(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Erol BELGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Erol BELGİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Biimleri Fakültesi 1968 Hacettepe Üniversitesi 1975

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / ANKARA

Başkent Üniversitesi /ANKARA

İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL

Araştırma Alanları

İşitme Sistemi Patolojileri Tanılama,- Tinnitus Tanılama Terapi,-Yeni Doğan İşitme Taramaları,-Konuşma Bozuklukları,Kekemelik,Afazi,Ses Bozuklukları Tanı ve Terapi Teknikleri,-Profesyonel Ses.- Santral İşitsel İşlemleme bozuklukları tanı ve rehabilitatif yaklaşımlar.- Beyin ve Müzik algısı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Berberoğlu,S., E. Belgin, M. Büyükpamukçu ,B. Böke, F. Sarıalioğlu, C. Akyüz, 1994,Cıs-Platinum Ototoxiticiy in Children.Medical and Pediatric Oncology.Vol.23, No.3,p.242

Sennaroğlu, G., E. Belgin, ‘Audiological findings in pregnancy’ .J. Laryngol. Otol. 2001 Aug;115 (8):617-21.

Bayar, N., Böke,B., Turan,E., E. Belgin, ‘Eficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnutus’. J. Otolaryngol. 2001 Oct, 30(5):300-3.


Güngör, N., Böke, B., E. Belgin, Tunçbilek, E. High frequency hearing loss in Ullrich- Turner syndrome. Eur. J.Pediatr. 2000 Oct;159(10):740-4.


Ozcebe E., E. Belgin , Assessment of information processing in children with functional articulation disorders.,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 69(2):221-8, 2005 Feb.

Ozmert, Elif N.; Yurdakok, Kadriye ; Soysal, Sebnem ; Kulak-Kayıkcı, Mavis, E. Belgin, ; Ozmert, Emin ; Laleli, Yahya ; Saracbasi, Osman, Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics. 51(1):25-32, February 2005


E. Belgin . Sahli S., ,Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing., International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 70(9):1601-8, 2006 Sep.

Alanay, Y. ; Unal, F. ; Turanl, G.; Alikasifoglu, M. ; Alehan, D; Akyol, U. ; E. Belgin. ; Sener, C. ; Aktas, D. ; Boduroglu, K. ; Utine, E. ; Volkan-Salanc, B. ; Ozusta, S. ; Genc, A. ; Basar, F. ; Sevinc, S. ; Tuncbilek, E. ,A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragile X syndrome. , Journal of Intellectual Disability Research. 51(2):151-161, February 2007.

Sanem Şahlı, Roland Laszig, Antje Aschendorff, Stephania Kröger, Thomas Wesarg, Erol. Belgin, Comparison of learning preferences of Turkish children who had been applied cochlear implantation in Turkey and Germany according to theory of multiple intelligence, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,Volume 75, Issue 12, December 2011, Pages 1576–1584


Sanem Şahlı, Erol Belgin, Researching auditory perception performances of children using cochlear implants and being trained by an auditory verbal therapy, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 3, 2011, Pages 385–390.

Sanem Şahlı, Erol Belgin, Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 2, 2011, Pages 201–207.


Sanem Sahli,Erol Belgin ,Adaptation,validity and reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Ediiton (PLS-5) in the Turkish context : The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 98 (2017) 143-149.


Belgin, E., ‘Çocuklarda Kekemelik ve tedavi metodları’, Katkı Dergisi,445-448 (1985)

Belgin, E., U. Derinsu, ‘Kekemeliğin oluşmasında çevre ve psişik faktörlerin rolü,kliniğimizdeki yaklaşım metodları’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25,155 (1987)
Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında statik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)
Belgin, E., ve ark., ‘İlkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozukluğu insidansı’, Çocuk sağlığı ve Eğitimi Dergisi, sayı 4, 13-18 (1990)
Çağlar A., Belgin E., ‘Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi’, KBB Bülteni, 6, 26-32,1999

Belgin E. (Konuk Editör) Konuşamayan Çocuğa Yaklaşım. Türk ORL Klinikleri Cilt: 1 Sayı 2, Haziran 2002.

Belgin E. S. Şahlı, Voice Therapy-Voice Therapy with Music in Normal Children and Children with hearing loss. (Ses Terapisi, İşitme Kayıplı Çocuklarda Sese Eğitsel Yaklaşımlar), Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4(2),75–82.

S.Şahlı , F.Mehmet Şahin , E.Belgin. An analysis of Languge and Speech disorders in Preschool Children in Turkey : The case of Beypazarı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. Journal of Early Childhood Studies (2018) 474-484Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mustafa YÜKSEL

Hacettepe Üniversitesi 2008 Marmara Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı,
Gazi Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

koklear implant, akustik analiz, psikoakustik, müzik algısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Yüksel M. (2022) Reliability and Efficiency of Pitch shifting Plugins in Voice and Hearing Research. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. DOI: 10.1044/2021_JSLHR-21-00440

Demir B, Yüksel M, Atılgan A, Ciprut A, Batman C. (2021) Spectral Resolution and Speech Perception After Cochlear Implantation Using Round Window Versus Cochleostomy Technique. The Journal of Laryngology & Otology, 135(6):513-517. DOI: 10.1017/S0022215121001183

Yüksel M, Atılgan A, Çiprut A. (2020) Music Listening Habits and Music Perception Abilities of Prelingually Deafened Adolescent Cochlear Implant Recipients. Journal of the American Academy of Audiology. 31(10):740-745. DOI:10.1055/s-0040-1719132.

Yüksel M, Atılgan A, Derinsu U. (2020) 40 Hz Auditory Steady-State Response in Eleven Subjects with False Hearing Loss. Clinical Otolaryngology. 45(4):600-603. DOI: 10.1111/coa.13531

Cesur S, Yüksel M, Çiprut A. (2020) Data Logging Variables, and Speech Perception in Prelingual Pediatric Cochlear Implant Users. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 133, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.110003

Yüksel M, Çiprut A. (2020) Music And Psychoacoustic Perception Abilities in Cochlear Implant Users with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 131, DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.109865

Yüksel M, Meredith MA, Rubinstein, JT. (2019) Effects of Low-Frequency Residual Hearing on Music Perception and Psychoacoustic Abilities in Pediatric Cochlear Implant Recipients. Frontiers in Neuroscience, 13(924), DOI: 10.3389/fnins.2019.00924

Derinsu U, Yüksel M, Geçici CR, Çiprut A, Akdeniz E. (2019) Effects of Residual Speech and Auditory Deprivation on Speech Perception of Adult Cochlear Implant Recipients. Auris Nasus Larynx, 46(1): 58-63, DOI: 10.1016/j.anl.2018.06.006

Yüksel M, Gündüz B. (2019) Long Term Average Speech Spectra of Postlingual Cochlear Implant Users. Journal of Voice, 33(2):255: 19-25, DOI: 10.1016/j.jvoice.2017.10.013

Yüksel M, Gündüz B. (2018) Long Term Average Speech Spectra of Turkish. Logopedics Phoniatrics Vocology, 43(3), 101-105, DOI: 10.1080/14015439.2017.1377286

Yüksel M, Kemaloğlu YK. (2017) Acoustic Analysis of the Used Tuning Forks. Journal of International Advanced Otology; 13: 239-242, DOI: 10.5152/iao.2017.2745

Adı SoyadıArş.Gör. Merve DAŞBAŞI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Merve DAŞBAŞI

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fatma UYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fatma UYSAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Üreme sistemi, Epigenetik, DNA metilasyonu, infertilite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

1.F. UYSAL, S. KAHVECİ, G. SUKUR & O. CİNAR, Embryo culture media differentially alter DNA methylating enzymes and global DNA methylation in embryos and oocytes, JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY, 2021, 1567-2379.

2.F. UYSAL, O. CİNAR & A. CAN, Knockdown of Dnmt1 and Dnmt3a gene expression disrupts preimplantation embryo development through global DNA methylation, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2021, 1058-0468.

3.F. UYSAL, E. G. KOSEBENT, H. S. TORU & S. OZTURK, Decreased expression of TERT and telomeric proteins as human ovaries age may cause telomere shortening, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2020, 1058- 0468.

4.F. T. CELİKKAN, C. MUNGAN, M. SUCU, F. UYSAL, S. K. HAYME, S. HAYME, N. KUSCU, S. OZKAVUKCU, C. CELİK-OZENCİ & A. CAN, PFA is superior to glyoxal in preserving oocyte, embryo, and stem cell proteins evidenced by super-resolution microscopical surveys of epitopes, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2020, 1058-0468, 37, 2, 369-384.

5.E. G. KOSEBENT, F. UYSAL & S. OZTURK, The altered expression of telomerase components and telomere-linked proteins may associate with ovarian aging in mouse, EXPERIMENTAL GERONTOLOGY, 2020, 0531-5565, 138.

6.F. UYSAL & S. OZTURK, The loss of global DNA methylation due to decreased DNMT expression in the postnatal mouse ovaries may associate with infertility emerging during ovarian aging, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2020, 0948-6143.

7.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. OZTURK, Decreased expression of DNA methyltransferases in the testes of patients with non-obstructive azoospermia leads to changes in global DNA methylation levels, REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 2019, 1031-3613, 31, 8, 1386-1394.

8.F. UYSAL & S. OZTURK, Embryonic poly(A)-binding protein is differently expressed and interacts with the messenger RNAs in the mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2019, 0730-2312, 120, 3, 4694-4709.

9.M. BULBUL, O. SİNEN, V. N. IZGUT-UYSAL, G. AKKOYUNLU, S. OZTURK & F. UYSAL, Peripheral apelin mediates stress-induced alterations in gastrointestinal motor functions depending on the nutritional status, CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 2019, 1440-1681, 46, 1, 29-39.

10.F. TEPEKOY, F. UYSAL, N. ACAR, I. USTUNEL & G. AKKOYUNLU, The effect of GnRH antagonist cetrorelix on Wnt signaling members in pubertal and adult mouse ovaries, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2019, 0948-6143.

11.S. ÖZTÜRK & F. UYSAL, Potential roles of the poly(A)-binding proteins in translational regulation during spermatogenesis, JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 2018, 0916-8818, 64(4), 289-296, 8.

12.F. UYSAL, S. OZTURK & G. AKKOYUNLU, Superovulation alters DNA methyltransferase protein expression in mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2018, 1058-0468, 35, 3, 503-513.

13.E. G. KÖŞEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Telomere length and telomerase activity during folliculogenesis in mammals, JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 2018, 0916-8818, 64(6), 477-784, 8.

14.F. UYSAL & S. OZTURK, DNA Methyltransferases in Mammalian Oocytes, OOCYTES: MATERNAL INFORMATION AND FUNCTIONS, 2017, 0080-1844, 63, 211-222.

15.F. UYSAL, S. OZTURK & G. AKKOYUNLU, DNMT1, DNMT3A and DNMT3B proteins are differently expressed in mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY, 2017, 1567-2379, 48, 5-6, 417-426.

16.E. HİDİSOGLU, D. K. GOK, H. ER, D. AKPİNAR, F. UYSAL, G. AKKOYUNLU, S. OZEN, A. AGAR & P. YARGİCOGLU, 2100-MHz electromagnetic fields have different effects on visual evoked potentials and oxidant/antioxidant status depending on exposure duration, BRAIN RESEARCH, 2016, 0006-8993, 1635, 1-11.

17.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, DNA methyltransferases exhibit dynamic expression during spermatogenesis, REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, 2016, 1472-6483, 33 (6), 690-702, 13.

18.S. ÖZTÜRK & F. UYSAL, Poly(A)-binding proteins are required for translational regulation in vertebrate oocytes and early embryos, REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 2016, 1031-3613, 29 (10), 1890-1901, 12.

19.S. OZTURK, B. SOZEN, F. UYSAL, I. C. BASSORGUN, M. F. USTA, G. AKKOYUNLU & N. DEMİR, The poly(A)-binding protein genes, EPAB, PABPC1, and PABPC3 are differentially expressed in infertile men with non-obstructive azoospermia, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2016, 1058-0468, 33, 3, 335-348.

20.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Dynamic expression of DNA methyltransferases (DNMTs) in oocytes and early embryos, BIOCHIMIE, 2015, 0300-9084, 116, 103-13, 39.

21.G. AKKOYUNLU, F. TEPEKOY, A. BEBİS & F. UYSAL, Bilateral total ovarian hypoplasia in a Holstein Friesian heifer, ACTA HISTOCHEMICA, 2014, 0065-1281, 116, 8, 1519-1521.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.F. UYSAL, G. ŞÜKÜR & Ö. ÇINAR, HIGH-FAT DIET INDUCED OBESITY ALTERS Dnmt1 AND Dnmt3a LEVELS AND GLOBAL DNA METHYLATION IN MOUSE OVARY AND TESTES, Sözlü Sunum, ASRM, 17 Ekim 2021, 20 Ekim 2021.

2.F. UYSAL, Ö. ÇINAR & A. CAN, KNOCKDOWN OF Dnmt1 AND Dnmt3a ENZYMES DISRUPTS PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT BY AFFECTING GLOBAL DNA METHYLATION, Poster Sunumu, ASRM, 17 Ekim 2021, 20 Ekim 2021.

3. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Producing a Polyclonal Antibody Specific to Embryonic Poly(A)-binding Protein (EPAB) and characterizing EPAB protein expression in mouse somatic tissues, oocytes and early embryos, Poster Sunumu, ESHRE, 02 Temmuz 2017, 05 Temmuz 2017.

4. F. TEPEKÖY, F. UYSAL & G. AKKOYUNLU, Identification of Wnt signaling pathway components in bovine cumulus-oocyte complexes, Tam Metin Bildiri, The EMBO Workshop, 12 Haziran 2013, 15 Haziran 2013.

5. G. AKKOYUNLU, F. TEPEKÖY, F. UYSAL, Localization of WNT glycoproteins are varied through gonadotrophin dependence of postnatal mouse ovaries, Tam Metin Bildiri, The EMBO Workshop, 12 Haziran 2013, 15 Haziran 2013.

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

1. F. UYSAL & S. OZTURK, DNA Methyltransferases in Mammalian Oocytes, OOCYTES: MATERNAL INFORMATION AND FUNCTIONS. 2017.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, DNMT3L GENININ POSTNATAL FARE OVARYUM DOKULARINDAKI EKSPRESYONUNUN BELIRLENMESI, Poster Sunumu, TSRM 2018- Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

2. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, OVARYAN YASLANMA SÜRECINDE DNA METILASYONU VE DNMT GENLERININ EKSPRESYONU DEGISIM GÖSTERIR, Sözlü Sunum, TSRM
2018 - Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

3. E. G. KÖSEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, POSTNATAL FARE OVARYUM DOKULARINDA TELOMERAZ, TRF1, TRF2, POT1 GENLERININ EKSPRESYON SEVIYELERININ BELIRLENMESI, Sözlü Sunum, TSRM 2018 - Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

4. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Embriyonik poli(A)-baglanma proteini (EPAB), fare oosit ve erken dönem embriyolarda farkl düzeylerde eksprese edilir ve belirli mRNAlar ile iliski kurar, Sözlü Sunum, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

5. F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Non-obstrüktif azospermi tanl hasta testis dokularnda DNA metiltransferaz protein ekspresyonu ve global DNA metilasyon düzeyinin belirlenmesi, Poster Sunumu, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

6. E. G. KÖSEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Postnatal fare ovaryum dokularnda telomeraz, Trf1 ve Trf2 genlerinin mRNA ve protein ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, Sözlü Sunum, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi,10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

7. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Embriyonik Poli(A)-Baglanma Proteinine Özgü Poliklonal Antikor Üretimi, Sözlü Sunum, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

8. F. UYSAL, S. ÖZTÜRK & G. AKKOYUNLU, Fare oosit ve preimplantasyon dönem embriyolarda DNMT1, DNMT3A ve DNMT3B proteinlerinin göreli ekspresyon düzeyleri ile hücre içi yerlesimlerinin belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

9. F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Non-obstrüktif Azospermi Tanılı Erkek Hastalarda DNMT3A ve DNMT3B Proteinlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

10. S. ÇELIK, F. UYSAL, F. TOPAL ÇELIKKAN, I. S. ÖZKAVUKCU, G. AKKOYUNLU & Ç. ÇELIK ÖZENCI, Yavas dondurma teknigi sçan ovaryumlarnda DNA metiltransferaz proteinlerinin ekspresyonlarn degistirir, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

11. F. UYSAL, S. ÖZTÜRK & G. AKKOYUNLU, Süperovulasyon, Fare Oosit ve Erken Dönem Embriyolardaki DNA Metiltransferaz (DNMT) Proteinlerinin Ekspresyonlarn Degistirir, Poster Sunumu, V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dernegi Kongresi, 28 Ekim 2015, 31 Ekim 2015.

12. F. UYSAL, B. SÖZEN, S. ÖZTÜRK, C. I. BASSORGUN, M. F. USTA, G. AKKOYUNLU & N. DEMIR, Infertil erkek testis dokularnda PABPC1 ve PABPC3 proteinlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, Sözlü Sunum, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.

13. S. ÖZTÜRK, B. SÖZEN, F. UYSAL, C. I. BASSORGUN, M. F. USTA & N. DEMIR, Infertil erkek testis dokularnda ePABP, PABPC1 ve PABPC3 genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.

14. F. TEPEKÖY, F. UYSAL & G. AKKOYUNLU, DOGUM SONRASI DÖNEMIN FARKLI EVRELERINDEKI FARE OVARYUMLARINDA WNT GLIKOPROTEINLERININ YERLESIMLERI , Poster Sunumu, 21. ULUSAL ELEKTRON MIKROSKOPI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI) , 28 Mayıs 2013, 31 Mayıs 2013.

15. G. AKKOYUNLU, S. OZER, F. TEPEKÖY & F. UYSAL, HIPOKSI MODELI UYGULANAN SIÇANLARDA CONNEXIN 43 ve ZONA PELLUCIDA 1’İN OVARYUMDAKI LOKALIZASYONU, Poster Sunumu, 21. ULUSAL ELEKTRON MIKROSKOPI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI) , 28 Mayıs 2013, 31 Mayıs 2013.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2004 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Klinisyen Hemşire (Pediatri) 2008-2014
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Okulu - Araştırma Görevlisi 2014-2016
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Klinisyen Hemşire (Obstetri ve Jinekoloji) 2016-2020
* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eğitim Hemşireliği (Eğitim Departmanı) 2020

Araştırma Alanları

Obstetri ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı
Doğum /Doğum Ağrısı
Emzirme
Gebe Okulu
Hemşirelik Eğitimi
Ebelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

~~~Embedded Participants in Simulation-Based Disaster Education: Experiences of Nursing Students
Clinical Simulation in Nursing 47, 9-15, 2020

~~~The opinions and thoughts of the women who had undergone hysterosalpingography for the first time: a qualitative study
International Journal of Caring Sciences 13 (1), 683-691, 2020

~~~Eight-step concept analysis: Spirituality in nursing
International Journal for Human Caring 22 (2), 34-42, 2018

~~~The opinions and thoughts of women who underwent hysterosalpingography for the first time: Letter to the editor
Journal of the Turkish German Gynecological Association 19 (3), 169, 2018

°°°Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2), 125-130, 2020

°°°ŞARBON: GEBELİK, POSTPARTUM DÖNEM VE LAKTASYONDA AŞILAMA VE TEDAVİ İLKELERİ
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

°°°Doğum Yapan Kadınların Obstrüktif Defekasyon Sendromu ve Konstipasyon Açısından Değerlendirilmesi
Cukurova Medical Journal 45 (3), 1-1

°°°Perinatal Kayıp Yaşayan Kadına Yönelik Roy Uyum Modeline Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakım Planı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 35 (2), 37-92, 2019

°°°Hemşirelikte Enformasyon: Kavram Analizi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 36 (2), 109-116

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gülşen KAYNAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gülşen KAYNAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Günay ÖMER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Günay ÖMER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,


TES Termoelektrik Ltd. Şirketi

Araştırma Alanları

Nanoteknoloji, Yoğun Maddenin Termoelektrik ve Termal Özellikleri, Yarı iletken Malzeme ve Aygıtlar, Termoelektrik Sistemler, Medikal fizik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

G. Omer, A. H .Yavuz, R. Ahiska, Kagan Ekrem Calisal Smart thermoelectric waste heat generator: Design, simulation and cost analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments 37 (2020) 100623

S.Dislitas, G. Omer , R. Ahıska, Microcontroller-based test system for determining the P-N type and Seebeck coefficient of the thermoelectric semiconductors,ELSEVIER,Measurement,2019,139,361-369

S.Dislitas, H. Yılmaz,G. Ömer , R. Ahıska, Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergesi 25(2), 151-156, 2019

Omer G , H .Yavuz, R. Ahıska ,Heat Pipes Thermoelectrıc Solar Collectors For Energy Applıcatıons, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1, 1-4

R. AHISKA, L.I. NYKYRUY, G. OMER, G.D. MATEIK, THE THERMOELECTRIC SOLAR PANELS Journal Of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Http://Jpnu.Pu.If.Ua Vol. 3, No. 1 (2016), 9-14

Frek D, Ahıska R, Nukuri L, Omer G, (2013). Synthesis and Analyses of Thermoelectric Lead Telluride . Journal of Materials Science and Engineering B 3(1) (2013) 32-39.

Kandemir B. S, Omer G. Variational calculations on the energy levels of graphene quantum antidots. Eur. Phys.J. B ,86;299-305, 2013.

R. Ahiska, S. Dislitas, G. Omer. A New Method And Computer-Controlled System For Measuring The Time Constant Of Real Thermoelectric Modules, Energy Conversion And Management, 53 (2012) 314 – 321

R. Ahiska, G. Ahiska, K. Ahiska Analysis of a New Method for Measurement of Parameters of Real Thermoelectric Module Employed in Medical Cooler for Renal Hypothermia, Instrumentation Science and Technology, 37: 102–123, 2009