(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıProf.Dr. Ali Cevat TAŞIRAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ali Cevat TAŞIRAN

1971-Hava Kuvvetleri Subaylığı, İstanbul, Türkiye 1982 Örebro Üniversitesi 1983-1987

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1986 Ekonomi Lisansı, Örebro Üniversitesi, İsveç
1986 İstatistik Lisansı, Örebro Üniversitesi, İsveç
1987 Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisansı, Örebro Üniversitesi, İsveç
1993 Doktora Ekonometri derecesi, Göteborg Üniversitesi. Tezin Başlığı: İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğumların Zamanlaması ve Aralıkları Üzerine Ücret ve Gelir Etkileri
1998 Doçent, Ekonomi Göteborg Üniversitesi, İsveç
2000 İstatistik Kıdemli Öğretim Görevlisi Göteborg Üniversitesi, İsveç
2004 Uygulamalı İstatistik Profesörü Londra Metropolitan Üniversitesi, Birleşik Krallık
2007 Uygulamalı İstatistik Profesörü derecesi, 5 Nisan 2007'de Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandı.
2007 Çalışma Ekonomisi Profesörü Växjö Üniversitesi, İsveç
2009 Ekonometri Profesörü, Göteborg Üniversitesi, İsveç
2016-2018 Rektör Yardımcısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KKTC.
2017-2018 Sosyal Bilimler Akademik Kurul Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KKTC.
2021 - Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Gedik Üniversitesi.
2021 - İstatistik ve Veri Bilimi Yüksek Lisans Başkanı Programı, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Araştırmamda iki ana yön var: İktisat, Sosyal ve Mühendislik Bilimlerinde İstatistik ve Uygulamalar. İstatistikte, ayrık ve kategorik verilerin, kesilmiş ve sansürlenmiş verilerin, panel verilerin ve olay yönelimli geçiş verilerinin analizlerini yapmak için modeller kullanıyorum. Temel olarak, sabit etkilerin modellenmesi, süre bağımlılığı, gözlemlenmeyen heterojenlik, zamanla değişen değişkenlerin içselliği ve tahmin edicilerin büyük örnek özellikleri gibi Panel ve Geçiş Veri Modellerinin metodolojik problemleriyle ilgileniyorum.

Uygulamalı araştırmalarımda Ekonomik-Demografik, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Savunma ve Barış Ekonomisi, Çevre Sorunları, Sağlık ve Mühendislik alanlarında istatistiksel yöntem ve teknikler kullandım. Zamanla, bu çalışmalar doğurganlığın belirleyicileri, dinamikleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaşır; sosyal yardım bağımlılığı; yalnız annelik; işsizlik; sakatlık; emeklilik; göçmenlik; yaşlı erkeklere karşı ayrımcılık; silah ithalatı; savaş dinamikleri; İnsani gelişim indeksi; Küresel Barış Endeksi; Güneş radyasyonu; Rüzgar enerjisi; çevre sorunlarının tahmini; ve kanser hastalığının morbidite ve mortalitesi. Araştırmamın ilk bölümündeki istatistiksel modellerin tüm metodolojik sorunları, ikinci bölümdeki konularla bağlantılı olarak ampirik olarak incelenmiştir.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Nilhan SEZGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nilhan SEZGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Cemile Müjde ATABEY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Cemile Müjde ATABEY

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Istinye Universitesi
Syracuse University
University of Leeds
TUBITAK (SOBAG)

Araştırma Alanları

Engel Çalışmaları, Dehşet Yönetimi Kuramı, Politik Psikoloji, Pozitif Psikoloji, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Koca-Atabey, M. (2021). Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey. Disability & Society, 36(5), 834-39 (SSCI).

Akyunus, M., Canbolat, F., Altınoğlu-Dikmeer, I., Koca-Atabey, M. (2020). Perceived paternal attitudes predict test anxiety beyond the effect of neuroticism: A study in the context of the university entrance examination in Turkey. Psychology in Russia: State of the Art, 13(3), 3–15 (Scopus/ESCI).

Koca-Atabey, M. (2020). Revisiting the Stanford Prison Experiment from the perspective of the social model of disability: A Teaching Experience. Education as Change, 24(1), 1-18 (SSCI).

Demir S., Koca-Atabey, M., & Öner-Özkan, B.(2020). How is Uniqueness Understood among International Students in Turkey? An Interpretative Phenomenological Analysis. Mediterranean Journal of Humanities, X, 143-151.

Koca-Atbey, M. & Oz, B. (2017). Telling about something that you do not really know: Blind people are talking about vision! Disability & Society, 32(10), 1656-1660. (SSCI).

Koca-Atbey, M. (2017). Re-visiting the role of disability coordinators: The changing needs of disabled students and current support strategies from a UK university. European Journal of Special Needs Education, 32(1), 137-145. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Becoming a blind teacher in Turkey: A long journey. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 54(3), 759-764. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Gezi Park Protests in Turkey: How can death be related to the protests? Journal of Balkan & Near Eastern Studies, 18(4), 422-430. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2014). Loss Anxiety: An alternative explanation for the fundamental fear in human beings. Death Studies, 38(10), 662-671. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2013). A personal validation of the social nature of disability: Different environments, different experiences. Disability & Society, 28(7), 1027-1031. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2011). Defensive or existential religious orientations and mortality salience hypothesis: Using conservatism as a dependent measure. Death Studies, 35(9), 852-865. (SSCI).

Koca-Atabey, M., Karanci, A. N., Dirik, G. & Aydemir, D. (2011). Psychological well-being of Turkish university students with physical impairments: An evaluation within the stress-vulnerability paradigm. International Journal of Psychology, 46(2), 106-118. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2009). The Annan Plan for Cyprus as a prisoner's dilemma game. Bilig, 50, 1-14. (SSCI).


Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri, Enformatik Enstitüsü PhD, 2005

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• Free University of Bolzano, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İTALYA, (Yardımcı Doçent) 2011–2014; 2017-2019

• DEISER, Madrid, İSPANYA (Iceberg Project, FP7-PEOPLE-2012-IAPP), (Deneyimli Araştırmacı), 2014–2016

• Blekinge Institute of Technology, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İSVEÇ, (Yardımcı Doçent) , 2008-2011

• Bilgi Grubu Araştırma Eğitim ve Danışmanlık , TÜRKİYE, (Eğitimci Danışman), 2007–2008

• Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Doktora Sonrası Araştırmacı), 2005–2007

•Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Araştırma Görevlisi), 1998 – 2005

• MEDCOAST Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Proje Asistanı) , 1995–1998

•Türkiye Kıyı Alanları Yönetimi Ulusal Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,TÜRKİYE, (Proje Asistanı),1995-1998

Araştırma Alanları

Yazılım Mühendisliği;
Yazılım Ölçme;
Yazılım İşgücü ve Maliyet Kestirimleri;
Yazılım Proje Yönetimi;
Yazılım Süreçleri ve Kalitesi;
Ampirik Araştırma Yöntemleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PhD Thesis: An Architectural Dimensions Based Software Functional Size Measurement Method (2005)

MSc Thesis: Development of a Coastal Geographical Information System Database for Dalyan/Köyceğiz Specially Protected Area (1998)


JOURNAL ARTICLES

Tahir, T., Rasool, G., Mehmood, W., Gencel, C.: An Evaluation of Software Measurement Processes in Pakistani Software Industry. IEEE Access, Vol 6: 57868-57896 (2018)

Tahir,T., Rasool, G., Gencel, C., "A Systematic Literature Review on Software Measurement Programs", Journal of Information and Software Technology, Vol 73, pp.101-121, (2016)

Ulziit, B., Warraich, Z.A., Gencel, C., Petersen, K., “A Conceptual Framework of Challenges and Solutions for Managing Global Software Maintenance”, Journal of Software: Evolution and Process 27(10): 763-792 (2015)

Petersen, K., Gencel, C., Asghari, N., Betz, S., "An Elicitation Instrument for Operationalising GQM+Strategies (GQM+S-EI), Empirical Software Engineering, 20(4): 968-1005 (2015).

Shah, S.M.A., Gencel, C., Alvi, U.S., Petersen, K. “Towards a hybrid testing process unifying exploratory testing and scripted testing”, Journal of Software: Evolution and Process 26(2): 220-250 (2014).

Gencel, C., Petersen, K., Mughal, A.A., Iqbal, M.I., “A Decision Support Framework for Metric Selection in Goal-Based Measurement Programs: GQM-DSFMS”, Journal of Systems and Software, 86(12): 3091-3108 (2013).

Gencel, C., Demirors, O., “Functional Size Measurement Revisited”, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), Vol.17, No.3, 71-106, July 2008.

Demirors, O., Gencel, C., “Conceptual Association of Functional Size Measurement Methods”, IEEE Software, vol. 26, no. 3, pp. 71-78, May/June 2009.

Demirors O., Gencel C., "A Comparison of Size Estimation Techniques Applied Early in the Life Cycle", T. Dingsøyr (Ed.): the European Process Improvement Conference (EuroSPI), Nov. 2004, Trondheim, Norway (EuroSPI 2004), LNCS 3281, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, pp. 184–194, 2004.

BOOK CHAPTERS

Efe, P., Demirors, O., Gencel, C., “Mapping Concepts of Functional Size Measurement Methods”, Book chapter in COSMIC Function Points: Theory and Advanced Practices, Editors: Dumke, R. and Abran,A., CRC Press, 2010.

Tarhan A., Gencel C., Demirors O., “Pre-Contract Challenges: Two Large System Acquisition Experiences”, Book chapter in Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implement. and Technologies, IGI Global, 31 May 2007.

EDITORIAL PUBLICATIONS

Gencel, C., Petersen, K., Special Section on Measurement for Future Software Industry: Driving Value Creation. Information & Software Technology 103: 215, 2018.

Staron, M., Meding, W., Petersen, K., Gencel C, Editors of the Proc. of the 27th International Workshop on Software Measurement and 12th International Conf. on Software Process and Product Measurement, Gothenburg, Sweden — October 25 - 27, 2017.

Dingsøyr, T., Moe, N., Tonelli, R., Counsell, S., Gencel, C., Petersen, K.: Agile Methods. Large-Scale Development, Refactoring, Testing, and Estimation - XP 2014 International Workshops, Rome, Italy, May 26-30, 2014, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Business Information Processing 199, Springer 2014, ISBN 978-3-319-14357-6

Dingsøyr, T., Moe, N., Tonelli, R., Counsell, S., Gencel, C., Petersen, K.: Preface, Lecture Notes in Business Information Processing 199, pp. V-VI, Springer 2015, ISBN 978-3-319-14357-6

Zivkovic, A., Gencel, C., Abran, A.: Guest editorial: Advances in functional size measurement and effort estimation - Extended best papers. Information & Software Technology 53(8): 873 (2011)

Demirors, O, Gencel, C., Special Session on Software Management, EUROMICRO 2008, Proc. of the 34th Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2008, pp.xxii

Demirors O., Gencel, C., Message from the Chairs of the Special Session on Software Management, EUROMICRO 2008, Proc. of the 33rd Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2007

CONFERENCE PUBLICATIONS

Adalı, E.O., Karagöz, N.A., Gürel, Z., Tahir, T., Gencel, C. "Software Test Effort Estimation: State of the Art in Turkish Software Industry", 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2017, Vienna, Austria, August 30 - Sept. 1, 2017, pp. 412-420.

Adalı, E.O., Karagöz, N.A., Gürel, Z., Tahir, T., Gencel, C.: Yazilimda Test Isgucu Kestirimi: Turkiye'deki Guncel Durum(Software Test Effort Estimation: Current Practices In Turkey). UYMS 2017: 226-237

Gencel, C., Buglione, L., "The Missing Links in Software Estimation: Team Loading and Team Power", IWSM/Mensura 2016, Berlin, p.212

Gencel, C., Fernandez Sanz, L, “A Novel Decision Making Platform for Managing Tradeoffs between Quality, Cost and Time, MetriKon 2015, November 5-6, 2015, Shaker Verlag, pp. 265-272.

Dasgupta, A., Gencel, C., Symons, C. ”A Process to Improve the Accuracy of MkII FP to COSMIC Size Conversions: Insights into the COSMIC Method Design Assumptions”, Springer Lecture Notes in Business Information Processing 230, IWSM/Mensura 2015, pp. 46-61, October 5-7, Krakow, 2015.

Symons, C., Abran, A., Gencel, C., Woodward, C., Swierczek, J., COSMIC Workshop - Update on Method v4.0, NFR and Estimating. IWSM/Mensura 2014: 60-61

Bajwa, S.S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Software Product Size Measurement Methods: A Systematic Mapping Study”. IWSM/Mensura 2014, Netherlands, pp.176-190

Petersen, K., Gencel, C., Asghari, N., Baca, D., Betz, S., Action research as a model for industry-academia collaboration in the software engineering context, in Proc. of the 2014 intern. workshop on Long-term industrial collaboration on software engineering, ACM, pp. 55-62, September 2014.

Gencel, C., Holmgren, J., Petersen, K., “The Relationship between Immediacy, Trust and Students' Choice of Supervisors in the Software Engineering Context”, accepted for publication in Proc. of the European Conference of Software Engineering Education (ECSEE 2014), 27-28 Nov. 2014, Seeon Monastery, Germany.

Shah S. M. A., Alvi U. S., Gencel C., Petersen K., "Comparing a Hybrid Testing Process with Scripted and Exploratory Testing: A Pre-Experimental Study with Practitioners"; In: Proceedings of the 15th International Conference on Agile Software Development (XP 2014), Rome, Italy, 2014.

Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P.: Feature Usage as a Value Indicator for Decision Making. Australian Software Engineering Conference 2014, IEEE CS, pp. 124-131

Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., "Automated Feature Identification in Web Applications", SWQD 2014, Springer Lecture Notes on Business Information Processing, pp. 100-114

Tan, J., Gencel, C., Ronkkö, K., “A Framework for Software Usability & User Experience Measurement in Mobile Industry’, In proc. of: Proceedings of the 8th International Conference on Software Process and Product Management (Mensura 2013), IEEE CS, pp. 156-164.

Petersen, K., Gencel, C., “Worldviews, Research Methods, and their Relationship to Validity in Empirical Software Engineering Research”, In proc. of: Proceedings of the 8th International Conference on Software Process and Product Management (Mensura 2013), IEEE CS, pp. 81-89.

Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Exploring How Feature Usage Relates to Customer Perceived Value: A Case Study in a Startup Company”, ICSOB 2013 Conference, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol.150, pp 166-177, 2013.

Marciuska, S., Gencel, C., Wang, X., Abrahamsson, P., “Feature Usage Diagram for Feature Reduction”, XP 2013 Conference, Lecture Notes in Business Information Processing Vol. 149, pp 223-237, 2013.

Gencel, C., Bideau, C., "Exploring the Convertibility between IFPUG and COSMIC Function Points: Preliminary Findings", IWSM/Mensura 2012 Conference, IEEE CS, pp. 170-177, 2012.

Gencel, C., "Do We Really Need to Choose One Functional Size .Measurement Method?", UKSMA/COSMIC International Conference on Software Metrics & Estimating, London, 27-28 October 2011.

Stern, S., Gencel, C., “Embedded Software Memory Size Estimation Using COSMIC Function Points – A Case Study”, in Proc. of IWSM/DASMA Metrikon/Mensura, Shaker Verlag, ISBN 978-3-8322-9618-6, November 10-12, 2010, Stuttgart, Germany, pp.393-406.

Buglione, L., Ferrucci, F., Gencel, C., Gravino, C., Sarro, F., “Which COSMIC Base Functional Components are Significant in Estimating Web Application Development? - A Case Study”, in Proc. of IWSM/ DASMA Metrikon/Mensura, Shaker Verlag, ISBN 978-3-8322-9618-6, November 10-12, 2010, Stuttgart, Germany, pp.205-224.

Jalali,S., Gencel, C, Smite, D., “Trust Dynamics in Global Software Engineering”, Proc. of the 4th Intern. Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'10), ACM, Sept. 16-17, 2010, Bolzano, Italy, pp.66-74.

Touseef T. and Gencel, C., “A Structured Goal Based Measurement Framework Enabling Traceability and Prioritization”, 6th Intern. Conf. on Emerging Technologies (ICET), IEEE Digital Library, 18-19 October, 2010, Islamabad, Pakistan, pp. 282 - 286

Gencel, C, Buglione, L., Abran, A., “Improvement Opportunities and Suggestions for Benchmarking”, Abran et al. (Eds.): IWSM/Mensura 2009, 4-6 November, LNCS 5891, pp. 144–156, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Bajwa, S., and Gencel, C., “What are the Significant Cost Factors for COSMIC Functional Size Based Effort Estimation?”, Abran et al (Eds.): IWSM / Mensura 2009, 4-6 November, LNCS 5891, pp. 62-175, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Bhatti, A., Hafiz, A., Gencel, C., “A Model for Selecting an Optimum Set of Measures in Software Organizations”, selected papers of EurSPI 2009: Book Chapter, Software Process Improvement, CCIS 42, pp. 44–56, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

Smite,D., Gencel, C., “Why a CMMI Level 5 Company Fails to Meet the Deadlines? “,10th Inter. Conf.on Product Focused Software Development and Process Improvement (Profes 2009), LNCS, Vol.32., Oulu, Finland, pp. 87-95, June 15-17, 2009.

Gencel, C., Heldal, R., Lind, K. “On the Conversion between the Sizes of Software Products in the Life Cycle”, Proc. of the Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2009), pp.19-26, IEEE CS Press, Penang, Malaysia, 1-3 December 2009.

Gencel, C., Symons, C., “From performance measurement to project estimating using COSMIC functional sizing”, in the Proc. of Software Measurement European Forum 2009 (SMEF 2009), Rome 27-29, May 2009, ISBN:978-88-6301-017-6, Libreria Clup Soc. Coop., pp. 91-104.

Gencel, C., “How to use COSMIC Functional Size in Effort Estimation Models”, R. Dumke et al. (Eds.): IWSM / MetriKon / Mensura 2008, LNCS 5338, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 205–216, 2008.

Gencel, C., Buglione, L., “Do Different Functionality Types Affect the Relationship between Software Functional Size and Effort?”, J.J. Cuadrado-Gallego et al. (Eds.): Selected papers of MENSURA 2007, LNCS 4895, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 72–85, 2008.

Turetken, O. Demirörs, O., Gencel, C., Özcan, Ö., Özkan, B.,” The Affect of Entity Generalization on Software Functional Sizing: A Case Study”, A. Jedlitschka and O. Salo (Eds.): the 9th Intern. Conf. on Product Focused Software Process Improvement (Profes 2008), 23-25 June, Rome, Italy. LNCS 5089, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 105-116, 2008.

Buglione, L., Gencel, C., “Impact of Base Functional Component Types on Software Functional Size based Effort Estimation”, A. Jedlitschka and O. Salo (Eds.): the 9th Intern. Conf. on Product Focused Software Process Improvement (Profes 2008), 23-25 June, Rome, Italy, LNCS 5089, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 75–89, 2008.

Ergun, A., Gencel, C., “Utilizing Functional Size Measurement Methods for Embedded Systems”, in the Proc. of the 14th Asia-Pacific Software Engineering Conf. - Workshop on Software Productivity Analysis and Cost Estimation (SPACE'07), Nagoya, Japan, 3-4 December 2007, pp. 45-52.

Gencel, C., Buglione, L., “Do Different Functionality Types Affect the Relationship between Software Functional Size and Effort?”, Proc. of the Intern. Conf. on Software Process and Product Measurement (IWSM-Mensura 2007), 5-8 November 2007, Palma de Mallorca, Spain, Abran-Dumke-Màs , Baleares, Spain, 2007, pp. 235-246.

Gencel, C., Demirors, O., “Conceptual Differences Among Functional Size Measurement Methods”, in Proc. of the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'07), IEEE CS Press, Sept 20-21, Madrid, Spain, pp. 305-313,

Demirors, O., Karagöz, A., Gencel, C., “Acquiring Innovative Software Systems: Experiences from the Field”, in Proc. of the 33rd EUROMICRO Conference SEAA 2007, IEEE CS Press, August 28 - 31 in Luebeck, Germany, pp.393-400.

Efe, P. Demirors, O., Gencel, C., “A Unification Model for Functional Size Measurement Methods”, in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), November 2-3, 2006, Potsdam (Germany).

Buglione, L., Gencel, C., Efe, P., “Suggestions for Improving Measurement Plans: a BMP application in Turkey", in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), November 2-3, 2006, Potsdam (Germany).

Atak, O., Gencel, C., “An Experimental Study on Conceptual Data Model Based Software Code Size Estimation”, in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), November 2-3, 2006, Potsdam (Germany).

Demirors, O, Gencel, C., Tarhan A., “Challenges of Acquisition Planning”, in Proc. of 32nd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) (EUROMICRO 2006), IEEE CS Press, 29 August-1 September 2006, Cavtat/Dubrovnik (Croatia).

Gencel, C., Buglione, L., Demirors, O., Efe, P. “A Case Study on the Evaluation of COSMIC-FFP and Use Case Points”, In Proc. of 3rd Software Measurement European Forum (SMEF 2006), 10-12 May 2006, Rome (Italy).

Gencel, C., Demirors, O., Yüceer, E., "Utilizing Functional Size Measurement Methods for Real Time Software Systems", 11th IEEE International Software Metrics Symposium (METRICS 2005), Como, Italy, September 2005.

Gencel, C., Demirors, O., Yüceer, E., "A Case Study on Using Functional Size Measurement Methods for Real Time Systems", in Proc. of 15th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM'2005), Shaker-Verlag, 2005, pp.159-178.

Gencel, C. and Demirors, O., "Software Size Estimation: Difficulties and Suggestions", in Proc. of the First Conference on the Principles of Software Engineering (PriSe2004). Buenos Aires, Argentina, November 22-27, 2004.

Demirors, O., Gencel, C. Tarhan, A., "Utilizing Business Process Models for Requirements Elicitation", in Proc. of 29th Euromicro Conference (EUROMICRO 2003), IEEE CS Press; pp. 409-412, 2003.

Gencel, C., “Development of a Coastal Geographical Information System for Dalyan / Köyceğiz Area, Turkey”, in Proc. of the Fourth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 99 - EMECS 99 Joint Conference, 9- 13 November 1999, Antalya, Turkey.

Gencel C., Tarhan A., Demirors O., “Eliciting Information System Requirements From Business Process Models in the Pre-Contract Phase” (in Turkish)”, in the Proc. of 3rd Defense Technologies Congress SAVTEK 2006, 29-30 June 2006, METU, Ankara, Turkey, vol 1, pp. 603-612.

Karagöz A., Demirors O., Gencel Ç, Ündeğer C., “Mission Space Conceptual Model Development in the Simulation Systems: A Proces Definition”, in the Proc.of 3rd Defense Technologies Congress SAVTEK 2006, 29-30 June 2006, METU, Ankara, Turkey.

Nar, F., Gencel, C., Kurt, M., Mumcuoğlu, E., Yardımcı, Y., Erol, A., Uğur, Ö., Erbaş, B., “A Tool for 3 Dimensional and Modular Medical Image Analysis”, 11th Signal Processing and Communication Applications Workshop, 18-20 June 2003, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey.

Çetiner, M.H, Gencel, C., Sarer B., “Internet and Non-Governmental Organizations”, AB-2000, Akademik Bilişim Konferansı, 10-11 February 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey.

Gencel, C., “Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin Yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi”, AB-2000, Akademik Bilişim Konferansı, 10-11 February 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey.

Çetiner, M.H, Gencel, C., Erten, Y.M., “Internet Based Distance Learning and Multi-Media Applications”, Inet-tr’99, V. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 November 1999, Ankara, Turkey.

Gencel, C. and Çetiner, M.H., “Internet and Non-governmental Organizations”, Inet-r’99, V. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 November 1999, Ankara, Turkey.

Adı SoyadıDoç.Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Nurzahit KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Nurzahit KESKİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları