Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

AnasayfaAkademikFakültelerEczacılık FakültesiFarmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

 • Farmasötik Toksikoloji, kimyasal maddelerin canlı organizmalar üzerine toksik etkilerini inceler ve kimyasal maddelerin zararsızlık limitlerini tanımlar. İlaçlar da dahil olmak üzere tüm kimyasal maddelerin toksik etkilerinin hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarını inceleyen bir eczacılık disiplinidir. İlaç ve çeşitli kimyasallara ait toksisite verilerini elde etmek ve bu verilerin gerek insana gerek çevreye zararlı etkilerini tanımlamak amacıyla aşağıdaki alanlarda araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Araştırma Alanları

 • Hayvan modellerinde toksisite araştırmaları
 • Genotoksisite ve sitogenetik yöntemler
 • Genetik polimorfizmler
 • Ksenobiyotik metabolizması
 • İlaç güvenliliği
 • Adli toksikoloji
 • Çevresel, klinik biyogöstergeler
 • Doğal maddeler toksikolojisi
 • Mesleki toksikoloji
 • Klinik Toksikoloji
 • Analitik Toksikoloji
 • Risk değerlendirmesi

Öğretim Kadrosu

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Zeynep ÇAPAN – Anabilim Dalı Başkanı

Arş. Gör. Ayfer Büşra BENKLİ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com