(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bekir EREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bekir EREN

ODTÜ 2008 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2009-2021)

Araştırma Alanları

Makroekonomi, Uluslararası Ticaret, Yükselen Piyasalar, Bankacılık, Ödemeler Dengesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Eren, B. (2014). “Küresel Likidite Koşullarının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi: Türkiye Örneği”, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Eren, B. (2017). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Rezerv Talebini Etkileyen Faktörler ve Rezerv Yeterliliği”, Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara.

3. Eren, B. (2020). “Dynamics of Sectoral Credit Demand and Effectiveness of Credit Distribution across the Sectors”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara.

4. Develi, A. ve Eren, B. (2020). Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, Aralık, Sayı:115, Sayfa:3-37.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Göşeney ARSLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Göşeney ARSLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sema BABAYİĞİT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sema BABAYİĞİT

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1989 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ve
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEK OKULU

Araştırma Alanları

Uluslararası İş Kültürü, Müzakereler,
Satın almada Ülke Orijini Etkisi,
Tüketici Davranışları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. EMİRZA Emin ve Sema BABAYİĞİT, ‘‘ Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeyi ve Bu Değerler Arasındaki Farklılıklar: Mobilya Sektöründe Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeylerinin Ölçülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2015, Sayı 46, ss.153-176

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. KARAKÖY ÇAĞATAY, ERİLLİ NECATİ ALP, BABAYİĞİT SEMA,ERSOY EMİNE RABİA (2015). Eğitim ve Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Saha Araştırması . International Conference on Euroasian Economies 2015, 544-550. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2722031)

2. İNCE FATMA, BABAYİĞİT SEMA, ARICI AŞKIN,ÖZEN AYKUT, ÇAĞRAN FUAT (2015). Algılanan Güçlendirme ve Yer İmajının Algılanan Turizm Desteği Üzerindeki Etkisi: Seleucia’da Bir Araştırma. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2, 289-298. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2722102)

3. BABAYİĞİT SEMA (2012). Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Yolu. 1.İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, AZERBAYCAN, 3 (Tam metin bildiri)(Yayın No:630027)

4. İNCE Fatma, BABAYİĞİT Sema (2011). Girişimciliği Belirleyen Faktörler: Kültürel Belirginlik. III. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, KIRGIZiSTAN (Tam metin bildiri)(Yayın No:629752)

5. BABAYİĞİT Sema, VARİNLİ İnci (2009). Türk İşadamlarının Uluslararası Pazarlarda Görüş meleri ve Anlaşmalarla İlgili Algıları . 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi Priştine Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi, Priştine, KOSOVA (Tam metin bildiri)(Yayın No:629541)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1. Farklı Kültürlerde İş Görüşmeleri (2007)., BABAYİĞİT SEMA, Beta Yayınevi, Editör: BABAYİĞİT Sema, Sayfa Say s 236, ISBN:978-975-295-628-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 626188)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. BABAYİĞİT Sema (2010). Uluslararası Müzakerelerde Dil Engelini Yenmek, Etkili İletişim: Sözlü ve Sözsüz İletişim. Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan,, 320-339. (Kontrol No: 623890)

2. BABAYİĞİT Sema (2010). Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(12), 199-229. (Kontrol No: 623218)

3. AKDOĞAN M. Şükrü, GÜLLÜ Kenan, BABAYİĞİT Sema (2005). Tüketicilerin Süpermarketleri Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(19), 37-70. (Kontrol No: 624707)

4. VARİNLİ İnci, GÜLLÜ Kenan, BABAYİĞİT Sema (2001). Perakendecilikte Hizmet Kalitesi ve Tüketicilerin Kalite Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma. Pazarlama Dünyası (20014), 32-38. (Kontrol No: 625495)

5. VARiNLİ İnci, BABAYİĞİT Sema (2000). Hazır Giyim Ürünlerinde Tüketicilerin ve Perakendecilerin Ülke Orijinine Göre Algılamalarının Karşılaştırılması . Erciyes Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi(9), 3-22. (Kontrol No: 625814)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında bası lan bildiriler:

1. VARİNLİ İnci, GÜLLÜ Kenan, BABAYİĞİT Sema (2001). İhracatçı Firmaların Etiksel Konulara İlişkin Değerlendirmeleri. 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 281-291., (Yayın No:629219)

2. VARİNLİ İnci, BABAYİĞİT Sema (2000). Tüketicilerin Türk ve Yabancı Orijinli Hazırgiyim Ürünlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir İmaj Çalışması . 5.Ulusal Pazarlama Kongresi, 447-466., (Yayın No:628986)

Editörlük

1. İş Dünyasında Umut Veren Kadınlar Çalıştayı, Kitap, Editör, Kayseri Ticaret Odası, 01.12.2014

2. Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı Nartlardan Neterlere, Kitapş Editör, Kuban Matbaacılık Yayıncılık, 2020


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

idare Hukuku, idari yargılama hukuku, imar hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
• Göçgün, M., “Türk İdari Teşkilatında Yeni Bir Statü: Kırsal Mahalle”, 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2021.
• Göçgün, M., “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Sonrası TCDD’nin Hukuki Statüsü”, Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 2018.
• Göçgün, M., “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yasama ve Yürütme Yetkileri Bakımından Değerlendirilmesi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, 2018.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
• Göçgün, M., “Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Uyarlanma İlkeleri Arasındaki İlişkinin Koronavirüs Sürecindeki Bir Tezahürü: Uzaktan Eğitim”, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, 30.05.2020.
• Göçgün, M., “İdarenin Denetiminde Devlet Denetleme Kurulunun “Yeni” İşlevi”, Ulusal Sempozyum: Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu-II, Anayasa Ve İdare Hukuku Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.10.2019
• Göçgün, M., “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yeni İstihdam Türleri”, Ulusal Sempozyum: Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30.11.2018.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
• Göçgün, M., “Sözleşmeli Öğretmen Atama Sürecinde Yapılan Sözlü Sınav ve Güvenlik Soruşturmalarının İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, S. 200, Y. 2019.
• Yıldırım, T., Göçgün, M., “İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2), Güz 2016 Göçgün, M.,
• Göçgün, M., “Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Personelin Çekilmiş Sayılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 3, Y. 2013.


Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
• Göçgün, M., İdari İşlemin Konu Unsuru, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 (Doktora Tezi)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
Zeynep Feyza Eker Ayhan, “Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz” Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Av. Feyza Eker Ayhan, “Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehdara Teşmili”, “Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan” GSU Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/I (2012), s. 95- 119.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
Z. Feyza Eker Ayhan, “Outlines of the New Turkish Mediation Act”, Arbitrators and Mediators In Settling National and International Disputes, Baku, 2012.
Av. Feyza Eker Ayhan, 'Türk Arabuluculuk Hukukunda Güncel Sorunlar', Uluslararası Ticari Tahkim ve Arabuluculukta Güncel Sorunlar: Avrasya ve Türkiye Perspektifi Konferansı, Istanbul, 2015.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdullah Serdar ÖNDER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Abdullah Serdar ÖNDER

2010 ISUBÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Metamar Mermer, Granit A.Ş.

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Nurdan Gül KÖROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Nurdan Gül KÖROĞLU

Sakarya Üniversitesi 2014 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Hidrolik, İklim Değişikliği, Akışkanlar Mekaniği, Bulanık Mantık.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

M. Olabi , N. Çağlar ve N. Koroglu , "Numerical Investigation for Moment-Curvature Relationship of CFRP Jacketed RC Columns", Academic Platform Journal of Engineering and Science, c. 8, sayı. 1, ss. 102-111, Oca. 2020, doi:10.21541/apjes.584148

N. Caglar, M Olabi, N. Koroglu, I. Subasi , "Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science - ISITES2017 Baku - Azerbaijan, Sep. 2017.