(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Erol BELGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Erol BELGİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Biimleri Fakültesi 1968 Hacettepe Üniversitesi 1975

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / ANKARA

Başkent Üniversitesi /ANKARA

İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL

Araştırma Alanları

İşitme Sistemi Patolojileri Tanılama,- Tinnitus Tanılama Terapi,-Yeni Doğan İşitme Taramaları,-Konuşma Bozuklukları,Kekemelik,Afazi,Ses Bozuklukları Tanı ve Terapi Teknikleri,-Profesyonel Ses.- Santral İşitsel İşlemleme bozuklukları tanı ve rehabilitatif yaklaşımlar.- Beyin ve Müzik algısı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Berberoğlu,S., E. Belgin, M. Büyükpamukçu ,B. Böke, F. Sarıalioğlu, C. Akyüz, 1994,Cıs-Platinum Ototoxiticiy in Children.Medical and Pediatric Oncology.Vol.23, No.3,p.242

Sennaroğlu, G., E. Belgin, ‘Audiological findings in pregnancy’ .J. Laryngol. Otol. 2001 Aug;115 (8):617-21.

Bayar, N., Böke,B., Turan,E., E. Belgin, ‘Eficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnutus’. J. Otolaryngol. 2001 Oct, 30(5):300-3.


Güngör, N., Böke, B., E. Belgin, Tunçbilek, E. High frequency hearing loss in Ullrich- Turner syndrome. Eur. J.Pediatr. 2000 Oct;159(10):740-4.


Ozcebe E., E. Belgin , Assessment of information processing in children with functional articulation disorders.,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 69(2):221-8, 2005 Feb.

Ozmert, Elif N.; Yurdakok, Kadriye ; Soysal, Sebnem ; Kulak-Kayıkcı, Mavis, E. Belgin, ; Ozmert, Emin ; Laleli, Yahya ; Saracbasi, Osman, Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics. 51(1):25-32, February 2005


E. Belgin . Sahli S., ,Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing., International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 70(9):1601-8, 2006 Sep.

Alanay, Y. ; Unal, F. ; Turanl, G.; Alikasifoglu, M. ; Alehan, D; Akyol, U. ; E. Belgin. ; Sener, C. ; Aktas, D. ; Boduroglu, K. ; Utine, E. ; Volkan-Salanc, B. ; Ozusta, S. ; Genc, A. ; Basar, F. ; Sevinc, S. ; Tuncbilek, E. ,A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragile X syndrome. , Journal of Intellectual Disability Research. 51(2):151-161, February 2007.

Sanem Şahlı, Roland Laszig, Antje Aschendorff, Stephania Kröger, Thomas Wesarg, Erol. Belgin, Comparison of learning preferences of Turkish children who had been applied cochlear implantation in Turkey and Germany according to theory of multiple intelligence, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,Volume 75, Issue 12, December 2011, Pages 1576–1584


Sanem Şahlı, Erol Belgin, Researching auditory perception performances of children using cochlear implants and being trained by an auditory verbal therapy, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 3, 2011, Pages 385–390.

Sanem Şahlı, Erol Belgin, Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 2, 2011, Pages 201–207.


Sanem Sahli,Erol Belgin ,Adaptation,validity and reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Ediiton (PLS-5) in the Turkish context : The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 98 (2017) 143-149.


Belgin, E., ‘Çocuklarda Kekemelik ve tedavi metodları’, Katkı Dergisi,445-448 (1985)

Belgin, E., U. Derinsu, ‘Kekemeliğin oluşmasında çevre ve psişik faktörlerin rolü,kliniğimizdeki yaklaşım metodları’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25,155 (1987)
Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında statik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)
Belgin, E., ve ark., ‘İlkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozukluğu insidansı’, Çocuk sağlığı ve Eğitimi Dergisi, sayı 4, 13-18 (1990)
Çağlar A., Belgin E., ‘Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi’, KBB Bülteni, 6, 26-32,1999

Belgin E. (Konuk Editör) Konuşamayan Çocuğa Yaklaşım. Türk ORL Klinikleri Cilt: 1 Sayı 2, Haziran 2002.

Belgin E. S. Şahlı, Voice Therapy-Voice Therapy with Music in Normal Children and Children with hearing loss. (Ses Terapisi, İşitme Kayıplı Çocuklarda Sese Eğitsel Yaklaşımlar), Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4(2),75–82.

S.Şahlı , F.Mehmet Şahin , E.Belgin. An analysis of Languge and Speech disorders in Preschool Children in Turkey : The case of Beypazarı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. Journal of Early Childhood Studies (2018) 474-484Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU

Hacettepe Üniversitesi 2008 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ses problemleri
Dil ve konuşma bozuklukları
Kekemelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL

Hacettepe Üniversitesi 2008 Marmara Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Washington Üniversitesi
Groningen Üniversitesi

Araştırma Alanları

koklear implant, akustik analiz, psikoakustik, müzik algısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Yüksel, M., Taşdemir, İ., & Çiprut, A. (2022). Listening Effort in Prelingual Cochlear Implant Recipients: Effects of Spectral and Temporal Auditory Processing and Contralateral Acoustic Hearing. Otology & Neurotology, 43(10), e1077-e1084.

Yüksel M. (2022) Reliability and Efficiency of Pitch shifting Plugins in Voice and Hearing Research. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. DOI: 10.1044/2021_JSLHR-21-00440

Demir B, Yüksel M, Atılgan A, Ciprut A, Batman C. (2021) Spectral Resolution and Speech Perception After Cochlear Implantation Using Round Window Versus Cochleostomy Technique. The Journal of Laryngology & Otology, 135(6):513-517. DOI: 10.1017/S0022215121001183

Yüksel M, Atılgan A, Çiprut A. (2020) Music Listening Habits and Music Perception Abilities of Prelingually Deafened Adolescent Cochlear Implant Recipients. Journal of the American Academy of Audiology. 31(10):740-745. DOI:10.1055/s-0040-1719132.

Yüksel M, Atılgan A, Derinsu U. (2020) 40 Hz Auditory Steady-State Response in Eleven Subjects with False Hearing Loss. Clinical Otolaryngology. 45(4):600-603. DOI: 10.1111/coa.13531

Cesur S, Yüksel M, Çiprut A. (2020) Data Logging Variables, and Speech Perception in Prelingual Pediatric Cochlear Implant Users. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 133, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.110003

Yüksel M, Çiprut A. (2020) Music And Psychoacoustic Perception Abilities in Cochlear Implant Users with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 131, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.109865

Yüksel M, Meredith MA, Rubinstein, JT. (2019) Effects of Low-Frequency Residual Hearing on Music Perception and Psychoacoustic Abilities in Pediatric Cochlear Implant Recipients. Frontiers in Neuroscience, 13(924), DOI: 10.3389/fnins.2019.00924

Derinsu U, Yüksel M, Geçici CR, Çiprut A, Akdeniz E. (2019) Effects of Residual Speech and Auditory Deprivation on Speech Perception of Adult Cochlear Implant Recipients. Auris Nasus Larynx, 46(1): 58-63, DOI: 10.1016/j.anl.2018.06.006

Yüksel M, Gündüz B. (2019) Long Term Average Speech Spectra of Postlingual Cochlear Implant Users. Journal of Voice, 33(2):255: 19-25, DOI: 10.1016/j.jvoice.2017.10.013

Yüksel M, Gündüz B. (2018) Long Term Average Speech Spectra of Turkish. Logopedics Phoniatrics Vocology, 43(3), 101-105, DOI: 10.1080/14015439.2017.1377286

Yüksel M, Kemaloğlu YK. (2017) Acoustic Analysis of the Used Tuning Forks. Journal of International Advanced Otology; 13: 239-242, DOI: 10.5152/iao.2017.2745

Adı SoyadıArş.Gör. Merve DAŞBAŞI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Merve DAŞBAŞI

Hacettepe Üniversitesi 2020 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Dil Bozuklukları, Ses Bozuklukları, Dudak-Damak Yarıkları, Yutma Bozuklukları, Konuşma Sesi Bozuklukları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayşe GÜREL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayşe GÜREL

Gazi Üniversitesi 1987 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Bölümü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çeşitli birinci basamak sağlık kurumları,
Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezi
Ankara Sağlık Müdür Yardımcılığı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı
Etlik Zübeyde Hanım E A Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
Çeşitli üniversitelerde Tıp Fakültesi Farmakoloji Öğretim Üyeliği

Araştırma Alanları

Astım, Ağrı deneyleri, Ankaferd Bloodstoper, CAPE

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Gürel A. Timlioğlu Ö. Effects of 5-lipoxygenase inhibitors on guinea pig trachea in ovalbumin-induced experimental asthma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2012;32(5):1235-40

2. Ozlem S. Balcık, Mustafa Koroglu, Handan Cıpıl, Osman Kaftan, Senem Maral, Ayse Gurel, Hakan Goker, Ibrahim C. Haznedaroglu, Ali Kosar A Placebo-Controlled, Randomized, Double-Blinded, Cross-Over Phase-I Clinical Study Indicating the Safety of Topical Ankaferd Hemostat in Healthy Volunteers International Journal of Hematology and Oncology Number: 4 Volume: 22 Year: 2012

3. G. Ozturk, Z. Gınıs, S. Akyol, G. Erden, A. Gurel, O. Akyol The anticancer mechanism of caffeic acid phenethyl ester (CAPE): Review of melanomas, lung and prostate cancers. Eur Rev Med Pharmacol. 2012; 16: 2064-2068

4. Sumeyya Akyol, Veli Ugurcu, Mehmet Balci, Ayse Gurel, Gonul Erden, Ozlem Cakmak, Omer Akyol. Caffeic acid phenethyl ester: its protective role against certain major eye diseases. 2014/11/1. Journal of ocular pharmacology and therapeutics V:30, 9, 700-708

5. Gürel A, Dane S, Yiğitoğlu R. Effects of two potassium channel blockers (Glibenclamide and 4-Aminopyridine) on interaction between an alpha-2 adrenergic agonist (medetomidine) and morphine analgesia. Neurology, Psychiatry and Brain Research (2009/10) 16:107-12

6. Rukiye Hasgul, Sema Uysal, Hacer Haltas, Sumeyye Akyol, Yasemin Yuksel, Ayse Gurel, Ferah Armutcu Protective effects of Ankaferd blood stopper on aspirin-induced oxidative mucosal damage in a rat model of gastric injury. 2014/11, Toxicology and industrial health. V: 30-10, 888-895

7. Sultan Ciftci-Yilmaz, Sultan Yilmaz, Ayse Gurel, Fikret Emre Ocal, Alican Keles, Ahmet Emre Barut, Bulent Isik, Reidar Grenman, Esra Gunduz.Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) inhibits growth of head and neck squamous cancer stem cells .2015/8/1, Clinical and Investigative Medicine (Online) V:38-4, E206

8. Gürel A. Sipahi E. Astma Tedavisinde Yeni Arayışlar: Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Potasyum Kanal Aktivatörleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1998; 1. 15-17

9. Gürel A, Timlioğlu Ö. Prostaglandinler ve Uyku. Klinik Bilimler ve Doktor 1997; 3: 815-818

10. Gürel A, Timlioğlu Ö. Alfa-2 Adrenerjik Agonistlerin Ağrı kontrolündeki Yeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16: 360-363


Kitapları ve Ders Kitapları:

1. İlaca Dair, TUBİTAK Populer Bilim Yayınları Birinci baskı Ekim 2014, İkinci baskı Ekim 2019

2. Hemşirelik Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Programları için Farmakoloji, Güneş Tıp Yayınevi İkinci baskı Ocak 2015


3. Farmakoloji TUSMER Yayınları Eylül 2017Kitap Bölümü

Odyolojide Temel kavramlar ve Yaklaşımlar, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, Ekim 2015 İstanbul
Bölüm: Odyologlar İçin Farmakoloji Bölüm 11 Sh: 121- 135
Editör(ler): Hayriye Karabulut, Mehmet Gündüz,Kişisel Web sitesi

http://ayseincesugurel.com/Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA

Erciyes Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Yüz Plastik Cerrahi, Rinoloji, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SAĞIT MUSTAFA, HIRA İBRAHİM, POLAT HALİL, AKAY EBRU, YAŞAR MEHMET. (2016). A Rare Cause of Hoarseness: Laryngeal Verruca Vulgaris. Journal of Craniofacial Surgery, 27(4), e397-8., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002670.

BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, AKAY EBRU, HIRA İBRAHİM, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). The protective role of tetramethylpyrazine against cisplatin-induced ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 94, 1-7. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.005.

DOĞAN MURAT, POLAT HALİL, YAŞAR MEHMET, BAYRAM ALİ, KARATAŞ DURAN, HIRA İBRAHİM, KALE AHMET, ŞENEL FATMA, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 140-144. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.023.

HIRA İBRAHİM, ŞAHİN MUSTAFA, BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, KARAMAN HATİCE, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Epithelial-myoepithelialcarcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea. North Clin Istanb., 6(4), 404-406. Doi: 10.14744/nci.2018.25932. eCollection 2019.

HIRA İBRAHİM, TOFAR MEHMET, BAYRAM ALİ, YAŞAR MEHMET, MUTLU CEMİL, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turkish Archives of Otolaryngology, 57(4), 187-190. Doi: 10.5152/tao.2019.4096.

ÖZCAN İBRAHİM, HIRA İBRAHİM, KAYA ALTAN, YAŞAR MEHMET, DOĞAN MURAT, MUTLU CEMİL. (2020) The prognostic and predictive value of platelet parameters in diabetic and nondiabetic patients with sudden sensorineural hearing loss. Open Life Sciences 2020; 15: 884–889. Doi: 10.1515/biol-2020-0083.

HIRA İBRAHİM, YAŞAR MEHMET, KAYA ALTAN, BAYRAM ALİ, ÖZCAN İBRAHİM. (2021) Prognostic Value of Fibrinogen/HDL Ratio in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Int Adv Otol 2021 • Doi: 10.5152/iao.2020.7438

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilgün DOĞU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilgün DOĞU

Hacettepe Üniversitesi 2006 Hacettepe Üniversitesi/İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Araştırma Alanları

İç Hastalıkları Hemşireliği
Onkoloji Hemşireliği
Hemşirelik Eğitimi
Hasta Güvenliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Yayınlar:
Özdemir L, Aşiret GD, Bayrak B, Devrez N, Akbayır A. Health-Related Adverse Events and Associated Factors in Recreational Divers With Different Certification Levels. Journal of Travel Medicine. 2013;20(5) : 289–295

Gül Ş, Aşiret GD, Bayrak Kahraman B, Devrez N, Büken NÖ. Etik Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Etik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013; 1: 23-31

Bayrak B, Aşiret GD, Devrez N. Özdemir L, Akdemir N. Dalış Sporu ve Dalışlarda Yaşanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü. H.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012: 73-81

Ulusal Yayınlar:
Terzioğlu F, Gençbaş D, Boztepe H, Doğu N, Akdeniz C, Yüceer B. Sezaryen Sonrası Kaygı ve Depresyon: Non-Farmakolojik Kanıt Temelli Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022; 15(3): 395-401.

Terzioğlu F., Doğu N., Boztepe H., Gençbaş D., Akdeniz C., Özgündöndü B. Sezaryen Sonrası Eras Uygulamaları ve Kinezyo Bantlamanın Bağırsak Hareketlerine Etkisi. Sağlık ve Toplum, 2021; 31 (3) :17-24

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Yuceer B., Doğu N, Geriatrik Onkoloji Hastalarında COVID-19 Sosyal Bağlantı Paradoksu, Poster Bildiri, 20-22 Ekim 2021

Terzioglu, F., Doğu N, Boztepe H.,Gençbaş D., Akdeniz C., Yuceer B.The Effect of Evidence Based Nonpharmacological Practices on Pain Management, Bowel Functions and Wound Healing After Cesarean Section. ICN Congress 2021- Nursing Around the World. Sözel Sunum, 2-4 November 2021

Terzioglu, F., Doğu N, Boztepe H.,Gençbaş D., Akdeniz C., Yuceer B. The Effect of Kinesio Taping and ERAS Applications on Bowel Movements After Cesarean. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Sözel Sunum, 22 - 24 October, 2020, Webinar

Terzioglu, F., Yuceer B., Akdeniz C., Boztepe H., Gençbaş D., Doğu N. Nonpharmacological Evidence-Based Practices That Affect Wound Healing After Cesarean. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Sözel Sunum, 22 - 24 October, 2020, Webinar

Terzioglu, F., Gençbaş D., Boztepe H., Doğu N., Akdeniz C., Yuceer B. Evidence-Based Practices Regarding Anxiety and Depression After Cesarean Section. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Sözel Sunum, 22 - 24 October, 2020, Webinar

Terzioglu, F., Boztepe H., Gençbaş D., Doğu N., Yuceer B., Akdeniz C. Evidence-Based Practices in Post-Cesarean Pain Management, Nursing & Healthcare 2020. E-Poster Sunumu. 26 Eylül 2020, Webinar.

Devrez N. İşeri A. Bir Özel Hastanede İki Yıl İçinde Gerçekleşen Hasta Düşmelerinin Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi- Mayıs 2015

Devrez N. Kozbe F. Uzun N. Kayapınar F. Kalaycı M. Complications and Affecting Factors of Percutaneous Coronary Intervention: A Single Center Experience of 742 Cases. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C244. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.687

Gül Ş, Aşiret GD, Bayrak Kahraman B, Devrez N, Büken NÖ. Etik Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesi. 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi - ICNE 2012 04-06 Ekim, 2012, İzmir/Türkiye