(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Hemşirelik Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇAL

Atatürk Üniversitesi 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları

halk sağlığı
sağlığı geliştirme
evde bakım
meme kanseri
lenfödem
kalitatif araştırma

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Cal, A., Bahar,Z., Gorken, I. (2020). Effects of Health Belief Model based nursing interventions offered at home visits on lymphedema prevention in women with breast cancer: A randomised controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 29:2521-2534. doi:10.1111/jocn.15271 [SSCI]

Avci, İ.A., Altay, B., Cavusoglu, F., Cal, A., Mumcu, N., Celik Eren, D., Oz, O., Altın A, Karaoglanoglu, O., Buberci, A. Evaluation of the Efficacy of the Three-Component Health Care Management Program HEWCOT in Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy, Journal of Cancer Education, 2020, 35(4). doi: 10.1007/s13187-018-1461-2. [SSCI]

Cal, A., Yildiz, M.K, Avci, I.A. (2018). Examination of knowledge and fear levels of breast cancer with the spiritual characteristics of Nurses, Front. Public Health, 6:331. doi: 10.3389/fpubh.2018.00331 [SSCI]

Beser, A., Bahar, B., Kıssal, A., Cal, A., Cavusoglu, F., Mert, H., Capık, C. (2018). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Tuberculosis-Related Stigma Scale, Acta Paulista de Enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, 1(4):374-81. doi: 10.1590/1982-0194201800053 [SSCI, SCI-Expanded]

Çal, A., Bahar, Z. (2016). Women’s barriers to prevention of lymphedema after breast surgery and home care needs. Cancer Nursing, 39(6), E17-E25. doi: 10.1097/NCC.0000000000000326 [SSCI, SCI-Expanded]

Avci, I.A., Kumcagiz, H., Altinel, B., Çaloğlu, A. (2014). Female academicians’ self-esteem and health beliefs for breast cancer screenings. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 15(1), 155-160. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.1.155 [SCI-Expanded]

Aydoğdu, N.G., Bahar, Z., Gürkan, K.P., Çal, A., Açıl, D., Cengiz, B., (2018). Hemşirelik alanında deneysel türde yapılan doktora tezlerinin araştırma etiği açısından incelenmesi: Türkiye örneği. ACU Sağlık Bil Derg, https://doi.org/10.31067/0.2018.93

Cengiz, B., Çal, A., Açıl, D., Bahar, Z., Beşer, A. (2018). Sağlık bilimlerinde eğitim alan doktora öğrencilerinin problem çözme becerileri. ACU Sağlık Bil Derg, https://doi.org/10.31067/0.2018.77

Çal, A., Zengin, S., Avci, I.A. (2018). Needs of Patients with Prostate Cancer for Home Care. Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, 5(4), 408-414. [ESCI]

Çal, A., Bahar, Z. (2018). Use of the Health Belief Model in the prevention of lymphedema after breast surgery Prog Health Sci, 8(1). doi: 10.5604/01.3001.0012.111

Çal, A., Altay, B. (2017). The quality of life and home care needs of patients treated for health failure. Pakistan Heart Journal, 50(01): 13-20. [ESCI]

Çal A, Avci I.A., Cavusoglu, F. (2017). Experiences of Caregivers with Spouses Receiving Chemotherapy for Colorectal Cancer and their Expectations from Nursing Services. Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, 4, 173-179. doi: 10.4103/apjon.apjon_11_17. [ESCI]

Beser A, Bahar Z, Arkan G, Cal A, Yesiltepe A. (2017). Examination of nursing students’ attitudes towards environmental problems Prog Health Sci, 2017, 7(1): 137-44.

Altay, B., Çavuşoğlu, F., Çal, A. (2016). Yaşlıların sağlık algısı, yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 181-189. doi: 10.5455/pmb.1-1438765038

Bahar, Z., Aydoğdu, N.G., Açıl, D., Cengiz, B., Çal, A., Gürkan, K.P. (2020). Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1):196-208.

Çal, A., Bahar, Z. (2015). Meme ameliyatı sonrası gelişen lenfödem ve evde bakım. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 23, 8-10.

Çaloğlu, A., Bahar, Z. (2014). Meme cerrahisi sonrası lenfödemi önlemede hemşirenin sorumlulukları. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 11, 56-57.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2010 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2012-2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Gebelik, doğum, kadın sağlığı, cinsel sağlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Özkan Z, Beji NK (2014). Psikolojik ve kişilerarası etmenlerin cinsel fonksiyon üzerine etkileri. Androloji Bülteni, 58: 203-208. (Derleme Makale)
• Bakır N, Ölçer Z, Oskay Ü (2014). Yüksek riskli gebelerin prenatal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 1(1): 25-37. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Oskay Ü (2015). Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2): 85-92. (Derleme Makale)
• Ölçer Z, Bozkurt G (2015). Uyku Kalitesinin Doğuma ve Doğum Ağrısına Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(3): 334-344. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Bakır N, Oskay Ü (2016). Yüksek Riskli Gebelerin Öz Yeterlilik ve Sosyal Destek Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 19(1): 25-33. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Bakır N, Aslan E (2017). Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 30-37. (Araştırma Makalesi)
• Ölçer Z, Oskay Ü (2020). Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık. Androloji Bülteni 22: 177−182. (Derleme Makale)

Ulusal kitap bölümü

• Ölçer Z (2019). Kadına Yönelik Psikolojik (Sözel veya Duygusal) ve Hemşirelik Yaklaşımı. (Ed. Saracaloğlu AS, Hergüner G, Saçan S) Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi. Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları. (ss.275-292)
• Ölçer Z, Bozkurt G. Gebelikte uyku kalitesini etkileyen faktörler. Keser Özcan N, editör. Gebelik ve Lohusalık Dönemi Ruh Sağlığı.1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.8-14.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

• Özkan Z, Almas M., Hamlacı Y, Yazıcı S (2010). Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine ve Eğitimine Yönelik Görüşleri. 1.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010, İzmir. (Sözel Bildiri)
• Özkan Z, Bakır N, Fışkın G (2013). To prevent perineal trauma perineal massage. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Bakır N, Özkan Z, Fışkın G (2013). Exercise During Pregnancy. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Fışkın G, Bakır N, Özkan Z (2013). Preconceptional care and role of midwife nurse. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Meme kanserinde cinsel sağlık. 1. Uluslararası 2. Ulusal onkoloji hemşireliği kongresi, 5-6 Aralık 2019, Ankara. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kadına yönelik psikolojik (sözel veya duygusal) şiddet. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kültürün kadın cinselliğine etkisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Cinsel İstismar ve Ebelik / Hemşirelik Yaklaşımı. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8-10 Ekim 2020. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Koronavirüs enfeksiyonu 2019 (Covid-19) ve doğum eyleminde ebelik bakımı. Online 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20-22 Kasım 2020 (Sözel Bildiri)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nursemin ÜNAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nursemin ÜNAL

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 2010-2011
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Trav. AD. 2011-2016
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Trav. AD. 2016-2019


Araştırma Alanları

Hemşirelik Esasları, Ortopedi Hemşireliği, Hemşirelik Eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ÜNAL NURSEMİN, TOSUN BETÜL, CORDEIRO RAUL ALBERTO (2020). Adults’ perception of new coronavirus pandemic, it’s related anxiety and precautions: cross-sectional study with adults from Turkey. Nursing Education, Research, & Practice, 10(1), 17-30.

TOSUN BETÜL, ÜNAL NURSEMİN, ÖZEN NURTEN, ATALAY FİLİZ (2021). Comparison of dosage loss between medications crushed with two different methods and by two different nurses: In vitro study. Bezmialem Science, 9(1), 106-111. Doi 10.14235/bas.galenos.2020.4016.

ÜNAL NURSEMİN, TOSUN BETÜL, ASLAN ÖZLEM, TUNAY SERVET (2021). Effects of Vapocoolant Spray Prior to SC LMWH Injection: An Experimental Study. Clinical Nursing Research, 30(2), 127-134. Doi: 10.1177/1054773818825486.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bediye ÖZTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bediye ÖZTAŞ

GATA Hemşirelik Yüksekokulu 2002 Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GATA Hastanesi
GATA Hemşirelik Yüksekokulu
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi

Araştırma Alanları

perioperatif hemşirelik
ağrı yönetimi
inovasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Oztas B., Iyigun E. The effects of two different electrical stimulation methods on the pain intensity of the patients who had undergone abdominal surgery with a midline incision: Randomized controlled clinical trial. Contemporary Nurse, 2019;14:1-17 https://doi.org/10.1080/10376178.2019.1628650

Bediye Öztaş, Serpil Dursun, Muharrem Öztaş. Determination of Nursing Practices Related to Drain. CareTurk J Colorectal Dis 2020;30:128-133

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE, TAŞTAN SEVİNÇ, CAN MEHMET FATİH, ÖZTAŞ MUHARREM (2018). Determination of Cancer Risk Perceptions and Health Beliefs of First-Degree Relatives of Patients Who Were Operated with Colorectal Cancer Diagnosis. Turkish Journal of Colorectal Disease, 28(2), 80-87., Doi: 10.4274/tjcd.01069

ÖZTAŞ BEDİYE, BULUT HÜLYA (2016). Determination of nursing interventions given in the interventional radiology department. Gulhane Medical Journal, 58, 1, Doi: 10.5455/gulhane.223043

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE (2016). Determination of the attitudes to use the patients rights of patients undergone cardiovascular surgery. Gulhane Medical Journal, 58, 1, Doi: 10.5455/gulhane.174094

ÖZTAŞ BEDİYE, İYİGÜN EMİNE, CAN MEHMET FATİH, ÖZKARA MURAT, OKUDUR FATOŞ FULYA (2016). Genel Cerrahi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Kolorektal Kanser Taramasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 17-22.

ÖZTAŞ BEDİYE, BULUT HÜLYA (2016). Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32(3), 127-134. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

ÖZTAŞ BEDİYE, Tekin Yasemin Eda, KÖSE GÜLŞAH (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin Yeri. Türkiye Klinikleri, 2(1), 5-8. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale)

ÖZTAŞ, B , İyigün, E . (2019). Girişimsel radyoloji bölümünde lokal anestezi ile işlem yapılan hastaların ağrı ve anksiyete (endişe) durumlarının belirlenmesi. Ege Tıp Dergisi , 58 (4) , 344-350 . DOI: 10.19161/etd.661003

GEZGİNCİ Elif, ÖZTAŞ Bediye, KURT Gönül. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Örgütsel Yenilik Düzeylerinin İncelenmesi. JAREN 2020;6(3):448-54 doi:10.5222/jaren.2020.18863

UĞURLU Meltem, ÖZTAŞ Bediye, Gönül KURT. Üreme Çağındaki Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(4):666-675

Bediye ÖZTAŞ, Gönül KURT, Meltem UĞURLU. HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM ALGISI İLE BRİKOLAJ VE YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2021; 24(1): 81-92

Öztaş B, Kurt G, Gezginci E, Bağcivan G. Adaptation of Bricolage Scale to Turkish: Validity and Reliability Study. J Educ Res Nurs. 2021:18(1):18-23

Adı SoyadıArş.Gör. Günay HAZIR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Günay HAZIR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Burak BİLECENOĞLU
E-Posta[email protected]ipol.edu.tr
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1999 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ufuk Üniversitesi (ANKARA)
Ankara Üniversitesi (ANKARA)

Araştırma Alanları

Anatomi
Temporomandibuler Eklem
Mikro BT
Radyolojik Anatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6.1. “Modern ve antik dönem Anadolu insanlarının üçüncü molarlarının incelenmesi ve karşılaştırılması” Pervin Özkara, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Paleoantropoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 (EŞ DANIŞMAN)

6.2. “Mandibular Kanin Dişlerden Cinsiyet Tayini” Sema Demirel, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020 (DANIŞMAN)

6.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Havva Ahsen Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019 (EŞ DANIŞMAN)

6.4. “Dişlerin Pulpa/Sert Doku Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Görüntüleri Üzerinden Yaş Tahmini Açısından İncelenmesi” Nihan Keler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.5. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanılarak Kvaal Yöntemi ile Dişlerden Yaş Tayini Yönteminin Anadolu Populasyonunda İncelenmesi”, Hatice Çelik, Tezli Yüksek Lisans (Adli Antropoloji) (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.6. “Farklı Asitleme Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Kompomer Restorasyonlarda Nanosızıntının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Betül Büşra Ursavaş (Şahin), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, Doktora programı, (DEVAM EDİYOR-TEZ AŞAMASINDA-EŞ DANIŞMAN), 01.Nisan.2019

6.7. “Yerli Olarak tasarlanmış ve Üretilmiş İmplant Derim İç Altıgen Şekilli Gövde-Destek Bağlantısının Farklı Açılı Desteklerde ve Farklı Çiğneme Kuvvetleri Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yezdan Dilan Erkcan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doktora programı, (DEVAM EDİYOR-TEZ AŞAMASINDA-EŞ DANIŞMAN), 10.Nisan.2019

7. PROJELER

7.1. “Yumuşak ve sert doku malzeme deney sistemine elektronik veri toplama biriminin eklenmesi” TÜBİTAK PROJESİ, 2005 - 2006, Araştırmacı.

7.1. “Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerinin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2539, 2013 (REDDEDİLDİ)

7.2. “Beyaz Dişler - White Teeth (TR-12-E297-2013-R2)”, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2013, Danışman.

7.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Radyoanatomik Atlası”, TÜBİTAK 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 (REDDEDİLDİ)

7.4. “Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Düşük Seviyeli Lazer ve Akupunktur Tedavisinin Etkisinin Fonksiyonel ve Magnetik Rezonans Görüntülenmesi ile Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2544, 2015 (REDDEDİLDİ)

7.5. “Dental Cerrahi İşlemler Sonrasında Kemik Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Büyüme Faktörü ve Antibiyotik Yüklü Nanopartikül, Film ve Greft Materyali Kombinasyonlarının Hazırlanması, Mikro-BT Değerlendirilmesi”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP-AYP, 2016 (16.01.2017-16.01.2020 / 17A0234001), Araştırmacı

7.6. “Comparative Evaluation of Skeletons of Hungarian and Turkish Ethnic Groups from the Age of The Occupation of Ottoman Empire”, TÜBİTAK 2522, 2017, (REDDEDİLDİ).

7.7. "Revaskülarizasyon Tedavisinde Değişik Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Silikat İçerikli Ajanın Nanosızıntı ve Kırılma Direnci Üzerine Etkisi", BAP-ANKARA, 2020, Araştırmacı.

8. İDARİ GÖREVLER

8.1. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

8.2. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

8.3. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

8.4. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013/2014-2020)

8.5. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2014-2019)

8.6. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü (2012-2020)

8.7. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.9. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-2018)

8.10. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

8.11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2018)

8.12. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)

8.13. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyeliği (2017-2019)

8.14. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Müfredat Komisyonu Üyeliği (2018-2019)

8.15. Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) Danışma Kurulu Üyesi (2018-2020)

8.16. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Stratejileri ve Akreditasyon Kurulu Üyeliği (2018-2019)

8.17. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2021-...)

9. BİLİMSEL VE DİĞER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

9.1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

9.2. Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

9.3. Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-2016)

9.4. Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)

10. ÖDÜLLER

10.1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

10.4. “Three Dimensional Imaging of an Implant System by Using Computerized Micro-tomography: A Pilot Study”, Akat B, Ocak M, Bayrak A, Bilecenoglu B, 2018 PIEG/GDIA Best Poster Presentation Award.

10.5. “Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile Elde Edilen Verilerden 3 Boyutlu Yazıcı ile Anatomik Eğitim Materyeli Oluşturulması”, Tonga B, Yıldız UC, Geneci F, Torun Bİ, Ocak M, Uzuner B, Bilecenoglu B, Çalışkan S, Desdicioğlu K, AYBÜTOK 2018 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi), Sözlü Sunum Birincilik Ödülü.

13. ESERLER

13.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.1.1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”, Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg. 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

13.1.2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”, Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J. 2005 Nov;26(11):1827-8.

13.1.3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”, Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

13.1.4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”, Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res. 2008 Mar;11(1):52-8.

13.1.5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”, Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (2010) 5 (Suppl 1): 238-240.

13.1.6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”, Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz). 2010 Nov;69(4):201-3.

13.1.7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat. 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

13.1.8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (2011) 6 (Suppl 1): 382-383.

13.1.9. “The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (2011) 6 (Suppl 1): 383-384.

13.1.10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”, Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Aug;112(2):e48-55.

13.1.11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”, Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont. 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x.

13.1.12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”, Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg. Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

13.1.13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”, Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011. Epub 2014 Jan 16.

13.1.14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”, Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci. 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

13.1.15. “Evaluation of atlantodental interval using 3D CBCT images reconstructed from a volumetric rendering program”, B. Bilecenoglu, K. Orhan, B. U. Sakul, Int J CARS (2018) 13 (Suppl 1):S265-266

13.1.16. “Evaluation of the anatomical measurements of the temporomandibular joint by cone-beam computed tomography”, Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, Folia Morphol (Warsz). 2019;78(1):174-181. doi: 10.5603/FM.a2018.0060. Epub 2018 Jul 16.

13.1.17. “Morphometric analysis of vidian canal and its relations with surrounding anatomic structures by using cone beam computed tomography”, Kurt MH, Bozkurt P, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Orhan K. Folia Morphol (Warsz). 2020;79(2):366-373. doi: 10.5603/FM.a2019.0094. Epub 2019 Aug 26.

13.1.18. “The micro-CT evaluation of enamel-cement thickness, abrasion, and mineral density in teeth in the postmortem interval (PMI): new parameters for the determination of PMI”, Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Akbulut S, Ocak M, Orhan K., Int J Legal Med. 2020 Mar;134(2):645-653. doi: 10.1007/s00414-019-02104-2. Epub 2019 Jul 3.

13.1.19. “Volumetric Cuspal Deflection of Premolars Restored With Different Paste-like Bulk-fill Resin Composites Evaluated by Microcomputed Tomography”, Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K. Oper Dent. 2020 Mar/Apr;45(2):143-150. doi: 10.2341/19-019-L. Epub 2019 Jul 8.

13.1.20. “Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation”, Aydın F, Demirel G, Bilecenoğlu B, Ocak M, Gür G., Journal of Adhesion Science and Technology. 2020 34(4), pp. 388-399.

13.1.21. “Micro-computed tomographic assessment of the shaping ability of the One Curve, One Shape, and ProTaper Next nickel-titanium rotary systems”, Tufenkci P, Orhan K, Celikten B, Bilecenoglu B, Gur G, Sevimay S. Restorative Dentistry & Endodontics, 2020;45:e30. Published online May 22, 2020. https://doi.org/10.5395/rde.2020.45.e30

13.1.22. “Marginal and internal fit of feldspathic ceramic CAD/CAM crowns fabricated via different extraoral digitization methods: a micro-computed tomography analysis” Oğuz Eİ, Kılıçarslan MA, Ocak M, Bilecenoğlu B, Ekici Z. Odontology. 2020 Oct 26. doi: 10.1007/s10266-020-00560-6. Online ahead of print.

13.1.23. “Cone beam computed tomography evaluation of the relationship between atlantodental interval and skeletal facial morphology in adolescents”, Cesur E, Orhan K, Misirli M, Bilecenoglu B. Braz J Otorhinolaryngol. 2020 Nov-Dec;86(6):711-719. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.005

13.1.24. “Micro-computed tomographic evaluation of the effects of pre-heating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites”, Demirel G, Orhan AI, Irmak Ö, Aydin F, Buyuksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K., Dent Mater J. 2020 Dec 2. doi: 10.4012/dmj.2020-071. Online ahead of print.

13.1.25. “Evaluation of Denture Base Adaptation Fabricated Using Conventional, Subtractive and Additive Technologies: A Volumetric Micro‐Computed Tomography Analysis”, Oguz EI, Kılıçarslan MA, Özcan M, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K., Journal of Prosthodontics. Jan 2021 https://doi.org/10.1111/jopr.13326.

13.1.26. “Can Combination of Simvastatin and Melatonin Create a Synergistic Effect on Bone Regeneration?”, Koc O, Tuz HH, Ocak M, Bilecenoglu B, Fırat A, Kaymaz FF., Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Published:January 04, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.joms. 2020.12.044.


13.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

13.2.1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

13.2.2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

13.2.6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

13.2.11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

13.2.12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients” (POSTER), Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.19. “Comparison of Temporomandibular Joint Morphometry from Cone Beam CT Images” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, 20th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 26-29 August, Santiago, Chile, 2015.

13.2.20. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt MH, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.21. “Morphometric Features of the Vidian Canal: A Path for the Skull Base Surgery with Endonasal Approach” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kurt MH, Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.22. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.23. “Florid Cemento-osseous Dysplasia of the Anterior Mandibula: A Case Report” (POSTER), Kolsuz ME, Bozkurt P, Bilecenoglu B, PIEG-GDIA Dental Implantology Symposium on November 9-12, Belgrade, Serbia, 2017.

13.2.24. “A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Ocak M, Orhan K, Erol AS, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.25. “Evaluation of Anatomical Measurements of Articulatio Temporomandibularis by Using Cone-Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.26. “Assessment of the Differences in Paranasal Sinuses and Upper Airway Anatomy in the Anatolian and Cypriot Populations by means of Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kolsuz ME, Aksoy S, Bilecenoglu B, Bozkurt P, Orhan K, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.2.27. “Evaluation of Bone Densities of Lumbar Vertebrae by Micro CT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Geneci F, Ocak M, Uzuner MB, Bilecenoglu B, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.3. YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.3.1. “Ağız, Çene ve Yüz Bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

13.3.2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

13.3.3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

13.3.4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

13.3.7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

13.3.8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

13.3.9. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Anatomi ve Varyasyonlar” (BÖLÜM), Orhan K, Bilecenoğlu B, Eren H, “Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları”, Editör: Prof. Dr. İlknur Özcan, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.

13.3.10. “Diş Hekimliği Anatomi Atlası, 2. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Baker, EW, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2017.

13.3.11. “Woelfel, Dental Anatomi, 9. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Scheid RC, Weiss G, Çeviri Editörü: Balcıoğlu HA, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

13.3.12. “İnsan Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2018.

13.3.13. “Anatomy of the Temporomandibular Joint” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Dr. Mert Ocak, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.14. “Micro-CT Applications in TMJ Research” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Mert Ocak, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.15. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri” (EDİTÖR), Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.16. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 65 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.17. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 66 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.18. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 67 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.19. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 68 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.20. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Ek-C, Çoktan Seçmeli Sorular; Bilecenoğlu B, Ocak M, Geneci F, Uyanıkgil Y, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.21. “Analysis of Fracture Callus Mechanical Properties Using Micro-CT” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Burak Bilecenoglu, Mert Ocak, “Micro-computed Tomography (micro-CT) in Medicine and Engineering”, Editör: Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.22. “Lippincott Anatomi Atlası” (EDİTÖR), Gest TR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020.

13.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.4.1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

13.4.2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

13.4.3. “Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi”, Uzuner MB, Sargon MF, Geneci F, Ocak M, Sancak T, Demiryürek D, Bilecenoğlu B, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (214-221), Ocak 2018.

13.4.4. “Morphometry of the anterior interosseous nerve: A cadaveric study”, Kibar S, Bilecenoglu B, Filguiera L, Uz A, Anatomy, vol:12, issue: 3, December, 2018, doi: 10.2399/ana.18.026

13.4.5. “Morphometric Evaluation of Nasolacrimal Canal Diameters Using CBCT: A Cross-Sectional Study”, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, Kurt MH, Bozkurt P, Orhan K, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2019; 25(2): 169-174, doi: 10.5336/dentalsci.2018-63179

13.4.6. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2019-73247

13.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

13.5.1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

13.5.2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.5. “Lumbal vertebraların interiliak hat ile olan ilişkisi ve klinik önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Esmer AF, Tunç E, Şakul BU, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.

13.5.6. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.7. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tespit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.8. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

13.5.9. “Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterigopalatin Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi Güvenliği Açısından İncelenmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ekemen A, Ismayilov O, Bilecenoğlu B, Akbariahmed R, Karasu HA. XX. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 27-31 Ağustos 2019.

14. ATIFLAR (Aralık 2020)

14.1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 200, h-indeks: 7

14.2. Scopus - Atıf sayısı: 282, h-indeks: 8

14.3. Google Scholar - Atıf sayısı: 562, h-indeks: 9, i10 indeks: 9

15. KONUŞMALAR

15.1. “Beynin Kullanma Kılavuzu”, ADO I. Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014, ILGAZ/KASTAMONU

15.2. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi”, VI. Adli Antropoloji Kursu, 14-23 Kasım 2014, ANKARA

15.3. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yeniden Yüzlendirmede Yaşlanmanın Etkileri”, VII. Adli Antropoloji Kursu, 11-13 Aralık, 18-20 Aralık 2015, ANKARA

15.4. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişiklikler”, VIII. Adli Antropoloji Kursu, 03-08 Ocak 2017, ANKARA

15.5. “İnsan ve Hayvan İskelet Yapısı Arasındaki Farklılıklar”, Görev Köpeği İdarecileri için Adli Osteoloji Kursu, 06-08 Kasım 2017, ANKARA

15.6. “Dental Ağrı ve Anestezi Anatomisi”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 28 Eylül 2017, ANKARA

15.7. “Diş Hekimliği ve Inovasyon, Nereye Gittiğimizin Farkında mıyız?”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 23 Kasım 2017, ANKARA

15.8. “Botoks Uygulamalarında Klinik Anatomi”, TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, ANKARA

15.9. “3D Teeth Morphology Using microCT: Considerations for 3D Printing”, International Symposium on 3D Printing in Medicine, 16-17 November 2018, ANKARA

Adı SoyadıProf.Dr. Ahmet KOÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Ahmet KOÇ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları