(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Ebelik Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu 2008 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi (Y.B.Ü) 2008-2009

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp AD 2009-2015

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 2016-2019

Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi 2019-2019

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım 2020-2020

Araştırma Alanları

Pediatri, Genetik, Genomik, İnovasyon, Afet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bayrak E ve Kitis Y. (2018). The Main Reasons for Emergency Department Visits In Cancer Patients. The Medical Bulletin of Haseki, 56 (1), 6-13. DOI:10.4274/haseki.83997.

Bayrak-Aykan E, Eren-Fidancı B, Yıldız D. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Ahlaki Olgunluk Ve Etik Duyarlılığın Değerlendirilmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi 1(2), 84-91.

Eren Fidanci B, Bayrak Aykan E, Yildiz D. (2019). Çocuğuma Ne Olacak: Kardiyak Kateterizasyona Nitel Yaklaşım, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı 3 Ek Sayı 1

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B. (2021). Pediatri Hemşireliğinde Genetik/Genomik. TJFMPC, 15(4): 895-905.

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B, Yıldız D. (2021). Assessment of nurses’ preparedness for disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction,
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102721

Hemşirelik ve İnovasyon, Bölüm adı: (Hemşirelerde İnovatif Ruhu Uyandırma) (2018).,Eren Fidancı Berna,Yıldız Dilek, Bayrak Aykan Emine, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: SEVİL ÜMRAN, DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-81042-4-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4666496).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2004 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2014-2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Klinisyen Hemşire (Pediatri) 2008-2014
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Okulu - Araştırma Görevlisi 2014-2016
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Klinisyen Hemşire (Obstetri ve Jinekoloji) 2016-2020
* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eğitim Hemşireliği (Eğitim Departmanı) 2020

Araştırma Alanları

Obstetri ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı
Doğum /Doğum Ağrısı
Emzirme
Gebe Okulu
Hemşirelik Eğitimi
Ebelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

~~~Embedded Participants in Simulation-Based Disaster Education: Experiences of Nursing Students
Clinical Simulation in Nursing 47, 9-15, 2020

~~~The opinions and thoughts of the women who had undergone hysterosalpingography for the first time: a qualitative study
International Journal of Caring Sciences 13 (1), 683-691, 2020

~~~Eight-step concept analysis: Spirituality in nursing
International Journal for Human Caring 22 (2), 34-42, 2018

~~~The opinions and thoughts of women who underwent hysterosalpingography for the first time: Letter to the editor
Journal of the Turkish German Gynecological Association 19 (3), 169, 2018

°°°Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2), 125-130, 2020

°°°ŞARBON: GEBELİK, POSTPARTUM DÖNEM VE LAKTASYONDA AŞILAMA VE TEDAVİ İLKELERİ
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

°°°Doğum Yapan Kadınların Obstrüktif Defekasyon Sendromu ve Konstipasyon Açısından Değerlendirilmesi
Cukurova Medical Journal 45 (3), 1-1

°°°Perinatal Kayıp Yaşayan Kadına Yönelik Roy Uyum Modeline Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakım Planı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 35 (2), 37-92, 2019

°°°Hemşirelikte Enformasyon: Kavram Analizi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 36 (2), 109-116

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ

Gazianteo Üniversitesi 2002 Marmara Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medipol Üniversitesi

Araştırma Alanları

Ebelik, Doğum, Kadın sağlığı, Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Holistik sağlık yaklaşımları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Çelebi E.Z., Okumuş F. (2021) Comparison of mother-ınfant relationship in turkish
primiparous women in accordance with vajinal birth and cesarean section. Bezmialem Science
2021;9(1):53-60

-Öncü-Çelik H., Okumuş F. (2019) The effect of acupressure at the Sanyinjiao point on the
labor pain relief and duration of labor in Turkish nulliparous women. J. Exp. Clin. Med., 2019;
36(3): 73-80

-Şirin-Gül F, Okumuş F. (2018) Maternal and Perinatal Outcome of Primiparous Teenagers
in Southeast of Turkey. COES&RJ-JHM. 1 (1):1-10

- Okumus F. Oymakcıer-Evgin K. (2018) Opinions of Turkish maternity care providers in
different provinces on women’s preferences for mode of delivery. Cukurova Med J.
2018;43(4):967-974 DOI: 10.17826/cumj.337687

- Okumus F. Sahin N. (2017) Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey:
Comparison of two resident populations. North Clin Istanb. DOI: 10.14744/nci.2017.46693

- Okumus F. (2017) Birth experiences of primiparous Turkish women: public and private
hospitals. Journal of Asian Midwives (JAM); 4(1): 35-40

- Okumuş F. (2016) Ebeler liderliğinde doğum bakım modeli: Hollanda örneği. Uluslararası
hakemli kadın hastalıkları ve anne çocuk sağlığı dergisi, JACSD (7): 120-141 Doi:
10.17367/JACSD.2016721958 [Midwifery-Led Models of Care for Childbearıng Women: The
Netherlands as an Example. International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and
Maternal Child Health]

- Okumus F, Demirci N. (2016) Vaginal douching cessation in rural Turkish women with
vaginitis. International Journal of Caring Sciences. 9 (1): 236-248

- Okumus F, Sohbet R. (2013). Antenatal care before caesarean section in rural Turkey.
British Journal of Midwifery. 21 (1): 32-39


Adı SoyadıÖğr.Gör. Birsen ARIKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Birsen ARIKAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bediye ÖZTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bediye ÖZTAŞ

GATA Hemşirelik Yüksekokulu 2002 Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GATA Hastanesi
GATA Hemşirelik Yüksekokulu
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi

Araştırma Alanları

perioperatif hemşirelik
ağrı yönetimi
inovasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Oztas B., Iyigun E. The effects of two different electrical stimulation methods on the pain intensity of the patients who had undergone abdominal surgery with a midline incision: Randomized controlled clinical trial. Contemporary Nurse, 2019;14:1-17 https://doi.org/10.1080/10376178.2019.1628650

Bediye Öztaş, Serpil Dursun, Muharrem Öztaş. Determination of Nursing Practices Related to Drain. CareTurk J Colorectal Dis 2020;30:128-133

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE, TAŞTAN SEVİNÇ, CAN MEHMET FATİH, ÖZTAŞ MUHARREM (2018). Determination of Cancer Risk Perceptions and Health Beliefs of First-Degree Relatives of Patients Who Were Operated with Colorectal Cancer Diagnosis. Turkish Journal of Colorectal Disease, 28(2), 80-87., Doi: 10.4274/tjcd.01069

ÖZTAŞ BEDİYE, BULUT HÜLYA (2016). Determination of nursing interventions given in the interventional radiology department. Gulhane Medical Journal, 58, 1, Doi: 10.5455/gulhane.223043

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE (2016). Determination of the attitudes to use the patients rights of patients undergone cardiovascular surgery. Gulhane Medical Journal, 58, 1, Doi: 10.5455/gulhane.174094

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE, CAN MEHMET FATİH, ÖZKARA MURAT, OKUDUR FATOŞ FULYA (2016). Genel Cerrahi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Kolorektal Kanser Taramasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 17-22.

ÖZTAŞ BEDİYE, BULUT HÜLYA (2016). Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32(3), 127-134. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

ÖZTAŞ BEDİYE, Tekin Yasemin Eda, KÖSE GÜLŞAH (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin Yeri. Türkiye Klinikleri, 2(1), 5-8. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

ÖZTAŞ, B , İyigün, E . (2019). Girişimsel radyoloji bölümünde lokal anestezi ile işlem yapılan hastaların ağrı ve anksiyete (endişe) durumlarının belirlenmesi. Ege Tıp Dergisi , 58 (4) , 344-350 . DOI: 10.19161/etd.661003

GEZGİNCİ Elif, ÖZTAŞ Bediye, KURT Gönül. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Örgütsel Yenilik Düzeylerinin İncelenmesi. JAREN 2020;6(3):448-54 doi:10.5222/jaren.2020.18863

UĞURLU Meltem, ÖZTAŞ Bediye, Gönül KURT. Üreme Çağındaki Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(4):666-675

Bediye ÖZTAŞ, Gönül KURT, Meltem UĞURLU. HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM ALGISI İLE BRİKOLAJ VE YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2021; 24(1): 81-92

Öztaş B, Kurt G, Gezginci E, Bağcivan G. Adaptation of Bricolage Scale to Turkish: Validity and Reliability Study. J Educ Res Nurs. 2021:18(1):18-23

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR

Ankara Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı,
KTO Karatay Üniversitesi

Araştırma Alanları

iç hastalıkları hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YURTSEVER SABİRE (2018). Care Burden And Quality of Life of Family Members Caring for Cancer Outpatients. International Journal of Caring Sciences, ( EBSCOhost,DOAJ) 3(11), 1516- 1525.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE,ÖZKALP BİROL (2019). Hemodiyaliz Hastalarının Öz Yeterlilik Durumu, Bakım Gereksinimi ve Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirebilme Düzeyleri. Hemşirelik Bilim Dergisi, (ulusal hakemli dergi) 2(1), 5-10.

TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ ESRA,ATAY DOYĞACI AYŞE GÜL,BEKTAŞ AKPINAR NİLAY (2019). Sol Ventrikül Destek Cihazı ve Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Olan Bir Hastada Neuman Sistemler Modeline Göre Hemşirelik Bakımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 56-64. Index Copernicus International (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5022788)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE, ÖZKALP BİROL (2020). The effect of classical Turkish and Western music on universitystudents’ exam stress level, blood pressure and pulse rate: arandomized controlled trial. Journal of Health Sciences and Medicine, (DOAJ,DOI) 3(3), 214-218., Doi: 10.32322/jhsm.681640 (Yayın No: 6268738

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Evde Hemodiyaliz Uygulaması Hasta ve Hasta Yakınlarının Bakış Açısı: Nitel Çalışma Konya Örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,(ulusal hakemli dergi) 1(1), 24-33.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Afetlerle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Afet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 28-40. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6268709)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,AŞKIN CERAN MERVE (2019). Kronik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-91. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5222094)

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-1. Bölüm Adı:Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Desteklenmesi, BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, Yayın Yeri:Efeakademi, 2020, Editör:Doç.Dr.Ayten Dinç, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:385