İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık ve çevre tasarımı, kullanıcının estetik kimlik oluşturma beklentilerini karşılamanın yanı sıra, fonksiyonel ihtiyaçlarına da cevap vererek, en uygun konforlu ortamı sağlamak için bilimsel ve teknik verileri kullanan, tasarıma dayalı bir meslek dalıdır.

Mimari yapı bütünlüğünde açıkkapalı her çevrenin, hacim, donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik ve evrensel değerler, sosyo-ekonomik ve çevresel kriterler paralelinde planlanması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi kuramlarının, bilimsel, sanatsal, çevresel sistemlerin bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde yetişecek öğrencilerimiz, mezun olduklarında, analitik düşünebilen ve iç mekan tasarım sorunları karşısında kullanıcı gereksinimlerini merkez alarak çözüm üretebilen meslek insanları olmaları yönünde eğitim alacaklardır. Üniversite içinde farklı bölümlerde disiplinlerarası çalışmaların yanı sıra konusunda uzman, yurtiçinde ve yurtdışında tanınmış, meslek alanındaki yeniliklere öncülük eden paydaş profesyonellerle etkileşim halinde olmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla bu hedefler çerçevesinde çağımızın gerektirdiği özgün çözümleri, bilgisayar destekli tasarım ve çevresel teknolojilerden faydalanarak üretebilen ve mesleğinde yaratıcı, yenilikçi, biçim ve işlev ilişkisini estetikle birleştiren iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.


Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com