Farmakoloji Anabilim Dalı

Araştırma alanları

  • Eczacılık müfredatının temel dallarından biri olan Farmakoloji, ilaçları, ilaçların etki mekanizmalarını ve kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Farmakoloji, Farmakognozi Farmasötik Kimya, Klinik Eczacılık gibi bilim alanlarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Farmakoloji Anabilim Dalı Eczacılık öğrencilerine üç dönem boyunca Farmakoloji dersini vermektedir.
  • Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

 1.Farmakokinetik ve Farmakodinamik parametreler ve bu parametrelerin ilacın etkisine ve vücudumuzdaki sistemlerin üzerine etkisini araştırmaktır.

 2.İlacın tanımını ve kaynaklarını öğretmek, veriliş yolunun, uygulanış şeklinin ve dozunun önemini anlatmak. Ayrıca ilaçların farmakolojik sınıflandırmasını yapmak, etki mekanizmalarını incelemektir.

Öğretim Kadrosu

Dr.Öğr.Üyesi Zübeyir ELMAZOĞLU – Anabilim Dalı Başkanı 

Dr.Öğr.Üyesi Heba ASKER 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com