Koordinatörlükler

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CAN

BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen Dilşat DURBİLMEZ

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı