(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bekir EREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bekir EREN

ODTÜ 2008 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2009-2021)

Araştırma Alanları

Makroekonomi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Yükselen Piyasalar, Bankacılık, Ödemeler Dengesi, İslam Ekonomisi, İktisat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Develi, A. ve Eren, B. (2020). Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, Aralık, Sayı:115, Sayfa:3-37.

2. Kara, H.T. ve Eren, B. (2021). Bankaların ROM Kullanımının Belirleyicileri: Maliyet veya Borçlanma Kanalından Hangisi Daha Etkili?, Bankacılar Dergisi, Eylül, Sayı:118, Sayfa:65-85.

3. Eren, B and Kara, H.T. (2023). Financial Lens to Real Sector Via the CBRT’s Company Accounts, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (663) Mart: 29-53.

Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitapta Bölüm

1. Eren, B. (2021). "İnşaat Sektörüne Dayalı Büyümenin Bağımlı Ekonomi Modeli Kapsamında Analizi", Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar, Efe Akademi, İstanbul.

2. Eren, B. (2021). "Geleneksel Olmayan Para Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar: TCMB Örneği", Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret ve Sigortacılık (Teori, Uygulama ve Tarihi Perspektif), Efe Akademi, İstanbul.

3. Eren, B. (2022). "Merkez Bankasının Ücret Düzenlemelerine İlişkin Bir Değerlendirme", Muhasebe ve Finans Alanlarında Seçme Konular-2, Efe Akademi, İstanbul.

4. Eren, B. (2022). "Dynamics of Reserve Holding Behavior in Developing Countries and Re-Assessment of the IMF Reserve Adequacy Metric", Ekonomi, Finans ve Politika Konularında Güncel Paradigmalar, Efe Akademi, İstanbul.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. "Financial Structure Of The Real Sector: From Global Crisis To Global Pandemic", International Istanbul Economics Research Conference (IIERC), Kasım 2021 (Kara, H.T. ile birlikte)

2. "Determinants of Central Banks' Reserve Demand", ASES II. International Conference on Social Sciences, Ağustos 2022.

3. "Türkiye’deki Reel Sektörün Verimliliği Üzerine Bir Değerlendirme", ICIAS 1st International Conference on Innovative Academic Studies, Eylül 2022.


Tezler

1. Eren, B. (2014). “Küresel Likidite Koşullarının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi: Türkiye Örneği”, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Eren, B. (2017). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Rezerv Talebini Etkileyen Faktörler ve Rezerv Yeterliliği”, Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara.

3. Eren, B. (2020). “Dynamics of Sectoral Credit Demand and Effectiveness of Credit Distribution across the Sectors”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Lamiha ÖZTÜRK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Lamiha ÖZTÜRK

Sorbonne Üniversitesi 2003 Gazi Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları

Uluslararası Ticaret, Ticaret Hukuku, Gümrük Hukuku, Gümrük İşlemleri, Bankacılık ve Finans

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Göşeney ARSLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Göşeney ARSLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Ali Cevat TAŞIRAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ali Cevat TAŞIRAN

1971-Hava Kuvvetleri Subaylığı, İstanbul, Türkiye 1982 Örebro Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1986 Ekonomi Lisansı, Örebro Üniversitesi, İsveç
1986 İstatistik Lisansı, Örebro Üniversitesi, İsveç
1987 Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisansı, Örebro Üniversitesi, İsveç
1993 Doktora Ekonometri derecesi, Göteborg Üniversitesi. Tezin Başlığı: İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğumların Zamanlaması ve Aralıkları Üzerine Ücret ve Gelir Etkileri
1998 Doçent, Ekonomi Göteborg Üniversitesi, İsveç
2000 İstatistik Kıdemli Öğretim Görevlisi Göteborg Üniversitesi, İsveç
2004 Uygulamalı İstatistik Profesörü Londra Metropolitan Üniversitesi, Birleşik Krallık
2007 Uygulamalı İstatistik Profesörü derecesi, 5 Nisan 2007'de Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandı.
2007 Çalışma Ekonomisi Profesörü Växjö Üniversitesi, İsveç
2009 Ekonometri Profesörü, Göteborg Üniversitesi, İsveç
2016-2018 Rektör Yardımcısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KKTC.
2017-2018 Sosyal Bilimler Akademik Kurul Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KKTC.
2021 - Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Gedik Üniversitesi.
2021 - İstatistik ve Veri Bilimi Yüksek Lisans Başkanı Programı, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Araştırmamda iki ana yön var: İktisat, Sosyal ve Mühendislik Bilimlerinde İstatistik ve Uygulamalar. İstatistikte, ayrık ve kategorik verilerin, kesilmiş ve sansürlenmiş verilerin, panel verilerin ve olay yönelimli geçiş verilerinin analizlerini yapmak için modeller kullanıyorum. Temel olarak, sabit etkilerin modellenmesi, süre bağımlılığı, gözlemlenmeyen heterojenlik, zamanla değişen değişkenlerin içselliği ve tahmin edicilerin büyük örnek özellikleri gibi Panel ve Geçiş Veri Modellerinin metodolojik problemleriyle ilgileniyorum.

Uygulamalı araştırmalarımda Ekonomik-Demografik, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Savunma ve Barış Ekonomisi, Çevre Sorunları, Sağlık ve Mühendislik alanlarında istatistiksel yöntem ve teknikler kullandım. Zamanla, bu çalışmalar doğurganlığın belirleyicileri, dinamikleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaşır; sosyal yardım bağımlılığı; yalnız annelik; işsizlik; sakatlık; emeklilik; göçmenlik; yaşlı erkeklere karşı ayrımcılık; silah ithalatı; savaş dinamikleri; İnsani gelişim indeksi; Küresel Barış Endeksi; Güneş radyasyonu; Rüzgar enerjisi; çevre sorunlarının tahmini; ve kanser hastalığının morbidite ve mortalitesi. Araştırmamın ilk bölümündeki istatistiksel modellerin tüm metodolojik sorunları, ikinci bölümdeki konularla bağlantılı olarak ampirik olarak incelenmiştir.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Ergin ERGÜL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ergin ERGÜL

İstanbul Üniversitesi 1990 Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Başbakanlık, Müsteşar Yardımcısı
Anayasa Mahkemesi Raportör- Hakim
Yıldırım Beyazıt Universitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Devlet Teorisi (Genel Kamu Hukuku), Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Yargı Etiği, Türk Yargı Sistemi, Milletlerarası Ceza Hukuku, Hukuk ve Medeniyet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitaplar
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014
Ergül, Ergin. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014
Ergül, Ergin. Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017
Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Ergül, Ergin. Yayınevi, Ankara 2018
Ergül, Ergin. Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019
Ergül, Ergin. Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, 2. Baskı , Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2022
Ergül, Ergin. Ibn Khaldun et l'Etat dans la science de la société et de la civilisation, un regard actuel sur les textes politiques et juridiques de la Muqaddima, Adalet, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Temel Hukuk Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Farabi'de Kamu Hukuku ve Siyaset Bilimi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2023

Makaleler ve Bildiriler
Ergül, Ergin. Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20).
Ergül, Ergin. Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207)
Ergül, Ergin. Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20)
Ergül, Ergin. Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517)
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98)
Ergül, Ergin. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770)
Ergül, Ergin. İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337)
Ergül, Ergin. Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323)
Ergül, Ergin. Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431)
Ergül, Ergin. Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501).
Ergül, Ergin. Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80).
Ergül, Ergin. Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269)
Ergül, Ergin. “Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf
Ergül, Ergin.“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771.
Ergül, Ergin. İBN HALDUN’UN TEMEL KAVRAMLARININ DEVLET TEORİSİ IŞIĞINDA ÇEVİRİSİ . Ombudsman Akademik , Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15 , 43-81
Ergül, Ergin. Çeviri Makale: Cedric Molino MACHETTO, İKTİDARIN ANTROPOLOJİSİ VE DEVLETİN SOY KÜTÜĞÜ / DELEUZE VE GUATTARI, İBN HALDÛN VE CLASTRES’IN OKUYUCULARI, Ombudsman Akademik , Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 17, 13-42
Ergül, Ergin. DROITS DE L’HOMME DANS LA SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CIVILISATION D’IBN KHALDOÛN , LA REVUE DE DROIT&SOCIETE, NO 8, JANVIER-MARS 2023, Pages: 20-37

Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL

Çankaya üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi
Çankaya üniversitesi

Araştırma Alanları

Uygulamalı Matematik, Sayısal Yöntemler, Bilimsel Hesaplama

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Dinçkal, Ç., Exact Forecasting for COVID-19 Data: Case Study for Turkey,
Advances in Data Sciences and Adaptive Analysis, Vol. 13, No. 02,
https://doi.org/10.1142/S2424922X21500066, pp.2150006-(1-17) 2021.
(Emerging Sources Citation Index)

• Dinçkal, Ç., Novel Alternative Methods to Romberg Integration and
Richardson’s Extrapolation with Matlab Package:Integral_Calculator,
MathLAB, Vol. 5, pp.92-101, 2020.

• Dinçkal, Ç., Design of integral spreadsheet calculator for engineering
applications, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 26 (5),
Special Issue:SI, pp.1159-1172, 2018. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., Initial Value Problems spreadsheet solver using VBA for
engineering education, Fundamental Journal of Mathematics and Applications,
Vol 1 (1), pp. 88-101, 2018.

• Dinçkal, Ç., Vibration of Initially Stressed Nonlocal Euler-Bernoulli Nano-Beams, Academic Platform-Journal of Engineering and Science (APJES), Vol. 6 (1), pp. 127-141, 2018. (index by Ulakbim)

• Dinçkal , Ç., Töreyin, B.U., Küçükali, S. Adaptive decision fusion based
framework for short-term wind speed and turbulence intensity forecasting: case
study for North West of Turkey, Turkish Journal of Electrical Engineering &
Computer Sciences, Vol 25, pp. 2770-2783, 2017. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., New predictor-corrector type iterative methods for solving nonlinear equations, Sakarya University Journal of Science, Vol 21 (3), pp. 463-468, 2017 (index by Ulakbim)

• Dinçkal, Ç., Finite element modeling for vibration of initially stressed nonlocal Euler-Bernoulli beams, CBU J. of Sci., Vol 12 (3), pp. 399-411, 2016. (index by Ulakbim)

• Dinçkal, Ç., Alemdar B.N, Gülkan P.H., Dynamics of a beam-column element on an elastic foundation, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol 43 pp. 685-701, 2016. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., Free vibration analysis of carbon nanotubes by using finite element method, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 40 (1), pp. 43-55, 2016. (SCI index-Expanded)

• Kucukali, S., Dinçkal, Ç., Wind energy resource assessment of Izmit in the West Black Sea Coastal Region of Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 30, pp.790-795, 2014. (SCI index)

• Dinçkal Ç., On the properties of anisotropic engineering materials based upon orthonormal representations, IAENG International Journal of Applied Mathematics, Vol.42, 3, pp.183-192, 2012. (Special Issue)

• Dinçkal Ç., Finite Element Model for a viscous incompressible fluid flow, Elixir Computer Sciences and Engineering, 43, pp.6599-6601, 2012.

• Dinçkal Ç., A new decomposition method for elastic constant tensor to study the anisotropy of construction materials; tool steel and rock types, Elixir Applied Mathematics 39, pp.5090-5092, 2011.

• Dinçkal Ç., Adaptation of Generalized Hill Inequalities to anisotropic elastic symmetries, International Journal of Engineering Science and Technology,Vol.3, No.4, pp.185-212, 2011.

• Dinçkal Ç., Studies on the optimum mechanical response of anisotropic material related to elastic constants, Journal of Innovative Research in Engineering and Science, Vol. 2. Issue 3, pp.203-237, 2011.

• Dinçkal Ç., Analysis of elastic anisotropy of wood material for engineering applications, Journal of Innovative Research in Engineering and Science, Vol. 2. Issue 2, pp.67-80, 2011.

• Dinçkal Ç., ‘Norm, Norm ratio calculations and anisotropy degree’, Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 69. No.2, pp.125-136, 2011. (Scopus index)

• Dinçkal Ç., ‘Orthonormal decomposition of symmetric second rank tensors’, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 65. No.2, pp.225-241, 2010. (Scopus index)

• Dinçkal Ç., Akgöz C.Y., ‘Decomposition of elastic constant tensor into orthogonal parts’ International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol. 2, No. 6 pp.22-46, 2010

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Cemre POLAT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Cemre POLAT

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014 2014 İ.D. Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Polat C. 2022. Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukunda Otonom Sistemler (1. Baskı), Ankara: Yetkin Yayınları.

Polat, C. 2022. “Türk ve Avrupa Birliği Hukuku’nda Ürün Sorumluluğu”. AÜHFD, Cilt: 70, Sayı: 4, 973-1041.