(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıProf.Dr. Cemile Müjde ATABEY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Cemile Müjde ATABEY

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Istinye Universitesi
Syracuse University
University of Leeds
TUBITAK (SOBAG)

Araştırma Alanları

Engel Çalışmaları, Dehşet Yönetimi Kuramı, Politik Psikoloji, Pozitif Psikoloji, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Koca-Atabey, M. (2021). Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey. Disability & Society, 36(5), 834-39 (SSCI).

Akyunus, M., Canbolat, F., Altınoğlu-Dikmeer, I., Koca-Atabey, M. (2020). Perceived paternal attitudes predict test anxiety beyond the effect of neuroticism: A study in the context of the university entrance examination in Turkey. Psychology in Russia: State of the Art, 13(3), 3–15 (Scopus/ESCI).

Koca-Atabey, M. (2020). Revisiting the Stanford Prison Experiment from the perspective of the social model of disability: A Teaching Experience. Education as Change, 24(1), 1-18 (SSCI).

Demir S., Koca-Atabey, M., & Öner-Özkan, B.(2020). How is Uniqueness Understood among International Students in Turkey? An Interpretative Phenomenological Analysis. Mediterranean Journal of Humanities, X, 143-151.

Koca-Atbey, M. & Oz, B. (2017). Telling about something that you do not really know: Blind people are talking about vision! Disability & Society, 32(10), 1656-1660. (SSCI).

Koca-Atbey, M. (2017). Re-visiting the role of disability coordinators: The changing needs of disabled students and current support strategies from a UK university. European Journal of Special Needs Education, 32(1), 137-145. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Becoming a blind teacher in Turkey: A long journey. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 54(3), 759-764. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Gezi Park Protests in Turkey: How can death be related to the protests? Journal of Balkan & Near Eastern Studies, 18(4), 422-430. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2014). Loss Anxiety: An alternative explanation for the fundamental fear in human beings. Death Studies, 38(10), 662-671. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2013). A personal validation of the social nature of disability: Different environments, different experiences. Disability & Society, 28(7), 1027-1031. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2011). Defensive or existential religious orientations and mortality salience hypothesis: Using conservatism as a dependent measure. Death Studies, 35(9), 852-865. (SSCI).

Koca-Atabey, M., Karanci, A. N., Dirik, G. & Aydemir, D. (2011). Psychological well-being of Turkish university students with physical impairments: An evaluation within the stress-vulnerability paradigm. International Journal of Psychology, 46(2), 106-118. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2009). The Annan Plan for Cyprus as a prisoner's dilemma game. Bilig, 50, 1-14. (SSCI).


Adı SoyadıProf.Dr. Nilhan SEZGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nilhan SEZGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Nurzahit KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nurzahit KESKİN

Anadolu Üniversitesi 1987 Sakarya Üniversitesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ar. Gör. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi 1988-1990
Yönetim Danışmanı Deloitte Ross Tohmatsu International 1990-1993
İnsan Kaynakları Yöneticisi Tamek Holding A.Ş. 1993-1998
İnsan Kaynakları Müdürü Pepsi Cola A.Ş. 1998-2002
Yönetim Kurulu Murahhas Aza T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2003-2005
Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Halkbankası A.Ş. 2005-2016

Araştırma Alanları

İşletme Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

BAS, T., AYDINLIK, A.U, SVENSSON, G., MYSEN, T., KESKİN, N., “RELQUAL in
Turkish Business Relationships –Theory, Testing and Measuring Model”, International Journal of Business Excellence, Vol. 5, No. 6, ISSN: 1756-0047, e-ISSN: 1756-0055, p. 620,
2012.

MERT, İ.S., KESKİN, N. and BAŞ, T., “Motivasyonel Dil (MD) Teorisi ve Ölçme Aracının Türkçede Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol. 12, Sayı: 2, ISSN: 1302-6739, e-ISSN: 1308-697, s. 243-255, 2011.

MERT, i.S., KESKİN, N. and BAŞ, T., “Can Injustice Be A Management Strategy? An Exploratory Research In The Banking Sector”, Amme İdaresi Dergisi, Todaie’s Review of Public Administration, Vol. 5, No.2, p. 129-165, 2011.

BAŞ, T., KESKİN, N. and MERT, İ.S., “Lider Üye Etkileşimi (LÜE) Modeli ve Ölçme Aracının Türkçe’de Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi”, Ege Akademik Bakış, Vol. 10(3), s. 1013-1040, 2010.

MERT, İ.S., KESKİN, N. and BAŞ, T., “Leadership Style and Organizational Commitment: Test of A Theory in Turkish Banking Sector”, Journal of Academic Research in Economics, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2066-0855, p. 1-19, 2010.

KESKİN, N., BAŞ, T. ve YILDIZ, G., “Halkbank-Pamukbank Birleşmesini Başarılı Kılan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Vol. 24, Sayı: 279, ISSN: 1300-610X, s. 36-67, 2009.

KESKİN, N. “Schumpeter İşletme Tarihi’nin Neresinde? İktisadi Devreleri Üzerine Bir İnceleme”, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, 2023 (Yayınlanacak).

KESKİN, N. “İşletme Tarihi’nde Bir Araştırma Alanı Olarak Girişimcilik Kavramı: Kökenleri, Evrimi, Kültür ve Değerler Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme”, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, s. 357-376, 2020.

KESKİN, N. “Bir Yönetim Gurusu Olarak Alfred D. Chandler ve İşletme Tarihi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Analitik Bir Değerlendirme”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 8, Sayı: 3, s. 535-562, 2020.

DEMİREL, Y., KESKİN, N., BAŞ, T. VE YILDIZ, G., “Departmanlar Arası Ortaklaşa Rekabet Stratejisinin İnovasyon ve İnovasyonun Algılanan İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Bir Kamu Bankasında Uygulama”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 71-87, 2013.

DEMİREL, Y., KESKİN, N., ÜLGEN, H., YOZGAT, U., BAŞ, T., “Kredi Kartı Pazarında
Ortaklaşa Rekabet Stratejisi: Advantage Kredi Kartı Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 68, s. 73-90, 2011.

DEMİREL, Y., KESKİN, N., ve ÜLGEN, H., “Kredi Kartı Pazarında Ortaklaşa Rekabet Stratejisi: Advantage Kredi Kartı Üzerine Bir Araştırma”. 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana Çukurova Üniversitesi, s.431-439, 2010

Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri, Enformatik Enstitüsü PhD, 2005

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• Free University of Bolzano, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İTALYA, (Yardımcı Doçent) 2011–2014; 2017-2019

• DEISER, Madrid, İSPANYA (Iceberg Project, FP7-PEOPLE-2012-IAPP), (Deneyimli Araştırmacı), 2014–2016

• Blekinge Institute of Technology, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İSVEÇ, (Yardımcı Doçent) , 2008-2011

• Bilgi Grubu Araştırma Eğitim ve Danışmanlık , TÜRKİYE, (Eğitimci Danışman), 2007–2008

• Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Doktora Sonrası Araştırmacı), 2005–2007

•Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Araştırma Görevlisi), 1998 – 2005

• MEDCOAST Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Proje Asistanı) , 1995–1998

•Türkiye Kıyı Alanları Yönetimi Ulusal Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,TÜRKİYE, (Proje Asistanı),1995-1998

Araştırma Alanları

Yazılım Mühendisliği;
Yazılım Ölçme;
Yazılım İşgücü ve Maliyet Kestirimleri;
Yazılım Proje Yönetimi;
Yazılım Süreçleri ve Kalitesi;
Ampirik Araştırma Yöntemleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PhD Thesis: An Architectural Dimensions Based Software Functional Size Measurement Method (2005)

MSc Thesis: Development of a Coastal Geographical Information System Database for Dalyan/Köyceğiz Specially Protected Area (1998)


JOURNAL ARTICLES

Tahir, T., Rasool, G., Mehmood, W., Gencel, C.: An Evaluation of Software Measurement Processes in Pakistani Software Industry. IEEE Access, Vol 6: 57868-57896 (2018)

Tahir,T., Rasool, G., Gencel, C., "A Systematic Literature Review on Software Measurement Programs", Journal of Information and Software Technology, Vol 73, pp.101-121, (2016)

Ulziit, B., Warraich, Z.A., Gencel, C., Petersen, K., “A Conceptual Framework of Challenges and Solutions for Managing Global Software Maintenance”, Journal of Software: Evolution and Process 27(10): 763-792 (2015)

Petersen, K., Gencel, C., Asghari, N., Betz, S., "An Elicitation Instrument for Operationalising GQM+Strategies (GQM+S-EI), Empirical Software Engineering, 20(4): 968-1005 (2015).

Shah, S.M.A., Gencel, C., Alvi, U.S., Petersen, K. “Towards a hybrid testing process unifying exploratory testing and scripted testing”, Journal of Software: Evolution and Process 26(2): 220-250 (2014).

Gencel, C., Petersen, K., Mughal, A.A., Iqbal, M.I., “A Decision Support Framework for Metric Selection in Goal-Based Measurement Programs: GQM-DSFMS”, Journal of Systems and Software, 86(12): 3091-3108 (2013).

Gencel, C., Demirors, O., “Functional Size Measurement Revisited”, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), Vol.17, No.3, 71-106, July 2008.

Demirors, O., Gencel, C., “Conceptual Association of Functional Size Measurement Methods”, IEEE Software, vol. 26, no. 3, pp. 71-78, May/June 2009.

Demirors O., Gencel C., "A Comparison of Size Estimation Techniques Applied Early in the Life Cycle", T. Dingsøyr (Ed.): the European Process Improvement Conference (EuroSPI), Nov. 2004, Trondheim, Norway (EuroSPI 2004), LNCS 3281, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, pp. 184–194, 2004.

BOOK CHAPTERS

Efe, P., Demirors, O., Gencel, C., “Mapping Concepts of Functional Size Measurement Methods”, Book chapter in COSMIC Function Points: Theory and Advanced Practices, Editors: Dumke, R. and Abran,A., CRC Press, 2010.

Tarhan A., Gencel C., Demirors O., “Pre-Contract Challenges: Two Large System Acquisition Experiences”, Book chapter in Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implement. and Technologies, IGI Global, 31 May 2007.

EDITORIAL PUBLICATIONS

Gencel, C., Petersen, K., Special Section on Measurement for Future Software Industry: Driving Value Creation. Information & Software Technology 103: 215, 2018.

Staron, M., Meding, W., Petersen, K., Gencel C, Editors of the Proc. of the 27th International Workshop on Software Measurement and 12th International Conf. on Software Process and Product Measurement, Gothenburg, Sweden — October 25 - 27, 2017.

Dingsøyr, T., Moe, N., Tonelli, R., Counsell, S., Gencel, C., Petersen, K.: Agile Methods. Large-Scale Development, Refactoring, Testing, and Estimation - XP 2014 International Workshops, Rome, Italy, May 26-30, 2014, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Business Information Processing 199, Springer 2014, ISBN 978-3-319-14357-6

Dingsøyr, T., Moe, N., Tonelli, R., Counsell, S., Gencel, C., Petersen, K.: Preface, Lecture Notes in Business Information Processing 199, pp. V-VI, Springer 2015, ISBN 978-3-319-14357-6

Zivkovic, A., Gencel, C., Abran, A.: Guest editorial: Advances in functional size measurement and effort estimation - Extended best papers. Information & Software Technology 53(8): 873 (2011)

Demirors, O, Gencel, C., Special Session on Software Management, EUROMICRO 2008, Proc. of the 34th Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2008, pp.xxii

Demirors O., Gencel, C., Message from the Chairs of the Special Session on Software Management, EUROMICRO 2008, Proc. of the 33rd Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2007

CONFERENCE PUBLICATIONS

Adalı, E.O., Karagöz, N.A., Gürel, Z., Tahir, T., Gencel, C. "Software Test Effort Estimation: State of the Art in Turkish Software Industry", 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2017, Vienna, Austria, August 30 - Sept. 1, 2017, pp. 412-420.

Adalı, E.O., Karagöz, N.A., Gürel, Z., Tahir, T., Gencel, C.: Yazilimda Test Isgucu Kestirimi: Turkiye'deki Guncel Durum(Software Test Effort Estimation: Current Practices In Turkey). UYMS 2017: 226-237

Gencel, C., Buglione, L., "The Missing Links in Software Estimation: Team Loading and Team Power", IWSM/Mensura 2016, Berlin, p.212

Gencel, C., Fernandez Sanz, L, “A Novel Decision Making Platform for Managing Tradeoffs between Quality, Cost and Time, MetriKon 2015, November 5-6, 2015, Shaker Verlag, pp. 265-272.

Dasgupta, A., Gencel, C., Symons, C. ”A Process to Improve the Accuracy of MkII FP to COSMIC Size Conversions: Insights into the COSMIC Method Design Assumptions”, Springer Lecture Notes in Business Information Processing 230, IWSM/Mensura 2015, pp. 46-61, October 5-7, Krakow, 2015.

Symons, C., Abran, A., Gencel, C., Woodward, C., Swierczek, J., COSMIC Workshop - Update on Method v4.0, NFR and Estimating. IWSM/Mensura 2014: 60-61

Bajwa, S.S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Software Product Size Measurement Methods: A Systematic Mapping Study”. IWSM/Mensura 2014, Netherlands, pp.176-190

Petersen, K., Gencel, C., Asghari, N., Baca, D., Betz, S., Action research as a model for industry-academia collaboration in the software engineering context, in Proc. of the 2014 intern. workshop on Long-term industrial collaboration on software engineering, ACM, pp. 55-62, September 2014.

Gencel, C., Holmgren, J., Petersen, K., “The Relationship between Immediacy, Trust and Students' Choice of Supervisors in the Software Engineering Context”, accepted for publication in Proc. of the European Conference of Software Engineering Education (ECSEE 2014), 27-28 Nov. 2014, Seeon Monastery, Germany.

Shah S. M. A., Alvi U. S., Gencel C., Petersen K., "Comparing a Hybrid Testing Process with Scripted and Exploratory Testing: A Pre-Experimental Study with Practitioners"; In: Proceedings of the 15th International Conference on Agile Software Development (XP 2014), Rome, Italy, 2014.

Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P.: Feature Usage as a Value Indicator for Decision Making. Australian Software Engineering Conference 2014, IEEE CS, pp. 124-131

Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., "Automated Feature Identification in Web Applications", SWQD 2014, Springer Lecture Notes on Business Information Processing, pp. 100-114

Tan, J., Gencel, C., Ronkkö, K., “A Framework for Software Usability & User Experience Measurement in Mobile Industry’, In proc. of: Proceedings of the 8th International Conference on Software Process and Product Management (Mensura 2013), IEEE CS, pp. 156-164.

Petersen, K., Gencel, C., “Worldviews, Research Methods, and their Relationship to Validity in Empirical Software Engineering Research”, In proc. of: Proceedings of the 8th International Conference on Software Process and Product Management (Mensura 2013), IEEE CS, pp. 81-89.

Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Exploring How Feature Usage Relates to Customer Perceived Value: A Case Study in a Startup Company”, ICSOB 2013 Conference, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol.150, pp 166-177, 2013.

Marciuska, S., Gencel, C., Wang, X., Abrahamsson, P., “Feature Usage Diagram for Feature Reduction”, XP 2013 Conference, Lecture Notes in Business Information Processing Vol. 149, pp 223-237, 2013.

Gencel, C., Bideau, C., "Exploring the Convertibility between IFPUG and COSMIC Function Points: Preliminary Findings", IWSM/Mensura 2012 Conference, IEEE CS, pp. 170-177, 2012.

Gencel, C., "Do We Really Need to Choose One Functional Size .Measurement Method?", UKSMA/COSMIC International Conference on Software Metrics & Estimating, London, 27-28 October 2011.

Stern, S., Gencel, C., “Embedded Software Memory Size Estimation Using COSMIC Function Points – A Case Study”, in Proc. of IWSM/DASMA Metrikon/Mensura, Shaker Verlag, ISBN 978-3-8322-9618-6, November 10-12, 2010, Stuttgart, Germany, pp.393-406.

Buglione, L., Ferrucci, F., Gencel, C., Gravino, C., Sarro, F., “Which COSMIC Base Functional Components are Significant in Estimating Web Application Development? - A Case Study”, in Proc. of IWSM/ DASMA Metrikon/Mensura, Shaker Verlag, ISBN 978-3-8322-9618-6, November 10-12, 2010, Stuttgart, Germany, pp.205-224.

Jalali,S., Gencel, C, Smite, D., “Trust Dynamics in Global Software Engineering”, Proc. of the 4th Intern. Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'10), ACM, Sept. 16-17, 2010, Bolzano, Italy, pp.66-74.

Touseef T. and Gencel, C., “A Structured Goal Based Measurement Framework Enabling Traceability and Prioritization”, 6th Intern. Conf. on Emerging Technologies (ICET), IEEE Digital Library, 18-19 October, 2010, Islamabad, Pakistan, pp. 282 - 286

Gencel, C, Buglione, L., Abran, A., “Improvement Opportunities and Suggestions for Benchmarking”, Abran et al. (Eds.): IWSM/Mensura 2009, 4-6 November, LNCS 5891, pp. 144–156, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Bajwa, S., and Gencel, C., “What are the Significant Cost Factors for COSMIC Functional Size Based Effort Estimation?”, Abran et al (Eds.): IWSM / Mensura 2009, 4-6 November, LNCS 5891, pp. 62-175, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Bhatti, A., Hafiz, A., Gencel, C., “A Model for Selecting an Optimum Set of Measures in Software Organizations”, selected papers of EurSPI 2009: Book Chapter, Software Process Improvement, CCIS 42, pp. 44–56, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Smite,D., Gencel, C., “Why a CMMI Level 5 Company Fails to Meet the Deadlines? “,10th Inter. Conf.on Product Focused Software Development and Process Improvement (Profes 2009), LNCS, Vol.32., Oulu, Finland, pp. 87-95, June 15-17, 2009.

Gencel, C., Heldal, R., Lind, K. “On the Conversion between the Sizes of Software Products in the Life Cycle”, Proc. of the Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2009), pp.19-26, IEEE CS Press, Penang, Malaysia, 1-3 December 2009.

Gencel, C., Symons, C., “From performance measurement to project estimating using COSMIC functional sizing”, in the Proc. of Software Measurement European Forum 2009 (SMEF 2009), Rome 27-29, May 2009, ISBN:978-88-6301-017-6, Libreria Clup Soc. Coop., pp. 91-104.

Gencel, C., “How to use COSMIC Functional Size in Effort Estimation Models”, R. Dumke et al. (Eds.): IWSM / MetriKon / Mensura 2008, LNCS 5338, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 205–216, 2008.

Gencel, C., Buglione, L., “Do Different Functionality Types Affect the Relationship between Software Functional Size and Effort?”, J.J. Cuadrado-Gallego et al. (Eds.): Selected papers of MENSURA 2007, LNCS 4895, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 72–85, 2008.

Turetken, O. Demirörs, O., Gencel, C., Özcan, Ö., Özkan, B.,” The Affect of Entity Generalization on Software Functional Sizing: A Case Study”, A. Jedlitschka and O. Salo (Eds.): the 9th Intern. Conf. on Product Focused Software Process Improvement (Profes 2008), 23-25 June, Rome, Italy. LNCS 5089, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 105-116, 2008.

Buglione, L., Gencel, C., “Impact of Base Functional Component Types on Software Functional Size based Effort Estimation”, A. Jedlitschka and O. Salo (Eds.): the 9th Intern. Conf. on Product Focused Software Process Improvement (Profes 2008), 23-25 June, Rome, Italy, LNCS 5089, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 75–89, 2008.

Ergun, A., Gencel, C., “Utilizing Functional Size Measurement Methods for Embedded Systems”, in the Proc. of the 14th Asia-Pacific Software Engineering Conf. - Workshop on Software Productivity Analysis and Cost Estimation (SPACE'07), Nagoya, Japan, 3-4 December 2007, pp. 45-52.

Gencel, C., Buglione, L., “Do Different Functionality Types Affect the Relationship between Software Functional Size and Effort?”, Proc. of the Intern. Conf. on Software Process and Product Measurement (IWSM-Mensura 2007), 5-8 November 2007, Palma de Mallorca, Spain, Abran-Dumke-Màs , Baleares, Spain, 2007, pp. 235-246.

Gencel, C., Demirors, O., “Conceptual Differences Among Functional Size Measurement Methods”, in Proc. of the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'07), IEEE CS Press, Sept 20-21, Madrid, Spain, pp. 305-313,

Demirors, O., Karagöz, A., Gencel, C., “Acquiring Innovative Software Systems: Experiences from the Field”, in Proc. of the 33rd EUROMICRO Conference SEAA 2007, IEEE CS Press, August 28 - 31 in Luebeck, Germany, pp.393-400.

Efe, P. Demirors, O., Gencel, C., “A Unification Model for Functional Size Measurement Methods”, in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), November 2-3, 2006, Potsdam (Germany).

Buglione, L., Gencel, C., Efe, P., “Suggestions for Improving Measurement Plans: a BMP application in Turkey", in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), November 2-3, 2006, Potsdam (Germany).

Atak, O., Gencel, C., “An Experimental Study on Conceptual Data Model Based Software Code Size Estimation”, in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), November 2-3, 2006, Potsdam (Germany).

Demirors, O, Gencel, C., Tarhan A., “Challenges of Acquisition Planning”, in Proc. of 32nd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) (EUROMICRO 2006), IEEE CS Press, 29 August-1 September 2006, Cavtat/Dubrovnik (Croatia).

Gencel, C., Buglione, L., Demirors, O., Efe, P. “A Case Study on the Evaluation of COSMIC-FFP and Use Case Points”, In Proc. of 3rd Software Measurement European Forum (SMEF 2006), 10-12 May 2006, Rome (Italy).

Gencel, C., Demirors, O., Yüceer, E., "Utilizing Functional Size Measurement Methods for Real Time Software Systems", 11th IEEE International Software Metrics Symposium (METRICS 2005), Como, Italy, September 2005.

Gencel, C., Demirors, O., Yüceer, E., "A Case Study on Using Functional Size Measurement Methods for Real Time Systems", in Proc. of 15th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM'2005), Shaker-Verlag, 2005, pp.159-178.

Gencel, C. and Demirors, O., "Software Size Estimation: Difficulties and Suggestions", in Proc. of the First Conference on the Principles of Software Engineering (PriSe2004). Buenos Aires, Argentina, November 22-27, 2004.

Demirors, O., Gencel, C. Tarhan, A., "Utilizing Business Process Models for Requirements Elicitation", in Proc. of 29th Euromicro Conference (EUROMICRO 2003), IEEE CS Press; pp. 409-412, 2003.

Gencel, C., “Development of a Coastal Geographical Information System for Dalyan / Köyceğiz Area, Turkey”, in Proc. of the Fourth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 99 - EMECS 99 Joint Conference, 9- 13 November 1999, Antalya, Turkey.

Gencel C., Tarhan A., Demirors O., “Eliciting Information System Requirements From Business Process Models in the Pre-Contract Phase” (in Turkish)”, in the Proc. of 3rd Defense Technologies Congress SAVTEK 2006, 29-30 June 2006, METU, Ankara, Turkey, vol 1, pp. 603-612.

Karagöz A., Demirors O., Gencel Ç, Ündeğer C., “Mission Space Conceptual Model Development in the Simulation Systems: A Proces Definition”, in the Proc.of 3rd Defense Technologies Congress SAVTEK 2006, 29-30 June 2006, METU, Ankara, Turkey.

Nar, F., Gencel, C., Kurt, M., Mumcuoğlu, E., Yardımcı, Y., Erol, A., Uğur, Ö., Erbaş, B., “A Tool for 3 Dimensional and Modular Medical Image Analysis”, 11th Signal Processing and Communication Applications Workshop, 18-20 June 2003, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey.

Çetiner, M.H, Gencel, C., Sarer B., “Internet and Non-Governmental Organizations”, AB-2000, Akademik Bilişim Konferansı, 10-11 February 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey.

Gencel, C., “Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin Yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi”, AB-2000, Akademik Bilişim Konferansı, 10-11 February 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey.

Çetiner, M.H, Gencel, C., Erten, Y.M., “Internet Based Distance Learning and Multi-Media Applications”, Inet-tr’99, V. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 November 1999, Ankara, Turkey.

Gencel, C. and Çetiner, M.H., “Internet and Non-governmental Organizations”, Inet-r’99, V. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 November 1999, Ankara, Turkey.

Adı SoyadıDoç.Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Hacettepe Üniversitesi 2001 Hacettepe Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Adalet Bakanlığı, Başkent Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi

Araştırma Alanları

Gelişim psikolojisi, ebeveynlik, baba katılımı, yaşlılık psikolojisi, yetişkinlik rolleri, saldırganlık, akran zorbalığı, suçluluk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Pınar AYYILDIZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AYYILDIZ PINAR (2022). Opinions and Metaphorical Perceptions of University Students on the
Concept of “School Management”. International Journal of Curriculum and Instruction, 14(3), 2250-
2269. (Yayın No: 7890825)
2. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Knowledge Production in The Field of
Educational Administration in Turkey: Evaluation of Dissertations within The Context of Habermas'
Knowledge Taxonomy. Research in Educational Administration and Leadership (REAL), 7(2), 283-
318., Doi: 10.30828/real.919630 (Yayın No: 7685740)
3. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). ‘Moving the Kaleidoscope’ to see the effect of creative
personality traits on creative thinking dispositions of preservice teachers: The mediating effect of
creative learning environments and teachers’ creativity fostering behavior. Thinking Skills and
Creativity, 41, 1-10., Doi: 10.1016/j.tsc.2021.100879 (Yayın No: 7129493)
4. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM, BALTACI HASAN ŞERİF (2021). Exploring Digital Literacy Levels
and Technology Integration Competence of Turkish Academics. International Journal of
Educational Methodology, 7(1), 15-31., Doi: 10.12973/ijem.7.1.15 (Yayın No: 6962738)
5. YILMAZ ADEM,AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Speak Now or Forever Hold Your
Peace: Turkish Academics’ Self-efficacy Beliefs in their Spoken English. International Journal of
Progressive Education, 16(6), 325-343., Doi: 10.29329/ijpe.2020.280.20 (Yayın No: 6746366)
6. AYYILDIZ PINAR, BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Hold on Tight Everyone: We’re Going Down a
Rabbit Hole. Educational Leadership in Turkey Duringthe COVID-19 Pandemic. International
Studies in Educational Administration, 48(3), 80-86. (Yayın No: 6471631)
7. DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR (2019). The Relationship between Faculty Members’ Job
Satisfaction and Perceptions of Organizational Politics. Participatory Educational Research (PER),
6(2), 169-188., Doi: 10.17275/per.19.20.6.2 (Yayın No: 7890757)
4
8. TATIK, R. Ş. & AyYYILDIZ, P. (2023). Perceptions and experiences of postgraduate students of
educational management vis-a-vis academic jealousy. International Journal of Educational Studies
and Policy, 4(1), 37-56.
9. AYYILDIZ, P., ARASTAMAN, G. & AS, M. A. (2023). A Tug of War of Emotions: Experiences of Principals with Refugee Students. Intercultural Education, DOI:10.1080/14675986.2023.2213658
10. KURT, T., AYYILDIZ, P. & FİDAN, T. (2023). The Magnus Effect Behind Transition to Higher Education in Turkey: Uncovering Equity Issues. LEARNing Landscapes Journal, 16(1), 187- 198. DOI: https://doi.org/10.36510/learnland.v16i1.1105
11. SANLIER, N., KOCAAY, F., KOCABAS, S. & AYYILDIZ, P. (2023). The effect of sociodemographic and anthropometric variables on
nutritional knowledge and nutrition literacy. Foods. (Yayın Sürecinde).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
AYYILDIZ PINAR (2022). "The Cracks Where the Light Gets in": Exemplary Efforts to Enhance
Accessibility during the Pandemic.. The Learning Ideas Conference (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:7892457)
1.
AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA (2022). The New ‘Real’? On-Site School Training and Teaching
Practice on Metaverse. Changes and Challenges of Increasing the Quality of Preparation of
Prospective Teachers in European Countries (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892767)
2.
AYYILDIZ PINAR (2022). Late in the Day’ Paradigm Shift in School Leadership. X. Uluslararası
Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8323394)
3.
YILMAZ ADEM, AYYILDIZ PINAR (2022). Akredite Edilmiş Öğretmen Yetiştirme Programlarının Güçlü
ve Geliştirmeye Açık Yönlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim
Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8323395)


4.
AYYILDIZ PINAR, TURALI AHMET, ÖLEKLİ ERHAN, KÖROĞLU MUHAMMET HALİL İBRAHİM (2023).
BANA HİÇ UMUT YOK DEME SAKIN: BİRLİKTEYSEK AYAKTAYIZ, BÖLÜNÜRSEK ÇÖKERİZ.
ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİM FORUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8323407)
5.
AYYILDIZ PINAR (2022). Principal, Heal Thyself First!: A Proposal for Facilitating Compassion for
School Principals in
Türkiye. 10th International Management and Social Sciences Conference (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:7892619)
6.
KOCAAY FUNDA, AYYILDIZ PINAR (2022). Çıkarılan Dersler: Müdürlerin Pandemi Sonrası Okul
Sağlığı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. INTERNATIONAL CAPPADOCIA HEALTH AND LIFE
CONFERENCE (ICHELIC-2022) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892715)
7.
AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). Shhh! Time To Listen In Awe To What The Sage Anatolia Is
Saying. INTERNATIONAL CONFERENCE NON-WESTERN APPROACHES IN ENVIRONMENTAL
HUMANITIES, 27 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892684)
8.
AYYILDIZ PINAR (2022). A CRITICAL OUTLOOK ON THE ‘REANIMATION’ OF VILLAGE SCHOOLS FROM
THE PERSPECTIVE OF EQUAL OPPORTUNITY IN EDUCATION AND INCLUSION. International
Conference on Modern Education Studies – School Dropout, 3 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:7892607)
9.
AYYILDIZ PINAR (2022). READING BETWEEN/BEYOND THE LINES: RECENT AMENDMENTS TO
EDUCATIONAL SUPERVISION IN TÜRKİYE. 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN
EDUCATION, 225 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892640)
10.
AYYILDIZ PINAR, FİDAN TUNCER, KURT TÜRKER, ARASTAMAN GÖKHAN (2021). Being ATYS 1-Stuck
in Between: An “Urgent Call” for EdD Programs in Turkey.. UCEA 2021-EMERGING STRONGER
Reuniting to Advance Educational Leadership, 148 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892593)
11.
AYYILDIZ PINAR (2021). The Bridge Across, Not Over the Digital ‘Stream’: a Critical Digital Media
Course for Pre-service Teachers. ATEE Spring Conference 2020-2021, 87-89. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:7892549)
12.
AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). Liderlik Kapasitesinin Hazır Oluş/isteklilik/yetkinlik
Bakımlarından Ölçülmesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
3.Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 371-372. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7644001)
13.
AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım”: YÖK Yetki Devri ve
Öğretmenlik Lisans Programları için Bir Analiz Çalışması. VIII.International Eurasian Educational
Research Congress, 766-768. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129508)
14.
AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET (2021). Hope is on the Horizon: Turkish National Support
Program for Education. EĞİTİMDE YENİ NORMLAR-II, 686 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:7892519)
15.
AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET (2021). Sürdürülebilir Liderlik Anlayışını Eğitim Yönetimine
Taşıyabilmek: Lisansüstü Müfredatına Dair Bir Öneri. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCHES
FOR SUSTAINABILITY, 75-79. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892474)
16.

AYYILDIZ PINAR (2021). CITIZEN SCIENCE: AN PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF SOCIAL
SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (iHSES), 53
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892493)
17.
AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Speak Up, Can't Hear You Well: Self-Efficacy Beliefs
of Academics in Turkey re. their Oral Communication in English. 11th International Educational
Management Forum, 601 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6605781)
18.
AYYILDIZ PINAR, BALTACI HASAN ŞERİF (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out
international university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference
(IHEC), 35-37. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276449)
19.
AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to teach
ethics at ,tertiary level. EDUSREF 2019, 20 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276476)
20.
AYYILDIZ PINAR (2018). Aristo'nun Lyceum'undan üniversiteye. 9.Eğitim Yönetimi Forumu (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892212)
21.
AYYILDIZ PINAR (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you!. ERTE Congress II.
ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 21-22. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276479)
22.
AYYILDIZ PINAR (2017). Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership.
International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 221-222. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6276489)
23.
URAL AYHAN,AYYILDIZ PINAR (2015). Yönergelerin tacizi altında örgün eğitim-Kongreye kabul
alınmış olmasına rağmen sunumu yapılmamıştır.. VI. Eğitim Yönetimi Forumu, 48-49. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276492)
24.
KANGALGİL MURAT,AYYILDIZ PINAR (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports
Teachers Regarding Special Field Competencies - Kongreye kabul alınmıştır ancak sunum
yapılmamıştır.. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 327-328. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276503)
25.
AYYILDIZ PINAR,YENGEL BEGÜM (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of
having access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference, 58
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276496)
26.
URAL AYHAN, AYYILDIZ PINAR, ŞENSES BERRİN (2015). The Inconvenient Truth Behind of a Current
Practice in Turkey Providing Financial Support for Private Schooling. V. International Conference on
Critical Education, 204-205. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6276500)
27.
URAL AYHAN, AYYILDIZ PINAR, CİGER BUSE (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME. VII. Uluslararası
Eğitim Denetimi Kongresi, 59-60. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7892172).
28.
AYYILDIZ, P. (2023). "Re-understanding School Leadership through Exploring “Good and Hopeful
Practices” from Türkiye". Networking and Beyond for Innovation in Education, 26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 3rd International School Principals Conference, İstanbul.
29.
BALTACI, H. & AYYILDIZ, P. (2023). "Part Time Instructors: Heimatlos or Citizen?".10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 422-23. Ankara.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Leadership and Management for Education Studies Introducing Key Concepts of Theory and
Practice, Bölüm adı:(Effective school management: Leadership capacity of the school principal)
(2023)., AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM, Routledge, Editör:Outhwaite Deborah, Simon Catherine
A., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:9781032343013, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
8323372)
1.
Global Perspectives on the Internationalization of Higher Education, Bölüm adı:(Türkiye’s Efforts
on Global Higher Education Marketisation) (2023)., DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, IGI
Global, Editör:D. Branch John, Durnalı Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 325,
ISBN:9781668459300, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8196863)
2.
Eğitimde Liderlik Yaklaşımları, Bölüm adı:(Eğitimde Sosyal Adalet Liderliği) (2022)., AYYILDIZ
PINAR, EFE Akademi Yayınları, Editör:Girgin, Sinan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 98, ISBN:978-
625-6995-20-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7894102)
3.
Eğitim & Bilim 2022-IV, Bölüm adı:(YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DİJİTAL ÇAĞDA
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME) (2022)., AYYILDIZ PINAR, EFE Akademi Yayınları,
Editör:Karabatak, Songül, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 432, ISBN:978-625-6939-07-3,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8323371)
4.
NEW TRENDS AND PROMISING DIRECTIONS IN MODERN EDUCATION SCHOOL DROPOUT, Bölüm
adı:(DEAR PRINCIPAL, DON‘T LET ME FADE AWAY BUT SPARKLE: A QUALITATIVE INQUIRY INTO
SCHOOL DROPOUT) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Palet Yayınları, Editör:Aydoğmuş, Mevlüt, Serçe,
Hüseyin, Çalışkan Muhittin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 212, ISBN:978-625-8414-19-6,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890589)
5.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Bölüm adı:(OKUL VE EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ,
AKILLI SİSTEMLER VE GELECEK) (2022)., DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA,
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Aypay, Ahmet, Özdemir,
Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-625-427-168-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No:
7890671)
6.

Sınıf Yönetimi İlkeleri: Bir Profesyonel Karar Verme Modeli, Bölüm adı:(Profesyonel Öğretmen)
(2022)., AYYILDIZ PINAR, Palme Yayınevi, Editör:Cemaloğlu, Necati, İhtiyaroğlu, Neslin, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:978-605-282-948-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No:
7890660)
7.
Eğitim Yönetimi, Bölüm adı:(Liderlik) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Arastaman, Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 258, ISBN:978-
605-133-484-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 7893866)
8.
The Marketisation of Higher Education: Concepts, Cases, and Criticisms, Bölüm adı:(Managing
Diversity Through Internationalisation: The Study in Turkey Initiative) (2022)., AYYILDIZ PINAR,
DURNALI MEHMET, Palgrave Macmillan: Springer Nature, Editör:Branch, John, D., Christiansen,
Bryan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-3-030-67440-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 7890611)
9.
EĞİTİMİN ÖZÜ: Eğitim Liderliği Süreçlerinde Öz ve Kendilik, Bölüm adı:(ÖZTANIMA/KENDİNİ
TANIMA (SELF-KNOWLEDGE)) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic.
A.Ş., Editör:Bolat, Özgür, Özdemir, Servet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 275, ISBN:978-625-8325-
79-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890645)
10.
The Palgrave Handbook of Educational Leadership and Management Discourse, Bölüm adı:(The
Role of Prototypicality in Educational Leadership) (2022)., FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR,
Palgrave Macmillan: Springer Nature, Editör:English, Fenwick W., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
1994, ISBN:978-3-030-99096-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890638)
11.
Kalkınma ve Eğitim, Bölüm adı:(MİLLİ EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA ANLAYIŞI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Eğitim Yayınevi, Editör:Bayar, Adem,
Balıkçı Abdullah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-625-8468-03-8, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 7890474)
12.
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Bölüm adı:(UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRMEDE ETKİLEŞİM TÜRLERİ) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt.
Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Karabulut Coşkun, Burcu, Yılmaz, Adem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
276, ISBN:978-625-7676-95-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890438)
13.
PROF. DR. ALİ BALCI’YA ARMAĞAN, Bölüm adı:(Eğitim Liderliği Araştırmalarında Deneysel
Desenlerin Yeri) (2021)., FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Editör:Aydın, İnayet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 689, ISBN:978-
605-136-509-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890527)
14.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Tematik Bir Yaklaşım, Bölüm adı:(EGITIMDE CiNSiYET, SOSYAL ADALET
VE EŞiTLiK) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.,
Editör:Gülcan, Murat Gürkan, Şahin, Fatih, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7676-
21-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890557)
15.
The marketisation of higher education: Concepts, cases, and criticisms, Bölüm adı:(Managing
diversity through internationalization: Study in Turkey initiative) (2021)., AYYILDIZ PINAR,
DURNALI MEHMET, Palgrave Macmillan, Editör:Branch, John D., Christiansen, Bryan, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-3-030-67441-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
6839872)
16.
Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamaları, Bölüm adı:(UZAKTAN EĞİTİM
STEM UYGULAMALARINDA ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ) (2021)., AYYILDIZ
PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Yılmaz, Adem, Ertuğrul Akyol,
Buket, Aydede, Meryem Nur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-625-8044-21-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890455)
17.
Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and
Leadership, Bölüm adı:(Technology for Classroom Management) (2020)., AYYILDIZ PINAR, IGI
Global, Editör:Durnalı, Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 371, ISBN:9781799814085,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890389)
18.
Yönetme Sanatı: Lider Yöneticinin El Kitabı, Bölüm adı:(Yönetsel Yeterlikler) (2020)., AYYILDIZ
PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Özdemir, Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424, ISBN:978-605-
170-349-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890404)
19.
Tıp Eğitimi Özel Konular: TIP FAKÜLTELERİNDE TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALININ YERİ VE ÖNEMİ,
Bölüm adı:(Arttırılmış Gerçeklik ile Değişen Tıp Eğitiminin “Nabzını Tutmak") (2020)., AYYILDIZ
PINAR, Türkiye Klinikleri, Editör:Özcan Necla, Layık Mehmet Emin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
46, ISBN:978-625-401-177-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890422)
20.
Chaos, Complexity and Leadership 2016, Bölüm adı:(An Interdisciplinary Study: Quantum
Leadership and Hybrid Leadership) (2018)., ŞENSES BERRİN, AYYILDIZ PINAR, Springer Nature,
Editör:Erçetin, Şefika Şule, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 770, ISBN:978-3-319-64552-0,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890363)
21.
Chaos, Complexity and Leadership 2016, Bölüm adı:(Decision-Making Processes as Part of
Administration in Chaotic and Non-chaotic Atmosphere in Educational Organizations) (2018).,
AYYILDIZ PINAR, Springer Nature, Editör:Erçetin, Şefika Şule, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 770,
ISBN:978-3-319-64552-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7890354)
22.
Principal Recruitment and Retention Best Practices for Meeting the Challenges Today, Bölüm Adı:(A Proposal to Enhance Retention of School Principals in Türkiye) (2023)., AYYILDIIZ PINAR, BANOGLU KOKSAL, Rowman & Littlefield, Editör: Chanina Rabinowitz and Michael Reichel, Basım Sayısı 1, Sayfa Sayısı 162, ISBN: 978-1-4758-6648-3, İngilizce(Bilimsel Kitap).
23.
Ayyıldız, P. (2023). Artificial Intelligence Applications in Educational Sciences and their Reflections onto the Field. In: Baltacı, Ö. (ed.), Educational Sciences Research- IV. Özgür Publications. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub170.c844

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
7
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). A Glance Through The Parental Lens:
Equity In The Education Of Gifted Children. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3),
1555-1577., Doi: 10.17679/inuefd.1068432 (Kontrol No: 8026850)
2. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). Adaptation of the Scale of Measurement of Leadership
Capacities on the Basis of Readiness/Willingness/Competence to Turkish: A Validity and Reliability
Study. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 2262-2289., Doi:
10.29299/kefad.1119467 (Kontrol No: 7890926)
3. KOCAAY FUNDA, AYYILDIZ PINAR, ŞANLIER NEVİN (2022). Enquiring into Experiences of Fear,
Posttraumatic Stress and Nutritional Habits of Medical Students during the COVID-19 Pandemic.
Duzce Medical Journal (Kontrol No: 8227063)
4. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). COVID-19 Pandemisi’nin Yükseköğretimdeki İz Düşümleri.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 492-515., Doi: 10.19171/uefad.1080619
(Kontrol No: 8030576)
5. AYYILDIZ PINAR (2022). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Öğretmen Yetiştirme Lisans
Programının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ve Temel Beceriler Açısından Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi. ULUSAL EĞİTİM AKADEMİSİ DERGİSİ, 6(2), 194-214., Doi: 10.32960/uead.1167079
(Kontrol No: 7890897)
6. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Unzipping the educational strategic plans:
Threats and opportunities in disadvantaged cities. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
11(3), 686-701., Doi: 10.14686/buefad.1096212 (Kontrol No: 7761749)
7. AYYILDIZ PINAR (2022). Eğitim Yönetimi Alanında “Liderlik, Okul Yönetimi, Okul Müdürü” Temalı
Ölçek Geliştirme/Uyarlama Çalışmalarının Tematik İçerik Analizi ile İncelenmesi. International
Journal of Eurasia Social Sciences, 13(49), 968-983., Doi: 10.35826/ijoess.3189 (Kontrol No:
7890879)
8. AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Knowledge Production About Educational Management
in Türkiye: Lecturer Perspectives. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30(3), 609-620., Doi:
10.24106/KEFDERGI-2021-0037 (Kontrol No: 7890741)
9. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). Putting Things in Perspective: The COVID-19 Pandemic
Period, Distance Education and Beyond. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 9(6), 1631-1650., Doi: 10.18506/anemon.946037 (Kontrol No: 7346138)
10. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, TOPALOĞLU HAKAN, ÖZDEMİR MURAT (2021). İş Akışı Envanterinin
Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
SBE Dergisi, 11(3), 1141-1154., Doi: 10.30783/nevsosbilen. (Kontrol No: 7238218)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. AYYILDIZ PINAR, GÜREL AYŞE (2022). "Birlikten Kuvvet Doğar": Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi
Öğrencilerinin Akran Mentorluğu. 3.Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:7892896)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Aybegüm MEMİŞOĞLU SANLI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Aybegüm MEMİŞOĞLU SANLI

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları