(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Eczacılık Fakültesi

Adı SoyadıDoç.Dr. Eylem TURAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Eylem TURAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ-2003 2003 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-2010 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ,
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Çevresel tepkilere karşı duyarlı polimerik jeller ve ağ yapılar, içiçe geçmiş ağ yapılar ve özellikleri, Moleküler Baskılama, Süspansiyon ve Emülsiyon Polimerizasyonu ve çeşitleri, Manyetik jeller/nanojeller ve mikro/nanoküreler, Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) ve kontrollü/yaşayan polimerizasyon çeşitleri, yüzey modifikasyonu ve akıllı yüzey tasarımı, nanobiyoteknoloji, biyosensör tasarımı, protein adsorpsiyonu, enzim immobilizasyonu, nanotaneciklerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulama alanları, polimerik ve biyolojik nanokafesler ve nanotaşıyıcılar, antibakteriyel ve toksik olmayan biyouyumlu yüzey tasarımı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI/SCI-Expanded Kapsamında Taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Gökhan Demirel, Gökçen Özçetin, Eylem Turan, Tuncer Çaykara, “pH/temperature-sensitive imprinted ionic poly (N-tert-butylacrylamide-co-acrylamide/maleic acid) hydrogels for bovine serum albumin”, Macromolecular Bioscience, 5: 1032-1037, (2005).
A2. Eylem Turan, Gökhan Demirel, Meltem Zengin, Dilek Şimşek, Tuncer Çaykara, “pH-Dependent Swelling Behavior and Network Parameters of Ionic Poly(N-t-buthylacrylamide-co-acrylamide) Hydrogels”, Journal of Applied Polymer Science, 102: 1624-1630, (2006).
A3. Tuncer Çaykara, Eylem Turan, “Effect of the Amount and Type of the Crosslinker on the Swelling Behavior of Temperature-Sensitive Poly(N-tert-butylacrylamide-co-acrylamide) Hydrogels”, Colloid Polymer Science, 284:1038-1048, (2006).
A4. Tuncer Çaykara, Sıla Küçüktepe, Eylem Turan, “Thermosensitive poly(2-(diethylamino)ethylmethacrylate-co-N,N-dimethylacrylamide) hydrogels prepared by two-step polymerization method”, Macromolecular Materials and Engineering, 291:1278-1286, (2006).
A5. Tuncer Çaykara, Sıla Küçüktepe, Eylem Turan, “Swelling characteristics of thermosensitive poly[(2-diethylamino ethyl methacrylate)-co-(N,N-dimethylacrylamide)] porous hydrogels”, Polymer International, 56: 532-537, (2007).
A6. Eylem Turan, Tuncer Çaykara “Swelling and Network Parameters of pH-Sensitive Poly(acrylamide-co-acrylic acid) Hydrogels”, Journal of Applied Polymer Science, 106: 2000-2007, (2007).
A7. Eylem Turan, Serkan Demirci, Tuncer Çaykara, “Thermo- and pH-induced Phase Transitions and Network Parameters of Poly(N-isopropylacrylamide-co-2-acrylamido-2-methyl-propanosulfonic acid) Hydrogels”, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 46: 1713-1724, (2008).
A8. Ayşegül Uysal, Gökhan Demirel, Eylem Turan, Tuncer Çaykara, “Hemoglobin recognition of molecularly imprinted hydrogels prepared at different pHs”, Analytica Chimica Acta, 625: 110-115, (2008).
A9. Eylem Turan, Serkan Demirci, Tuncer Çaykara, “Preparation of polyacrylamide hydrogels at various charge densities by post-modification” Journal of Applied Polymer Science, 111: 108-113, (2009).
A10. Servet Çete, Eylem Turan, Ertan Yildirim, Tuncer Çaykara, “Myoglobin adsorption onto poly(glycidyl methacrylate) microbeads with surface functionalized iminodiacetic acid”, Materials Science and Engineering C, 29:20-24, (2009).
A11. Eylem Turan, Gökçen Özçetin, Tuncer Çaykara. ‘’Dependence of protein recognition of temperature- sensitive imprinted hydrogels on preparation temperature’’, Macromoleculer Bioscience, 9:421-428, (2009).
A12. Eylem Turan, Serkan Demirci, Tuncer Çaykara “Synthesis Thermoresponsive Poly(N-isopropylacrylamide) Brushes Grown from Silicon Surface via Atom Transfer Radical Polymerization”, Thin Solid Films, 518:5950-5954, (2010).
A13. Eylem Turan, Tuncer Çaykara “Construction of hydroxyl-terminated poly(N-isopropylacrylamide) brushes on silicon wafer via surface-initiated atom transfer radical polymerization”, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 48:3880-3887, (2010).
A14. Esra Öztürk, Eylem Turan, Tuncer Çaykara “Fabrication of ultrahydrophobic poly(lauryl acrylate) brushes on silicon wafer via surface initiated atom transfer radical polymerization”, Applied Surface Science, 257:1015-1020, (2010).
A15. Eylem Turan, Tuncer Çaykara “Kinetic Analysis of Surface – Initiated SET – LRP of Poly(N-isopropylacrylamide)”, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 48:5842-5847, (2010).
A16. Eylem Turan, Tuncer Çaykara “SET–LRP of N-Isopropylacrylamide in the Presence of Chain Transfer Agent”, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 49:2818-2822, (2011).
A17. Eylem Turan, Tuncer Çaykara “A facile route to end-functionalized poly(N-isopropylacrylamide) brushes synthesized by surface-initiated SET-LRP”, Reactive and Functional Polymers, 71:1089-1095, (2011).
A18. Eylem Turan, Adem Zengin, Tuncer Çaykara “Synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) with a low molecular weight and a low polydispersity index by single-electron transfer living radical polymerization”, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 49:5116-5123, (2011).
A19. Ertan Yildirim, Eylem Turan, Tuncer Çaykara “Construction of Myoglobin Imprinted Surfaces by Surface-Initiated Atom Transfer Radical Polymerization”, Journal of Materials Chemistry, 22:636-642, (2012).
A20. Esra Öztürk, Eylem Turan, Tuncer Çaykara “Formation of poly(octadecyl acrylate) brushes on silicon wafer surface”, Polymer International, 61:581-586, (2012).
A21. Ferat Şahin, Eylem Turan, Hayrettin Tümtürk, Gökhan Demirel “Core-Shell Magnetic Nanoparticles: A Comparative Study Based on Silica and Polydopamine Coating for Magnetic Bio-separation Platforms” Analyst, 137: 5654-5658 (2012).
A22. Hayrettin Tümtürk, Ferat Şahin, Eylem Turan “Magnetic nanoparticles coated with different shells for biorecognition: high specific binding capacity” Analyst, 139: 1093-1100 (2014).
A23. Eylem Turan, Ferat Şahin, “Molecularly Imprinted Biocompatible Magnetic Nanoparticles for specific recognition of Ochratoxin A” Sensors and Actuators B: Chemical, 227: 668-676 (2016).
A24. Eylem Turan “His-tag-epitope Imprinted Thermoresponsive Magnetic Nanoparticles for Recognition and Separation of Thyroid peroxidase Antigens from Whole Blood Samples” ChemistrySelect, 3: 11963-11969 (2018).
A25. Eylem Turan, Ferat Şahin, Zekiye Suludere, Hayrettin Tümtürk “A Fluoroimmunodiagnostic Nanoplatform for Thyroglobulin Detection Based on Fluorescence Quenching Signal” Sensors and Actuators B: Chemical, 300: 127052 (2019).
A26. Eylem Turan, Adem Zengin “A fluorescent artificial receptor with specific imprinted cavities to selectively detect of colistin” Analytical and Bioanaytical Chemistry, 412:7417-7428 (2020).
A27. Elvan Ekmen, Mustafa Bilici, Eylem Turan, Uğur Tamer, Adem Zengin “Surface molecularly-imprinted magnetic nanoparticles coupled with SERS sensing platform for selective detection of malachite green”, Sensors and Actuators B: Chemical, 300:128787 (2020).
A28. Tasawar Ali Chandio, Mohammad Nasiruddin Khan, Maria Taj Muhammad, Ozcan Yalcinkaya, Eylem Turan, Ahmet Furkan Kayış “Health risk assessment of chromium contamination in the nearby population of mining plants, situated at Balochistan, Pakistan”, Environmental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-020-11649-4
A29. İsmet Meydan, Mustafa Bilici, Eylem Turan, Adem Zengin "Selective Extraction and Determination of Citrinin in Rye Samples by a Moleculary Imprinted Polymer (MIP) Using Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Precipitation Polymerization (RAFTPP) with High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Detection" Analytical Letters, https://doi.org/10.1080/00032719.2021.1892125.SCI/SCI-Expanded Kapsamı Dışında Taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
B1. Eylem Turan, “Recognition and fast separation of Paclobutrazol pesticides via molecular imprinted silica nanoparticles”, Gazi University Journal of Science, 30:267-272 (2017).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
C1. Eylem Turan, “Enhanced Enzyme Activity with Ferritin Nanocages”, Hittite Journal of Science & Engineering, 5:115-118 (2018).


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Duygu SEVİM
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Duygu SEVİM

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

TÜSEB / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA); Sağlık Akreditasyon Denetçisi (Mart 2021 itibariyle)

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Verimlilik Gözlemcisi (Eczacılık Hizmetleri & Medikal Depo)

Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı; Eczacılık Hizmetleri Birim Sorumlusu

Ordu Devlet Hastanesi Eczane Birimi; Eczacı, Eczane Birim Sorumlusu

Tübitak 110G007 (KAMAG) Proje Bursiyeri

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Farmakognozi, Fitokimya, Bitkisel ilaçlar, Antikolinesterazlar, Biyolojik aktivite, Alzheimer hastalığı, Hastane eczacılığı, Sağlıkta kalite yönetimi, İlaç güvenliği, Hastane eczacılık hizmetleri, Akreditasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PROJELER:
Tübitak 110G007 (KAMAG) Projesi: Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması (110G106) – Bursiyer (Ekim 2010-Mayıs 2013)

ÖDÜLLER:
FABAD Genç Araştırmacı Ödülü (The Fabad Young Scientist Award, Outstanding Research Award) – 2012

POSTER BİLDİRİLERİ:
- D. SEVİM, F. S. ŞENOL, İ. ERDOĞAN ORHAN, B. ŞENER, E. KAYA, U. RASTGELDİ, A. KESİCİ, M. ASLAY: “Studies on anticholinesterase and DPPH radical scavenginig effects of 41 species of Fritillaria L. genus of Turkish origin”, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 4-9 Eylül 2011, Antalya, Türkiye
- D. SEVİM, F. S. ŞENOL, İ. ERDOĞAN ORHAN, B. ŞENER, E. KAYA: “Anti-amnesic activity screeninig of the seed ethanol extracts of Turkish Paeonia taxa by in vitro methods”, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 4-9 Eylül 2011, Antalya, Türkiye
- D. SEVİM, F. S. ŞENOL, E. BUDAKOGLU, İ. ERDOĞAN ORHAN, B. ŞENER, E. KAYA: ‘’Studies on anticholinesterase and antioxidant effects of 111 samples of Colchicum L. genus of Turkish origin’’, Isops 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 Haziran 2012, Ankara, Türkiye - FABAD Genç Araştırmacı Ödülü (The Fabad Young Scientist Award, Outstanding Research Award)
- E. BUDAKOGLU, D. SEVİM, F. S. ŞENOL, İ. ERDOĞAN ORHAN, B. ŞENER, E. KAYA, M. ASLAY, A. KESİCİ, U. RASTGELDİ: ‘’Studies on anticholinesterase and antioxidant effects of 8 Fritillaria L. species of Turkish origin’’, Isops 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 Haziran 2012, Ankara, Türkiye
- D. SEVİM, E. BUDAKOGLU, F. S. SENOL, E. KAYA, K. ERKEN, M. ASLAY, Y. IZGI SARAC, U. RASTGELDI, M. M. HOCAGIL, I. ERDOGAN ORHAN, B. SENER: ‘’Studies on antioxidant activities of some geophytes growing in Turkey’’, Biomolecular Chemistry & Eighth International Symposium for Chinese Medicinal Chemists (ISCMC-8), 25-29 Ağustos 2012, Beijing Konferans Merkezi, Çin
- D. SEVİM, E. BUDAKOĞLU, F. S. ŞENOL, E. KAYA, İ. ORHAN, B. ŞENER: ‘’Türkiye’de yetişen bazı geofitlerin antikolinesteraz ve antioksidan aktiviteleri üzerinde çalışmalar’’, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2012), 10-13 Ekim 2012, Çolaklı, Antalya, Türkiye
- M. KILIC, D. SEVIM, F.S. SENOL, I. ERDOGAN ORHAN, Y.I. SARAC, E. KAYA, B. SENER: “Cholinesterase Inhibitory and Radical Scavenging Activity and LC-MS Analysis of The Bulbs of Selected Tulipa Taxa from Turkey”, International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 15-17 Ekim 2015, Eskişehir, Türkiye
- M. KILIC, D. SEVIM, F.S. SENOL, I. ERDOGAN ORHAN, Y. IZGI SARAC, E. KAYA, B SENER: “Phytochemical Analysis and Some Biological Activities of the Bulbs of Selected Hyacinthus Taxa from Turkey”, The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2017), 13-16 Nisan 2017, Girne, KKTC
- M. KILIC, F.S. SENOL, D. SEVIM, E. BUDAKOGLU, I. ERDOGAN ORHAN, B. SENER, E. KAYA: “Cholinesterase Inhibitory Activity and LC-MS Analysis of the Bulbs of Lilium L. Species Growing in Turkey”, 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 11-13 Ekim 2017, Ankara, Türkiye
- M. KILIC, D. SEVİM, E. BUDAKOGLU, D. TOPUZ, F.S. SENOL, İ. ERDOĞAN ORHAN, E. KAYA, K. ERKEN, M. ASLAY, Y.İ. SARAC, U. RASTGELDİ, M.M. HOCAGİL, B. SENER. ‘’ Phytochemical Studies of Some Geophytes Growing in Tukey’’, 4th Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plans (MESMAP-4), 2018, Antalya, Türkiye
- D. SEVIM, B. SENER. “Studies on Anticholinesterase and Antioxidant Effects of Samples from Iris L. Genus of Turkish Origin”, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28-29 Haziran 2019, Ankara, Türkiye
- D. SEVIM, B. SENER. “Isolation and Identification of Cholinesterase Inhibitors from the Bulbs of Iris pseudacorus L.”, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28-29 Haziran 2019, Ankara, Türkiye
- D. SEVIM, B. SENER, A. T. DEMIRYUREK, S. DEMIRYUREK. ‘’Studies on Anticholinesterase and Antioxidant Effects of Turkish Pistachio’’, 3th International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2021), 8-11 Eylül 2021, Ankara, Türkiye

SÖZLÜ BİLDİRİLER:
- D. SEVİM, F. S. ŞENOL, E. BUDAKOGLU, İ. ERDOĞAN ORHAN, B. ŞENER, K. ERKEN, E. KAYA: “Studies on Anticholinesterase and Dpph Radical Scavenging Effects of 45 Species of Iris L. Genus of Turkish Origin”, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 28 Mart-1 Nisan 2012, Antalya, Türkiye

DAVETLİ KONUŞMALAR:
- B. SENER, D. SEVIM, F.S. SENOL, S. OZTUZCU, E. KAYA, K. ERKEN, I. ERDOGAN ORHAN: “Studies on Cytotoxic Activities of Iris L. Genus of Turkish Origin”, 14th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Products”, 9-12 Aralık, 2013, Karachi, Pakistan (Online lecture)

YAYINLAR:
I. Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanan Araştırma ve Derleme Makaleleri:

- Duygu SEVIM, Fatma Sezer SENOL, Esin BUDAKOGLU, Ilkay ERDOGAN ORHAN, Bilge SENER, Erdal KAYA, Studies on Anticholinesterase and Antioxidant Effects of Samples from Colchicum L. Genus of Turkish Origin, FABAD J. Pharm. Sci., 35, 195-201, 2010 (Accepted: 25.06.2012), Research Article (FABAD Genç Araştırmacı Ödülü)

II. SCİ/SCİ Expanded ‘de Yayınlanan Makaleler:

- Duygu SEVİM, F. Sezer SENOL, A. Rifat GULPİNAR, Ilkay ERDOGAN ORHAN, Erdal KAYA, Murat KARTAL, Bilge SENER, Discovery of Potent in vitro Neuroprotective Effect of the Seed Extracts from Seven Paeonia L. (peony) Taxa and Their Fatty Acid Composition, Industrial Crops and Products, 49, 240– 246, 2013

- Bilge ŞENER, Duygu SEVİM, Discovery of bioactive drug candidates from some Turkish medicinal plants-neuroprotective potential of Iris pseudacorus L., Pure and Applied Chemistry, De Gruyter (Conference paper), 1-5, 2020 (https://doi.org/10.1515/pac-2018-1214)

III. Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

- Duygu SEVİM, Bilge ŞENER, Studies on Anticholinesterase and Antioxidant Effects of Samples from Iris L. Genus of Turkish Origin, Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, 3(1):1-5, 2020

- Duygu SEVİM, Bilge ŞENER, Isolation and Identification of Cholinesterase Inhibitors from the Bulbs of Iris pseudacorus L., Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, 3(1):6-9, 2020

IV. Güncel Dergilerde Yayınlanan Yazılar:

- Duygu SEVİM, Gökşen ÖZKAN, Bilge ŞENER, Plantago psyllium L. Üzerinde Fitoterapötik Araştırmalar, İlaç Haber Aktüel (3. Bölge İzmir Eczacı Odası Yayın Organı), Sayı:8, Yıl: 30 Ekim 2012, Issn: 95886

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gizem ARIK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gizem ARIK

Anadolu Üniversitesi 2009 Eskişehir Teknik Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Mikrobiyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
- Yılmaz Cankılıç, M., Arık, G. (2016), Analysıs of cyanobacterial diversity of some hot springs in Afyonkarahisar, Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 14(2): 463-484.
- Kıvanç, S. A., Arık, G., Akova Budak, B., Kıvanç, M. (2018), Biofilm forming capacity and antibiotic susceptibility of Staphylococcus spp. with the icaA/icaD/bap genotype isolated from ocular surface of patients with diabetes, Malawi Medical Journal, 30(4): 243-249.
- Er, S., İstanbullu Tosun, A., Arık, G., Kıvanç, M. (2018). Anticandidal activities of lactic acid bacteria isolated from the vagina. Turkish Journal of Medical Science, doi:10.3906/sag-1709-143.
2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- Köseoğlu-Tetik, Z., Şanal-Demirci, S., Arık G. (2019). Isolated and identified bacteria from digestive systems of blood- sucking tabanidae (Insecta: Diptera). International Journal of Entomology Research, 4(6):68-73.
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
- Arık, G., Yılmaz Sarıözlü, N. (2011), Determining of Antimicrobial Activity of Actinomycetes Isolated from Different Soil Samples The 4th Congress of European Microbiologists (FEMS), Geneva, İsviçre, 26-30 Haziran.
- Arık, G., Yılmaz, M. (2011), Identification of Thermophilic Cyanobacteria Isolates Obtained from AfyonkarahisarCity-TURKEY IV International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology BioMicroWorld , Malaga-İspanya, 14-16 Eylül.
- Berikten, D., Hosgün, E. Z., Arik, G., Yilmaz, Y., Bozan, B., Kivanc, M. (2013), Screening of White Rot Fungal Species for Their Capacity to Increase Enzymatic Hydrolysis of Hazelnut Shell, V. International Conference Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Madrid, İspanya 2-4 Ekim.
- Arık, G., Kıvanç, M. (2015), In vitro investigation of biofilm formation capacity of oral lactic acid bacteria isolates on different carbonhydrates, World Congress on Beneficial Microbes: Food, Pharma, Aqua & Beverages Industry Valensiya, İspanya.
- Arık, G., Kıvanç, M. (2019), Oral laktik asit bakterilerinin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi, 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye 24-27 Nisan.
4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
- Berikten, D., Hoşgün E. Z., Arık, G., Yılmaz, Y., Bozan B., Kıvanç, M. (2014). Screening of White Rot Fungal Species for Their Capacity to Increase Enzymatic Hydrolysis of Hazelnut Shell. Industrial, Medical and Environmental Applications of Microorganisms. Current Status and Trends, A. Mendez-Vilas, Editör, Wageningen Academis Publishers, ss.630-634.
5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Berikten, D., Hoşgün, E. Z., Arık, G., Bozan, B., Kivanç, M. (2014). Bazı Mikrofungus Türlerinin Selülaz ve Ksilanaz Aktivitelerinin Araştırılması, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 23-27 Haziran (poster sunumu).
6. Diğer yayınlar
- Arık, G. Bakteri Destekli Biyomürekkep Üretimi. (2020). Medikal İnovatif Teknolojiler, Arslantaş, A., Aydın H. E., Editör. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 33-42
7. Ulusal & Uluslararası Projeler
Afyon ve Kütahya bölgesindeki bazı termal kaynakların sianobakteri biyoçeşitliliğinin belirlenmesi. BAP-Genel Amaçlı Projeler-Proje Numarası: 1002F85- Araştırmacı (Tamamlandı)
Aktinomiset Kaynaklı Lipaz Geninin Klonlanması, Dizilenmesi ve Ekspresyonu. BAP-Yüksek Lisans Tez Projesi-1005F114-Araştırmacı (Tamamlandı)
Oral Laktik Asit Bakterilerinin Biyofilm ve Halitosis Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması. BAP-Doktora Tez Projesi-Proje Numarası: 1408F371- Araştırmacı (Tamamlandı)
Üst çene bölgesinde mini vida destekli ortodontik apareyler ile yapılan tedaviler sonrasında çıkarılan mini vidaların mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. BAP-Genel Amaçlı Projeler-Proje Numarası: 1710F535-Araştırmacı (Tamamlandı)
SARS-CoV-2’ye Karşı Rekombinant Protein Temelli Aşı Geliştirilmesi-TÜBİTAK-2247-C STAR Stajyer Araştırmacı Burs Programı-Doktora Sonrası AraştırmacıAdı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mehmet CAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mehmet CAN

Bilkent Üniversitesi 2006 University of Rochester 2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI-ABD (2012-2018)

Elixir İlaç Araştırma Geliştirme AŞ, Ankara, TÜRKİYE (2019-2020)

Araştırma Alanları

Protein biyokimyası, biyoinorganik kimya (metalloproteinler), enzimoloji, (jenerik ilaç geliştirme kapsamında) analitik kimya, biyoteknoloji, spektroskopi, kromatografi ve yapısal biyoloji.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


Cohen, S. E., Brignole, E. J., Wittenborn, E. C., Can, M., Thompson, S., Ragsdale, S. W., Drennan, C. L. (2021).
Negative-Stain Electron Microscopy Reveals Dramatic Structural Rearrangements in Ni-Fe-S-dependent Carbon
Monoxide Dehydrogenase/Acetyl-CoA Synthase. Structure, 29(1), 43-49.
https://doi.org/10.1016/j.str.2020.08.011

Cohen, E. S., Can, M., Wittenborn, E. C., Hendrickson, R. A., Ragsdale, S. W., Drennan, C. L. (2020). Crystallographic
Characterization of the Carbonylated A-cluster in Carbon Monoxide Dehydrogenase/Acetyl-CoA Synthase. ACS
Catalysis, 10(17), 9741–9746. https://doi.org/10.1021/acscatal.0c03033

Chen, P. Y.-T., Aman, H., Can, M., Ragsdale, S. W., & Drennan, C. L. (2018). Binding Site for Coenzyme A Revealed
in the Structure of Pyruvate:Ferredoxin Oxidoreductase from Moorella Thermoacetica. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the USA, 115(15), 3846–3851. https://doi.org/10.1073/pnas.1722329115

Burton, R., Can, M., Esckilsen, D., Wiley, S., & Ragsdale, S. W. (2018). Production and Properties of Enzymes that
Activate and Produce Carbon Monoxide. Methods in Enzymology, 613, 297–324.
https://doi.org/10.1016/bs.mie.2018.10.005

Zhang, L., Can, M., Ragsdale, S. W., & Armstrong, F. A. (2018). Fast and Selective Photoreduction of CO2 to CO
Catalyzed by a Complex of Carbon Monoxide Dehydrogenase, TiO2, and Ag Nanoclusters. ACS Catalysis, 8(4),
2789–2795. https://doi.org/10.1021/acscatal.7b04308

Pierce, E., Mansoorabadi, S. O., Can, M., Reed, G. H., & Ragsdale, S. W. (2017). Properties of Intermediates in the
Catalytic Cycle of Oxalate Oxidoreductase and Its Suicide Inactivation by Pyruvate. Biochemistry, 56(22),
2824–2835. https://doi.org/10.1021/acs.biochem.7b00222

Can, M., Giles, L. J., Ragsdale, S. W., & Sarangi, R. (2017). X-ray Absorption Spectroscopy Reveals an
Organometallic Ni–C Bond in the CO-Treated Form of Acetyl-CoA Synthase. Biochemistry, 56(9), 1248–1260.
https://doi.org/10.1021/acs.biochem.6b00983

Gibson, M. I., Chen, P. Y.-T., Johnson, A. C., Pierce, E., Can, M., Ragsdale, S. W., & Drennan, C. L. (2016). One-
Carbon Chemistry of Oxalate Oxidoreductase Captured by X-ray Crystallography. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the USA, 113(2), 320–325. https://doi.org/10.1073/pnas.1518537113

Wang, V. C.-C., Islam, S. T. A., Can, M., Ragsdale, S. W., & Armstrong, F. A. (2015). Investigations by Protein Film
Electrochemistry of Alternative Reactions of Nickel-Containing Carbon Monoxide Dehydrogenase. The Journal of
Physical Chemistry B, 119(43), 13690–13697. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b03098

Gibson, M. I., Brignole, E. J., Pierce, E., Can, M., Ragsdale, S. W., & Drennan, C. L. (2015). The Structure of an
Oxalate Oxidoreductase Provides Insight into Microbial 2-Oxoacid Metabolism. Biochemistry, 54(26), 4112–4120.
https://doi.org/10.1021/acs.biochem.5b00521

Can, M., Armstrong, F. A., & Ragsdale, S. W. (2014). Structure, Function, and Mechanism of the Nickel
Metalloenzymes, CO Dehydrogenase, and Acetyl-CoA Synthase. Chemical Reviews, 114(8), 4149–4174.
https://doi.org/10.1021/cr400461p

Bachmeier, A., Wang, V. C. C., Woolerton, T. W., Bell, S., Fontecilla-Camps, J. C., Can, M., Ragsdale, S. W.,
Chaudhary, Y. S., & Armstrong, F. A. (2013). How Light-Harvesting Semiconductors Can Alter the Bias of Reversible
Electrocatalysts in Favor of H2 Production and CO2 Reduction. Journal of the American Chemical Society, 135(40),
15026–15032. https://doi.org/10.1021/ja4042675

Wang, V. C.-C., Can, M., Pierce, E., Ragsdale, S. W., & Armstrong, F. A. (2013). A Unified Electrocatalytic
Description of the Action of Inhibitors of Nickel Carbon Monoxide Dehydrogenase. Journal of the American
Chemical Society, 135(6), 2198–2206. https://doi.org/10.1021/ja308493k

Can, M., Krucinska, J., Zoppellaro, G., Andersen, N. H., Wedekind, J. E., Hersleth, H.-P., Andersson, K. K., & Bren, K.
L. (2013). Structural Characterization of Nitrosomonas europaea Cytochromec-552 Variants with Marked
Differences in Electronic Structure. ChemBioChem, 14(14), 1828–1838. https://doi.org/10.1002/cbic.201300118

Ando, N., Kung, Y., Can, M., Bender, G., Ragsdale, S. W., & Drennan, C. L. (2012). Transient B12-Dependent
Methyltransferase Complexes Revealed by Small-Angle X-ray Scattering. Journal of the American Chemical Society,
134(43), 17945–17954. https://doi.org/10.1021/ja3055782

Levin, B. D., Can, M., Bowman, S. E. J., Bren, K. L., & Elliott, S. J. (2011). Methionine Ligand Lability in Bacterial
Monoheme Cytochromes c: An Electrochemical Study. The Journal of Physical Chemistry B, 115(40),
11718–11726. https://doi.org/10.1021/jp203292h

Can, M., Zoppellaro, G., Andersson, K. K., & Bren, K. L. (2011). Modulation of Ligand-Field Parameters by Heme
Ruffling in Cytochromes c Revealed by EPR Spectroscopy. Inorganic Chemistry, 50(23), 12018–12024.
https://doi.org/10.1021/ic201479q

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Yasemin AKYÜREK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Yasemin AKYÜREK

Hacettepe Üniversitesi 2001 Hacettepe Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler


Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi / Genel Müdür Yardımcısı

T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Başkan Danışmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Uluslararası İlişkiler ve İkili İlişkiler Birimi Sorumlusu

T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Hukuk, Mevzuat AB Uyum Şube Müdürü

T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Teknik Uzman – İEGM-2007 projesi

T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Varyasyon başvuruları için kalite değerlendiricisi

Hacettepe Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi / Araştırma Görevlisi / Farmasötik Teknoloji AbD

Türk Hoechst İlaç A.Ş. / Kalite Kontrol Departmanı / Stajyer

Araştırma Alanları

Farmakokinetik ve Biyofarmasötik, Nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemler, Omurilik yaralanmalarında ilaç taşıyıcı sistemler, Karaciğer Perfüzyon teknikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Karabey-Akyürek, Y., Nemutlu, E., Bilensoy, E., Öner, L., An Improved and Validated HPLC Method for The Determination Of Methylprednisolone Sodium Succinate and Its Degradation Products in Nanoparticles, Current Pharmaceutical Analysis (Accepted 30 December 2015) 13, 162-168, 2017.

2. Karabey-Akyurek Y, Gurcay AG, Gurcan O, Turkoglu OF, Yabanoglu-Ciftci S, Eroglu H, Sargon MF, Bilensoy E, Öner L. Localized delivery of methylprednisolone sodium succinate with polymeric nanoparticles in experimental injured spinal cord model. Pharmaceutical Development and Technology. 2016:1-10.

3. Sahin S, Karabey Y, Investigation of distribution and elimination of terbutaline sulfate in the perfused rat liver preparation. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2010 Sep;35(1-2):9-14.

4. Karabey, Y., Sahin, S., Estimation of hepatic distributional spaces using non-labeled reference markers. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 31(4), 53-58, 2006.

5. Karabey, Y., Sahin, S., Determination Intravascular Volume of the Perfused Rat Liver Using Human Erythrocytes, Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 28(6), 355-359, 2006.

6. Sahin, S., Karabey, Y., Kaynak, M.S., Hincal, A.A. Potential use of freeze-drying technique for estimation of tissue water content. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 28(4), 211-215, 2006.

7. Karabey, Y., Şahin, S., Öner, L., Hıncal, A.A. Bioavailability file: Terbutaline. FABAD J. Pharm. Sci., 28, 149-160, 2003.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Alptuğ Eren KARAKÜÇÜK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Alptuğ Eren KARAKÜÇÜK

Gazi Üniversitesi 2012 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı (Öğr. Gör. Dr.) - 2017-2020.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı (Arş. Gör.) - 2012-2017.

Fiber Farma İlaç Kozmetik Tıbbi Cihaz Eğitim ve Dan. Ltd. Şti (Kurucu Ortak/ Genel Müdür) - 2015-2020.

Milli Savunma Bakanlığı İlaç Fabrikası Müdürlüğü (Ecz. Atğm./ Kali Güvence Birim Sorumlusu) - 2018-2019.

BİEM İlaç San. Tic. A.Ş. (Jr. Ürün Yöneticisi) - 2010-2012

Araştırma Alanları

Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Nanoteknoloji
Nanosüspansiyon
Nanokristal
Nanoemülsiyon
Deneysel Tasarımlama
Tasarımla Kalite
Nanoteknoloji
Yarı Katı Preparatlar
Katı İlaç Şekilleri
Biyofarmasötik/ Farmakokinetik
Eczacılıkta Girişimcilik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde (SCI) yayımlanan makaleler :

1. KARAKUCUK ALPTUG, TORT SERDAR, HAN SEVTAP, OKTAY AYSE NUR, CELEBI NEVIN (2021). Etodolac nanosuspension based gel for enhanced dermal delivery: in vitro and in vivo evaluation. JOURNAL OF MICROENCAPSULATION, 38(4), 218-232., Doi: 10.1080/02652048.2021.1895344.

2. KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2020). Investigation of formulation and process parameters of wet media milling to develop etodolac nanosuspensions. PHARMACEUTICAL RESEARCH, 37(111), 1-18., Doi: 10.1007/s11095-020-02815-x

3. TASHAN EMINE,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2020). Development of Nanocrystal Ziprasidone Orally Disintegrating Tablets: Optimization by Using Design of Experiment and In Vitro Evaluation. AAPS PHARMSCITECH, 21, 115, Doi:10.1208/s12249-020-01653-9

4. OKTAY AYSE NUR,ILBASMIS TAMER SIBEL,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2020). Screening of stabilizing agents to optimize flurbiprofen nanosuspensions using experimental design. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 57, 101690, Doi:
10.1016/j.jddst.2020.101690.

5. KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,TORT SERDAR (2020). Preparation, characterization and antimicrobial activity evaluation of electrospun PCL nanofiber composites of resveratrol nanocrystals. Pharmaceutical Development and Technology, 25(10), 1216-1225., Doi:10.1080/10837450.2020.1805761.

6. TASHAN EMINE,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2019). Optimization and in vitro evaluation of ziprasidone nanosuspensions produced by a top-down approach. JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, 52, 37-45., Doi:10.1016/j.jddst.2019.04.024.

7. KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,TEKSIN ZEYNEP SAFAK,EROGLU HAKAN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2019). Evaluation of improved oral bioavailability of ritonavir nanosuspension. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 131, 153-158., Doi:10.1016/j.ejps.2019.02.028.

8. OKTAY AYSE NUR,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ILBASMIS TAMER SIBEL,ÇELEBI FATMA NEVIN (2018). Dermal flurbiprofen nanosuspensions: Optimization with design of experiment approach and in vitro evaluation. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 122, 254-263., Doi: 10.1016/j.ejps.2018.07.009.

9. Aziz Zarith Asyikin,Ahmad Akil,Setapar Siti Hamidah,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,Azim Muhammad Mohsin,Lokhat David,Rafatullah Mohd,Ganash Magdah (2018). Essential Oils: Extraction Techniques, Pharmaceutical And Therapeutic Potential - A Review. Current Drug Metabolism, 19(13), 1100-1110., Doi: 10.2174/1389200219666180723144850.

10. KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN,TEKSIN ZEYNEP SAFAK (2016). Preparation of ritonavir nanosuspensions by microfluidization using polymeric stabilizers: I. A Design of Experiment approach. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 95, 111-121., Doi:10.1016/j.ejps.2016.05.010.

11. GÜLBAG SILA,YILMAZ USTA DUYGU,GÜLTEKIN HAZAL EZGI,OKTAY AYSE NUR,DEMIRTAS ÖZDEN,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2016). New perspective to develop memantine orally disintegrating tablet formulations: SeDeM expert system. Pharmaceutical Development and Technology, 23(5), 512-519., Doi:10.1080/10837450.2017.1345941.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan (TR Dizin) makaleler :

1. TORT SERDAR, KARAKUCUK ALPTUG (2021). Serum Type Hyaluronic Acid Formulations: In vitro Characterization and Patch Test Study. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 46(3), [Internet] http://dergi.fabad.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/A-634.pdf

2. KARAKÜÇÜK ALPTUĞ EREN, TORT SERDAR (2021). Formulation, Optimization, and In-Vitro Evaluation of Hyaluronic Acid Buccal Films Containing Benzydamine Hydrochloride. Düzce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3), 325-330., DOI: 10.33631/duzcesbed.833024.

3. KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,TASHAN EMINE,ÖZTÜRK NAILE,ÇELEBI FATMA NEVIN (2021). In Vitro Caco-2 Cell Permeability Studies of Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Nanocrystals. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 18(2), 223-227., Doi:10.4274/tjps.galenos.2020.67366.

4. SARISALTIK YASIN DIREN,ARSLANTÜRK BINGÜL ALEV,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,TEKSIN ZEYNEP SAFAK (2021). Development and validation of an HPLC method using an experimental design for analysis of amlodipine besylate and enalapril maleate in a fixed-dose combination. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 18(3), 306-318., Doi: 10.4274/tjps.galenos.2020.89725.

5. KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÖZTÜRK NAILE,ÇELEBI FATMA NEVIN (2020). Evaluation of Caco-2 cell permeability of ritonavir nanosuspensions. Istanbul Journal of Pharmacy, 50(3), 251-255.

6. TASHAN EMINE,KARAKÜÇÜK ALPTUG EREN,ÇELEBI FATMA NEVIN (2017). Orally Disintegrating Tablets: General Overview and Quality by Design Approach: Review. Turkiye Klinikleri Journal of Pharmacy Sciences, 6(1), 43-58., Doi: 10.5336/pharmsci.2017-54726.

Patentler :

1. Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, Serdar Tort, "Etodolak Nanosüspansiyonu İçeren Jel Formülasyonu", PCT/TR2021/050314, uluslararası patent (başvuru).

2. 22/10/2018, Serdar Tort, Alptuğ Karaküçük, Fiber Farma İlaç Kozmetik Tıbbi Cihazlar ve Danışmanlık Ltd. Şti. "Kitozan ve PVP Nanolifleri İçeren Kanama Durdurucu Örtü", 2016/16139, patent.

3. 21/06/2018, Nevin Çelebi, Emine Taşhan, Alptuğ Karaküçük, "Ziprasidon Hidroklorür Monohidrat (ZHM) Liyofilize Nanosüspansiyon Formülasyonu", 2017/03057 B, incelemeli patent.

4. 23/10/2017, Nevin Çelebi, Alptuğ Karaküçük, Zeynep Şafak Teksin, "Ritonavir İçeren Liyofilize Nanosüspansiyon Formülasyonu", 2016/02454 B, incelemeli patent.

5. 07/06/2016, Fiber Farma İlaç Kozmetik Tıbbi Cihazlar Eğitim ve Danışmanlık, "RESCARE", 2016/50333, Marka Tescili.

Projeler

1. "Etodolak Yüklü Nanoemülsiyonların Tasarımı Üzerine Çalışmalar", TÜBİTAK 1002, Proje Başlangıç Tarihi: 01.11.2021, Proje No: 221S147, Araştırmacı.

2. "Diklofenak Asitin Dermal Kullanımı için Nanosüspansiyon Yüklü Mikroiğne Geliştirilmesi", TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Araştırma, Yürütücü (Beklemede).

3. "Nanosüspansiyon Bazlı Etodolak Jel Formülasyonunun Geliştirilmesi ve in vitro/ in vivo Değerlendirilmesi", TÜBİTAK 3001, Proje Başlangıç Tarihi: 15.05.2019, Proje Bitiş Tarihi: 24.07.2020, Proje No: 118S718, Proje Yürütücüsü.

4. "Siklosporinin Yeni Oral Formülasyonunun Geliştirilmesi ve İn vitro/ İn vivo Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Başlangıç Tarihi: 28.09.2017, Proje Bitiş Tarihi: 03.02.2020, Proje No 02/2017-14, Araştırmacı.

5. 2016/17 Newton Fund, Royal Academy of Engineering, Leaders In Innovation Fellowships, TÜBİTAK 2239, February 13-24, 2017, The Hoxton Holborn, London, UK.

6. "Saç Bakımında Bitkisel Kaynaklı Ürün Geliştirilmesi", PharmaSet Sağlık Ar-Ge,​ KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı, Proje Başlangıç Tarihi: 2016, Proje Bitiş Tarihi: 2017, Proje Formülasyon ve Yazım Danışmanı (Fiber Farma).

7. "Nanokristal Teknolojisi Ile Ağızda Dağılan Tabletlerin Tasarımla Kalite (Qbd) Uygulamaları Ile Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi", TÜBİTAK 1002, Proje Başlangıç Tarihi 2016, Proje Bitiş Tarihi: 2017, Proje No 215S920​, Bursiyer.

8. "Akneye Meyilli Ciltlerde ve Cilt Bakımında Etkili Yeni Nanoteknolojik Ürün Geliştirilmesi", Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Projesi, Proje Başlangıç Tarihi: 08/06/2015, Proje Bitiş Tarihi: 12/10/2016, Proje No 0104.TGSD, Proje Yürütücüsü.

9. "HIV Proteaz İnhibitörü Ritonavirin Yeni Nanosüspansiyon Formülasyonunun Geliştirilmesi ve İn Vitro/ İn Vivo Değerlendirilmesi", TÜBİTAK 1001, Proje Başlangıç Tarihi: 01/03/2014, Proje Bitiş Tarihi: 01/12/2016, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nevin Çelebi, Proje No 113S842, Bursiyer.

Ödüller

1. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Ödülü, 2020.

​2. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın ve Patent Ödülü, 2019.

3. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Patent Ödülü, 2018.

4. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Ödülü, 2017.

5. 2016/17 Final Pitch Session Third Place, Royal Academy of Engineering, Leaders In Innovation Fellowships, London, UK.

6. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Proje Ödülü, 2016.

7. İş Güvenliği ve Savunma Sanayine Yönelik Kanama Durdurucu Nanoteknolojik Örtü Geliştirilmesi, ​Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - Halkbank, Fikirden İcraata 2015, Birincilik Ödülü.

8. Akne ve Uçuk Tedavisinde Etkili Resveratrolün Kombine Yöntemlerle Yeni Nanofiber Formülasyonunun Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - Halkbank, Fikirden İcraata 2014, Birinci Mansiyon Ödülü.

Sözlü Bildiriler :

1. Alptug Karakucuk, Samet Ozdemir, Burcu Uner, "Preparation and characterization of resveratrol nanosuspension loaded orodispersible films", European Federation For Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) Tenth Anniversary pan-European Science Conference on QbD&PAT, October 4-6, 2021, Virtual Science Conference.

2. Alptug Karakucuk, Samet Ozdemir, "Development of orodispersible films: QbD approach and future prospective", Global Summit on Drug Delivery, Discovery and Pharmaceutical Formulation, September 23, 2021, Virtual Science Conference.

3. Samet Ozdemir, Alptug Karakucuk, Burak Celik, "Lipid Screening Studies For The Development Of Etodolac Loaded Solid Lipid Nanoparticles (SLNs) and Nanostructured Lipid Carriers (NLCs)", III. International Aegean Symposiums on Natural & Medical Sciences, March 12-13, 2021, Izmir, Turkey.

4. Samet Ozdemir, Alptug Karakucuk, Burak Celik, "Design and evaluation of bioadhesive films for dental applications", 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, September 25-26, 2020, Antalya, Turkey.

5. Samet Ozdemir, Alptug Karakucuk, "Design and evaluation of oral mucoadhesive films for pharmaceuticals that have poor oral bioavailability", 4th International Medicine and Health Sciences Researchers Congress, August 22-23, 2020, Çorum, Turkey.

6. Alptug Karakucuk, "Solubility enhancement of poorly soluble drugs: A design of experiment approach to develop nanosuspensions", 23rd International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Formulations, July 27-28, 2020, Webinar.

7. Diren Sarisaltik-Yasin, Alev Arslanturk-Bingul, Alptug Karakucuk, Zeynep Safak Teksin, "Development and validation of an HPLC method for amlodipine besylate and enalapril maleate using an experimental design and its application to solubility and dissolution tests", 12th of International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), June 26-29, 2018, Ankara, Turkey.

8. Sila Gulbag, Alptug Karakucuk, Basaran Mutlu-Agardan, Nevin Celebi, "Top-down production of cyclosporine A nanosuspensions for oral delivery: formulation design and characterization", European Federation For Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) Annual Meeting 2018, May 24-26, 2018, Athens, Greece.

9. Serdar Tort, Alptug Karakucuk, "Akademik Girişimcilik", Davetli Konuşmacı, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FarmaEkol Öğrenci Topluluğu Sempozyumu (GaziFarmaSem), 30-31 Mart 2018, Ankara, Türkiye.

10. Aysenur Oktay, Alptug Karakucuk, Sibel Isbasmis-Tamer, Nevin Celebi, "Optimization of flurbiprofen nanosuspensions with polymeric stabilizers for dermal application", GPSS International Gazi Pharma Symposium Series 2, October 11-13, 2017, Ankara, Turkey.

11. Aysenur Oktay, Alptug Karakucuk, Sibel Isbasmis-Tamer, Nevin Celebi, "Optimization of flurbiprofen nanosuspensions: The QbD Approach", 7th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, October 5-7, 2017, Balatonfüred, Hungary.

12. Fiber Farma İl. Koz. Dan., "Kitozan ve PVP Kompozit Nanofiber Tabanlı Kanama Durdurucu Örtü Geliştirilmesi", Bio Startup Mena Hızlandırıcı Programı 2017 Dönemi, TEPAV, 25 Mayıs 2017, Ankara, Türkiye

13. Alptug Karakucuk, "Chitosan and PVP Composite Nanofiber Based Haemostatic Dressing", Royal Academy of Engineering, Leaders In Innovation Fellowships, February 13-24, 2017, London, UK.

14. Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, "Preparation of ritonavir nanosuspensions by microfluidization method using polymeric stabilizers: I. A design of experiment approach", 6th BBBB - Conference on Pharmaceutical Sciences: Strategies to Improve the Quality and Performance of Modern Drug Delivery Systems, September 10-12, 2015, Helsinki, Finland.

Poster Bildirileri:

1. Sila Gulbag, Alptug Karakucuk, Basaran Mutlu-Agardan, Nevin Celebi, "The Effect of Process Parameters of the Cyclosporine A Nanosuspension Produced by Wet Milling Stabilized with Hydroxypropyl methylcellulose", Controlled Release Society (CRS) Annual Meeting & Exposition, July 21-24, 2019, Valencia, Spain.

​2. Aysenur Oktay, Alptug Karakucuk, Sibel Isbasmis-Tamer, Nevin Celebi, "Optimization of Dermal Flurbiprofen Nanosuspension using Design of Experiment (DoE): Development by Wet Milling", AAPS PharmSci 360 Advancing Pharmaceutical Sciences, Carriers and Communities, November 4-7, 2018, Washington DC, USA.

3. Aysenur Oktay, Sibel Isbasmis-Tamer, Alptug Karakucuk, Nevin Celebi, "Evaluation of Dermal Permeation of Flurbiprofen-Nanosuspension Based Gel Systems, 19th. International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS)", September 17-19, 2018, Antalya/Turkey.

4. Emine Tashan, Alptug Karakucuk, Naile Ozturk, Nevin Celebi, "In-vitro Caco-2 Permeability Studies of Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Nanosuspensions", 19th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS), September 17-19, 2018, Antalya, Turkey.

5. Sila Gulbag, Alptug Karakucuk, Basaran Mutlu-Agardan, Nevin Celebi, "Preformulation studies of cyclosporine A nanosuspension stabilized by hydroxypropyl methylcellulose and soluplus®", 12th of International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), June 26-29, 2018, Ankara, Turkey.

6. Aysenur Oktay, Alptug Karakucuk, Sibel Isbasmis-Tamer, Nevin Celebi, "The effect of polymeric stabilizer on stability of optimum flurbiprofen nanosuspension", 12th of International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), June 26-29, 2018, Ankara, Turkey.

7. Aysenur Oktay, Alptug Karakucuk, Sibel Isbasmis-Tamer, Nevin Celebi, "Evaluation of solubility and dermal permeation of flurbiprofen nanosuspension", European Federation For Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) Annual Meeting 2018, May 24-26, 2018, Athens, Greece.

8. Alptug Karakucuk, Hakan Eroglu, Zeynep Safak Teksin, Nevin Celebi, "Preparation and analysis of in vitro- in vivo correlation of ritonavir nanosuspensions", European Federation For Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) Annual Meeting 2018, May 24-26, 2018, Athens, Greece.

9. Sila Gulbag, Alptug Karakucuk, Basaran Mutlu-Agardan, Nevin Celebi, "Preparation and characterization of cyclosporine A nanosuspension for oral administration II: The effect of Poloxamer types on physical stability of formulations", 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, March 19-22, 2018, Granada, Spain.

10. Aysenur Oktay, Alptug Karakucuk, Sibel Isbasmis-Tamer, Nevin Celebi, "Optimization of flurbiprofen nanosuspensions using full factorial design for dermal application", 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, March 19-22, 2018, Granada, Spain.

11. Sila Gulbag, Alptug Karakucuk, Nevin Celebi, "Preparation and characterization of cyclosporine nanosuspension for oral administration I: Effects of formulation parameters", GPSS International Gazi Pharma Symposium Series 2, October 11-13, 2017, Ankara, Turkey.

12. Merve Celik Tekeli, Alptug Karakucuk, Yesim Aktas, Nevin Celebi, "Development of a self-emulsifying drug delivery system by design of experiment (DoE) approach", GPSS International Gazi Pharma Symposium Series 2, October 11-13, 2017, Ankara, Turkey.

13. Emine Tashan, Alptug Karakucuk, Nevin Celebi, "Preparation of orally dispersible tablets of ziprasidone hydrochloride monohydrate nanocrystals: The Quality by Design (QbD) approach", 7th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, October 5-7, 2017, Balatonfüred, Hungary.​

14. Alptug Karakucuk, Zeynep Safak Teksin, Nevin Celebi, "Evaluation of fasted and fed bioavailabilities of ritonavir nanosuspension in rats", Controlled Release Society Annual Meeting & Exposition, July 16-19, 2017, Boston, Massachusetts, USA.

15. Alptug Karakucuk, Naile Ozturk, Imran Vural, Zeynep Safak Teksin, Nevin Celebi, "In vitro CACO-2 cell permeability studies of ritonavir nanosuspension formulation", 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, May 21-24, 2017, Stockholm, Sweden.

16. Serdar Tort, Alptug Karakucuk, Nevin Celebi, Fusun Acarturk, "Electrospun PCL Nanofiber composites of resveratrol nanocrystals: Production, Characterization and Antimicrobial Activity", 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, May 21-24, 2017, Stockholm, Sweden.

17. Alptug Karakucuk, Hande Canpinar, Nevin Celebi, "Determination of lymphocyte sub-groups after administration of ritonavir nanosuspensions orally using flow cytometry", The 22nd Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED 2017), May 12-14, 2017, Ankara, Turkey.

18. Emine Taşhan, Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, "Evaluation of Solubility and Dissolution Profiles of Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Nanosuspensions", 18th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS), September 18-21, 2016, Antalya, Turkey.

19. Alptug Karakucuk, Nevin Celebi, Zeynep Teksin, "Evaluation of solubility and dissolution of ritonavir nanosuspensions", 4th Congress on Innovation in Drug Delivery Site-Specific Drug Delivery, September 25-28, 2016, Antibes-Juan-les-Pins, France.

20. Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, "Characterization and optimization of ritonavir nanosuspension formulations using different stabilizers: III. Application of the factorial design", 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, April 4-7, 2016, Glasgow, United Kingdom.

21. Ayşe Nur Oktay, Sıla Gülbağ, Özden Demirtaş, Duygu Yılmaz Usta, Hazal Ezgi Gültekin, Alptuğ Eren Karaküçük, Nevin Çelebi "New Perspective For Memantine Orally Disintegrating Tablet: SeDeM Expert System", GPSS International Gazi Pharma Symposium Series, November 12-15, 2015, Antalya, Turkey.

22. Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, "Preparation and Characterization of HPMC Stabilized Nanosuspensions: II. Considering Interactions Between Formulation Parameters", 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, October 25-29, 2015, Orlando, USA.

23. Emine Taşhan, Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, "Preparation of Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Nanosuspensions Through Desing of Experiment (DoE)", 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, October 25-29, 2015, Orlando, USA.

24. Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, Zeynep Şafak Teksin, “Effect of stabilizers on the particle size reduction and physical stability of ritonavir nanosuspensions” 2014 AAPS Annual Meeting and Exposition, November 2-6, 2014, San Diego, USA.

25. Emine Taşhan, Alptuğ Karaküçük, Nevin Çelebi, “Preparation of ziprasidone nanosuspensions by microfluidization technique using different stabilizers”, 17th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS), September 8-10, 2014, Antalya, Turkey.

26. Gülen Melike Demir, Alptuğ Karaküçük, Zelihagül Değim, Derya Bektaş, Özlem Çoban, Ezgi Gülpınar, Sema Tuna Torunoğlu, “Stirring Speed Effects On Physical Characteristics Of Theophylline Microsphere”, Proceedings of the 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications August 11-13, 2014, Prague, Czech Republic.


Kurum İçi Görevlendirme