(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Hemşirelik Bölümü

Adı SoyadıDoç.Dr. Ayşe ÇAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Ayşe ÇAL

Atatürk Üniversitesi 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları

halk sağlığı
sağlığı geliştirme
evde bakım
meme kanseri
lenfödem
kalitatif araştırma

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. BAHAR ZÜHAL, CENGİZ BURCU, ÇAL AYŞE, AÇIL DİLAY (2022). The Effect of Graduates’ Opinions and Experiences on Home Care Practices in Undergraduate Education on Postgraduate Nursing Interventions: A Qualitative Study. Florence Nightingale Journal of Nursing, 30(2), 133-139., Doi: 10.54614/FNJN.2022.20178.
2. AÇIL DİLAY, ÇAL AYŞE, CENGİZ BURCU, BAHAR ZÜHAL (2022). Halk Sağlığı Hemşireliği Alanındaki Akademisyenlerin Yayın Profilinin İncelenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(2), 269-275.
3. ÇAL AYŞE, ÜNAL NURSEMİN, ÖZTAŞ BEDİYE, ÖLÇER ZEYNEP, HAZIR GÜNAY, ŞANLIER NEVİN (2022). Health Literacy Level of First-year University Students: A Foundation University Study. Erciyes Medical Journal, 44(2), 216-221., Doi: 10.14744/etd.2021.31848.
4. KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM, ÇAL AYŞE (2022). The Effect of Alzheimer's Blanket Activity Program on Behavioral Symptoms, Activities of Daily Living, and Quality of Life. Perspective Psychiatric Care, Doi: 10.1111/ppc.13069.
5. ÇAL AYŞE, ÇAVUŞOĞLU FİGEN, AYDIN AVCİ İLKNUR (2022). Hemşirelerin Göçmen Bireylere Bakım Verirken Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(2), 197-206., Doi: 10.46483/deuhfed.804655.
6. BAHAR ZÜHAL, ÇAL AYŞE, BEŞER AYŞE, ÇAVUŞOĞLU FİGEN, DEVECİ AYDIN, BADUR OSMAN SELİM, BAHAR İSMAİL HAKKI (2021). A Study on the Adaptation of the HIV/AIDS- Related
Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517., Doi: 10.1111/ppc.12984.
7. ÇAL AYŞE, AÇIL DİLAY, BAHAR ZÜHAL, CENGİZ BURCU (2021). Evaluation of the Validity and Reliability of the Revised Professional Practice Environment Scale for Turkish society. International Journal of Nursing Practice, 27(6), 1-13., Doi: 10.1111/ijn.13018.
8. ÇAL AYŞE, AYDIN AVCİ İLKNUR (2021). Turkish Adaptation of the Mishel Uncertainty in Illness Scale- Community Form. Perspectives in Psychiatric Care, 57, 2006-2013., Doi:
10.1111/ppc.12874.
9. YEŞİLTEPE AKGÜN, SAYAR SERAP, ÇAL AYŞE (2021). Investigation of the Effect of the Life Satisfaction and Psychological Well-Being of Nursing Students on Their Happiness Levels.
Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 541-548., Doi: 10.1111/ppc.13012.
10. ÇAL AYŞE,ÇAVUŞOĞLU FİGEN (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Yönetim Stratejilerinin Değerlendirilmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 135-142., Doi: 10.47115/jshs.771442.
11. ÇAL AYŞE, AYDIN AVCİ İLKNUR (2020). Hemşire ve Ebe Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları ile Aile Içi Şiddete Yönelik Tutumları ve Yaşam Değerleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 103-112., Doi: 10.47115/jshs.787564.
12. ÇAL AYŞE,BAHAR ZÜHAL,GÖRKEN İLKNUR (2020). Effects of Health Belief Model Based Nursing Interventions Offered at Home Visits on Lymphedema Prevention in Women With Breast Cancer: A Randomised Controlled Trial. Journal of Clinical Nursing, 29, 2521-2534., Doi: 10.1111/jocn.15271.
13. AYDIN AVCİ İLKNUR, ALTAY BİRSEN, ÇAL AYŞE, ÇAVUŞOĞLU FİGEN, ÇELİK EREN DİLEK, ÖZ ÖZGE, MUMCU NURAN, ALTIN ALAATTİN, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe (2020). Evaluation of the Efficacy of the Three-Component Health Care Management Program HEWCOT in Colorectal. Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Journal of Cancer Education, 35(2), 274-283., Doi: 10.1007/s13187-018-1461-2.
14. BAHAR ZÜHAL,GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,AÇIL DİLAY,CENGİZ BURCU,ÇAL AYŞE,GÜRKAN KÜBRA PINAR (2020). Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 26-38.
15. ÇAVUŞOĞLU FİGEN, AYDIN AVCİ İLKNUR, ÇAL AYŞE (2020). Colorectal Cancer Patient' Experiences with Cancer Life and Medical Care . Cukurova Medical Journal, 45(4), 1418-1427., Doi: 10.17826/cumj.733414.
16. GÖRDES AYDOĞDU NİHAL,BAHAR ZÜHAL,GÜRKAN KÜBRA PINAR,ÇAL AYŞE,AÇIL DİLAY,CENGİZ BURCU (2020). Hemşirelik Alanında Deneysel Türde Yapılan Doktora Tezlerinin Araştırma Etiği Açısından İncelenmesi: Türkiye Örneği. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 11(2), 214-218., Doi: 10.31067/0.2018.93.
17. CENGİZ BURCU,ÇAL AYŞE,AÇIL DİLAY,BAHAR ZÜHAL,BEŞER AYŞE (2019). Sağlık Bilimlerinde Eğitim Alan Doktora Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 10(4), 696-701., Doi: 10.31067/0.2018.77.
18. ÇAL AYŞE,KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM,AYDIN AVCİ İLKNUR (2018). Examination of Knowledge and Fear Levels of Breast Cancer With the Spiritual Characteristics of Nurses. Frontiers in Public Health, 6, 1-7., Doi: 10.3389/fpubh.2018.00331.
19. ÇAL AYŞE,ZENGİN SEHER,AYDIN AVCİ İLKNUR (2018). Needs of Patients with Prostate Cancer for Home Care. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 5(4), 408-414., Doi:
10.4103/apjon.apjon_27_18.
20. BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,KISSAL AYGÜL,ÇAL AYŞE,ÇAVUŞOĞLU FİGEN,MERT HATİCE,ÇAPIK CANTÜRK (2018). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Tuberculosis-Related Stigma Scale. Acta Paulista de Enfermagem, 31(4), 374-381., Doi: 10.1590/1982-0194201800053.
21. ÇAL AYŞE,BAHAR ZÜHAL (2018). Use of the Health Belief Model in the Prevention of Lymphedema After Breast Surgery. Progress in Health Sciences, 8(1), 176-182., Doi:
10.5604/01.3001.0012.1115.
22. BEŞER AYŞE,BAHAR ZÜHAL,ARKAN GÜLCİHAN,ÇAL AYŞE,YEŞİLTEPE AKGÜN (2017). Examination of Nursing Students’ Attitudes Towards Environmental Problems. Progress in Health Sciences, 7(1), 137-144., Doi: 10.5604/01.3001.0010.1866.
23. ÇALOĞLU AYŞE,AYDIN AVCİ İLKNUR,ÇAVUŞOĞLU FİGEN (2017). Experiences of Caregivers with Spouses Receiving Chemotherapy for Colorectal Cancer and Their Expectations From Nursing Services. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 4(2), 173-179., Doi:10.4103/apjon.apjon_11_17.
24. ÇALOĞLU AYŞE,ALTAY BİRSEN (2017). The Quality of Life and Home Care Needs of Patients Treated for Health Failure. Pakistan Heart Journal, 50(01), 13-20.
25. ÇALOĞLU AYŞE,BAHAR ZÜHAL (2016). Women's Barriers to Prevention of Lymphedema After Breast Surgery and Home Care Needs. Cancer Nursing, 39(6), 17-25., Doi:
10.1097/NCC.0000000000000326.
26. ALTAY BİRSEN,ÇAVUŞOĞLU FİGEN,ÇALOĞLU AYŞE (2016). The Factors Affecting the Perception of Elderly Patients Towards Health Quality of Life And Health Related Quality of Life. TAF Preventive Medicine Bulletin, 16(3), 181-189., Doi: 10.5455/pmb.1-1438765038.
27. AYDIN AVCİ İLKNUR,KUMCAĞIZ HATİCE,ALTINEL BÜŞRA,ÇALOĞLU AYŞE (2014). Turkish Female Academician Self Esteem and Health Beliefs for Breast Cancer Screening. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(1), 155-160., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.1.155.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bilge Dilek SOYASLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bilge Dilek SOYASLAN

Gülhane Hemşirelik Fakültesi 2012 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü 2017- 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

GÜLHANE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ SERVİS HEMŞİRESİ
GÜLHANE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ SERVİS HEMŞİRESİ
GÜLHANE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ PALYATİF KLİNİĞİ SERVİS HEMŞİRESİ

Araştırma Alanları

psikiyatri hemşireliği, palyatif bakım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1- Eren Fidancı Berna, Çınar Fatma İlknur, Yıldız Dilek, Akar Fatma, Türk Asuman, Tuncer Seda, Bala Aysel, Kökçe Bilge Dilek (2012). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi (Yayın No: 2776283)

2- Soyaslan Bilge Dilek, Özcan Celale Tangül. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kişilerde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, J Psychiatric Nurs 2019;10(2):117-123.

3-SOYASLAN BİLGE DİLEK, ÖKSÜZ EMİNE (2022). Investigation of Caregiver Burden, Anxiety, and Depression in Caregivers of the Palliative Patients According to Certain Variables. International Journal of Caring Sciences, 15(1), 352-360. , (Yayın No : 8146047).

4-Alıncak, G. , Acavut, G. , Soyaslan, B. D. & Zengin, H. (2022). Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Ölüme İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma . Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi , 4 (2) , 69-76 . DOI: 10.48071/sbuhemsirelik.1125775

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Handan TERZİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Handan TERZİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2010 Gazi Universitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi (Hemşire)
Gazi Üniversitesi (Arş. Gör.)
Kastamonu Üniversitesi (Arş. Gör.)
Ufuk Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi)

Araştırma Alanları

Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlığın Geliştirilmesi, Okul Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Hemşirelikte Araştırma, Sağlık Okuryazarlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZI HANDAN (2024). Effectiveness of scientific research education programme on the attitudes of nursing students towards research methods course: a pre and post-implementation study. Contemporary Nurse. https://doi.org/10.1080/10376178.2024.2310265
2. TERZİ HANDAN, AYAZ-ALKAYA SULTAN, KÖSE-KABAKCIOĞLU NESLİHAN (2024). Nomophobia and eHealth literacy among adolescents: A cross-sectional study. Journal of Pediatric Nursing, 75, 158-163. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.12.024
3. KİTİŞ YETER, TERZİ HANDAN (2023). Determinants of the Compliance to the Physical Activity Guidelines by University Students. Journal of Public Health, Doi: 10.1007/s10389-023-02063-4
4. TERZI HANDAN, KITIS YETER, AKIN BELGIN (2023). Effectiveness of non-pharmacological community-based nursing interventions for smoking cessation in adults: A systematic review. Public Health Nursing, 40(2), 195-207., Doi: 10.1111/phn.13132
5. AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZI HANDAN (2022). Predictors of attitudes towards nursing profession and peer caring behaviors of the nursing students: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 116, Doi: 10.1016/j.nedt.2022.105467
6. AYAZ ALKAYA SULTAN,YAMAN SENGÜL,TERZI HANDAN (2020). The Effect of Health Belief Model Based Health Education Program on Coping with Premenstrual Syndrome: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Nursing Practice, 26(2), 12816-12823, Doi:10.1111/ijn.12816
7. AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZI HANDAN, Isık Betül, SÖNMEZ SARI EBRU (2020). A healthy lifestyle education programme for health literacy and health promoting behaviours: A preimplementation and postimplementation study. International Journal of Nursing Practice, 26(2), 12793, Doi: 10.1111/ijn.12793
8. AYAZ ALKAYA SULTAN,TERZI HANDAN (2019). Investigation of health literacy and affecting factors of nursing students. Nurse Education in Practice, 34, 31-35., Doi: 10.1016/j.nepr.2018.10.009
9. TERZI HANDAN,KITIS YETER (2017). Conformity assessment of drugs used by the elderly in terms of the beers criteria. International journal of community medicine and public health, 4(2), 370- 377., Doi: http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20170257

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1. TERZI HANDAN, SÖNMEZ SARI EBRU (2023). Yetiskin Bireylerin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Üçüncü El Sigara Dumanıyla Ilgili Inanısları: Kesitsel Bir Çalısma. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2. SIMSEK ÇETINKAYA SAHIKA, TERZI HANDAN (2023). Kadınların COVID-19 sürecindeki COVID-19 Korkuları Saglık Algıları Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Yöntemler ve Etkileyen Faktörler. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
3. TERZI HANDAN, AKCA AYSEGÜL, AYAZ ALKAYA SULTAN (2023). Siberkondri Ciddiyet Ölçegi Kısa Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirligi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
4. AKCA AYSEGÜL, AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZI HANDAN (2023). Yetiskinlerin internette hastalık arama hastalıgı ve saglık okuryazarlıgı düzeyleri arasındaki iliski. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
5. TERZI HANDAN, ÖZARSLAN SÜMEYYE, AVCI AYDIN (2023). Saglıklı Adölesanlara Hemsireler Tarafından Yapılan Internet Temelli Fiziksel Aktivite Programlarının Etkinligi: Sistematik Derleme ve Metaanaliz Protokolü. 4. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemsireligi ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
6. TERZİ HANDAN, Yiğit Sena, Akyol Emine İrem, Çakır Meryem Asude, Çana Ayça Buse (2023). Lise Çağı Adölesanlarda Nomofobi ve Uykululuk Prevelansı ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma. 6.Uluslarası Tıp, Sağlık ve Veteriner Bilimleri Kongresi, 68-69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
7. TERZI HANDAN, AYAZ ALKAYA SULTAN (2022). Healthy Lifestyle Awareness and Fear of COVID-19 among Working Adults: A descriptive-correlational study. International Conference on Environment and Human Health: Challenges and Opportunities in the 21st Century (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
8.TERZI HANDAN, SÖNMEZ SARI EBRU (2022). Third-Hand Smoke and Its Importance for Public Health. 2. International Cappadocia Scientific Research Congress, 510-515. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
9.Akkus Irem, YESILYURT EYLÜL, TERZI HANDAN (2022). Yetiskin Bireylerin COVID-19 Ası Okuryazarlıgının Toplum Saglıgı Açısından Önemi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Saglık Bakım Hizmetleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
10.Akkus Irem, TERZI HANDAN (2022). Ebeveynlerin COVID-19 Asısı Kabulünü Etkileyen Faktörler ve Ası Reddi Nedenleri. 2. Uluslararası 3. Ulusal Saglık Bakım Hizmetleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
11. Okur Seyma, TERZI HANDAN, YESILYURT EYLÜL (2022). Hemsirelik Son Sınıf Ögrencilerinin Serviks Kanseri Taramasına Yönelik Farkındalık Arttırma Etkinlikleri ile Ilgili Deneyimleri. 2. Uluslararası 3. Ulusal Saglık Bakım Hizmetleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
12. Okur Seyma, Gedik Sami, Ökmen Yasin, TERZI HANDAN (2022). Türkiye’de Koruyucu Saglık Hizmetleri Kapsamında Kanser Erken Teshis Tarama ve Egitim Merkezlerinin Bilinirligi ve Güncel Kanser Tarama Programları. 2. Uluslararası 3. Ulusal Saglık Bakım Hizmetleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
13. Ünsal Bugsenur, Gölge Hüseyin Anıl, TERZI HANDAN (2022). COVID-19 Pandemisi Döneminde Sık Kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı-Alternatif Yöntemler ve Hemsirenin Rolü. 2. Uluslararası 3. Ulusal Saglık Bakım Hizmetleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
14. TERZI HANDAN, KITIS YETER, AKIN BELGIN (2022). Toplumda Yasayan Yetiskin Bireylere Hemsireler Tarafından Uygulanan Sigara Bıraktırma Müdahalelerinin Etkinligi: Sistematik Derleme. V International Health Science and Life Congress (IHSLC 2022) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
15. TERZI HANDAN, YESILYURT EYLÜL (2021). Planning the Homecare of a Laryngeal Cancer Patient Receiving External Radiotherapy According to Kolcaba's Comfort Theory: A Case Report. 3rd International Home Care Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
16. TÜLÜCE DERYA, TERZI HANDAN (2021). Lifelong Learning Behaviors And Affecting Factors Of Nursing Students: A Descriptive-Cross-Sectional Study. International Harran Health Sciences Congress-II, 49-49. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
17. TERZI HANDAN, KITIS YETER (2021). Kapsamlı Literatür Taramasının Degerlendirilmesinde Yeni Bir Çerçeve: PRESS 2015 Rehberi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
18. Saglam Yaren, TERZI HANDAN (2021). Müzigin Gücüyle Iyileserek Gelecege Isık Olmak: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)
19. TERZI HANDAN, SÖNMEZ SARI EBRU (2021). Huzurevinde yasayan yaslıların sosyal destek algıları ve ölüm ile ilgili düsünceleri: Nitel bir çalısma. 2. Uluslararasi 3. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
20. KITIS YETER,TERZI HANDAN (2019). Üniversite Ögrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumları Ve Sebze Meyve Tüketiminin Ulusal Saglık Programı Hedeflerine Uyumunun Degerlendirilmesi. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
21. TERZI HANDAN,KITIS YETER,AKIN BELGIN (2018). Toplumda Yasayan Yetiskin Bireylere Hemsireler Tarafından Yapılan Ilaç Dısı Sigara Bıraktırma Girisimlerinin Etkinligi: Sistematik Derleme Protokolü. 1.Uluslararası 2. Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
21. TERZI HANDAN,KITIS YETER (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN CARE-GIVING BURDEN TO SOCIAL SUPPORT AND PERSONALITY: A CASE REPORT. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care (Özet Bildiri/Poster)
23. AYAZ ALKAYA SULTAN,TERZI HANDAN (2017). Hemsirelikte Arastırma Dersinin Ögrencilerin Bilimsel Arastırma Yöntemlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
24. AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZI HANDAN, Kılavuz Betül, SÖNMEZ SARI EBRU (2017). Kadınlara Uygulanan Saglıklı Yasam Egitim Programının Saglık Okuryazarlıgı Düzeyine Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
25. AYAZ ALKAYA SULTAN,TERZI HANDAN (2017). Hemsirelik Meslek Dersleri Uygulamasının Yeterliligi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
26. TERZI HANDAN,AYAZ ALKAYA SULTAN (2017). INVESTIGATION OF HEALTH LITERACY AND AFFECTING FACTORS OF NURSING STUDENTS. First International Congress on Nursing (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
1. Sağlık Bakımının Sürekliliğini Sağlamada Uzaktan Bakım Hizmetleri ve Teknolojik Olanaklar, Bölüm adı:(Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hemşirelik bakımında kullanımı: Uzaktan hemşirelik bakımında senkron ve asenkron uygulamalar ve etkileri) (2023)., TERZİ HANDAN, Türkiye Klinikleri, Editör:Kitiş Y. Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 78. ISBN: 978-625-395-072-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
2. Çevre Sağlığı ve Hemşirelik, Bölüm adı:(Tek Sağlık ve Çevre Sağlığı) (2023)., AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZİ HANDAN, Nobel Akademik, Editör:Kalanlar B, Kuru-Alıcı N, Ercan-Şahin, N, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 290, ISBN:978-625-397-221-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
3. Hemsirelik Tanıları El Kitabı Bakım Planlamasında Kanıta Dayalı Rehber, Bölüm adı:(NANDA-I Tanıları) (2022)., KISSAL AYGÜL, TERZI HANDAN, GÖRDES AYDOGDU NIHAL, YILDIRIM NILÜFER, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Nermin Gürhan, Türkan Karaca, Yurdanur Dikmen, Nuriye Efe Ertürk, Gülsah Köse, Çigdem Yücel Özçırpan, Emine Erdem, Yagmur Sezer Efe, Fatma Ayhan, Aygül Kıssal, Basım sayısı:12, Sayfa Sayısı 1036, ISBN:9786257564465, Türkçe(Kitap Tercümesi)
4. COVID-19 Pandemisinde Birinci Basamakta Bakım ve Izlem Süreci, Bölüm adı:(COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uluslararası ve Ulusal Halk Saglıgı Hemsireligi Örgütlerinin Çalısmaları) (2022)., TERZI HANDAN, Akademisyen Kitabevi, Editör:Öncü Emine, Albayrak Sevil, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-625-8125-12-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)
5. Diyabet ve Hemsirelik, Bölüm adı:(Diyabetli Bireylerde Saglıgı Korunma ve Gelistirme) (2022)., YESILYURT EYLÜL, TERZI HANDAN, Akademisyen Kitabevi, Editör:Sönmez-Sarı Ebru, Kırbas Özlem Zila, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 273, ISBN:978-625-8299-47-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)
6. Hemsirelik Tanıları El Kitabı: Bakımın Planlanmasında Kanıta Dayalı Rehber, Bölüm adı:(NANDA-I Tanıları) (2019)., OFLAZ FAHRIYE, KELLECI MERAL, KESER ÖZCAN NESLIHAN, ATLI ÖZBAS AZIZE, HIÇDURMAZ DUYGU, YÖNDER ERTEM MELIKE, BOYACIOGLU NUR ELÇIN, ÇIÇEKOGLU ÖZTÜRK PINAR, ERCAN FERIDE, ÇALISKAN BEHICE BELKIS, ERDOGAN ESRA, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Editör:N. Gürhan, Ü. Görgülü-Polat, B. Eren-Fidancı (Editörler), Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1016, ISBN:9786059215954, Türkçe(Kitap Tercümesi)
7. Saglıgın Gelistirilmesi, Bölüm adı:(Hassas Gruplarda Saglıgın Gelistirilmesi) (2017)., TERZI HANDAN, Hedef CS Basın Yayın, Editör:Ayaz-Alkaya, Sultan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 359, ISBN:978-605-9877-51-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
8. Yaslılık ve Yaslı Saglıgı, Bölüm adı:(Yaslı Bireylerde Ilaç Kullanımı ve Tamamlayıcı- Alternatif Terapi Uygulamaları) (2017)., TERZI HANDAN,KITIS YETER, Vize Yayınevi, Editör:Bilgili, N Kitis, Y, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 600, ISBN:978-605-9278-21-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)
9. Sağlığın Geliştirilmesi, Bölüm adı:(Tütün Kontrolü ve Sağlığın Geliştirilmesi) (2017)., AYAZ ALKAYA SULTAN,TERZI HANDAN, Hedef CS Basın Yayın, Editör:Ayaz-Alkaya, Sultan, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 359, ISBN:978-605-9877-51-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
10. Hemsireler Için Ilaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklasım, Bölüm adı:(Temel Kavramlar) (2016)., TERZI HANDAN, Nobel Tıp Kitapevi, Editör:Gürhan Nermin, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 308, ISBN:978-605-9215-09-1, Türkçe(Kitap Tercümesi)
11. Anne Çocuk Saglıgı, Bölüm adı:(Bulasıcı Hastalıklar Ası ve Bagısıklama) (2016)., AYAZ ALKAYA SULTAN,TERZI HANDAN, Hedef CS, Editör:Sanlıer Nevin, Basım sayısı:2, Türkçe(Bilimsel Kitap)
12. Hemsireler Için Ilaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklasım, Bölüm adı:(Bölümlerde belirlenen sorulara cevaplar) (2016)., TERZI HANDAN, Nobel Tıp Kitapevi, Editör:GÜRHAN Nermin, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 308, ISBN:978-605-9215-09-1, Türkçe(Kitap Tercümesi)
13. Anne Çocuk Saglıgı ve Beslenmesi, Bölüm adı:(Bulasıcı Hastalıklar Ası ve Bagısıklama) (2016)., AYAZ ALKAYA SULTAN,TERZI HANDAN, Hedef CS Basın Yayın, Editör:Sanlıer Nevin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 156, ISBN:ISBN 978-605-9877-35-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
14. Hemsireler Için Ilaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklasım, Bölüm adı:(Gözden geçirme soruları) (2016)., TERZI HANDAN, Nobel Tıp Kitapevi, Editör:Gürhan Nermin, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 308, ISBN:978-605-9215-09-1, Türkçe(Kitap Tercümesi)
15. Hemsireler Için Ilaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklasım, Bölüm adı:(Bu kitap nasıl kullanılmalı) (2016)., TERZI HANDAN, Nobel Tıp Kitapevi, Editör:GÜRHAN Nermin, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 308, ISBN:978-605-9215-09-1, Türkçe(Kitap Tercümesi)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. TERZİ HANDAN, YEŞİLYURT EYLÜL (2023). EKSTERNAL RADYOTERAPİ ALAN LARİNKS KANSERLİ HASTANIN KOLCABA’NIN KONFOR KURAMI’NA GÖRE EVDE BAKIMININ PLANLANMASI: OLGU SUNUMU. Gazi Journal of Health Sciences, 8(2), 1-15., Doi: 10.52881/gsbdergi.1188693
2. SÖNMEZ SARI EBRU, TERZI HANDAN (2022). COVID-19 Pandemisinde Gün Yüzüne Çıkan Bir Sorun: Regl Yoksullugu ve Halk Saglıgı Hemsiresinin Sorumlulukları. STED / Sürekli Tıp Egitimi Dergisi, 31(3), 230-236., Doi: 10.17942/sted.1013011
3. AYAZ ALKAYA SULTAN, TERZI HANDAN (2021). Intern Programı Kapsamında Hemsirelik Ögrencilerinin Mesleki Uygulama Yeterliligi. Kocaeli Medical Journal, 10(2), 44-49., Doi: 10.5505/ktd.2021.93709
4. TERZI HANDAN,KITIS YETER,AKIN BELGIN (2019). Effectiveness of Non-Pharmacological Community-Based Nursing Interventions for Smoking Cessation in Adults: Study Protocol of a Systematic Review. Journal of Scientific Perspectives, 3(3), 215-222., Doi: 10.26900/jsp.3.022
5. TERZI HANDAN,KITIS YETER (2018). Bogmaca Bagısıklamasında Farklı Bir Yaklasım: Koza Stratejisi. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 10(1), 88-94., Doi: 10.5336/nurses.2017-57215
6. TERZI HANDAN,AYAZ ALKAYA SULTAN (2017). Hassas Gruplarda Halk Saglıgı Hemsiresinin Rol ve Sorumlulukları. Halk Saglıgı Hemsireligi ve Dezavantajlı Gruplar Özel Sayısı, 3(3), 117-124.
7. GÜMÜS SEKERCI YASEMIN,TERZI HANDAN,KITIS YETER,BIRIMOGLU OKUYAN CANAN (2017). Sekizinci Sınıf Ögrencilerine Bilissel Davranısçı Yaklasıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinligi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 201-207.
8. KITIS YETER,TERZI HANDAN (2016). Beers Kriterleri: Yaslı Bireylerde Uygunsuz Ilaç Kullanımın Önlenmesinde Bir Rehber. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, 8(2), 162-175., Doi:
10.5336/nurses.2015-45560

Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Editöre Mektup, TERZI HANDAN, KITIS YETER (2022). Kapsamlı Literatür Taramasının Degerlendirilmesinde Yeni Bir Çerçeve: PRESS 2015 Rehberi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 16(2), 231-244.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Neslihan ILKAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Neslihan ILKAZ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu 2009 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları Kliniği
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Birimi

Araştırma Alanları

Cerrahi Hastalıkları
Ameliyathane

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. N. Ilkaz, E. İyigün, E. Öztürk, A. Aydoğdu, S. Görgülü, The Turkish Version of the Thyroid-Specific Quality of Life Questionnaire,ThyPRO: A Validity and Reliability Study, International Journal of Caring Sciences, Volume 11 | Issue 2| Page 800, May-August 2018
A2. N. Ilkaz, E. İyigün, Evaluation of Central Venous Catheter Location In Terms of Pain, Comfort, Patient Satisfaction, International Journal of Caring Sciences, January – April 2020 Volume 1, Issue 1, Page 424

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1.N.Ilkaz, E. Gezginci, E. İyigün, S. Hatipoğlu, Evidence-Based Nursing Practices in Cardiovascular Surgery, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 1-4, 2012 /Antalya-Turkey
B2. N. Ilkaz, S. Taştan, E. İyigün, İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın ROY’un Adaptasyon Modeli’ne Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakımı, Poster Bildiri 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 02-03 Mayıs 2019, Ankara
B3. N. Ilkaz Onkolojik Laporoskopik Cerrahide İnsüflasyon Sürecinin İntraoperatif Hipotermiye Etkisinin Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
B4. E.Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Ameliyathane Hemşiresi Gözüyle “Onkolojik Cerrahide Hemostaz”, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
B5. E.Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Primer Karaciğer Tümörünün Laparoskopik Rezeksiyonu Sırasında Litotomi Pozisyonunda Basınç Yaralanması : Olgu Sunumu, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
B6. N. Ilkaz Pankreas Kanseri Cerrahisinde İstenmeyen Hipotermi Yönetimi: Olgu Sunumu, Sözel Bildiri, 1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 4-6 Aralık 2019, Ankara
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. N. Ilkaz, S. Taştan, E. İyigün, İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın ROY’un Adaptasyon Modeli’ne Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakımı, Ege Ünivesitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3):155-164, 2018
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Ö. Avşar, A.N. Demirok, Y. E. Tekin, N.Ilkaz, E. İyigün, Ortopedi Operasyonu Geçiren Hastaların Ağrı Kontrolüne Yönelik Hemşirelerden Beklentilerinin Belirlenmesi, PosterBildiri 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan, 2016, Eskişehir
E2. N. Ilkaz, E. Arıcı, E. İyigün, Basınç Yaralarını Önleme Stratejilerinin Rehberler Eşliğinde Değerlendirilmesi, PosterBildiri, Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 11-12 Mayıs, 2017, Ankara
E3. N. Ilkaz, Gönülden Gönüle, Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 11-12 Mayıs, 2017, Ankara
E4. N.Ilkaz, E. İyigün, A. Aydoğdu, E. Öztürk, S. Görgülü, Tiroid Hastalarında Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, PosterBildiri 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya
E5.. N.Ilkaz, E. İyigün, Santral Venöz Kateter Yerinin Ağrı, Konfor ve Hasta Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya
E6. P. Gökay, N. Ilkaz, E. Arıcı, E. İyigün, Nöroşirurji Hastalarında Perioperatif Glisemi Yönetimi, Poster Bildiri, Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
E7. E. Arıcı, P. Gökay, N. Ilkaz, E. İyigün, Nöroşirurji Ameliyatlarında Basınç Yaralanmaları Nasıl Oluşur? Nasıl Önlenebilir? Poster Bildiri, Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
E8. N. Ilkaz, E. Arıcı, P. Gökay, E. İyigün, Çivili Başlık Kullanımında Hasta Güvenliği, Poster Bildiri, Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya
E9. N. Ilkaz, E. Arıcı, H. Ayhan, E. İyigün, ERAS Protokolü Kapsamında İntraoperatif Hipotermi ve Yönetimi, Poster Bildiri, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Kıbrıs
E10. E. Arıcı Parlak, N.Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Challenges and Facilitating Factors in the Implemantation of the ERAS Protocol, Poster Bildiri, 27. Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Kıbrıs
E11. N. Ilkaz, E. Arıcı Parlak, H. Ayhan, E. İyigün, Whipple Prosedüründe İstenmeyen Perioperatif Hipoterminin Yönetimi: Olgu Sunumu, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
E12. N. Ilkaz, E. Arıcı Parlak, H. Ayhan, E. İyigün, Laporoskopik Ameliyatlarda İntraoperatif Hipotermi Yönetimi, Poster Bildiri, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
E13. E. Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Laparoskopik karaciğer rezeksiyonu sırasında litotomi pozisyonunda basınç yaralanması: Olgu sunumu, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
E14. E. Arıcı Parlak, N. Ilkaz, H. Ayhan, E. İyigün, Bir Ameliyathane Hemşiresi Gözüyle: “Karaciğer Rezeksiyonu Sırasında Hemostaz”, Poster Bildiri, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya
Yazılan Kitap Bölümleri
1. Neslihan Ilkaz, Hasta Eğitimi, Yayın Yeri: Vize Yayıncılık, Editör:Öztaş Bediye, Ünal Nursemin, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-710378-7
2.Neslihan Ilkaz, Sağlıkta Kişilerarası İletişim, Yayın Yeri: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Fidancı, Berna Eren, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:125, ISBN:978-625-7564-38-0,


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nilay BEKTAŞ AKPINAR

Ankara Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı,
KTO Karatay Üniversitesi

Araştırma Alanları

iç hastalıkları hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm YayınlarıBEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YÜCE ÖZCAN ULVİYE, YURTSEVER SABİRE. (2022). Distant Reiki on the Stress and Fatigue Levels of Nurses Working in COVID-19 Clinics. Holistic Nursing Practice ,(SSCI). (https://dx.doi.org/10.1097/HNP.0000000000000519)


BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,BEDÜK TÜLİN, ÇAY ŞENLER FİLİZ (2022).Response to Letter to the Editor: The effect of caregiver educational program on caregiver reactions and lifestyle behaviors for caregivers of colorectal cancer patients: a quasi-experimental study. Supportive Care İn Cancer (scı) https://dx.doi.org/10.1007/s00520-022-07275-0


BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,BEDÜK TÜLİN, ÇAY ŞENLER FİLİZ (2022).The effect of caregiver educational program on caregiver reactions and lifestyle behaviors for caregivers of colorectal cancer patients: a quasi-experimental study. Supportive Care İn Cancer (scı). (doi.org/10.1007/s00520-022-06862-5)

Özcan Yüce Ulviye ; Arpacı, Afey ; Kütmeç Yılmaz, Cemile ; Yurtsever Dilek ; Üstün Gökçe Emine ; Burkev Fatma Gönül ; Yıldırım Gülcihan ; Gökşin İlknur ; Ünal Aslan Kevser Sevgi P; Bektaş Akpınar Nilay ; Altınbaş Akkaş Özlem ; Yurtsever Sabire. The Effect of Distant Reiki Sessions on Holistic Well-Being. Holistic Nursing Practice October 08, 2022. | DOI: 10.1097/HNP.0000000000000557

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, YURTSEVER SABİRE (2018). Care Burden And Quality of Life of Family Members Caring for Cancer Outpatients. International Journal of Caring Sciences, ( EBSCOhost,DOAJ) 3(11), 1516- 1525.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE,ÖZKALP BİROL (2019). Hemodiyaliz Hastalarının Öz Yeterlilik Durumu, Bakım Gereksinimi ve Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirebilme Düzeyleri. Hemşirelik Bilim Dergisi, (ulusal hakemli dergi) 2(1), 5-10.

TÜRKER KÜÇÜKYILMAZ ESRA,ATAY DOYĞACI AYŞE GÜL,BEKTAŞ AKPINAR NİLAY (2019). Sol Ventrikül Destek Cihazı ve Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Olan Bir Hastada Neuman Sistemler Modeline Göre Hemşirelik Bakımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 56-64. Index Copernicus International (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5022788)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE, ÖZKALP BİROL (2020). The effect of classical Turkish and Western music on universitystudents’ exam stress level, blood pressure and pulse rate: arandomized controlled trial. Journal of Health Sciences and Medicine, (DOAJ,DOI) 3(3), 214-218., Doi: 10.32322/jhsm.681640 (Yayın No: 6268738

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Evde Hemodiyaliz Uygulaması Hasta ve Hasta Yakınlarının Bakış Açısı: Nitel Çalışma Konya Örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,(ulusal hakemli dergi) 1(1), 24-33.

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, AŞKIN CERAN MERVE (2020). Afetlerle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Afet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 28-40. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6268709)

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY,AŞKIN CERAN MERVE (2019). Kronik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2), 79-91. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5222094)

Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar-1. Bölüm Adı:Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Desteklenmesi, BEKTAŞ AKPINAR NİLAY, Yayın Yeri:Efeakademi, 2020, Editör:Doç.Dr.Ayten Dinç, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:385

BEKTAŞ AKPINAR NİLAY. Acil Hemşireliği Bölüm Adı:Gastrointestinel Aciller, Yayın Yeri:Dünya Tıp Kitabevi, Editör:Türker Esra, Hançerlioğlu Sadık, Çekiç Yasemin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:620, ISBN:978-605-9615-68-6, Bölüm Sayfaları:269 -310.


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep ÖLÇER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2010 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2012-2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İnternational Hospital 2010
Medicalpark Sultangazi 2012
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2013-2014
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018-2019

Araştırma Alanları

Gebelik, doğum, kadın sağlığı, cinsel sağlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Ozkan-Olcer, Z., Oskay, U. (2022). Effects of the better model based counsellıng on sexualıty of women wıth breast cancer. International Journal of Sexual Health. 34(1): 41-54. Doi: 10.1080/19317611.2021.1979161
• Cal A, Ünal N, Öztaş B, Ölçer Z, Öge G, Şanlıer N (2022). Health Literacy Level of First-year University Students: A Foundation University Study. Erciyes Med J, 44(2): 216–21. Doi: 10.14744/etd.2021.31848

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Özkan Z, Beji NK (2014). Psikolojik ve kişilerarası etmenlerin cinsel fonksiyon üzerine etkileri. Androloji Bülteni, 58: 203-208.
• Bakır N, Ölçer Z, Oskay Ü (2014). Yüksek riskli gebelerin prenatal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 1(1): 25-37.
• Ölçer Z, Oskay Ü (2015). Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2): 85-92.
• Ölçer Z, Bozkurt G (2015). Uyku Kalitesinin Doğuma ve Doğum Ağrısına Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(3): 334-344.
• Ölçer Z, Bakır N, Oskay Ü (2016). Yüksek Riskli Gebelerin Öz Yeterlilik ve Sosyal Destek Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 19(1): 25-33.
• Ölçer Z, Bakır N, Aslan E (2017). Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 30-37.
• Ölçer Z, Oskay Ü (2020). Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık. Androloji Bülteni 22: 177−182.
• Fışkın, G., Ölçer, Z. (2022). Annelerin Beslenme Davranışları ve Çocuklarının Beslenme Sürecine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1): 53-61. doi: 10.26453/otjhs.1010231.

Ulusal kitap bölümü

• Ölçer Z (2019). Kadına Yönelik Psikolojik (Sözel veya Duygusal) ve Hemşirelik Yaklaşımı. (Ed. Saracaloğlu AS, Hergüner G, Saçan S) Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi. Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları. (ss.275-292)
• Ölçer Z, Bozkurt G. (2021). Gebelikte uyku kalitesini etkileyen faktörler. Keser Özcan N, editör. Gebelik ve Lohusalık Dönemi Ruh Sağlığı.1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. (p.8-14.)
• Ölçer Z (2021). RAHİM İÇİ ARAÇLAR. Çal A & Ölçer Z, Editör. Doğurganlığın Düzenlenmesi. 1. Baskı. Ankara: Vize Basın Yayın. (ss. 159-183).

Kitap editörlüğü
• Çal A, Ölçer Z. (2021). Doğurganlığın Düzenlenmesi. 1. Baskı. Ankara: Vize Basın Yayın.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

• Özkan Z, Almas M., Hamlacı Y, Yazıcı S (2010). Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine ve Eğitimine Yönelik Görüşleri. 1.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010, İzmir. (Sözel Bildiri)
• Özkan Z, Bakır N, Fışkın G (2013). To prevent perineal trauma perineal massage. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Bakır N, Özkan Z, Fışkın G (2013). Exercise During Pregnancy. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Fışkın G, Bakır N, Özkan Z (2013). Preconceptional care and role of midwife nurse. 3. National 2. International Midwifery Congress, 20-23 November, Antalya. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Meme kanserinde cinsel sağlık. 1. Uluslararası 2. Ulusal onkoloji hemşireliği kongresi, 5-6 Aralık 2019, Ankara. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kadına yönelik psikolojik (sözel veya duygusal) şiddet. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2019). Kültürün kadın cinselliğine etkisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 12-13 Aralık 2019, Ankara. (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Cinsel İstismar ve Ebelik / Hemşirelik Yaklaşımı. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8-10 Ekim 2020. (Poster Bildiri)
• Ölçer Z (2020). Koronavirüs enfeksiyonu 2019 (Covid-19) ve doğum eyleminde ebelik bakımı. Online 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 20-22 Kasım 2020 (Sözel Bildiri)
• Ölçer Z (2021). Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber (Dijital) Şiddet. 6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021 (Sözel Bildiri)
• Fışkın G, Ölçer Z (2021). Annelerin sağlıklı beslenme davranışları ve beslenme sürecinde olan çocuklarına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi Türk Ebeler Derneği, 11 – 14 Kasım 2021 (Sözel Bildiri)
• Öztaş B, Ünal N, Ölçer Z, Çal A, Hazır G (2021). Üniversite öğrencilerinde ruh sağlığı okuryazarlık düzeyi. 6. Uluslararası 10. Ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, 20-23 Ekim 2021 (Sözel Bildiri)

Adı SoyadıÖğr.Gör. Büşra CAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Büşra CAZ

Hacettepe Üniversitesi 2017 Hacettepe Üniversitesi 2020-Halen

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gazi Üniversitesi Hastanesi

Araştırma Alanları

Simülasyon
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Caz, B., Sarmasoglu Kilikcier. S. (2021). Interaction with an ostomy patient in a laboratory setting: Expectations and experiences of first-year nursing students. Nurse Education Today, 96, 104638.

Caz, B. (2020). Ben hemşireyim (Deneyim Paylaşımı). Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7 (Özel Sayı).

Özata, K., Caz B., Sarmasoğlu Kılıkçıer, Ş. How Close Are Interprofessional Debriefers to Meet the INACSL Standards of Debriefing Practices? A Qualitative Study. TED. 2023;22(68):106-15. https://doi.org/10.25282/ted.1342019.