(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Erol BELGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Erol BELGİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Biimleri Fakültesi 1968 Hacettepe Üniversitesi 1975

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / ANKARA

Başkent Üniversitesi /ANKARA

İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL

Araştırma Alanları

İşitme Sistemi Patolojileri Tanılama,- Tinnitus Tanılama Terapi,-Yeni Doğan İşitme Taramaları,-Konuşma Bozuklukları,Kekemelik,Afazi,Ses Bozuklukları Tanı ve Terapi Teknikleri,-Profesyonel Ses.- Santral İşitsel İşlemleme bozuklukları tanı ve rehabilitatif yaklaşımlar.- Beyin ve Müzik algısı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Berberoğlu,S., E. Belgin, M. Büyükpamukçu ,B. Böke, F. Sarıalioğlu, C. Akyüz, 1994,Cıs-Platinum Ototoxiticiy in Children.Medical and Pediatric Oncology.Vol.23, No.3,p.242

Sennaroğlu, G., E. Belgin, ‘Audiological findings in pregnancy’ .J. Laryngol. Otol. 2001 Aug;115 (8):617-21.

Bayar, N., Böke,B., Turan,E., E. Belgin, ‘Eficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnutus’. J. Otolaryngol. 2001 Oct, 30(5):300-3.


Güngör, N., Böke, B., E. Belgin, Tunçbilek, E. High frequency hearing loss in Ullrich- Turner syndrome. Eur. J.Pediatr. 2000 Oct;159(10):740-4.


Ozcebe E., E. Belgin , Assessment of information processing in children with functional articulation disorders.,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 69(2):221-8, 2005 Feb.

Ozmert, Elif N.; Yurdakok, Kadriye ; Soysal, Sebnem ; Kulak-Kayıkcı, Mavis, E. Belgin, ; Ozmert, Emin ; Laleli, Yahya ; Saracbasi, Osman, Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics. 51(1):25-32, February 2005


E. Belgin . Sahli S., ,Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing., International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 70(9):1601-8, 2006 Sep.

Alanay, Y. ; Unal, F. ; Turanl, G.; Alikasifoglu, M. ; Alehan, D; Akyol, U. ; E. Belgin. ; Sener, C. ; Aktas, D. ; Boduroglu, K. ; Utine, E. ; Volkan-Salanc, B. ; Ozusta, S. ; Genc, A. ; Basar, F. ; Sevinc, S. ; Tuncbilek, E. ,A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragile X syndrome. , Journal of Intellectual Disability Research. 51(2):151-161, February 2007.

Sanem Şahlı, Roland Laszig, Antje Aschendorff, Stephania Kröger, Thomas Wesarg, Erol. Belgin, Comparison of learning preferences of Turkish children who had been applied cochlear implantation in Turkey and Germany according to theory of multiple intelligence, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,Volume 75, Issue 12, December 2011, Pages 1576–1584


Sanem Şahlı, Erol Belgin, Researching auditory perception performances of children using cochlear implants and being trained by an auditory verbal therapy, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 3, 2011, Pages 385–390.

Sanem Şahlı, Erol Belgin, Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 2, 2011, Pages 201–207.


Sanem Sahli,Erol Belgin ,Adaptation,validity and reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Ediiton (PLS-5) in the Turkish context : The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 98 (2017) 143-149.


Belgin, E., ‘Çocuklarda Kekemelik ve tedavi metodları’, Katkı Dergisi,445-448 (1985)

Belgin, E., U. Derinsu, ‘Kekemeliğin oluşmasında çevre ve psişik faktörlerin rolü,kliniğimizdeki yaklaşım metodları’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25,155 (1987)
Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında statik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)
Belgin, E., ve ark., ‘İlkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozukluğu insidansı’, Çocuk sağlığı ve Eğitimi Dergisi, sayı 4, 13-18 (1990)
Çağlar A., Belgin E., ‘Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi’, KBB Bülteni, 6, 26-32,1999

Belgin E. (Konuk Editör) Konuşamayan Çocuğa Yaklaşım. Türk ORL Klinikleri Cilt: 1 Sayı 2, Haziran 2002.

Belgin E. S. Şahlı, Voice Therapy-Voice Therapy with Music in Normal Children and Children with hearing loss. (Ses Terapisi, İşitme Kayıplı Çocuklarda Sese Eğitsel Yaklaşımlar), Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4(2),75–82.

S.Şahlı , F.Mehmet Şahin , E.Belgin. An analysis of Languge and Speech disorders in Preschool Children in Turkey : The case of Beypazarı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. Journal of Early Childhood Studies (2018) 474-484Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU

Hacettepe Üniversitesi 2008 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL

Hacettepe Üniversitesi 2008 Marmara Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Washington Üniversitesi
Groningen Üniversitesi

Araştırma Alanları

koklear implant, akustik analiz, psikoakustik, müzik algısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Yüksel, M., Taşdemir, İ., & Çiprut, A. (2022). Listening Effort in Prelingual Cochlear Implant Recipients: Effects of Spectral and Temporal Auditory Processing and Contralateral Acoustic Hearing. Otology & Neurotology, 43(10), e1077-e1084.

Yüksel M. (2022) Reliability and Efficiency of Pitch shifting Plugins in Voice and Hearing Research. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. DOI: 10.1044/2021_JSLHR-21-00440

Demir B, Yüksel M, Atılgan A, Ciprut A, Batman C. (2021) Spectral Resolution and Speech Perception After Cochlear Implantation Using Round Window Versus Cochleostomy Technique. The Journal of Laryngology & Otology, 135(6):513-517. DOI: 10.1017/S0022215121001183

Yüksel M, Atılgan A, Çiprut A. (2020) Music Listening Habits and Music Perception Abilities of Prelingually Deafened Adolescent Cochlear Implant Recipients. Journal of the American Academy of Audiology. 31(10):740-745. DOI:10.1055/s-0040-1719132.

Yüksel M, Atılgan A, Derinsu U. (2020) 40 Hz Auditory Steady-State Response in Eleven Subjects with False Hearing Loss. Clinical Otolaryngology. 45(4):600-603. DOI: 10.1111/coa.13531

Cesur S, Yüksel M, Çiprut A. (2020) Data Logging Variables, and Speech Perception in Prelingual Pediatric Cochlear Implant Users. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 133, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.110003

Yüksel M, Çiprut A. (2020) Music And Psychoacoustic Perception Abilities in Cochlear Implant Users with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 131, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.109865

Yüksel M, Meredith MA, Rubinstein, JT. (2019) Effects of Low-Frequency Residual Hearing on Music Perception and Psychoacoustic Abilities in Pediatric Cochlear Implant Recipients. Frontiers in Neuroscience, 13(924), DOI: 10.3389/fnins.2019.00924

Derinsu U, Yüksel M, Geçici CR, Çiprut A, Akdeniz E. (2019) Effects of Residual Speech and Auditory Deprivation on Speech Perception of Adult Cochlear Implant Recipients. Auris Nasus Larynx, 46(1): 58-63, DOI: 10.1016/j.anl.2018.06.006

Yüksel M, Gündüz B. (2019) Long Term Average Speech Spectra of Postlingual Cochlear Implant Users. Journal of Voice, 33(2):255: 19-25, DOI: 10.1016/j.jvoice.2017.10.013

Yüksel M, Gündüz B. (2018) Long Term Average Speech Spectra of Turkish. Logopedics Phoniatrics Vocology, 43(3), 101-105, DOI: 10.1080/14015439.2017.1377286

Yüksel M, Kemaloğlu YK. (2017) Acoustic Analysis of the Used Tuning Forks. Journal of International Advanced Otology; 13: 239-242, DOI: 10.5152/iao.2017.2745

Adı SoyadıArş.Gör. Merve DAŞBAŞI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Merve DAŞBAŞI

Hacettepe Üniversitesi 2020 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Dil Bozuklukları, Ses Bozuklukları, Dudak-Damak Yarıkları, Yutma Bozuklukları, Konuşma Sesi Bozuklukları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayşe GÜREL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayşe GÜREL

Gazi Üniversitesi 1987 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Bölümü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Çeşitli birinci basamak sağlık kurumları,
Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezi
Ankara Sağlık Müdür Yardımcılığı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı
Etlik Zübeyde Hanım E A Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
Çeşitli üniversitelerde Tıp Fakültesi Farmakoloji Öğretim Üyeliği

Araştırma Alanları

Astım, Ağrı deneyleri, Ankaferd Bloodstoper, CAPE

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Gürel A. Timlioğlu Ö. Effects of 5-lipoxygenase inhibitors on guinea pig trachea in ovalbumin-induced experimental asthma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2012;32(5):1235-40

2. Ozlem S. Balcık, Mustafa Koroglu, Handan Cıpıl, Osman Kaftan, Senem Maral, Ayse Gurel, Hakan Goker, Ibrahim C. Haznedaroglu, Ali Kosar A Placebo-Controlled, Randomized, Double-Blinded, Cross-Over Phase-I Clinical Study Indicating the Safety of Topical Ankaferd Hemostat in Healthy Volunteers International Journal of Hematology and Oncology Number: 4 Volume: 22 Year: 2012

3. G. Ozturk, Z. Gınıs, S. Akyol, G. Erden, A. Gurel, O. Akyol The anticancer mechanism of caffeic acid phenethyl ester (CAPE): Review of melanomas, lung and prostate cancers. Eur Rev Med Pharmacol. 2012; 16: 2064-2068

4. Sumeyya Akyol, Veli Ugurcu, Mehmet Balci, Ayse Gurel, Gonul Erden, Ozlem Cakmak, Omer Akyol. Caffeic acid phenethyl ester: its protective role against certain major eye diseases. 2014/11/1. Journal of ocular pharmacology and therapeutics V:30, 9, 700-708

5. Gürel A, Dane S, Yiğitoğlu R. Effects of two potassium channel blockers (Glibenclamide and 4-Aminopyridine) on interaction between an alpha-2 adrenergic agonist (medetomidine) and morphine analgesia. Neurology, Psychiatry and Brain Research (2009/10) 16:107-12

6. Rukiye Hasgul, Sema Uysal, Hacer Haltas, Sumeyye Akyol, Yasemin Yuksel, Ayse Gurel, Ferah Armutcu Protective effects of Ankaferd blood stopper on aspirin-induced oxidative mucosal damage in a rat model of gastric injury. 2014/11, Toxicology and industrial health. V: 30-10, 888-895

7. Sultan Ciftci-Yilmaz, Sultan Yilmaz, Ayse Gurel, Fikret Emre Ocal, Alican Keles, Ahmet Emre Barut, Bulent Isik, Reidar Grenman, Esra Gunduz.Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) inhibits growth of head and neck squamous cancer stem cells .2015/8/1, Clinical and Investigative Medicine (Online) V:38-4, E206

8. Gürel A. Sipahi E. Astma Tedavisinde Yeni Arayışlar: Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Potasyum Kanal Aktivatörleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1998; 1. 15-17

9. Gürel A, Timlioğlu Ö. Prostaglandinler ve Uyku. Klinik Bilimler ve Doktor 1997; 3: 815-818

10. Gürel A, Timlioğlu Ö. Alfa-2 Adrenerjik Agonistlerin Ağrı kontrolündeki Yeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16: 360-363


Kitapları ve Ders Kitapları:

1. İlaca Dair, TUBİTAK Populer Bilim Yayınları Birinci baskı Ekim 2014, İkinci baskı Ekim 2019

2. Hemşirelik Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Programları için Farmakoloji, Güneş Tıp Yayınevi İkinci baskı Ocak 2015


3. Farmakoloji TUSMER Yayınları Eylül 2017Kitap Bölümü

Odyolojide Temel kavramlar ve Yaklaşımlar, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, Ekim 2015 İstanbul
Bölüm: Odyologlar İçin Farmakoloji Bölüm 11 Sh: 121- 135
Editör(ler): Hayriye Karabulut, Mehmet Gündüz,Kişisel Web sitesi

http://ayseincesugurel.com/Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA

Erciyes Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Yüz Plastik Cerrahi, Rinoloji, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SAĞIT MUSTAFA, HIRA İBRAHİM, POLAT HALİL, AKAY EBRU, YAŞAR MEHMET. (2016). A Rare Cause of Hoarseness: Laryngeal Verruca Vulgaris. Journal of Craniofacial Surgery, 27(4), e397-8., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002670.

BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, AKAY EBRU, HIRA İBRAHİM, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). The protective role of tetramethylpyrazine against cisplatin-induced ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 94, 1-7. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.005.

DOĞAN MURAT, POLAT HALİL, YAŞAR MEHMET, BAYRAM ALİ, KARATAŞ DURAN, HIRA İBRAHİM, KALE AHMET, ŞENEL FATMA, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 140-144. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.023.

HIRA İBRAHİM, ŞAHİN MUSTAFA, BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, KARAMAN HATİCE, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Epithelial-myoepithelialcarcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea. North Clin Istanb., 6(4), 404-406. Doi: 10.14744/nci.2018.25932. eCollection 2019.

HIRA İBRAHİM, TOFAR MEHMET, BAYRAM ALİ, YAŞAR MEHMET, MUTLU CEMİL, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turkish Archives of Otolaryngology, 57(4), 187-190. Doi: 10.5152/tao.2019.4096.

ÖZCAN İBRAHİM, HIRA İBRAHİM, KAYA ALTAN, YAŞAR MEHMET, DOĞAN MURAT, MUTLU CEMİL. (2020) The prognostic and predictive value of platelet parameters in diabetic and nondiabetic patients with sudden sensorineural hearing loss. Open Life Sciences 2020; 15: 884–889. Doi: 10.1515/biol-2020-0083.

HIRA İBRAHİM, YAŞAR MEHMET, KAYA ALTAN, BAYRAM ALİ, ÖZCAN İBRAHİM. (2021) Prognostic Value of Fibrinogen/HDL Ratio in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Int Adv Otol 2021 • Doi: 10.5152/iao.2020.7438

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ümmü Gülşen BOZOK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ümmü Gülşen BOZOK

Akdeniz Üniversitesi 2012 Akdeniz Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Akdeniz Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı- Araştırma Görevlisi Doktor
Kütahya Sağlık Bilimleri Ünversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı-Uzman Doktor

Araştırma Alanları

Fizyoloji
İskemi/reperfüzyon
Sepsis
Kök hücre

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Bozok Ummu Gulsen, Uysal Izgut Vecihe Nimet, Yildirim Fulden, Kumru Selahattin. A New Transcription Factor in Hematopoiesis. Journal of Health, Medicine and Nursing 2020; 75(05): 32-42
Uluslararası Kitaplar
Alanında yurtdışında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı (her bölüm için)
1. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri (Editör: Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan). İskemi Reperfüzyon Hasarı ve Mekanizması (Bölüm 1). Küçük A., Bozok Ü.G., Arslan M., Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-7451-88-8, 2021, 1-31.
2. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri (Editör: Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan). İskemi Reperfüzyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Bölüm 2). Bozok Ü.G., Arslan M., Küçük A., Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-7451-88-8,2021,33-50.
3. Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri (Editör: Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan). Böbrek İskemi Reperfüzyonu (Bölüm 5). Küçük A., Bozok Ü.G., Kurtipek A., Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-625-7451-88-8,2021,99-132.
Ulusal Makaleler
Ulusal hakemli dergilerde* yayımlanmış tam makale
1. Bozok Ümmü Gülşen, Küçük Ayşegül, Arslan Mustafa. İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA STRES VE HÜCRE ÖLÜMÜ. Hitit Medical Journal 2022, 4(2): 64-73. (Derleme)
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zülal İŞCANOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zülal İŞCANOĞLU

Mersin Üniversitesi 2012 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kapadokya Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Çocukluk çağı zorlukları; Ebeveyn mahkumiyeti ve çocuğun gelişimsel sonuçları; Dayanıklılık; Sosyoekonomik dezavantaj; Birey-çevre etkileşimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Peer-Reviewed Publications (SSCI):
İşcanoğlu, Z. (2022). The moderating role of incarcerated mothers’ psychosocial functioning on the association between maternal sensitivity and their co-residing toddlers’ attachment. Criminal Justice and Behavior. DOI: https://doi.org/10.1177/00938548221082655

İşcanoğlu, Z., & Uçanok, Z. (in press). Intergenerational transmission of attachment between incarcerated mothers and their co-residing children. Turkish Journal of Psychiatry.

İşcanoğlu, Z., & Uçanok, Z. (2021). Associations between Turkish incarcerated mothers' sensitivity and their co-residing children's attachment: The moderating role of children's temperament. Attachment & Human Development. DOI: https://doi.org/10.1080/14616734.2021.1976446

Selçuk, Ş., İşcanoğlu, Z., Sayıl, M., Sümer, N., & Berument, S. K. (2020). Factors influencing children's appraisals of interparental conflict: The role of parent-child relationship quality. Journal of Family Issues, 41 (11), 2022–2044. DOI: https://doi.org/10.1177/0192513X20910765

Conference Presentations:
İşcanoğlu, Z. (April 2021). Examining 3-to-6-year-old children’s behavioral and emotional difficulties during the COVID-19 outbreak. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), Poster Presentation, Online Meeting.

İşcanoğlu, Z., & Uçanok, Z. (March 2019). Incarcerated mothers' sensitivity and their children's attachment security: The moderator role of child temperament. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), Poster Presentation, Baltimore, Maryland, USA.

İşcanoğlu, Z., Uçanok, Z., Koçak, A., & Doğan, A. (October 2018). Which criteria have effect on adolescents’ bullying definition? 4th International Congress of Child Development, Oral Presentation, Ankara, Turkey.

İşcanoğlu, Z., Selçuk, Ş., Sayıl, M., Sümer, N., & Berument, S. K. (April 2017). Marital conflict and children's perception of interparental conflict: The mediating role of child attachment security. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), Oral Presentation, Austin, Texas, USA.

Selçuk, Ş., İşcanoğlu, Z., Sayıl, M., Sümer, N., & Berument, S. K. (April 2017). What influences children’s appraisal of interparental conflict: The role of parenting. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development (SRCD), Poster Presentation, Austin, Texas, USA.

İşcanoğlu, Z., Uçanok, Z., Koçak, A., Doğan, A., Palladino, BE., & Menesini, E. (September 2016). Definitions of bullying and cyberbullying based on definitional criteria and types of behavior. 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Oral Presentation, La Barrosa, Spain.

Koçak, A., Doğan, A., İşcanoğlu, Z., Uçanok, Z., Palladino, B.E., & Menesini, E. (September 2016). Cyberbullying versus traditional bullying: Examining the severity perception of adolescents. 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Oral Presentation, La Barrosa, Spain.

İşcanoğlu, Z. (July 2016). Examination the relationships between incarcerated mothers and their infants living with them in prison facilities: A qualitative study. 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Poster Presentation, Vilnius, Lithuania.

Sayıl, M., Koçak, A., İşcanoğlu, Z., & Kındap, Y. (September 2014). How parenting styles and mother’s perceived efficacy are related to sleepover in adolescence. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Poster Presentation, İzmir, Turkey.