(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Psikoloji Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Nilhan SEZGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nilhan SEZGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Cemile Müjde ATABEY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Cemile Müjde ATABEY

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Istinye Universitesi
Syracuse University
University of Leeds
TUBITAK (SOBAG)

Araştırma Alanları

Engel Çalışmaları, Dehşet Yönetimi Kuramı, Politik Psikoloji, Pozitif Psikoloji, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Koca-Atabey, M. (2021). Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey. Disability & Society, 36(5), 834-39 (SSCI).

Akyunus, M., Canbolat, F., Altınoğlu-Dikmeer, I., Koca-Atabey, M. (2020). Perceived paternal attitudes predict test anxiety beyond the effect of neuroticism: A study in the context of the university entrance examination in Turkey. Psychology in Russia: State of the Art, 13(3), 3–15 (Scopus/ESCI).

Koca-Atabey, M. (2020). Revisiting the Stanford Prison Experiment from the perspective of the social model of disability: A Teaching Experience. Education as Change, 24(1), 1-18 (SSCI).

Demir S., Koca-Atabey, M., & Öner-Özkan, B.(2020). How is Uniqueness Understood among International Students in Turkey? An Interpretative Phenomenological Analysis. Mediterranean Journal of Humanities, X, 143-151.

Koca-Atbey, M. & Oz, B. (2017). Telling about something that you do not really know: Blind people are talking about vision! Disability & Society, 32(10), 1656-1660. (SSCI).

Koca-Atbey, M. (2017). Re-visiting the role of disability coordinators: The changing needs of disabled students and current support strategies from a UK university. European Journal of Special Needs Education, 32(1), 137-145. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Becoming a blind teacher in Turkey: A long journey. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 54(3), 759-764. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2016). Gezi Park Protests in Turkey: How can death be related to the protests? Journal of Balkan & Near Eastern Studies, 18(4), 422-430. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2014). Loss Anxiety: An alternative explanation for the fundamental fear in human beings. Death Studies, 38(10), 662-671. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2013). A personal validation of the social nature of disability: Different environments, different experiences. Disability & Society, 28(7), 1027-1031. (SSCI).

Koca-Atabey M. & Oner-Ozkan, B. (2011). Defensive or existential religious orientations and mortality salience hypothesis: Using conservatism as a dependent measure. Death Studies, 35(9), 852-865. (SSCI).

Koca-Atabey, M., Karanci, A. N., Dirik, G. & Aydemir, D. (2011). Psychological well-being of Turkish university students with physical impairments: An evaluation within the stress-vulnerability paradigm. International Journal of Psychology, 46(2), 106-118. (SSCI).

Koca-Atabey, M. (2009). The Annan Plan for Cyprus as a prisoner's dilemma game. Bilig, 50, 1-14. (SSCI).


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Cihat ÇELİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Cihat ÇELİK

Dicle Üniversitesi 2002 Ankara Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Muş Devlet Hastanesi,

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi,

Muş Alparslan Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Zihinsel Değerlendirme,
Klinik Değerlendirme
Öğrenme Güçlüğü,
DEHB,
Psikopatoloji
Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A) Articles published in SSCI ve SCI Indexed Journals

- Çelik, C. (2021). Confirmatory factor analyses of the Turkish Version of the WISC-IV in non-clinical sample: Validation of the Wechsler and CHC models with core and supplemental subtests. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 31(3), 319-330. [SSCI]

- Çelik, C., Erden, G. & Tural-Hesapçıoğlu, S. (2021). The Importance of Comprehensive Clinical Assessment of Specific Learning Disability . Turkish Journal of Psychology, (In press).[SSCI]

- Erden, G., Yiğit, İ., Çelik C. & Guzey M. (2021) The diagnostic utility of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) in identification of gifted children, The Journal of General Psychology, (In Press). DOI: 10.1080/00221309.2020.1862038. [SSCI]

- Yiğit, İ., Kılıç, H., Yiğit, M. G. & Çelik, C. (2021). Emotional and physical maltreatment, early maladaptive schemas, and internalizing disorders in adolescents: a multi-group path model of clinical and non-clinical samples. Current Psychology, 40:1356–1366. [SSCI]

- Çelik, C., Yiğit, i., Guzey-Yiğit, M. & Erden, G. (2020). Examining the factor structure of the WISC-IV in clinical and non-clinical samples: a multiple-group confirmatory factor analysis. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33; 296-309. [ESCI]

- Çelik, C., Erden G., Özmen, S., & Tural-Hesapçıoğlu, S. (2017). Comparing two edition of Wechsler Intelligence Scales for Children and assessing reading skills in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Psychiatry, 28(2)104-116. [SSCI]

- Yiğit, İ., Çelik, C., & Erden G. (2017). Comparison of WISC-R and WISC-IV scores of gifted children. Turkish Journal of Psychology, 32(79):80-91. [SSCI]

- Tural-Hesapçıoğlu, S., Çelik, C., Özmen, S., & Yiğit, İ. (2016). Analyzing the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder: Predictive value of subtests, Kaufman, and Bannatyne categories. Turkish Journal of Psychiatry, 27 (1):31-40. DOI: 10.5080/u7985. [SSCI]

- Taycan, O., Şar, V., Çelik, C., & Erdoğan-Taycan, S. (2014). Trauma-Related psychiatric comorbidity of somatization disorder among women in Eastern Turkey. Comprehensive Psychiatry, 55(8): 1837-1846. DOI: 10.1016/j.comppsych.2014.08.052. [SSCI]


- Taycan, O., Erdoğan-Taycan, S., & Çelik, C. (2014). Relationship of burnout with personality, alexithymia and coping behaviors among physicians in a semiurban and rural area in Turkey. Archives of Environmental & Occupational Health, 69(3): 159-166. DOI: 10.1080/19338244.2013.763758. [SSCI]


- Kadak, M.T., Balsak, F., Besiroğlu, L., & Çelik, C. (2014). Relationships between cognitive appraisals of adolescents with OCD and their mothers. Comprehensive Psychiatry, 55(3): 598-603. DOI: 10.1016/j.comppsych.2013.11.013. [SSCI]

- Taycan, O., Erdoğan-Taycan, S. & Çelik, C. (2013). The impact of compulsory health service on physicians and burnout in a province in Eastern Anatolia. Turkish Journal of Psychiatry, 24(3): 182-191. [SSCI]

- Selvi, Y., Beşiroğlu, L., Aydın, A., Güleç, M., Atlı, A., Boysan, M. & Çelik, C. (2012). Relations between childhood traumatic experiences, dissociation, and cognitive models in obsessive compulsive disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16(1): 53-59. DOI: 10.3109/13651501.2011.617458. [SSCI]


B) Articles published in Field Indexed Journals

- Çelik, C. (2021). Türkiye’de WISC-IV uygulayıcı eğitimleri ve kursiyer uygulama hatalarının gözden geçirilmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2): 183-201.

- Erden, G. ve Çelik, C. (2019). Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi 7(14): 1-18.

- Çelik, C., Erden, G., Özmen, S. ve Tural Hesapçıoğlu, S. (2018). Okuma becerisi ve Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda değerlendirilmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2): 65-76.

- Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2016). İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendilik Algısı Açısından Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38): 77-87.

- Çelik, C. (2016). Zihinsel Yetersizliği/Zihinsel Gelişme Geriliği Olan Çocukların Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 1(1): 28-35.

- Çelik C., Yiğit, İ, Erden, G ve Vural M. A. (2016). Zihinsel Gelişim Geriliği Olan ÇocuklardaWechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(1): 17-28.

- Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, 18 (35): 21-29.

- Çelik C. (2014). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeklerinin Kullanımı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21(1): 65-78.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İlker DALGAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İlker DALGAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Özlem ERTAN KAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Özlem ERTAN KAYA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep ERTEKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep ERTEKİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gülşen KAYNAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gülşen KAYNAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fatma YAŞIN TEKİZOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fatma YAŞIN TEKİZOĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları