Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

AnasayfaAkademikFakültelerEczacılık FakültesiFarmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

 • Formülasyon Tasarımı ve Karakterizasyonu
 • Farmasötik İlaç Şekillerinin İşlemleri, Yapıları, Karakteristikleri, Fizikokimyasal ve Biyofarmasötik özellikleri
 • Katı (Tablet, Kapsül, Pellet), Yarı Katı (Merhem, Emülsiyon, Jel, Krem) ve Sıvı Dozaj Şekillerinin Formülasyonu
 • Nanoteknoloji, Nano/Mikro Boyutlu İlaç Taşıyıcı Sistemler (Nanopartiküller, Mikroemülsiyonlar, Mikroküreler, Lipozomlar, Nanoküreler, Nanokapsüller, Katı LipidNanopartiküller, Miseller, Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler)
 • In VitroIn VivoDeğerlendirmeler
 • Gen Taşıyıcı Sistemler ve Aşı Teknolojisi Peptid/Protein İçeren Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistemler
 • Oral, Dermal, Oküler, Transdermal, Topikal, Parenteral, Mukosal İlaç Şekilleri
 • Kontrollü Salım Sistemleri
 • Stabilite Çalışmaları
 • Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
 • Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik
 • İlaç Endüstrisi ve Patent Çalışmaları
 • Farmasötik Teknoloji, doğal, yarı sentetik ve sentetik kaynaklı etkin maddelerin farmasötik ilaç şekillerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve ilacın kullanımını ilgilendiren tüm teknolojileri kapsayan bir eczacılık disiplinidir. Bölümümüzde klasik majistral reçete hazırlayabilmek için gerekli malzeme ve gereçler yanında son teknolojilere sahip cihazları içeren eğitim ve araştırma laboratuvarları mevcuttur. Farmasötik Teknoloji Anabilim  Dalı Eczacılık öğrencilerine dört dönem boyunca Farmasötik Teknoloji dersini, Kozmetik ürünler, Biyofarmasötikler ve ilgili seçmeli dersleri vermektedir.

Öğretim Kadrosu

Doç.Dr. Alptuğ Eren KARAKÜÇÜK – Anabilim Dalı Başkanı

Öğr.Gör. Öykü ŞİMŞEKLİ

Öğr.Gör. Meryem KILINÇARSLAN

Arş.Gör. İrfan BİLİNMİŞ

Arş.Gör. Sümeyye ÇELİK

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com