(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Adı SoyadıDoç.Dr. Pınar GÖBEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Pınar GÖBEL

Başkent Üniversitesi 2004 Başkent Üniversitesi 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Sağlık Bakanlığı

Araştırma Alanları

Hastalıklarda Beslenme
Besin İlaç etkileşimi
Sporcu Beslenmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Öksüz, M., Göbel, P. Obesity, hypertension, and kidney dysfunction: Mechanical links. (2022) Current Nutrition&Food Science, doi:10.2174/1573401318666220622161438
2. Göbel, P., Doğan Güney H., Akçay, N. The Relationship of Nutrition and Walking With Body Composition, Anxiety and Sleep Qualıty In Healthy Elderly over 65. Kinesiologia Slovenica . 2022, 28;2, 110-129. 20p.
3. Şentürk, G., Göbel, P. (2022) Sporcularda Egzersiz Sonrası Gecikmiş Kas Ağrısı (DOMS) ve Beslenme Müdahaleleri Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 13 (1), 1-16.
4. Göbel, P., Şanlıer N., Yılmaz, S., Toka, O., Açıkalın B., Kocabaş, S. (2021). Evaluating the Knowledge, Attitudes and Practices of Adults on Food Safety: A Cross-Sectional Sample from Turkey. Nutrition and Food Science. https://doi.org /10.1108/NFS-09-2021-0268
5. Yılmaz, S., Şanlier, N., Göbel, P., Açıkalın, B., Kocabaş, S. (2021). The dark side of the quarantine: night eating, sleep quality and the health locus of control in women. Nutrition and Food Science. https://doi.org/10.1108/NFS-08-2021-0246
6. Gönen, M., Aksoy, M., İşli, F., Gürpınar, U. E., Göbel, P., Gürsöz, H., & Ergönül, Ö. (2021). Assessment of quarter billion primary care prescriptions from a nationwide antimicrobial stewardship program. Scientific reports, 11(1), 1-9.
7. Göbel P, Şanlıer N. Vejetaryen Beslenme Türleri ve Sağlık Üzerine Etkileri, Türkiye Klinikleri, 2021
8. Şanlıer N, Ulusoy HG, Kocabaş Ş, Çelik B, Göbel P, Yılmaz S. Meditarranean Diet Adherece among Preschoolers and İts Association with Parents’ Beliefs, Attitudes, and Practices, Ecology of Food And Nutrition, 2020;1-19.
9. Göbel P, Ercan A, Bayram S. The Impact of Nutrition Education of Parents on Food Choices of Their Children. Acta Scientific Nutritional Health, 2020; 4(9):89-98.

Adı SoyadıDoç.Dr. Selen MÜFTÜOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Selen MÜFTÜOĞLU

Başkent Üniversitesi 2008 Başkent Üniversitesi 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi

Araştırma Alanları

Beslenme Bilimleri
Beslenme Biyokimyası
Besin Kimyası
Besin Mikrobiyolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İlknur Gökçe YILDIRIM
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İlknur Gökçe YILDIRIM

Hacettepe Üniversitesi 2009 Hacettepe Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

Araştırma Alanları

Beslenme Biyokimyası
Diyetetik
Yaşlı Beslenmesi
Diabetes Mellitus ve Beslenme
Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yılmaz, B., Yıldırım, İ.G. (2024). Kurkumin ile Alzheimer Hastalığı Arasındaki İlişki. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 15(52), 8-19.

Yıldırım İ.G., Doğan F., Şanlıer N. Nörodejeneratif Hastalıklar ve Fitokimyasallar (2023). Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(2):111-8.https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1738

Yıldırım İ.G., Toprak K., Şanlıer N. (2023). Crush Sendromu ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 77-83.

Birge, G., Yıldırım, İ.G. (2023). Flavonoidler ve Depresyon. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 14(48), 24-33.

Babacan, A. A., Yıldırım, İ. G. (2023). Can Elimination Diets be Promising for Neurodegenerative Diseade?. Sabuncuoglu Serefeddin Health Sciences, 5(3), 42-49. https://doi.org/10.55895/sshs.1358104

Yurt Türer B, Yıldırım İG. (2023). Krono-beslenme depresyon riskini etkiler mi?. Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, 4(3), 123-30. https://doi.org/10.58208/cphs.1338243

Ünsal S, Yıldırım İG. (2023). Besinler İlacımız Olabilir Mi? Fermente Besinler ve Sağlık İlişkisi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlik Bilimleri Dergisi, 4(3), 103-108.
https://doi.org/10.51261/yiu.2023.1353009

Yaşlı Diyabetik Hastaların “Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MND)-Kısa Form” Sonuçlarının Değerlendirilmesi. İlknur Gökçe Yıldırım, Emine Yıldız, Meltem Gülhan Halil, Zekeriya Ülger. Sözel Sunum, 50. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2014. Program ve Özet Kitabı, Sayfa 307.

Yaşlı Diyabetik Hastaların Tıbbi Beslenme Tedavisine Uyumları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. İlknur Gökçe Yıldırım, Emine Yıldız, Meltem Gülhan Halil, Zekeriya Ülger. Sözel Sunum, 50. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2014. Program ve Özet Kitabı, Sayfa 310.Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Kadriye TOPRAK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Kadriye TOPRAK

Hacettepe Üniversitesi 2010 Hacettepe Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı

Araştırma Alanları

Toplum Beslenmesi,

Enteral ve Parenteral Nütrisyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sine YILMAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sine YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi 2008 Hacettepe Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Akgül S, Pehlivantürk-Kızılkan M, Örs S, Derman O, Düzçeker Y, Kanbur N. Type of setting for the inpatient adolescent with an eating disorder: Are specialized inpatient clinics a must or will the pediatric ward do? Turk J Pediatr. 2016;58(6):641-64
2. Akgül S, Alikaşifoğlu A, Özon A, Gönç N, Düzçeker Y, Örs S, Derman O, Kanbur N. Can having a sibling with type 1 diabetes cause disordered eating behaviors? J Pediatr Endocrinol Metab. 2018 Jul 26;31(7):711-716. doi: 10.1515/jpem-2017-0533.
3. Duzceker Y, Akgul S, Durmaz Y, Yaman M, Ors S, Tuzun Z, Buyuktuncer Z, Kanbur N. Is Ramadan fasting correlated with disordered eating behaviours in adolescents? Eating Disorders 2019 Jul 13:1-14. DOI: 10.1080/10640266.2019.1642032
4. Düzçeker Y, Durmaz Y, Akgül S, Yaman M, Örs S, Tüzün Z, Büyüktuncer Z, Kanbur N. The Association between eating Behaviours and Body İmage dissatifaction during Ramadan in Adolescents. The Journal of Adolescent Health. Volume 60. Number 2s1: February 2017
5. Akgül S, Kızılkan M, Örs S, Derman O, Düzçeker Y, Kanbur N. To give or Not to give prophylactic Phosphate. That is the question? The 8th Europaediatrics Congress, Palace of Parliament, 7-10 June 2017, Bucharest, Romania. P167. Arch Dis Chil 2017 102: A98
6. Akgül S, Kızılkan M, Örs S, Derman O, Düzçeker Y, Kanbur N. Proflaktik Fosfor. 6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi. 31Mart-1 Nisan 2017
7. Akgül S, Alikaşifoğlı A, Örs S, Özon A, Gönç N, Düzçeker Y, Derman O, Kanbur N. Kardeşi Tip I DM ile izlenen sağlıklı ergenlerin yeme tutumunun değerlendirilmesi. P-059. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 26-30 Nisan 2017. Belek/Antalya
8. N Sanlier, HG Ulusoy, S Kocabaş, B Çelik, P Göbel, S Yilmaz. Mediterranean Diet Adherence among Preschoolers and its Association with Parents’ Beliefs, Attitudes, and Practices. Ecology of Food and Nutrition, 1-19, 2020
9. Yılmaz S, Sanlıer N, Gobel P, Açıkalın B, Kocabas S, Dündar A. (2021), "The dark side of the quarantine: night eating, sleep quality and the health locus of control in women", Nutrition & Food Science, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/NFS-08-2021-0246
10. Gobel P, Sanlıer N, Yılmaz S, Toka O, Açıkalın B, Kocabas S. Evaluating the knowledge, attitudes and practices of adults on food safety: a cross-sectional sample from Turkey. Nutrition & Food Science, 2021
11. Özyalçın B., Yılmaz S. Yemekte Küçük Bir Gurme Olun: Çocuklarda ve Adölesanlarda Yeme Farkındalığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11(1),355-362, 2022
12. Yılmaz S., Sanlıer N, Vejeteryan Beslenme ve Obezite, Türkiye Klinikleri, Vejeteryan Beslenmesi 1, 25-33, 2021
13. Mendeş B., Can B., Yılmaz S., COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, 16, 258-270, 2022


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sümeyra SEVİM KARACİF
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sümeyra SEVİM KARACİF

Hacettepe Üniversitesi 2013 Hacettepe Üniversitesi 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Araştırma Alanları

Besin güvenliği, mikotoksinler, probiyotikler, prebiyotikler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sevim, S. , Gümüş, D. & Kızıl, M. (2023). Türkiye’de Satışa Sunulan Glütensiz Ürünler ile Glüten İçeren Eşdeğerlerinin Besin Ögesi İçeriği ve Maliyet Yönünden Değerlendirilmesi. Akademik Gıda, 21 (3) , 264-273 . DOI: 10.24323/akademik-gida.1382929

GÜMÜŞ DAMLA, TOPAL GÜLSÜM GİZEM, SEVİM SÜMEYRA, KIZIL MEVLÜDE (2023). Adherence to Mediterranean diet and dietary changes according to the fear of COVID-19 during the pandemic: a cross-sectional study. Cambridge University Press (CUP), 12, Doi: 10.1017/jns.2023.40 (Yayın No: 8365726)

GÜMÜŞ DAMLA, SEVİM SÜMEYRA, KIZIL MEVLÜDE (2023). Social Media Addiction and Adolescents: Relationship Between Social Media and Eating Behaviors During Pandemic. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Doi: 10.5152/ADDICTA.2023.22083 (Yayın No: 8365729)

GÜMÜŞ DAMLA, TOPAL GÜLSÜM GİZEM, SEVİM SÜMEYRA, KIZIL MEVLÜDE (2022). Savunma Sanayinde Çalışan Bireylerin Stres Düzeyleri, Besin Neofobisi ve Akdeniz Diyetine Uyumlarının İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 50-57., Doi: 10.34087/cbusbed.954441 (Kontrol No: 7866930)

SEVİM SÜMEYRA, GÜMÜŞ DAMLA, TOPAL GÜLSÜM GİZEM, KIZIL MEVLÜDE (2021). COVID-19 Pandemi Döneminde Toplu Beslenme Servisi Yapan Farklı Kurumların Menülerinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1-12., Doi: 10.33076/2021.BDD.1484 (Kontrol No: 7335021)


TOPAL GÜLSÜM GİZEM, SEVİM SÜMEYRA, GÜMÜŞ DAMLA, KIZIL MEVLÜDE (2021). Huzurevi Menülerinin Besin Ögesi Örüntü Profili ve MIND Diyetine Uyumunun Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 362-384., Doi: 10.21020/husbfd.944414 (Yayın No: 7188504)

SEVİM SÜMEYRA, TOPAL GÜLSÜM GİZEM, TENGİLİMOĞLU METİN MERCAN MERVE, SANCAK BANU, KIZIL MEVLÜDE (2019). Effects of inulin and lactic acid bacteria strains on aflatoxin M1 detoxification in yoghurt. Food Control, 100, 235-239., Doi: 10.1016/j.foodcont.2019.01.028 (Yayın No: 4912202)


KIZIL MEVLÜDE, TENGİLİMOĞLU METİN MERCAN MERVE, GÜMÜŞ DAMLA, SEVİM SÜMEYRA, TÜRKOĞLU İNCİ, MANDİROĞLU FAHRİ (2016). Dietary inflammatory index is associated with serum C reactive protein and protein energy wasting in hemodialysis patients A cross sectional study. Nutrition Research and Practice, 10(4), 404-410. (Yayın No: 3287247)

Adı SoyadıÖğr.Gör. Şule KOCABAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Şule KOCABAŞ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Beslenme Bilimleri, Diyetetik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sanlier, N., Kocabas, Ş., Erdogan, K., & Sanlier, N. T. (2022). Effects of curcumin, its analogues, and metabolites on various cancers: focusing on potential mechanisms. Food Reviews International, 1-21.

Sanlier, N., Kocabas, Ş., Ulusoy, H. G., & Celik, B. (2022). The relationship between adults’ perceptions, attitudes of COVID-19, intuitive eating, and mindful eating behaviors. Ecology of Food and Nutrition, 61(1), 90-109.

Sanlier, N., Ulusoy, H. G., Kocabaş, S., Çelik, B., Göbel, P., & Yilmaz, S. (2021). Mediterranean Diet Adherence among Preschoolers and its Association with Parents’ Beliefs, Attitudes, and Practices. Ecology of Food and Nutrition, 60(2), 225-243.

Sanlier, N., & Kocabas, Ş. (2021). The effect of probiotic, prebiotic and gut microbiota on ASD: A review and future perspectives. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 1-12.

Göbel, P., Şanlier, N., Yilmaz, S., Toka, O., Açikalin, B., & Kocabaş, Ş. (2021). Evaluating the knowledge, attitudes and practices of adults on food safety: a cross-sectional sample from Turkey. Nutrition & Food Science.

Yılmaz, S., Sanlier, N., Göbel, P., Açıkalın, B., Kocabas, S., & Dundar, A. (2021). The dark side of the quarantine: night eating, sleep quality and the health locus of control in women. Nutrition & Food Science.

Kocabas, Ş., & Sanlier, N. (2021). A comprehensive overview of the complex relationship between epigenetics, bioactive components, cancer, and aging. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 1-13.

KOCABAŞ, Ş., & ULUSOY, H. (2019). Yoğun Bakım Hastalarında Tıbbi Beslenme Tedavisi.

ULUSOY, H., KOCABAŞ, Ş., & ŞANLIER, N. (2019). Mineraller ve bulaşıcı olmayan hastalıklar.

Adı SoyadıArş.Gör. EBRU ÖZLER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. EBRU ÖZLER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları