(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bekir EREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bekir EREN

ODTÜ 2008 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2009-2021)

Araştırma Alanları

Makroekonomi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Yükselen Piyasalar, Bankacılık, Ödemeler Dengesi, İslam Ekonomisi, İktisat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Develi, A. ve Eren, B. (2020). Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, Aralık, Sayı:115, Sayfa:3-37.

2. Kara, H.T. ve Eren, B. (2021). Bankaların ROM Kullanımının Belirleyicileri: Maliyet veya Borçlanma Kanalından Hangisi Daha Etkili?, Bankacılar Dergisi, Eylül, Sayı:118, Sayfa:65-85.

3. Eren, B. and Kara, H.T. (2023). Financial Lens to Real Sector Via the CBRT’s Company Accounts, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (663) Mart: 29-53.

4. Eren. B. (2023). Yüz Yıllık Türkiye Ekonomisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, TYB Akademi, Sayı: 38, Sayfa:66-108

Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitapta Bölüm

1. Eren, B. (2021). "İnşaat Sektörüne Dayalı Büyümenin Bağımlı Ekonomi Modeli Kapsamında Analizi", Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar, Efe Akademi, İstanbul.

2. Eren, B. (2021). "Geleneksel Olmayan Para Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar: TCMB Örneği", Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret ve Sigortacılık (Teori, Uygulama ve Tarihi Perspektif), Efe Akademi, İstanbul.

3. Eren, B. (2022). "Merkez Bankasının Ücret Düzenlemelerine İlişkin Bir Değerlendirme", Muhasebe ve Finans Alanlarında Seçme Konular-2, Efe Akademi, İstanbul.

4. Eren, B. (2022). "Dynamics of Reserve Holding Behavior in Developing Countries and Re-Assessment of the IMF Reserve Adequacy Metric", Ekonomi, Finans ve Politika Konularında Güncel Paradigmalar, Efe Akademi, İstanbul.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. "Financial Structure Of The Real Sector: From Global Crisis To Global Pandemic", International Istanbul Economics Research Conference (IIERC), Kasım 2021 (Kara, H.T. ile birlikte)

2. "Determinants of Central Banks' Reserve Demand", ASES II. International Conference on Social Sciences, Ağustos 2022.

3. "Türkiye’deki Reel Sektörün Verimliliği Üzerine Bir Değerlendirme", ICIAS 1st International Conference on Innovative Academic Studies, Eylül 2022.

4. "Türkiye'de Reel Sektör İstihdamının Belirleyicileri", 2nd International Conference on Innovative Academic Studies, Ocak 2023.

5. "Gelişmekte Olan Ülkelerde Para Arzı Ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi", İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi, Mayıs 2023.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Dilara Berrak TARHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Dilara Berrak TARHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Esra ÖZTÜRK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Esra ÖZTÜRK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2014 Mersin Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-Toros Üniversitesi (2019-2023)
-Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (2016-2019)

Araştırma Alanları

Pazarlama, Tüketici Davranışları, Sürdürülebilirlik, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Marka Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Öztürk, E., & Şahin, A. (2023). Encouraging sustainable clothing disposal: consumers’ social recycling motivations in Turkey. Journal of Material Cycles and Waste Management, 25(5), 3021-3032.https://doi.org/10.1007/s10163-023-01739-z

Öztürk, E., Arıkan, Ö.U., & Ocak, M. (2023). Understanding Quiet Quitting: Triggers, Antecedents, and Consequences. Uluslararası Davranış, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Dergisi,10 (18), 57-79.

Öztürk, E. (2023). Dijital Dünyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Markaların Siber Zorbalık Karşıtı İletişim Kampanyalarının İncelenmesi. Sarıbaş, S. ve Akkuş, T. (Ed.). Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar içinde (ss. 307-330). İzmir: Duvar Yayınları. ISBN: 978-625-6507-32-6

Arıkan Ö. U., & Öztürk E., (2022). Carrying the Burden of the Pandemic: The relationship between internal marketing, burnout, and job satisfaction in courier service industry. LogForum, 18 (2), 173-183, http://doi.org/10.17270/J.LOG.2022.715 (ESCI)

Tor-Kadıoğlu, C. & Öztürk, E. (2022). Demarketing for Sustainability: Examining Anti-“Black Friday” Communication Campaigns of Global Brands. Pacific Business Review (International), 14(12), 52-65.

Arıkan, Ö.U., Öztürk, E.; Duman, S. & Aktaş, M.A. (2022). Conceptualization of Meta-Servitization: 3D Case Study from Furniture Industry. 6th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), 702-706, DOI: 10.1109/ISMSIT56059.2022.9932819 (20-21 Ekim, 2022)

Öztürk, E. & Arıkan, Ö. U. (2022). Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 14 (26), 241-258.

Öztürk, E., & Tekeli̇, S. (2021). Tüketicilerin Besin Seçim Güdüleri: Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 147-182.

Öztürk, E. (2021). Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkların Etkisi: Örnek Olayların İncelenmesi. International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies, 1(1), 26-36.

Öztürk, E. (2020). Konumlandırmada “Görsel Çekiç”: Doritos’un “Logo Yok” Kampanyasının Marka Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 529-554.

Öztürk, E. & Şahin, A. (2020). Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarının Sanal Alışveriş Sepetini Terk Etmelerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(3), 70-90

Öztürk, E. (2020). Kapitalizmde Rıza Aracı Olarak Tüketim: ‘Good Bye Lenin!’ Filminin Gramsci’nin Hegemonya Kavramı Bağlamında Analizi. Intermedia International E-journal, 7 (12), 183-190.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Lamiha ÖZTÜRK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Lamiha ÖZTÜRK

Sorbonne Üniversitesi 2003 Gazi Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları

Uluslararası Ticaret, Ticaret Hukuku, Gümrük Hukuku, Gümrük İşlemleri, Bankacılık ve Finans

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Göşeney ARSLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Göşeney ARSLAN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1994

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI
ÖZEL SEKTÖR

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Kadir BEKİROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Kadir BEKİROĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Haluk EMİROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Cemre POLAT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Cemre POLAT

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014 2014 İ.D. Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Polat C. 2023. "A Critical Appraisal of the Proposal for an AI Liability Directive: Is It Fit for Its Own Purpose?". GPR, Cilt: 20, Sayı: 3, 114-121.

Polat C. 2023. "Great Unclear Expectations: A Study on the Defectiveness of Autonomous Systems". Journal of Consumer Policy, Cilt: 46, Sayı: 3.

Polat C. 2022. Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukunda Otonom Sistemler (1. Baskı), Ankara: Yetkin Yayınları.

Polat, C. 2022. “Türk ve Avrupa Birliği Hukuku’nda Ürün Sorumluluğu”. AÜHFD, Cilt: 70, Sayı: 4, 973-1041.