(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Fatma Betül ATALAY SATOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Fatma Betül ATALAY SATOĞLU

Bilkent Üniversitesi 1996 Maryland Üniversitesi, College Park 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Saint Joseph's University, Philadelphia
TOBB ETÜ

Araştırma Alanları

Hesaplamalı Geometri, Mesh Oluşturma, Bilgisayar Grafikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıProf.Dr. Tansel ÖZYER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Tansel ÖZYER

Bilkent 1996 Bilgisayar Bilimi, Kalgari Üniversitesi 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kalgari Üniversitesi , Alberta, Kanada

Araştırma Alanları

Veri bilimi, biyoenformatik, bilgisayar ile görü, görüntü işleme, sağlık bilişimi, yapay öğrenme, veritabanları, yapay zeka

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ORCID(0000-0002-2529-5533)

Web Site: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~ozyert/

Publications: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~ozyert/#publications

Adı SoyadıDoç.Dr. Ahmet Ercan TOPCU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Ahmet Ercan TOPCU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Arzu Burçak ŞENKAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Arzu Burçak ŞENKAL

Çankaya Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çankaya Üniversitesi

Araştırma Alanları

Biyoinformatik
Veri Bilimi
Tıp Bilişimi
Mühendislik ve Teknoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sibel TARIYAN ÖZYER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sibel TARIYAN ÖZYER

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çankaya Universitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti, Bilgisayar Ağları, Büyük Veri, Sosyal Ağlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

https://scholar.google.com.tr/citations?user=yd-V1qkAAAAJ&hl=tr

Adı SoyadıArş.Gör. Canan SOYOĞUL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Canan SOYOĞUL

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Ezgi Han ERYÜKSEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Ezgi Han ERYÜKSEL

Hacettepe Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
Uygulamalı Matematik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDoç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL

Çankaya üniversitesi 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi
Çankaya üniversitesi

Araştırma Alanları

Uygulamalı Matematik, Sayısal Yöntemler, Bilimsel Hesaplama

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Dinçkal, Ç., Exact Forecasting for COVID-19 Data: Case Study for Turkey,
Advances in Data Sciences and Adaptive Analysis, Vol. 13, No. 02,
https://doi.org/10.1142/S2424922X21500066, pp.2150006-(1-17) 2021.
(Emerging Sources Citation Index)

• Dinçkal, Ç., Novel Alternative Methods to Romberg Integration and
Richardson’s Extrapolation with Matlab Package:Integral_Calculator,
MathLAB, Vol. 5, pp.92-101, 2020.

• Dinçkal, Ç., Design of integral spreadsheet calculator for engineering
applications, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 26 (5),
Special Issue:SI, pp.1159-1172, 2018. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., Initial Value Problems spreadsheet solver using VBA for
engineering education, Fundamental Journal of Mathematics and Applications,
Vol 1 (1), pp. 88-101, 2018.

• Dinçkal, Ç., Vibration of Initially Stressed Nonlocal Euler-Bernoulli Nano-Beams, Academic Platform-Journal of Engineering and Science (APJES), Vol. 6 (1), pp. 127-141, 2018. (index by Ulakbim)

• Dinçkal , Ç., Töreyin, B.U., Küçükali, S. Adaptive decision fusion based
framework for short-term wind speed and turbulence intensity forecasting: case
study for North West of Turkey, Turkish Journal of Electrical Engineering &
Computer Sciences, Vol 25, pp. 2770-2783, 2017. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., New predictor-corrector type iterative methods for solving nonlinear equations, Sakarya University Journal of Science, Vol 21 (3), pp. 463-468, 2017 (index by Ulakbim)

• Dinçkal, Ç., Finite element modeling for vibration of initially stressed nonlocal Euler-Bernoulli beams, CBU J. of Sci., Vol 12 (3), pp. 399-411, 2016. (index by Ulakbim)

• Dinçkal, Ç., Alemdar B.N, Gülkan P.H., Dynamics of a beam-column element on an elastic foundation, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol 43 pp. 685-701, 2016. (SCI index-Expanded)

• Dinçkal, Ç., Free vibration analysis of carbon nanotubes by using finite element method, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 40 (1), pp. 43-55, 2016. (SCI index-Expanded)

• Kucukali, S., Dinçkal, Ç., Wind energy resource assessment of Izmit in the West Black Sea Coastal Region of Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 30, pp.790-795, 2014. (SCI index)

• Dinçkal Ç., On the properties of anisotropic engineering materials based upon orthonormal representations, IAENG International Journal of Applied Mathematics, Vol.42, 3, pp.183-192, 2012. (Special Issue)

• Dinçkal Ç., Finite Element Model for a viscous incompressible fluid flow, Elixir Computer Sciences and Engineering, 43, pp.6599-6601, 2012.

• Dinçkal Ç., A new decomposition method for elastic constant tensor to study the anisotropy of construction materials; tool steel and rock types, Elixir Applied Mathematics 39, pp.5090-5092, 2011.

• Dinçkal Ç., Adaptation of Generalized Hill Inequalities to anisotropic elastic symmetries, International Journal of Engineering Science and Technology,Vol.3, No.4, pp.185-212, 2011.

• Dinçkal Ç., Studies on the optimum mechanical response of anisotropic material related to elastic constants, Journal of Innovative Research in Engineering and Science, Vol. 2. Issue 3, pp.203-237, 2011.

• Dinçkal Ç., Analysis of elastic anisotropy of wood material for engineering applications, Journal of Innovative Research in Engineering and Science, Vol. 2. Issue 2, pp.67-80, 2011.

• Dinçkal Ç., ‘Norm, Norm ratio calculations and anisotropy degree’, Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 69. No.2, pp.125-136, 2011. (Scopus index)

• Dinçkal Ç., ‘Orthonormal decomposition of symmetric second rank tensors’, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 65. No.2, pp.225-241, 2010. (Scopus index)

• Dinçkal Ç., Akgöz C.Y., ‘Decomposition of elastic constant tensor into orthogonal parts’ International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol. 2, No. 6 pp.22-46, 2010

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Barış POLAT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Barış POLAT

Mersin Üniversitesi 2012 Mersin Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ceyhan CERAN SERDAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ceyhan CERAN SERDAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000 Bilkent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bome Sanayi Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş (2012-2018)
Bilkent Üniversitesi (2007-2012)
Cancer Research UK - Clare Hall Laboratories (2003-2006)
Bilkent Üniversitesi (2001-2003)
St. Andrews Üniversitesi (2000-2001)

Araştırma Alanları

Vucüt Dışı Tanı Kitleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Scientific Papers
• Haşimi A, Doğan Ö, Serdar CC, Serdar MA. Association of serum ADMA, SDMA and L-NMMA concentrations with disease progression in COVID-19 patients. Biochem Med (Zagreb). 2023 Feb 15;33(1):010701.

• Cihan M, Doğan Ö, Ceran Serdar C, Altunçekiç Yıldırım A, Kurt C, Serdar MA. Kynurenine pathway in Coronavirus disease (COVID-19): Potential role in prognosis. J Clin Lab Anal. 2022 Jan 29:e24257.

• Serdar Ceran C, Cihan M, Yucel D., Serdar MA. Evaluation of sample size, power and effect size and practical approaches in pre-clinical, clinical and laboratory studies. Biochemia Medica. 2021 Feb 15;31(1):010502. doi: 10.11613/BM.2021.010502. Epub 2020 Dec 15.

• Ceran C, Cokol M, Cingoz S, Tasan I, Ozturk M, Yagci T. Novel anti-HER2 monoclonal antibodies: synergy and antagonism with tumor necrosis factor-α. BMC Cancer. 2012;12:450. Published 2012 Oct 4. doi:10.1186/1471-2407-12-450

Book Chapters
• Ceyhan CERAN SERDAR, Yakut AKYÖN, Muhittin Abdülkadir SERDAR, Engin YILMAZ, "SARS-CoV-2'nin Moleküler Gizemi ve Pandemiye Etkisi / Molecular Mystery of SARS-CoV-2 and Its Role on COVID-19 Pandemic" in "COVID - 19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimyanın Artan Rolü". 2021/2/16; 1-12. Publisher:Türkiye Klinikleri

Book Chapter (Translation)
• Harper'ın Resimli Biyokimyası, 31. Edition; Publisher: Güneş Kitabevi, 2019 (Harper’s Illustrated Biochemistry,31.Edition, McGraw Hill, 2018) Editors: Wictor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, Translation Editor: Doç. Dr. Doğan YÜCEL
3. Bölüm: Amino Asitler ve Peptitler, Pages: 14-22, Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD; Translation: Ceyhan Ceran Serdar
• Harper'ın Resimli Biyokimyası, 31. Edition; Publisher: Güneş Kitabevi, 2019 (Harper’s Illustrated Biochemistry,31.Edition, McGraw Hill, 2018) Editors: Wictor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, Translation Editor. Doç. Dr. Doğan YÜCEL
4. Bölüm: “Proteinler”, Pages: 23-32, Peter J. Kennelly, PhD & Victor W. Rodwell, PhD; Translation: Ceyhan Ceran Serdar

Posters
• Method Comparison Between “TRIMARIS Neonatal TSH FEIA” kit and its predicate “TRIMARIS Neonatal TSH EIA” kit. (Oral Presentation) International Biochemistry Congress 2022 // 33th National Biochemistry Congress (26-30 October 2022 - İzmir)

• Effect of haematocrite level and chromatographic factors on the measurement of biotinidase from dried blood samples. (Oral Presentation) VII. Türkiye IVD Sempozyumu "İnflamasyon" (27-29 April 2022 - Online)

• Bioactive Monoclonal Antibodies Targeting A Novel Conformational Epitope(s) on ERBB2(HER2) (Poster Presentation) EMBO Young Scientists Forum 2012 (İstanbul, 14-16 June 2012)
• Unraveling a DNA Mutator: AID. (Poster Presentation) VI. Joint MGC-CRUK Graduate Student Conference (Liege, 24-27 May 2005)

Theses
• PhD: Novel Monoclonal Antibodies Targeting Conformational ERRB2 Epitopes. Bilkent Üniversitesi. 2012
• MSc: Development of Non-Radioactive Techniques for Differential Display of Cell Surface Proteins. Bilkent Üniversitesi. 2003

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ

Delhi Üniversitesi 2011 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Jamia Millia Islamia Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yabancı Diller Eğitimi ve Araştırmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE SUCCESS IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE, https://oaji.net/articles/2017/515-1488838904.pdf


2. Turkish Language and Turkish Literature Teaching in India and Yunus
Emre Institute, https://johschool.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=51634


3. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretimi-9786058006010,
Pegem Akademi Yayıncılık.


4. Needs Analysis in Turkish Teaching as a Foreign Language and Second Language: India as an Example, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/25853/MINHAJ%20MOHD%20tez%2010422097.pdf?sequence=2


5. Evaluating the use of Online Digital Applications by Learners of Turkish as a Foreign Language ,http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf


6. Hindistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Dijital Uygulamaların Kullanımı, VIII. INTERNATIONALCONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

7. Problems Encountered in Writing Skills of Indian Students in Teaching Turkish as Foreign Language