(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Hemşirelik Bölümü

Adı SoyadıDoç.Dr. Ayşe ÇAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Ayşe ÇAL

Atatürk Üniversitesi 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları

halk sağlığı
sağlığı geliştirme
evde bakım
meme kanseri
lenfödem
kalitatif araştırma

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. BAHAR ZÜHAL, CENGİZ BURCU, ÇAL AYŞE, AÇIL DİLAY (2022). The Effect of Graduates’ Opinions and Experiences on Home Care Practices in Undergraduate Education on Postgraduate Nursing Interventions: A Qualitative Study. Florence Nightingale Journal of Nursing, 30(2), 133-139., Doi: 10.54614/FNJN.2022.20178.
2. AÇIL DİLAY, ÇAL AYŞE, CENGİZ BURCU, BAHAR ZÜHAL (2022). Halk Sağlığı Hemşireliği Alanındaki Akademisyenlerin Yayın Profilinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(2), 269-275.
3. ÇAL AYŞE, ÜNAL NURSEMİN, ÖZTAŞ BEDİYE, ÖLÇER ZEYNEP, HAZIR GÜNAY, ŞANLIER NEVİN (2022). Health Literacy Level of First-year University Students: A Foundation University Study. Erciyes Medical Journal, 44(2), 216-221., Doi: 10.14744/etd.2021.31848.
4. KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM, ÇAL AYŞE (2022). The Effect of Alzheimer's Blanket Activity Program on Behavioral Symptoms, Activities of Daily Living, and Quality of Life. Perspective Psychiatric Care, Doi: 10.1111/ppc.13069.
5. ÇAL AYŞE, ÇAVUŞOĞLU FİGEN, AYDIN AVCİ İLKNUR (2022). Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(2), 197-206., Doi: 10.46483/deuhfed.804655.
6. BAHAR ZÜHAL, ÇAL AYŞE, BEŞER AYŞE, ÇAVUŞOĞLU FİGEN, DEVECİ AYDIN, BADUR OSMAN SELİM, BAHAR İSMAİL HAKKI (2021). A Study on the Adaptation of the HIV/AIDS- Related
Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517., Doi: 10.1111/ppc.12984.
7. ÇAL AYŞE, AÇIL DİLAY, BAHAR ZÜHAL, CENGİZ BURCU (2021). Evaluation of the Validity and Reliability of the Revised Professional Practice Environment Scale for Turkish society. International Journal of Nursing Practice, 27(6), 1-13., Doi: 10.1111/ijn.13018.
8. ÇAL AYŞE, AYDIN AVCİ İLKNUR (2021). Turkish Adaptation of the Mishel Uncertainty in Illness Scale- Community Form. Perspectives in Psychiatric Care, 57, 2006-2013., Doi:
10.1111/ppc.12874.
9. YEŞİLTEPE AKGÜN, SAYAR SERAP, ÇAL AYŞE (2021). Investigation of the Effect of the Life Satisfaction and Psychological Well-Being of Nursing Students on Their Happiness Levels.
Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 541-548., Doi: 10.1111/ppc.13012.
10. ÇAL AYŞE,ÇAVUŞOĞLU FİGEN (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Yönetim Stratejilerinin Değerlendirilmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 135-142., Doi: 10.47115/jshs.771442.
11. ÇAL AYŞE, AYDIN AVCİ İLKNUR (2020). Hemşire ve Ebe Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları ile Aile Içi Şiddete Yönelik Tutumları ve Yaşam Değerleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 103-112., Doi: 10.47115/jshs.787564.
12. ÇAL AYŞE,BAHAR ZÜHAL,GÖRKEN İLKNUR (2020). Effects of Health Belief Model Based Nursing Interventions Offered at Home Visits on Lymphedema Prevention in Women With Breast Cancer: A Randomised Controlled Trial. Journal of Clinical Nursing, 29, 2521-2534., Doi: 10.1111/jocn.15271.
13. AYDIN AVCİ İLKNUR, ALTAY BİRSEN, ÇAL AYŞE, ÇAVUŞOĞLU FİGEN, ÇELİK EREN DİLEK, ÖZ ÖZGE, MUMCU NURAN, ALTIN ALAATTİN, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe (2020). Evaluation of the Efficacy of the Three-Component Health Care Management Program HEWCOT in Colorectal. Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Journal of Cancer Education, 35(2), 274-283., Doi: 10.1007/s13187-018-1461-2.
14. BAHAR ZÜHAL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,AÇIL DİLAY,CENGİZ BURCU,ÇAL AYŞE,GÜRKAN KÜBRA PINAR (2020). Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 26-38.
15. ÇAVUŞOĞLU FİGEN, AYDIN AVCİ İLKNUR, ÇAL AYŞE (2020). Colorectal Cancer Patient' Experiences with Cancer Life and Medical Care . Cukurova Medical Journal, 45(4), 1418-1427., Doi: 10.17826/cumj.733414.
16. GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BAHAR ZÜHAL,GÜRKAN KÜBRA PINAR,ÇAL AYŞE,AÇIL DİLAY,CENGİZ BURCU (2020). Hemşirelik Alanında Deneysel Türde Yapılan Doktora Tezlerinin Araştırma Etiği Açısından İncelenmesi: Türkiye Örneği. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 11(2), 214-218., Doi: 10.31067/0.2018.93.
17. CENGİZ BURCU,ÇAL AYŞE,AÇIL DİLAY,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE (2019). Sağlık Bilimlerinde Eğitim Alan Doktora Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 10(4), 696-701., Doi: 10.31067/0.2018.77.
18. ÇAL AYŞE,KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM,AYDIN AVCİ İLKNUR (2018). Examination of Knowledge and Fear Levels of Breast Cancer With the Spiritual Characteristics of Nurses. Frontiers in Public Health, 6, 1-7., Doi: 10.3389/fpubh.2018.00331.
19. ÇAL AYŞE,ZENGİN SEHER,AYDIN AVCİ İLKNUR (2018). Needs of Patients with Prostate Cancer for Home Care. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 5(4), 408-414., Doi:
10.4103/apjon.apjon_27_18.
20. BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL,ÇAL AYŞE,ÇAVUŞOĞLU FİGEN,MERT HATİCE,ÇAPIK CANTÜRK (2018). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Tuberculosis-Related Stigma Scale. Acta Paulista de Enfermagem, 31(4), 374-381., Doi: 10.1590/1982-0194201800053.
21. ÇAL AYŞE,BAHAR ZÜHAL (2018). Use of the Health Belief Model in the Prevention of Lymphedema After Breast Surgery. Progress in Health Sciences, 8(1), 176-182., Doi:
10.5604/01.3001.0012.1115.
22. BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,ARKAN GÜLCİHAN,ÇAL AYŞE,YEŞİLTEPE AKGÜN (2017). Examination of Nursing Students’ Attitudes Towards Environmental Problems. Progress in Health Sciences, 7(1), 137-144., Doi: 10.5604/01.3001.0010.1866.
23. ÇALOĞLU AYŞE,AYDIN AVCİ İLKNUR,ÇAVUŞOĞLU FİGEN (2017). Experiences of Caregivers with Spouses Receiving Chemotherapy for Colorectal Cancer and Their Expectations From Nursing Services. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 4(2), 173-179., Doi:10.4103/apjon.apjon_11_17.
24. ÇALOĞLU AYŞE,ALTAY BİRSEN (2017). The Quality of Life and Home Care Needs of Patients Treated for Health Failure. Pakistan Heart Journal, 50(01), 13-20.
25. ÇALOĞLU AYŞE,BAHAR ZÜHAL (2016). Women's Barriers to Prevention of Lymphedema After Breast Surgery and Home Care Needs. Cancer Nursing, 39(6), 17-25., Doi:
10.1097/NCC.0000000000000326.
26. ALTAY BİRSEN,ÇAVUŞOĞLU FİGEN,ÇALOĞLU AYŞE (2016). The Factors Affecting the Perception of Elderly Patients Towards Health Quality of Life And Health Related Quality of Life. TAF Preventive Medicine Bulletin, 16(3), 181-189., Doi: 10.5455/pmb.1-1438765038.
27. AYDIN AVCİ İLKNUR,KUMCAĞIZ HATİCE,ALTINEL BÜŞRA,ÇALOĞLU AYŞE (2014). Turkish Female Academician Self Esteem and Health Beliefs for Breast Cancer Screening. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(1), 155-160., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.1.155.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Neslihan ILKAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Neslihan ILKAZ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu 2009 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları Kliniği
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Birimi

Araştırma Alanları

Cerrahi Hastalıkları
Ameliyathane

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. N. Ilkaz, E. İyigün, E. Öztürk, A. Aydoğdu, S. Görgülü, The Turkish Version of the Thyroid-Specific Quality of Life Questionnaire,ThyPRO: A Validity and Reliability Study, International Journal of Caring Sciences, Volume 11 | Issue 2| Page 800, May-August 2018
A2. N. Ilkaz, E. İyigün, Evaluation of Central Venous Catheter Location In Terms of Pain, Comfort, Patient Satisfaction, International Journal of Caring Sciences, January – April 2020 Volume 1, Issue 1, Page 424

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1.N.Ilkaz, E. Gezginci, E. İyigün, S. Hatipoğlu, Evidence-Based Nursing Practices in Cardiovascular Surgery, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 1-4, 2012 /Antalya-Turkey
B2. N. Ilkaz, S. Taştan, E. İyigün, İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın ROY’un Adaptasyon Modeli’ne Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakımı, Poster Bildiri 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 02-03 Mayıs 2019, Ankara
B3. N. Ilkaz Onkolojik Laporoskopik Cerrahide İnsüflasyon Sürecinin İntraoperatif Hipotermiye Etkisinin Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
B4. E.Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Ameliyathane Hemşiresi Gözüyle “Onkolojik Cerrahide Hemostaz”, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
B5. E.Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Primer Karaciğer Tümörünün Laparoskopik Rezeksiyonu Sırasında Litotomi Pozisyonunda Basınç Yaralanması : Olgu Sunumu, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
B6. N. Ilkaz Pankreas Kanseri Cerrahisinde İstenmeyen Hipotermi Yönetimi: Olgu Sunumu, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. N. Ilkaz, S. Taştan, E. İyigün, İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın ROY’un Adaptasyon Modeli’ne Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakımı, Ege Ünivesitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3):155-164, 2018
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Ö. Avşar, A.N. Demirok, Y. E. Tekin, N.Ilkaz, E. İyigün, Ortopedi Operasyonu Geçiren Hastaların Ağrı Kontrolüne Yönelik Hemşirelerden Beklentilerinin Belirlenmesi, PosterBildiri 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan, 2016, Eskişehir
E2. N. Ilkaz, E. Arıcı, E. İyigün, Basınç Yaralarını Önleme Stratejilerinin Rehberler Eşliğinde Değerlendirilmesi, PosterBildiri, Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 11-12 Mayıs, 2017, Ankara
E3. N. Ilkaz, Gönülden Gönüle, Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 11-12 Mayıs, 2017, Ankara
E4. N.Ilkaz, E. İyigün, A. Aydoğdu, E. Öztürk, S. Görgülü, Tiroid Hastalarında Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, PosterBildiri 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya
E5.. N.Ilkaz, E. İyigün, Santral Venöz Kateter Yerinin Ağrı, Konfor ve Hasta Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya
E6. P. Gökay, N. Ilkaz, E. Arıcı, E. İyigün, Nöroşirurji Hastalarında Perioperatif Glisemi Yönetimi, Poster Bildiri, Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
E7. E. Arıcı, P. Gökay, N. Ilkaz, E. İyigün, Nöroşirurji Ameliyatlarında Basınç Yaralanmaları Nasıl Oluşur? Nasıl Önlenebilir? Poster Bildiri, Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
E8. N. Ilkaz, E. Arıcı, P. Gökay, E. İyigün, Çivili Başlık Kullanımında Hasta Güvenliği, Poster Bildiri, Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
E9. N. Ilkaz, E. Arıcı, H. Ayhan, E. İyigün, ERAS Protokolü Kapsamında İntraoperatif Hipotermi ve Yönetimi, Poster Bildiri, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Kıbrıs
E10. E. Arıcı Parlak, N.Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Challenges and Facilitating Factors in the Implemantation of the ERAS Protocol, Poster Bildiri, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Kıbrıs
E11. N. Ilkaz, E. Arıcı Parlak, H. Ayhan, E. İyigün, Whipple Prosedüründe İstenmeyen Perioperatif Hipoterminin Yönetimi: Olgu Sunumu, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
E12. N. Ilkaz, E. Arıcı Parlak, H. Ayhan, E. İyigün, Laporoskopik Ameliyatlarda İntraoperatif Hipotermi Yönetimi, Poster Bildiri, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
E13. E. Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Laparoskopik karaciğer rezeksiyonu sırasında litotomi pozisyonunda basınç yaralanması: Olgu sunumu, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
E14. E. Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Bir Ameliyathane Hemşiresi Gözüyle: “Karaciğer Rezeksiyonu Sırasında Hemostaz”, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
Yazılan Kitap Bölümleri
1. Neslihan Ilkaz, Hasta Eğitimi, Yayın Yeri: Vize Yayıncılık, Editör:Öztaş Bediye, Ünal Nursemin, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-710378-7
2.Neslihan Ilkaz, Sağlıkta Kişilerarası İletişim, Yayın Yeri: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Fidancı, Berna Eren, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:125, ISBN:978-625-7564-38-0,


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR

Ankara Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı,
KTO Karatay Üniversitesi

Araştırma Alanları

iç hastalıkları hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm YayınlarıBEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YÜCE ÖZCAN ULVİYE, YURTSEVER SABİRE. (2022). Distant Reiki on the Stress and Fatigue Levels of Nurses Working in COVID-19 Clinics. Holistic Nursing Practice ,(SSCI). (https://dx.doi.org/10.1097/HNP.0000000000000519)


BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,BEDÜK TÜLİN, ÇAY ŞENLER FİLİZ (2022).Response to Letter to the Editor: The effect of caregiver educational program on caregiver reactions and lifestyle behaviors for caregivers of colorectal cancer patients: a quasi-experimental study. Supportive Care İn Cancer (scı) https://dx.doi.org/10.1007/s00520-022-07275-0


BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,BEDÜK TÜLİN, ÇAY ŞENLER FİLİZ (2022).The effect of caregiver educational program on caregiver reactions and lifestyle behaviors for caregivers of colorectal cancer patients: a quasi-experimental study. Supportive Care İn Cancer (scı). (doi.org/10.1007/s00520-022-06862-5)

Özcan Yüce Ulviye ; Arpacı, Afey ; Kütmeç Yılmaz, Cemile ; Yurtsever Dilek ; Üstün Gökçe Emine ; Burkev Fatma Gönül ; Yıldırım Gülcihan ; Gökşin İlknur ; Ünal Aslan Kevser Sevgi P; Bektaş Akpınar Nilay ; Altınbaş Akkaş Özlem ; Yurtsever Sabire. The Effect of Distant Reiki Sessions on Holistic Well-Being. Holistic Nursing Practice October 08, 2022. | DOI: 10.1097/HNP.0000000000000557

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YURTSEVER SABİRE (2018). Care Burden And Quality of Life of Family Members Caring for Cancer Outpatients. International Journal of Caring Sciences, ( EBSCOhost,DOAJ) 3(11), 1516- 1525.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE,ÖZKALP BİROL (2019). Hemodiyaliz Hastalarının Öz Yeterlilik Durumu, Bakım Gereksinimi ve Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirebilme Düzeyleri. Hemşirelik Bilim Dergisi, (ulusal hakemli dergi) 2(1), 5-10.

TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ ESRA,ATAY DOYĞACI AYŞE GÜL,BEKTAŞ AKPINAR NİLAY (2019). Sol Ventrikül Destek Cihazı ve Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Olan Bir Hastada Neuman Sistemler Modeline Göre Hemşirelik Bakımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 56-64. Index Copernicus International (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5022788)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE, ÖZKALP BİROL (2020). The effect of classical Turkish and Western music on universitystudents’ exam stress level, blood pressure and pulse rate: arandomized controlled trial. Journal of Health Sciences and Medicine, (DOAJ,DOI) 3(3), 214-218., Doi: 10.32322/jhsm.681640 (Yayın No: 6268738

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Evde Hemodiyaliz Uygulaması Hasta ve Hasta Yakınlarının Bakış Açısı: Nitel Çalışma Konya Örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,(ulusal hakemli dergi) 1(1), 24-33.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Afetlerle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Afet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 28-40. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6268709)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,AŞKIN CERAN MERVE (2019). Kronik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-91. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5222094)

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-1. Bölüm Adı:Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Desteklenmesi, BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, Yayın Yeri:Efeakademi, 2020, Editör:Doç.Dr.Ayten Dinç, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:385

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY. Acil Hemşireliği Bölüm Adı:Gastrointestinel Aciller, Yayın Yeri:Dünya Tıp Kitabevi, Editör:Türker Esra, Hançerlioğlu Sadık, Çekiç Yasemin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:620, ISBN:978-605-9615-68-6, Bölüm Sayfaları:269 -310.


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nursemin ÜNAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nursemin ÜNAL

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 2010-2011
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Trav. AD. 2011-2016
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Trav. AD. 2016-2019


Araştırma Alanları

Hemşirelik Esasları, Ortopedi Hemşireliği, Hemşirelik Eğitimi, Bütüncül Bakım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ÜNAL NURSEMİN, ŞANLER NEVİN, ŞENGİL, A. Z. (2021). Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluklarının ve Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 89-104.

TOSUN BETÜL, PÖRÜCÜ CANAN, ÜNAL NURSEMİN, KARADURMUŞ NURİ (2021). Determining the factors affecting the beliefs of patients with cancer on immunotherapy medications. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 251-259.

ÜNAL NURSEMİN, GÜRHAN NERMİN (2021). Ortopedi ameliyatlarının hastaların benlik saygısı, beden algısı ve durumluk kaygıları üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 392-400.

TOSUN BETÜL, ÜNAL NURSEMİN, ÖZEN NURTEN, ATALAY FİLİZ (2021). Comparison of dosage loss between medications crushed with two different methods and by two different nurses: In vitro study. Bezmialem Science, 9(1), 106-111. Doi 10.14235/bas.galenos.2020.4016.

ÜNAL NURSEMİN, TOSUN BETÜL, ASLAN ÖZLEM, TUNAY SERVET (2021). Effects of Vapocoolant Spray Prior to SC LMWH Injection: An Experimental Study. Clinical Nursing Research, 30(2), 127-134. Doi: 10.1177/1054773818825486.

ÜNAL N. Vakalarla Öğreniyorum, Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme ve Tedavisi 2. Bölüm Adı: Yaşlılarda Bakım ve Beslenme. Nevin Ş (Ed), Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2021. ISBN: 978-625-7965-01-9, s. 410-434. Türkçe (Bilimsel Kitap).

ÜNAL N. Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası, Cilt I, Bölüm adı: Hemşirelik Esasları (Hasta Güvenliği/Çalışan Güvenliği/Hareket ve Egzersiz/Enfeksiyon Önleme ve Kontrol/Sıcak ve Soğuk Uygulamalar/Kan Transfüzyonu Uygulaması). Ayla Y, Aynur K (Ed), Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2021. ISBN: 9786257146371, s. 307-309. Türkçe (Bilimsel Kitap).

ÜNAL N. Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası, Cilt II, Bölüm adı: Hemşirelik Esasları (Sıcak ve Soğuk Uygulamalar/Kan Transfüzyonu Uygulaması). Ayla Y, Aynur K (Ed), Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2021. ISBN: 9786257146364, s. 328-331. Türkçe (Bilimsel Kitap).

ÜNAL NURSEMİN, TOSUN BETÜL, CORDEIRO RAUL ALBERTO (2020). Adults’ perception of new coronavirus pandemic, it’s related anxiety and precautions: cross-sectional study with adults from Turkey. Nursing Education, Research, & Practice, 10(1), 17-30.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2010 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2012-2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İnternational Hospital 2010
Medicalpark Sultangazi 2012
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2013-2014
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018-2019

Araştırma Alanları

Gebelik, doğum, kadın sağlığı, cinsel sağlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Ozkan-Olcer, Z., Oskay, U. (2022). Effects of the better model based counsellıng on sexualıty of women wıth breast cancer. International Journal of Sexual Health. 34(1): 41-54. Doi: 10.1080/19317611.2021.1979161
• Cal A, Ünal N, Öztaş B, Ölçer Z, Öge G, Şanlıer N (2022). Health Literacy Level of First-year University Students: A Foundation University Study. Erciyes Med J, 44(2): 216–21. Doi: 10.14744/etd.2021.31848

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Özkan Z, Beji NK (2014). Psikolojik ve kişilerarası etmenlerin cinsel fonksiyon üzerine etkileri. Androloji Bülteni, 58: 203-208.
• Bakır N, Ölçer Z, Oskay Ü (2014). Yüksek riskli gebelerin prenatal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 1(1): 25-37.
• Ölçer Z, Oskay Ü (2015). Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2): 85-92.
• Ölçer Z, Bozkurt G (2015). Uyku Kalitesinin Doğuma ve Doğum Ağrısına Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(3): 334-344.
• Ölçer Z, Bakır N, Oskay Ü (2016). Yüksek Riskli Gebelerin Öz Yeterlilik ve Sosyal Destek Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 19(1): 25-33.
• Ölçer Z, Bakır N, Aslan E (2017). Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 30-37.
• Ölçer Z, Oskay Ü (2020). Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık. Androloji Bülteni 22: 177−182.
• Fışkın, G., Ölçer, Z. (2022). Annelerin Beslenme Davranışları ve Çocuklarının Beslenme Sürecine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1): 53-61. doi: 10.26453/otjhs.1010231.

Ulusal kitap bölümü

• Ölçer Z (2019). Kadına Yönelik Psikolojik (Sözel veya Duygusal) ve Hemşirelik Yaklaşımı. (Ed. Saracaloğlu AS, Hergüner G, Saçan S) Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi. Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları. (ss.275-292)
• Ölçer Z, Bozkurt G. (2021). Gebelikte uyku kalitesini etkileyen faktörler. Keser Özcan N, editör. Gebelik ve Lohusalık Dönemi Ruh Sağlığı.1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. (p.8-14.)
• Ölçer Z (2021). RAHİM İÇİ ARAÇLAR. Çal A & Ölçer Z, Editör. Doğurganlığın Düzenlenmesi. 1. Baskı. Ankara: Vize Basın Yayın. (ss. 159-183).

Kitap editörlüğü
• Çal A, Ölçer Z. (2021). Doğurganlığın Düzenlenmesi. 1. Baskı. Ankara: Vize Basın Yayın.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

• Özkan Z, Almas M., Hamlacı Y, Yazıcı S (2010). Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine ve Eğitimine Yönelik Görüşleri. 1.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010, İzmir. (Sözel Bildiri)
• Özkan Z, Bakır N, Fışkın G (2013). To prevent perineal trauma perineal massage. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Bakır N, Özkan Z, Fışkın G (2013). Exercise During Pregnancy. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Fışkın G, Bakır N, Özkan Z (2013). Preconceptional care and role of midwife nurse. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Meme kanserinde cinsel sağlık. 1. Uluslararası 2. Ulusal onkoloji hemşireliği kongresi, 5-6 Aralık 2019, Ankara. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kadına yönelik psikolojik (sözel veya duygusal) şiddet. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kültürün kadın cinselliğine etkisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Cinsel İstismar ve Ebelik / Hemşirelik Yaklaşımı. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8-10 Ekim 2020. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Koronavirüs enfeksiyonu 2019 (Covid-19) ve doğum eyleminde ebelik bakımı. Online 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20-22 Kasım 2020 (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2021). Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber (Dijital) Şiddet. 6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021 (Sözel Bildiri)
• Fışkın G, Ölçer Z (2021). Annelerin sağlıklı beslenme davranışları ve beslenme sürecinde olan çocuklarına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi Türk Ebeler Derneği, 11 – 14 Kasım 2021 (Sözel Bildiri)
• Öztaş B, Ünal N, Ölçer Z, Çal A, Hazır G (2021). Üniversite öğrencilerinde ruh sağlığı okuryazarlık düzeyi. 6. Uluslararası 10. Ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 20-23 Ekim 2021 (Sözel Bildiri)

Adı SoyadıÖğr.Gör. Gamze ALINCAK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Gamze ALINCAK

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tez Dönemi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Haydarpaşa Askeri Hastane
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Onkoloji Hemşireliği, İmmünoterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları