(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Ebelik Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu 2008 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi (Y.B.Ü) 2008-2009

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp AD 2009-2015

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 2016-2019

Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi 2019-2019

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım 2020-2020

Araştırma Alanları

Pediatri, Genetik, Genomik, İnovasyon, Afet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bayrak E ve Kitis Y. (2018). The Main Reasons for Emergency Department Visits In Cancer Patients. The Medical Bulletin of Haseki, 56 (1), 6-13. DOI:10.4274/haseki.83997.

Bayrak-Aykan E, Eren-Fidancı B, Yıldız D. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Ahlaki Olgunluk Ve Etik Duyarlılığın Değerlendirilmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi 1(2), 84-91.

Eren Fidanci B, Bayrak Aykan E, Yildiz D. (2019). Çocuğuma Ne Olacak: Kardiyak Kateterizasyona Nitel Yaklaşım, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı 3 Ek Sayı 1

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B. (2021). Pediatri Hemşireliğinde Genetik/Genomik. TJFMPC, 15(4): 895-905.

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B, Yıldız D. (2022). Assessment of nurses’ preparedness for disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction,
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102721

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B, Yıldız D. (2022). Evaluation of Entrepreneurship, Individual Innovation and Obstacles to Innovation in Nursing Students. International Journal of Caring Sciences, 15(3), 1792-1798.

Ilkaz, N., Acavut, G., Gençbaş, D., Ünal, N., ve Bayrak Aykan, E. (2023). Laparoskopik kolesistektomi sonrası gelişen enfeksiyonlar ile ilişkili faktörlerin ve hemşirelik tanılarının belirlenmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi, 5(1), 37-44. doi: 10.48071/sbuhemsirelik.1203090

Bayrak Aykan E, Acavut G, Aykan MB. (2023). Parents working as health professionals during the pandemic. J Pediatr Nurs. Oct 10:S0882-5963(23)00262-2. doi: 10.1016/j.pedn.2023.09.016. Epub ahead of print. PMID: 37827861.

Bayrak Aykan, E. and Eren Fidancı, B. (2023). Developing the scale of genetic/genomic awareness in pediatric nurses, Archives de pediatrie,
https://doi.org/10.1016/j.arcped.2023.09.012

Hemşirelik ve İnovasyon, Bölüm adı: (Hemşirelerde İnovatif Ruhu Uyandırma) (2018).,Eren Fidancı Berna,Yıldız Dilek, Bayrak Aykan Emine, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: SEVİL ÜMRAN, DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-81042-4-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4666496).

Sağlıkta Kişilerarası İletişim, Bölüm adı: (Çocuk Hasta ve Ebeveyni İle İletişim) (2022). Bayrak Aykan Emine, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. Yayınları, Editör: Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7564-38-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 49889).

Hasta Eğitimi, Bölüm adı: (Hasta Eğitiminde Öğrenme Teorileri) (2022). Bayrak Aykan Emine, Vize Basın Yayınları, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Bediye ÖZTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Nursemin ÜNAL, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7103-78-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 40910).

Sağlık Bakım Hizmetlerinde Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi, Bölüm adı: (Yenidoğan Hemşireliğinde Enfeksiyon Kontrolü) (2022). Bayrak Aykan Emine, Akademisyen Kitabevi, Editör: Hanefi Cem GÜL, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-839-930-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), DOI: 10.37609/akya.1331

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B. Kavramsal olarak oyun: Oyunun tanımı ve oyun teorileri. Yıldız D, Editör. Çocuk Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Terapötik Oyun. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.16-25.

Bayrak-Aykan E, Ünal N, Öztaş B, Bal D, Karaaslan Y. Prone Pozisyon Değişim Aparatı, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No:2021 019707, Standart Tescil, 2022.

Ünal N, Öztaş B, Bayrak-Aykan E, Bal D, Babacan B. Prone Pozisyon Yastığı. Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Başvuru Numarası:2021/019700, Standart Tescil, 2021.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Esra ÖZER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Esra ÖZER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ

Gazianteo Üniversitesi 2002 Marmara Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medipol Üniversitesi

Araştırma Alanları

Ebelik, Doğum, Kadın sağlığı, Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Holistik sağlık yaklaşımları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Çelebi E.Z., Okumuş F. (2021) Comparison of mother-ınfant relationship in turkish
primiparous women in accordance with vajinal birth and cesarean section. Bezmialem Science
2021;9(1):53-60

-Öncü-Çelik H., Okumuş F. (2019) The effect of acupressure at the Sanyinjiao point on the
labor pain relief and duration of labor in Turkish nulliparous women. J. Exp. Clin. Med., 2019;
36(3): 73-80

-Şirin-Gül F, Okumuş F. (2018) Maternal and Perinatal Outcome of Primiparous Teenagers
in Southeast of Turkey. COES&RJ-JHM. 1 (1):1-10

- Okumus F. Oymakcıer-Evgin K. (2018) Opinions of Turkish maternity care providers in
different provinces on women’s preferences for mode of delivery. Cukurova Med J.
2018;43(4):967-974 DOI: 10.17826/cumj.337687

- Okumus F. Sahin N. (2017) Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey:
Comparison of two resident populations. North Clin Istanb. DOI: 10.14744/nci.2017.46693

- Okumus F. (2017) Birth experiences of primiparous Turkish women: public and private
hospitals. Journal of Asian Midwives (JAM); 4(1): 35-40

- Okumuş F. (2016) Ebeler liderliğinde doğum bakım modeli: Hollanda örneği. Uluslararası
hakemli kadın hastalıkları ve anne çocuk sağlığı dergisi, JACSD (7): 120-141 Doi:
10.17367/JACSD.2016721958 [Midwifery-Led Models of Care for Childbearıng Women: The
Netherlands as an Example. International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and
Maternal Child Health]

- Okumus F, Demirci N. (2016) Vaginal douching cessation in rural Turkish women with
vaginitis. International Journal of Caring Sciences. 9 (1): 236-248

- Okumus F, Sohbet R. (2013). Antenatal care before caesarean section in rural Turkey.
British Journal of Midwifery. 21 (1): 32-39


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2004 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2014-2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Klinisyen Hemşire (Pediatri) 2008-2014
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Okulu - Araştırma Görevlisi 2014-2016
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Klinisyen Hemşire (Obstetri ve Jinekoloji) 2016-2020
* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eğitim Hemşireliği (Eğitim Departmanı) 2020

Araştırma Alanları

Obstetri ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı
Doğum /Doğum Ağrısı
Emzirme
Gebe Okulu
Hemşirelik Eğitimi
Ebelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

~~~Embedded Participants in Simulation-Based Disaster Education: Experiences of Nursing Students
Clinical Simulation in Nursing 47, 9-15, 2020

~~~The opinions and thoughts of the women who had undergone hysterosalpingography for the first time: a qualitative study
International Journal of Caring Sciences 13 (1), 683-691, 2020

~~~Eight-step concept analysis: Spirituality in nursing
International Journal for Human Caring 22 (2), 34-42, 2018

~~~The opinions and thoughts of women who underwent hysterosalpingography for the first time: Letter to the editor
Journal of the Turkish German Gynecological Association 19 (3), 169, 2018

°°°Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2), 125-130, 2020

°°°ŞARBON: GEBELİK, POSTPARTUM DÖNEM VE LAKTASYONDA AŞILAMA VE TEDAVİ İLKELERİ
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

°°°Doğum Yapan Kadınların Obstrüktif Defekasyon Sendromu ve Konstipasyon Açısından Değerlendirilmesi
Cukurova Medical Journal 45 (3), 1-1

°°°Perinatal Kayıp Yaşayan Kadına Yönelik Roy Uyum Modeline Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakım Planı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 35 (2), 37-92, 2019

°°°Hemşirelikte Enformasyon: Kavram Analizi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 36 (2), 109-116

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilgün DOĞU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilgün DOĞU

Hacettepe Üniversitesi 2006 Hacettepe Üniversitesi/İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Araştırma Alanları

İç Hastalıkları Hemşireliği
Onkoloji Hemşireliği
Hemşirelik Eğitimi
Hasta Güvenliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası Yayınlar:
Özdemir L, Aşiret GD, Bayrak B, Devrez N, Akbayır A. Health-Related Adverse Events and Associated Factors in Recreational Divers With Different Certification Levels. Journal of Travel Medicine. 2013;20(5) : 289–295

Gül Ş, Aşiret GD, Bayrak Kahraman B, Devrez N, Büken NÖ. Etik Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Etik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013; 1: 23-31

Bayrak B, Aşiret GD, Devrez N. Özdemir L, Akdemir N. Dalış Sporu ve Dalışlarda Yaşanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü. H.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012: 73-81

Ulusal Yayınlar:
Terzioğlu F, Gençbaş D, Boztepe H, Doğu N, Akdeniz C, Yüceer B. Sezaryen Sonrası Kaygı ve Depresyon: Non-Farmakolojik Kanıt Temelli Uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022; 15(3): 395-401.

Terzioğlu F., Doğu N., Boztepe H., Gençbaş D., Akdeniz C., Özgündöndü B. Sezaryen Sonrası Eras Uygulamaları ve Kinezyo Bantlamanın Bağırsak Hareketlerine Etkisi. Sağlık ve Toplum, 2021; 31 (3) :17-24

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Yuceer B., Doğu N, Geriatrik Onkoloji Hastalarında COVID-19 Sosyal Bağlantı Paradoksu, Poster Bildiri, 20-22 Ekim 2021

Terzioglu, F., Doğu N, Boztepe H.,Gençbaş D., Akdeniz C., Yuceer B.The Effect of Evidence Based Nonpharmacological Practices on Pain Management, Bowel Functions and Wound Healing After Cesarean Section. ICN Congress 2021- Nursing Around the World. Sözel Sunum, 2-4 November 2021

Terzioglu, F., Doğu N, Boztepe H.,Gençbaş D., Akdeniz C., Yuceer B. The Effect of Kinesio Taping and ERAS Applications on Bowel Movements After Cesarean. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Sözel Sunum, 22 - 24 October, 2020, Webinar

Terzioglu, F., Yuceer B., Akdeniz C., Boztepe H., Gençbaş D., Doğu N. Nonpharmacological Evidence-Based Practices That Affect Wound Healing After Cesarean. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Sözel Sunum, 22 - 24 October, 2020, Webinar

Terzioglu, F., Gençbaş D., Boztepe H., Doğu N., Akdeniz C., Yuceer B. Evidence-Based Practices Regarding Anxiety and Depression After Cesarean Section. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Sözel Sunum, 22 - 24 October, 2020, Webinar

Terzioglu, F., Boztepe H., Gençbaş D., Doğu N., Yuceer B., Akdeniz C. Evidence-Based Practices in Post-Cesarean Pain Management, Nursing & Healthcare 2020. E-Poster Sunumu. 26 Eylül 2020, Webinar.

Devrez N. İşeri A. Bir Özel Hastanede İki Yıl İçinde Gerçekleşen Hasta Düşmelerinin Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi- Mayıs 2015

Devrez N. Kozbe F. Uzun N. Kayapınar F. Kalaycı M. Complications and Affecting Factors of Percutaneous Coronary Intervention: A Single Center Experience of 742 Cases. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C244. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.687

Gül Ş, Aşiret GD, Bayrak Kahraman B, Devrez N, Büken NÖ. Etik Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesi. 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi - ICNE 2012 04-06 Ekim, 2012, İzmir/TürkiyeAdı SoyadıDr.Öğr.Üye. Semra TUNCAY YILMAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Semra TUNCAY YILMAZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Aslınur TAŞKIN GÜZELYAZICI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Aslınur TAŞKIN GÜZELYAZICI

Başkent Üniversitesi(2015) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(2019) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021- 2024

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Hemşire (2015-2017)
Amerikan Hastanesi- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Hemşire (2017-2018)
Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi- Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi - Uzman Hemşire (2018-2019)
Ankara Şehir Hastanesi- Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi - Uzman Hemşire (2019-2021)
Ankara Şehir Hastanesi- Çocuk Yanık Yoğun Bakım Ünitesi - Uzman Hemşire (2021-2022)

Araştırma Alanları

Yenidoğan, Prematüre Bebek, Çocuk Kemik İliği Nakli, Çocuk İstismarı/İhmali, Çocuk Yanık, Yenidoğan Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar (Tez, Makale, Kitap Bölümü)

1. Güzelyazıcı Taşkın A., Ak B. (2019). Prematüre bebeklerde intravenöz işlemler sırasında kullanılan iki farklı yöntemin ağrıya kardiyorespiratuar parametrelere ve konfora etkisi - Yüksek Lisans Tezi.

2. Güzelyazıcı Taşkın A., Kızıler E. (2022). Çocuk ve Adölesanlarda İnternet Bağımlılığının Psikolojik Problemler Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 5. Ankara. Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 1. Baskı. s:49-56. ISBN: 978-625-7799-67-6

3. Güzelyazıcı Taşkın A., Kızıler E. (2023). Serebral Palsili Çocukların Bakımında Hemşirenin Rolü. Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 7. Ankara. Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 1.Baskı. s: 466-474. ISBN: 978-625-6925-20-5.

4. Güzelyazıcı Taşkın A., Kızıler E. (2023). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuk ve Hemşirelik Yaklaşımları. Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. İzmir. Duvar Yayınları, 1. Baskı. s:1-9. ISBN: 978-625-6585-14-0.

Poster ve Sözlü Bildiriler

1. Kırçı T., Taşkın Güzelyazıcı A., Kızıler E (2021). Covid 19 Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığı Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlere Bakış: Sistematik Derleme. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi " Poster Bildiri".

2. Güzelyazıcı Taşkın A., Kızıler E. (2022). Yüzde 25 sıcak su yanığı olan bebek hastaya yaklaşım: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi "Poster Bildiri".

3. Güzelyazıcı Taşkın A., Kızıler E. (2022). Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. 3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi “Sözlü Bildiri”

4. Güzelyazıcı Taşkın A., Bulut Ş. (2023). Hastane Enfeksiyonlarına İlişkin Ebelik Öğrencilerinin Stresi. 6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi (25-27 Eylül 2023) “Sözlü Bildiri”
Adı SoyadıÖğr.Gör. Birsen ARIKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Birsen ARIKAN

İnönü Üniversitesi 2009 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021/

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kadın doğum ve jinekoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Determination of the Factors Affecting the Support Levels of Women in the Postpartum Period, Sleep Quality, Perception of Their Babies