(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Ergoterapi Bölümü

Adı SoyadıProf.Dr. Murat DEMİREL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Murat DEMİREL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Spor yaralanmaları, Kıkırdak Problemleri, PRP, Artroskopi, Ortopedide Ergoterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDoç.Dr. Başak MANSIZ KAPLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Başak MANSIZ KAPLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Büşra KAPLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Büşra KAPLAN

Hacettepe Üniversitesi 2017 Hacettepe Üniversitesi 2020-Halen

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Leksia Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Ankara Otizm Vakfı

Araştırma Alanları

Pediatrik Ergoterapi,
Duyu Bütünleme Terapisi,
Uyku Bozuklukları,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
Disleksi,
Disgrafi,
Ergoterapi Bilimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar, Bölüm adı: Yeterli ve Düzenli Uyku (2022), Kaplan Büşra, Akademisyen Kitabevi, Editör: Yücel Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-625-8037-62-3)

Sağlık ve İyi Olmanın Geliştirilmesinde Ergoterapi, Bölüm adı: Uyku ve Sağlıklı Yaşam (2021), Kaplan Büşra, İstanbul Tıp Yayınevi, Editör: Kayıhan Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-625-7291-29-3)

Kaplan, B., Aygün, D. Ergoterapi Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler, II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Poster Sunumu, E-Kongre, 2021

Ergoterapide Aktiviteler, Bölüm adı: El Sanatları (2021), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-91-7)

Günlük Yaşam Aktiviteleri, Bölüm adı: Temel Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (2021), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-90-0)

Kaplan, B. (2020). Uyku problemi olan 12-36 aylık çocuklarda vestibülo-oküler ve duyusal işlemleme ile ilgili davranışsal yanıtların incelenmesi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm adı: Günlük Yaşam Aktiviteleri (2020), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Yücel Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-81-8)

Aktivite Temelli Ergoterapi, Bölüm adı: Günlük Yaşamda Yardımcı Teknoloji ve Yardımcı Araçlar (2020), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Yücel Hülya, Basım sayısı: 1, Türkçe (Özgün Kitap), (Yayın No: 978-605-7874-81-8)

Kaplan, B. Uyku Problemi Olan 12-36 Aylık Çocuklarda Duyusal İşlemleme ile İlgili Davranışsal Yanıtlarınİncelenmesi: Pilot Çalışma, 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, Sözel Sunum, İstanbul 2019

Serebral Palsili Bireyler İçin Ergoterapi ve Fizyoterapi, Bölüm adı: Üst ekstremi cerrahisi sonrası ergoterapi (2018), Kaplan Büşra, Hipokrat Yayınevi, Editör: Bumin Gonca, Basım sayısı: 1, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 978-605-9160-73-5)

Kaplan, B. Özel Eğitime Devam Eden Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Dispraksili Çocuklarda Yazı Yazma Becerilerine Ergoterapi Yaklaşımlarının Etkisi, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi Uluslararası Kapanış Kongresi, Poster Sunumu, İstanbul 2017

YILDIZ, B., KAPLAN, B., ÖZTÜRK, A. D., TEMİZKAN, E., Başak, K. A. R. A. D. A. Ğ., ATMACA, B., ... & ÖKSÜZ, Ç. Farklı Giyinen İnsanlara Toplumun Bakış Açısı. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(1), 49-49.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Cemre BAFRALI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Cemre BAFRALI

Hacettepe Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rukiye Begüm KOCA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rukiye Begüm KOCA

Hacettepe Üniversitesi 2018 Hacettepe Üniversitesi 2019- Devam

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-ROMMER International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Tıp Merkezi
-Duyusal Akademi Ankara

Araştırma Alanları

-Pediatrik Ergoterapi
-Bilişsel Rehabilitasyon
-Oral Motor Terapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-KOCA, R. B., & ALTUNTAŞ, O. (2020). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Beden Perküsyonu Eğitiminin Benlik Algısına Etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 8(1), 39-44.
-KOCA, R. B., GÜNAL R. (2021). Koruyucu Ergoterapi. G. BUMİN, G. AKYÜREK (Ed.), Geriatrik Bireylerde Düşmeyi Önleyici Yaklaşımlara Bakış. Hipokrat Yayınevi .
-Koca, R. B., & Huri, M. (2022). Investigation of the relationship between feeding problems and cognitive functions in premature children. Appetite, 177, 106156.
-KOCA, R.B., GÜNAL GÜNŞER R. (2022). Büyüme ve Gelişim. G. AKYÜREK (Ed.). Bilişsel Gelişim ve Teorileri. Hipokrat Yayınevi. Ankara.

Adı SoyadıArş.Gör. Sena ALBAY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Sena ALBAY

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Merve BULGUROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Merve BULGUROĞLU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2012 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

BAYINDIR HASTANESİ SÖĞÜTÖZÜ
FİZYOFİT SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Araştırma Alanları

GEBELİK
PİLATES
KADIN SAĞLIĞI
LENF ÖDEM
KORUYUCU REHABİLİTASYON

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çevrim İçi Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(3):493-500.

-Bulguroğlu, M., Arslan, S. S., Demir, N., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Relationship Between Pneumonia And Swallowing Function In Elderly. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020; 31(3), 270-277

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M, Güçlü Gündüz A (2019). The effects of Pilates during pregnancy. 1. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.; Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersizleri ve Farkindalik Eğitiminin Diyabet Bilgi ve Stres Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalişma. III. International Health Science And Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Tam Metin Kitabı sayfa:
550-8)
- Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Gevrek C, Gürşan Nİ, Köprülüoğlu M. Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

- Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Gevrek C. Covid-19 Pandemi Sürecinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M. Online Doğum Eğitiminin Gebelerde Doğum Korku Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Abstract Book sayfa:308)

-Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.;Multipl skleroz tanılı hastada core stabilizasyon egzersizlerinin gövde pozisyon duyusu ile denge üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu sunumu. 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu (2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
1. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Bölüm adı: (Koruyucu Rehabilitasyonda Fizyoterapi) (2018-1). AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, KARADUMAN AYNUR AYŞE, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Doç. Dr. Muhammed Kılınç, Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-88879- 1-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).
2. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Bölüm adı: (Multipl Skleroz Tanılı Hastada Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Gövde Pozisyon Duyusu İle Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu) (2018-2). AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, KARADUMAN AYNUR AYŞE, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Doç. Dr. Muhammed Kılınç, Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-88879- 1-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).
3. Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi Yöntemleri, Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri, Bölüm Adı: Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri (2019), AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, Editör: Tunca Yılmaz Öznur Basım Sayısı:(1) Yayınevi: Hipokrat Kitabevi ISBN: 978-605-7874-12-2 2019 (Çeviri kitap)
4. Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi Yöntemleri, Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri, Bölüm Adı: Bölüm 5 İletişim Rehabilitasyonuna Yönelik Müdahaleler (2019), AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, Editör: Tunca Yılmaz Öznur Basım Sayısı:(1) Yayınevi: Hipokrat Kitabevi ISBN: 978-605-7874-12-2 (Çeviri kitap)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sezen DİNCER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sezen DİNCER

Hacettepe Üniversitesi 2007 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mavi Boncuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi

Araştırma Alanları

Rehabilitasyon, Ortez, Protez, Biyomekani

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları