Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

AnasayfaAkademikFakültelerEczacılık FakültesiFarmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya

Farmasötik kimya; ilaç etken maddesinin dizaynından başlamak üzere sentezi ve
saflaştırılmasını, yapısı ve farmakolojik aktivitesi arasındaki ilişkileri, ilaç molekülünün
vücutta uğradığı metabolizasyonu ve olası sonuçlarını inceleyen eczacılık meslek bilimidir.

Çalışma Alanları

İlaç etkin maddesi dizaynı – Hedef proteinlerin tanımlanması ve etkileşim kurulması
Var olan ilaç etkin maddelerinin problemlerini gidermeye yönelik yeni türevler geliştirilmesi
İlaç etkin maddesinin sentez prosedürlerinin geliştirilmesi
İlaç etkin maddesinin kimyasal yapısı ile farmakolojik aktivite ilişkilerinin yorumlanması
İlaç etkin maddesinin kimyasal yapısı ile metabolizasyonun yorumlanması
İlaç etkin maddenin kimyasal yapısı ile fizikokimyasal parametreler arasında ilişki kurulması
İlaç etkin maddesinin yapı aydınlatması
İlaç etkin maddesinin kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapılması

Öğretim Kadrosu

Öğr. Gör. Nisa Nur YILDIRIM

Arş. Gör. Ertuğrul YILDIRIM

Arş. Gör. Mislina DANIŞTI

Zorunlu Okutulan Dersler

Farmasötik Kimya I
Farmasötik Kimya II
Farmasötik Kimya III
Farmasötik Kimya IV
Farmasötik Kimya Laboratuvarı I
Farmasötik Kimya Laboratuvarı II
Farmasötik Kimya Laboratuvarı III
Farmasötik Kimya Laboratuvarı IV

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı