(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Adı SoyadıDoç.Dr. Nurzahit KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Nurzahit KESKİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ

Hacettepe Üniversitesi (Dr.) 2004 Hacettepe Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi, TOBB ETU, Başkent Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayyıldız, P. (2021). CITIZEN SCIENCE: A PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF SOCIAL SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (iHSES) Abstrac Book içinde (s.53). New York.

Fidan, T., Ayyıldız, P. & Kurt, T. (2021). Eğitim Liderliği araştırmalarında deneysel desenlerin
yeri. İnayet Aydın (Eds.). Prof. Ali Balcı’ya Armağan içinde. Cebeci, Ankara.

Ayyıldız, P., Yılmaz, A. & H. Ş. Baltacı (2021). Exploring digital literacy levels and technology
integration competence of Turkish academics. International Journal of Educational Methodology (IJEM), 7(1).

Yılmaz, A., Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Speak now or forever hold your peace: Turkish
academics‘ self-efficacy beliefs in their spoken English. The International Journal of Progressive Education (IJPE).

Ayyıldız, P. (2021). Eğitimde Cinsiyet, Sosyal Adalet ve Eşitlik. M.G.Gülcan and Fatih Şahin
(Eds.). Karşılaştırmalı Eğitim: Teori ve uygulama.Pegem: Ankara.

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2020). Managing diversity through internationalisation: Study in
Turkey initiative. In B. Christiansen & J. Branch, (Eds.), The marketisation of higher education: Policies, practices, and perspectives (Chapter 12). London: Palgrave Macmillan (Yayın Sürecinde).

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Hold on tight everyone: we’re going down a rabbit hole.
ISEA Special Issue Focusing On Educational Responses to the Pandemic.

Ayyıldız, P. (2020). Yönetici yeterlikleri. Murat Özdemir (Ed). Yönetme Sanatı içinde. Ankara:
Anı Yayıncılık.

Ayyıldız, P. (2021). Arttırılmış gerçeklik (AR) ile değişen tıp eğitiminin nabzını tutmak. Türkiye
Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı.

Durnalı, M , Ayyıldız, P . (2019). The relationship between faculty members’ job satisfaction
and perceptions of organizational politics. Participatory Educational Research, 6(2), 169-188. DOI: 10.17275/per.19.20.6.2

Ayyıldız, P. (2019): Technology for classroom management. In Mehmet Durnalı (Ed). Utilizing
Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration. IGI Global.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out international
university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference IHEC 2019 Abstracts içinde (s.35-37). Çanakkale.

Ayyıldız P, Baltacı, H. Ş. (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to teach ethics at
tertiary level. M. Özmusul (Ed.), Official Abstract Book Questioning of Changes in Education: Looking for Priorities in Education içinde (s.20). Ankara.


Ayyıldız, P. (2019). Eğitim Yönetimi Öğretim Elemanlarının Alanın Bilgisine Dair Epistemik
İnançları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora tezi). Erişim adresi: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8070

Ayyıldız, P. (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you! ERTE Congress II.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Özet bildiriler kitabı içinde (ss.21-22). Aydın.

Temoçin, P. (2018). Decision making processes as part of administration in chaotic and non-
chaotic atmosphere in educational organizations. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 317-326). Lancaster: Springer.

Şenses, B. & Temoçin, P. (2018). An interdisciplinary study: quantum leadership and hybrid
leadership. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 547-559). Lancaster: Springer; 2018.

Ayyıldız, P. (2017) Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership.
International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.221-222). Muğla.

Ayyıldız, P. & Yengel, B. (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of having
access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference Abstracts içinde (s.58). İstanbul.


Kangalgil, M. and Ayyıldız, P. (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports
Teachers Regarding Special Field Competencies The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction Abstracts Book içinde (s.326-327). Adana.


Ural, A., P. Ayyıldız and B. Şenses. (2015). The Inconvenient Truth Behind a Current Practice in
Turkey Providing Financial Support for Private Schooling (2015). V. International Conference on Critical Education Abstracts içinde (s.). Wraclow.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mahmut TORBA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler


1996-1998 TBMM- Milletvekili Danışmanı,
1998-1998 İSKİ- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü,
1998-2011 Keçiören Belediye Başkanlığı- Personel Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, Müfettiş, İç Denetçi, Encümen Üyeliği, Genel Koordinatör,
2011-2021-Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü- Araştırmacı,
Muhtelif tarihlerde Üst Düzey Danışmanlık, Ticaret.

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon, İş İdaresi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel Yönetimler, Milli Savunma, Sağlık Sektörü, Devlet Personel Rejimi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Lisans : İşletme - Anadolu Üniversitesi - Eskişehir-1993
Y. Lisans : İşletme/Yönetim-Organizasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi -1995
Doktora : İşletme/Yönetim-Organizasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi-2000
Yüksek Lisans Tezi : Askeralma Sisteminde Yönetim ve Orginazasyon (Uygulama, Öneriler)
Doktora Tezi : Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Bir Model Önerisi
ESERLER
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kent Yönetimindeki Rolü, Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi , Türk Belediyecilik Sempozyumu, (Uluslar Arası Katılımlı), 13-14 Aralık 2003, s.94, Ankara
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Belediyeler ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Sen Yayınları, 2000,Ankara (Doktora Tezinin kitap hali)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Dünya’da Kamu Kesiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarından Bazı Örnekler, İller ve Belediyeler Dergisi, Mayıs 2000, Sayı.655, s.298, Ankara
D2. Belediyeler Sorunlarının Çözümü İçin Ne Düşünüyor?, İller ve Belediyeler Dergisi, Ağustos 2000, Sayı.658, s.488, Ankara
D.3 Türkiye’de Belediyelerin Sorunlarına İlişkin Bir Durum Analizi, İller ve Belediyeler Dergisi, Aralık 2000, Sayı.662, s.727, Ankara
D.4 İnsan Kaynakları Yönetimi, İller ve Belediyeler Dergisi, Ocak-Şubat 2004, Sayı.687, s.12, Ankara
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Belediyelerde Norm Kadro Çalışmalarında Sistem Belirlenmesi, Türk Belediyeler Birliği-Konrad Adenauer Vakfı, Ankara Hilton, 14.05.2002, Ankara
F. Diğer yayınlar :
International Symposıum On Water Supply and Treatment, 25-26 May 1998, İstanbul, İstanbul Water and Sewerage Administration-İstanbul Technical University-Water Trusty (Uluslar Arası Su Temini ve Arıtımı Sempozyumu, 25-26 Mayıs 1998, İstanbul, İSKİ-İstanbul Teknik Üniversitesi-Su Vakfı). Sempozyum organizasyon komitesinde görev yapmıştır. Bildiriler İngilizce Kitap olarak basılmıştır.
2013-2020 tarihleri arasında Ankara İl Sağlık Müdülüğünde görevli olduğu süre içinde sağlık alanında karşılaşılan problemlerle ilgili 50’den fazla İnceleme Raporu hazırlanarak ilgili makama sunulmuştur.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ayhan Serkan ŞIK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ayhan Serkan ŞIK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ongoing

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayhan SerkanŞık, Arsev UmurAydınoğlu, YeşimAydın Son
Assessing the readiness of Turkish health information systems for integrating genetic/genomic patient data: System architecture and available terminologies, legislative, and protection of personal data
Health Policy, 125 (2021), pp. 203-212, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.12.004

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim YİĞİT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim YİĞİT

Ankara Üniversitesi/Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Alabama Üniversitesi, Birmingham, Psikoloji Bölümü (Doktora Sonrası Araştırmacı)
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Araştırma Görevlisi)

Araştırma Alanları

erken donem uyum bozucu şemalar, şemalarin kuşaklararası aktarımı, zihinsel değerlendirme, HIV'le ilişkili stigma, HIV tedavisine katılım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Karaarslan, C., Eldoğan, D., & Yigit, I. (in press). Associations between Early Maladaptive Schema Domains of Parents and Their Adult Children: The Role of Defense Styles. Clinical Psychology & Psychotherapy.

Yigit, I., Bayramoglu, Y., Weiser, S. D., Johnson, M., Mugavero, M., Turan, J., & Turan, B. (2021). Disclosure concerns and viral suppression in people newly initiating HIV care: The role of internalized HIV stigma. JAIDS: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 86(4), 406-412. [SSCI]

Yiğit, İ., Kılıç, H., Guzey Yiğit, M., & Çelik, C. (2021). Emotional and physical maltreatment, early maladaptive schemas, and internalizing disorders in adolescents: a multi-group path model of clinical and non-clinical samples. Current Psychology. 40, 1356-1366. [SSCI]

Yigit, I., Bayramoglu, Y., Weiser, S., Johnson, M., Mugavero, M., Turan, J., Turan, B. (2020). Changes in internalized stigma and HIV health outcomes in individuals new to HIV care: The mediating roles of depression and treatment self-efficacy. AIDS Patient Care and STDs, 34(11), 491-497. [SSCI]

Yigit, I., Modi, R. A., Weiser, S. D., Johnson, M. O., Mugavero, M. J., Turan, J. M., & Turan, B. (2020). Effects of an intervention on internalized HIV-related stigma for individuals newly entering HIV care. AIDS, 34(Suppl 1), S73-S82. [SSCI]

Fletcher, F., Sherwood, N., Rice, W., Yigit, I., Ross, S., Wilson, T., Weiser, S., Johnson, M., Kempf, M. C., Konkle-Parker, D., Wingood, G., Turan, J., & Turan, B. (2020). Resilience and HIV treatment outcomes among women living with HIV in the U.S.: A mixed-methods analysis. AIDS Patient Care and STDs, 34(8), 356-366. [SSCI]

Fazeli, P.L., Waldrop-Valverde, D., Yigit, I., Turan, B., Edberg, J., Kempf, M., & Vance, D.E. (2020). An exploratory study of correlates of allostatic load in older people living with HIV. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 83(5), 441-449. [SSCI]

Çelik, C., Yiğit, İ., Guzey Yiğit, M., & Erden, G. (2020). Examining the Factor Structure of the WISC-IV in Clinical and Normal Samples: A Multiple-Group Confirmatory Factor Analysis. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33(3), 296-309. [ESCI]

Erden, G., Yiğit, İ., Çelik, C., & Guzey, M. (In Press). The Diagnostic Utility of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) in Identification of Gifted Children. The Journal of General Psychology.

Yiğit, İ., & Guzey Yiğit, M. (2019). Psychometric Properties of Turkish Version of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16). Current Psychology, 38, 1503-1511. [SSCI]

Gökler Danışman, I., Yalçınay, M., & Yiğit, İ. (2017). Cancer patients’ experience of grief in relation to perceptions of illness: The mediating role of identity centrality, stigmatization, discrimination and hopefulness. Journal of Psychosocial Oncology, 35(6), 776-796. [SSCI]

Gökler Danışman, I., Yildiz, N., & Yiğit, İ. (2017). Development of a coping with stress scale for a non-western population of children and adolescents. Anxiety, Stress, & Coping, 30(6), 687-701. [SSCI]

Yiğit, İ., Çelik, C., & Erden G. (2017). Comparison of WISC-R and WISC-IV intelligence scores in gifted children. Turkish Journal of Psychology, 32(79), 80-91. [SSCI]

Guzey Yiğit, M., & Yiğit, İ. (2017). Assessment of psychometric properties of Turkish version of Suicide Cognitions Scale: The study of validity and reliability. Nesne Journal of Psychology, 5(11), 362-382.

Gör, N., Yiğit, İ., Kömürcü, B., & Şenkal, İ. (2017). Legacy of past and map of future: Early maladaptive schemas. Nesne Journal of Psychology, 5(10), 197-217.

Hesapçıoğlu, S. T., Çelik, C., Özmen, S., & Yiğit, İ. (2016). Analyzing the WISC-R in children with ADHD: The predictive value of subtests, Kaufman, and Bannatyne categories. Turkish Journal of Psychiatry, 27(1), 31-40. [SSCI]

Yiğit, İ., & Çelik, C. (2016). Assessment of relationship satisfaction in terms of early maladaptive schemas, interpersonal styles, and self-perception. Turkish Psychological Articles, 19(38), 77-87.

Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G., & Vural, M. A. (2016). The evaluation of the factor structure of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised Form in children with intellectual disability. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 23(1), 17-28.

Yiğit, İ. (2016). Use of Wechsler Intelligence Scale for Children–IV (WISC-IV) in assessment of gifted children. Türkiye Klinikleri J Psychol-Special Topics, 1(1), 36-43.

Yiğit, İ., & Erden G. (2015). The mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between childhood abuse experiences and psychological wellbeing. Turkish Journal of Psychology, 30(75), 47-59. [SSCI]

Çelik, C., Yiğit, İ., & Erden, G. (2015). Confirmatory factor analysis of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised: A sample of children with normal intellectual development. Turkish Psychological Articles, 18(35), 21-29.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

idare Hukuku, idari yargılama hukuku, imar hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Nurdan Gül KÖROĞLU
E-Posta[email protected]ramedipol.edu.tr
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Nurdan Gül KÖROĞLU

Sakarya Üniversitesi 2014 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Hidrolik, İklim Değişikliği, Akışkanlar Mekaniği, Bulanık Mantık.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

M. Olabi , N. Çağlar ve N. Koroglu , "Numerical Investigation for Moment-Curvature Relationship of CFRP Jacketed RC Columns", Academic Platform Journal of Engineering and Science, c. 8, sayı. 1, ss. 102-111, Oca. 2020, doi:10.21541/apjes.584148

N. Caglar, M Olabi, N. Koroglu, I. Subasi , "Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science - ISITES2017 Baku - Azerbaijan, Sep. 2017.