Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Misyon
Çağdaş hukuk anlayışında, meşruiyet-yasallık, hak–yükümlülük, özgürlük–sorumluluk, birey ve toplumun özgür, huzurlu yaşam hakkı arasındaki dengenin gözetilmesi önemseyen, vatandaşlar ile devlet, kurumlar ile bireyler arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde düzenleyen yasal normların uygulanmasındaki rolünü özümseyen, bilim ve teknolojiyi kulla¬nan, araştıran, etik ve insani değerlere saygılı, mesleki bilgi ve beceriye, öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış, bilgili ve yetenekli sahip Hukukçular yetiştirmektir.

Vizyon
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve ulusla¬rarası çevrelerde tanınan, alanı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, Ankara Medipol Üniversiteli olmanın gururunu taşıyan, lider bir fakülte olmaktır.

Akademik Kadro
Geleceğin hukukcularını ve bilim insanlarını yetiştiren her biri alanının güçlü isimlerinden oluşan akademisyen kadromuz; farklı eğitim ekollerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara sahip öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

İngilizce Hazırlık
Fakültemizde, eğitim dili Türkçe olup öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilirler. 

Fakülte İmkânları

Derslik İmkanları: Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları: 60 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini  organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

 

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com