Hemşirelik (Türkçe)

Hemşirelik bölümü eğitim süresi 4 yıl olup 8 döne­mi kapsamaktadır. Öğrencilerimiz bu süre içerisinde hemşirelik mesleğine ilişkin teorik ve uygulamalı ders­lerin yanı sıra temel bilimler ve sosyokültürel içerikli dersler de almaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında mesleki yaşam­larına daha kolay uyum sağlayabilmek ve kaliteli ba­kım vermek amacıyla son sınıfta değişik hastanelerde intörn hemşire olarak mesleki uygulama yapmaktadır­lar.


Bölümün Çalışma Alanları
Mezunlarımız, mezun oldukları andan itibaren aşağıdaki görevlerde çalışabilmektedir; Klinik hemşiresi, bakım hizmetleri yöneticisi, araştırmacı, eğitimci, sağlıkla ilgili özel firmalarda eğitimci, danışman ve yönetici, ayrıca bölümümüz mezunlarının dünyanın birçok ülkesinde diploma denkliği vardır ve mezunlarımız kolaylık­la iş bulabilmektedir.  kamu, üniversite ve vakıf hastaneleri, yüksekokullar ve fakülteler,  çocuk yuvaları,  evde bakım hizmetleri, danışmanlık merkezleri, huzurevleri, rehabilitasyon, yaşlı bakım,  Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Hemşirelik Bölümü Eğitimi
Hemşirelik Bölümü ders programında cerrahi hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları, halk sağlığı, hemşirelik esasları, iç hastalıkları, psikiyatri hemşirelikleri ile hemşirelikte yönetim, hemşirelik öğretimi anabilim dallarında bulunan teorik ve uygulamalı dersler yer al¬maktadır. Bölümümüzde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz teorik dersleri fakültemizin dersliklerinde, uygulamaları ise hemşirelik uygulama laboratuvarında, Üniversite hastanemizde ve Ankara’daki çeşitli kamu ve özel üniversitelere ait sağlık kurumları, iş yerleri ve okullarda yapmaktadır. Öğrenci¬lerimizin pratik eğitimleri laboratuvar ortamı ardından genellikle protokol imzalanan Sağlık Araştırma ve Uygula¬ma hastanelerinde gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzdeki lisans programı ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dâhil toplam 240 AKTS’lik dersten oluşur. Seçmeli dersler programın en az %25’ini oluşturur.

Bölüm İmkânları
Öğretim Elmanı Sayısı Bölümümüzde 4 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi bulunmak­tadır. Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim İmkânları:  Bölümümüz yüksek lisans programı açma çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca mezuniyet sonrası sertifikalı kurs prog­ramları yürütülmektedir.

Derslik ve Laboratuvar İmkanları: Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları: 60 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini  organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir.

Laboratuvarlar
Hemşirelik Uygulama Laboratuvarı,  Simülasyon Eğitim Laboratuvarı mevcuttur.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

Duyurular

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com