Ergoterapistler; herhangi bir hastalık veya travma sonrasında günlük yaşamda bağımsızlığı etkilenmiş ve/veya toplumsal katılımı kısıtlanmış kişilerin toplumsal hayata katılımını arttırıcı çalışmalar yapan, bu kişilerin ev, okul ve işyerlerinin durumlarına uygun olarak düzenlenmesi için öneriler sağlayan meslek mensuplarıdır.

Bireylerin tüm çevrelerinde (ev, iş, okul, toplum) bağımsızlık kazanmalarına yardım eden ve onların aktivitelere katılımı yoluyla fiziksel, psikolojik ve bilişsel açıdan iyi olmalarını hedefleyen, toplumsal ve sosyal yönü oldukça yüksek, hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, ergoterapi mesleğine özgü değerlendirme yaparak planlayıp uygulayan ERGOTERAPISTLER yetişmektedir.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com