Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi Anabilim Dalımız Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü bünyesinde sıralanan başlıca disiplinlerden birisidir.

Farmakognozi doğal kaynaklı ilâç hammaddelerini tanıtan ve inceleyen bir bilim koludur. İlâç kelimesi genellikle, hem ilâç hazırlanmasında yararlanılan etken maddeleri hem de bunlardan hazırlanan ve hastanın alabileceği, yararlanabileceği biçime getirilmiş ürünleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Farmakognozi Anabilim Dalı, geleneksel tıpta faydalanılan tıbbi bitkiler üzerinde farmakolojik aktivite çalışmaları, bitkisel ve diğer doğal kaynaklı primer ve sekonder metabolitler üzerinde fitokimyasal çalışmalar, doğal kaynaklı saf maddelerin yapı tayinleri ve biyoaktivite çalışmaları ile hücre kültürü, bitki-doku kültürü, sekonder metabolit üretimi ve biyolojik sentez gibi çalışma alanlarında faaliyet gösterebilmektedir.

Öğretim Kadrosu

Dr.Öğr.Üyesi Nuriye Hilal TAŞTEKİN – Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gökşen Dilşat DURBİLMEZ

Öğr. Gör. Reyhan ARICI

Öğr. Gör. Elif Ayça ALTINKAYA SAMİM

Arş.Gör. Eda AVCI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com