(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Ergoterapi Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Murat DEMİREL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Murat DEMİREL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Spor yaralanmaları, Kıkırdak Problemleri, PRP, Artroskopi, Ortopedide Ergoterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gözde ÖNAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gözde ÖNAL

Hacettepe Üniversitesi 2017 Hacettepe Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Biruni Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kanser rehabilitasyonu, Pediatrik rehabilitasyon, Bilişsel rehabilitasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ÖNAL GÖZDE, DAVUTOĞLU CEREN, ŞAHİN SEDEF (2023). Investigation of cognitive functions in children with bone tumours and lymphoma in treatment process. Child: Care, Health and Development, Doi: 10.1111/cch.13139

ÖNAL GÖZDE, HURİ MERAL, KARAKÜKCÜ MUSA, DEMİR HACI AHMET (2023). The Resilience Scale for Parents of Children with Cancer: Scale development and psychometric evaluation. Psycho-Oncology, Doi: 10.1002/pon.6137

DÖĞER SANİYE SELİN, ÖNAL GÖZDE, HURİ MERAL (2021). Emotion Regulation Skills of Children with Autism Spectrum Disorder in the First 6 Months of COVID-19 Pandemic Period. JSM Physical Medicine and Rehabilitation, 3(1)

ÖNAL GÖZDE, GÜNEY YILMAZ GÜLESER, HURİ MERAL (2021). Quality of life and occupational performance of children with cancer in the era of the COVID-19 pandemic in terms of rehabilitation. Quality of Life Research, 30(10), 2783-2794., Doi: 10.1007/s11136-021-02857-7

ÖNAL GÖZDE, GÜNEY YILMAZ GÜLESER, GÜN FATMA, HURİ MERAL (2021). Telehealth in paediatric occupational therapy: a scoping review. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 7(28), 1-16., Doi: 10.12968/ijtr.2020.0070

GÜNEY YILMAZ GÜLESER, ÖNAL GÖZDE, HURİ MERAL (2021). How Has the Occupational Performance and Participation Levels of Children with Cancer Changed during the COVID-19 Pandemic?. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 42(1), 15-29., Doi: 10.1080/01942638.2021.1919814

ÖNAL GÖZDE, HURİ MERAL (2020). Relationships between executive functions and occupational performance of children with medulloblastoma. British Journal of Occupational Therapy, Doi: 10.1177/0308022620939859

ÖNAL GÖZDE, HURİ MERAL (2020). Cognitive functions of children with brain tumor in the treatment process. British Journal of Occupational Therapy, Doi: 10.1177/0308022620941396


Adı SoyadıÖğr.Gör. Büşra KAPLAN KILIÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Büşra KAPLAN KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi 2017 Hacettepe Üniversitesi 2020-Halen

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Leksia Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Ankara Otizm Vakfı

Araştırma Alanları

Pediatrik Ergoterapi,
Duyu Bütünleme Terapisi,
Ergoterapi Bilimi,
Uyku Bozuklukları,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
Disleksi,
Disgrafi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar, Bölüm adı: Yeterli ve Düzenli Uyku (2022), Kaplan Büşra, Akademisyen Kitabevi, Editör: Yücel Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-625-8037-62-3)

Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi, Bölüm adı: Uyku ve Sağlıklı Yaşam (2021), Kaplan Büşra, İstanbul Tıp Yayınevi, Editör: Kayıhan Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-625-7291-29-3)

Kaplan, B., Aygün, D. Ergoterapi Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler, II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Poster Sunumu, E-Kongre, 2021

Ergoterapide Aktiviteler, Bölüm adı: El Sanatları (2021), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-91-7)

Günlük Yaşam Aktiviteleri, Bölüm adı: Temel Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (2021), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-90-0)

Kaplan, B. (2020). Uyku problemi olan 12-36 aylık çocuklarda vestibülo-oküler ve duyusal işlemleme ile ilgili davranışsal yanıtların incelenmesi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm adı: Günlük Yaşam Aktiviteleri (2020), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Yücel Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-81-8)

Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm adı: Günlük Yaşamda Yardımcı Teknoloji ve Yardımcı Araçlar (2020), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Yücel Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-81-8)

Kaplan, B. Uyku Problemi Olan 12-36 Aylık Çocuklarda Duyusal İşlemleme ile İlgili Davranışsal Yanıtlarınİncelenmesi: Pilot Çalışma, 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, Sözel Sunum, İstanbul 2019

Serebral Palsili Bireyler İçin Ergoterapi ve Fizyoterapi, Bölüm adı: Üst ekstremi cerrahisi sonrası ergoterapi (2018), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 978-605-9160-73-5)

Kaplan, B. Özel Eğitime Devam Eden Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Dispraksili Çocuklarda Yazı Yazma Becerilerine Ergoterapi Yaklaşımlarının Etkisi, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi Uluslararası Kapanış Kongresi, Poster Sunumu, İstanbul 2017

YILDIZ, B., KAPLAN, B., ÖZTÜRK, A. D., TEMİZKAN, E., Başak, K. A. R. A. D. A. Ğ., ATMACA, B., ... & ÖKSÜZ, Ç. Farklı Giyinen İnsanlara Toplumun Bakış Açısı. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(1), 49-49.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Cemre BAFRALI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Cemre BAFRALI

Hacettepe Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bafralı, C. (2021). Disleksili Çocuklarda Yaratıcı Dans Eğitiminin Motor Fonksiyonlar ve Yürütücü İşlevlere Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm adı: Aktivite Analizi (2020)., Bafralı Cemre, Hipokrat Kitapevi, Editör: Hülya Yücel, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-7874-81-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm adı: Hayvan Destekli Aktiviteler (2020)., Bafralı Cemre, Hipokrat Kitapevi, Editör: Hülya Yücel, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-7874-81-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Bafralı, C., & Altuntaş, O. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Grup Aktivitesinin Benlik Algısı Üzerine Etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 6(2), 105-110.

Serebral Palsili Bireyler İçin Ergoterapi ve Fizyoterapi, Bölüm adı: Küçük Çocuklar İçin Modifiye Kısıtlayıcı Zorunlu Terapi (2018)., Bafralı Cemre, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-605-9160-73-5, Türkçe (Kitap Tercümesi)

Bafralı, C., (2017). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Grup Aktivitesinin Benlik Algısına Etkisi, Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, (Sözel Bildiri/ Poster)

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rukiye Begüm KOCA ŞENTÜRK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rukiye Begüm KOCA ŞENTÜRK

Hacettepe Üniversitesi 2018 Hacettepe Üniversitesi 2019- Devam

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-ROMMER International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Tıp Merkezi
-Duyusal Akademi Ankara

Araştırma Alanları

-Pediatrik Ergoterapi
-Bilişsel Rehabilitasyon
-Oral Motor Terapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-KOCA, R. B., & ALTUNTAŞ, O. (2020). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Beden Perküsyonu Eğitiminin Benlik Algısına Etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 8(1), 39-44.
-KOCA, R. B., GÜNAL R. (2021). Koruyucu Ergoterapi. G. BUMİN, G. AKYÜREK (Ed.), Geriatrik Bireylerde Düşmeyi Önleyici Yaklaşımlara Bakış. Hipokrat Yayınevi .
-Koca, R. B., & Huri, M. (2022). Investigation of the relationship between feeding problems and cognitive functions in premature children. Appetite, 177, 106156.
-KOCA, R.B., GÜNAL GÜNŞER R. (2022). Büyüme ve Gelişim. G. AKYÜREK (Ed.). Bilişsel Gelişim ve Teorileri. Hipokrat Yayınevi. Ankara.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Sena ALBAY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Sena ALBAY

2019 Hacettepe Üniversitesi 2023-

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Mürüvvet AYDEMİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Mürüvvet AYDEMİR

Hacettepe Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Özel Yenimahalle Dil Konuşma Bozuklukları ve Özel Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

pediatrik rehabilitasyon, duyu bütünleme, kognitif rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme