(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Halil İbrahim BULGUROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Halil İbrahim BULGUROĞLU

Başkent Üniversitesi 2012 Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

- Omurga Problemleri
- Nörolojik Rehabilitasyon
- Ortopedik rehabilitasyon
- Pilates

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. The effects of Mat Pilates and Reformer Pilates in patients with Multiple Sclerosis: randomized controlled study. NeuroRehabilitation. 2017; 41(2):413-422. doi:
10.3233/NRE-162121. (SCI)
- Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. (2020). Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A. Smyrna Tıp Derg, 5(1), 1-8.
- Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çevrim İçi Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(3):493-500.
-Guclu-Gunduz, A., Yazici, G., Ozkul, C., Bulguroglu, H. I., & Irkec, C. (2017). The effects of pilates on functional exercise capacity in patients with multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 381, 598.

-Ozkul, C., Guclu-Gunduz, A., Irkec, C., Yazici, G., Bulguroglu, H. I., Aydin, Y., & Batur-Caglayan, H. Z. (2015). Effect of muscle strength and balance on fatigue in patients with Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 357, e353.

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. The effects of Mat Pilates and Reformer Pilates in patients with Multiple Sclerosis: randomized controlled study. Proceedings of the 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018). J Neurol Exp Neurosci 4 (Suppl 1): S35. doi: 10.17756/jnen.2018- suppl1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroğlu, M., Arslan, S. S., Demir, N., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Relationship Between Pneumonia And Swallowing Function In Elderly. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020; 31(3), 270-277.

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M, Güçlü Gündüz A (2019). The effects of Pilates during pregnancy. 1. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. Comparison of the effects of mat Pilates and Reformer Pilates on balance, strength, mobility, fatique and quality of life in patients with multiple sclerosis. European Journal of Neurology. Volume:22, Pages: 673, JUN
2015.https://doi.org/10.1111/ene.12808 (Özet Bildiri/Poster Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.; Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersizleri ve Farkindalik Eğitiminin Diyabet Bilgi ve Stres Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalişma. III. International Health Science And Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Tam Metin Kitabı sayfa:
550-8)
- Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Gevrek C, Gürşan Nİ, Köprülüoğlu M. Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

- Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Gevrek C. Covid-19 Pandemi Sürecinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M. Online Doğum Eğitiminin Gebelerde Doğum Korku Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Abstract Book sayfa:308)

-Bulguroglu, I., Guclu-Gunduz, A., Gokhan, Y., Ozkul, C., Irkec, C., BATUR ÇAĞLAYAN, H. A. L. E., & Nazliel, B. (2015). Comparison of the effects of mat Pilates and reformer Pilates on balance, strength, mobility, fatique and quality of life in patients with multiple sclerosis.

-Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A

-Sönmezer E, Bulguroğlu Hİ, Aras C, Güzel E, Acar M.;Osteoartiritli olgularda konservatif tedaviye ek olarak uygulanan kısa süreli aerobik. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ürgüp/Nevşehir; 26/04/2012 - 28/04/2012 (Özet Bildiri/Poster Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.;Multipl skleroz tanılı hastada core stabilizasyon egzersizlerinin gövde pozisyon duyusu ile denge üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu sunumu. 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu (2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Leyla Sümeyye ERASLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Leyla Sümeyye ERASLAN

Hacettepe Üniversitesi 2010 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği Programı 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe University, Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation

Araştırma Alanları

spor yaralanmaları, biomekanik, omuz, diz, spora dönüş, atletler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Harput G, Tok D, Ulusoy B, Eraslan L, Yildiz TI, Turgut E, Demirci S, Duzgun I, Tunay VB, Baltaci G, Ergun N. Translation and cross-cultural adaptation of the anterior cruciate ligament-return to sport after injury (ACL-RSI) scale into Turkish. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Jan;25(1):159-164. doi: 10.1007/s00167-016-4288-6. Epub 2016 Aug 18.

Eraslan L, Yuce D, Erbilici A, Baltaci G. Does Kinesiotaping improve pain and functionality in patients with newly diagnosed lateral epicondylitis? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Mar;26(3):938-945. doi: 10.1007/s00167-017-4691-7. Epub 2017 Aug 24

Turgut E, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Ulusoy B, Tok D, Harput G, Kara D, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Shoulder kinematics and mobility adaptations in water-polo players. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Sep 29.

Harput G, Ulusoy B, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Turhan E, Tunay VB. Cross-education improves quadriceps strength recovery after ACL reconstruction: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Jun 29. doi: 10.1007/s00167-018-5040-1.

Turgut E, Yildiz TI, Eraslan L, Demirci S, Huri G, Turhan E, Duzgun I. A three-dimensional scapular motion analysis in patients with arthroscopic anterior capsulolabral repair of the shoulder: The effect of scapular stabilization taping. J Orthop Sci. 2019 May;24(3):426-430. doi: 10.1016/j.jos.2018.11.005. (Epub 2018 Dec 8.)

Eraslan L, Yuce Deniz, Erbilici A, Baltaci G. Response to the letter to the editor: Comment on "Does Kinesiotaping improve pain and functionality in patients with newly diagnosed lateral epicondylitis?".Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Mar 21. doi: 10.1007/s00167-019-05454-x.

Duzgun I, Turgut E, Eraslan L, Elbasan B, Oskay D, Atay OA. Which method for frozen shoulder mobilization: manual posterior capsule stretching or scapular mobilization? J Musculoskelet Neuronal Interact. 2019 Sep 1;19(3):311-316.

Eraslan L, Castelein B, Spanhove V, Orhan C, Duzgun I, Cools A. Effect of Plyometric Training on Sport Performance in Adolescent Overhead Athletes: A Systematic Review. Sports Health. 2021 Jan/Feb;13(1):37-44. doi: 10.1177/1941738120938007.

Uysal Ö, Demirci S, Kara D, Yıldız Tİ, Sevinç C, Eraslan LS, Turgut E, Huri G, Turhan E, Atay ÖA, Düzgün İ. Tender point examination with palpation in different shoulder pathologies: A retrospective study. J Orthop Sci. 2021 Jan 8:S0949-2658(20)30383-3. doi: 10.1016/j.jos.2020.12.015.

Yildiz TI, Eraslan L, Demirci S, Kara D, Ulusoy B, Turgut E, Duzgun I. The repeatability of 3-dimensional scapular kinematic analysis during bilateral upper extremity movements. J Bodyw Mov Ther. 2020 Oct;24(4):37-42. doi: 10.1016/j.jbmt.2020.06.038.

Eraslan L, Harput G, Deniz D, Yildiz T, Ulusoy B, Demirci S, Kara D, Turgut E, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Association Between Scapular Posture and Two Different Pectoralis Minor Length Tests in Adolescents. Int J Ath Ther Train, 2021 Dec;15 (Ahead of Print); doi:10.1123/ijatt.2021-0064.

Eraslan L, Cools A, Yar O, Akkaya S, Duzgun I. Acromiohumeral distance quantification during a variety of shoulder external and internal rotational exercises in recreationally overhead athletes. Res Sports Med. 2022 Mar 15;1-13. doi: 10.1080/15438627.2022.2052068. Online ahead of print.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eraslan L, Yuce D, Kermalli AM, Baltacı G. Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağrı ve fonksiyon üzerine kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma, Turk J Physiother Rehabil. 2014; 25(1): 8-15.

Demirci S, Yildiz T, Harput G, Ulusoy B, Eraslan L, Ergen FB, Turhan E, Tunay VB. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası pliometrik eğitimin kas kuvveti ve fonksiyon üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR). 2020; 7(2): 91-98.

Eraslan L, Yar O, Ergen B, Huri G, Duzgun I. Subakromiyal ağrı sendromunda yumuşak doku esnekliği ile akromiyohumeral mesafe arasındaki ilişkinin araştırılması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR). 2021; 8(3): 270-278.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Merve BULGUROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Merve BULGUROĞLU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2012 Hacettepe Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

BAYINDIR HASTANESİ SÖĞÜTÖZÜ
FİZYOFİT SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Araştırma Alanları

GEBELİK
PİLATES
KADIN SAĞLIĞI
LENF ÖDEM
KORUYUCU REHABİLİTASYON

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çevrim İçi Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(3):493-500.

-Bulguroğlu, M., Arslan, S. S., Demir, N., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Relationship Between Pneumonia And Swallowing Function In Elderly. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020; 31(3), 270-277

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M, Güçlü Gündüz A (2019). The effects of Pilates during pregnancy. 1. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.; Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersizleri ve Farkindalik Eğitiminin Diyabet Bilgi ve Stres Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalişma. III. International Health Science And Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Tam Metin Kitabı sayfa:
550-8)
- Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Gevrek C, Gürşan Nİ, Köprülüoğlu M. Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

- Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Gevrek C. Covid-19 Pandemi Sürecinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M. Online Doğum Eğitiminin Gebelerde Doğum Korku Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Abstract Book sayfa:308)

-Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.;Multipl skleroz tanılı hastada core stabilizasyon egzersizlerinin gövde pozisyon duyusu ile denge üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu sunumu. 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu (2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
1. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Bölüm adı: (Koruyucu Rehabilitasyonda Fizyoterapi) (2018-1). AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, KARADUMAN AYNUR AYŞE, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Doç. Dr. Muhammed Kılınç, Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-88879- 1-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).
2. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Seminerleri Kitabı, Bölüm adı: (Multipl Skleroz Tanılı Hastada Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Gövde Pozisyon Duyusu İle Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu) (2018-2). AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, KARADUMAN AYNUR AYŞE, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı, Doç. Dr. Muhammed Kılınç, Doç. Dr. Selen Serel Arslan, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-88879- 1-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).
3. Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi Yöntemleri, Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri, Bölüm Adı: Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri (2019), AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, Editör: Tunca Yılmaz Öznur Basım Sayısı:(1) Yayınevi: Hipokrat Kitabevi ISBN: 978-605-7874-12-2 2019 (Çeviri kitap)
4. Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi Yöntemleri, Bölüm 1 Nörolojik Hasar ve Rehabilitasyon Modelleri, Bölüm Adı: Bölüm 5 İletişim Rehabilitasyonuna Yönelik Müdahaleler (2019), AKÇİL BULGUROĞLU MERVE, Editör: Tunca Yılmaz Öznur Basım Sayısı:(1) Yayınevi: Hipokrat Kitabevi ISBN: 978-605-7874-12-2 (Çeviri kitap)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nuray GİRGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nuray GİRGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zilan BAZANCİR APAYDIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zilan BAZANCİR APAYDIN

Gazi Üniversitesi (Lisans) 2013 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı 2022-Şubat

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Protez-Ortez ve Biyomekanik Ünitesi, Erken Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi

- İnönü Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Pediatrik Rehabilitasyon, Erken Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Araştırma Alanları

ortez, protez, biyomekanik, ortopedik rehabilitasyon, spinal deformitelerde rehabilitasyon (skolyoz, kifoz), rehabilitasyon teknolojileri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

- Kübra Canlı, Zilan Bazancir-Apaydın, Elif Kırdı, Fatma Gül Yazıcıoğlu (2022). Immediate responses to increased backpack load on vestibular function, balance and gait parameters in young adults. Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation. 10 (3): 107-114.

- KINIKLI GİZEM İREM, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN, BOZGEYİK SİBEL, GÜNEY DENİZ HANDE, DEMİRKIRAN HALİL GÖKHAN (2022). Body Image Disturbance in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis: Correlation with Deformity Perception, Trunk Aesthetic, and Quality of Life. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 9(2), 125-132., Doi: 10.15437/jetr.981199 (Yayın No: 7330014)

- BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, TALU BURCU, KORKMAZ MEHMET FATİH (2022). Postoperative rehabilitation versus early mobilization following scoliosis surgery: A single-blind randomized clinical trial. Journal of Orthopaedic Science, Doi: 10.1016/j.jos.2021.11.017 (Yayın No: 7489309)

- BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN, BAZANCİR ZİLAN, BOZGEYİK SİBEL, ÜLGER ÖZLEM (2021). Is the therapeutic exercise clinically effective in reducing pain intensity in patientswith knee osteoarthritis? A Systematic Review. Topics in Geriatric Rehabilitation, 37(2), 89-103. (Yayın No: 6896041)

- KOÇ MELTEM, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, APAYDIN HAKAN, TALU BURCU, BAYAR KILIÇHAN (2021). Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Turkish Yellow Flag Questionnaire in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain. Korean Journal of Pain (Yayın No: 7154285)

- BAZANCİR ZİLAN, YAĞCI GÖZDE, BEK NİLGÜN (2021). Reliability and validity of Turkish version of the Scoliosis Japanese Questionnaire- 27 in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Journal of Orthopaedic Science, Doi: 10.1016/j.jos.2020.10.020 (Yayın No: 6890164)

- APAYDIN HAKAN,BAZANCİR ZİLAN,ALTAY ZÜHAL (2020). Injection Therapy in Patients with Lateral Epicondylalgia: Hyaluronic Acid or Dextrose Prolotherapy? A Single-Blind, Randomized Clinical Trial. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 26(12), 1169- 1175., Doi: 10.1089/acm.2020.0188 (Yayın No: 6451616)

- BAZANCİR ZİLAN,FIRAT TÜZÜN (2019). A potential factor in the pathophysiology of lateral epicondylitis: The long sarcomere length of the extensor carpi radialis brevis muscle and implications for physiotherapy. Medical Hypotheses, 130, Doi: 10.1016/j.mehy.2019.109278 (Yayın No: 5968136)

- BAZANCİR ZİLAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,TALU BURCU (2018). Effect of Different Pre- Competition Anxiety and Self-Confidence on the Performance in Bouldering Climbers. Gazıantep University Journal of Sport Science, 3(1), 1-9. (Yayın No: 4188394)

- TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2017). The effect of different ankle and knee supports on balance in early ambulation of post-stroke hemiplegic patients. NEUROLOGICAL SCIENCES, 38(10), 1811- 1816., Doi: 10.1007/s10072-017-3065-8 (Yayın No: 3663912)

- TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2016). The Effects of Sensory Therapy on Pain, Upper Extremity Functions and Sleep Quality in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Annals of Yoga and Physical Therapy, 1(2), Doi: 1007 (Yayın No: 3663951)

- KOÇ MELTEM,BAZANCİR ZİLAN (2018). Patient Reported Outcome Measures in Chronic Low Back Pain for Assessment of Physical Disability. Journal of Yoga and Physical Therapy, 8(2), 286, Doi: 10.4172/2157-7595.1000286 (Yayın No: 4985300)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, KIRDI ELİF, YAĞCI GÖZDE, BEK NİLGÜN (2019). Relations Between Curve Magnitude and Trunk Muscle Endurance in Individuals with Primary Thoracic Scoliosis. World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6979192)

2. YILDIZ ŞULENUR, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, ERBAHÇECİ FATİH (2021). COVID-19 Pandemi Döneminde Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi. 4th Internaitonal Conference on Sport For All (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7121124)

3. BAZANCİR ZİLAN,KIRDI ELİF,YAĞCI GÖZDE,BEK NİLGÜN (2019). HOW DOES DEFORMITY MAGNITUDE AFFECT BODY POSTURAL PARAMETERS IN ADOLESCENTS WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS?. 1 st International Conference on Scoliosis Management (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055122)

4. BAZANCİR ZİLAN,YILDIZ ŞULENUR,YAĞCI GÖZDE,BEK NİLGÜN (2019). Investigation of the relationship between standing stability and postural alterations in individuals with idiopathic scoliosis. 1 st International Conference on Scoliosis Management (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 5055119)

5. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). The relationship between preoperative radiological evaluation and early postural control in patients with scoliosis after spinal fusion surgery. 9th International Biomechanics Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4406557)

6. BAZANCİR ZİLAN,ASLAN MAHMUT,ÖZGÖR BİLGE,GÜNGÖR SERDAL,TALU BURCU (2018). Nusinersen and early physiotherapy in patients with spinal muscular atrophytype 1: case series. 13. Meeting of the Mediterranean Society of Myology, 2. Congress of the Turkish Neuromuscular Society, 37(2), 182-183. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4403537)

7. BAZANCİR ZİLAN,ÖZGÖR BİLGE,ASLAN MAHMUT,GÜNGÖR SERDAL,TALU BURCU (2018). Ataluren and physiotherapy in a boy with nonsense mutation Duchenne muscular dystrophy: 2 years’ follow up case report. 13. Meeting of the Mediterranean Society of Myology, 2. Congress of the Turkish Neuromuscular Society, 37(2), 180-180. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4403652)

8. BAZANCİR ZİLAN,APAYDIN HAKAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2018). Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Ağrı Ve Kinezyofobi Düzeyinin Belirlenmesi. International Congress of Sports for All and Wellness (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247627)

9. BAZANCİR ZİLAN,AKKUBAK YASEMİN,YILDIZ NAZIM TOLGAHAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). POSTERİOR SPİNAL FÜZYON CERRAHİSİ ADELOSAN İDİOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE DENGE PARAMETRELERİNİ ETKİLER Mİ?SİSTEMATİK DERLEME. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287714)

10. YILDIZ NAZIM TOLGAHAN,AKKUBAK YASEMİN,BAZANCİR ZİLAN,KÜLÜNKOĞLU BAHAR (2018). TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE AĞRI VE STATİK DENGE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287711)

11. BAZANCİR ZİLAN,APAYDIN HAKAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2018). Genç Yetişkin Bireylerde Ağrı, Fiziksel Aktivite Ve Kinezyofobi Arasındaki İlişki. International Congress of Sports for All and Wellness (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247619)

12. BAZANCİR ZİLAN,APAYDIN HAKAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2018). Genç Yetişkin Bireylerde Ağrı Bölgesi Kinezyofobi Düzeyini Etkiler Mi?. International Congress of Sports for All and Wellness (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247630)

13. BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU (2018). Amatör bayan futbolcularda proprioseptif egzersizlerin denge üzerine etkisi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, 354-355. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4249172)

14. TALU BURCU,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,BAZANCİR ZİLAN (2017). ELİT FUTBOLCULARDA PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. 9th International Congress of Sports Physiotherapists (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3664589)

15. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2017). Farklı Skapular Pozisyonlarda Ölçülen El Kavrama Kuvveti ile Denge ve Gövde Enduransı Arasındaki İlişki. 9th International Congress of Sports Physiotherapists (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3664584)

16. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Hastaların Erken Dönemde Ağrı Ve Göğüs Mobilitesi Arasındaki İlişki. 1st International Health Sciences Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664515)

17. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Adelosan İdiopatik Skolyozlu Bireylerde Kor Kas Enduransı ile Aerobik Kapasite ve Göğüs Mobilite Arasındaki İlişki. International Health Sciences Congress.

18. TALU BURCU,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,BAZANCİR ZİLAN (2017). Assessment of Relationship Between Pre-Competition Anxiety Levels and Performance in Elite Bouldering Rock Climbers. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664328)

19. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2017). The Effect of Core Stabilization Exercises in the Short Term on Balance In Recreational Football Player. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664314)

20. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Assessment of performance, endurance, aerobic and aerobic capacity in the hospitalization period of patients with scoliosis surgery. 12th International Turkish Spine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3663970)

21. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Assessment of pain, chest mobility and balance in patients who are applied posterior segmental instrumentation in scoliosis surgery. 12th International Turkish Spine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3663971)

22. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Assessment of flexibility, endurance, chest mobility and pulmonary functions in patients with adelosan idiopathic scoliosis. 12th International Turkish Spine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3663977)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KINIKLI GİZEM İREM, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN, BOZGEYİK SİBEL, GÜNEY DENİZ HANDE, DEMİRKIRAN HALİL GÖKHAN (2021). Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Eğrilik Paternine Göre Beden İmajı Rahatsızlık Düzeyinin Araştırılması. 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7489386)

2. AKKUBAK YASEMİN,BAZANCİR ZİLAN,ŞAHAN AYŞE KÜBRA,TAŞKIN FATMA,FIRAT MERVE,DÜGER TÜLİN (2019). Romatolojik hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım oranlarının ve profillerinin araştırılması: pilot çalışma. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5055096)

3. BAZANCİR ZİLAN (2019). Adolesan idiyopatik skolyozda genel eklem hipermobilitesinin araştırılması. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5055061)

4. CANLI KÜBRA,BAZANCİR ZİLAN,KIRDI ELİF,BELHAN SÜMEYYE,ŞENER FATMA GÜL (2019). Sağlıklı genç bireylerde dinamik denge ve propriyosepsiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055103)

5. KIRDI ELİF,BAZANCİR ZİLAN,YAĞCI GÖZDE,MERİÇ AYDIN,BEK NİLGÜN (2019). Adolesan idiyopatik skolyozlu bireylerde deformite şiddeti ile gövde fleksibilitesinin ilişkisi. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5055069)

6. FIRAT MERVE,BAZANCİR ZİLAN,AKKUBAK YASEMİN,ŞAHAN AYŞE KÜBRA,İNAL İNCE DENİZ,DÜGER TÜLİN (2019). Kardiyopulmoner hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım profilleri: pilot çalışma. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055106)

7. YILDIZ ŞULENUR,KIRDI ELİF,KISACIK PINAR,BAZANCİR ZİLAN,UYSAL ÖZGÜN,YAĞCI GÖZDE,MERİÇ AYDIN,BEK NİLGÜN (2019). Ayak bileği inversiyon yaralanması olan kadınlarda ağrı, ayak postürü, hareket korkusu ve alt ekstremite fonksiyonel durumunun semptom süresi ile ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055108)

8. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). Adelosan idiopatik skolyozlu bireylerde posterior spinal füzyon cerrahisi sonrası erken rehabilitasyon protokolünün uygulanabilirliği ve sonuçları. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(SUPLEMENTUM 1), 66-66. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4517652)

9. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). SKOLYOZ CERRAHiSi SONRASI AĞRI YÖNETiMi VE ERKEN TABURCULUK:ERKEN REHABiLiTASYON PROTOKOLÜ. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(SUPLEMENTUM 1), 63-63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4517647)

10. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). Posterior segmental enstrümantasyon ve füzyon cerrahisi sonrası adelösan idiopatik skolyozlu bireylerde korse kullanımının denge üzerine etkisi: Pilot çalışma. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(SUPLEMENTUM 1), 71-71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4517656)

11. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). ADELOSAN İDİOPATİK SKOLYOZ HASTALARINDA SPİNAL FLEKSİBİLİTE İLE KOR KAS ENDURANSI SOLUNUM FONKSİYONLARINI ETKİLER Mİ?. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 51(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664568)

12. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON CERRAHİSİ UYGULANAN SKOLYOZLU BİREYLERİN HASTANE DÖNEMİNDE FONKSİYONEL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 51(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664552)

13. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON CERRAHİSİ UYGULANAN SKOLYOZLU HASTALARIN AKUT DÖNEMDE AĞRI, GÖVDE DENGESİ VE TORAKS MOBİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 51(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664561)

14. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,ÖZGÖR BİLGE,GÜNGÖR SERDAL (2017). DMD de Ataluren ve Egzersiz Tedavisinin Uzun Dönem Takibi: Vaka Raporu. 1. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664539)

15. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2017). Hemiplejik hastaların erken ambulasyonunda farklı diz ve ayak bileği desteklerinin denge üzerine etkisi. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 28(2), 33- 34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664609)

16. BAZANCİR ZİLAN (2017). Üniversite öğrencilerinde yorgunluğun anaerobik güç ve denge üzerine etkisi. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3664632)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

- Ortopedik Fizik Muayene Testleri, Kanıta Dayalı Yaklaşım, Bölüm adı:(Bölüm 13. Diz İçin Fizik Muayene Testleri) (2022)., KINIKLI GİZEM İREM,BOZGEYİK SİBEL,BAZANCİR ZİLAN, PELİKAN YAYINEVİ-Orijinal Eser Yayıncısı Pearson, Editör:Gökmen YAPALI, Serdar ARSLAN, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 505, ISBN:978-625-7602-27-3, Türkçe(Kitap Tercümesi).

- YAŞLILARDA REHABİLİTASYON, Bölüm adı:(Geriatrik Ayak ve Rehabilitasyonu) (2021)., BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, APAYDIN HAKAN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Yağmur Güneş Gencer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 452, ISBN:978- 625-439-755-4, Türkçe(Bilimsel Kitap).

- TERAPÖTİK EGZERSİZLER KAPSAMLI EL KİTABI, Bölüm adı:(Torasik Kuvvetlendirme) (2020)., BAZANCİR ZİLAN, Güneş Tıp Kitapevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:9789752778009, Türkçe(Kitap Tercümesi).

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ebru Gül SEZİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ebru Gül SEZİK

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 2017 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği Doktora Programı 2021-...

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Spor Yaralanmaları, Sporcu Sağlığı, Rehabilitasyon, Omuz

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-Yıllı S., Söğüt B., Kalmaz S., Altay F., Gündüz S., Arslan D., Sezik E.G., Turgut E., Physiotherapist-Patient Interaction: A Qualitative Analysis, Turk J Physiother Rehabil. 2021;
32(1):37-43. doi: 10.21653/tjpr.714544

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

-Sezik E.G., Uysal Ö., Düzgün İ. (2022) Görsel ve İşitsel Bilgi Omuz Pertürbasyon Egzersizlerinde Kas Aktivasyonunu Değiştirir mi? 8-10 Eylül 2022 XVIII. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Sözel Sunumu

-Sezik E.G., Uysal Ö., Düzgün İ. (2022) Omuz Pertürbasyon Egzersizleri Sırasında Verilen İtme Yönünün Kas Aktivasyon Düzeyine Etkisi 8-10 Eylül 2022 XVIII. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Sözel Sunumu

-Sezik E.G., Uysal Ö., Sezik A.Ç., Düzgün İ. (2022) Havalı Tabanca Atıcılarında Gövde, Skapula Ve Omuz Kuşağı Kaslarının Enduransının Performans Üzerine Etkisi 13-17 Nisan 2022 XII. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi & Fizyoterapi Ortak Sempozyumu Sözel Sunumu

-Sezik E.G., Düzgün İ. (2020) Havalı Tabanca Atıcılarında Gövde, Skapula ve Omuz Kuşağı Kaslarının Enduransının Performans Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma 20 Aralık 2020 4. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi Poster Sunumu

-Yıllı S., Söğüt B., Kalmaz S., Altay F., Gündüz S., Arslan D, Sezik E.G., Turgut E. (2019) Fizyoterapist-Hasta İletişiminin İncelenmesi: Kas-İskelet Sistemi Rehabilitasyonu Üzerine Bir Gözlemsel Çalışma 6-9 Kasım 2019 X. Spor Fizyoterapistleri Kongresi Sözel Sunumu

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

-Fizyoterapi Seminerleri, Ortopedik Rehabilitasyon, Bölüm 2: Proksimal Biseps Tendon Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Yaklaşımları (2022) SEZİK EBRU GÜL, DÜZGÜN İREM, Vize Basın Yayın, Editör: Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN, Prof. Dr. Özlem ÜLGER, Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI, Doç. Dr. Muhammed KILINÇ, Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 96, ISBN: 978-625-7103-85-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Adı SoyadıArş.Gör. Serenay ZORLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Serenay ZORLU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDoç.Dr. Başak MANSIZ KAPLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Başak MANSIZ KAPLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları