(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Damlagül AYDİN ÖZCAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Damlagül AYDİN ÖZCAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Halil İbrahim BULGUROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Halil İbrahim BULGUROĞLU

Başkent Üniversitesi 2012 Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

- Omurga Problemleri
- Nörolojik Rehabilitasyon
- Ortopedik rehabilitasyon
- Pilates

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Bulguroglu, H. I., Bulguroglu, M., & Gevrek, P. T. C. (2023). Investigation of the effects of physical activity level on functionality level and quality of life in the postpartum period. Journal of health, population, and nutrition, 42(1), 25. https://doi.org/10.1186/s41043-023-00368-4. (SCI)

- Bulguroglu HI, Bulguroglu M. The effects of online pilates and face-to-face pilates in healthy individuals during the COVID-19 pandemic: a randomized controlled study. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2023 Feb 2;15(1):12. doi: 10.1186/s13102-023-00625-3. PMID: 36732823; PMCID: PMC9892667.(SCI)

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. The effects of Mat Pilates and Reformer Pilates in patients with Multiple Sclerosis: randomized controlled study. NeuroRehabilitation. 2017; 41(2):413-422. doi: 10.3233/NRE-162121. (SCI)

-Guclu-Gunduz, A., Yazici, G., Ozkul, C., Bulguroglu, H. I., & Irkec, C. (2017). The effects of pilates on functional exercise capacity in patients with multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 381, 598. (SCI)

-BULGUROĞLU, H. İ., BULGUROĞLU, M., & GEVREK, C. (2023). Effects of Pilates Exercises to Depression and Sleep Quality on the Postpartum Period: A Randomized Controlled Study. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 7(1), 66-74.

-Bulguroglu HI, Bulguroglu M, Dincer S, Gevrek C, Zorlu S, Kendal K. Investigation of the effects of kinesiophobia level on physical activity and quality of life in university students. jidhealth [Internet]. 2023 May 23 [cited 2023 May 24];6(2):847-53. 7

-Bulguroğlu, H. İ. , Bulguroğlu, M. , Gevrek, C. , Zorlu, S. , Dincer, S. & Kendal, K. (2023). Investigation of the Effects of Physical Activity Level on Posture, Depression and Sleep Quality in University Students . International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences , 6 (2) , 119-128 . DOI: 10.33438/ijdshs.1249625

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

- Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çevrim İçi Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(3):493-500.

- Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. (2020). Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A. Smyrna Tıp Derg, 5(1), 1-8.

-Bulguroğlu, M., Arslan, S. S., Demir, N., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Relationship Between Pneumonia And Swallowing Function In Elderly. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020; 31(3), 270-277.

-Ozkul, C., Guclu-Gunduz, A., Irkec, C., Yazici, G., Bulguroglu, H. I., Aydin, Y., & Batur-Caglayan, H. Z. (2015). Effect of muscle strength and balance on fatigue in patients with Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 357, e353.

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. The effects of Mat Pilates and Reformer Pilates in patients with Multiple Sclerosis: randomized controlled study. Proceedings of the 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018). J Neurol Exp Neurosci 4 (Suppl 1): S35. doi: 10.17756/jnen.2018- suppl1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M, Güçlü Gündüz A (2019). The effects of Pilates during pregnancy. 1. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. Comparison of the effects of mat Pilates and Reformer Pilates on balance, strength, mobility, fatique and quality of life in patients with multiple sclerosis. European Journal of Neurology. Volume:22, Pages: 673, JUN
2015.https://doi.org/10.1111/ene.12808 (Özet Bildiri/Poster Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.; Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersizleri ve Farkindalik Eğitiminin Diyabet Bilgi ve Stres Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalişma. III. International Health Science And Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Tam Metin Kitabı sayfa:
550-8)

- Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Gevrek C, Gürşan Nİ, Köprülüoğlu M. Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

- Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Gevrek C. Covid-19 Pandemi Sürecinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M. Online Doğum Eğitiminin Gebelerde Doğum Korku Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Abstract Book sayfa:308)

-Bulguroglu, I., Guclu-Gunduz, A., Gokhan, Y., Ozkul, C., Irkec, C., BATUR ÇAĞLAYAN, H. A. L. E., & Nazliel, B. (2015). Comparison of the effects of mat Pilates and reformer Pilates on balance, strength, mobility, fatique and quality of life in patients with multiple sclerosis.

-Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A

-Sönmezer E, Bulguroğlu Hİ, Aras C, Güzel E, Acar M.;Osteoartiritli olgularda konservatif tedaviye ek olarak uygulanan kısa süreli aerobik. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ürgüp/Nevşehir; 26/04/2012 - 28/04/2012 (Özet Bildiri/Poster Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.;Multipl skleroz tanılı hastada core stabilizasyon egzersizlerinin gövde pozisyon duyusu ile denge üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu sunumu. 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu (2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Leyla Sümeyye ERASLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Leyla Sümeyye ERASLAN

Hacettepe Üniversitesi 2010 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği Programı 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Araştırma Alanları

spor yaralanmaları, biomekanik, omuz, diz, spora dönüş, atletler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Harput G, Tok D, Ulusoy B, Eraslan L, Yildiz TI, Turgut E, Demirci S, Duzgun I, Tunay VB, Baltaci G, Ergun N. Translation and cross-cultural adaptation of the anterior cruciate ligament-return to sport after injury (ACL-RSI) scale into Turkish. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Jan;25(1):159-164. doi: 10.1007/s00167-016-4288-6. Epub 2016 Aug 18.

Eraslan L, Yuce D, Erbilici A, Baltaci G. Does Kinesiotaping improve pain and functionality in patients with newly diagnosed lateral epicondylitis? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Mar;26(3):938-945. doi: 10.1007/s00167-017-4691-7. Epub 2017 Aug 24

Turgut E, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Ulusoy B, Tok D, Harput G, Kara D, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Shoulder kinematics and mobility adaptations in water-polo players. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Sep 29.

Harput G, Ulusoy B, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Turhan E, Tunay VB. Cross-education improves quadriceps strength recovery after ACL reconstruction: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Jun 29. doi: 10.1007/s00167-018-5040-1.

Turgut E, Yildiz TI, Eraslan L, Demirci S, Huri G, Turhan E, Duzgun I. A three-dimensional scapular motion analysis in patients with arthroscopic anterior capsulolabral repair of the shoulder: The effect of scapular stabilization taping. J Orthop Sci. 2019 May;24(3):426-430. doi: 10.1016/j.jos.2018.11.005. (Epub 2018 Dec 8.)

Eraslan L, Yuce Deniz, Erbilici A, Baltaci G. Response to the letter to the editor: Comment on "Does Kinesiotaping improve pain and functionality in patients with newly diagnosed lateral epicondylitis?".Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Mar 21. doi: 10.1007/s00167-019-05454-x.

Duzgun I, Turgut E, Eraslan L, Elbasan B, Oskay D, Atay OA. Which method for frozen shoulder mobilization: manual posterior capsule stretching or scapular mobilization? J Musculoskelet Neuronal Interact. 2019 Sep 1;19(3):311-316.

Eraslan L, Castelein B, Spanhove V, Orhan C, Duzgun I, Cools A. Effect of Plyometric Training on Sport Performance in Adolescent Overhead Athletes: A Systematic Review. Sports Health. 2021 Jan/Feb;13(1):37-44. doi: 10.1177/1941738120938007.

Uysal Ö, Demirci S, Kara D, Yıldız Tİ, Sevinç C, Eraslan LS, Turgut E, Huri G, Turhan E, Atay ÖA, Düzgün İ. Tender point examination with palpation in different shoulder pathologies: A retrospective study. J Orthop Sci. 2021 Jan 8:S0949-2658(20)30383-3. doi: 10.1016/j.jos.2020.12.015.

Yildiz TI, Eraslan L, Demirci S, Kara D, Ulusoy B, Turgut E, Duzgun I. The repeatability of 3-dimensional scapular kinematic analysis during bilateral upper extremity movements. J Bodyw Mov Ther. 2020 Oct;24(4):37-42. doi: 10.1016/j.jbmt.2020.06.038.

Eraslan L, Harput G, Deniz D, Yildiz T, Ulusoy B, Demirci S, Kara D, Turgut E, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Association Between Scapular Posture and Two Different Pectoralis Minor Length Tests in Adolescents. Int J Ath Ther Train, 2021 Dec;15 (Ahead of Print); doi:10.1123/ijatt.2021-0064.

Eraslan L, Cools A, Yar O, Akkaya S, Duzgun I. Acromiohumeral distance quantification during a variety of shoulder external and internal rotational exercises in recreationally overhead athletes. Res Sports Med. 2022 Mar 15;1-13. doi: 10.1080/15438627.2022.2052068. Online ahead of print.

Eraslan L, Harput G, Yıldız TI, Duzgun I. Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Turkish version of the shoulder instability-return to sport (SI-RSI) after injury scale. Res Sports Med. 2022 Aug 18;1-12. doi: 10.1080/15438627.2022.2113881. Online ahead of print.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eraslan L, Yuce D, Kermalli AM, Baltacı G. Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağrı ve fonksiyon üzerine kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma, Turk J Physiother Rehabil. 2014; 25(1): 8-15.

Demirci S, Yildiz T, Harput G, Ulusoy B, Eraslan L, Ergen FB, Turhan E, Tunay VB. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası pliometrik eğitimin kas kuvveti ve fonksiyon üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR). 2020; 7(2): 91-98.

Eraslan L, Yar O, Ergen B, Huri G, Duzgun I. Subakromiyal ağrı sendromunda yumuşak doku esnekliği ile akromiyohumeral mesafe arasındaki ilişkinin araştırılması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR). 2021; 8(3): 270-278.

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

The Shoulder- Chapter 18: Shoulder Rehabilitation Irem Duzgun, Leyla Sumeyye Eraslan, Taha Ibrahim Yildiz, and Serdar Demirci. Springer International Publishing AG 2017. ISSN 2520-1115 Orthopaedic Study Guide Series

Kinesio Taping – Chapter: Hand-Wrist-Finger (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874771, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900358)

Kinesio Taping – Chapter: Elbow (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874771, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900344)

Athletic Taping – Chapter: Wrist (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874788, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900336)

Athletic Taping - Chapter:Elbow (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874788, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900317)

Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler.

Omuz Yaralanmalarında Rehabilitasyon 2. Baskı- Bölüm 37 Leyla Eraslan Klavikula Kırıklarında Rehabilitasyon (2020) Hipokrat Yayıncılık ISBN: 978-605-7874-51-1

Bantlama, Bölüm adı: Atletik Bantlama/Dirsek (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900307)

Bantlama, Bölüm adı: Atletik Bantlama/El Bileği) (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900375)

Bantlama, Bölüm adı:Kinezyo Bantlama/Dirsek (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900388)

Bantlama, Bölüm adı:Kinezyo Bantlama/El- El Bileği-Parmaklar (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900408)

Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları - Bölüm 17 Donuk Omuz Rehabilitasyonu Leyla Eraslan (2021), İstanbul Kitapevleri, ISBN 978-625-7291-26-2.

Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon Bölüm 53 Biseps Tendon Problemleri ve SLAP Lezyonlarında Rehabilitasyon Leyla Eraslan, Gül Baltacı (2021), Hipokrat Yayıncılık, ISBN: 978-625-7399-19-7.

Projeler

Donuk Omuzu Olan Hastalarda Skapula Mobilizasyonu ve Posterior Kapsül Germenin Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Erken Cevaplarının Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi

Artroskopik Bankart Tamiri yapılan bireylerde skapula stabilizasyon bantlamasının skapulanın üç düzlemde hareketine etkisi, Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi.

International Research Project entitled “Effect of plyometric training on sport performance in adolescent overhead athletes” at Ghent University, 2018.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Leyla Eraslan, PT., Gul Baltaci, PT.Ph.D., Deniz Yuce, MD. Comparison of Short-Term Effects of Rigid Tape versus Night Splinting on pain and function for Moderate Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. 12th IFSSH and 9th IFSHT Triennial Congresses New Delhi, India, March 2013

Leyla Eraslan, PT., Gul Baltaci, PT.Ph.D., Arzu Erbilici, MD. Abbas Murad Kermalli, MD.
Comparison of Kinesiotaping, Rigid Tape and Night Splinting on pain and function in the treatment of Moderate Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial 28th Annual KTAI Research Symposium-Stanford University 2013

Leyla Eraslan. Gul Baltaci., FACSM, Deniz Yuce., Arzu Erbilici. Effects of physiotherapy approaches on pain and strength in lateral epicondylitis: A Randomized Clinical Trial. 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue San Diego-USA 2015. (Med Sci Sport Exerc, Sayfa 610-614, 2015)

Turgut E, Yildiz TI, Tok D, Eraslan L, Ulusoy B, Harput G, Demirci S, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Three-Dimensional Scapular Position and Orientation in Water Polo Players. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERN Expo, November 20th-21st, 2015

Leyla Eraslan., Gul Baltaci., Deniz Yuce., Arzu Erbilici Kinesıo Taping Reduces Pain And Increases The Functional Level In Lateral Epicondylitis: A Randomized Clinical Trial. 30th Annual Kinesio Taping International Research Symposium. 21-23th November Tokyo-JAPAN 2015

Leyla Eraslan, Gul Baltaci., Deniz Yuce., Arzu Erbilici. A Randomized Clinical Trial in Lateral Epicondylitis: ESWT vs Steroid Injection. The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (13th ICSES)- The 5th International Congress of Shoulder and Elbow Therapist (5th ICSET). 18-20th May 2016, Jeju-South Korea

Dilara Donder, Ertugrul Aksahin, Leyla Eraslan, Elif Turgut, Taha Ibrahim Yildiz, Serdar Demirci, Ozgul Isik, Cem Nuri Aktekin4 Defne Kaya, Irem Duzgun. Assessment of Active Joint Position Sense After Arthroscopic Rotator Cuff Repair: A Pilot Study. The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (13th ICSES)- The 5th International Congress of Shoulder and Elbow Therapist (5th ICSET). 18-20th May 2016, Jeju-South Korea

Eraslan Leyla, Harput Gulcan, Ulusoy Burak, Ozer Hamza, Baltaci Gul, FACSM.
Do Knee And Hip Strength Correlate With Functional Outcomes After ACL Reconstruction?
ACSM's 63rd Annual Meeting, 7th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of Energy Balance. 31 May – 04 Jun, 2016. Boston, Massachusetts, USA

Leyla Eraslan, Gul Baltaci., Deniz Yuce., Arzu Erbilici. Does Taping Affect in the Rehabilitation of Patients with Carpal Tunnel Syndrome? : A Randomized Controlled Trial 10th Congress of International Federation of Societies for Hand Therapy Triennial Congress (IFSHT), 13th Congress of International Federation of Societies for Hand Surgery (IFSSH) 24-28 October 2016. Buenos Aires, Argentina.

Tok Damla, Değer Ünal, Biçici Seda, Güçhan Zehra, Eraslan Leyla, Ulusoy Burak, Demirci Serdar, Baltaci Yaşar Gül. Is It Enough Body Composition And Physical Activity Level In University Students? 6th International Congress On Physical Activity And Public Health, 16-19th November 2016, Bankok Tayland.

Yildiz Taha İbrahim, Huri Gazi, Ulusoy Burak, Eraslan Leyla, Demirci Serdar, Kara Dilara, Turgut Elif, Turhan Egemen, Duzgun Irem, Doral Mahmut Nedim. Changes in the Scapular Kinematics in Reverse Shoulder Arthroplasty: A Pilot Study. 27th SECEC-ESSSE Congress 13-16th September 2017. Berlin, Germany

Turgut Elif, Huri Gazi, Yildiz Taha I, Turhan Egemen, Eraslan Leyla, Demirci Serdar, Duzgun Irem, Doral Mahmut Nedim. The Acute Effect of Kinesiotaping In Surgically Repaired Shoulders With History Of Anterior Instability: A Three-Dimensional Motion Analysis. 27th SECEC-ESSSE Congress 13-16th September 2017. Berlin, Germany

Harput Gulcan, Ulusoy Burak, Yildiz Taha Ibrahim, Eraslan Leyla, Demirci Serdar, Bayrakci Tunay Volga. Cross-Concentric Exercise Effect on Muscle Strength Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Randomized Controlled Trial. Second World Congress Of Sports Physical Therapy- Optimal Loading in Sport. 6-7th October 2017. Belfast, Ireland

Eraslan Leyla; Harput Gulcan; Yildiz TI; Ulusoy B; Demirci; Bayrakci Tunay Volga. Knee Extension Deficit negatively affects return to sport criteria after ACL reconstruction. 18th Congress of European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 9-12 May 2018, Glasgow, Scotland, UK. (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26 (Suppl 1):S127–S415)

Yildiz, T.; Demirci, S.; Eraslan, Leyla; Ulusoy, B.;
Harput, Gulcan; Tunay, Volga. Concentric and eccentric quadriceps limb symmetry indices have an impact on balance and hop performance in patients with ACL reconstruction. 18th Congress of European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 9-12 May 2018, Glasgow, Scotland, UK. (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26 (Suppl 1):S127–S415.)

Harput Gulcan; Demirci S; Yildiz TI; Ulusoy B. Eraslan Leyla; Bayrakci Tunay Volga. Cross training effect on quadriceps strength and functional recovery after ACL reconstruction: A prospective, randomized, controlled study. 18th Congress of European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 9-12 May 2018, Glasgow, Scotland, UK. (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26 (Suppl 1):S127–S415.)

Gülcan HARPUT, Serdar DEMİRCİ, Burak ULUSOY, Leyla ERASLAN, Taha İbrahim YILDIZ, Volga Bayrakcı TUNAY. Homologous quadriceps activation levels during unilateral quadriceps isometric and isokinetic contractions. Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 19-22 Eylül 2018. Eskişehir, Türkiye.

Gülcan Harput, Burak Ulusoy, Serdar Demirci, Taha İbrahim Yıldız, Leyla Eraslan, Volga Bayrakcı Tunay. Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Geçirmiş Sporcularda Çapraz Eğitimin Quadriceps Kas Kuvveti Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma (Cross-Training Effect On Quadriceps Strength In Athletes With ACL Reconstruction: Randomized Controlled Trial). 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2018. Antalya, Türkiye.

Leyla Eraslan, Ozan Yar, İrem Düzgün. Farklı Omuz Abdüksiyon Açılarında İzometrik Dış ve İç Rotasyon Egzersizleri Sırasında Akromiohumeral Mesafenin Değerlendirilmesi (Acromiohumeral Distance Quantification During Shoulder Isometric External and Internal Rotational Exercise Conditions At Different Shoulder Abduksiyon Angles). 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2018. Antalya, Türkiye.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Merve BULGUROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Merve BULGUROĞLU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2012 Hacettepe Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

BAYINDIR HASTANESİ SÖĞÜTÖZÜ
FİZYOFİT SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Araştırma Alanları

GEBELİK
PİLATES
KADIN SAĞLIĞI
LENF ÖDEM
KORUYUCU REHABİLİTASYON

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Bulguroglu HI, Bulguroglu M. The effects of online pilates and face-to-face pilates in healthy individuals during the COVID-19 pandemic: a randomized controlled study. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2023 Feb 2;15(1):12. doi: 10.1186/s13102-023-00625-3. PMID: 36732823; PMCID: PMC9892667. (SCI)

- Bulguroglu, H. I., Bulguroglu, M., & Gevrek, P. T. C. (2023). Investigation of the effects of physical activity level on functionality level and quality of life in the postpartum period. Journal of health, population, and nutrition, 42(1), 25. https://doi.org/10.1186/s41043-023-00368-4. (SCI)

-BULGUROĞLU, H. İ., BULGUROĞLU, M., & GEVREK, C. (2023). Effects of Pilates Exercises to Depression and Sleep Quality on the Postpartum Period: A Randomized Controlled Study. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 7(1), 66-74.

-Bulguroglu HI, Bulguroglu M, Dincer S, Gevrek C, Zorlu S, Kendal K. Investigation of the effects of kinesiophobia level on physical activity and quality of life in university students. jidhealth [Internet]. 2023 May 23 [cited 2023 May 24];6(2):847-53. 7

-Bulguroğlu, H. İ. , Bulguroğlu, M. , Gevrek, C. , Zorlu, S. , Dincer, S. & Kendal, K. (2023). Investigation of the Effects of Physical Activity Level on Posture, Depression and Sleep Quality in University Students . International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences , 6 (2) , 119-128 . DOI: 10.33438/ijdshs.1249625

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çevrim İçi Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(3):493-500.

-Bulguroğlu, M., Arslan, S. S., Demir, N., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Relationship Between Pneumonia And Swallowing Function In Elderly. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020; 31(3), 270-277

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M, Güçlü Gündüz A (2019). The effects of Pilates during pregnancy. 1. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.; Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersizleri ve Farkindalik Eğitiminin Diyabet Bilgi ve Stres Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalişma. III. International Health Science And Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Tam Metin Kitabı sayfa:
550-8)

- Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Gevrek C, Gürşan Nİ, Köprülüoğlu M. Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

- Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Gevrek C. Covid-19 Pandemi Sürecinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M. Online Doğum Eğitiminin Gebelerde Doğum Korku Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Abstract Book sayfa:308)

-Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.;Multipl skleroz tanılı hastada core stabilizasyon egzersizlerinin gövde pozisyon duyusu ile denge üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu sunumu. 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu (2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

1. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Bölüm adı: (Koruyucu Rehabilitasyonda Fizyoterapi) (2018-1). AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, KARADUMAN AYNUR AYŞE, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Doç. Dr. Muhammed Kılınç, Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-88879- 1-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).
2. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Bölüm adı: (Multipl Skleroz Tanılı Hastada Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Gövde Pozisyon Duyusu İle Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu) (2018-2). AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, KARADUMAN AYNUR AYŞE, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Doç. Dr. Muhammed Kılınç, Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-88879- 1-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).
3. Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi Yöntemleri, Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri, Bölüm Adı: Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri (2019), AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, Editör: Tunca Yılmaz Öznur Basım Sayısı:(1) Yayınevi: Hipokrat Kitabevi ISBN: 978-605-7874-12-2 2019 (Çeviri kitap)
4. Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi Yöntemleri, Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri, Bölüm Adı: Bölüm 5 İletişim Rehabilitasyonuna Yönelik Müdahaleler (2019), AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, Editör: Tunca Yılmaz Öznur Basım Sayısı:(1) Yayınevi: Hipokrat Kitabevi ISBN: 978-605-7874-12-2 (Çeviri kitap)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nuray GİRGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nuray GİRGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sezen DİNCER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sezen DİNCER

Hacettepe Üniversitesi 2007 Hacettepe Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mavi Boncuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi

Araştırma Alanları

Rehabilitasyon, Ortez, Protez, Biyomekani

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-İnmeli hastalarda alt ekstremite temelli yapılandırılmış hedef odaklı eğitim denge parametreleri üzerine etkili midir?

-Investigation of the effects of kinesiophobia level on physical activity and quality of life in university students

-Investigation of the Effects of Physical Activity Level on Posture, Depression and Sleep Quality in University Students