(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Huri Deniz KARCI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Huri Deniz KARCI

Hacettepe Üniversitesi 2008 Selçuk Üniversitesi-İletişim Fakültesi-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Reklamcılık, Yeni Medya, Transmedya, Transmedya Hikayeciliği, Dijital Reklamcılık, Tüketici Davranışları, Markalaşma, Transmedya Markalaşması, Oyunlaştırma

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mustafa ARSLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mustafa ARSLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Mustafa Furkan ÇIRAK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Mustafa Furkan ÇIRAK

Kocaeli Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İhlas Haber Ajansı- Polis Adliye Muhabiri

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler:

1. Mustafa Furkan Çırak, Doç. Dr. Müge Demir, "Gladyatör Dövüşleri ve Futbol Maçları Arasındaki İlişki", 2018

Kitapta Bölüm:

1. Medya ve Toplumsal Dönüşüm "Futbolun Kitleler Üzerindeki Etkisi, İstanbul Medipol Üniversitesi Örneği", 2018
2. Football in Turkey with All Aspects: "Effect Of Football On Masses, Medipol University Sample", 2018

Diğer Yayınlar:

Dijital Çağda Dönüşen Futbol ve Futbol Aktörleri, Yüksek Lisans Tezi, 2020

Adı SoyadıÖğr.Gör. Esen MALLI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Esen MALLI

İstanbul Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sema BABAYİĞİT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sema BABAYİĞİT

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1989 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ve
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEK OKULU

Araştırma Alanları

Uluslararası İş Kültürü, Müzakereler,
Satın almada Ülke Orijini Etkisi,
Tüketici Davranışları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. EMİRZA Emin ve Sema BABAYİĞİT, ‘‘ Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeyi ve Bu Değerler Arasındaki Farklılıklar: Mobilya Sektöründe Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeylerinin Ölçülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2015, Sayı 46, ss.153-176

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. KARAKÖY ÇAĞATAY, ERİLLİ NECATİ ALP, BABAYİĞİT SEMA,ERSOY EMİNE RABİA (2015). Eğitim ve Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Saha Araştırması . International Conference on Euroasian Economies 2015, 544-550. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2722031)

2. İNCE FATMA, BABAYİĞİT SEMA, ARICI AŞKIN,ÖZEN AYKUT, ÇAĞRAN FUAT (2015). Algılanan Güçlendirme ve Yer İmajının Algılanan Turizm Desteği Üzerindeki Etkisi: Seleucia’da Bir Araştırma. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2, 289-298. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2722102)

3. BABAYİĞİT SEMA (2012). Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Yolu. 1.İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, AZERBAYCAN, 3 (Tam metin bildiri)(Yayın No:630027)

4. İNCE Fatma, BABAYİĞİT Sema (2011). Girişimciliği Belirleyen Faktörler: Kültürel Belirginlik. III. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, KIRGIZiSTAN (Tam metin bildiri)(Yayın No:629752)

5. BABAYİĞİT Sema, VARİNLİ İnci (2009). Türk İşadamlarının Uluslararası Pazarlarda Görüş meleri ve Anlaşmalarla İlgili Algıları . 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi Priştine Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi, Priştine, KOSOVA (Tam metin bildiri)(Yayın No:629541)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1. Farklı Kültürlerde İş Görüşmeleri (2007)., BABAYİĞİT SEMA, Beta Yayınevi, Editör: BABAYİĞİT Sema, Sayfa Say s 236, ISBN:978-975-295-628-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 626188)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. BABAYİĞİT Sema (2010). Uluslararası Müzakerelerde Dil Engelini Yenmek, Etkili İletişim: Sözlü ve Sözsüz İletişim. Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan,, 320-339. (Kontrol No: 623890)

2. BABAYİĞİT Sema (2010). Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(12), 199-229. (Kontrol No: 623218)

3. AKDOĞAN M. Şükrü, GÜLLÜ Kenan, BABAYİĞİT Sema (2005). Tüketicilerin Süpermarketleri Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(19), 37-70. (Kontrol No: 624707)

4. VARİNLİ İnci, GÜLLÜ Kenan, BABAYİĞİT Sema (2001). Perakendecilikte Hizmet Kalitesi ve Tüketicilerin Kalite Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma. Pazarlama Dünyası (20014), 32-38. (Kontrol No: 625495)

5. VARiNLİ İnci, BABAYİĞİT Sema (2000). Hazır Giyim Ürünlerinde Tüketicilerin ve Perakendecilerin Ülke Orijinine Göre Algılamalarının Karşılaştırılması . Erciyes Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi(9), 3-22. (Kontrol No: 625814)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında bası lan bildiriler:

1. VARİNLİ İnci, GÜLLÜ Kenan, BABAYİĞİT Sema (2001). İhracatçı Firmaların Etiksel Konulara İlişkin Değerlendirmeleri. 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 281-291., (Yayın No:629219)

2. VARİNLİ İnci, BABAYİĞİT Sema (2000). Tüketicilerin Türk ve Yabancı Orijinli Hazırgiyim Ürünlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir İmaj Çalışması . 5.Ulusal Pazarlama Kongresi, 447-466., (Yayın No:628986)

Editörlük

1. İş Dünyasında Umut Veren Kadınlar Çalıştayı, Kitap, Editör, Kayseri Ticaret Odası, 01.12.2014

2. Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı Nartlardan Neterlere, Kitapş Editör, Kuban Matbaacılık Yayıncılık, 2020


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muhammed GÖÇGÜN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

idare Hukuku, idari yargılama hukuku, imar hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
• Göçgün, M., “Türk İdari Teşkilatında Yeni Bir Statü: Kırsal Mahalle”, 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2021.
• Göçgün, M., “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Sonrası TCDD’nin Hukuki Statüsü”, Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 2018.
• Göçgün, M., “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yasama ve Yürütme Yetkileri Bakımından Değerlendirilmesi”, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, 2018.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
• Göçgün, M., “Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Uyarlanma İlkeleri Arasındaki İlişkinin Koronavirüs Sürecindeki Bir Tezahürü: Uzaktan Eğitim”, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, 30.05.2020.
• Göçgün, M., “İdarenin Denetiminde Devlet Denetleme Kurulunun “Yeni” İşlevi”, Ulusal Sempozyum: Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu-II, Anayasa Ve İdare Hukuku Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.10.2019
• Göçgün, M., “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yeni İstihdam Türleri”, Ulusal Sempozyum: Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30.11.2018.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
• Göçgün, M., “Sözleşmeli Öğretmen Atama Sürecinde Yapılan Sözlü Sınav ve Güvenlik Soruşturmalarının İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, S. 200, Y. 2019.
• Yıldırım, T., Göçgün, M., “İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2), Güz 2016 Göçgün, M.,
• Göçgün, M., “Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Personelin Çekilmiş Sayılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 3, Y. 2013.


Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
• Göçgün, M., İdari İşlemin Konu Unsuru, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 (Doktora Tezi)

Adı SoyadıUzman Nihat Onur BAYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Uzman Nihat Onur BAYSAL

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Uğur POLAT
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Berna COŞKUNER
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Umut Emre ÇINAR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta[email protected]