(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Personel

Prof.Dr. Aydın ÇELEN
Adı SoyadıProf.Dr. Aydın ÇELEN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Aydın ÇELEN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çelen A. (2023), “Does the Turkish Statistical Institute Understate Inflation Figures after It Stopped Disclosure Item Price Details in the Inflation Basket?”, American Journal of Finance, 8(1), 46-59. Çelen A. (2023), “Rekabet Kurumu’nun Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Uyguladığı Uzlaşma Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Teorik ve Politik Yönleriyle İktisadi ve Finansal Alanda Yaşanan Gelişmeler, Ekin Yayınevi, Bursa Mohamed, H. ve Çelen, A. (2022). “Impact of Foreign Financial Aid on Uganda’s Economic Growth”. International Academic Journal of Economics and Finance, 3(7), 429-446. Çelen A. (2022), “Is Home Advantage Lost When Football Matches Are Played Behind Closed Doors Without Spectators? Evidence from Top European Football Leagues in the Covid-19 Era”, International Sports Studies, 44(1), 67-81. Çelen A. ve Baran Ş. (2021), “Fiyat Algoritmaları ve Rekabet Hukuku”, Yapay Zeka: Güncel Yaklaşımlar & Uygulamalar, Beta Basım Yayın, İstanbul Çelen A. ve Demirel C.A. (2021), “Trade Structure And Trade Flows In Turkey: A Gravity Model”, Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte İktisat Uygulamaları, Gazi Yayınevi, Ankara. Çelen A. (2020), “Rekabet Kurulu’nun Banka Karteli Kararı Sonrası Zarar ve Tazminat Hesaplaması”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 652, 165-192. Çelen A. (2019), “Anticompetitive Effects of the Banking Cartel in Turkish Loan Market”, Sosyoekonomi, 27(40), 211-227. Çelen A. (2018), “Cartel Screening In Public Tenders of Roadway Guardrail”, Journal of Management and Economics Research, 16(4), 54-70. Çelen A., Dalgıç B. ve Özekici A.İ. (2018), “Rekabet Kurumu’nun Etkinliğinin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, 51(3), 173-204. Çelen A. ve Kalkan E. (2018), “Analysis of Intermodal and Intramodal Competition in Freight Transport Market between Turkey and Europe”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 4(2), 67-86. Çelen A. ve Demirel A. (2018), “A Complementarity Index Study: The Case Of Turkey”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 20, 101-118. Çelen A. (2016), “Technical Efficiency in Turkish Electricity Distribution Market: An Application of Stochastic Frontier Analysis (SFA)”, Ekonomik Yaklaşım, 27(101): 161-183. Çelen A. (2015), “Influence of Holy Month Ramadan on Alcohol Consumption in Turkey”, Journal of Religion and Health, 54(6), 2122-2133. Çelen A. (2014), “Comparative Analysis of Normalization Procedures in TOPSIS Method: With an Application to Turkish Deposit Banking Market”, Informatica, 25(2), 185-208.. Çelen A. (2014), “Evaluating the Financial Performance of Turkish Banking Sector: A Fuzzy MCDM Approach”, Journal of Economic Cooperation and Development, 35(2), 43-70. Çelen A. (2013), “The Effect of Merger and Consolidation Activities on the Efficiency of Electricity Distribution Regions in Turkey”, Energy Policy, 59, 674-682. Çelen A. ve Kalkan E. (2013), “An Impact Analysis on the Exemption of the Banking Industry from the Merger Control Regime in Turkey”, İktisat İşletme ve Finans, 28(327), 9-30. Çelen A. (2013), “Efficiency and Productivity (TFP) of the Turkish Electricity Distribution Companies: An Application of Two-Stage (DEA&Tobit) Analysis”, Energy Policy, 63, 300-310. Çelen A. (2013), “A Review and Synthesis of Empirical Studies on Technical Efficiency Measurement in Turkish Electricity Market”, Rekabet Dergisi,14(2), 43-64. Çelen A. ve Yalçın N. (2012), “Performance Assessment of Turkish Electricity Distribution Utilities: An Application of Combined FAHP / TOPSIS / DEA Methodology to Incorporate Quality of Service”, Utilities Policy, 23, 59-71. Çelen A. (2012), “Performance Evaluation of Turkish Electricity Distribution Market Using a Combined FAHP / TOPSIS Method”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29(2), 1263-1276. Çelen A. ve Günalp B. (2010) “Do Investigations of Competition Authorities Really Increase the Degree of Competition? An Answer from Turkish Cement Market”, Prague Economic Papers, 2, 150-168. Çelen A. (2003), “İngiltere Çay Pazarındaki Rekabetin Yoğunluğunun Ölçülmesi: Bir Dinamik Hata Düzeltme Yaklaşımı”, Rekabet Dergisi,14, 75-116.

Prof.Dr. Nurzahit KESKİN
Adı SoyadıProf.Dr. Nurzahit KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nurzahit KESKİN

Anadolu Üniversitesi 1987 Sakarya Üniversitesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ar. Gör. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi 1988-1990 Yönetim Danışmanı Deloitte Ross Tohmatsu International 1990-1993 İnsan Kaynakları Yöneticisi Tamek Holding A.Ş. 1993-1998 İnsan Kaynakları Müdürü Pepsi Cola A.Ş. 1998-2002 Yönetim Kurulu Murahhas Aza T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2003-2005 Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Halkbankası A.Ş. 2005-2016

Araştırma Alanları

İşletme Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

BAS, T., AYDINLIK, A.U, SVENSSON, G., MYSEN, T., KESKİN, N., “RELQUAL in Turkish Business Relationships –Theory, Testing and Measuring Model”, International Journal of Business Excellence, Vol. 5, No. 6, ISSN: 1756-0047, e-ISSN: 1756-0055, p. 620, 2012. MERT, İ.S., KESKİN, N. and BAŞ, T., “Motivasyonel Dil (MD) Teorisi ve Ölçme Aracının Türkçede Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol. 12, Sayı: 2, ISSN: 1302-6739, e-ISSN: 1308-697, s. 243-255, 2011. MERT, i.S., KESKİN, N. and BAŞ, T., “Can Injustice Be A Management Strategy? An Exploratory Research In The Banking Sector”, Amme İdaresi Dergisi, Todaie’s Review of Public Administration, Vol. 5, No.2, p. 129-165, 2011. BAŞ, T., KESKİN, N. and MERT, İ.S., “Lider Üye Etkileşimi (LÜE) Modeli ve Ölçme Aracının Türkçe’de Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi”, Ege Akademik Bakış, Vol. 10(3), s. 1013-1040, 2010. MERT, İ.S., KESKİN, N. and BAŞ, T., “Leadership Style and Organizational Commitment: Test of A Theory in Turkish Banking Sector”, Journal of Academic Research in Economics, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2066-0855, p. 1-19, 2010. KESKİN, N., BAŞ, T. ve YILDIZ, G., “Halkbank-Pamukbank Birleşmesini Başarılı Kılan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Vol. 24, Sayı: 279, ISSN: 1300-610X, s. 36-67, 2009. KESKİN, N. “Schumpeter İşletme Tarihi’nin Neresinde? İktisadi Devreleri Üzerine Bir İnceleme”, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, 2023 (Yayınlanacak). KESKİN, N. “İşletme Tarihi’nde Bir Araştırma Alanı Olarak Girişimcilik Kavramı: Kökenleri, Evrimi, Kültür ve Değerler Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme”, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, s. 357-376, 2020. KESKİN, N. “Bir Yönetim Gurusu Olarak Alfred D. Chandler ve İşletme Tarihi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Analitik Bir Değerlendirme”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 8, Sayı: 3, s. 535-562, 2020. DEMİREL, Y., KESKİN, N., BAŞ, T. VE YILDIZ, G., “Departmanlar Arası Ortaklaşa Rekabet Stratejisinin İnovasyon ve İnovasyonun Algılanan İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Bir Kamu Bankasında Uygulama”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 71-87, 2013. DEMİREL, Y., KESKİN, N., ÜLGEN, H., YOZGAT, U., BAŞ, T., “Kredi Kartı Pazarında Ortaklaşa Rekabet Stratejisi: Advantage Kredi Kartı Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 68, s. 73-90, 2011. DEMİREL, Y., KESKİN, N., ve ÜLGEN, H., “Kredi Kartı Pazarında Ortaklaşa Rekabet Stratejisi: Advantage Kredi Kartı Üzerine Bir Araştırma”. 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana Çukurova Üniversitesi, s.431-439, 2010

Doç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ
Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem GENCEL AMBROSİNİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri, Enformatik Enstitüsü PhD, 2005

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• Free University of Bolzano, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İTALYA, (Yardımcı Doçent) 2011–2014; 2017-2019 • DEISER, Madrid, İSPANYA (Iceberg Project, FP7-PEOPLE-2012-IAPP), (Deneyimli Araştırmacı), 2014–2016 • Blekinge Institute of Technology, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İSVEÇ, (Yardımcı Doçent) , 2008-2011 • Bilgi Grubu Araştırma Eğitim ve Danışmanlık , TÜRKİYE, (Eğitimci Danışman), 2007–2008 • Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Doktora Sonrası Araştırmacı), 2005–2007 •Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Araştırma Görevlisi), 1998 – 2005 • MEDCOAST Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE, (Proje Asistanı) , 1995–1998 •Türkiye Kıyı Alanları Yönetimi Ulusal Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,TÜRKİYE, (Proje Asistanı),1995-1998

Araştırma Alanları

Yazılım Mühendisliği; Yazılım Ölçme; Yazılım İşgücü ve Maliyet Kestirimleri; Yazılım Proje Yönetimi; Yazılım Süreçleri ve Kalitesi; Ampirik Araştırma Yöntemleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PhD Thesis: An Architectural Dimensions Based Software Functional Size Measurement Method (2005) MSc Thesis: Development of a Coastal Geographical Information System Database for Dalyan/Köyceğiz Specially Protected Area (1998) BİLİMSEL DERGİ YAYINLARI 1. Tahir, T., Gencel, C., Rasool, G., Umer,T., Rasheed, J., Yeo, S.F., Çevik, T.:Early Software Defects Density Prediction: Training the International Software Benchmarking Cross Projects Data Using Supervised Learning. IEEE Access 11: 141965-141986 (2023) 2. Tahir, T., Rasool, G., Mehmood, W., Gencel, C.: An Evaluation of Software Measurement Processes in Pakistani Software Industry. IEEE Access, Vol 6: 57868-57896 (2018) 3. Gencel, C., Petersen, K., Special Section on Measurement for Future Software Industry: Driving Value Creation. Information & Software Technology 103: 215 (2018) 4. Tahir,T., Rasool, G., Gencel, C., "A Systematic Literature Review on Software Measurement Programs", Journal of Information and Software Technology, Vol. 73, pp.101-121 (2016). 5. Ulziit, B., Warraich, Z.A., Gencel, C., Petersen, K., "A Conceptual Framework of Challenges and Solutions for Managing Global Software Maintenance", Journal of Software: Evolution and Process 27(10): 763-792 (2015) 6. Petersen, K., Gencel, C., Asghari, N., Betz, S., "An Elicitation Instrument for Operationalising GQM+Strategies (GQM+S-EI), Empirical Software Engineering, 20(4): 968-1005 (2015). 7. Shah, S.M.A., Gencel, C., Alvi, U.S., Petersen, K. "Towards a hybrid testing process unifying exploratory testing and scripted testing", Journal of Software: Evolution and Process, 26(2): 220-250 (2014). 8. Gencel, C., Petersen, K., Mughal, A.A., Iqbal, M.I., "A Decision Support Framework for Metric Selection in Goal-Based Measurement Programs: GQM-DSFMS", Journal of Systems and Software, 86(12): 3091-3108 (2013). 9. Zivkovic, A., Gencel, C., Abran, A.: Guest editorial: Advances in functional size measurement and effort estimation - Extended best papers. Information & Software Technology 53(8): 873 (2011) 10. Demirors, O., Gencel, C., "Conceptual Association of Functional Size Measurement Methods", IEEE Software, vol. 26, no. 3, pp. 71-78, May/Haziran 2009. 11. Gencel, C., Demirors, O., "Functional Size Measurement Revisited", ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (ACM TOSEM), Vol.17, No.3, 71-106, Temmuz 2008. KİTAP BÖLÜMLERİ 1. Efe, P., Demirors, O., Gencel, C., “Mapping Concepts of Functional Size Measurement Methods”, Book chapter in COSMIC Function Points: Theory and Advanced Practices, Editors: Dumke, R. and Abran,A., CRC Press, 2010. 2. Tarhan A., Gencel C., Demirors O., “Pre-Contract Challenges: Two Large System Acquisition Experiences”, Book chapter in Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implement. and Technologies, IGI Global, 31 May 2007. EDİTORYAL YAYINLAR 1. Staron, M., Meding, W., Petersen, K., Gencel C, Editors of the Proc. of the 27th International Workshop on Software Measurement and 12th International Conf. on Software Process and Product Measurement, Gothenburg, Sweden — October 25 - 27, 2017. 2. Dingsøyr, T., Moe, N., Tonelli, R., Counsell, S., Gencel, C., Petersen, K.: Agile Methods. Large-Scale Development, Refactoring, Testing, and Estimation - XP 2014 International Workshops, Rome, Italy, May 26-30, 2014, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Business Information Processing 199, Springer 2014, ISBN 978-3-319-14357-6 3. Dingsøyr, T., Moe, N., Tonelli, R., Counsell, S., Gencel, C., Petersen, K.: Preface, Lecture Notes in Business Information Processing 199, pp. V-VI, Springer 2015, ISBN 978-3-319-14357-6 4. Demirors, O, Gencel, C., Special Session on Software Management, EUROMICRO 2008, Proc. of the 34th Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2008, pp.xxii 5. Demirors O., Gencel, C., Message from the Chairs of the Special Session on Software Management, EUROMICRO 2008, Proc. of the 33rd Euromicro Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2007 KONFERANS YAYINLARI B1. Adalı, O.E., Karagöz, N.A., Gürel, Z., Tahir, T., Gencel, C., “Software Test Effort Estimation: State of the Art in Turkish Software Industry”, 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), Vienna, Austria, Aug. 30, 2017 to Sept. 1, 2017, pp: 412-420. B3. Gencel, C., Fernandez Sanz, L, “A Novel Decision-Making Platform for Managing Trade-offs between Quality, Cost and Time, MetriKon 2015, Kasım 5-6, 2015, Shaker Verlag, pp. 265-272. B4. Dasgupta, A., Gencel, C., Symons, C. ”A Process to Improve the Accuracy of MkII FP to COSMIC Size Conversions: Insights into the COSMIC Method Design Assumptions”, Springer Lecture Notes in Business Information Processing 230, IWSM/Mensura 2015, pp. 46-61, Ekim 5-7, Krakow, 2015. B5. Bajwa, S.S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Software Product Size Measurement Methods: A Systematic Mapping Study”. IWSM/Mensura 2014, Netherlands, pp.176-190 B6. Gencel, C., Petersen, K., Asghari, N., Baca, D., Betz, S., Action research as a model for industry-academia collaboration in the software engineering context, WISE 2014 - Proceedings of the 2014 ACM International Workshop on Long-Term Industrial Collaboration on Software Engineering, Co-located with ASE 2014, pp. 55-62 B7. Symons, C., Abran, A., Gencel, C., Woodward, C., Swierczek, J., COSMIC Workshop - Update on Method v4.0, NFR and Estimating. IWSM/Mensura 2014: 60-61 B8. Gencel, C., Holmgren, J., Petersen, K., “The Relationship between Immediacy, Trust and Students' Choice of Supervisors in the Software Engineering Context”, in Proc. of the European Conference of Software Engineering Education (ECSEE 2014), 27-28 Nov. 2014, Seeon Monastery, Almanya. B9. Shah, S.M.A., Alvi, U.S., Gencel, C., Petersen, K. (2014). Comparing a Hybrid Testing Process with Scripted and Exploratory Testing: An Experimental Study with Practitioners. In: Cantone, G., Marchesi, M. (eds) Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming. XP 2014. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 179. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06862-6_13. B10. Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Feature Usage as a Value Indicator for Decision Making”, Australian Software Engineering Conference 2014: 124-131. B11. Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., "Automated Feature Identification in Web Applications", Software Quality Days (SWQD) 2014: 100-114 B12. Tan, J., Gencel, C., Ronkkö, K., “A Framework for Software Usability & User Experience Measurement in Mobile Industry’, In proc. of: Proceedings of the 8th International Conference on Software Process and Product Management (IWSM/Mensura 2013), Ankara, Turkey, Ekim 23-26, 2013. IEEE Computer Society, pp. 156-164, 2013 B13. Petersen, K., Gencel, C., “Worldviews, Research Methods, and their Relationship to Validity in Empirical Software Engineering Research”, In proc. of: Proceedings of the 8th International Conference on Software Process and Product Management (IWSM/Mensura 2013), Ankara, Turkey, Ekim 23-26, 2013. IEEE Computer Society, pp. 81-89, 2013 B14. Marciuska, S., Gencel, C., Abrahamsson, P., “Exploring How Feature Usage Relates to Customer Perceived Value: A Case Study in a Startup Company”, ICSOB 2013 Conference, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol.150, pp 166-177, 2013. B15. Marciuska, S., Gencel, C., Wang, X., Abrahamsson, P., “Feature Usage Diagram for Feature Reduction”, XP 2013 Conference, Lecture Notes in Business Information Processing Vol. 149, pp 223-237, 2013. B16. Gencel, C., and Bideau, C., “Exploring the Convertibility between IFPUG and COSMIC Function Points: Preliminary Findings”, in Proc. of IWSM/Mensura Conference, IEEE CS, Assisi, Rome, 2012. B17. Jalali,S., Gencel, C., Smite, D., “Trust Dynamics in Global Software Engineering”, Proc. of the 4th Intern. Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'10), ACM, Sept. 16-17, 2010, Bolzano, İtalya, pp.66-74. B18. Stern, S., Gencel, C., “Embedded Software Memory Size Estimation Using COSMIC Function Points – A Case Study”, in Proc. of the 20th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM) / DASMA Metrik Kongress / MENSURA, Shaker Verlag, ISBN 978-3-8322-9618-6, Kasım 10-12, 2010, Stuttgart, Almanya, pp.393-406. B19. Buglione, L., Ferrucci, F., Gencel, C., Gravino, C., Sarro, F., “Which COSMIC Base Functional Components are Significant in Estimating Web Application Development? - A Case Study”, in Proc. of the 20th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM) / DASMA Metrik Kongress / MENSURA, Shaker Verlag, ISBN 978-3-8322-9618-6, Kasım 10-12, 2010, Stuttgart, Almanya, pp.205-224. B20. Touseef T. and Gencel, C., “A Structured Goal Based Measurement Framework Enabling Traceability and Prioritization”, 6th International Conference on Emerging Technologies (ICET), IEEE Digital Library, 18-19 Ekim, 2010, Islamabad, Pakistan, pp. 282 - 286 B21. Gencel, C., Heldal, R., Lind, K. “On the Conversion between the Sizes of Software Products in the Life Cycle”, Proc. of the Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2009), pp.19-26, IEEE CS Press, Penang, Malaysia, 1-3 Aralık 2009. B22. Gencel, C., Symons, C., “From performance measurement to project estimating using COSMIC functional sizing”, in the Proc. of Software Measurement European Forum 2009 (SMEF 2009), Rome 27-29, Mayıs 2009, ISBN:978-88-6301-017-6, Libreria Clup Soc. Coop., pp. 91-104. B23. Gencel, C, Buglione, L., Abran, A., “Improvement Opportunities and Suggestions for Benchmarking”, IWSM/Mensura 2009, 4-6 Kasım, LNCS 5891, pp. 144–156, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. B24. Bhatti, A., Hafiz, A., Gencel, C., “A Model for Selecting an Optimum Set of Measures in Software Organizations”, selected papers of EurSPI 2009: Book Chapter, Software Process Improvement, CCIS, 42, pp. 44–56, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 20092-4 Sept. 2009, University of Alcala, İspanya. B25. Bajwa, S., and Gencel, C., “What are the Significant Cost Factors for COSMIC Functional Size Based Effort Estimation?”, Abran et al (Eds.): IWSM / Mensura 2009, 4-6 Kasım, LNCS 5891, pp. 62-175, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. B26. Smite,D., Gencel, C., “Why a CMMI Level 5 Company Fails to Meet the Deadlines?“,10th Inter. Conf.on Product Focused Software Development and Process Improvement (Profes 2009), LNCS, Vol.32., Oulu, Finland, pp. 87-95, Haziran 15-17, 2009. B27. Gencel, C., “How to use COSMIC Functional Size in Effort Estimation Models?”, R. Dumke et al. (Eds.): IWSM / MetriKon / Mensura 2008, LNCS 5338, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 205–216, 2008. B28. Gencel, C., Buglione, L., “Do Different Functionality Types Affect the Relationship between Software Functional Size and Effort?”, Selected papers of MENSURA 2007, LNCS 4895, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 72–85, 2008. B29. Turetken, O. Demirörs, O., Gencel, C., Özcan, Ö., Özkan, B.,” The Effect of Entity Generalization on Software Functional Sizing: A Case Study”, the 9th Intern. Conf. on Product Focused Software Process Improvement (Profes 2008), 23-25 Haziran, Rome, İtalya. LNCS 5089, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 105-116, 2008. B30. Buglione, L., Gencel, C., “Impact of Base Functional Component Types on Software Functional Size based Effort Estimation”, A. Jedlitschka and O. Salo (Eds.): the 9th Intern. Conf. on Product Focused Software Process Improvement (Profes 2008), 23-25 Haziran, Rome, İtalya, LNCS 5089, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, pp. 75–89, 2008. B31. Ergun, A., Gencel, C., “Utilizing Functional Size Measurement Methods for Embedded Systems”, in the Proc. of the 14th Asia-Pacific Software Engineering Conf. - Workshop on Software Productivity Analysis and Cost Estimation (SPACE'07), Nagoya, Japan, 3-4 Aralık 2007, pp. 45-52. B32. Gencel, C., Demirors, O., “Conceptual Differences Among Functional Size Measurement Methods”, in Proc. of the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'07), IEEE CS Press, Sept 20-21, Madrid, İspanya, pp. 305-313, B33. Demirors, O., Karagöz, A., Gencel, C., “Acquiring Innovative Software Systems: Experiences from the Field”, in Proc. of the 33rd EUROMICRO Conference SEAA 2007, IEEE CS Press, Ağustos 28 - 31 in Luebeck, Almanya, pp.393-400 B34. Efe, P. Demirors, O., Gencel, C., “Mapping Concepts of Functional Size Measurement Methods”, in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), Kasım 2-3, 2006, Potsdam (Almanya). B35. Buglione, L., Gencel, C., Efe, P., “Suggestions for Improving Measurement Plans: a BMP application in Turkey", in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), Kasım 2-3, 2006, Potsdam (Almanya). B36. Atak, O., Gencel, C., “An Experimental Study on Conceptual Data Model Based Software Code Size Estimation”, in Proc. of the Joint Conf. 16th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM2006) - DASMA Metrik Kongress (MetriKon2006), Kasım 2-3, 2006, Potsdam (Almanya). B37. Demirors, O, Gencel, C., Tarhan A., “Challenges of Acquisition Planning”, in Proc. of 32nd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) (EUROMICRO 2006), IEEE CS Press, 29 Ağustos-1 Eylül 2006, Cavtat/Dubrovnik (Croatia). B38. Gencel, C., Buglione, L., Demirors, O., Efe, P. “A Case Study on the Evaluation of COSMIC-FFP and Use Case Points”, In Proc. of 3rd Software Measurement European Forum (SMEF 2006), 10-12 Mayıs 2006, Rome, İtalya. B39. Gencel, C., Demirors, O., Yüceer, E., "A Case Study on Using Functional Size Measurement Methods for Real Time Systems", in Proc. of 15th Intern. Workshop on Software Measurement (IWSM'2005), Shaker-Verlag, 2005, pp.159-178. B40. Demirors O., Gencel C., "A Comparison of Size Estimation Techniques Applied Early in the Life Cycle", T. Dingsøyr (Ed.): the European Process Improvement Conference (EuroSPI), Trondheim, Norway (EuroSPI 2004), LNCS 3281, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, pp. 184-194, 2004 B41. Demirors, O., Gencel, C. Tarhan, A., "Utilizing Business Process Models for Requirements Elicitation", in Proc. of 29th Euromicro Conference (EUROMICRO 2003), IEEE CS Press; pp. 409-412, 2003. B42. Adalı, E.O., Karagöz, N.A., Gürel, Z., Tahir, T., Gencel, C.: Yazilimda Test Isgucu Kestirimi: Turkiye'deki Guncel Durum (Software Test Effort Estimation: Current Practices In Turkey). Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu UYMS2017: pp.226-237 B43. Gencel C., Tarhan A., Demirors O., “Eliciting Information System Requirements From Business Process Models in the Pre-Contract Phase” (in Turkish)”, in the Proc. of 3rd Defense Technologies Congress SAVTEK, 29-30 Haziran 2006, METU, Ankara, Turkey, vol 1, pp. 603-612. B44. Karagöz A., Demirors O., Gencel Ç, Ündeğer C., “Mission Space Conceptual Model Development in the Simulation Systems: A Proces Definition”, in the Proc.of 3rd Defense Technologies Congress SAVTEK 2006, 29-30 Haziran 2006, METU, Ankara, Turkey, pp.93-102. B45. Nar, F., Gencel, C., Kurt, M., Mumcuoğlu, E., Yardımcı, Y., Erol, A., Uğur, Ö., Erbaş, B., “A Tool for 3 Dimensional and Modular Medical Image Analysis”, 11th Signal Processing and Com. Applications Workshop, pp.753-756, 18-20 Haziran 2003, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkey. B46. Çetiner, M.H, Gencel, C., Erten, Y.M., “Internet Based Distance Learning and Multi-Media Applications”, 14. Uluslararası Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Sempozyum Kitabı, pp. 532–539, 1999. .

Doç.Dr. Pınar AYYILDIZ
Adı SoyadıDoç.Dr. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Pınar AYYILDIZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1. AYYILDIZ PINAR,BADELZHANOVA ARUZHAN (2024). "ACADEMIC WELL-BEING, ACADEMIC INCOMPETENCE AND IMPOSTER SYNDROME SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS". International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 11(2), 544-565. (Yayın No: 8958478) 2. YALÇIN EKREM, AYYILDIZ PINAR, KINALI GÖKHAN, ŞENGİL AHMET ZEKİ (2024). AN INNOVATIVE AND CONTEMPORARY MODEL: ARTICLE-BASED BOOK READING TECHNIQUE (ABBRT). International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 15(55), 84-95., Doi: 10.35826/ijoess.4447 (Yayın No: 8931496) 3. ŞANLIER NEVİN, KOCAAY FUNDA, KOCABAŞ ŞULE, AYYILDIZ PINAR (2024). The Effect of Sociodemographic and Anthropometric Variables on Nutritional Knowledge and Nutrition Literacy. Foods, 13(346), 1-12., Doi: 10.3390/foods13020346 (Yayın No: 8906604) 4. AYYILDIZ PINAR (2024). Situating a Prism to See ‘All Colours’: Evaluations of the E-school System in Türkiye from the Perspective of Educational Equity. Participatory Educational Research (Yayın No: 8979311) 5. AYYILDIZ PINAR, BANOĞLU KÖKSAL (2024). The Leaky Pipeline: Where ‘Exactly’ are these Leakages for Women Leaders in Higher Education?. School Leadership & Management (Yayın No: 8923172) 6. AYYILDIZ PINAR (2023). A New Chapter is Being Written About Writing Instruction: Instructional Leadership at K-12 Levels in The Age of Artificial Intelligence (AI). Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), 82-101., Doi: 10.29329/epasr.2023.631.4 (Yayın No: 8794186) 7. ARASTAMAN GÖKHAN, FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR (2023). Öğretmenlerin Liderlik Özyeterliği ile Okul Müdürü Olma İstekleri Arasındaki İlişkide Liderlik Etme Motivasyonun Aracılık Rolü. Education and Science, 48(216), 205-228., Doi: 10.15390/EB.2023.12225 (Yayın No: 8656496) 8. KURT TÜRKER, AYYILDIZ PINAR, FİDAN TUNCER (2023). The Magnus Effect Behind the Transition to Higher Education in Türkiye: Uncovering Equity Issues. Leading English Education and Resource Network - LEARN, 16, 187-198., Doi: 10.36510/learnland.v16i1.1105 (Yayın No: 8656504) 9. AYYILDIZ PINAR, ARASTAMAN GÖKHAN, AS MELİKE ASLI (2023). A tug of war of emotions: experiences of principals with refugee students. Intercultural Education, Doi: 10.1080/14675986.2023.2213658 (Yayın No: 8372871) 10. TATIK RAMAZAN ŞAMİL, AYYILDIZ PINAR (2023). Perceptions and Experiences of Postgraduate Students of Educational Management vis-a-vis Academic Jealousy. International Journal of Educational Studies and Policy (IJESP) V, 4(1), 37-56., Doi: 10.5281/zenodo.7956160 (Yayın No: 8346136) 11. AYYILDIZ PINAR (2022). Opinions and Metaphorical Perceptions of University Students on the Concept of “School Management”. International Journal of Curriculum and Instruction, 14(3), 2250- 2269. (Yayın No: 7890825) 12. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Knowledge Production in The Field of Educational Administration in Turkey: Evaluation of Dissertations within The Context of Habermas' Knowledge Taxonomy. Research in Educational Administration and Leadership (REAL), 7(2), 283- 318., Doi: 10.30828/real.919630 (Yayın No: 7685740) 13. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). ‘Moving the Kaleidoscope’ to see the effect of creative personality traits on creative thinking dispositions of preservice teachers: The mediating effect of creative learning environments and teachers’ creativity fostering behavior. Thinking Skills and Creativity, 41, 1-10., Doi: 10.1016/j.tsc.2021.100879 (Yayın No: 7129493) 14. Ayyıldız, P. (2024). Situating a Prism to See ‘All Colours’: Evaluations of the E-school System in Türkiye from the Perspective of Educational Equity. Participatory Educational Research (PER) Vol.11(3), pp. xx-xx (in progress). Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 14. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM, BALTACI HASAN ŞERİF (2021). Exploring Digital Literacy Levels and Technology Integration Competence of Turkish Academics. International Journal of Educational Methodology, 7(1), 15-31., Doi: 10.12973/ijem.7.1.15 (Yayın No: 6962738) 15. YILMAZ ADEM,AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Speak Now or Forever Hold Your Peace: Turkish Academics’ Self-efficacy Beliefs in their Spoken English. International Journal of Progressive Education, 16(6), 325-343., Doi: 10.29329/ijpe.2020.280.20 (Yayın No: 6746366) 16. AYYILDIZ PINAR, BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Hold on Tight Everyone: We’re Going Down a Rabbit Hole. Educational Leadership in Turkey Duringthe COVID-19 Pandemic. International Studies in Educational Administration, 48(3), 80-86. (Yayın No: 6471631) 17. DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR (2019). The Relationship between Faculty Members’ Job Satisfaction and Perceptions of Organizational Politics. Participatory Educational Research (PER), 6(2), 169-188., Doi: 10.17275/per.19.20.6.2 (Yayın No: 7890757) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : AYYILDIZ PINAR (2022). "The Cracks Where the Light Gets in": Exemplary Efforts to Enhance Accessibility during the Pandemic.. The Learning Ideas Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892457) 1. AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA (2022). The New ‘Real’? On-Site School Training and Teaching Practice on Metaverse. Changes and Challenges of Increasing the Quality of Preparation of Prospective Teachers in European Countries (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892767) 2. AYYILDIZ PINAR (2022). Late in the Day’ Paradigm Shift in School Leadership. X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323394) 3. YILMAZ ADEM, AYYILDIZ PINAR (2022). Akredite Edilmiş Öğretmen Yetiştirme Programlarının Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323395) 4. AYYILDIZ PINAR, TURALI AHMET, ÖLEKLİ ERHAN, KÖROĞLU MUHAMMET HALİL İBRAHİM (2023). BANA HİÇ UMUT YOK DEME SAKIN: BİRLİKTEYSEK AYAKTAYIZ, BÖLÜNÜRSEK ÇÖKERİZ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİM FORUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323407) 5. ÖÇAL MEHMET, FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER (2023). Why the massification of higher education does not mean less inequalities: A student welfare-centered analysis. 6. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı / (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656544) 6. ÖZGENEL MUSTAFA, Yüksel Serkan, AYYILDIZ PINAR, ÖZKAN METİN (2023). A Policy Implementation Shaping Work Harmony in Schools in Turkey: Teacher Career Levels. International Society for Educational Planning (ISEP) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8902041) 7. AYYILDIZ PINAR (2023). Ebelik Eğitiminde Değerlendirme Yöntemleri Nasıl Olabilir? . 6.Uluslararası Ebelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656547) 8. AYYILDIZ PINAR (2023). STRIVING FOR A TRIO: ‘THE COLLAPSE OF THE IVORY TOWER. ICPEL Orlando 2023 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656539) 9. FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER, ARASTAMAN GÖKHAN (2023). The Effects of Supportive School Climate, Self-Enhancement, Teaching Efficacy and Political Skill on the Emergence of Teacher Leadership. BELMAS Annual Conference 2023 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323402) 10. FİDAN TUNCER, ARASTAMAN GÖKHAN, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER (2023). The Effect of Leadership Self-Efficacy on the Decision to Become a School Principal: The Mediating Role of Motivation -to- Lead and Worries About Leadership. BELMAS Annual Conference 2023 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8323403) 11. AYYILDIZ PINAR (2023). Re-understanding School Leadership through Exploring “Good and Hopeful Practices” from Türkiye. 3. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı- ISPC2023 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8656549) 12. AYYILDIZ PINAR (2022). Principal, Heal Thyself First!: A Proposal for Facilitating Compassion for School Principals in Türkiye. 10th International Management and Social Sciences Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892619) 13. KOCAAY FUNDA, AYYILDIZ PINAR (2022). Çıkarılan Dersler: Müdürlerin Pandemi Sonrası Okul Sağlığı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. INTERNATIONAL CAPPADOCIA HEALTH AND LIFE CONFERENCE (ICHELIC-2022) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892715) 14. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). Shhh! Time To Listen In Awe To What The Sage Anatolia Is Saying. INTERNATIONAL CONFERENCE NON-WESTERN APPROACHES IN ENVIRONMENTAL 15. 6 HUMANITIES, 27 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892684) AYYILDIZ PINAR (2022). A CRITICAL OUTLOOK ON THE ‘REANIMATION’ OF VILLAGE SCHOOLS FROM THE PERSPECTIVE OF EQUAL OPPORTUNITY IN EDUCATION AND INCLUSION. International Conference on Modern Education Studies – School Dropout, 3 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892607) 16. AYYILDIZ PINAR (2022). READING BETWEEN/BEYOND THE LINES: RECENT AMENDMENTS TO EDUCATIONAL SUPERVISION IN TÜRKİYE. 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN EDUCATION, 225 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892640) 17. AYYILDIZ PINAR, FİDAN TUNCER, KURT TÜRKER, ARASTAMAN GÖKHAN (2021). Being ATYS 1- Stuck in Between: An “Urgent Call” for EdD Programs in Turkey.. UCEA 2021-EMERGING STRONGER Reuniting to Advance Educational Leadership, 148 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892593) 18. AYYILDIZ PINAR (2021). The Bridge Across, Not Over the Digital ‘Stream’: a Critical Digital Media Course for Pre-service Teachers. ATEE Spring Conference 2020-2021, 87-89. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892549) 19. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). Liderlik Kapasitesinin Hazır Oluş/isteklilik/yetkinlik Bakımlarından Ölçülmesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 3.Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 371-372. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7644001) 20. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım”: YÖK Yetki Devri ve Öğretmenlik Lisans Programları için Bir Analiz Çalışması. VIII.International Eurasian Educational Research Congress, 766-768. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7129508) 21. AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET (2021). Hope is on the Horizon: Turkish National Support Program for Education. EĞİTİMDE YENİ NORMLAR-II, 686 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892519) 22. AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET (2021). Sürdürülebilir Liderlik Anlayışını Eğitim Yönetimine Taşıyabilmek: Lisansüstü Müfredatına Dair Bir Öneri. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCHES FOR SUSTAINABILITY, 75-79. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892474) 23. AYYILDIZ PINAR (2021). CITIZEN SCIENCE: AN PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF SOCIAL SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (iHSES), 53 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892493) 24. AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2020). Speak Up, Can't Hear You Well: Self-Efficacy Beliefs of Academics in Turkey re. their Oral Communication in English. 11th International Educational Management Forum, 601 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6605781) 25. AYYILDIZ PINAR, BALTACI HASAN ŞERİF (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out international university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference (IHEC), 35-37. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276449) 26. AYYILDIZ PINAR,BALTACI HASAN ŞERİF (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to teach ethics at ,tertiary level. EDUSREF 2019, 20 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276476) 27. AYYILDIZ PINAR (2018). Aristo'nun Lyceum'undan üniversiteye. 9.Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892212) 28. AYYILDIZ PINAR (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you!. ERTE Congress II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 21-22. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276479) 29. AYYILDIZ PINAR (2017). Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 221-222. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276489) 30. URAL AYHAN,AYYILDIZ PINAR (2015). Yönergelerin tacizi altında örgün eğitim-Kongreye kabul alınmış olmasına rağmen sunumu yapılmamıştır.. VI. Eğitim Yönetimi Forumu, 48-49. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276492) 31. KANGALGİL MURAT,AYYILDIZ PINAR (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports Teachers Regarding Special Field Competencies - Kongreye kabul alınmıştır ancak sunum yapılmamıştır.. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 327-328. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276503) 32. AYYILDIZ PINAR,YENGEL BEGÜM (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of having access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference, 58 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276496) 33. URAL AYHAN, AYYILDIZ PINAR, ŞENSES BERRİN (2015). The Inconvenient Truth Behind of a Current Practice in Turkey Providing Financial Support for Private Schooling. V. International Conference on Critical Education, 204-205. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6276500) 34. URAL AYHAN, AYYILDIZ PINAR, CİGER BUSE (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME. 35. Inquiring into Practical and Inclusive Uses of AI. iEXCEL IV.Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi, 24-26 Mayıs 2024. 36. Yapay Zekâ ve Uygulamalarına Yönelik Kapsayıcı Bir Farkındalık Oluşturmak: Bir Eğitim Modeli Önerisi. EJER Designing the Future: Changing Paradigms and Transhumanism with Artificial Intelligence in Education, 21-24 Mayıs 2024, Kocaeli. 37. A MODEL PROPOSAL FOR PRINCIPALS’ INTUITIVE DECISION-MAKING SITUATIONS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 5-6 June (online). VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 59-60. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892172) 38. Ayyildiz, P. INCLUSIVE PRACTICES IN PRESCHOOL EDUCATION AND THEIR IMPORTANCE FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT. Dünya Çocuk Kongresi 5. 7-9 Haziran (online). 39. AHMET ÇAĞATAY ULUER, FATİH AYGÖR, PINAR AYYILDIZ. Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi - IV, ÜNİVERSİTELERDE ARTAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE DESTEK VERİLMESİ. 26-27 Haziran 2024. 40. Ahmet Çağatay ULUER, Fatih AYGÖR ve Pınar Ayyıldız. Açık Öğretim Ortaokul ve Açık Öğretim Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin İncelenmesi ve Sistem Önerileri. 3. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi. C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: Series: Examining the Cognitive and Psychological Effects of COVID-19 from Elementary through Post-Secondary Education Book & Article Title: Instructional Survival in the Midst of the Perfect Storm: The Experiences of K-12 Teachers During the COVID19 Global Pandemic & Researching the Entangled: Post-COVID-19 Cognitive, Psychological and Motivational States , Bölüm adı:(Instructional Survival in the Midst of the Perfect Storm: The Experiences of K-12 Teachers During the COVID-19 Global Pandemic) (2024)., AYYILDIZ PINAR, Information Age, Editör:Salisbury-glennon Jill, Shannon David, Wang Chih-hsuan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 500, ISBN:9781668498599, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8979325) 1. Teaching and Learning for a Sustainable Future: Innovative Strategies and Best Practices, Bölüm adı:(Listen to What Anatolia Is Saying for a Sustainable Future for All) (2024)., AYYILDIZ PINAR, IGI Global, Editör:Chai Lee Goi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 341, ISBN:9781668498590, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8906598) 2. The Playful University - Philosophy, Practice, Politics, and Principles, Bölüm adı:(Playful University Applications and Gamification Activities in Higher Education from the Perspective of Türkiye) (2023)., AYYILDIZ PINAR, .Routledge, Editör:Nic Whitton, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:978-975-01-XXXX (In Progress), İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656522) 3. Eğitim Yönetiminde Alan Araştırması Kılavuzu EYAAK, Bölüm adı:(Eğitim Yönetiminde Bilişim Araştırmaları) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Polat Murat, Tatık Ramazan Şamil, Demir-Yıldız Canan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 310, ISBN:9786051709208, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8662562) 4. Eğitim Bilimleri Araştırmaları- IV, Bölüm adı:(Eğitim Bilimleri Alanında Yapay Zekâ Uygulamaları ve Uygulamaların Alana Yansımaları) (2023)., AYYILDIZ PINAR, ÖZGÜR YAYINLARI, Editör:Baltacı, Önder, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 207, ISBN:978-975-447-663-7, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656515) 5. “New Trends and Promising Directions in Modern Education: AI in Education”, Bölüm adı:(THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION FROM A TRANSHUMANISTIC PERSPECTIVE: NOVEL PARADIGMS) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Palet Yayınları, Editör:Ibrahim Mohamed, Aydoğmuş, Mevlüt, Tükel Yalçın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 284, ISBN:978-625-6775-33-6, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656520) 6. Çevre Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar, Bölüm adı:(OKUL YÖNETİCİLERİ VE EĞİTİM YÖNETİMİ AÇISINDAN ÇEVRE EĞİTİMİ) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:ERDAŞ KARTAL, EDA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:978-625-393-100-1, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656516) 7. Eğitim Yönetiminde Nitel Araştırmalar, Bölüm adı:(Eğitim Yönetiminde Bilişim Araştırmaları) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Polat Murat, Tatık Ramazan Şamil, Demir-Yıldız Canan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 302, ISBN:978-605-170-920-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656525) 8. Global Perspectives on the Internationalization of Higher Education, Bölüm adı:(Türkiye’s Efforts on Global Higher Education Marketisation) (2023)., DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, IGI Global, Editör:D. Branch John, Durnalı Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 325, ISBN:9781668459300, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8196863) 9. Examining the Cognitive and Psychological Effects of COVID-19 from Elementary through PostSecondary Education, Bölüm adı:(Researching the Entangled: Post-COVID-19 Cognitive, Psychological and Motivational States) (2023)., AYYILDIZ PINAR, IAP– Information Age Publishing, Editör:Jill D. Salisbury-Glennon, Chih-hsuan Wang, and David M. Shannon, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 350, ISBN:978-625-7676-95-XXX (In Progress), Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656517) 10. Türkiye'de Okul Yöneticiliği, Bölüm adı:(Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri) (2023)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Asuman Seda SARACAOĞLU, Anıl Kadir ERANIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 230, ISBN:978-625-6810-95-2, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8656521) 11. The Palgrave Handbook of Educational Leadership and Management Discourse, Bölüm adı:(The Role of Prototypicality in Educational Leadership) (2022)., FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, Palgrave Macmillan: Springer Nature, Editör:English, Fenwick W., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1994, ISBN:978-3-030-99096-1, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890638) 12. Eğitimde Liderlik Yaklaşımları, Bölüm adı:(Eğitimde Sosyal Adalet Liderliği) (2022)., AYYILDIZ PINAR, EFE Akademi Yayınları, Editör:Girgin, Sinan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 98, ISBN:978- 625-6995-20-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7894102) 13. EĞİTİMİN ÖZÜ: Eğitim Liderliği Süreçlerinde Öz ve Kendilik, Bölüm adı:(ÖZTANIMA/KENDİNİ TANIMA (SELF-KNOWLEDGE)) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Bolat, Özgür, Özdemir, Servet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 275, ISBN:978-625-8325- 14. 8 79-9, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890645) Leadership and Management for Education Studies Introducing Key Concepts of Theory and Practice, Bölüm adı:(Effective school management: Leadership capacity of the school principal) (2022)., AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM, Routledge, Editör:Outhwaite Deborah, Simon Catherine A., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:9781032343013, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8323372) 15. Eğitim & Bilim 2022-IV, Bölüm adı:(YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DİJİTAL ÇAĞDA YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME) (2022)., AYYILDIZ PINAR, EFE Akademi Yayınları, Editör:Karabatak, Songül, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 432, ISBN:978-625-6939-07-3, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8323371) 16. The Marketisation of Higher Education: Concepts, Cases, and Criticisms, Bölüm adı:(Managing Diversity Through Internationalisation: The Study in Turkey Initiative) (2022)., AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET, Palgrave Macmillan: Springer Nature, Editör:Branch, John, D., Christiansen, Bryan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-3-030-67440-3, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890611) 17. NEW TRENDS AND PROMISING DIRECTIONS IN MODERN EDUCATION SCHOOL DROPOUT, Bölüm adı:(DEAR PRINCIPAL, DON‘T LET ME FADE AWAY BUT SPARKLE: A QUALITATIVE INQUIRY INTO SCHOOL DROPOUT) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Palet Yayınları, Editör:Aydoğmuş, Mevlüt, Serçe, Hüseyin, Çalışkan Muhittin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 212, ISBN:978-625-8414-19-6, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890589) 18. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Bölüm adı:(OKUL VE EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ, AKILLI SİSTEMLER VE GELECEK) (2022)., DURNALI MEHMET, AYYILDIZ PINAR, KUBİLAY SEVDA, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Aypay, Ahmet, Özdemir, Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-625-427-168-7, Türkçe(Ders Kitabı) (Yayın No: 7890671) 19. Sınıf Yönetimi İlkeleri: Bir Profesyonel Karar Verme Modeli, Bölüm adı:(Profesyonel Öğretmen) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Palme Yayınevi, Editör:Cemaloğlu, Necati, İhtiyaroğlu, Neslin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:978-605-282-948-6, Türkçe(Kitap Tercümesi) (Yayın No: 7890660) 20. Eğitim Yönetimi, Bölüm adı:(Liderlik) (2022)., AYYILDIZ PINAR, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Arastaman, Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 258, ISBN:978- 605-133-484-4, Türkçe(Kitap Tercümesi) (Yayın No: 7893866) 21. Uzaktan Eğitim Sürecinde Örnek Etkinliklerle STEM Uygulamaları, Bölüm adı:(UZAKTAN EĞİTİM STEM UYGULAMALARINDA ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Yılmaz, Adem, Ertuğrul Akyol, Buket, Aydede, Meryem Nur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-625-8044-21-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890455) 22. PROF. DR. ALİ BALCI’YA ARMAĞAN, Bölüm adı:(Eğitim Liderliği Araştırmalarında Deneysel Desenlerin Yeri) (2021)., FİDAN TUNCER, AYYILDIZ PINAR, KURT TÜRKER, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Editör:Aydın, İnayet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 689, ISBN:978- 605-136-509-1, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890527) 23. KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Tematik Bir Yaklaşım, Bölüm adı:(EGITIMDE CiNSiYET, SOSYAL ADALET VE EŞiTLiK) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Gülcan, Murat Gürkan, Şahin, Fatih, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7676- 21-2, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890557) 24. Kalkınma ve Eğitim, Bölüm adı:(MİLLİ EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA ANLAYIŞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Eğitim Yayınevi, Editör:Bayar, Adem, Balıkçı Abdullah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-625-8468-03-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890474) 25. The marketisation of higher education: Concepts, cases, and criticisms, Bölüm adı:(Managing diversity through internationalization: Study in Turkey initiative) (2021)., AYYILDIZ PINAR, DURNALI MEHMET, Palgrave Macmillan, Editör:Branch, John D., Christiansen, Bryan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-3-030-67441-0, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 6839872) 26. Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Bölüm adı:(UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE ETKİLEŞİM TÜRLERİ) (2021)., AYYILDIZ PINAR, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş., Editör:Karabulut Coşkun, Burcu, Yılmaz, Adem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 276, ISBN:978-625-7676-95-3, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890438) 27. Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and Leadership, Bölüm adı:(Technology for Classroom Management) (2020)., AYYILDIZ PINAR, IGI Global, Editör:Durnalı, Mehmet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 371, ISBN:9781799814085, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890389) 28. Tıp Eğitimi Özel Konular: TIP FAKÜLTELERİNDE TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALININ YERİ VE ÖNEMİ, Bölüm adı:(Arttırılmış Gerçeklik ile Değişen Tıp Eğitiminin “Nabzını Tutmak") (2020)., AYYILDIZ PINAR, Türkiye Klinikleri, Editör:Özcan Necla, Layık Mehmet Emin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 46, ISBN:978-625-401-177-1, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890422) 29. 9 Yönetme Sanatı: Lider Yöneticinin El Kitabı, Bölüm adı:(Yönetsel Yeterlikler) (2020)., AYYILDIZ PINAR, Anı Yayıncılık, Editör:Özdemir, Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424, ISBN:978-605- 170-349-7, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890404) 30. Chaos, Complexity and Leadership 2016, Bölüm adı:(An Interdisciplinary Study: Quantum Leadership and Hybrid Leadership) (2018)., ŞENSES BERRİN, AYYILDIZ PINAR, Springer Nature, Editör:Erçetin, Şefika Şule, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 770, ISBN:978-3-319-64552-0, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890363) 31. Chaos, Complexity and Leadership 2016, Bölüm adı:(Decision-Making Processes as Part of Administration in Chaotic and Non-chaotic Atmosphere in Educational Organizations) (2018)., AYYILDIZ PINAR, Springer Nature, Editör:Erçetin, Şefika Şule, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 770, ISBN:978-3-319-64552-0, İngilizce(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7890354) 32. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. AYYILDIZ PINAR (2024). 'Quality' Service to Society? Continuing Education and Training Centers in Universities: Insiders Views.. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19(41), 1635-1649., Doi: 10.35675/befdergi.1384307 (Kontrol No: 8949273) 2. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). A Glance Through The Parental Lens: Equity In The Education Of Gifted Children. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1555-1577., Doi: 10.17679/inuefd.1068432 (Kontrol No: 8026850) 3. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). Adaptation of the Scale of Measurement of Leadership Capacities on the Basis of Readiness/Willingness/Competence to Turkish: A Validity and Reliability Study. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 2262-2289., Doi: 10.29299/kefad.1119467 (Kontrol No: 7890926) 4. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2022). COVID-19 Pandemisi’nin Yükseköğretimdeki İz Düşümleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 492-515., Doi: 10.19171/uefad.1080619 (Kontrol No: 8030576) 5. KOCAAY FUNDA, AYYILDIZ PINAR, ŞANLIER NEVİN (2022). Enquiring into Experiences of Fear, Posttraumatic Stress and Nutritional Habits of Medical Students during the COVID-19 Pandemic. Duzce Medical Journal (Kontrol No: 8227063) 6. AYYILDIZ PINAR (2022). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile Öğretmen Yetiştirme Lisans Programının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri ve Temel Beceriler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ULUSAL EĞİTİM AKADEMİSİ DERGİSİ, 6(2), 194-214., Doi: 10.32960/uead.1167079 (Kontrol No: 7890897) 7. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Unzipping the educational strategic plans: Threats and opportunities in disadvantaged cities. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 686-701., Doi: 10.14686/buefad.1096212 (Kontrol No: 7761749) 8. AYYILDIZ PINAR (2022). Eğitim Yönetimi Alanında “Liderlik, Okul Yönetimi, Okul Müdürü” Temalı Ölçek Geliştirme/Uyarlama Çalışmalarının Tematik İçerik Analizi ile İncelenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 13(49), 968-983., Doi: 10.35826/ijoess.3189 (Kontrol No: 7890879) 9. AYYILDIZ PINAR, ÖZDEMİR MURAT (2022). Knowledge Production About Educational Management in Türkiye: Lecturer Perspectives. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30(3), 609-620., Doi: 10.24106/KEFDERGI-2021-0037 (Kontrol No: 7890741) 10. AYYILDIZ PINAR, YILMAZ ADEM (2021). Putting Things in Perspective: The COVID-19 Pandemic Period, Distance Education and Beyond. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(6), 1631-1650., Doi: 10.18506/anemon.946037 (Kontrol No: 7346138) 11. MAVİ DURAN, AYYILDIZ PINAR, TOPALOĞLU HAKAN, ÖZDEMİR MURAT (2021). İş Akışı Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), 1141-1154., Doi: 10.30783/nevsosbilen. (Kontrol No: 7238218) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında 1. AYYILDIZ PINAR, GÜREL AYŞE (2022). "Birlikten Kuvvet Doğar": Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Akran Mentorluğu. 3.Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 7892896)

Dr.Öğr.Üye. Ayhan Serkan ŞIK
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayhan Serkan ŞIK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayhan Serkan ŞIK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ongoing

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

test

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayhan SerkanŞık, Arsev UmurAydınoğlu, YeşimAydın Son Assessing the readiness of Turkish health information systems for integrating genetic/genomic patient data: System architecture and available terminologies, legislative, and protection of personal data Health Policy, 125 (2021), pp. 203-212, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.12.004

Dr.Öğr.Üye. İdil AYBERK AYDIN
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İdil AYBERK AYDIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İdil AYBERK AYDIN

Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dünya Bankası Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

Araştırma Alanları

Bankacılık, konut

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

İdil Ayberk, Zeynep Önder. House prices and bank loan portfolios in an emerging market: The role of bank ownership, Economic Modelling, 2022.

Dr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1996-1998 TBMM- Danışman, 1998-1998 İSKİ- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, 1998-2011 Keçiören Belediye Başkanlığı- İnsan Kaynakları Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş, İç Denetçi, Encümen Üyeliği, Genel Koordinatör, 2011-2021-Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü- Araştırmacı, Muhtelif tarihlerde Üst Düzey Danışmanlık, Ticaret.

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel Yönetimler, Milli Savunma, Sağlık Sektörü, Devlet Personel Rejimi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Lisans : İşletme - Anadolu Üniversitesi - Eskişehir-1993 Y. Lisans : İşletme/Yönetim-Organizasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi -1995 Doktora : İşletme/Yönetim-Organizasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi-2000 Yüksek Lisans Tezi : Askeralma Sisteminde Yönetim ve Orginazasyon (Uygulama, Öneriler) Doktora Tezi : Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Bir Model Önerisi ESERLER B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kent Yönetimindeki Rolü, Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi , Türk Belediyecilik Sempozyumu, (Uluslar Arası Katılımlı), 13-14 Aralık 2003, s.94, Ankara C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Belediyeler ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Sen Yayınları, 2000,Ankara (Doktora Tezinin kitap hali) D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Dünya’da Kamu Kesiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarından Bazı Örnekler, İller ve Belediyeler Dergisi, Mayıs 2000, Sayı.655, s.298, Ankara D2. Belediyeler Sorunlarının Çözümü İçin Ne Düşünüyor?, İller ve Belediyeler Dergisi, Ağustos 2000, Sayı.658, s.488, Ankara D.3 Türkiye’de Belediyelerin Sorunlarına İlişkin Bir Durum Analizi, İller ve Belediyeler Dergisi, Aralık 2000, Sayı.662, s.727, Ankara D.4 İnsan Kaynakları Yönetimi, İller ve Belediyeler Dergisi, Ocak-Şubat 2004, Sayı.687, s.12, Ankara E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Belediyelerde Norm Kadro Çalışmalarında Sistem Belirlenmesi, Türk Belediyeler Birliği-Konrad Adenauer Vakfı, Ankara Hilton, 14.05.2002, Ankara F. Diğer yayınlar : International Symposıum On Water Supply and Treatment, 25-26 May 1998, İstanbul, İstanbul Water and Sewerage Administration-İstanbul Technical University-Water Trusty (Uluslar Arası Su Temini ve Arıtımı Sempozyumu, 25-26 Mayıs 1998, İstanbul, İSKİ-İstanbul Teknik Üniversitesi-Su Vakfı). Sempozyum organizasyon komitesinde görev yapmıştır. Bildiriler İngilizce Kitap olarak basılmıştır. 2013-2020 tarihleri arasında Ankara İl Sağlık Müdülüğünde görevli olduğu süre içinde sağlık alanında karşılaşılan problemlerle ilgili 50’den fazla İnceleme Raporu hazırlanarak ilgili makama sunulmuştur.