Temel İlke ve Değerlerimiz

Temel İlke ve Değerlerimiz

-Yenilikçilik

-Yaratıcılık

-İnsan odaklılık

-Evrensellik

-Yaşam boyu öğrenme

-Toplumsal sorumluluk

-Takım çalışmasına yatkınlık

-Çevreye duyarlılık

-Meslek etiği bilinci

-Dürüstlük

-Güçlü insan ilişkileri ve iletişim becerisi

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı