(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

İletişim Fakültesi

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Didem ÇATALKILIÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Didem ÇATALKILIÇ

Hacettepe Üniversitesi 2007 Ege Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Bellek, Diaspora, Göstergebilim, Kafkasoloji, Kimlik, Kültürel Çalışmalar, Toplumsal Yapı ve Değişme, Sosyal Antropoloji.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. İngiliz ve Alman Seyyahların Gözünden Çeçenler ve İnguşlar, Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2016, Sayı 50, ss. 65-94.
A2. Çerkes Toplumunda Bir Hafıza Mekânı Olarak Zehes, (Tuğba Erdem İle Ortak) Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2018, Sayı 58, ss. 160-167.
A3. Dağıstan’da Şazeliyye Tarikatının Kurucusu: Seyfullah Kadı Başlarov, Sûfî Araştırmaları, Yaz 2018, Cilt 9, Sayı 18, ss. 62-73.
A4. Atını Yitiren Toplum: Uzunyayla Çerkeslerinin Atçılık ve Binicilik Kültürü Üzerine, (Abdullah Temizkan İle Ortak), Millî Folklor, 2019, Yıl 31, Sayı 123, ss. 193-204.
A5. Socio-Economic Life of the Cossacks of the North East Caucasus (From 16th to 19th Centuries), Şkola Molodıh Uçenıh İzvestiya Soigsi, Vıp. 22, Vladikavkaz, 2019, ISSN: 2310-578X, ss. 80-100.
A6. 18. Yüzyılda Oset Ruhani Komisyonu ve Mozdok’ta Eğitim Faaliyetleri, Kafkasya Çalışmaları-Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies (JOCAS) Mayıs / May 2020, Yıl / Vol. 5, No 10, ss. 187-212.
A7. Bir Hafıza Mekanı Olarak Uzunyayla’nın Pınarbaşı İlçesine Bağlı Abaza ve Çerkes Köyleri, (Abdullah Temizkan ile Ortak), Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2020, Sayı 66, ss. 423-455.
A8. Sembolik Etnisitenin Uzunyayla Abaza ve Çerkeslerinde Tezahürü: Sülale Damgaları, Journal of Balkan and Black Sea Studies Year 4, Issue 7, December 2021, ss. 33-62.
A9. Alman Seyyah Baron August von Haxthausen’e Göre Güney Kafkasya Yezidileri, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12 (7), 2023, 861-867.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Uzunyayla’daki Kafkasya Kökenlilerin Ölümle İlgili İnanç ve Uygulamaları, (Abdullah Temizkan ile Ortak), Editörler: Doç Dr. Muvaffak Duranlı-Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Kemal Haykıran-Dr. Gonca Kuzay Demir, I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2018, ISBN: 978-975-00247-4-0, ss. 512-525.
B2. Circassian: A Lost Language from Motherland to Uzunyayla, (Abdullah Temizkan ile Ortak), Editors: Funda Güven-Emrah Sahin, Pedagogies, Challenges, and Cultural Intersections in the Turkic World, Turco-Tatar Press, Madison, WI USA, 2021, ISBN: 978-1-892381-10-1, pp. 99-133.
B3. Kafkasya'da Bir Rus Kalesi: Vladikafkas (1784-1860), Asead 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Editörler: İrfan Türkoğlu, 19-21 Kasım 2022, Ankara, ISBN: 978-625-8045-90-1ss. 52-65.
B4. 19. Yüzyılda Deşt-i Kıpçak’ın Moğol Kökenli Halkı Kalmuklar, 7. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Bodrum/Muğla, 27-30 Nisan 2023, Korint Yayıncılık, ISBN: 978-605-73901-8-9, ss. 430-449.

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Kunta Hacı, Apra Yayıncılık, İstanbul, 2019, ISBN: 978-605-80244-1-0.
C1.2. Kafkasya’da Rus Yayılmacılığı, Koyusiyah Yayıncılık, Ankara, 2021, ISBN: 978-605-69807-4-9.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Ortaçağ Dağıstan’ında Politik Bir Oluşum: Serîr Krallığı, Editörler: Umut Üren-Didem Çatalkılıç, İtil Suwı Aka Turur, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2017, ISBN: 978-605-030-369-8, ss. 229-250.
C2.2. Uzunyayla’da Çerkes Kültürünün Bir Sembolü Olarak Misafirperverlik ve Haçeş, Editörler: Abdullah Temizkan-Didem Çatalkılıç-Tuğba Erdem, Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekânları Çalıştayı Bildiriler Kitabı, İzmir, 2020, ISBN: 978-605-338-299-7, ss. 21-36.
C2.3. 19. Yüzyılda Batı Kafkasya’da Balneolojik Kaynaklar, Editörler: Meryem Bulut, Zeynel Karacagil, Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2023, ISBN: 978-625-6925-23-6, ss. 1430-1464.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Çarlık Rusyası’nda Balkanlar Hakkında Yayınlanan Eserlerin Bibliyografya Denemesi, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 1-16. (TR Dizin).
D2. Kafkasya’dan Uzunyayla’ya Taşınan Hafıza Mekânları: Köy Toponim ve Sülale Tarihleri, Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2021, Sayı 69, ss. 71-120. (TR Dizin).
D3. Arafta Kimlikler: Uzunyayla Çerkeslerinde Kişi ve Sülale İsimleri, Kafdağı Dergisi, Haziran 2021, Cilt 6, Sayı 1, ss. 25-41.
D4. Uzunyayla Çerkeslerinde Kolektif Kimliğin Sembolik Biçimlenmesi: 21 Mayıs 1864, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021, Sayı 47, ss. 61-73. (TR Dizin).
D5. Yakın Dönem Kaynaklarına ve Kazılara Göre Bir Altın Orda Şehri: Macar, Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2023, 12, ss. 1417-1428. (TR Dizin).

E. Editörlükler:

E1. Editörler: Umut Üren-Didem Çatalkılıç, İtil Suwı Aka Turur, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2017, ISBN:978-605-030-369-8.
E2. Editörler: Abdullah Temizkan-Didem Çatalkılıç-Tuğba Erdem, Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekânları Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2020, ISBN: 978-605-338-299-7.

F. Tercümeler:

F1. Kafkasya’nın Karadeniz Kıyısındaki Antik Buluntular-Kafkasya Çalışmaları-Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies (JOCAS) Eylül / September 2017, Yıl / Vol. 3, No 5, ss. 49-61. (Rusça’dan Türkçe’ye).
F2. Mamheğler-Kafkasya Çalışmaları-Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies (JOCAS) Kasım / November 2019, Yıl / Vol. 3, No 5, ss. 131-134. (Rusça’dan Türkçe’ye).

G. Projeler:

G1. 2015 - 2018 Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekânları Üzerine Bir Araştırma (Tübitak-1001-115K357) (30 Ay Doktora Bursiyeri).
G2. 2019 (Ocak-Ağustos) Tübitak 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı-2018 1. Dönem-Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Alanya-V. İ. Abaev Kuzey Osetya Beşeri ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü-(RAN) (Bursiyer).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Huri Deniz KARCI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Huri Deniz KARCI

Hacettepe Üniversitesi 2008 Selçuk Üniversitesi-İletişim Fakültesi-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Reklamcılık, Yeni Medya, Transmedya, Transmedya Hikayeciliği, Dijital Reklamcılık, Tüketici Davranışları, Markalaşma, Transmedya Markalaşması, Oyunlaştırma, Nöropazarlama, İletişim Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• KARCI HURİ DENİZ (2019), Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışı Çerçevesinde Popüler Kültür Üzerine Bir Değerlendirme. Social Sciences Studies Journal, 5(29), 331-341. Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1222 (ISSN: 2587-1587)
• KARCI HURİ DENİZ (2019), Transmedya Hikayeciliği Kapsamında Değişen Tüketici Davranışı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, Sayı: 62 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3151 (ISSN: 1307-9581)
• KARCI HURİ DENİZ (2018), Transmedia Storytelling as the New Generation Storytelling Form on Media: “Rafadan Tayfa” Case Study. The Online Journal of Communication and Media, 4 (2).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• KARCI HURİ DENİZ (2017), Reklamcılıkta Göstergebilim: Algılama ve Yaratıcılık Sınırları Dahilinde Reklamcılığa Göstergebilimsel Bir Yaklaşım. II. International Academic Research Congress (Tam Metin/Sözlü Sunum) (ISBN: 978-605-196-092-0)
• SOLMAZ BAŞAK, KARCI HURİ DENİZ (2017). Kültürlerarası İletişimde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin İletişim Sürecindeki Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. II. International Academic Research Congress (Tam Metin/Sözlü Sunum) (ISBN: 978-605-196-092-0)
• KARCI HURİ DENİZ (2021), Digital Literacy Awareness Of Unıversıty Students On Advertısıng In Dıgıtal Medıa: A Qualıtatıve-Method Study. 18th International Symposium Communication in the Millenium CIM 2021 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (ISBN: 978-625-7960-45-8)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
• KARCI HURİ DENİZ (2018), Markalaşmada Transmedya Hikayeciliği: Bir Yeni Medya Yaklaşımı Literatürk Academia, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 280, ISBN:978-605-337-151-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2017), SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2017, Bölüm adı: (Reklamcılıkta Göstergebilim: Algılama ve Yaratıcılık Sınırları Dahilinde Reklamcılığa Göstergebilimsel Bir Yaklaşım) Editör: AYHAN, BÜNYAMIN AY, MUSTAFA AVSAROGLU, SELAHATTIN AKPINAR, SERIFE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 10, ÇİZGİ KİTABEVİ ISBN: 978-605-196-094-4, Türkçe (Bilimsel Kitap)
• SOLMAZ BAŞAK, KARCI HURİ DENİZ (2017), SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI, Bölüm adı: (Kültürlerarası İletişimde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin İletişim Sürecindeki Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama), Editör: AYHAN, BÜNYAMIN AY, MUSTAFA AVSAROGLU, SELAHATTIN AKPINAR, SERIFE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-605-196-094-4, ÇİZGİ KİTABEVİ, Türkçe (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2018), KONUŞULMAYAN DİL SÖZSÜZ İLETİŞİM Bölüm adı: Dinleme, Editör: FİDAN, MEHMET, URHAN TORUN, BAHAR Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 294, ISBN: 978-605-344-829-7, GAZİ KİTABEVİ, Türkçe (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2018), KONUŞULMAYAN DİL SÖZSÜZ İLETİŞİM Bölüm adı: Dinleme, Editör: FİDAN, MEHMET, URHAN TORUN, BAHAR Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı: 294, ISBN: 978-605-344-898-3 Türkçe(Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2020), #DİJİÇOCUK Bölüm adı: DijiÇocuk’un Dijital Oyunları, Editör: SEZERER ALBAYRAK, EDA Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 251, ISBN: 978-625-7911-64-1 Türkçe (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2020), ŞİDDET: TANIMADIĞIN DÜŞMANI YENEMEZSİN Bölüm adı: Dijital Şiddet Namı Diğer “Siberzorbalık”, Editör: GÜDEKLİ, AYŞAD, URHAN, BAHAR Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 290, ISBN: 978-625-7727-72-3 Türkçe (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2021), HANDBOOK of RESEARCH on CONTEMPORARY APPROACHES to ORIENTALISM in MEDIA and BEYOND: Chapter 46: Transmedia Storytelling in Advertising: A Mediator between Orientalism and Occidentalism. Eds: TOMBUL, IŞIL, SARI, GÜLŞAH. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 990, ISBN: 9781799871804 İngilizce (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2021), REKLAMA ‘YENİ’DEN BAKMAK. Bölüm adı: Emotion Oriented Neuromarketing Approach: An Insight into Purchasing Decision For Sake of Consumers and Marketers. Editörler: GENÇYÜREK ERDOĞAN, MERVE, AKCAN, BURÇE. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı:527, ISBN: 9786257601665 Türkçe/İngilizce (Bilimsel Kitap)
• KARCI HURİ DENİZ (2022), HİKAYENİN İLETİŞİMİ: "ANLATI"YLA BAĞ KURMAK, İKNA ETMEK, YÖNETMEK. Bölüm adı: Transmedya Hikayeciliği: Bitmeyen Hikaye Yapmışlar!. Editör: GÜLERARSLAN ÖZDENGÜL, AŞİNA. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı:527, ISBN: 9786257601665 Türkçe/İngilizce (Bilimsel Kitap).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• KARCI HURİ DENİZ, URHAN BAHAR (2021). Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Z Kuşağı: Türk ve Romanyalı Lise Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Selçuk İletişim, (14), (2), 549-575. https://doi.org/10.18094/josc.811992
• KARCI HURİ DENİZ (2021). Hitler türü propagandanın afişlerde kullanımı üzerine göstergebilimsel analiz. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 4, 415-428. https://doi.org/10.29000/rumelide.1039111


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• YALIM, FUNDA, KARCI DENİZ (2020). Türkiye’deki Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı Müfredatlarının Araştırma Yöntemleri Dersi Açısından İncelenmesi. Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu (Tam metin bildiri/Sözlü Sunum)

F. Diğer yayınlar
• KARCI HURİ DENİZ (2008), (Editör) Stage Books: Hamlet, Jane Eyre, Pollyanna, Define Adası, Pocahontas, Dr. Jekyll ve Bay Hyde, Robinson Crusoe, Rose, Engin Yayınevi.
• KARCI HURİ DENİZ (2008), My First English Picture Dictionary, EnginYayınevi
• KARCI HURİ DENİZ (2008), Magic Star Pre-school English Book, EnginYayınevi ÇAĞLAYAN SEDA, KARCI HURİ DENİZ (2014), Standard Dictionary English – English-Turkish/Turkish English, EnginYayınevi
• ÇAĞLAYAN SEDA, KARCI DENİZ (2008), Magic English English-Turkish/Turkish-English Synonyms-Antonyms Dictionary, EnginYayınevi
• ÇAĞLAYAN SEDA, KARCI HURİ DENİZ (2013), Global Dictionary English English-Turkish/Turkish-English-(2013), Engin Yayınevi

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Irmak EVREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Irmak EVREN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Merve KARAVAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Merve KARAVAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mustafa ARSLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mustafa ARSLAN

Viyana Üniversitesi /Avusturya 2008 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Almanya

Araştırma Alanları

Göç Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sİyasal Katılım, Göç, Diaspora, İletişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Esen MALLI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Esen MALLI

İstanbul Üniversitesi 2014 İstanbul Üniversitesi 2021-

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mallı, E. (2022). "Kullanım ve Doyumlar Bağlamında Aşırı İzleme Deneyimi". 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi iletişim Fakültesi, İstanbul, 16-18 Mayıs 2022.

Adı SoyadıArş.Gör. Hakan ASTA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Hakan ASTA

Başkent Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi (2021-2022)

Araştırma Alanları

İletişim Kuramları, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Asta, H. & Yağmurlu, A. (2022). Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter Kullanım Pratiklerinin Diyalojik İletişim Bağlamında İncelenmesi: Yurt Sorunu Örneği . Yeni Medya , 2022 (13) , 418-442 . DOI: 10.55609/yenimedya.1142903

Asta, H. (2022). Bir Meşruiyet Aracı Olarak Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Üzerine İnceleme. İçinde Akyol, A.Ç. & Akyol, M. (Editörler), Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları. (ss. 185-200). Nobel Yayınevi.

Asta, H. (2022, 12-15 Ekim). Dijital Çağda Dönüşen Haberleşme Aracı Olarak Çatışma Ortamında Twitter’ın Kullanımı: Rusya ve Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlık Hesaplarının İncelenmesi. [Sempozyum sunumu özeti]. III. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Ergin ERGÜL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ergin ERGÜL

İstanbul Üniversitesi 1990 Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Başbakanlık, Müsteşar Yardımcısı
Anayasa Mahkemesi Raportör- Hakim
Yıldırım Beyazıt Universitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Misafir Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Devlet Teorisi (Genel Kamu Hukuku), Anayasa Hukuku, İnsan Hakları, Yargı Etiği, Türk Yargı Sistemi, Çevre ve İklim Hukuku, Milletlerarası Ceza Hukuku, Hukuk ve Medeniyet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitaplar
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Verme, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Fransızca-Türkçe, Türkçe – Fransızca Modern Hukuk Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Yargı Yayınevi, Ankara 2012
Ergül, Ergin. Rumi: a Source of universal justice and peace, Metropolitan Municipality of Konya, Directorate of Culture Publications, Konya 2014
Ergül, Ergin. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Kuruluşu, Yapısı, Misyonu ve Vizyonu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014
Ergül, Ergin. Rumi: Un guide pour la justice universelle et la paix, les Publications de l’Académie de la Justice de Turquie, Ankara 2017
Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun, Devlet ve Hukuk Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutları, 3. Baskı, Adalet Ergül, Ergin. Yayınevi, Ankara 2018
Ergül, Ergin. Rûmî et sa sagesse politico-juridique, un trésor d'inspiration pour la liberté, la justice et le paix au 21ème siècle, éditions Muse, Riga, 2019
Ergül, Ergin. Bir Adalet ve Siyaset Düşünürü Olarak Sadi Şirazi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlana, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Anayasa Hukukuna Başlangıç, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. İbn Haldun’un Teorileri ile Karşılaştırmalı Genel Kamu Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019
Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, 2. Baskı , Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İlk Çağ'dan Günümüze Karşılaştırmalı Devlet Teorisi, Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Hukuka Genel Giriş, Temel Kavramlar ve Kurumlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2021
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2022
Ergül, Ergin. Ibn Khaldun et l'Etat dans la science de la société et de la civilisation, un regard actuel sur les textes politiques et juridiques de la Muqaddima, Adalet, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Genel Kamu Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Temel Hukuk Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. Farabi'de Kamu Hukuku ve Siyaset Bilimi, Adalet Yayınevi, Ankara 2022
Ergül, Ergin. İnsan Hakları Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2023
Ergül, Ergin. Medeniyet Estetiği Dersleri, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 2. Baskı, Adalet Yayınevi Ankara 2023
Ergül, Ergin. Türk Yargı Sistemi Dersleri, İlaveli ve Güncel 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023
Ergül, Ergin. Yargı Etiği Dersleri, İlaveli ve Güncel 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2023

Makaleler ve Bildiriler
Ergül, Ergin. Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri, Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475, s. (213-229)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yabancıları Ülkeden Uzaklaştırma İşlemleri Bağlamında Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Standartları, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan 2012, Sayı 68, ss.(14-20).
Ergül, Ergin. Avrupa Birliği Müktesebatında Yabancıların Aile ve Özel Hayat Hakkı Çerçevesinde Korunması, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3, ss. (195-207)
Ergül, Ergin. Rumi’s Approach To Human Rights and Freedoms, Human Rights Review, Haziran 2014, 2014/1, ss.(1-20)
Ergül, Ergin. Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ekim 2014, Sayı: 19 Yıl: 5, ss. (491-517)
Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, EÜHFD, C. XVIII, S. 1–2 (2014) 6, ss. (63-98)
Ergül, Ergin. Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz –Ekim 2014, Sayı 3-4, ss.(737-770)
Ergül, Ergin. İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı: 22, Yıl 6, ss. (299-337)
Ergül, Ergin. Jean Bodin’in Devlet Teorisi Üzerinde Osmanlı Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı.1, Ocak 2016, ss. (279-323)
Ergül, Ergin. Klasik Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Yönetim Biçimlerine Etkisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:24 (Ocak 2016), ss. (401-431)
Ergül, Ergin. Mevlâna Perspektifinden Kamu Yönetiminde Liyakat ve Ehliyet İlkesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Dergi, Sayı VI, Ocak- Haziran 2017, ss. (79-105)
Ergül, Ergin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Göçmen ve Sığınmacıların Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Korunması, Disiplinler arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2015, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015, s. (479-501).
Ergül, Ergin. Medeniyetimizde Ombudsmanlık, Oturum 1: Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunu Kuruluş Süreci, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları, Ankara 2019, ss. (75-80).
Ergül, Ergin. Mevlâna'nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları, Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Ed: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak, Kadim Yayınları Ankara 2020, ss. ( 249-269)
Ergül, Ergin. “Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı” , I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi (11-13 EKİM 2021, Tokat), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Bildiriler Kitabı, ss.293-300, Sözlü bildiri 1.’lik Ödülü. https://togusiddetcongress.gop.edu.tr/document/sonuc_bildiri.pdf
Ergül, Ergin.“Rereading Jalāl Al-Dīn Al-Rūmī’s Wisdom Approach to Justice and Injustice.” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 11, no. 2 (October 27, 2021): 293–316. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1771.
Ergül, Ergin. İBN HALDUN’UN TEMEL KAVRAMLARININ DEVLET TEORİSİ IŞIĞINDA ÇEVİRİSİ . Ombudsman Akademik , Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15 , 43-81
Ergül, Ergin. Çeviri Makale: Cedric Molino MACHETTO, İKTİDARIN ANTROPOLOJİSİ VE DEVLETİN SOY KÜTÜĞÜ / DELEUZE VE GUATTARI, İBN HALDÛN VE CLASTRES’IN OKUYUCULARI, Ombudsman Akademik , Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 17, 13-42
Ergül, Ergin. DROITS DE L’HOMME DANS LA SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CIVILISATION D’IBN KHALDOÛN , LA REVUE DE DROIT&SOCIETE, NO 8, JANVIER-MARS 2023, Pages: 20-37

Adı SoyadıÖğr.Gör. Dilara YAMAÇ KARA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Dilara YAMAÇ KARA

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları