(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Nilhan SEZGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nilhan SEZGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıDoç.Dr. Cemile Müjde ATABEY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Cemile Müjde ATABEY

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Istinye Universitesi
Syracuse University
University of Leeds
TUBITAK (SOBAG)

Araştırma Alanları

Engel Çalışmaları, Dehşet Yönetimi Kuramı, Politik Psikoloji, Pozitif Psikoloji, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Koca-Atabey, M. (2021). Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey. Disability & Society, 36(5), 834-39 (SSCI).

Akyunus, M., Canbolat, F., Altınoğlu-Dikmeer, I., Koca-Atabey, M. (2020). Perceived paternal attitudes predict test anxiety beyond the effect of neuroticism: A study in the context of the university entrance examination in Turkey. Psychology in Russia: State of the Art, 13(3), 3–15 (Scopus/ESCI).

Koca-Atabey, M. (2020). Revisiting the Stanford Prison Experiment from the perspective of the social model of disability: A Teaching Experience. Education as Change, 24(1), 1-18 (SSCI).

Demir S., Koca-Atabey, M., & Öner-Özkan, B.(2020). How is Uniqueness Understood among International Students in Turkey? An Interpretative Phenomenological Analysis. Mediterranean Journal of Humanities, X, 143-151.

Koca-Atbey, M. & Oz, B. (2017). Telling about something that you do not really know: Blind people are talking about vision! Disability & Society, 32(10), 1656-1660. (SSCI).

Koca-Atbey, M. (2017). Re-visiting the role of disability coordinators: The changing needs of disabled students and current support strategies from a UK university. European Journal of Special Needs Education, 32(1), 137-145. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Becoming a blind teacher in Turkey: A long journey. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 54(3), 759-764. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Gezi Park Protests in Turkey: How can death be related to the protests? Journal of Balkan & Near Eastern Studies, 18(4), 422-430. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2014). Loss Anxiety: An alternative explanation for the fundamental fear in human beings. Death Studies, 38(10), 662-671. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2013). A personal validation of the social nature of disability: Different environments, different experiences. Disability & Society, 28(7), 1027-1031. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2011). Defensive or existential religious orientations and mortality salience hypothesis: Using conservatism as a dependent measure. Death Studies, 35(9), 852-865. (SSCI).

Koca-Atabey, M., Karanci, A. N., Dirik, G. & Aydemir, D. (2011). Psychological well-being of Turkish university students with physical impairments: An evaluation within the stress-vulnerability paradigm. International Journal of Psychology, 46(2), 106-118. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2009). The Annan Plan for Cyprus as a prisoner's dilemma game. Bilig, 50, 1-14. (SSCI).


Adı SoyadıDoç.Dr. Nurzahit KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Nurzahit KESKİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Cihat ÇELİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Cihat ÇELİK

Dicle Üniversitesi 2002 Ankara Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Muş Devlet Hastanesi,

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi,

Muş Alparslan Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Zihinsel Değerlendirme,
Klinik Değerlendirme
Öğrenme Güçlüğü,
DEHB,
Psikopatoloji
Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A) Articles published in SSCI ve SCI Indexed Journals

- Çelik, C. (2021). Confirmatory factor analyses of the Turkish Version of the WISC-IV in non-clinical sample: Validation of the Wechsler and CHC models with core and supplemental subtests. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 31(3), 319-330. [SSCI]

- Çelik, C., Erden, G. & Tural-Hesapçıoğlu, S. (2021). The Importance of Comprehensive Clinical Assessment of Specific Learning Disability . Turkish Journal of Psychology, (In press).[SSCI]

- Erden, G., Yiğit, İ., Çelik C. & Guzey M. (2021) The diagnostic utility of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) in identification of gifted children, The Journal of General Psychology, (In Press). DOI: 10.1080/00221309.2020.1862038. [SSCI]

- Yiğit, İ., Kılıç, H., Yiğit, M. G. & Çelik, C. (2021). Emotional and physical maltreatment, early maladaptive schemas, and internalizing disorders in adolescents: a multi-group path model of clinical and non-clinical samples. Current Psychology, 40:1356–1366. [SSCI]

- Çelik, C., Yiğit, i., Guzey-Yiğit, M. & Erden, G. (2020). Examining the factor structure of the WISC-IV in clinical and non-clinical samples: a multiple-group confirmatory factor analysis. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33; 296-309. [ESCI]

- Çelik, C., Erden G., Özmen, S., & Tural-Hesapçıoğlu, S. (2017). Comparing two edition of Wechsler Intelligence Scales for Children and assessing reading skills in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Psychiatry, 28(2)104-116. [SSCI]

- Yiğit, İ., Çelik, C., & Erden G. (2017). Comparison of WISC-R and WISC-IV scores of gifted children. Turkish Journal of Psychology, 32(79):80-91. [SSCI]

- Tural-Hesapçıoğlu, S., Çelik, C., Özmen, S., & Yiğit, İ. (2016). Analyzing the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder: Predictive value of subtests, Kaufman, and Bannatyne categories. Turkish Journal of Psychiatry, 27 (1):31-40. DOI: 10.5080/u7985. [SSCI]

- Taycan, O., Şar, V., Çelik, C., & Erdoğan-Taycan, S. (2014). Trauma-Related psychiatric comorbidity of somatization disorder among women in Eastern Turkey. Comprehensive Psychiatry, 55(8): 1837-1846. DOI: 10.1016/j.comppsych.2014.08.052. [SSCI]


- Taycan, O., Erdoğan-Taycan, S., & Çelik, C. (2014). Relationship of burnout with personality, alexithymia and coping behaviors among physicians in a semiurban and rural area in Turkey. Archives of Environmental & Occupational Health, 69(3): 159-166. DOI: 10.1080/19338244.2013.763758. [SSCI]


- Kadak, M.T., Balsak, F., Besiroğlu, L., & Çelik, C. (2014). Relationships between cognitive appraisals of adolescents with OCD and their mothers. Comprehensive Psychiatry, 55(3): 598-603. DOI: 10.1016/j.comppsych.2013.11.013. [SSCI]

- Taycan, O., Erdoğan-Taycan, S. & Çelik, C. (2013). The impact of compulsory health service on physicians and burnout in a province in Eastern Anatolia. Turkish Journal of Psychiatry, 24(3): 182-191. [SSCI]

- Selvi, Y., Beşiroğlu, L., Aydın, A., Güleç, M., Atlı, A., Boysan, M. & Çelik, C. (2012). Relations between childhood traumatic experiences, dissociation, and cognitive models in obsessive compulsive disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16(1): 53-59. DOI: 10.3109/13651501.2011.617458. [SSCI]


B) Articles published in Field Indexed Journals

- Çelik, C. (2021). Türkiye’de WISC-IV uygulayıcı eğitimleri ve kursiyer uygulama hatalarının gözden geçirilmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2): 183-201.

- Erden, G. ve Çelik, C. (2019). Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi 7(14): 1-18.

- Çelik, C., Erden, G., Özmen, S. ve Tural Hesapçıoğlu, S. (2018). Okuma becerisi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda değerlendirilmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2): 65-76.

- Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2016). İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendilik Algısı Açısından Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38): 77-87.

- Çelik, C. (2016). Zihinsel Yetersizliği/Zihinsel Gelişme Geriliği Olan Çocukların Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 1(1): 28-35.

- Çelik C., Yiğit, İ, Erden, G ve Vural M. A. (2016). Zihinsel Gelişim Geriliği Olan ÇocuklardaWechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(1): 17-28.

- Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, 18 (35): 21-29.

- Çelik C. (2014). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeklerinin Kullanımı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21(1): 65-78.