Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

AnasayfaAkademikFakültelerEczacılık FakültesiFarmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Ankara Medipol Üniversitesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Mikrobiyolojinin uygulamalı bir dalı olan Farmasötik Mikrobiyoloji mikroorganizmaları ve mikrobiyal ürünleri araştıran bir bilim dalıdır.

Bu anabilim dalının çalışma konuları arasında bitki ekstrelerinin, sentezlenen yeni maddelerin ve formülasyonların antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi, antimikrobiyal ürünlere karşı gelişen direncin araştırılması, rekombinant DNA teknikleriyle mikrobiyal ürün üretimi, farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik kontrolleri, mikroorganizmaların ilaçların karsinojenik, mutajenik aktivitelerinin belirlenmesinde kullanımı yer almaktadır.

Anabilim dalımız kapsamında III. yarı yılda Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve İmmünoloji zorunlu ders; IV. yarı yılda Mikrobiyal Genetik seçmeli ders; V. yarı yılda Probiyotikler ve Prebiyotikler seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Araştırma alanları

Temel Eczacılık alanından biri olan Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Kimya, Farmakognozi ve Farmasötik Teknoloji gibi anabilim dallarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Mikrobiyoloji teorik ve uygulama dersleri, ikinci sınıfta okutulmaktadır.

Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

Yeni sentezlenmiş maddelerin ve ayrıca, bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi,

Farmasötik teknoloji formülasyonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin tayin edilmesi,

Öğretim Kadrosu

Dr.Öğr.Üyesi Gizem ARIK – Anabilim Dalı Başkanı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com