Amacımız

Beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanmasını, alanında çalışacak insan gücünü yetiştir­meyi ve bu alanda araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

  • Toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, önce­liklerin saptanması,
  • Toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler geliştirerek uygu­lanması,
  • Besin analizlerinin yapılması,
  • Farklı yaş gruplarının enerji ve besin ögesi ihti­yaçlarının belirlenmesi,
  • Çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlan­ması ve uygulanması,
  • Toplu beslenme hizmeti veren kurum ve ku­ruluşlarda (yataklı tedavi kurumları, eğitim kurumları, askeriye, konaklama işletmeleri vb.) hizmetin yürütül­mesine ilişkin yönetim ve organizasyon aktivitele­rinin gerçekleştirilmesi,
  • Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında gerekli sınavlarda (ALES, YDS, YÖKDİL) puan şartı sağlandıktan sonra mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek akademik unvan alabilmeleri için yönlendirmektir.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com