(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Hemşirelik Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇAL

Atatürk Üniversitesi 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları

halk sağlığı
sağlığı geliştirme
evde bakım
meme kanseri
lenfödem
kalitatif araştırma

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Cal, A., Bahar,Z., Gorken, I. (2020). Effects of Health Belief Model based nursing interventions offered at home visits on lymphedema prevention in women with breast cancer: A randomised controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 29:2521-2534. doi:10.1111/jocn.15271 [SSCI]

Avci, İ.A., Altay, B., Cavusoglu, F., Cal, A., Mumcu, N., Celik Eren, D., Oz, O., Altın A, Karaoglanoglu, O., Buberci, A. Evaluation of the Efficacy of the Three-Component Health Care Management Program HEWCOT in Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy, Journal of Cancer Education, 2020, 35(4). doi: 10.1007/s13187-018-1461-2. [SSCI]

Cal, A., Yildiz, M.K, Avci, I.A. (2018). Examination of knowledge and fear levels of breast cancer with the spiritual characteristics of Nurses, Front. Public Health, 6:331. doi: 10.3389/fpubh.2018.00331 [SSCI]

Beser, A., Bahar, B., Kıssal, A., Cal, A., Cavusoglu, F., Mert, H., Capık, C. (2018). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Tuberculosis-Related Stigma Scale, Acta Paulista de Enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, 1(4):374-81. doi: 10.1590/1982-0194201800053 [SSCI, SCI-Expanded]

Çal, A., Bahar, Z. (2016). Women’s barriers to prevention of lymphedema after breast surgery and home care needs. Cancer Nursing, 39(6), E17-E25. doi: 10.1097/NCC.0000000000000326 [SSCI, SCI-Expanded]

Avci, I.A., Kumcagiz, H., Altinel, B., Çaloğlu, A. (2014). Female academicians’ self-esteem and health beliefs for breast cancer screenings. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 15(1), 155-160. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.1.155 [SCI-Expanded]

Aydoğdu, N.G., Bahar, Z., Gürkan, K.P., Çal, A., Açıl, D., Cengiz, B., (2018). Hemşirelik alanında deneysel türde yapılan doktora tezlerinin araştırma etiği açısından incelenmesi: Türkiye örneği. ACU Sağlık Bil Derg, https://doi.org/10.31067/0.2018.93

Cengiz, B., Çal, A., Açıl, D., Bahar, Z., Beşer, A. (2018). Sağlık bilimlerinde eğitim alan doktora öğrencilerinin problem çözme becerileri. ACU Sağlık Bil Derg, https://doi.org/10.31067/0.2018.77

Çal, A., Zengin, S., Avci, I.A. (2018). Needs of Patients with Prostate Cancer for Home Care. Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, 5(4), 408-414. [ESCI]

Çal, A., Bahar, Z. (2018). Use of the Health Belief Model in the prevention of lymphedema after breast surgery Prog Health Sci, 8(1). doi: 10.5604/01.3001.0012.111

Çal, A., Altay, B. (2017). The quality of life and home care needs of patients treated for health failure. Pakistan Heart Journal, 50(01): 13-20. [ESCI]

Çal A, Avci I.A., Cavusoglu, F. (2017). Experiences of Caregivers with Spouses Receiving Chemotherapy for Colorectal Cancer and their Expectations from Nursing Services. Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, 4, 173-179. doi: 10.4103/apjon.apjon_11_17. [ESCI]

Beser A, Bahar Z, Arkan G, Cal A, Yesiltepe A. (2017). Examination of nursing students’ attitudes towards environmental problems Prog Health Sci, 2017, 7(1): 137-44.

Altay, B., Çavuşoğlu, F., Çal, A. (2016). Yaşlıların sağlık algısı, yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 181-189. doi: 10.5455/pmb.1-1438765038

Bahar, Z., Aydoğdu, N.G., Açıl, D., Cengiz, B., Çal, A., Gürkan, K.P. (2020). Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1):196-208.

Çal, A., Bahar, Z. (2015). Meme ameliyatı sonrası gelişen lenfödem ve evde bakım. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 23, 8-10.

Çaloğlu, A., Bahar, Z. (2014). Meme cerrahisi sonrası lenfödemi önlemede hemşirenin sorumlulukları. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 11, 56-57.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2010 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2012-2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İnternational Hospital 2010
Medicalpark Sultangazi 2012
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2013-2014
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018-2019

Araştırma Alanları

Gebelik, doğum, kadın sağlığı, cinsel sağlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Olcer ZO, Oskay U (2021). Effects of the Better Model Based Counseling on Sexuality of Women with Breast Cancer, International Journal of Sexual
Health.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Özkan Z, Beji NK (2014). Psikolojik ve kişilerarası etmenlerin cinsel fonksiyon üzerine etkileri. Androloji Bülteni, 58: 203-208. (Derleme Makale)
• Bakır N, Ölçer Z, Oskay Ü (2014). Yüksek riskli gebelerin prenatal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 1(1): 25-37. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Oskay Ü (2015). Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2): 85-92. (Derleme Makale)
• Ölçer Z, Bozkurt G (2015). Uyku Kalitesinin Doğuma ve Doğum Ağrısına Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(3): 334-344. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Bakır N, Oskay Ü (2016). Yüksek Riskli Gebelerin Öz Yeterlilik ve Sosyal Destek Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 19(1): 25-33. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Bakır N, Aslan E (2017). Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 30-37. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Oskay Ü (2020). Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık. Androloji Bülteni 22: 177−182. (Derleme Makale)

Ulusal kitap bölümü

• Ölçer Z (2019). Kadına Yönelik Psikolojik (Sözel veya Duygusal) ve Hemşirelik Yaklaşımı. (Ed. Saracaloğlu AS, Hergüner G, Saçan S) Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi. Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları. (ss.275-292)
• Ölçer Z, Bozkurt G. (2021). Gebelikte uyku kalitesini etkileyen faktörler. Keser Özcan N, editör. Gebelik ve Lohusalık Dönemi Ruh Sağlığı.1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. (p.8-14.)
• Ölçer Z (2021). RAHİM İÇİ ARAÇLAR. Çal A & Ölçer Z, Editör. Doğurganlığın Düzenlenmesi. 1. Baskı. Ankara: Vize Basın Yayın. (ss. 159-183).

Kitap editörlüğü
• Çal A, Ölçer Z. (2021). Doğurganlığın Düzenlenmesi. 1. Baskı. Ankara: Vize Basın Yayın.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

• Özkan Z, Almas M., Hamlacı Y, Yazıcı S (2010). Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine ve Eğitimine Yönelik Görüşleri. 1.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010, İzmir. (Sözel Bildiri)
• Özkan Z, Bakır N, Fışkın G (2013). To prevent perineal trauma perineal massage. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Bakır N, Özkan Z, Fışkın G (2013). Exercise During Pregnancy. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Fışkın G, Bakır N, Özkan Z (2013). Preconceptional care and role of midwife nurse. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Meme kanserinde cinsel sağlık. 1. Uluslararası 2. Ulusal onkoloji hemşireliği kongresi, 5-6 Aralık 2019, Ankara. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kadına yönelik psikolojik (sözel veya duygusal) şiddet. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kültürün kadın cinselliğine etkisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Cinsel İstismar ve Ebelik / Hemşirelik Yaklaşımı. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8-10 Ekim 2020. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Koronavirüs enfeksiyonu 2019 (Covid-19) ve doğum eyleminde ebelik bakımı. Online 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20-22 Kasım 2020 (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2021). Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber (Dijital) Şiddet. 6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021 (Sözel Bildiri)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nursemin ÜNAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nursemin ÜNAL

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 2010-2011
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Trav. AD. 2011-2016
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Trav. AD. 2016-2019


Araştırma Alanları

Hemşirelik Esasları, Ortopedi Hemşireliği, Hemşirelik Eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ÜNAL NURSEMİN, ŞANLER NEVİN, ŞENGİL, A. Z. (2021). Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluklarının ve Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 89-104.

TOSUN BETÜL, PÖRÜCÜ CANAN, ÜNAL NURSEMİN, KARADURMUŞ NURİ (2021). Determining the factors affecting the beliefs of patients with cancer on immunotherapy medications. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 251-259.

ÜNAL NURSEMİN, GÜRHAN NERMİN (2021). Ortopedi ameliyatlarının hastaların benlik saygısı, beden algısı ve durumluk kaygıları üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 392-400.

TOSUN BETÜL, ÜNAL NURSEMİN, ÖZEN NURTEN, ATALAY FİLİZ (2021). Comparison of dosage loss between medications crushed with two different methods and by two different nurses: In vitro study. Bezmialem Science, 9(1), 106-111. Doi 10.14235/bas.galenos.2020.4016.

ÜNAL NURSEMİN, TOSUN BETÜL, ASLAN ÖZLEM, TUNAY SERVET (2021). Effects of Vapocoolant Spray Prior to SC LMWH Injection: An Experimental Study. Clinical Nursing Research, 30(2), 127-134. Doi: 10.1177/1054773818825486.

ÜNAL N. Vakalarla Öğreniyorum, Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme ve Tedavisi 2. Bölüm Adı: Yaşlılarda Bakım ve Beslenme. Nevin Ş (Ed), Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2021. ISBN: 978-625-7965-01-9, s. 410-434. Türkçe (Bilimsel Kitap).

ÜNAL N. Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası, Cilt I, Bölüm adı: Hemşirelik Esasları (Hasta Güvenliği/Çalışan Güvenliği/Hareket ve Egzersiz/Enfeksiyon Önleme ve Kontrol/Sıcak ve Soğuk Uygulamalar/Kan Transfüzyonu Uygulaması). Ayla Y, Aynur K (Ed), Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2021. ISBN: 9786257146371, s. 307-309. Türkçe (Bilimsel Kitap).

ÜNAL N. Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası, Cilt II, Bölüm adı: Hemşirelik Esasları (Sıcak ve Soğuk Uygulamalar/Kan Transfüzyonu Uygulaması). Ayla Y, Aynur K (Ed), Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2021. ISBN: 9786257146364, s. 328-331. Türkçe (Bilimsel Kitap).

ÜNAL NURSEMİN, TOSUN BETÜL, CORDEIRO RAUL ALBERTO (2020). Adults’ perception of new coronavirus pandemic, it’s related anxiety and precautions: cross-sectional study with adults from Turkey. Nursing Education, Research, & Practice, 10(1), 17-30.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bediye ÖZTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bediye ÖZTAŞ

GATA Hemşirelik Yüksekokulu 2002 Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GATA Hastanesi
GATA Hemşirelik Yüksekokulu
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi

Araştırma Alanları

perioperatif hemşirelik
ağrı yönetimi
inovasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Oztas B., Iyigun E. The effects of two different electrical stimulation methods on the pain intensity of the patients who had undergone abdominal surgery with a midline incision: Randomized controlled clinical trial. Contemporary Nurse, 2019;14:1-17 https://doi.org/10.1080/10376178.2019.1628650

Bediye Öztaş, Serpil Dursun, Muharrem Öztaş. Determination of Nursing Practices Related to Drain. CareTurk J Colorectal Dis 2020;30:128-133

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE, TAŞTAN SEVİNÇ, CAN MEHMET FATİH, ÖZTAŞ MUHARREM (2018). Determination of Cancer Risk Perceptions and Health Beliefs of First-Degree Relatives of Patients Who Were Operated with Colorectal Cancer Diagnosis. Turkish Journal of Colorectal Disease, 28(2), 80-87., Doi: 10.4274/tjcd.01069

ÖZTAŞ BEDİYE, BULUT HÜLYA (2016). Determination of nursing interventions given in the interventional radiology department. Gulhane Medical Journal, 58, 1, Doi: 10.5455/gulhane.223043

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE (2016). Determination of the attitudes to use the patients rights of patients undergone cardiovascular surgery. Gulhane Medical Journal, 58, 1, Doi: 10.5455/gulhane.174094

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE, CAN MEHMET FATİH, ÖZKARA MURAT, OKUDUR FATOŞ FULYA (2016). Genel Cerrahi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Kolorektal Kanser Taramasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 17-22.

ÖZTAŞ BEDİYE, BULUT HÜLYA (2016). Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32(3), 127-134. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

ÖZTAŞ BEDİYE, Tekin Yasemin Eda, KÖSE GÜLŞAH (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin Yeri. Türkiye Klinikleri, 2(1), 5-8. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

ÖZTAŞ, B , İyigün, E . (2019). Girişimsel radyoloji bölümünde lokal anestezi ile işlem yapılan hastaların ağrı ve anksiyete (endişe) durumlarının belirlenmesi. Ege Tıp Dergisi , 58 (4) , 344-350 . DOI: 10.19161/etd.661003

GEZGİNCİ Elif, ÖZTAŞ Bediye, KURT Gönül. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Örgütsel Yenilik Düzeylerinin İncelenmesi. JAREN 2020;6(3):448-54 doi:10.5222/jaren.2020.18863

UĞURLU Meltem, ÖZTAŞ Bediye, Gönül KURT. Üreme Çağındaki Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(4):666-675

Bediye ÖZTAŞ, Gönül KURT, Meltem UĞURLU. HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM ALGISI İLE BRİKOLAJ VE YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2021; 24(1): 81-92

Öztaş B, Kurt G, Gezginci E, Bağcivan G. Adaptation of Bricolage Scale to Turkish: Validity and Reliability Study. J Educ Res Nurs. 2021:18(1):18-23

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR

Ankara Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı,
KTO Karatay Üniversitesi

Araştırma Alanları

iç hastalıkları hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YURTSEVER SABİRE (2018). Care Burden And Quality of Life of Family Members Caring for Cancer Outpatients. International Journal of Caring Sciences, ( EBSCOhost,DOAJ) 3(11), 1516- 1525.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE,ÖZKALP BİROL (2019). Hemodiyaliz Hastalarının Öz Yeterlilik Durumu, Bakım Gereksinimi ve Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirebilme Düzeyleri. Hemşirelik Bilim Dergisi, (ulusal hakemli dergi) 2(1), 5-10.

TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ ESRA,ATAY DOYĞACI AYŞE GÜL,BEKTAŞ AKPINAR NİLAY (2019). Sol Ventrikül Destek Cihazı ve Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Olan Bir Hastada Neuman Sistemler Modeline Göre Hemşirelik Bakımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 56-64. Index Copernicus International (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5022788)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE, ÖZKALP BİROL (2020). The effect of classical Turkish and Western music on universitystudents’ exam stress level, blood pressure and pulse rate: arandomized controlled trial. Journal of Health Sciences and Medicine, (DOAJ,DOI) 3(3), 214-218., Doi: 10.32322/jhsm.681640 (Yayın No: 6268738

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Evde Hemodiyaliz Uygulaması Hasta ve Hasta Yakınlarının Bakış Açısı: Nitel Çalışma Konya Örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,(ulusal hakemli dergi) 1(1), 24-33.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Afetlerle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Afet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 28-40. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6268709)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,AŞKIN CERAN MERVE (2019). Kronik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-91. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5222094)

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-1. Bölüm Adı:Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Desteklenmesi, BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, Yayın Yeri:Efeakademi, 2020, Editör:Doç.Dr.Ayten Dinç, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:385


Adı SoyadıÖğr.Gör. Gamze ALINCAK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Gamze ALINCAK

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları