Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

AnasayfaAkademikFakültelerEczacılık FakültesiFarmasötik Botanik Anabilim Dalı

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

  • Eczacılık anabilim dallarından biri olan Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tıbbi bitkileri, tıbbi bitkilerden elde edilen drogları ve bu drogların etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Farmasötik Botanik; farmakognozi, botanik, anatomi, fizyoloji, ekoloji, biyokimya, farmakoloji, etnomedisin gibi bilim alanlarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Farmasötik Botanik kürsüsü Eczacılık öğrencilerine bir dönem Farmasötik Botanik dersi vermektedir.  Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın araştırma alanları;  Tıbbi bitkilerin adlandırılması, sınıflandırılması, tanımlanması.  Bitkinin biyolojik aktivitelerinin tespit edilmesi.  Etnobotanik çalışmalar aracılığıyla bitkilerin halk tarafından tıbbi kullanımlarının kayıt altına alınması ve etnobotanik kullanımı olan bitkilerin bilimsel yöntemler kullanılarak etkinliklerinin tespit edilmesi.  Tıbbi ve zehirli bitkilerin sistematik, morfolojik, anatomik, moleküler ve kimyasal açılardan incelenmesi.  

Öğretim Kadrosu

Dr.Öğr.Üyesi Fatma TAEB DİŞLİ

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı