(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Erol BELGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Erol BELGİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Biimleri Fakültesi 1968 Hacettepe Üniversitesi 1975

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / ANKARA

Başkent Üniversitesi /ANKARA

İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL

Araştırma Alanları

İşitme Sistemi Patolojileri Tanılama,- Tinnitus Tanılama Terapi,-Yeni Doğan İşitme Taramaları,-Konuşma Bozuklukları,Kekemelik,Afazi,Ses Bozuklukları Tanı ve Terapi Teknikleri,-Profesyonel Ses.- Santral İşitsel İşlemleme bozuklukları tanı ve rehabilitatif yaklaşımlar.- Beyin ve Müzik algısı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Berberoğlu,S., E. Belgin, M. Büyükpamukçu ,B. Böke, F. Sarıalioğlu, C. Akyüz, 1994,Cıs-Platinum Ototoxiticiy in Children.Medical and Pediatric Oncology.Vol.23, No.3,p.242

Sennaroğlu, G., E. Belgin, ‘Audiological findings in pregnancy’ .J. Laryngol. Otol. 2001 Aug;115 (8):617-21.

Bayar, N., Böke,B., Turan,E., E. Belgin, ‘Eficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnutus’. J. Otolaryngol. 2001 Oct, 30(5):300-3.


Güngör, N., Böke, B., E. Belgin, Tunçbilek, E. High frequency hearing loss in Ullrich- Turner syndrome. Eur. J.Pediatr. 2000 Oct;159(10):740-4.


Ozcebe E., E. Belgin , Assessment of information processing in children with functional articulation disorders.,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 69(2):221-8, 2005 Feb.

Ozmert, Elif N.; Yurdakok, Kadriye ; Soysal, Sebnem ; Kulak-Kayıkcı, Mavis, E. Belgin, ; Ozmert, Emin ; Laleli, Yahya ; Saracbasi, Osman, Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics. 51(1):25-32, February 2005


E. Belgin . Sahli S., ,Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing., International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 70(9):1601-8, 2006 Sep.

Alanay, Y. ; Unal, F. ; Turanl, G.; Alikasifoglu, M. ; Alehan, D; Akyol, U. ; E. Belgin. ; Sener, C. ; Aktas, D. ; Boduroglu, K. ; Utine, E. ; Volkan-Salanc, B. ; Ozusta, S. ; Genc, A. ; Basar, F. ; Sevinc, S. ; Tuncbilek, E. ,A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragile X syndrome. , Journal of Intellectual Disability Research. 51(2):151-161, February 2007.

Sanem Şahlı, Roland Laszig, Antje Aschendorff, Stephania Kröger, Thomas Wesarg, Erol. Belgin, Comparison of learning preferences of Turkish children who had been applied cochlear implantation in Turkey and Germany according to theory of multiple intelligence, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,Volume 75, Issue 12, December 2011, Pages 1576–1584


Sanem Şahlı, Erol Belgin, Researching auditory perception performances of children using cochlear implants and being trained by an auditory verbal therapy, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 3, 2011, Pages 385–390.

Sanem Şahlı, Erol Belgin, Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 2, 2011, Pages 201–207.


Sanem Sahli,Erol Belgin ,Adaptation,validity and reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Ediiton (PLS-5) in the Turkish context : The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 98 (2017) 143-149.


Belgin, E., ‘Çocuklarda Kekemelik ve tedavi metodları’, Katkı Dergisi,445-448 (1985)

Belgin, E., U. Derinsu, ‘Kekemeliğin oluşmasında çevre ve psişik faktörlerin rolü,kliniğimizdeki yaklaşım metodları’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25,155 (1987)
Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında statik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)
Belgin, E., ve ark., ‘İlkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozukluğu insidansı’, Çocuk sağlığı ve Eğitimi Dergisi, sayı 4, 13-18 (1990)
Çağlar A., Belgin E., ‘Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi’, KBB Bülteni, 6, 26-32,1999

Belgin E. (Konuk Editör) Konuşamayan Çocuğa Yaklaşım. Türk ORL Klinikleri Cilt: 1 Sayı 2, Haziran 2002.

Belgin E. S. Şahlı, Voice Therapy-Voice Therapy with Music in Normal Children and Children with hearing loss. (Ses Terapisi, İşitme Kayıplı Çocuklarda Sese Eğitsel Yaklaşımlar), Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4(2),75–82.

S.Şahlı , F.Mehmet Şahin , E.Belgin. An analysis of Languge and Speech disorders in Preschool Children in Turkey : The case of Beypazarı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. Journal of Early Childhood Studies (2018) 474-484Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU

Hacettepe Üniversitesi 2008 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ses bozuklukları
Dil ve konuşma bozuklukları
Kekemelik
Dil Gecikmesi
Dil ve Konuşma Terapisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Vokal Nodülü Olan Çocuklarda Objektif ve Subjektif Ses Değerlendirmesi
Uluslararası Kongre Bildiri
1. 2. Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 15 -17 ARALIK 2022. ''Mesleki sınırlılıkların değerlendirilmesi: dil ve konuşma terapisi ile odyoloji bölümü öğrencileri (ön çalışma)''
2. 15. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 9-11 Haziran 2023. 'ÖĞRETMENLERDE SES KULLANIMIYLA İLGİLİ FAKTÖRLER- ANKARA ÖRNEKLEMİ'

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hazel Zeynep KURADA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hazel Zeynep KURADA

Ankara Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Araştırma Alanları

Dilbilim, Klinik Dilbilim, Sinirdilbilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Kurada, H. Z., Aydın, Ö., & Köse, A. (2022). Production of time reference in Turkish Broca’s aphasia: The effect of morphological complexity. Clinical Linguistics & Phonetics, 36(10), 887-903.
2. Kurada, H. Z., Arıca-Akkök, E., Özaydın-Aksun, Z., Şener, H. Ö., & Lavidor, M. (2021). The impact of transparency on hemispheric lateralization of idiom comprehension: An rTMS study.Neuropsychologia, 163, 108062.
3. Yarbay Duman, T., Kurada, H. Z., & Aydın, Ö. (2021). Subject–verb agreement dependency in Turkish Broca’s aphasia: Impairments in event occurrence and consequences for discourse-linking. Aphasiology, 35(3), 372-390.
4. Kurada, H.Z. (2018). Prosodic Features of Turkish and Hindi: A Comparative Analysis. AUJEF: Anadolu University Journal of Education Faculty, 2, 57-77.
5. Kurada, H.Z., Aydın Ö., Yarbay-Duman T. (2018). Time Reference Comprehension in Turkish Broca's Aphasia: Does Morphological Complexity Pose a Problem?. UCLA Working Papers in Linguistics, 19, 2018.
6. Kurada, H. Z., Bravo, M. J., Giacobbe, C., & Obeso, I. (2023). Investigation of figurative language and motor resonance interaction: evidence from neuromodulation over the motor cortex. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 17.
7. Noyan Erbaş A., Dilbaz Gürsoy M., Tilki A. N., Kurada H. Z. (2022). Past and Non-past Tense Morphology in Early Turkish Speaking Children with Autism Spectrum Disorder. In proceedings of GALA 15 - Generative Approaches to Language Acquisition, Frankfurt, Almanya, 22 Eylül 2022,
ss.152-153.
8. Kurada, H. Z., Akkök, E. A., Aksun, Z. Ö., & Șener, H. Ö. (2020). The role of dorsolateral prefrontal cortex in figurative language processing: an rTMS study. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 14.
9. Aydın Ö, Kurada H.Z & Yarbay- Duman T. (2017). Subject–Verb Agreement in Turkish Agrammatic Broca’s Aphasia: Comparison of Person and Number Features. In proceedings of CUNY Conference, MIT, Cambridge, 30 March – 1 April 2017, USA.
10. Aydın Ö., Kurada H. Z., Yarbay Duman T. (2016). Subject verb agreement in Turkish agrammatic Broca s aphasia Comparison of person and number features. In proceedings of Workshop on Sentence Processing in Multilingual and Other Less Commonly Studied Populations, Potsdam,
Almanya, 4 - 05 Ağustos 2016, ss.11.
11. Aydın Ö, Kurada H.Z and Yarbay- Duman T. (2016). Subject–Verb Agreement in Turkish Agrammatic Broca’s Aphasia: Comparison of Person and Number Features. Front. Psychol. Conference Abstract: 54th Annual Academy of Aphasia Meeting. doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00043.
12. H.Z. Kurada, O. Aydin, M.D Turkyilmaz & T. Yarbay Duman (2015). Reference to the Past in Broca’s Aphasia: Inflectional and Semantic Complexity. In In 16th International Science of Aphasia Conference Vol. 20. Stem-, Spraak-, en Taalpathologie (pp. 140-143). Groningen: Groningen University Press.
13. T. Yarbay Duman, H.Z. Kurada & S. Topbas (2014). Tense, Aspect, Modality in Three Populations: Typically Developing Children, Children with Specific Language Impairment (SLI) and Individuals with Broca's Aphasia. In 15th International Science of Aphasia Conference: September 2014 Vol. 19. Stem- Spraak-, en Taalpathologie (pp. 150-154). Groningen: Groningen University Press.
14. H. Z. Kurada, (2016). Kekemeler için Öneriler (Those Who Stutter) kitabı içinde “Bölüm 28: Her şeyi Toparlayacak Olursak”
, Detay Yayınları. Ankara, 2016.
15. Aydın, Ö., & Kurada, H. Z. (2020). Le cerveau qui traduit: Neuro-imagerie concernant la traduction Kitabı içinde 22. Traduction et linguistique: Les sciences du langage et la traductologie, 107. Paris, Fransa, 2020.
16. H.Z. Kurada, Bravo J., Giacobbe C., Obeso, I. (2023), “İmgesel Dil ve Motor Rezonans Etkileşiminin Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ile İncelenmesi”. In proceedings of 1st Ulusal Nörogörüntüleme Kongresi, Gazi Üniversitesi, NÖROM, Ankara.
17. H.Z. Kurada, Akkök, E.A., Aksun, Z.Ö., Şener, Ö. (2021). Deyim İşlemlemede Bilateral Dorsolateral Prefrontal Korteks İşlevlerinin Tekrarlı Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ile İncelenmesi. In Proceedings of 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
18. H.Z. Kurada, Akkök, E.A., Aksun, Z.Ö., Şener, Ö. (2020). İmgesel Dil İşlemlemede Bilateral Dorsolateral Prefrontal Korteks İşlevlerinin Tekrarlı TMS ile incelenmesi. In Proceedings of 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara.
19. H.Z. Kurada, Aydın Ö., Yarbay Duman T. (2017). Broca Afazide Zaman Gönderiminin ve Biçimbilimsel Karmaşıklığın Eylem Çekimi İşlemlemesine Etkisi. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Eskişehir.
20. H.Z. Kurada, S. Gökmen, S. Şahin ve E. Özcebe (2016). Down Sendromlu Çocuklarda Sözcük Türlerine İlişkin Bir İnceleme. Dilbilim Derneği Yayınları, 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Ankara.
21. H.Z. Kurada, Aydın Ö., Yarbay Duman T. (2015). Broca Afazide Bilgisel Kiplik Etkisi: Anlambilimsel Karmaşa. 29.Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL

Hacettepe Üniversitesi 2008 Marmara Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Washington Üniversitesi
Groningen Üniversitesi

Araştırma Alanları

koklear implant, akustik analiz, psikoakustik, müzik algısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Yüksel, M., Taşdemir, İ., & Çiprut, A. (2022). Listening Effort in Prelingual Cochlear Implant Recipients: Effects of Spectral and Temporal Auditory Processing and Contralateral Acoustic Hearing. Otology & Neurotology, 43(10), e1077-e1084.

Yüksel M. (2022) Reliability and Efficiency of Pitch shifting Plugins in Voice and Hearing Research. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. DOI: 10.1044/2021_JSLHR-21-00440

Demir B, Yüksel M, Atılgan A, Ciprut A, Batman C. (2021) Spectral Resolution and Speech Perception After Cochlear Implantation Using Round Window Versus Cochleostomy Technique. The Journal of Laryngology & Otology, 135(6):513-517. DOI: 10.1017/S0022215121001183

Yüksel M, Atılgan A, Çiprut A. (2020) Music Listening Habits and Music Perception Abilities of Prelingually Deafened Adolescent Cochlear Implant Recipients. Journal of the American Academy of Audiology. 31(10):740-745. DOI:10.1055/s-0040-1719132.

Yüksel M, Atılgan A, Derinsu U. (2020) 40 Hz Auditory Steady-State Response in Eleven Subjects with False Hearing Loss. Clinical Otolaryngology. 45(4):600-603. DOI: 10.1111/coa.13531

Cesur S, Yüksel M, Çiprut A. (2020) Data Logging Variables, and Speech Perception in Prelingual Pediatric Cochlear Implant Users. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 133, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.110003

Yüksel M, Çiprut A. (2020) Music And Psychoacoustic Perception Abilities in Cochlear Implant Users with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 131, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.109865

Yüksel M, Meredith MA, Rubinstein, JT. (2019) Effects of Low-Frequency Residual Hearing on Music Perception and Psychoacoustic Abilities in Pediatric Cochlear Implant Recipients. Frontiers in Neuroscience, 13(924), DOI: 10.3389/fnins.2019.00924

Derinsu U, Yüksel M, Geçici CR, Çiprut A, Akdeniz E. (2019) Effects of Residual Speech and Auditory Deprivation on Speech Perception of Adult Cochlear Implant Recipients. Auris Nasus Larynx, 46(1): 58-63, DOI: 10.1016/j.anl.2018.06.006

Yüksel M, Gündüz B. (2019) Long Term Average Speech Spectra of Postlingual Cochlear Implant Users. Journal of Voice, 33(2):255: 19-25, DOI: 10.1016/j.jvoice.2017.10.013

Yüksel M, Gündüz B. (2018) Long Term Average Speech Spectra of Turkish. Logopedics Phoniatrics Vocology, 43(3), 101-105, DOI: 10.1080/14015439.2017.1377286

Yüksel M, Kemaloğlu YK. (2017) Acoustic Analysis of the Used Tuning Forks. Journal of International Advanced Otology; 13: 239-242, DOI: 10.5152/iao.2017.2745

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Özge Sultan BALIKÇI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Özge Sultan BALIKÇI

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Dil ve konuşma terapisi, Özel eğitim, Erken çocukluk dönemi, Özel öğrenme güçlüğü, Okuma

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

MAKALELER
• Görgün, B., Balıkçı, Ö. S., Öğülmüş, K. & Melekoğlu, M. A. (2022), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin, Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Gözünden COVID-19 Salgınında Eğitim Süreci, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 237-272.
• Balıkçı, Ö. S. & Görgün, B. (2022). Özel Öğrenme Güçlüğü olan Öğrencilerin Yürütücü İşlevlerine Yönelik Uygulanan Müdahalelerin İncelenmesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 642-662. doi:10.30900/kafkasegt. 959163
• Balıkçı, Ö. S. & Görgün, B. (2022). Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Etkileşimli Kitap Okuma İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 23-44.
• Görgün, B., & Balıkçı, Ö. (2021). COVID-19 Salgınında Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlerine Sunulan Destekler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 988-1014.
• Balikçi, O. S. Melekoglu, M. A., (2021). Educational Process of Families of Children with Special Needs from Diagnosis to Transition: Legal Regulations and Opinions on the Solution of Problems. Elementary Education Online, 20(1), 1026-1037.
• Balikci, O. S. & Melekoglu, M. A., (2020). Early signs of specific learning disabilities in early childhood. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 84-95.
• Balikci, O. S. (2020). Investigation of phonological awareness interventions in early childhood. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 277-288.
• Melekoğlu, M. A., Balıkçı, Ö. S. (2020), Özel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylerle Etkileşim Projesine İlişkin Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 136-148.
• Balıkçı, Ö. S. & Çiyiltepe, M. (2017). Feeding problems of children with autism, People: International Journal of Social Sciences, 3(1), 870- 880.
ULUSLARARASI BİLDİRİLER
• Balıkçı, Ö. S. ve Görgün, B. (2020, Eylül). Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi, International Eurasian Educational Research Congress, (EJER Congress 2020), Eskişehir.
• Görgün, B. ve Balıkçı, Ö. S. (2020, Eylül). COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Aileler Tarafından Sunulan Akıcı Okuma Ve Okuduğunu Anlama Destek Eğitim Programının (OKADEP) Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerine Etkisi, International Eurasian Educational Research Congress, (EJER Congress 2020), Eskişehir. (Sözlü bildiri, özet)
• Balıkçı, Ö.S. ve Melekoğlu, M. A. (2019, Kasım). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin ve Ailelerin Okuma Destek Programının Etkileri Konusundaki Görüşleri, VII. International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE 19), Malatya.
• Balıkçı, Ö. S. and Çiyiltepe, M. M. (2017, February). Feeding behaviours of children with autism in Turkey, 10th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), Dubai.
ULUSAL BİLDİRİLER
• Melekoğlu, M. A., Sönmez Kartal, M., Melekoğlu, M., Genç Tosun, D., Orum Çattık, E., Tunç Paftalı, A., Tomris, G., Balıkçı, Ö. S., Tutuk, T., Kayışdağ, E., Yılmaz, B., Aktar, E., Okatan, İ., Bahçalı, T., Aracı, N., Sağlam Ak, A. (2018, Ekim). Geçmişten Günümüze Özel Eğitim Kongresi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.
• Balıkçı, Ö. S. & Çiyiltepe, M. M. (2017, Nisan). Özel gereksinimi bireylerin yeme davranislari, 5. Yutma Bozuklukları Kongresi, Ankara.
• Balıkçı, Ö. S. & Toğram, B. (2017, Mayıs). Travmatik beyin hasarını izleyen bilişsel-iletişimsel bağlam sorunları ve INCOG kanıt temelli rehabilitasyon için müdahaleler, 9. National Speech and Language Disorders Congress, İstanbul.
• Balıkçı, Ö. S. & Melekoğlu, M. A. (2016, Ekim). Özel gereksinimi çocukların yasal hakları konusunda ailelerin farkındalıkları, 26. Özel Eğitim Kongresi, Sözlü Bildiri, Eskişehir.
• Melekoğlu, M. A., Tunç, A. & Teker, O. S. (2014, Eylül). Kaynaştırma Sınıflarında Okuma Öğretiminin Geliştirilmesi: Akran Destekli Okuma Stratejileri , 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.
• Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O. Kırbaç, F., Tunç, A. & Teker, O. S. (2014, Eylül). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Okuma Becerilerini Değerlendirmek İçin standart Bir Sesli Okuma Testi Geliştirme Projesi: Pilot Araştırma Sonuçları, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.
• Melekoğlu, M. A., & Teker, Ö. S. (2013, Ekim). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle etkileşim projesinin zihin engelliler öğretmenliği programında uygulanmasının değerlendirilmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.
• Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O. ve Teker, Ö. S. (2012, Şubat). Erken çocukluk eğitiminde özel öğrenme güçlüğünün belirtileri ve erken müdahale sistemi olarak tanıma ve yanıt (Signs of learning disabilities in early childhood and recognition and response as early intervention system) 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresinde sözlü bildiri, Kemer, Antalya.
KİTAP BÖLÜMLERİ
• Balıkçı, Ö. S., Erken Çocukluk Dönemi Öğrenme Güçlüğü Belirtileri, (2015) Ed. Doç. Dr. Macid A. Melekoğlu & Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu içinde, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar, Ankara:Vize. ISBN: 978-605-4551-98-9
• Balıkçı, Ö. S., (2015), Öğrenme Güçlüğü ve Okuma, Ed. Doç. Dr. Macid A. Melekoğlu & Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu içinde, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar, Ankara:Vize. ISBN: 978-605-4551-98-9
• Balıkçı, Ö.S., (2017), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Akademik Destek, Ed. Doç. Dr. Macid A. Melekoğlu & Prof. Dr. Uğur Sak içinde, Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, Ankara:Pegem A. ISBN: 978-605-318-804-9.
• Melekoğlu, M.A., & Balıkçı, Ö.S., (2017), Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar, Özel Eğitime Giriş, Konya:Eğitim. ISBN: 978-975-247-5007
• Balıkçı, Ö.S. (2018). İletişim ve Okuma-Yazma Arasındaki İlişki (Çeviri Ed.) Prof. Dr. Melekoğlu, M.A içinde, Ağır yetersizliği olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretimi (3. basımdan çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
• Melekoğlu, M. A. (2018). Dil ve Konuşma Bozukluğu olan Öğrenciler. O. Çakıroğlu (Ed.), Özel eğitim I içinde (Ünite 6, s. 115-137). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ISBN: 978-605-7894-17-5.
• Melekoğlu, M.A. & Balıkçı, Ö. S. (2019). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar ve Dil Özellikleri, Ed. Doç. Dr. Özlem Diken, Prof. Dr. Funda Acarlar, Özel Eğitimde Dil Becerilerini Destekleme, Pegem A: Ankara.
ARAŞTIRMA PROJELERİ
• Balıkçı, Ö. S. (Project Assistant) Investigating the Benefits of Alternative Schools : Stakeholder Perspective, IRB Approval Date: 08/10/2017.
• Balıkçı, Ö.S. (Bursiyer - Arastirma Asistani) Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi için Akran Destekli Okuma Stratejileri Modelinin Uyarlanması ve Kaynaştırma Sınıflarında Etkililiğinin İncelenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Projesi, B kodlu proje, Proje Kodu: 2013- 140). Başlama: 23.08.2013, Bitiş: 23.08.2016, Bütçe: 23.389 TL, Projedeki rolü: Yürütücü
• Balıkçı, Ö.S. (Bursiyer - Arastirma Asistani) Özel Öğrenme Güçlüğü Olan 7-14 Yaş Arası Çocukların Okuma ve Okuduğunu Anlama Beceri Gelişimlerinin Değerlendirilmesinde Standart Bir Sesli Okuma Testinin Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K310). Başlama: 15.10.2013, Bitiş: 15.10.2015
• Teker, Ö.S. (Bursiyer - Arastirma Asistani) . Proje BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Anti-sosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği. 110K274 no TÜBİTAK1001 projesi. Ekim, 2010- Ekim, 2012 Başlama: 01.10.2010, Bitiş: 01.10.2012

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Semih ÖZDEMİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Semih ÖZDEMİR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Aysu PAPURCU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Aysu PAPURCU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Merve DAŞBAŞI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Merve DAŞBAŞI

Hacettepe Üniversitesi 2020 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Konuşma Sesi Bozuklukları, Dil Bozuklukları, Öğrenme Güçlükleri, Ses Bozuklukları, Dudak-Damak Yarıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları