(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Odyoloji Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA

Erciyes Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği 2014-2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Yüz Plastik Cerrahi, Rinoloji, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SAĞIT MUSTAFA, HIRA İBRAHİM, POLAT HALİL, AKAY EBRU, YAŞAR MEHMET. (2016). A Rare Cause of Hoarseness: Laryngeal Verruca Vulgaris. Journal of Craniofacial Surgery, 27(4), e397-8., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002670.

BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, AKAY EBRU, HIRA İBRAHİM, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). The protective role of tetramethylpyrazine against cisplatin-induced ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 94, 1-7. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.005.

DOĞAN MURAT, POLAT HALİL, YAŞAR MEHMET, BAYRAM ALİ, KARATAŞ DURAN, HIRA İBRAHİM, KALE AHMET, ŞENEL FATMA, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 140-144. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.023.

HIRA İBRAHİM, ŞAHİN MUSTAFA, BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, KARAMAN HATİCE, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Epithelial-myoepithelialcarcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea. North Clin Istanb., 6(4), 404-406. Doi: 10.14744/nci.2018.25932. eCollection 2019.

HIRA İBRAHİM, TOFAR MEHMET, BAYRAM ALİ, YAŞAR MEHMET, MUTLU CEMİL, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turkish Archives of Otolaryngology, 57(4), 187-190. Doi: 10.5152/tao.2019.4096.

ÖZCAN İBRAHİM, HIRA İBRAHİM, KAYA ALTAN, YAŞAR MEHMET, DOĞAN MURAT, MUTLU CEMİL. (2020) The prognostic and predictive value of platelet parameters in diabetic and nondiabetic patients with sudden sensorineural hearing loss. Open Life Sciences 2020; 15: 884–889. Doi: 10.1515/biol-2020-0083.

HIRA İBRAHİM, YAŞAR MEHMET, KAYA ALTAN, BAYRAM ALİ, ÖZCAN İBRAHİM. (2021) Prognostic Value of Fibrinogen/HDL Ratio in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Int Adv Otol 2021 • Doi: 10.5152/iao.2020.7438

Adı SoyadıÖğr.Gör. Tuğçe KOCA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Tuğçe KOCA

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2018 (AUDIOLOGY)- 2020 (LANGUAGE AND SPEECH THERAPY)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Santral işitsel işlemleme, ses bozuklukları ve terapisi, kekemelik, yutma bozuklukları, vestibüler sistem

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PROF. DR. EDITORIAL OF M. BÜLENT ŞERBETÇİOĞLU, THE PART OF "OTOACUSTIC EMISSIONS" IN THE BOOK TEST, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEARING LOSS

Adı SoyadıÖğr.Gör. Yağız KORKUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Yağız KORKUT

Hacettepe Üniversitesi 2020 Hacettepe Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Vestibüler Sistem, Vestibüler Rehabilitasyon, Çınlama, Koklear İmplant, İmplante Edilebilir İşitme Cihazları.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Sultan Nur KAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Sultan Nur KAYA

İstanbul Medipol Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Odyoloji; İşitme; Vestibüler; Kognitif; Çocuk gelişimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ersin, K ., Gündoğdu, O ., Kaya , S. N., Aykırı, D . ve Şerbetçioğlu, M. B . (2021) . Investigation of the effects of auditory and visual stimuli on attention. Heliyon, 7(7). https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07567

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Erol BELGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Erol BELGİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Biimleri Fakültesi 1968 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / ANKARA

Başkent Üniversitesi /ANKARA

İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL

Araştırma Alanları

İşitme Sistemi Patolojileri Tanılama,- Tinnitus Tanılama Terapi,-Yeni Doğan İşitme Taramaları,-Konuşma Bozuklukları,Kekemelik,Afazi,Ses Bozuklukları Tanı ve Terapi Teknikleri,-Profesyonel Ses.- Santral İşitsel İşlemleme bozuklukları tanı ve rehabilitatif yaklaşımlar.- Beyin ve Müzik algısı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Berberoğlu,S., E. Belgin, M. Büyükpamukçu ,B. Böke, F. Sarıalioğlu, C. Akyüz, 1994,Cıs-Platinum Ototoxiticiy in Children.Medical and Pediatric Oncology.Vol.23, No.3,p.242

Sennaroğlu, G., E. Belgin, ‘Audiological findings in pregnancy’ .J. Laryngol. Otol. 2001 Aug;115 (8):617-21.

Bayar, N., Böke,B., Turan,E., E. Belgin, ‘Eficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnutus’. J. Otolaryngol. 2001 Oct, 30(5):300-3.


Güngör, N., Böke, B., E. Belgin, Tunçbilek, E. High frequency hearing loss in Ullrich- Turner syndrome. Eur. J.Pediatr. 2000 Oct;159(10):740-4.


Ozcebe E., E. Belgin , Assessment of information processing in children with functional articulation disorders.,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 69(2):221-8, 2005 Feb.

Ozmert, Elif N.; Yurdakok, Kadriye ; Soysal, Sebnem ; Kulak-Kayıkcı, Mavis, E. Belgin, ; Ozmert, Emin ; Laleli, Yahya ; Saracbasi, Osman, Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics. 51(1):25-32, February 2005


E. Belgin . Sahli S., ,Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing., International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 70(9):1601-8, 2006 Sep.

Alanay, Y. ; Unal, F. ; Turanl, G.; Alikasifoglu, M. ; Alehan, D; Akyol, U. ; E. Belgin. ; Sener, C. ; Aktas, D. ; Boduroglu, K. ; Utine, E. ; Volkan-Salanc, B. ; Ozusta, S. ; Genc, A. ; Basar, F. ; Sevinc, S. ; Tuncbilek, E. ,A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragile X syndrome. , Journal of Intellectual Disability Research. 51(2):151-161, February 2007.

Sanem Şahlı, Roland Laszig, Antje Aschendorff, Stephania Kröger, Thomas Wesarg, Erol. Belgin, Comparison of learning preferences of Turkish children who had been applied cochlear implantation in Turkey and Germany according to theory of multiple intelligence, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,Volume 75, Issue 12, December 2011, Pages 1576–1584


Sanem Şahlı, Erol Belgin, Researching auditory perception performances of children using cochlear implants and being trained by an auditory verbal therapy, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 3, 2011, Pages 385–390.

Sanem Şahlı, Erol Belgin, Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 2, 2011, Pages 201–207.


Sanem Sahli,Erol Belgin ,Adaptation,validity and reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Ediiton (PLS-5) in the Turkish context : The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 98 (2017) 143-149.


Belgin, E., ‘Çocuklarda Kekemelik ve tedavi metodları’, Katkı Dergisi,445-448 (1985)

Belgin, E., U. Derinsu, ‘Kekemeliğin oluşmasında çevre ve psişik faktörlerin rolü,kliniğimizdeki yaklaşım metodları’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25,155 (1987)
Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında statik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)
Belgin, E., ve ark., ‘İlkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozukluğu insidansı’, Çocuk sağlığı ve Eğitimi Dergisi, sayı 4, 13-18 (1990)
Çağlar A., Belgin E., ‘Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi’, KBB Bülteni, 6, 26-32,1999

Belgin E. (Konuk Editör) Konuşamayan Çocuğa Yaklaşım. Türk ORL Klinikleri Cilt: 1 Sayı 2, Haziran 2002.

Belgin E. S. Şahlı, Voice Therapy-Voice Therapy with Music in Normal Children and Children with hearing loss. (Ses Terapisi, İşitme Kayıplı Çocuklarda Sese Eğitsel Yaklaşımlar), Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4(2),75–82.

S.Şahlı , F.Mehmet Şahin , E.Belgin. An analysis of Languge and Speech disorders in Preschool Children in Turkey : The case of Beypazarı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. Journal of Early Childhood Studies (2018) 474-484Adı SoyadıDoç.Dr. Gülin Gökçen KESİCİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Doç.Dr. Gülin Gökçen KESİCİ

Hacettepe Üniversitesi 2005 Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisası ve Başkent Üniversitesi Odyoloji Doktorası

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisası (2007-2012)
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde mecburi hizmet görevi (2012-2014)
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor (2014-2017)
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde uzman doktor (2017-2019)
Ankara Şehir Hastanesi KBB Kliniği’nde uzman doktor (2019-2019)
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor (2019- 2022)

Araştırma Alanları

Otoloji
Nörootoloji
Vestibüler sistem
Odyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Evaluation of taste after underlay technique myringoplasty using whole-mouth gustatory test: smokers versus non-smokers.
Karataylı-Özgursoy S, Özgursoy OB, Muz E, Kesici GG, Akıner MN. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266(7):1025-1030

2. A computational study on the characteristics of airflow in bilateral abductor vocal fold immobility.
Gökcan MK, Kurtuluş DF, Üstüner E, Özyürek E, Kesici GG, Erdem SC, Dursun G, Yağcı C. Laryngoscope. 2010; 120(9): 1808-1818

3. A comparison of the effects of solvent and noise exposure on hearing, together and seperately.
Ünlü İ, Kesici GG, Baştürk A, Koş M, Yılmaz H, Noise Health 2014;16(73):410-415.

4. Evaluation of middle ear pressure in the early period after adenoidectomy in children with adenoid hypertrophy without otitis media with effusion.
Ünlü İ, Ünlü EN, Kesici GG, Güçlü E, Yaman H, İlhan E, Ulucanlı S, Karadeniz D, Memis M. Am J Otolaryngol. 2015;36(3):377-381.

5. Arsenic Ototoxicity
Kesici GG. Journal of Otology. 2016; 11(1):13-17.

6. Arsenic related hearing loss in miners.
Kesici GG, Ünlü İ, Topçu AB, Bal CD, Tutkun E, Yılmaz ÖH. Am J Otolaryngol. 2016;37(1):6-11.

7. The effect of duration of nasal obstruction on mean platelet volume in patients with marked nasal septal deviation.
Ünlü İ, Kesici GG, Öneç B, Yaman H, Güçlü E. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(2):401-405.

8. The protective effect of metformin aganist the noise-induced hearing loss.
Kesici GG, Öcal FCA, Gürgen SG, Erdem ŞR, Öğüş E, Erbek HS, Özlüoğlu LN. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(12): 2957-2966.

9. New wand coblation turbinator vs coblation radiofrequency.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Bulut KŞ, Özer EA, Canan Teleke Y, Babademez MA. Am J Otolaryngol 2019; 40(5):650-652.

10. Occupational allergy to dog among police dog trainers.
Kesici GG, Karataş A, Ünlü İ, Tutkun E. European Annals of Allergy and Clinical Immunology.2019;51(6):265-272.

11. The effect of intratympanic oxytocin treatment on rats exposed to acoustic trauma.
Öcal FCA, Kesici GG, Gürgen SG, Öcal R, Erbek SS. The Journal of Laryngology and Otology. 2019;133(6):466-476.

12. Comparison between curettage adenoidectomy and endoscopic-assisted microdebrider adenoidectomy in terms of Eustachian tube dysfunction.
Atilla MH, Kaytez SK, Kesici GG, Baştimur S, Tuncer S. Braz J Otorhinolaryngol. 2020; 86(1): 38-43.

13. Investigation of Oxidative Stress in Antrochoanal Polyp Etiology.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Teleke YC, Kale H, Kara Ö, Erel Ö, Babademez M. Ear, Nose and Throat Journal.2019 Ekim doi: 10.1177/0145561319871036

14. Association of Toll-Like Receptor Polymorphisms With Nasal Polyposis.
Kesici GG. Kaytez SK, Özdaş T, Özdaş S. Ear, Nose and Throat Journal 2019; Temmuz doi: 10.1177/0145561319859305.

15. Single-sided deafness after sudden hearing loss: late effect on cochlear nerve size.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Ercan K, Babademez MA. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; doi: 10.1007/s00405-020-05977-x

16. The effectiveness of the Milan system for risk stratification of salivary gland lesions: The 10‐year cytohistopathological correlation results of salivary gland FNA cytology at a tertiary center
Aksoy Altınboğa A, Yıldırım F, Ahsen H, Kıran MM, Kesici GG, Yüce G. Diagn Cytopathol. Aug;49(8):928-937.

17. Dynamic visual acuity test findings of migraine patients: Observational case-control study.
Atilla MH, Kesici GG. Am J Otolaryngol. 2022 Aug 4;43(5):103559.doi: 10.1016/j.amjoto.2022.103559.


ULUSAL YAYINLAR

1. Mandibulada Malign Schwannom: Olgu Sunumu.
Orhan KG, Özgürsoy OB, Kesici GG, Büyükyıldız S, Ekinci C, Küçük B. KBB ve BBC Dergisi.2011; 19 (2):111-114.

2. Can intratympanic steroid be initial therapy for sudden sensorineural hearing loss?
Ocak E, Beton S, Kesici GG, Aktürk T, Turkish Archives of Otolaryngology 2014;52(1):12-16.

3. Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında kesitsel radyolojik görüntülemenin ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatolojik inceleme ile karşılaştırılması.
Ünlü İ, Ünlü EN, Ulucanlı S, Oktay M, İlhan E, Güçlü E, Kesici GG. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları. 2015;3(2):56-61.

4. Acute rhinosinusitis after external dacryocystorhinostomy.
Ünlü İ, Tök L, Kesici GG, Köş MD. KBB ve BBC Dergisi. 2015; 23(2): 57-60.

5. Psikoakustik
Babademez MA, Sünter AV, Karakaş GG. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Konular. 2015 8(2):8-12.

6. Kulak burun boğaz polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanısal özellikleri.
Özdaş T, Kaytez SK, Kesici GG. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2017; 27(4): 173-178.

7. Is there a risk of hearing loss in dental technicians? A Case Control Study.
Kesici GG, Ünlü İ, Baştürk A, Tutkun E. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;21(2):108-111.

8. Effect of Dialysis on Olfactory Function: A Prospective Case Control Study.
Kesici GG, Kutlay S, Akıner MN. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2019; 27(3): 104-112.

9. Evaluation of Nasal Septal Body According to Body Mass Index and Nasal Septal Deviation Angle.
Kaytez SK, Kesici GG, Atilla MH, Baştimur S, Akın ME. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2019; 27(3): 119-124.

10. Koklear İmplantlı Bebek ve Çocuklarda Santral İşitsel Sistem Maturasyonunun İşitsel P1 indeksi ile Değerlendirilmesi.
Alnıaçık A. Kesici GG. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 3(1)

11. Tek Taraf Total İşitme Kaybı Olan Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma.
İslamoğlu Y, Çelik B, Kesici GG, Elibol E, Babademez MA. KBB Forum. 2020; 19(4): 425-430.

12. Vestibüler Migren
Kesici GG. İncesulu ŞA, Erbek HS, editörler. Vertigoya Güncel Yaklaşım: Tanıdan Tedaviye. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.163-70.

13. Hemodiyaliz hastalarında üremik kulak kaşıntısı: Prevelans ve şiddet analizi.
Kargın Kaytez S, Öçal R, Çelik H, Kesici GG, Bal Z. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2020; 53(1):57-60.

14. İşitme Kaybında İşe Uygunluk Değerlendirmesi.
Güngör A, Coşkun Beyan A, Kesici GG, Çımrın A. Çalışma ve Toplum Dergisi. 2021/2(69): 1163-1179.


SÖZEL BİLDİRİLER

1. İşitme Kaybı Tedavisinde İntratimpanik Dexametazon Uygulaması
Kesici GG, Beton S, Müderris T, Özgürsoy OB, Meço C, Küçük B, Aktürk T. 8. Uluslararası KBB-BBC Kongresi

2. Kliniğimizde Takip Edilen Allerjik Rinitli Hastaların Prick Testi, IgE Düzeyleri ve Bulguları
Kesici GG, Demirtaş M, Büyükyıldız S, Anadolu Y, 5. Ulusal Rinoloji Kongresi

3. Mesleksel Allerjenler: Köpek Eğitmenleri Arasında Allerji Prevelansı
Kesici GG, Karataş AT, Ünlü İ, Tutkun E. 10. Türk Rinoloji Kongresi

4. Osteoartritli Hastalarda Kemikçik Zincir ve Orta Kulağın Değerlendirilmesi
Ünlü İ, Kesici GG, Ünlü EN, Özşahin M, Güçlü E, Yaman H, Ataoğlu S. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

5. Çocuk Hastalarda Adenoidektomi Operasyonları Sonrasında Orta Kulak Basıncının Değerlendirilmesi
Atilla MH, Kaygın SK, Kesici GG, Baştimur S, Tuncer S. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

6. İzole alt konka hipertrofisinde koblatör radyofrekans ve koblatör turbinatörün etkisinin karşılaştırılması
İslamoğlu Y, Kesici GG, Şinasi K, Özer EA, Teleke CY, Babademez MA. 15. Rinoloji Kongresi

7. Tek taraflı total işitme kaybına yaklaşım
İslamoğlu Y, Çelik B, Kesici GG, Elibol E, Babademez MA. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

8. Adenoidektomide cerrahi yaklaşımların karşılaştırılması
Kesici GG. KBB’de dört mevsim kongresi.2019

9. Formaldehit maruziyetine bağlı işitme kaybı
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi. 2019

10. Septoplasti Sonrası Bakım: İzotonik Solüsyon Hyalüronik Asitli Solusyon Karşılaştırması İslamoğlu Y, Kesici GG, Çelik B, Kuşoğlu S, Sancak M, Canan Y, Babademez M. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

11. Tek Taraflı Total İşitme Kaybında Koklear Sinir Boyutlarının Değerlendirilmesi
İslamoğlu Y, Kesici GG, Karabekir E, Babademez MA. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

12. Kolestatomda Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Tetkikinin Tanısal Önemi
Çelik H, Kaytez SK, Samaraz P, Kesici GG. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

Davetli Konuşmalar
- Mesleki işitme kayıplarında tanı algoritması ve ulusal-uluslararası standartlar
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, 26-29.10.2019
- İş yerinde gürültü dışı işitme kaybı etkenleri-Ototoksisite
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, , 26-29.10.2019
- Tinnituslu hastada değerlendirme metodları
Kesici GG. Tinnitus sempozyumu ve Notch terapi workshop, 08-09.04.2017.
- Vestibüler Migren: Tanı ve Tedavi
Kesici GG. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 05-07.04.2018.
- Koklear implantasyon
Kesici GG. Ankara Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 3. Alumni Toplantısı, 15-16.12.2017
- BPPV’de Repozisyon
Kesici GG. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Vestibüler Kursu, 29-30.03.2019
- Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Paneli
Kesici GG. Ankara Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 4. Alumni Toplantısı, 14-15.12.2018

POSTER BİLDİRİLER

1. Diş Teknisyenlerinde Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
Kesici GG, Ünlü İ, Baştürk A, Tutkun E. Başkent I. Otoloji-Odyoloji Sempozyumu

2. Nazal Septal Cisim ve Alt Konka Boyutlarının Vücut Kitle İndeksi ve Nazal Septal Deviasyon Açısına Göre Değerlendirilmesi
Kaytez SK, Kesici GG, Özdaş T, Baştimur S, Atilla MH, Ünlü İ. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

3. Kulak Burun Boğaz Polikiniklerine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri
Özdaş T, Kaytez SK, Kesici GG. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

4. Yaşamla Ölüm Arasında, Penetran Boyun Travması: Olgu Sunumu
Akkoz A, Sancak M, Delioğlu KC, Kesici GG, Yalçıner G. 39. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

5. Nazofarenkste submukozal yerleşimli kitle: Diplopi ve pürülan kulak akıntısı ile başvuran nadir bir vaka
Özer EA, Delioğlu KC, Kesici GG, Yalçıner G. 40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

6. Nadir görülen bir olgu: Dil kökü yerleşimli berrak hücreli karsinom
Şimşek AE, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

7. Endoskopik endonazal intraorbital dermoid kist eksizyonu
İslamoğlu Y, Canan Y, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

8. Posterior Timpanotomide Cerrahi Anatomi Karşılaştırması: Tek Yumurta İkizi Kardeşlerde Koklear İmplantasyon Tecrübemiz
Şimşek AE, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

9. The effect of intratympanic oxytocin treatment for inner-ear acoustic trauma
Öcal FCA, Kesici GG, Gurgen SG, Ocal R, Erbek SS. The World Congress IFOS 2017.

ÇEVİRİ
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. Thime Medical Publishers. David Goldenberg, Bradley J. Goldstein. Çeviri editörleri: Orhan Yılmaz, İrfan Yorulmaz. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 7.4, 2013 (bölüm çevirisi)

KİTAP BÖLÜMÜ
1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Editör: Prof.Dr.Muharrem Gerçeker, Koku Alma Bozuklukları: Gülin Gökçen Kesici, Ayhan Cömert, Orhan Yılmaz. 547-572. MN Medikal&Nobel Tıp Kitabevi.2014

2. Adli Koku. Editör: Yener Ünver, Hamit Hancı. İnsanda Koku ve Adli Koku: Gülin Gökçen KARAKAŞ, Emrah EMİRAL, Hamit HANCI. 23-32. SeçkinYayınlılık. 2017

3. ADLİ DİLBİLİM. Editör: Selma Eryıldırım, İsmail Hamit Hancı. Travmaya Bağlı Ses ve Dil Problemlerinde Maluliyet: Emrah Emiral, Gülin Gökçen Kesici, Kenan Karbeyaz 159-172. Seçkin Yayıncılık 2019.

4. ADLİ DİLBİLİM. Editör: Selma Eryıldırım, İsmail Hamit Hancı. Ses ve Dil Operasyonlarında Malpraktis: Emrah Emiral, Gülin Gökçen Kesici 141-156. Seçkin Yayıncılık 2019.

5. İş Sağlığı Bakış Açısıyla Endüstriyel Toksikoloji Editörler: Engin Tutkun, Vulgar Ali Türksoy, Özgür Öztan. Ototoksisite: Gülin Gökçen Kesici 269-304. Hipokrat Yayıncılık 2019.

6. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim. Editörler: Togay Müderris, Engin Muz, Gülin Gökçen Kesici, Yüce İslamoğlu. Akademisyen Kitabevi 2019.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Emel ARSLAN SARIMEHMETOĞLU

Hacettepe Üniversitesi 2008 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ses problemleri
Dil ve konuşma bozuklukları
Kekemelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları