(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Ebelik Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu 2008 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi (Y.B.Ü) 2008-2009

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp AD 2009-2015

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 2016-2019

Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi 2019-2019

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım 2020-2020

Araştırma Alanları

Pediatri, Genetik, Genomik, İnovasyon, Afet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bayrak E ve Kitis Y. (2018). The Main Reasons for Emergency Department Visits In Cancer Patients. The Medical Bulletin of Haseki, 56 (1), 6-13. DOI:10.4274/haseki.83997.

Bayrak-Aykan E, Eren-Fidancı B, Yıldız D. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Ahlaki Olgunluk Ve Etik Duyarlılığın Değerlendirilmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi 1(2), 84-91.

Eren Fidanci B, Bayrak Aykan E, Yildiz D. (2019). Çocuğuma Ne Olacak: Kardiyak Kateterizasyona Nitel Yaklaşım, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı 3 Ek Sayı 1

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B. (2021). Pediatri Hemşireliğinde Genetik/Genomik. TJFMPC, 15(4): 895-905.

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B, Yıldız D. (2021). Assessment of nurses’ preparedness for disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction,
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102721

Hemşirelik ve İnovasyon, Bölüm adı: (Hemşirelerde İnovatif Ruhu Uyandırma) (2018).,Eren Fidancı Berna,Yıldız Dilek, Bayrak Aykan Emine, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: SEVİL ÜMRAN, DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-81042-4-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4666496).

Sağlıkta Kişilerarası İletişim, Bölüm adı: (Çocuk Hasta ve Ebeveyni İle İletişim) (2022). Bayrak Aykan Emine, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. Yayınları, Editör: Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7564-38-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 49889).

Hasta Eğitimi, Bölüm adı: (Hasta Eğitiminde Öğrenme Teorileri) (2022). Bayrak Aykan Emine, Vize Basın Yayınları, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Bediye ÖZTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Nursemin ÜNAL, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7103-78-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 40910).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ

Gazianteo Üniversitesi 2002 Marmara Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medipol Üniversitesi

Araştırma Alanları

Ebelik, Doğum, Kadın sağlığı, Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Holistik sağlık yaklaşımları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Çelebi E.Z., Okumuş F. (2021) Comparison of mother-ınfant relationship in turkish
primiparous women in accordance with vajinal birth and cesarean section. Bezmialem Science
2021;9(1):53-60

-Öncü-Çelik H., Okumuş F. (2019) The effect of acupressure at the Sanyinjiao point on the
labor pain relief and duration of labor in Turkish nulliparous women. J. Exp. Clin. Med., 2019;
36(3): 73-80

-Şirin-Gül F, Okumuş F. (2018) Maternal and Perinatal Outcome of Primiparous Teenagers
in Southeast of Turkey. COES&RJ-JHM. 1 (1):1-10

- Okumus F. Oymakcıer-Evgin K. (2018) Opinions of Turkish maternity care providers in
different provinces on women’s preferences for mode of delivery. Cukurova Med J.
2018;43(4):967-974 DOI: 10.17826/cumj.337687

- Okumus F. Sahin N. (2017) Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey:
Comparison of two resident populations. North Clin Istanb. DOI: 10.14744/nci.2017.46693

- Okumus F. (2017) Birth experiences of primiparous Turkish women: public and private
hospitals. Journal of Asian Midwives (JAM); 4(1): 35-40

- Okumuş F. (2016) Ebeler liderliğinde doğum bakım modeli: Hollanda örneği. Uluslararası
hakemli kadın hastalıkları ve anne çocuk sağlığı dergisi, JACSD (7): 120-141 Doi:
10.17367/JACSD.2016721958 [Midwifery-Led Models of Care for Childbearıng Women: The
Netherlands as an Example. International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and
Maternal Child Health]

- Okumus F, Demirci N. (2016) Vaginal douching cessation in rural Turkish women with
vaginitis. International Journal of Caring Sciences. 9 (1): 236-248

- Okumus F, Sohbet R. (2013). Antenatal care before caesarean section in rural Turkey.
British Journal of Midwifery. 21 (1): 32-39


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2004 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2014-2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Klinisyen Hemşire (Pediatri) 2008-2014
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Okulu - Araştırma Görevlisi 2014-2016
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Klinisyen Hemşire (Obstetri ve Jinekoloji) 2016-2020
* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eğitim Hemşireliği (Eğitim Departmanı) 2020

Araştırma Alanları

Obstetri ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı
Doğum /Doğum Ağrısı
Emzirme
Gebe Okulu
Hemşirelik Eğitimi
Ebelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

~~~Embedded Participants in Simulation-Based Disaster Education: Experiences of Nursing Students
Clinical Simulation in Nursing 47, 9-15, 2020

~~~The opinions and thoughts of the women who had undergone hysterosalpingography for the first time: a qualitative study
International Journal of Caring Sciences 13 (1), 683-691, 2020

~~~Eight-step concept analysis: Spirituality in nursing
International Journal for Human Caring 22 (2), 34-42, 2018

~~~The opinions and thoughts of women who underwent hysterosalpingography for the first time: Letter to the editor
Journal of the Turkish German Gynecological Association 19 (3), 169, 2018

°°°Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2), 125-130, 2020

°°°ŞARBON: GEBELİK, POSTPARTUM DÖNEM VE LAKTASYONDA AŞILAMA VE TEDAVİ İLKELERİ
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

°°°Doğum Yapan Kadınların Obstrüktif Defekasyon Sendromu ve Konstipasyon Açısından Değerlendirilmesi
Cukurova Medical Journal 45 (3), 1-1

°°°Perinatal Kayıp Yaşayan Kadına Yönelik Roy Uyum Modeline Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakım Planı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 35 (2), 37-92, 2019

°°°Hemşirelikte Enformasyon: Kavram Analizi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 36 (2), 109-116

Adı SoyadıÖğr.Gör. Birsen ARIKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Birsen ARIKAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Havva ÖZDEMİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Havva ÖZDEMİR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayşe GÜREL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayşe GÜREL

Gazi Üniversitesi 1987 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Bölümü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Araştırma Alanları

Astım, Ankaferd Bloodstoper, CAPE

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Gürel A. Timlioğlu Ö. Effects of 5-lipoxygenase inhibitors on guinea pig trachea in ovalbumin-induced experimental asthma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2012;32(5):1235-40

2. Ozlem S. Balcık, Mustafa Koroglu, Handan Cıpıl, Osman Kaftan, Senem Maral, Ayse Gurel, Hakan Goker, Ibrahim C. Haznedaroglu, Ali Kosar A Placebo-Controlled, Randomized, Double-Blinded, Cross-Over Phase-I Clinical Study Indicating the Safety of Topical Ankaferd Hemostat in Healthy Volunteers International Journal of Hematology and Oncology Number: 4 Volume: 22 Year: 2012

3. G. Ozturk, Z. Gınıs, S. Akyol, G. Erden, A. Gurel, O. Akyol The anticancer mechanism of caffeic acid phenethyl ester (CAPE): Review of melanomas, lung and prostate cancers. Eur Rev Med Pharmacol. 2012; 16: 2064-2068

4. Sumeyya Akyol, Veli Ugurcu, Mehmet Balci, Ayse Gurel, Gonul Erden, Ozlem Cakmak, Omer Akyol. Caffeic acid phenethyl ester: its protective role against certain major eye diseases. 2014/11/1. Journal of ocular pharmacology and therapeutics V:30, 9, 700-708

5. Gürel A, Dane S, Yiğitoğlu R. Effects of two potassium channel blockers (Glibenclamide and 4-Aminopyridine) on interaction between an alpha-2 adrenergic agonist (medetomidine) and morphine analgesia. Neurology, Psychiatry and Brain Research (2009/10) 16:107-12

6. Rukiye Hasgul, Sema Uysal, Hacer Haltas, Sumeyye Akyol, Yasemin Yuksel, Ayse Gurel, Ferah Armutcu Protective effects of Ankaferd blood stopper on aspirin-induced oxidative mucosal damage in a rat model of gastric injury. 2014/11, Toxicology and industrial health. V: 30-10, 888-895

7. Sultan Ciftci-Yilmaz, Sultan Yilmaz, Ayse Gurel, Fikret Emre Ocal, Alican Keles, Ahmet Emre Barut, Bulent Isik, Reidar Grenman, Esra Gunduz.Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) inhibits growth of head and neck squamous cancer stem cells .2015/8/1, Clinical and Investigative Medicine (Online) V:38-4, E206

8. Gürel A. Sipahi E. Astma Tedavisinde Yeni Arayışlar: Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Potasyum Kanal Aktivatörleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1998; 1. 15-17

9. Gürel A, Timlioğlu Ö. Prostaglandinler ve Uyku. Klinik Bilimler ve Doktor 1997; 3: 815-818

10. Gürel A, Timlioğlu Ö. Alfa-2 Adrenerjik Agonistlerin Ağrı kontrolündeki Yeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16: 360-363


Kitapları ve Ders Kitapları:

1. İlaca Dair, TUBİTAK Populer Bilim Yayınları Birinci baskı Ekim 2014, İkinci baskı Ekim 2019

2. Hemşirelik Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Programları için Farmakoloji, Güneş Tıp Yayınevi İkinci baskı Ocak 2015


3. Farmakoloji TUSMER Yayınları Eylül 2017Kitap Bölümü

Odyolojide Temel kavramlar ve Yaklaşımlar, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, Ekim 2015 İstanbul
Bölüm: Odyologlar İçin Farmakoloji Bölüm 11 Sh: 121- 135
Editör(ler): Hayriye Karabulut, Mehmet Gündüz,Kişisel Web sitesi

http://ayseincesugurel.com/Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Fatma UYSAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Fatma UYSAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Üreme sistemi, Epigenetik, DNA metilasyonu, infertilite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

1.F. UYSAL, S. KAHVECİ, G. SUKUR & O. CİNAR, Embryo culture media differentially alter DNA methylating enzymes and global DNA methylation in embryos and oocytes, JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY, 2021, 1567-2379.

2.F. UYSAL, O. CİNAR & A. CAN, Knockdown of Dnmt1 and Dnmt3a gene expression disrupts preimplantation embryo development through global DNA methylation, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2021, 1058-0468.

3.F. UYSAL, E. G. KOSEBENT, H. S. TORU & S. OZTURK, Decreased expression of TERT and telomeric proteins as human ovaries age may cause telomere shortening, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2020, 1058- 0468.

4.F. T. CELİKKAN, C. MUNGAN, M. SUCU, F. UYSAL, S. K. HAYME, S. HAYME, N. KUSCU, S. OZKAVUKCU, C. CELİK-OZENCİ & A. CAN, PFA is superior to glyoxal in preserving oocyte, embryo, and stem cell proteins evidenced by super-resolution microscopical surveys of epitopes, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2020, 1058-0468, 37, 2, 369-384.

5.E. G. KOSEBENT, F. UYSAL & S. OZTURK, The altered expression of telomerase components and telomere-linked proteins may associate with ovarian aging in mouse, EXPERIMENTAL GERONTOLOGY, 2020, 0531-5565, 138.

6.F. UYSAL & S. OZTURK, The loss of global DNA methylation due to decreased DNMT expression in the postnatal mouse ovaries may associate with infertility emerging during ovarian aging, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2020, 0948-6143.

7.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. OZTURK, Decreased expression of DNA methyltransferases in the testes of patients with non-obstructive azoospermia leads to changes in global DNA methylation levels, REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 2019, 1031-3613, 31, 8, 1386-1394.

8.F. UYSAL & S. OZTURK, Embryonic poly(A)-binding protein is differently expressed and interacts with the messenger RNAs in the mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2019, 0730-2312, 120, 3, 4694-4709.

9.M. BULBUL, O. SİNEN, V. N. IZGUT-UYSAL, G. AKKOYUNLU, S. OZTURK & F. UYSAL, Peripheral apelin mediates stress-induced alterations in gastrointestinal motor functions depending on the nutritional status, CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 2019, 1440-1681, 46, 1, 29-39.

10.F. TEPEKOY, F. UYSAL, N. ACAR, I. USTUNEL & G. AKKOYUNLU, The effect of GnRH antagonist cetrorelix on Wnt signaling members in pubertal and adult mouse ovaries, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, 2019, 0948-6143.

11.S. ÖZTÜRK & F. UYSAL, Potential roles of the poly(A)-binding proteins in translational regulation during spermatogenesis, JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 2018, 0916-8818, 64(4), 289-296, 8.

12.F. UYSAL, S. OZTURK & G. AKKOYUNLU, Superovulation alters DNA methyltransferase protein expression in mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2018, 1058-0468, 35, 3, 503-513.

13.E. G. KÖŞEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Telomere length and telomerase activity during folliculogenesis in mammals, JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, 2018, 0916-8818, 64(6), 477-784, 8.

14.F. UYSAL & S. OZTURK, DNA Methyltransferases in Mammalian Oocytes, OOCYTES: MATERNAL INFORMATION AND FUNCTIONS, 2017, 0080-1844, 63, 211-222.

15.F. UYSAL, S. OZTURK & G. AKKOYUNLU, DNMT1, DNMT3A and DNMT3B proteins are differently expressed in mouse oocytes and early embryos, JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY, 2017, 1567-2379, 48, 5-6, 417-426.

16.E. HİDİSOGLU, D. K. GOK, H. ER, D. AKPİNAR, F. UYSAL, G. AKKOYUNLU, S. OZEN, A. AGAR & P. YARGİCOGLU, 2100-MHz electromagnetic fields have different effects on visual evoked potentials and oxidant/antioxidant status depending on exposure duration, BRAIN RESEARCH, 2016, 0006-8993, 1635, 1-11.

17.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, DNA methyltransferases exhibit dynamic expression during spermatogenesis, REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, 2016, 1472-6483, 33 (6), 690-702, 13.

18.S. ÖZTÜRK & F. UYSAL, Poly(A)-binding proteins are required for translational regulation in vertebrate oocytes and early embryos, REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 2016, 1031-3613, 29 (10), 1890-1901, 12.

19.S. OZTURK, B. SOZEN, F. UYSAL, I. C. BASSORGUN, M. F. USTA, G. AKKOYUNLU & N. DEMİR, The poly(A)-binding protein genes, EPAB, PABPC1, and PABPC3 are differentially expressed in infertile men with non-obstructive azoospermia, JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, 2016, 1058-0468, 33, 3, 335-348.

20.F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Dynamic expression of DNA methyltransferases (DNMTs) in oocytes and early embryos, BIOCHIMIE, 2015, 0300-9084, 116, 103-13, 39.

21.G. AKKOYUNLU, F. TEPEKOY, A. BEBİS & F. UYSAL, Bilateral total ovarian hypoplasia in a Holstein Friesian heifer, ACTA HISTOCHEMICA, 2014, 0065-1281, 116, 8, 1519-1521.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.F. UYSAL, G. ŞÜKÜR & Ö. ÇINAR, HIGH-FAT DIET INDUCED OBESITY ALTERS Dnmt1 AND Dnmt3a LEVELS AND GLOBAL DNA METHYLATION IN MOUSE OVARY AND TESTES, Sözlü Sunum, ASRM, 17 Ekim 2021, 20 Ekim 2021.

2.F. UYSAL, Ö. ÇINAR & A. CAN, KNOCKDOWN OF Dnmt1 AND Dnmt3a ENZYMES DISRUPTS PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT BY AFFECTING GLOBAL DNA METHYLATION, Poster Sunumu, ASRM, 17 Ekim 2021, 20 Ekim 2021.

3. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Producing a Polyclonal Antibody Specific to Embryonic Poly(A)-binding Protein (EPAB) and characterizing EPAB protein expression in mouse somatic tissues, oocytes and early embryos, Poster Sunumu, ESHRE, 02 Temmuz 2017, 05 Temmuz 2017.

4. F. TEPEKÖY, F. UYSAL & G. AKKOYUNLU, Identification of Wnt signaling pathway components in bovine cumulus-oocyte complexes, Tam Metin Bildiri, The EMBO Workshop, 12 Haziran 2013, 15 Haziran 2013.

5. G. AKKOYUNLU, F. TEPEKÖY, F. UYSAL, Localization of WNT glycoproteins are varied through gonadotrophin dependence of postnatal mouse ovaries, Tam Metin Bildiri, The EMBO Workshop, 12 Haziran 2013, 15 Haziran 2013.

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

1. F. UYSAL & S. OZTURK, DNA Methyltransferases in Mammalian Oocytes, OOCYTES: MATERNAL INFORMATION AND FUNCTIONS. 2017.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, DNMT3L GENININ POSTNATAL FARE OVARYUM DOKULARINDAKI EKSPRESYONUNUN BELIRLENMESI, Poster Sunumu, TSRM 2018- Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

2. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, OVARYAN YASLANMA SÜRECINDE DNA METILASYONU VE DNMT GENLERININ EKSPRESYONU DEGISIM GÖSTERIR, Sözlü Sunum, TSRM
2018 - Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

3. E. G. KÖSEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, POSTNATAL FARE OVARYUM DOKULARINDA TELOMERAZ, TRF1, TRF2, POT1 GENLERININ EKSPRESYON SEVIYELERININ BELIRLENMESI, Sözlü Sunum, TSRM 2018 - Ulusal Üreme Saglıgı ve Infertilite Kongresi, 08 Kasım 2018, 11 Kasım 2018.

4. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Embriyonik poli(A)-baglanma proteini (EPAB), fare oosit ve erken dönem embriyolarda farkl düzeylerde eksprese edilir ve belirli mRNAlar ile iliski kurar, Sözlü Sunum, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

5. F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Non-obstrüktif azospermi tanl hasta testis dokularnda DNA metiltransferaz protein ekspresyonu ve global DNA metilasyon düzeyinin belirlenmesi, Poster Sunumu, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

6. E. G. KÖSEBENT, F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Postnatal fare ovaryum dokularnda telomeraz, Trf1 ve Trf2 genlerinin mRNA ve protein ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, Sözlü Sunum, 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi,10 Mayıs 2018, 13 Mayıs 2018.

7. F. UYSAL & S. ÖZTÜRK, Embriyonik Poli(A)-Baglanma Proteinine Özgü Poliklonal Antikor Üretimi, Sözlü Sunum, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

8. F. UYSAL, S. ÖZTÜRK & G. AKKOYUNLU, Fare oosit ve preimplantasyon dönem embriyolarda DNMT1, DNMT3A ve DNMT3B proteinlerinin göreli ekspresyon düzeyleri ile hücre içi yerlesimlerinin belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

9. F. UYSAL, G. AKKOYUNLU & S. ÖZTÜRK, Non-obstrüktif Azospermi Tanılı Erkek Hastalarda DNMT3A ve DNMT3B Proteinlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

10. S. ÇELIK, F. UYSAL, F. TOPAL ÇELIKKAN, I. S. ÖZKAVUKCU, G. AKKOYUNLU & Ç. ÇELIK ÖZENCI, Yavas dondurma teknigi sçan ovaryumlarnda DNA metiltransferaz proteinlerinin ekspresyonlarn degistirir, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan 2016, 03 Mayıs 2016.

11. F. UYSAL, S. ÖZTÜRK & G. AKKOYUNLU, Süperovulasyon, Fare Oosit ve Erken Dönem Embriyolardaki DNA Metiltransferaz (DNMT) Proteinlerinin Ekspresyonlarn Degistirir, Poster Sunumu, V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dernegi Kongresi, 28 Ekim 2015, 31 Ekim 2015.

12. F. UYSAL, B. SÖZEN, S. ÖZTÜRK, C. I. BASSORGUN, M. F. USTA, G. AKKOYUNLU & N. DEMIR, Infertil erkek testis dokularnda PABPC1 ve PABPC3 proteinlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, Sözlü Sunum, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.

13. S. ÖZTÜRK, B. SÖZEN, F. UYSAL, C. I. BASSORGUN, M. F. USTA & N. DEMIR, Infertil erkek testis dokularnda ePABP, PABPC1 ve PABPC3 genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, Poster Sunumu, Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.

14. F. TEPEKÖY, F. UYSAL & G. AKKOYUNLU, DOGUM SONRASI DÖNEMIN FARKLI EVRELERINDEKI FARE OVARYUMLARINDA WNT GLIKOPROTEINLERININ YERLESIMLERI , Poster Sunumu, 21. ULUSAL ELEKTRON MIKROSKOPI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI) , 28 Mayıs 2013, 31 Mayıs 2013.

15. G. AKKOYUNLU, S. OZER, F. TEPEKÖY & F. UYSAL, HIPOKSI MODELI UYGULANAN SIÇANLARDA CONNEXIN 43 ve ZONA PELLUCIDA 1’İN OVARYUMDAKI LOKALIZASYONU, Poster Sunumu, 21. ULUSAL ELEKTRON MIKROSKOPI KONGRESI (ULUSLARARASI KATILIMLI) , 28 Mayıs 2013, 31 Mayıs 2013.