Analitik Kimya Anabilim Dalı

Eczacılık eğitiminin üzerine kurulduğu ana akslardan biri olan kimya, maddelerin yapıtaşları, bileşenleri, bu bileşenlerin birbirleri ile etkileşimlerini ve bunların miktarlarını ölçen bir temel bilimler koludur. Eczacılık fakültesi öğrencilerine, fakülteye geldikleri ilk dönemde Genel Kimya, 3. ve 4. dönemlerinde Analitik Kimya – I, Analitik Kimya – II, Analitik Kimya Uygulama – I ve Analitik Kimya Uygulama – II dersleri Analitik Kimya Anabilim Dalı tarafından okutulmaktadır. Ayrıca her dönem Analitik Kimya Anabilim Dalı’na bağlı birçok seçmeli ders öğrenciler için sunulmaktadır.

Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

1. Değerli metallerin katı faz ekstraksiyon yöntemleri ile zenginleştirilmesi

2. Adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon şartlarının araştırılması ve analitik yöntemler geliştirilmesi temel araştırma alanlarındandır.

Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Eylem Turan

Dr. Öğr. Üyesi Ece Özkan – Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğt. Üyesi Sevda AKAY SAZAKLIOĞLU

Arş. Gör. Manolya Müjgan Gürbüz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com