in quails. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society (Accepted ref number 27265/ In Press 3 rd edition- in October).

6- Güler S., Asmaz E.D., Kayapunar N.V., İşbilir H., Cengiz Ş.Ş., Şanlı A.B., Gültepe E.E. (2022). Effects of dietary Calcium, Phosphorus and Microbial Phytase on intestinal morphology in laying hens. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences. 46:2, 293-303.

7. Güler S., Altunok T.H., Sarioglu A., Zik B., Asmaz E.D., Kayapunar N.V., Sonmez O., Tepedelen B.E. (2022). Overexpression of Dual-specificity Phosphatases 4 and 13 Attenuates
Transforming Growth Factor β1-induced migration and drug resistance in A549 Cells in vitro. Biochemical and Biophysical Research Communications (ELS). 28;606, 35-41.

8. Guler, S, Asmaz E.D, Sariçetin A, Cengiz SS , Odabasi Erbay F , Demirkan E. Effects of Calcium, Available Phosphorus and Microbial Phytase on Ovarian FSHR and LHR Expression in Laying Hens. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, (Accepted2023).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Asmaz, E.D., Zık, B. (2018). Effect of tamoxifen treatment on the epidermal growth factor receptor expression in the mouse ovarian tissue. Uludag Univ., J. Fac. Vet. Med., 37:(2) 119- 125.

2-Akkoç, G.C.Ö., Asmaz, E.D., İlhan, T., Zık, B. (2018). Düşük doz kapsaisin uygulanan
sıçanların ovaryumlarında TGF-Beta 1’in immunohistokimyasal yerleşimi. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 15:(3), 238-246.

3-Asmaz, E.D., Zık, B. (2020). Expressıon of epıdermal growth factor receptor after low dose capsaicin admınıstratıon in rat duodenum. Journal of Science and Technology 10:(2), 34.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler
1-Asmaz, E.D., Zık, B. (2018). Farelerde Tamoksifen’nin Ovaryum Üzerine Etkisi’’ International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem), Ankara, Turkey

2-Asmaz, E.D., Zık, B. (2018). Proliferative And Apoptotic Effects of Different Doses of Tamoxifen on Mouse Ovary. 9th International Science and Technology Conference (ISTEC) Paris, France ISSN: 2146-7382

3-Zık, B., Asmaz, E.D. (2008). Effects of Low Dose Capsaicin (Cap) on Ovarian Follicle Development in Prepubertal Rat’’. 9th International Science and Technology Conference (ISTEC) Paris, France. ISSN: 2146-7382

4-Asmaz, E.D., Zık, B. (2019). Expressıon of Epıdermal Growth Factor Receptor After Low Dose Capsaıcın Admınıstratıon in Rat Duodenum. 10 th International Science and Technology Conference (ISTEC) Czech Republic, Prag.

5-Zık, B., Asmaz, E.D., Niyaz, R. (2019). ‘Expressıon Of Insulın-Lıke Growth Factor Iın Gastroıntestınal Tract Of The Low Dose Capsaıcın Treated Rat’ 10th International Science and Technology Conference (ISTEC) Czech Republic, Prag.

6. Asmaz E.D., Zık B. Effects of Tamoxifen on Mouse Ovary. ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VIII held on June 9-11, 2023 / Ankara, Türkiye.

7. Asmaz. E.D., Histomorphological Analysis of the Effects of Commercial Feed Additives on the Digestive System of Laying Hens 1st BILSEL INTERNATIONAL WORLD SCIENTIFIC AND RESEARCH CONGRESS. 24-25 JUNE İSTANBUL/TURKEY

PROJELER
1-Tamoksifenin Fare Ovaryumunda IGF-I Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. TÜBİTAK 1002 Projesi (TOVAG-117O695) – (2017 /2018)

2-TGF-β Tarafından İndüklenen EMT’de DUSP’ların Rolünün Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Projesi (KBAG-118Z092) – (2018-2020)

3-Farklı Kanser Türlerinde Capsaicin’nin Kemoterapotiklerle Kombinasyonun in vitro ve in vivo Etkileri. BAP büyük ölçekli araştırma projesi (05.08.2020- devam ediyor) Araştırmacı Uzman

4-Arı Sütünün Ovaryum Kanser Hücrelerinin Proliferasyonu ve Apoptozisi Üzerine Etkisi. BAP doktora destek araştırma projesi. (2021- 2022) Araştırmacı Uzman

5-Ratlarda Epifiz Bezinde D Vitamini Reseptörü Varlığının Araştırılması Epifiz Bezi Hormonları olan Serotonin ve Melatonin ile D Vitamini İlişkisinin Biyokimyasal ve İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi Genel Araştırma Projesi (ID: 744) (2022- Halen) Araştırmacı Uzman

6. Broyler Tavuklarda Farklı Besin Maddeleri Veya Etken Maddelerin Karışımlarıyla İnovo Beslemenin Performans ve Bağırsak Sağlığı Yönünden İncelenmesi ve Belirlenen Etkin
Karışımın Humoral İmmun Yanıta Etkilerinin Araştırılması (TOVAG 122O808) (2022- Halen) Araştırmacı uzman

7. İzoproterenol Ile Indüklenmiş Sıçan Miyokard Infarktüs Modelinde Speksin?In Kardiyomiyositlerdeki Panoptosis Yolağı Ve Nöropeptid Y Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2023- Halen) Araştırmacı Uzman

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fathelrahman Idrıs Gasmelseed ALI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fathelrahman Idrıs Gasmelseed ALI

Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) - Tıp Fakültesi - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hartum Üniversitesi - Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

- Anatomi / Histoloji / Embriyoloji.
-Elektromanyetik alan radyasyonunun merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri.
-Stereolojik tekniklerin sinir bilimi ve histolojide uygulanması.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1) Yurt KK, Kivrak EG, Altun G, Mohamed H, Ali F, Gasmalla HE, Kaplan S. A brief update on physical and optical disector applications and sectioning-staining methods in neuroscience. J Chem Neuroanat. 2018;93:16-29.
2) Ali FI, Ahmed AA. Sexual and topological variability in palmprint ridge density in a sample of Sudanese population. Forensic Science International: Reports. 2020;2:100151.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fatma SEÇER ÇELİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fatma SEÇER ÇELİK

2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

F. Seçer Çelik, C. Eroglu Guneş, E. Yavuz, E. Kurar. Apelin triggers macrophage polarization to M2 type in head and neck cancer. Immunobiology. 2023 Mar;228(2):152353.
B. Uyar, NG. Özsamur, F. Secer Celik, I. Özbayram, S. Erbas-Cakmak. Downregulation of gene expression in hypoxic cancer cells by an activatable G-quadruplex stabiliser. Chem Commun (Camb). 2023 Feb 21;59(16):2247-2250.
C. Eroğlu Güneş, F. Seçer Çelik, M. Seçme, L. Elmas, Y. Dodurga, E. Kurar. Glycoside Oleandrin downregulates toll-like receptor pathway genes and associated miRNAs in human melanoma cells. Gene, 2022, 843;146805.
F. Seçer Çelik, E. Çelen, H. K. Yildiz, S. Altweish, H. Dönmez, Y. Gürbüz, A. Demirci, E. Büyük, E. Ün Arslan, M. Ilhan, AS. Şahin, H. Vural. Investigation of Leptin Receptor and eNOS Gene Polymorphisms in Preeclamptic Umbilical Cords, World Journal of Gynecology & Women’s Health, 2018, 2641-6247,1,3,1-5.
F. Seçer Çelik, T. Çora, A. Kalayci Yigin. Investigation of genotoxic and cytotoxic effects of acrylamide in HEK293 cell line. Journal of Cancer Prevention and Current Research, 2018, 2373- 633X,9,5, 260-264.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fatma UYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fatma UYSAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Üreme sistemi, Epigenetik, DNA metilasyonu, infertilite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

1.F. UYSAL, G. SUKUR & O. CİNAR, DNMT enzymes differentially alter global DNA methylation in a stage-dependent manner during spermatogenesis, ANDROLOGIA, 0303-4569, 2022, Türkiye.

2.F. UYSAL, S. KAHVECİ, G. SUKUR & O. CİNAR, Embryo culture media differentially alter DNA methylating enzymes and global DNA methylation in embryos and oocytes, JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY, 2021, 1567-2379.

3.F. UYSAL, O. CİNAR & A. CAN, Knockdown of Dnmt1 and Dnmt3a gene expression disrupts preimplantation embryo development through global DNA methylation, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2021, 1058-0468.

4.F. UYSAL, E. G. KOSEBENT, H. S. TORU & S. OZTURK, Decreased expression of TERT and telomeric proteins as human ovaries age may cause telomere shortening, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2020, 1058- 0468.

5.F. T. CELİKKAN, C. MUNGAN, M. SUCU, F. UYSAL, S. K. HAYME, S. HAYME, N. KUSCU, S. OZKAVUKCU, C. CELİK-OZENCİ & A. CAN, PFA is superior to glyoxal in preserving oocyte, embryo, and stem cell proteins evidenced by super-resolution microscopical surveys of epitopes, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2020, 1058-0468, 37, 2, 369-384.

6.E. G. KOSEBENT, F. UYSAL & S. OZTURK, The altered expression of telomerase components and telomere-linked proteins may associate with ovarian aging in mouse, EXPERIMENTAL GERONTOLOGY, 2020, 0531-5565, 138.

7.F. UYSAL & S. OZTURK, The loss of global DNA methylation due to decreased DNMT expression in the postnatal mouse ovaries may associate with infertility emerging during ovarian aging, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2020, 0948-6143.

8.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. OZTURK, Decreased expression of DNA methyltransferases in the testes of patients with non-obstructive azoospermia leads to changes in global DNA methylation levels, REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 2019, 1031-3613, 31, 8, 1386-1394.

9.F. UYSAL & S. OZTURK, Embryonic poly(A)-binding protein is differently expressed and interacts with the messenger RNAs in the mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2019, 0730-2312, 120, 3, 4694-4709.

10.M. BULBUL, O. SİNEN, V. N. IZGUT-UYSAL, G. AKKOYUNLU, S. OZTURK & F. UYSAL, Peripheral apelin mediates stress-induced alterations in gastrointestinal motor functions depending on the nutritional status, CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 2019, 1440-1681, 46, 1, 29-39.

11.F. TEPEKOY, F. UYSAL, N. ACAR, I. USTUNEL & G. AKKOYUNLU, The effect of GnRH antagonist cetrorelix on Wnt signaling members in pubertal and adult mouse ovaries, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2019, 0948-6143.

12.S. ÖZTÜRK & F. UYSAL, Potential roles of the poly(A)-binding proteins in translational regulation during spermatogenesis, JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 2018, 0916-8818, 64(4), 289-296, 8.

13.F. UYSAL, S. OZTURK & G. AKKOYUNLU, Superovulation alters DNA methyltransferase protein expression in mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2018, 1058-0468, 35, 3, 503-513.

14.E. G. KÖŞEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Telomere length and telomerase activity during folliculogenesis in mammals, JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 2018, 06-8818, 64(6), 477-784, 8.

15.F. UYSAL & S. OZTURK, DNA Methyltransferases in Mammalian Oocytes, OOCYTES: MATERNAL INFORMATION AND FUNCTIONS, 2017, 0080-1844, 63, 211-222.

16.F. UYSAL, S. OZTURK & G. AKKOYUNLU, DNMT1, DNMT3A and DNMT3B proteins are differently expressed in mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY, 2017, 1567-2379, 48, 5-6, 417-426.

17.E. HİDİSOGLU, D. K. GOK, H. ER, D. AKPİNAR, F. UYSAL, G. AKKOYUNLU, S. OZEN, A. AGAR & P. YARGİCOGLU, 2100-MHz electromagnetic fields have different effects on visual evoked potentials and oxidant/antioxidant status depending on exposure duration, BRAIN RESEARCH, 2016, 0006-8993, 1635, 1-11.

18.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, DNA methyltransferases exhibit dynamic expression during spermatogenesis, REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, 2016, 1472-6483, 33 (6), 690-702, 13.

19.S. ÖZTÜRK & F. UYSAL, Poly(A)-binding proteins are required for translational regulation in vertebrate oocytes and early embryos, REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 2016, 1031-3613, 29 (10), 1890-1901, 12.

20.S. OZTURK, B. SOZEN, F. UYSAL, I. C. BASSORGUN, M. F. USTA, G. AKKOYUNLU & N. DEMİR, The poly(A)-binding protein genes, EPAB, PABPC1, and PABPC3 are differentially expressed in infertile men with non-obstructive azoospermia, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2016, 1058-0468, 33, 3, 335-348.

21.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Dynamic expression of DNA methyltransferases (DNMTs) in oocytes and early embryos, BIOCHIMIE, 2015, 0300-9084, 116, 103-13, 39.

22.G. AKKOYUNLU, F. TEPEKOY, A. BEBİS & F. UYSAL, Bilateral total ovarian hypoplasia in a Holstein Friesian heifer, ACTA HISTOCHEMICA, 2014, 0065-1281, 116, 8, 1519-1521.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.F. UYSAL, G. ŞÜKÜR & Ö. ÇINAR, HIGH-FAT DIET INDUCED OBESITY ALTERS Dnmt1 AND Dnmt3a LEVELS AND GLOBAL DNA METHYLATION IN MOUSE OVARY AND TESTES, Sözlü Sunum, ASRM, 17 Ekim 2021, 20 Ekim 2021.

2.F. UYSAL, Ö. ÇINAR & A. CAN, KNOCKDOWN OF Dnmt1 AND Dnmt3a ENZYMES DISRUPTS PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT BY AFFECTING GLOBAL DNA METHYLATION, Poster Sunumu, ASRM, 17 Ekim 2021, 20 Ekim 2021.

3. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Producing a Polyclonal Antibody Specific to Embryonic Poly(A)-binding Protein (EPAB) and characterizing EPAB protein expression in mouse somatic tissues, oocytes and early embryos, Poster Sunumu, ESHRE, 02 Temmuz 2017, 05 Temmuz 2017.

4. F. TEPEKÖY, F. UYSAL & G. AKKOYUNLU, Identification of Wnt signaling pathway components in bovine cumulus-oocyte complexes, Tam Metin Bildiri, The EMBO Workshop, 12 Haziran 2013, 15 Haziran 2013.

5. G. AKKOYUNLU, F. TEPEKÖY, F. UYSAL, Localization of WNT glycoproteins are varied through gonadotrophin dependence of postnatal mouse ovaries, Tam Metin Bildiri, The EMBO Workshop, 12 Haziran 2013, 15 Haziran 2013.

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

1. F. UYSAL & S. OZTURK, DNA Methyltransferases in Mammalian Oocytes, OOCYTES: MATERNAL INFORMATION AND FUNCTIONS. 2017.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, DNMT3L GENININ POSTNATAL FARE OVARYUM DOKULARINDAKI EKSPRESYONUNUN BELIRLENMESI, Poster Sunumu, TSRM 2018- Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

2. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, OVARYAN YASLANMA SÜRECINDE DNA METILASYONU VE DNMT GENLERININ EKSPRESYONU DEGISIM GÖSTERIR, Sözlü Sunum, TSRM
2018 - Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

3. E. G. KÖSEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, POSTNATAL FARE OVARYUM DOKULARINDA TELOMERAZ, TRF1, TRF2, POT1 GENLERININ EKSPRESYON SEVIYELERININ BELIRLENMESI, Sözlü Sunum, TSRM 2018 - Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

4. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Embriyonik poli(A)-baglanma proteini (EPAB), fare oosit ve erken dönem embriyolarda farkl düzeylerde eksprese edilir ve belirli mRNAlar ile iliski kurar, Sözlü Sunum, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

5. F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Non-obstrüktif azospermi tanl hasta testis dokularnda DNA metiltransferaz protein ekspresyonu ve global DNA metilasyon düzeyinin belirlenmesi, Poster Sunumu, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

6. E. G. KÖSEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Postnatal fare ovaryum dokularnda telomeraz, Trf1 ve Trf2 genlerinin mRNA ve protein ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, Sözlü Sunum, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi,10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

7. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Embriyonik Poli(A)-Baglanma Proteinine Özgü Poliklonal Antikor Üretimi, Sözlü Sunum, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

8. F. UYSAL, S. ÖZTÜRK & G. AKKOYUNLU, Fare oosit ve preimplantasyon dönem embriyolarda DNMT1, DNMT3A ve DNMT3B proteinlerinin göreli ekspresyon düzeyleri ile hücre içi yerlesimlerinin belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

9. F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Non-obstrüktif Azospermi Tanılı Erkek Hastalarda DNMT3A ve DNMT3B Proteinlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

10. S. ÇELIK, F. UYSAL, F. TOPAL ÇELIKKAN, I. S. ÖZKAVUKCU, G. AKKOYUNLU & Ç. ÇELIK ÖZENCI, Yavas dondurma teknigi sçan ovaryumlarnda DNA metiltransferaz proteinlerinin ekspresyonlarn degistirir, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

11. F. UYSAL, S. ÖZTÜRK & G. AKKOYUNLU, Süperovulasyon, Fare Oosit ve Erken Dönem Embriyolardaki DNA Metiltransferaz (DNMT) Proteinlerinin Ekspresyonlarn Degistirir, Poster Sunumu, V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dernegi Kongresi, 28 Ekim 2015, 31 Ekim 2015.

12. F. UYSAL, B. SÖZEN, S. ÖZTÜRK, C. I. BASSORGUN, M. F. USTA, G. AKKOYUNLU & N. DEMIR, Infertil erkek testis dokularnda PABPC1 ve PABPC3 proteinlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, Sözlü Sunum, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.

13. S. ÖZTÜRK, B. SÖZEN, F. UYSAL, C. I. BASSORGUN, M. F. USTA & N. DEMIR, Infertil erkek testis dokularnda ePABP, PABPC1 ve PABPC3 genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.

14. F. TEPEKÖY, F. UYSAL & G. AKKOYUNLU, DOGUM SONRASI DÖNEMIN FARKLI EVRELERINDEKI FARE OVARYUMLARINDA WNT GLIKOPROTEINLERININ YERLESIMLERI , Poster Sunumu, 21. ULUSAL ELEKTRON MIKROSKOPI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI) , 28 Mayıs 2013, 31 Mayıs 2013.

15. G. AKKOYUNLU, S. OZER, F. TEPEKÖY & F. UYSAL, HIPOKSI MODELI UYGULANAN SIÇANLARDA CONNEXIN 43 ve ZONA PELLUCIDA 1’İN OVARYUMDAKI LOKALIZASYONU, Poster Sunumu, 21. ULUSAL ELEKTRON MIKROSKOPI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI) , 28 Mayıs 2013, 31 Mayıs 2013.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Funda KOCAAY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Funda KOCAAY

Osmangazi Üniversitesi 1998 Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Halk Sağlığı
İş sağlığı
Mikrobiyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kocaay, Funda, Fatih Yığman, et al. “Initial Adaptation Study of COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI) to Turkish Sample.” Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, vol. 4, no. 2, 2022, pp. 148–53, doi:10.35365//ctjpp.22.2.04.
Kocaay, Funda, Berin Tuğtağ Demir, et al. “UZAKTAN EĞİTİMDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN HAZIRBULUNUŞLUK VE TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ.” EMI Journal, vol. 6, no. 10, 2022, pp. 56–70.
Kocaay, Funda, and Burcu Küçük Bİçer. Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Algısının Değerlendirilmesi Evaluation of Occupational Health and Safety Competence Perception of Healthcare. no. 2, 2022, pp. 274–79.
Kocaay, Funda, and Mine Ocaktan. “Development of a Turkish Occupational Health and Safety Perceived Competency Scale.” International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries, vol. 5, no. 8, 2021, pp. 1–12.


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Göksemin Fatma ŞENGÜL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Göksemin Fatma ŞENGÜL

Bilkent Üniversitesi 2015 Georg August Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2015-2018 Bilkent Üniversitesi, UNAM, Master öğrencisi
2018-2022 Georg August Ünivesitesi, Hücresel Biyokimya Bölümü, Doktora öğrencisi

Araştırma Alanları

Sinir bilim
Sinir kimyası
Hücresel Biyokimya
Biochemistry
Nörodejeneratif, nörogelişimsel hastalıklar
Yaşlanma, aralıklı oruç diyeti
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

D. Celebi-Birand, N.I. Ardic, E.T. Karoglu-Eravsar, G.F. Sengul, H. Kafaligonul, and M.M. Adams. Dietary and Pharmacological Interventions that Inhibit Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) Activity Alter the Brain Expression Levels of Neurogenic and Glial Markers in An Age- and Treatment-Dependent Manner. Rejuvenation Research. 2020 Dec;23(6):485-497. doi: 10.1089/rej.2019.2297. Epub 2020 May 19. PMID: 32279604.
A2. Mishra, R., Sengül, G.F., Candiello, E. and Schu, P. Synaptic AP2 CCV life cycle regulation by the Eps15, ITSN1, Sgip1/AP2, synaptojanin1 interactome. Sci. Rep 11, 8007 (2021). https://www.nature.com/articles/s41598-021-87591-3.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gülbahar BÖYÜK ÖZCAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gülbahar BÖYÜK ÖZCAN

Gazi Üniversitesi 2007 Kırıkkale Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Araştırma Merkezi-2010-2015
Baylor Üniversitesi Tıp merkezi Dallas/Teksas Amerika - 2015-2016
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi - 2018-2020

Araştırma Alanları

Hücre Fizyolojisi,
diyabet,
kök hücre ve kanser hücre kültürü,
adacık hücre izolasyonu ve nakli,
iyi ürün uygulamaları (cGMP) şartlarında çalışmak ve
deneysel hayvan çalışmaları.
Sinirbilim
Elektrodermal aktivite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Dagli Gul, A. S., Boyuk Ozcan, G., & Arihan, O. (2024). Silibinin as a promising treatment for diabetes: Insights into behavioral and metabolic changes in an animal model. Food Science & Nutrition.
2. Boyuk, Gulbahar; Dolu, Nazan; Aksoy, Busra. Effect of Boron on Sympathetic Skin Response in Rats. Indian Journal of Dermatology 68(6):p 723, Nov–Dec 2023. | DOI: 10.4103/ijd.ijd_7_22
3. Bayraktar, B., Tekce, E., Genç, M., Kaya, H., Özcan, G. B., Aydemir, Ş., Kotan, C G,., Takma, C., Ürüşan, H., Aksakal, V., Paksoy, Z., Atalay, B., Laçin, B. B., Toprak, B & Ülker, U. (2023). Relationship of progranulin response with some physio-biochemical parameters in Akkaraman sheep. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 60(4). 10.21162/PAKJAS/23.223
4. Bayraktar, B., Tekce, E., Bayraktar, S., Böyük, G., Takma, Ç., Aksakal, V., ... & Gürbüz, A. B. (2023). Investigation of endocrine response of thyroid and intestinal and adipose tissues due to the addition of Moringa oleifera essential oil in diet for quails exposed to heat stress. Revista Brasileira de Zootecnia, 52.
5. Baba B, Çalışkan M, Böyük G, Hacışevki A. ‘Chemical Chaperone PBA Attenuates ER Stress and Upregulates SOCS3 Expression as a Regulator of Leptin Signaling’ Biochemistry (Moscow), 2021, Vol. 86, No. 4
6. Boyuk G, Yigit AA, Aydogan İ.; Co-culture of rat luteal cells with islet cells enhances islet viability and revascularization. In Vitro Cellular & Developmental Biology- Animal, Volume 54, Issue 9, pp 640–647. 2018
7. Yoshimatsu G, Kunnathodi F, Saravanan PB, Shahbazov R, Chang C, Darden CM, Zurawski S, Boyuk G, Kanak MA, Levy MF, Naziruddin B, Lawrence MC. “Pancreatic Beta Cell-derived IP- 10/CXCL10 Isletokine Mediates Early Loss of Graft Function in Islet Cell Transplantation”. Diabetes. 2017 Aug 30. db170578.
8. Karakose M, Pinarli FA, Arslan MS, Boyuk G, Boztok B, Albayrak A, Ulus AT, Cakal E, Delibasi T “Comparison of the Ovary and Kidney as Sites for Islet Transplantation in Diabetic Rats.” Transplantation Proceedings. 8.31.2016.
9. Bilen S, Pinarli F, Ak F, Fadillioglu E, Albayrak A, Boyuk G, Guler OG, Erden G, Ulus AT, Delibasi T. “Treatment Efficacy with Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells and Minocycline in Rats After Cerebral Ischemic Injury.” Stem Cell Rev. 2012 Dec 20

Alan İndeks/ TR indeks Dergilerde yayınlanan makaleler
1. Boyuk G, Yigit A.A 'Effects of Medıum Supplements on Vıabılıty and Functıonalıty in Long-Term Cultured Islet Cells'. Journal of Applied Biological Sciences. 16(2): 353-365, (2022).

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Feyat M S., Mercan S., Çalışır E., Böyük G., Arpaslan Pınarlı F., Fadıllıoğlu E., Delibaşı T. “Pancreatic Beta Cell Purification by Flow Cytometer and a Modified Rat Pancreatic Islet Cell Isolation Method” NİCHE Journal of Cellular Therapy and Regenerative Medicine -2014
2. Ateş,M., Alpaslan Pinarli, F.,, TakeKaplanoğlu,G., Tiryaki, M.,, Mercan, S., Erdoğan, D., Boyuk, G., Topaloğlu, O.,Yesilyurt, A. ‘A Modified Method for Isolation of Rat Hepatocyte:Saving Time Increases Viability’ NİCHE Journal of Cellular Therapy and Regenerative Medicine April-2012.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Böyük G. ‘Diyabetli Hastalara Uygulanan Alternatif Tedavi Yöntemleri’. Sağlık Bilimleri Çalışmaları. : IKSAD International Publishing House; p.17-36 (2019).
2. Böyük G. ‘Adacık Naklinin Başarılı Olması İçin Gerekli İmmun Baskılayıcı Tedaviler’. Sağlık Bilimleri Çalışmaları. : IKSAD International Publishing House; p.3-15 (2019).
3. Böyük G. ‘Kök Hücrelerin Farklı Tipte Hücrelere Dediferensıyasyonu’ Bilim ve Teknoloji Araştırmaları. Çizgi Kitabevi; p.132-140 (2019).
4. Böyük G. ‘Üreme Fizyolojisi’. Sağlık Bilimleri için Fizyoloji. Akademisyen Kitabevi. P: 271-303. (2020).
5. Böyük G 'Diyabette Epigenetik Değişiklikler' Patofizyolojik Süreçlerde Oksidatif Stres ve Epigenetik.: IKSAD International Publishing House; p:3-25 (2023)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yiğit AA, Böyük G, Kabakçi R. Dişi Ratlarda Üreme Fizyolojisi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2019; 12(2):163-167.

Diğer yayınlar

1. Yigit AA, Örscelik EÜ, Boyuk G, Tiryaki M, Alpaslan Pınarlı F. “Investigation of the Achievability of Stem Cells Derived from Luteal cells in Rats”. Acta Physiologica, 2018
2. Boyuk G, Yigit AA. “Can Luteal Cell Co-Cultures be an Alternative for Reduction of the Immunorejection in Islet Transplants?”. Acta Physiologica”, 2018;
3. Yiğit, A. A., Böyük, G.“The effect of the Luteal cells cocultured with islet cells on cell viability and functionality in rats”. Acto Phsiologica 221, 226-226,2017.
4. Boyuk G, Yigit AA. The Effects the Rat Luteal Cells on Islet Cells Revascularization and Immune Response. Acto Phsiologica, 2017; 221:40-40
5. Dağlı Gül, AŞ., Er Pişkin, R., Böyük, G., Fadıllıoğlu, E. “The effect of Carvacrol on Viability/Apoptosis rate of isolated langerhans islets in vitro”. Acto Phsiologica 221, 110-110,2017.
6. Lawrence M.C., Yoshimatsu G., Balaji P., Chang C., Darden C., Boyuk G.. Naziruddin B. “Calcineurin and NFAT Mediate Islet Inflammation by Regulation of CXCL10/IP-10 Gene Expression and Secretion in Pancreatic Beta Cells”. DIABETES (65), A25-A25. 2016.6.1.
7. Darden C M., Balaji P., Yoshimatsu G., Boyuk G., Chang C., Naziruddin B, Lawrence M.C. “Induction of Alpha-Cell Differentiation from Islet-derived Mesenchymal Stem Cells by a Calcineurin and NFATc2 Pathway”. DIABETES. (65), A538-A538. 2016.6.1.
8. Darden C M., Balaji P., Yoshimatsu G., Boyuk G., Chang C., Naziruddin B, Lawrence M.C. “Regulation of Glucagon Gene Expression by Calcineurin/NFAT and ERK1/2 Signaling”. DIABETES (65), A539-A539. 2016.6.1.
9. Balaji P., Darden C., Yoshimatsu G., Boyuk G., Chang C., Lawrence M C., Naziruddin B. “Exosomal Compartmentalization and Release of microRNA375 from Human Pancreatic Islets”. DIABETES (65) A630-A630, 2016.6.1.
10. Feyat M S., Mercan S., Çalışır E., Böyük G., Arpaslan Pınarlı F., Fadıllıoğlu E., Delibaşı T. “Pancreatic Beta Cell Purification by Flow Cytometer and a Modified Rat Pancreatic Islet Cell Isolation Method” Acta Physiologica 3(1):1-8 · January 2016.
11. Yiğit A A., Böyük G., Delibaşı T. “An Optimization of Long Term Culture of Rat Islet Cells”. Acta Physiologica, 215.92.2015.
12. Mercan S., Böyük G., Feyat M S., Çalışkan M., Böyük S., Sucularlı C., Fadıllıoğlu E., Delibaşı T. "Results of Islet Cell Isolations from the Tail Section of the Human Pancreas” Acta Physiologica 215:32-32 · September 2015.
13. Arslan MA, Fadillioglu E, Pinarli F, Boyuk G, Ulus A, Sahingol S, Cakal E, Delibasi T. “Islet Cell Sparing Effects of Bee-Venom in Rat Pancreas.” Transplantation, 2014.
14. Giniş Z, Öztürk G, Uçar F, Erden G, Böyük G, Mercan S, Fadillioğlu E, Delibaşi T. “Investıgatıon Of Effects Of Humıc Acıd On Prooxıdant And Antıoxıdant Balance In Rats”. Turkish Journal of Biochemistry, 2012; 37.346-346.Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gülşen KAYNAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gülşen KAYNAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hikmet Taner TEKER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hikmet Taner TEKER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA

Erciyes Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Yüz Plastik Cerrahi, Rinoloji, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SAĞIT MUSTAFA, HIRA İBRAHİM, POLAT HALİL, AKAY EBRU, YAŞAR MEHMET. (2016). A Rare Cause of Hoarseness: Laryngeal Verruca Vulgaris. Journal of Craniofacial Surgery, 27(4), e397-8., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002670.

BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, AKAY EBRU, HIRA İBRAHİM, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). The protective role of tetramethylpyrazine against cisplatin-induced ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 94, 1-7. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.005.

DOĞAN MURAT, POLAT HALİL, YAŞAR MEHMET, BAYRAM ALİ, KARATAŞ DURAN, HIRA İBRAHİM, KALE AHMET, ŞENEL FATMA, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 140-144. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.023.

HIRA İBRAHİM, ŞAHİN MUSTAFA, BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, KARAMAN HATİCE, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Epithelial-myoepithelialcarcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea. North Clin Istanb., 6(4), 404-406. Doi: 10.14744/nci.2018.25932. eCollection 2019.

HIRA İBRAHİM, TOFAR MEHMET, BAYRAM ALİ, YAŞAR MEHMET, MUTLU CEMİL, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turkish Archives of Otolaryngology, 57(4), 187-190. Doi: 10.5152/tao.2019.4096.

ÖZCAN İBRAHİM, HIRA İBRAHİM, KAYA ALTAN, YAŞAR MEHMET, DOĞAN MURAT, MUTLU CEMİL. (2020) The prognostic and predictive value of platelet parameters in diabetic and nondiabetic patients with sudden sensorineural hearing loss. Open Life Sciences 2020; 15: 884–889. Doi: 10.1515/biol-2020-0083.

HIRA İBRAHİM, YAŞAR MEHMET, KAYA ALTAN, BAYRAM ALİ, ÖZCAN İBRAHİM. (2021) Prognostic Value of Fibrinogen/HDL Ratio in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Int Adv Otol 2021 • Doi: 10.5152/iao.2020.7438

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Leyla ALMA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Leyla ALMA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mohammadreza DASTOURI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mohammadreza DASTOURI

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları

Kök hücre ve Rejeneratif Tıp,
Eksozomlar,
Hücrenin Yeniden Programlanması,
Hücre farklılaşması,
Natural Killer hücreler ve immünoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Selected Publications:

1. Yusuf Kucukbagriacik, Mohammadreza Dastouri, Humeyra Yilmaz, Evrim Gunes Altuntas. The Apoptotic Effect of The Lycopodium Clavatum Extracts on MCF-7 Human Breast Cancer Cells. Medical Oncology doi.org/10.21203/rs.3.rs-2919373/v1 Published May 2023. doi.org/10.21203/rs.3.rs-3029849/v1. Published June 2023

2. Mohammadreza Dastouri, Nil Kilic, Humeyra Yilmaz. The Apoptotic Effects of NK-92 Cells Stimulated with an anti-CD226 Antibody on MDA-MB-231 Triple-Negative Breast Cancer Cells. Medical Oncology doi.org/10.21203/rs.3.rs-2919373/v1 Published May 2023.

3. Nil Kilic, Mohammadreza Dastouri, Irfan Kandemir, Erkan Yilmaz. Effects of KIR2DL4-Stimulated NK-92 Cells on the Apoptotic Pathways of HER2+/HER2- Breast Cancer Cells. Medical Oncology https://doi.org/10.1007/s12032-023-02009-6, Published March 2023.

4. Mohammadreza Dastouri, Hilal Ozdag, Ahmet Ruchan Akar, Alp Can. Differentiation and Molecular Characterization of Endothelial Progenitor and Smooth Muscle Cells from Induced Pluripotent Stem Cells. Bioimpacts, doi: 10.34172/bi.2022.24132 | Published on: 2022 Feb 21.

5. Yusuf Kucukbagriacik, Mohammadreza Dastouri, Elcin Ozgur-Buyukatalay, Ozen Akarca Dizakar, Korkut Yegin. Investigation of oxidative damage, antioxidant balance, DNA repair genes, and apoptosis due to radiofrequency-induced adaptive response in mice. Electromagnetic Biology and Medicine. https://doi.org/10.1080/15368378.2022.2117187, Published Sep 2022.

6. Neda Roshanravanan , Reza Mahdavi , Mohammad Asghari Jafarabadi , Effat Alizadeh , Abed Ghavami , Yalda Rahbar Saadat , Naimeh Mesri Alamdari , Mohammadreza Dastouri , Shahriar Alipour , Alireza Ostadrahim. The effects of sodium butyrate and high-performance inulin supplementation on the promotion of gut bacterium Akkermansia muciniphila growth and alterations in miR-375 and KLF5 expression in type 2 diabetic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. European Journal of Integrative Medicine 18 (2018) 1–7.

7. Neda Roshanravan, Reza Mahdavi, Effat Alizadeh, Abed Ghavami, Yalda Rahbar Saadat, Naimeh Mesri Alamdari, Shahriar Alipour, Mohammadreza Dastouri, Alireza Ostadrahimi. The effects of sodium butyrate and inulin supplementation on angiotensin signaling pathway via promotion of Akkermansia muciniphila abundance in type 2 diabetes; A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Cardiovasc Thorac Res, 2017, 9(4), 183-190.

8. Evrim Gunes Altuntas , Hatice Yildizhan , Mohammadreza Dastouri , Duygu Ozel Demiralp. Proteomic View on Gluten Structure in Different Types Of Flour And Bread Samples By Using Bottom-Up Proteomics And Ft-Ir Spectroscopy. Gida The Journal of Food E-ISSN 1309-6273, ISSN 1300-3070 (2022).

9. MR Dastouri, A Karadag, A Can, AR Akar. Angiogenic potential of endothelial progenitor cells derived from induced pluripotent stem cells, 2016, FEBS Journal 283, 311-311.

10. A Karadag, T Ozkan, AE Akpinar, M Dastouri, GD Cubukcuoglu, S Durdu, Genome-wide analysis of hypoxic stress response in human cardiomyocytes.2016, FEBS Journal 283, 310-311

11. M.R. Dastouri, A Karadag, D Balci, GÇ Deniz, S Durdu, A Can, A Akar In vitro generation of endothelial
progenitor cells differentiated from mouse induced pluripotent stem cells. 2014 The Febs Journal 281

12. A Karadağ, G Çubukçuoğlu Deniz, M.R. Dastouri, S Durdu, Y Hekmatshoar, M Davidson, M Uğur, H Özdağ, A Can, A Akar, A Sunguroğlu. Cell fusion following cardiomyocyte and mesenchymal stem cell co-culture and functional evaluation of cellular changes. 2014, The Febs Journal. 281

13. Durdu S, Deniz GC, Dogan A, Zaim C, Karadag A, Dastouri MR, Akar AR. Stem cell-mediated cardiovascular repair. Can J Physiol Pharmacol. 2012 Mar; 90(3):337-51. Epub 2012 Mar 6. PMID: 22394394

14. Deniz GC, Durdu S, Karadağ A, Zaim Ç, Dastouri R, Akar AR. Cell Therapy for Peripheral Arterial Disease: Cellular and Molecular Aspect. Damar Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Vascular Surgery) 2012 21(2): 101-9.

15. Dastouri, M. R., K. Fakhimzadeh, J. Shayeg, J. Dolgari-Sharaf, M. R. Valilou, and N. Maheri-Sis. 2008. Evaluating the antibacterial activity of the honey through the MIC method on some dermal and intestinal pathogenic Bacteria. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(4): 409-412.

16. Human cardiac organoids: A recent revolution in disease modeling and regenerative medicine. Neda Roshanravan, Samad Ghaffari, Sepideh Bastani, Sara Pahlavan, Samira Asghari, Mohammad Amin Doustvandi, Sepideh Jalilzadeh-Razin, Mohammadreza Dastouri. Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 15 (2), 68;

17. A glance at the application of CRISPR/Cas9 gene-editing technology in cardiovascular diseases. Neda Roshanravan, Helda Tutunchi, Farzad Najafipour, Mohammadreza Dastouri, Samad Ghaffari, Alireza Jebeli. Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 14 (2), 77

18. Butyrate Lowered Hs-crp Levels Through İnhibition of Mir-200c Expression in Diabetic Patients. N Roshanravan, A Ostadrahimi, N mesri Alamdari, MR Dastouri. American Journal of Cardiology 121 (8), e105-e106

Book Chapters:

1. Endothelium: molecular aspects of metabolic disorder. Chapter 4) "Origin of endothelial progenitor cells and their functions".Prof. Dr. Alp CAN (Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology) Mohammad Reza DASTOURI (Ankara University, Institute of Biotechnology, Ankara, Turkey) http://www.scipub.net/medical-science/index.html

2. Reviews In medical health science methodology, Research, and practice. Chapter VI: Yusuf Kucukbagriacik & Mohammadreza Dastouri. Mechanisms of Formation of Adaptation

3. Delivery Strategies Used in the Generation of Induced Pluripotent Stem Cells. Humeyra YILMAZ, Yusuf KUCUKBAGRIACIK, Sila KARAKUS,Mohammad Reza DASTOURI “New Trends in Health Sciences”

4. Natural Killer Cells and Cancer Immunotherapy. N Kiliç, M Dastouri, I Kandemir.Current Advances in Medicine-Iii, 155

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ

Delhi Üniversitesi 2011 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Jamia Millia Islamia Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yabancı Diller Eğitimi ve Araştırmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE SUCCESS IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE, https://oaji.net/articles/2017/515-1488838904.pdf


2. Turkish Language and Turkish Literature Teaching in India and Yunus
Emre Institute, https://johschool.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=51634


3. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretimi-9786058006010,
Pegem Akademi Yayıncılık.


4. Needs Analysis in Turkish Teaching as a Foreign Language and Second Language: India as an Example, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/25853/MINHAJ%20MOHD%20tez%2010422097.pdf?sequence=2


5. Evaluating the use of Online Digital Applications by Learners of Turkish as a Foreign Language ,http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf


6. Hindistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Dijital Uygulamaların Kullanımı, VIII. INTERNATIONALCONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

7. Problems Encountered in Writing Skills of Indian Students in Teaching Turkish as Foreign Language

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Naz DİZECİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Naz DİZECİ

Ankara Üniversitesi 2003 Ankara Üniversitesi - Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi (2014-2016)
Ankara Üniversitesi (2016-2018)

Araştırma Alanları

Kanser Biyolojisi, Hücre Ölüm Mekanizması, Endoplazmik Retikulum Stresi, Antioksidan Savunma Sistemi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A1. DIZECI, N., ONAR,O., KARACA,B., DEMIRTAS,N., COLERI CIHAN, A., YILDIRIM, O. Comparison the Chemical Composition and Biological Effects of Two Clitocybe Species: Clitocybe nebularis and Clitocybe geotropa. Mycologia, 2021, DOI: 10.1080/00275514.2021.1951076, (Science Citation Index-SCI).

A2. DIZECI, N., ONAR,O., KARACA,B., AKATA, I., COLERI CIHAN, A., YILDIRIM, O. The Remarkable Antibiofilm Activity of the Sweet Tooth Mushroom, Hydnum repandum (Agaricomycetes), Displaying Synergetic Interactions with Antibiotics, International Journal of Medicinal Mushrooms, 23(10):45 – 60 (2021),(Science Citation Index-SCI).

A3. SHOMALI, N., ONAR, O., KARACA, B., DEMIRTAS, N., COLERI CIHAN, A., AKATA, I., YILDIRIMA., O. Antioxidant, Anticancer, Antimicrobial, and Antibiofilm Properties of the Culinary-Medicinal Fairy Ring Mushroom, Marasmius oreades (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 2019;21(6):571-582, (Science Citation Index-SCI).

A4. SHOMALI MOGHADDAM, N., ERYILMAZ, M., ALTANLAR, N., YILDIRIM, O. Antimicrobial Activity of Some Turkish Medicinal Plants. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019;32(3):947-951, (Science Citation Index-SCI).

A5. SHOMALI MOGHADDAM, N., ONAR, O., ALKAN, T., DEMIRTAS, N., AKATA, I., YILDIRIM, O. Investigation of Polyphenol Composition, Antioxidant, Antimicrobial and Detoxification Properties of Some Medicinal Mushrooms from Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019;16(2):155-160, (Emerging Sources Citation Index-ESCI).

A6. TELKOPARAN AKILLILAR, P., TUGLU, Y., SHOMALI MOGHADDAM, N. Anticancer, Antioxidant Properties and Phenolic, Flavonoid Composition of Heracleum platytaenium Plant Methanolic Extracts. Journal of Research in Pharmacy, 2018; 22(3): 396-404, (Emerging Sources Citation Index-ESCI).

A7. SHOMALI MOGHADDAM, N., GUL, N., GOKALP OZKORKMAZ, E., OZLUK, A. Lectin Histochemistry of Agrotis segetum Midgut Cells and Peritrophic Membrane. Gazi University Journal of Science, 2018;31(4): 1022-1031, (Emerging Sources Citation Index-ESCI) .

A8. GUNEŞ, M.G., SHARRO ABDALRAHMAN, K., SHOMALI MOGHADDAM, N., ISGOR, B.S., YILDIRIM, O. Screening The Effects of Methanol Extracts of The Diplotaxis tenuifolia and Reseda lutea on The Enzymatic Antioxidant Defense Systems and Aldose Reductase Activity. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018;15(1):97-10, (Emerging Sources Citation Index-ESCI).

A9. KOÇ, S., İŞGÖR, S.B., İŞGÖR,Y.G., SHOMALI MOGHADDAM, N., ALTUNER, E.M., YILDIRIM, O. 2015. The Potential Medicinal Value of Plants from Asteraceae Family with Antioxidant Defense Enzymes as Biological Targets. Pharmaceutical Biology, 2015;53(5), 746-751. (Science Citation Index-SCI).

A10. SHOMALI MOGHADDAM, N., ISGOR, S.B., ISGOR, Y.G., GEVEN, F. and YILDIRIM, O. Evaluation of Selected Plants for Their Detoxifying Effect via Antioxidant Defense System Enzymes. Fresenius Environmental Bulletin, 2015;24(1), 63-70.(Science Citation Index-SCI).

A11. GÜNEŞ, M.G., İŞGÖR, S.B., İŞGÖR, Y.G., SHOMALI MOGHADDAM, N., GEVEN, F and YILDIRIM, O. The Effects of Eryngium campestre Extracts on Glutathione-S-transferase, Glutathione Peroxidase and Catalase Enzyme Activities. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014;11(3), 339-346, (Emerging Sources Citation Index (ESCI).


B1. SHOMALI MOGHADDAM N, ONAR O, AKATA I, YILDIRIM O. Investigation of Polyphenol Contents and Antioxidant Activities of Lactarius delicious and Lactarius salmonicolor Mushrooms. (12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. June 26-29, 2018 Ankara – Turkey).

B2. SHOMALI MOGHADDAM N, ONAR O, AKATA I, YILDIRIM O. Anticancer and Anti-Inflammatory Activities of Edible Mushroom Hydnum Repandum. (12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. June 26-29, 2018 Ankara – Turkey).

B3. SHOMALI MOGHADDAM N, ONAR O, AKATA I, YILDIRIM O. Antioxidant Activity of Russula delica Mushroom and Its Modulatory Effect on Glutathione Peroxidase Enzyme. (4th International Congress on Applied Biological Sciences, 03-05 May 2018, Eskişehir / Turkey).

B4. SHOMALI MOGHADDAM N, AKATA I, YILDIRIM Ö. Investigation of Polyphenol Composition and Antioxidant Activities of Lycoperdon molle and Lycoperdon lividum Species. (2nd International Gazi Pharma Symposium Series, 11-13 October 2017, Ankara / Turkey).

B5. SHOMALI MOGHADDAM N, AKATA I, YILDIRIM Ö. Investigation of Antioxidant Activity and Detoxification Properties of Ethanolic Extract from Ramaria flava Mushroom. (1th International Eurasia Mycology Congress, 03 – 05 July 2017, Manisa / Turkey).

B6. SHOMALI MOGHADDAM N, AKATA I, YILDIRIM Ö. Antioxidant Properties of Ethanolic Extract of Pleurotus ostreatus Mushroom. (1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants –natural and healthy life, 10-12 May 2017, Konya/Turkey).

B7. SHOMALI MOGHADDAM N, YILDIRIM Ö. Screenıng Effects of Methanol Extracts of The Diplotaxis tenuifolia and Reseda lutea on The Glutathione-S-transferase Enzyme Activity. (1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants –natural and healthy life, 10-12 May 2017, Konya/Turkey).

B8. KARACA B, SHOMALI MOGHADDAM N, KARAKAYA AB, CORELI CIHAN A, YILDIRIM Ö. Evaluation of Pleurotus ostreatus Extracts for its Potential Antibiofilm Activity. (1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants –natural and healthy life, 10-12 May 2017, Konya/Turkey).

B9. TUĞLU YB, TELKOPARAN AKILLILAR P, SHOMALI N. The Effect of Heracleum platytaenium Plant on Breast Cancer and the Determination of the Amount of Some Phenolic-Flovonoid Compounds and Enzyme Activity.(The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Antalya/Turkey).

B10. SHOMALİ MOGHADDAM, N., ONAR, O., ALKAN, T., AKATA, I., YILDIRIM, Ö. (2016). Antioxidant Properties of Russula chloroides, Ganoderma adspersum and Inonotus hispidus Extracts and Their Effects on Glutathion-S-transferase Activity (2nd International Congress of Forensic Toxicology 26-30 May 2016, Ankara).

B11. Dizeci, N. (2022). Investigation of Phenolic Compounds and Pharmaceutical Effects of Edible Mushroom Ramaria flava. (The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, May 26-28, 2022, Gaziantep).

B12. Dizeci, N. (2022). Lipotoksisite Kaynaklı Endoplazmik Retikulum Stresinde Protein Kinaz R’nin Rolü. (10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 27 / 28 August 2022, Ankara).

C1. SHOMALI MOGHADDAM N, ONAR O, AKATA I, YILDIRIM O. Evaluation of Anticancer and Antioxidant Activities of Lycoperdon sp. (7. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi & 1. Temel Onkoloji Kongresi, 11-14, 2018 Ekim Seferihisar/ Turkey).

C2. SHOMALİ MOGHADDAM, N., Onar, O., Akata, I., Yıldırım, Ö. (2016). Screening Antioxidant and Antimicrobial Properties of Polyporus squamosus, Cantharellus cibarius Extracts and Their Effects on Glutathione-S-transferase Activity (6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Konya).

C3. KOÇ, S., İŞGÖR, S.B., İŞGÖR,Y.G., SHOMALI MOGHADDAM, N., ALTUNER, E.M., YILDIRIM, O. (2013). The Analysis of Asteraceae Species for Antioxidant Effectiveness by Chemical Methods and Their Antimicrobial Properties (XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2013, Kuşadası).

K1. DİZECİ, N. (2022). "Kanser Araştırmalarında Proteomiks Tekniklerin Kullanımı" (Kitap Bölümü; "Sağlıkta Son Trendler II").

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. “Agrotis segetum (Denis ve Shiff.) (Lepidoptera:Noctuidae) Orta Bağırsak Hücrelerine Lektinlerin Bağlanması” Tübitak Temel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No: 109T533, 2009-2010 (Araştırmacı).

2. ‘’Ankara’nın Etrafından Toplanan Bitkilerin Antioksidan ve Antikanser Değerlendirilmesi ’’ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No: 13L4240003, 2012-2013 (Araştırmacı).

3. “Lipotoksisite Kaynaklı Endoplazmik Retikulum Stresinde Protein Kinaz R’nin Rolü” 2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı (BİDEB-TÜBİTAK), Proje No: 1059B161400959, 2015-2016 (Yürütücü).

4. ‘’Bazı Makrofungus Özütlerinin Ksenobiyotik Metabolizma Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri ve Antikanser Değerlendirmeleri’’ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No: 16H0430011, 2016-2017 (Araştırmacı).

5. ‘’Karadeniz Bölgesinden Toplanan Bazı Yenilebilir Mantar Türlerinin Biyokimyasal İçerikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi’’ 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı – TÜBİTAK, Proje No: 16Z125, 2017-2018 (Araştırmacı-Bursiyer).

6. ‘’Halk Arasında Tıbbi Mantar Olarak Tanınan Lycoperdon molle ve Lycoperdon lividum Türlerinin Antioksidan ve Antikanser Etkisinin Değerlendirilmesi’’ Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje No: 17B0430002, 2017-2018 (Araştırmacı).Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sema GÜLER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sema GÜLER

Hacettepe Üniversitesi 1998 Necmettin Erbakan Üniv. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Mamak Dr. Emre Demir Sağlık Ocağı (1999-2006)
Ankara T.C. SB. SBÜ. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006-2010)
Ankara Mamak Toplum Sağlığı Merkezi (2010-2011)
Konya Karatay Toplum Sağlığı Merkezi (2011-2012)
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü (2013-2018)
Konya 85 No lu ASM (2018- 2019)
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü (2019-2021)
Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi(2021-2022)


Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


1.Balçık Şahin Ö., Dağdaş S., Keser Güler S., Özet G., Oymak A., Çelik Z., Zengin N., Öksüzoğlu B., Aylı M., Dinçer S., Albayrak M., “Otolog Periferik Kök Hücre Toplama Rejimlerinin CD34(+) Hücre Sayısı Üzerine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi ”, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:640-647
7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Aksoyoğlu İ., Eser N., Dağdaş S., Özet G., Ceran F., Çelik Z., Oymak A., Keser Güler S., Zengin N., Dinçer S., Aylı Ülker M., Demirer T., “1999-2007 yılları arası ANEAH hematoloji-kök hücre nakli birimi aferez ünitesi allogeneik kök hücre nakli yapılan hasta ve donör verileri,” poster no:P06-01, II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 2007.

2. Şahin Balçık Ö, Dağdaş S., Ceran F., Yokuş O., Albayrak M.,Oymak A.,Keser Güler S., Özet G.,
“ Allogenik Kök Hücre Nakli Yapılan Aplastik Anemili Olguda Paranasal Sinüz Aspergillozisinde Kombine Antifungal Tedavi ” 29 Ref. No: 17 ,4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Uludağ Bursa, 2007.

3. Dağdaş S, Özet G, Yılmaz M, Ceran F, Albayrak M, Güler S, Balçık Ö., “Akut Myeloblastik ve akut lenfoblastik lösemili hastalarda serum endostatin düzeylerinin değerlendirilmesi,” poster no: P012, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008

4. Dağdaş S., Erişti H. , Özet G., Ceran F., Güler S., Küçükgüngör M., Zengin N., “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesinde Verici Alıcı Kan Grubu Uyuşmazlığı Olan Hastalarda Allojenik Kök Hücre Nakli Deneyimi,” poster no: 001, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

5. Karakoç M., Ceran F, Özet G, Dağdaş S., Erişti H., Güler S, Küçükgüngör M.,Zengin N., “ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesinde Katatere Bağlı Tromboz Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi ” poster no:0019, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

6. Dağdaş S., Keser Güler S., Özet G.,Ceran F., Erişti H, Küçükgüngör M, Zengin N., “ 2007 Yılı ICE ve BEAM Hazırlama Rejimi İle Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin ve Non Hodgkin Lenfoma Hastalarının Değerlendirme Deneyimi ”, poster no:0033, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

7. Ceran F., Dağdaş S., Özet G.,Yılmaz M., Koyuncu N., Küçükgüngör M., Erişti H., Güler S., “ Otolog Periferik Kök Hücre Nakli Sonrası Maksillofasiyal Bölgede Extramedüller Relaps İle Görülen İki Refrakter Multipl Myelom Olgusu ”, poster no:0036, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Şeyma OSMANLIOĞLU COŞKUN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Şeyma OSMANLIOĞLU COŞKUN

Georg-August-Üniversitesi Göttingen 2010 Georg-August-Üniversitesi Göttingen

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

HELIOS Mariahilf Kliniği Hamburg (2019-2020)
Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg (2010-2016 ve 2018-2019)
HELIOS Kliniği Uelzen (2016)
Ankara Üniversitesi (2019-6 ay)
Sivas Suşehri Devlet Hastanesi (2016-6 ay)
Özel Sevgi Hastanesi Malatya (2017-2018)

Araştırma Alanları

İnfertilite ve Üreme Sağlığı
Endometriozis
Serviks Kanseri
Meme kanseri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makaleler

• Osmanlioglu, S. (2016). Steroid-responsive Enzephalopathie bei Autoimmunthyreoiditis als Differentialdiagnose der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (Doctoral dissertation, Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen).
• Osmanlıoğlu, Ş. (2021). Akute Inversio uteri puerperalis: Eine Falldarstellung. Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie, 225(02), 180-182.
• Osmanlıoğlu, Ş., & Sanlier, N. (2021). The relationship between endometriosis and diet. Human Fertility, 1-16.
• Osmanlıoğlu, Ş., Yildiz, A., Vardi, N., Karaaslan, M., Ozhan, O., & Parlakpinar, H. (2022). Effects of antiepileptic drugs on ovaries of female Wistar rats. Biotechnic & Histochemistry, 97(4), 261-268.
• Osmanlıoğlu, Ş., Şükür, Y. E., Tokgöz, V. Y., Özmen, B., Sönmezer, M., Berker, B., ... & Atabekoğlu, C. S. (2022). Intrauterine insemination with ovarian stimulation is a successful step prior to assisted reproductive technology for couples with unexplained infertility. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 42(3), 472-477.
• Şükür, Y. E., Benlioğlu, C., Osmanlıoğlu, Ş., & Berker, B. (2022). Diagnostic laparoscopy prior to IVF cycle improves outcome in patients with unilateral distal tubal occlusion. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 51(6), 102400.
• Osmanlıoğlu Ş., Sönmezer M. (2022). Postpartum Kanamalarda Uterus Koruyucu Cerrahi Tedavilerin Uzun Dönem Sonuçları ve Fertilite Üzerine Etkileri, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, 6(3):203-8. Doi: 10.24074/tjrms.2022-93746
• Osmanlıoğlu, Ş., Berker, B., Aslan, B., Şükür, Y. E., Özmen, B., Sönmezer, M., ... & Aytaç, R. (2023). Presence of Endometrioma Does Not Impair Embryo Quality and Assisted Reproductive Technology (ART) Cycle Outcome in Diminished Ovarian Reserve (DOR) Patients. Reproductive Sciences, 30(5), 1540-1547.
• Osmanlıoğlu, Ş., & Zerr, I. (2023). Steroid-responsive encephalopathy in autoimmune thyroiditis (SREAT) as a differential diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 57(2), 198-205.
• Osmanlıoğlu, Ş., Şükür, Y. E., Saçıntı, K. G., Özmen, B., Sönmezer, M., Berker, B., ... & Atabekoğlu, C. S. (2023). The size, number and bilaterality of endometriomas do not affect spontaneous conception chance following surgical removal. JBRA Assisted Reproduction.
• Osmanlıoğlu, Ş., Arslan, M., Dağ, R. O., Yığman, Z., Ceyhan, M. Ş., Er, F., & Kavutçu, M. (2023). Artemisinin reduces acute ovarian ischemia-reperfusion injury in rats. Reproductive Toxicology, 108417.

Kitap Bölümü

• Osmanlıoğlu Ş., Sönmezer M. (2020). Endometrioması Olan bir Hastaya Yaklaşım ve Fertilite Koruma Amaçlı Öneriler. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kitabı III, Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri. 91-100, ISBN: 978-605-335
• Osmanlıoğlu Ş. (2022). Endometriozis ve beslenme alışkanlıkları: Diyet fark yaratabilir mi? Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları IV. 405-424, ISBN-13 (15) 978-625-8259-19-3

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Tuğçe ŞENÇELİKEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Tuğçe ŞENÇELİKEL

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / İstatistik 2012 Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyoistatistik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi / Biyoistatistik Anabilim Dalı / Uzman - 2015-2021

Araştırma Alanları

Biyoistatistik, klinik denemeler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ülkücan KAPLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ülkücan KAPLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ümmü Gülşen BOZOK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ümmü Gülşen BOZOK

Akdeniz Üniversitesi 2012 Akdeniz Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Akdeniz Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı- Araştırma Görevlisi Doktor
Kütahya Sağlık Bilimleri Ünversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı-Uzman Doktor

Araştırma Alanları

Fizyoloji
İskemi/reperfüzyon
Sepsis
Kök hücre

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Bozok Ummu Gulsen, Uysal Izgut Vecihe Nimet, Yildirim Fulden, Kumru Selahattin. A New Transcription Factor in Hematopoiesis. Journal of Health, Medicine and Nursing 2020; 75(05): 32-42
Uluslararası Kitaplar
Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)
1. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri (Editör: Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan). İskemi Reperfüzyon Hasarı ve Mekanizması (Bölüm 1). Küçük A., Bozok Ü.G., Arslan M., Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-7451-88-8, 2021, 1-31.
2. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri (Editör: Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan). İskemi Reperfüzyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Bölüm 2). Bozok Ü.G., Arslan M., Küçük A., Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-7451-88-8,2021,33-50.
3. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri (Editör: Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan). Böbrek İskemi Reperfüzyonu (Bölüm 5). Küçük A., Bozok Ü.G., Kurtipek A., Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-7451-88-8,2021,99-132.
Ulusal Makaleler
Ulusal hakemli dergilerde* yayımlanmış tam makale
1. Bozok Ümmü Gülşen, Küçük Ayşegül, Arslan Mustafa. İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA STRES VE HÜCRE ÖLÜMÜ. Hitit Medical Journal 2022, 4(2): 64-73. (Derleme)
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ümmühan YAĞMURKAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ümmühan YAĞMURKAYA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zübeyir ELMAZOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zübeyir ELMAZOĞLU

Ankara Üniversitesi 2006-2011 Gazi Universitesi Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Doktora Sonrası Araştırmacı- Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara-Türkiye

Araştırma Alanları

Moleküler ve Deneysel Farmakoloji-Fitokimyasalların ve Sentetik Moleküllerin Farmakolojik Etkisinin Moleküler Mekanizmaları, in vitro veya in vivo-PreKlinik Toksikoloji- Metabolik bozukluklarda (Diyabet) ve Nörodejeneratif Hastalıklarda (Alzheimer, Parkinson) Redoks Homeostazisi ve Potansiyel Terapötik Yaklaşımları - Nöroinflamasyon- Fotodinamik Terapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Almammadov, T., Elmazoglu, Z., Atakan, G., Kepil, D., Aykent, G., Kolemen, S., & Gunbas, G. (2022). Locked and Loaded: β-Galactosidase Activated Photodynamic Therapy Agent Enables Selective Imaging and Targeted Treatment of Glioblastoma Multiforme Cancer Cells. ACS Applied Bio Materials, 5(9), 4284-4293

Kilic, E., Elmazoglu, Z., Almammadov, T., Kepil, D., Etienne, T., Marion, A., Gunbas, G., & Kolemen, S. (2022). Activity-Based Photosensitizers with Optimized Triplet State Characteristics Toward Cancer Cell Selective and Image Guided Photodynamic Therapy. ACS Applied Biomaterials, 5(6), 2754–2767.

Elmazoglu, Z., Kayhan, H., Santamaría, A., Rangel-López, E., Uğur, P. K., Ceylan, A., Aschner, M., & Karasu, Ç. (2021). Platinum nanoparticles Protect Against Lipopolysaccharide-Induced Inflammation in Microglial BV-2 Cells via Decreased Oxidative Damage and Increased Phagocytosis. Neurochemical Research, 46(12), 3325–3341.

Elmazoglu, Z., Aydın Bek, Z., Saribas, S. G., Özoğul, C., Goker, B., Bitik, B., Aktekin, C. N., & Karasu, Ç. (2021). S-Allylcysteine Inhibits Chondrocyte Inflammation to Reduce Human Osteoarthritis via Targeting RAGE, TLR4, JNK and Nrf2 Signaling: Comparison with Colchicine. Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 10.1139/bcb-2021-0004.

Elmazoglu, Z., Prnova, M. S., Stefek, M., Ceylan, A. F., Aschner, M., Rangel-López, E., Santamaria, A., & Karasu, C. (2021). Protective Effects of Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase and Epalrestat in Neuron-like PC12 Cells and BV2 Rodent Microglial Cells Exposed to Toxic Models of Oxidative Stress: Comparison with the Pyridoindole Antioxidant Stobadine. Neurotoxicity Research, 10.1007/s12640-021-00349-7.

Elmazoglu, Z., Galván-Arzate, S., Aschner, M., Rangel-López, E., Bayraktar, O., Santamaría, A., & Karasu, Ç. (2021). Redox-active phytoconstituents ameliorate cell damage and inflammation in rat hippocampal neurons exposed to hyperglycemia+Aβ1-42 peptide. Neurochemistry International, 145, 104993.

Elmazoglu, Z., Prnova, M. S., Santamaria, A., Stefek, M., & Karasu, C. (2021). Combatting Nitrosative Stress and Inflammation with Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase in PC12 Cells Exposed to 6-Hydroxydopamine Plus High Glucose. Neurotoxicity Research, 39(2), 210–226.

Elmazoglu, Z., Bek, Z. A., Sarıbaş, G. S., Özoğul, C., Goker, B., Bitik, B., Aktekin, C.N., & Karasu, Ç. (2020). TLR4, RAGE, and p‐JNK/JNK mediated inflammatory aggression in osteoarthritic human chondrocytes are counteracted by redox‐sensitive phenolic olive compounds: Comparison with ibuprofen. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 14: 1841– 1857.

Elmazoglu, Z., Rangel-López, E., Medina-Campos, O. N., Pedraza-Chaverri, J., Túnez, I., Aschner, M., Santamaria, A., & Karasu, Ç. (2020). Cannabinoid-profiled agents improve cell survival via reduction of oxidative stress and inflammation, and Nrf2 activation in a toxic model combining hyperglycemia+ Aβ1-42 peptide in rat hippocampal neurons. Neurochemistry International, 140, 104817.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Raha AKBARIHAMED
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Raha AKBARIHAMED

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Sunay OĞUZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Sunay OĞUZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı SoyadıProf.Dr. Erhan KIZILTAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıProf.Dr. Nizamettin DALKILIÇ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Özer Ural ÇAKICI
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Tuncer DEMİR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Tülay OMMA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Müge KUZU KUMCU
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Adile Begüm BAHÇECİOĞLU MUTLU
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Aysel ÇOLAK
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Ayşe ÇİFTÇİ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Diler TAŞ KILIÇ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Duriye ÖZER TÜRKAY
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Ersin DOĞANÖZÜ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. İlkay GÜL
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Tansu ERAKMAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdülhamit BEŞİR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Berna COŞKUNER
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Beyza AYDIN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Burcu ÇORBACIOĞLU ŞAHİN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Büşra TATAROĞLU
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kenan BODUR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Mehmet ERDOĞAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Pınar Tuğçe GÜRKAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Selvi KARAKUŞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Sümeyye GÜR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıArş.Gör. Ceyda Gizem TOPAL
E-Posta[email protected]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com