Vizyon ve Misyon

MİSYON

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalış­ması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesi­ni yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kulla­nan, araştıran, etik ve insani değerlere saygılı, mesleki bilgi ve beceriye sahip diyetisyenler yetiştirmektir.

VİZYON

Beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve ulusla­rarası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, Ankara Medipol Üniversiteli olmanın gururunu taşıyan, lider bir bölüm olmaktır.

Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı