(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Ebelik Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emine BAYRAK AYKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu 2008 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi (Y.B.Ü) 2008-2009

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp AD 2009-2015

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 2016-2019

Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi 2019-2019

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım 2020-2020

Araştırma Alanları

Pediatri, Genetik, Genomik, İnovasyon, Afet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bayrak E ve Kitis Y. (2018). The Main Reasons for Emergency Department Visits In Cancer Patients. The Medical Bulletin of Haseki, 56 (1), 6-13. DOI:10.4274/haseki.83997.

Bayrak-Aykan E, Eren-Fidancı B, Yıldız D. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Ahlaki Olgunluk Ve Etik Duyarlılığın Değerlendirilmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi 1(2), 84-91.

Eren Fidanci B, Bayrak Aykan E, Yildiz D. (2019). Çocuğuma Ne Olacak: Kardiyak Kateterizasyona Nitel Yaklaşım, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı 3 Ek Sayı 1

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B. (2021). Pediatri Hemşireliğinde Genetik/Genomik. TJFMPC, 15(4): 895-905.

Bayrak Aykan E, Eren Fidancı B, Yıldız D. (2021). Assessment of nurses’ preparedness for disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction,
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102721

Hemşirelik ve İnovasyon, Bölüm adı: (Hemşirelerde İnovatif Ruhu Uyandırma) (2018).,Eren Fidancı Berna,Yıldız Dilek, Bayrak Aykan Emine, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: SEVİL ÜMRAN, DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-81042-4-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4666496).

Sağlıkta Kişilerarası İletişim, Bölüm adı: (Çocuk Hasta ve Ebeveyni İle İletişim) (2022). Bayrak Aykan Emine, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. Yayınları, Editör: Doç. Dr. Berna EREN FİDANCI, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7564-38-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 49889).

Hasta Eğitimi, Bölüm adı: (Hasta Eğitiminde Öğrenme Teorileri) (2022). Bayrak Aykan Emine, Vize Basın Yayınları, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Bediye ÖZTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Nursemin ÜNAL, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7103-78-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 40910).

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Filiz OKUMUŞ

Gazianteo Üniversitesi 2002 Marmara Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medipol Üniversitesi

Araştırma Alanları

Ebelik, Doğum, Kadın sağlığı, Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Holistik sağlık yaklaşımları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Çelebi E.Z., Okumuş F. (2021) Comparison of mother-ınfant relationship in turkish
primiparous women in accordance with vajinal birth and cesarean section. Bezmialem Science
2021;9(1):53-60

-Öncü-Çelik H., Okumuş F. (2019) The effect of acupressure at the Sanyinjiao point on the
labor pain relief and duration of labor in Turkish nulliparous women. J. Exp. Clin. Med., 2019;
36(3): 73-80

-Şirin-Gül F, Okumuş F. (2018) Maternal and Perinatal Outcome of Primiparous Teenagers
in Southeast of Turkey. COES&RJ-JHM. 1 (1):1-10

- Okumus F. Oymakcıer-Evgin K. (2018) Opinions of Turkish maternity care providers in
different provinces on women’s preferences for mode of delivery. Cukurova Med J.
2018;43(4):967-974 DOI: 10.17826/cumj.337687

- Okumus F. Sahin N. (2017) Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey:
Comparison of two resident populations. North Clin Istanb. DOI: 10.14744/nci.2017.46693

- Okumus F. (2017) Birth experiences of primiparous Turkish women: public and private
hospitals. Journal of Asian Midwives (JAM); 4(1): 35-40

- Okumuş F. (2016) Ebeler liderliğinde doğum bakım modeli: Hollanda örneği. Uluslararası
hakemli kadın hastalıkları ve anne çocuk sağlığı dergisi, JACSD (7): 120-141 Doi:
10.17367/JACSD.2016721958 [Midwifery-Led Models of Care for Childbearıng Women: The
Netherlands as an Example. International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and
Maternal Child Health]

- Okumus F, Demirci N. (2016) Vaginal douching cessation in rural Turkish women with
vaginitis. International Journal of Caring Sciences. 9 (1): 236-248

- Okumus F, Sohbet R. (2013). Antenatal care before caesarean section in rural Turkey.
British Journal of Midwifery. 21 (1): 32-39


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gamze ACAVUT

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2004 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2014-2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Klinisyen Hemşire (Pediatri) 2008-2014
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Okulu - Araştırma Görevlisi 2014-2016
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Klinisyen Hemşire (Obstetri ve Jinekoloji) 2016-2020
* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eğitim Hemşireliği (Eğitim Departmanı) 2020

Araştırma Alanları

Obstetri ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı
Doğum /Doğum Ağrısı
Emzirme
Gebe Okulu
Hemşirelik Eğitimi
Ebelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

~~~Embedded Participants in Simulation-Based Disaster Education: Experiences of Nursing Students
Clinical Simulation in Nursing 47, 9-15, 2020

~~~The opinions and thoughts of the women who had undergone hysterosalpingography for the first time: a qualitative study
International Journal of Caring Sciences 13 (1), 683-691, 2020

~~~Eight-step concept analysis: Spirituality in nursing
International Journal for Human Caring 22 (2), 34-42, 2018

~~~The opinions and thoughts of women who underwent hysterosalpingography for the first time: Letter to the editor
Journal of the Turkish German Gynecological Association 19 (3), 169, 2018

°°°Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2), 125-130, 2020

°°°ŞARBON: GEBELİK, POSTPARTUM DÖNEM VE LAKTASYONDA AŞILAMA VE TEDAVİ İLKELERİ
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

°°°Doğum Yapan Kadınların Obstrüktif Defekasyon Sendromu ve Konstipasyon Açısından Değerlendirilmesi
Cukurova Medical Journal 45 (3), 1-1

°°°Perinatal Kayıp Yaşayan Kadına Yönelik Roy Uyum Modeline Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakım Planı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 35 (2), 37-92, 2019

°°°Hemşirelikte Enformasyon: Kavram Analizi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 36 (2), 109-116

Adı SoyadıÖğr.Gör. Aslınur TAŞKIN GÜZELYAZICI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Aslınur TAŞKIN GÜZELYAZICI

Başkent Üniversitesi(2015) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(2019) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021- 2024

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Hemşire (2015-2017)
Amerikan Hastanesi- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Hemşire (2017-2018)
Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi- Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi - Uzman Hemşire (2018-2019)
Ankara Şehir Hastanesi- Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi - Uzman Hemşire (2019-2021)
Ankara Şehir Hastanesi- Çocuk Yanık Yoğun Bakım Ünitesi - Uzman Hemşire (2021-2022)

Araştırma Alanları

Yenidoğan, Prematüre Bebek, Çocuk Kemik İliği Nakli, Çocuk İstismarı/İhmali, Çocuk Yanık, Yenidoğan Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Taşkın Güzelyazıcı A., Ak B. (2019). Prematüre bebeklerde intravenöz işlemler sırasında kullanılan iki farklı yöntemin ağrıya kardiyorespiratuar parametrelere ve konfora etkisi - Yüksek Lisans Tezi.

2. Taşkın Güzelyazıcı A., Kızıler E. (2022). Yüzde 25 sıcak su yanığı olan bebek hastaya yaklaşım: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi "Poster Sunumu".

3. Kırçı T., Taşkın Güzelyazıcı A., Kızıler E (2021). Covid 19 Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığı Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlere Bakış: Sistematik Derleme. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi " Poster Sunumu".

Adı SoyadıÖğr.Gör. Birsen ARIKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Birsen ARIKAN

İnönü Üniversitesi 2009 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021/

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kadın doğum ve jinekoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Determination of the Factors Affecting the Support Levels of Women in the Postpartum Period, Sleep Quality, Perception of Their Babies

Adı SoyadıÖğr.Gör. Esra Nur ERDOĞAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Esra Nur ERDOĞAN

Hacettepe Üniversitesi 2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2024

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Jinekolojik Onkoloji Kliniği (2019-2022)

Sağlık Bakanlığı, Ankara Şehir Hastanesi, Covid Yoğun Bakım-Beyin Cerrahi Yoğun Bakım (2021-Ocak) (Geçici görevlendirme)

Araştırma Alanları

Jinekolojik Kanserler, Onkoloji Hemşireliği, Emzirme ve Anne Sütü, Cinsel Sağlık, Gebe ve Doğum, Kadın Sağlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Kök, G., Erdoğan, E.N., Söylemez, E.B. ve Güvenç, G. (2020). Histerektomi Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 11(2):273-278.
2. Karataş Baran G., Kızıltepe K., Erdoğan E.N., Söylemez E.B., Tekeli H.K. ve Yıldız Ceylan S. (2021). Neuman Sistem Modeline Göre Jinekoloji Kliniğine Yatırılan Olgunun Hemşirelik Bakımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 24(3): 395-404. DOI: 10.17049/ataunihem.938367

Adı SoyadıÖğr.Gör. Havva ÖZDEMİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Havva ÖZDEMİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2012 Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Artvin Devlet Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi

Araştırma Alanları

kadın sağlığı, cinsel sağlık, engelli kadınlar, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, üreme sağlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ucar, A. K., Ozdemir, H., Guvenc, G., & Akyuz, A. (2021). Case stories and Post-violence behavior of women seeking medical attention at the emergency department due to physical violence. Journal of forensic and legal medicine, 80, 102174.
Özdemir, H., & Kılıç Uçar, A. (2022). Determining the genital hygiene behaviours of visually impaired women. British Journal of Visual Impairment, 02646196221091302.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Özge AYDOĞAN AŞIR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Özge AYDOĞAN AŞIR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Halk Sağlığı
Toplum Sağlığı
Okul Sağlığı
İşçi Sağlığı
Ana ve Çocuk
Kadın Sağlığı
Geriatri
Evde Bakım
Kültürel Sağlık
Palyatif Bakım
Aile ve Toplum Sağlığı Ebeliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Aydoğan Ö., Yaldir Z., Özdemir G., Arslan E., Yüksel Kaçan, C., Duru P., Örsal Ö., “The effect of simulation information on selfdirected learning, problem solving in Nursing Education”, European Journal Of Publıc Health 26 (1) , sayfa no: 347, (özet olarak yayımlandı).

2. Arslan E., Yüksel Kaçan, C., Aydoğan Ö., Yaldir Z., Özdemir G., Duru P., Örsal Ö., “Effects of Education on Women’s Knowledge about Breast Self¬ Examination and Breast Cancer” , European Journal Of Publıc Health 26 (1) , sayfa no: 435, (özet olarak yayımlandı).

3. Yaldir Z., Özdemir G., Arslan E., Yüksel Kaçan, C., Aydoğan Ö., Duru P., Örsal Ö., “Primary School Students In The Incidence Of Hypertension And Tachycardia And Related Factors”, European Journal Of Publıc Health 26 (1) , sayfa no: 435, (özet olarak yayımlanmıştır)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Aşır Aydoğan Ö., Örsal Ö., 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi dahilinde
“Hemşirelerde Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi, Uykululuk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” Sözel Bildiri S-044, Türkiye/Ankara, 23-26 Nisan 2018
2. Yüksel Kaçan C., Arslan E., Aydoğan Ö., Yaldır Z., Örsal Ö., Aydınoğlu N., Cindaş P., Özdemir G., the 4th Annual Public Health Conference, Kongresi dahilinde
“The Determınatıon On The Nurses' Knowledge, Attıtude And Behavıours On The Breast Cancer And The Self-Breast Examınatıon” bildiri kitapçığındaki sayfa no: 141, Sözlü Bildiri, Bangkok/Thailand, 5-7 July 2017
3. Aydoğan Ö., Yaldir Z., Özdemir G., Arslan E., Yüksel Kaçan, C., Duru P., Örsal Ö., the 9th European European Public Health Conference, Kongresi dahilinde “The effect of simulation information on selfdirected learning, problem solving in Nursing Education” bildiri kitapçığındaki reference no: S201601003 Sözlü Bildiri, Vienna/ Austria, 9-12 November 2016

4. Arslan E., Yüksel Kaçan, C., Aydoğan Ö., Yaldir Z., Özdemir G., Duru P., Örsal Ö. the 9th European European Public Health Conference, Kongresi dahilinde
“Effects of Education on Women’s Knowledge about Breast Self¬ Examination and Breast Cancer” bildiri kitapçığındaki reference no: S201601097, Vienna/ Austria, 9-12 November 2016

5. Yaldir Z., Özdemir G., Arslan E., Yüksel Kaçan, C., Aydoğan Ö., Duru P., Örsal Ö. the 9th European European Public Health Conference, Kongresi dahilinde “Primary School Students In The Incidence Of Hypertension And Tachycardia And Related Factors” bildiri kitapçığındaki reference no: S201600964, Vienna/ Austria, 9-12 November 2016

Kurum İçi Görevlendirme