(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Fatma Betül ATALAY SATOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Fatma Betül ATALAY SATOĞLU

Bilkent Üniversitesi 1996 Maryland Üniversitesi, College Park 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Saint Joseph's University, Philadelphia
TOBB ETÜ

Araştırma Alanları

Hesaplamalı Geometri, Mesh Oluşturma, Bilgisayar Grafikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Tansel ÖZYER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Tansel ÖZYER

Bilkent 1996 Bilgisayar Bilimi, Kalgari Üniversitesi 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kalgari Üniversitesi , Alberta, Kanada

Araştırma Alanları

Veri bilimi, biyoenformatik, bilgisayar ile görü, görüntü işleme, sağlık bilişimi, yapay öğrenme, veritabanları, yapay zeka

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ORCID(0000-0002-2529-5533)

Web Site: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~ozyert/

Publications: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~ozyert/#publications

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ahmet Ercan TOPCU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ahmet Ercan TOPCU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sibel TARIYAN ÖZYER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sibel TARIYAN ÖZYER

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çankaya Universitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti, Bilgisayar Ağları, Büyük Veri, Sosyal Ağlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

https://scholar.google.com.tr/citations?user=yd-V1qkAAAAJ&hl=tr

Adı SoyadıÖğr.Gör. Arzu Burçak ŞENKAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Arzu Burçak ŞENKAL

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Abuzer PINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Abuzer PINAR

Nottingham Üniversitesi 1990 Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Kalkınma Ekonomisi, Para ve Maliye Politikaları, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

“Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Sonuçlar”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 13, S. 3, Sayfa.1 – 12, 2018 (B. Erdal ile beraber).

“Economic Input-Output Life Cycle Sustainability Assessment of Electricity Generation in Turkey between 1995 and 2009”. Turkish Journal of Energy Policy, 3(7), 2018 (L. Aydın ile beraber).

“Reel Döviz Kuru Oynaklığının Sektörel Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 175, s.31-54, 2018 (B. Erdal ile beraber).

"The Major Determinants of and Supply for Business Loans in the Turkish Banking System", International Research Journal of Applied Finance, vol.8, pp.33-43, 2017 (B. Erdal ile beraber).

"Real Exchange Rate Volatility and Sectoral Export Flows Under Intermediate and Flexible Exchange Rate Regimes: Empirical Evidence From Turkey", China-USA Business Review, vol.16, pp.253-265, 2017 (B. Erdal ile beraber).

“The Impact of Social Housing Program on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3(4), 20-28 (2016) (M. Demir ile beraber).

“Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96 (2016) (C. Yüksel ile beraber).

“A Microsimulation Analysis for a More Progressive Tax Policies in Turkey”, AU Journal of Faculty of Political Sciences, 71(1), 249-278 (2016) (Ö. Albayrak and S. Bahçe ile beraber).

“Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1), 38-46 (2015) (M. A. Çullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, M. N. Bayuk, Ş. Kılıç, T. Binici, M. İlçim ile beraber).

“The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93-101, 2015 (B. Erdal ile beraber).

“The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014. (B. Erdal ile beraber).

“Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranları: Türkiye için Mikro Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014 (M. Demir ile beraber).
Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

“Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (N. Gemmell and O. Morrissey ile beraber).
The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

“The Economic Impacts of the Fiscal and Quasi-fiscal burden on Banking Transactions: An Empirical Analysis of Turkey”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).

“Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“State-aid for Regional Development in the EU and Turkey”, Ankara Journal of European Studies, 3 (1), 93-111 (2003) (with S.İ. Arıkan).

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye için İller Bazında bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).

“Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (N.Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).

“Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).

“Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).

“Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (N. Gemmell ve O. Morrissey ile beraber).

“A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL

Çankaya üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi
Çankaya üniversitesi

Araştırma Alanları

Uygulamalı Matematik, Sayısal Yöntemler, Bilimsel Hesaplama

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Dinçkal, Ç., Exact Forecasting for COVID-19 Data: Case Study for Turkey,
Advances in Data Sciences and Adaptive Analysis, Vol. 13, No. 02,
https://doi.org/10.1142/S2424922X21500066, pp.2150006-(1-17) 2021.
(Emerging Sources Citation Index)

• Dinçkal, Ç., Novel Alternative Methods to Romberg Integration and
Richardson’s Extrapolation with Matlab Package:Integral_Calculator,
MathLAB, Vol. 5, pp.92-101, 2020.

• Dinçkal, Ç., Design of integral spreadsheet calculator for engineering
applications, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 26 (5),
Special Issue:SI, pp.1159-1172, 2018. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., Initial Value Problems spreadsheet solver using VBA for
engineering education, Fundamental Journal of Mathematics and Applications,
Vol 1 (1), pp. 88-101, 2018.

• Dinçkal, Ç., Vibration of Initially Stressed Nonlocal Euler-Bernoulli Nano-Beams, Academic Platform-Journal of Engineering and Science (APJES), Vol. 6 (1), pp. 127-141, 2018. (index by Ulakbim)

• Dinçkal , Ç., Töreyin, B.U., Küçükali, S. Adaptive decision fusion based
framework for short-term wind speed and turbulence intensity forecasting: case
study for North West of Turkey, Turkish Journal of Electrical Engineering &
Computer Sciences, Vol 25, pp. 2770-2783, 2017. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., New predictor-corrector type iterative methods for solving nonlinear equations, Sakarya University Journal of Science, Vol 21 (3), pp. 463-468, 2017 (index by Ulakbim)

• Dinçkal, Ç., Finite element modeling for vibration of initially stressed nonlocal Euler-Bernoulli beams, CBU J. of Sci., Vol 12 (3), pp. 399-411, 2016. (index by Ulakbim)

• Dinçkal, Ç., Alemdar B.N, Gülkan P.H., Dynamics of a beam-column element on an elastic foundation, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol 43 pp. 685-701, 2016. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., Free vibration analysis of carbon nanotubes by using finite element method, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 40 (1), pp. 43-55, 2016. (SCI index-Expanded)

• Kucukali, S., Dinçkal, Ç., Wind energy resource assessment of Izmit in the West Black Sea Coastal Region of Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 30, pp.790-795, 2014. (SCI index)

• Dinçkal Ç., On the properties of anisotropic engineering materials based upon orthonormal representations, IAENG International Journal of Applied Mathematics, Vol.42, 3, pp.183-192, 2012. (Special Issue)

• Dinçkal Ç., Finite Element Model for a viscous incompressible fluid flow, Elixir Computer Sciences and Engineering, 43, pp.6599-6601, 2012.

• Dinçkal Ç., A new decomposition method for elastic constant tensor to study the anisotropy of construction materials; tool steel and rock types, Elixir Applied Mathematics 39, pp.5090-5092, 2011.

• Dinçkal Ç., Adaptation of Generalized Hill Inequalities to anisotropic elastic symmetries, International Journal of Engineering Science and Technology,Vol.3, No.4, pp.185-212, 2011.

• Dinçkal Ç., Studies on the optimum mechanical response of anisotropic material related to elastic constants, Journal of Innovative Research in Engineering and Science, Vol. 2. Issue 3, pp.203-237, 2011.

• Dinçkal Ç., Analysis of elastic anisotropy of wood material for engineering applications, Journal of Innovative Research in Engineering and Science, Vol. 2. Issue 2, pp.67-80, 2011.

• Dinçkal Ç., ‘Norm, Norm ratio calculations and anisotropy degree’, Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 69. No.2, pp.125-136, 2011. (Scopus index)

• Dinçkal Ç., ‘Orthonormal decomposition of symmetric second rank tensors’, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 65. No.2, pp.225-241, 2010. (Scopus index)

• Dinçkal Ç., Akgöz C.Y., ‘Decomposition of elastic constant tensor into orthogonal parts’ International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol. 2, No. 6 pp.22-46, 2010

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ceyhan CERAN SERDAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ceyhan CERAN SERDAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Bilkent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bome Sanayi Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş (2012-2018)
Bilkent Üniversitesi (2007-2012)
Cancer Research UK - Clare Hall Laboratories (2003-2006)
Bilkent Üniversitesi (2001-2003)
St. Andrews Üniversitesi (2000-2001)

Araştırma Alanları

Vucüt Dışı Tanı Kitleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Scientific Papers
• Serdar Ceran C, Cihan M, Yucel D., Serdar MA. Evaluation of sample size, power and effect size and practical approaches in pre-clinical, clinical and laboratory studies. Biochemia Medica. 2021 Feb 15;31(1):010502. doi: 10.11613/BM.2021.010502. Epub 2020 Dec 15.
• Ceran C, Cokol M, Cingoz S, Tasan I, Ozturk M, Yagci T. Novel anti-HER2 monoclonal antibodies: synergy and antagonism with tumor necrosis factor-α. BMC Cancer. 2012;12:450. Published 2012 Oct 4. doi:10.1186/1471-2407-12-450

Book Chapters
• Ceyhan CERAN SERDAR, Yakut AKYÖN, Muhittin Abdülkadir SERDAR, Engin YILMAZ, "SARS-CoV-2'nin Moleküler Gizemi ve Pandemiye Etkisi / Molecular Mystery of SARS-CoV-2 and Its Role on COVID-19 Pandemic" in "COVID - 19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimyanın Artan Rolü". 2021/2/16; 1-12. Publisher:Türkiye Klinikleri

Book Chapter (Translation)
• Harper'ın Resimli Biyokimyası, 31. Edition; Publisher: Güneş Kitabevi, 2019 (Harper’s Illustrated Biochemistry,31.Edition, McGraw Hill, 2018) Editors: Wictor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, Translation Editor: Doç. Dr. Doğan YÜCEL
3. Bölüm: Amino Asitler ve Peptitler, Pages: 14-22, Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD; Translation: Ceyhan Ceran Serdar
• Harper'ın Resimli Biyokimyası, 31. Edition; Publisher: Güneş Kitabevi, 2019 (Harper’s Illustrated Biochemistry,31.Edition, McGraw Hill, 2018) Editors: Wictor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, Translation Editor. Doç. Dr. Doğan YÜCEL
4. Bölüm: “Proteinler”, Pages: 23-32, Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD; Translation: Ceyhan Ceran Serdar

Posters
• Bioactive Monoclonal Antibodies Targeting A Novel Conformational Epitope(s) on ERBB2(HER2) (Poster Presentation) EMBO Young Scientists Forum 2012 (İstanbul, 14-16 June 2012)
• Unraveling a DNA Mutator: AID. (Poster Presentation) VI. Joint MGC-CRUK Graduate Student Conference (Liege, 24-27 May 2005)

Theses
• PhD: Novel Monoclonal Antibodies Targeting Conformational ERRB2 Epitopes. Bilkent Üniversitesi. 2012
• MSc: Development of Non-Radioactive Techniques for Differential Display of Cell Surface Proteins. Bilkent Üniversitesi. 2003