(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Odyoloji Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Büşra KAPLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Büşra KAPLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA

Erciyes Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği 2014-2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Yüz Plastik Cerrahi, Rinoloji, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SAĞIT MUSTAFA, HIRA İBRAHİM, POLAT HALİL, AKAY EBRU, YAŞAR MEHMET. (2016). A Rare Cause of Hoarseness: Laryngeal Verruca Vulgaris. Journal of Craniofacial Surgery, 27(4), e397-8., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002670.

BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, AKAY EBRU, HIRA İBRAHİM, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). The protective role of tetramethylpyrazine against cisplatin-induced ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 94, 1-7. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.005.

DOĞAN MURAT, POLAT HALİL, YAŞAR MEHMET, BAYRAM ALİ, KARATAŞ DURAN, HIRA İBRAHİM, KALE AHMET, ŞENEL FATMA, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 140-144. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.023.

HIRA İBRAHİM, ŞAHİN MUSTAFA, BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, KARAMAN HATİCE, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Epithelial-myoepithelialcarcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea. North Clin Istanb., 6(4), 404-406. Doi: 10.14744/nci.2018.25932. eCollection 2019.

HIRA İBRAHİM, TOFAR MEHMET, BAYRAM ALİ, YAŞAR MEHMET, MUTLU CEMİL, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turkish Archives of Otolaryngology, 57(4), 187-190. Doi: 10.5152/tao.2019.4096.

ÖZCAN İBRAHİM, HIRA İBRAHİM, KAYA ALTAN, YAŞAR MEHMET, DOĞAN MURAT, MUTLU CEMİL. (2020) The prognostic and predictive value of platelet parameters in diabetic and nondiabetic patients with sudden sensorineural hearing loss. Open Life Sciences 2020; 15: 884–889. Doi: 10.1515/biol-2020-0083.

HIRA İBRAHİM, YAŞAR MEHMET, KAYA ALTAN, BAYRAM ALİ, ÖZCAN İBRAHİM. (2021) Prognostic Value of Fibrinogen/HDL Ratio in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Int Adv Otol 2021 • Doi: 10.5152/iao.2020.7438

Adı SoyadıÖğr.Gör. Gizem GÜRSOY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Gizem GÜRSOY

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(YÜKSEK LİSANS)2022 2017 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/ODYOLOJİ 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ-ODYOMETRİ BÖLÜMÜ(Öğr.Gör.)

Araştırma Alanları

vestibüler, pediatri , koklear implant

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Tuğçe KOCA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Tuğçe KOCA

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2018 (AUDIOLOGY)- 2020 (LANGUAGE AND SPEECH THERAPY)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Santral işitsel işlemleme, ses bozuklukları ve terapisi, kekemelik, yutma bozuklukları, vestibüler sistem

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PROF. DR. EDITORIAL OF M. BÜLENT ŞERBETÇİOĞLU, THE PART OF "OTOACUSTIC EMISSIONS" IN THE BOOK TEST, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEARING LOSS

Adı SoyadıÖğr.Gör. Yağız KORKUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Yağız KORKUT

Hacettepe Üniversitesi 2020 Hacettepe Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Vestibüler Sistem, Vestibüler Rehabilitasyon, Çınlama, Koklear İmplant, İmplante Edilebilir İşitme Cihazları.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Eser Sendesen, Hasan Colak, Yagız Korkut, Eda Yalcınkaya & Gonca Sennaroglu (2023) The right ear advantage – a perspective from speech perception in noise test, Hearing, Balance and Communication, DOI: 10.1080/21695717.2023.2181562

Orhan, E. , Korkut, Y. , Yalçınkaya, E. & Batuk, M. (2023). Yetişkin koklear implant kullanıcılarında vestibüler semptomların incelenmesi: Retrospektif çalışma . Türk Odyoloji ve İşitme Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 57-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjaudiologyandhear/issue/79565/1314454

Adı SoyadıArş.Gör. Gökçesu ENGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Gökçesu ENGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıArş.Gör. Sultan Nur KAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Arş.Gör. Sultan Nur KAYA

İstanbul Medipol Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Odyoloji; İşitme; Vestibüler; Kognitif; Çocuk gelişimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ersin, K ., Gündoğdu, O ., Kaya , S. N., Aykırı, D . ve Şerbetçioğlu, M. B . (2021) . Investigation of the effects of auditory and visual stimuli on attention. Heliyon, 7(7). https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07567

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıProf.Dr. Erol BELGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Erol BELGİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Biimleri Fakültesi 1968 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / ANKARA

Başkent Üniversitesi /ANKARA

İstanbul Medipol Üniversitesi / İSTANBUL

Araştırma Alanları

İşitme Sistemi Patolojileri Tanılama,- Tinnitus Tanılama Terapi,-Yeni Doğan İşitme Taramaları,-Konuşma Bozuklukları,Kekemelik,Afazi,Ses Bozuklukları Tanı ve Terapi Teknikleri,-Profesyonel Ses.- Santral İşitsel İşlemleme bozuklukları tanı ve rehabilitatif yaklaşımlar.- Beyin ve Müzik algısı.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tuçbilek, E., E. Belgin., ‘Are the sex chromosome abnormalities a factor in speech delay?’, Arch.of Diseases in Childhood.,Vol.53,831(1978)

Berberoğlu,S., E. Belgin, M. Büyükpamukçu ,B. Böke, F. Sarıalioğlu, C. Akyüz, 1994,Cıs-Platinum Ototoxiticiy in Children.Medical and Pediatric Oncology.Vol.23, No.3,p.242

Sennaroğlu, G., E. Belgin, ‘Audiological findings in pregnancy’ .J. Laryngol. Otol. 2001 Aug;115 (8):617-21.

Bayar, N., Böke,B., Turan,E., E. Belgin, ‘Eficacy of amitriptyline in the treatment of subjective tinnutus’. J. Otolaryngol. 2001 Oct, 30(5):300-3.


Güngör, N., Böke, B., E. Belgin, Tunçbilek, E. High frequency hearing loss in Ullrich- Turner syndrome. Eur. J.Pediatr. 2000 Oct;159(10):740-4.


Ozcebe E., E. Belgin , Assessment of information processing in children with functional articulation disorders.,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 69(2):221-8, 2005 Feb.

Ozmert, Elif N.; Yurdakok, Kadriye ; Soysal, Sebnem ; Kulak-Kayıkcı, Mavis, E. Belgin, ; Ozmert, Emin ; Laleli, Yahya ; Saracbasi, Osman, Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics. 51(1):25-32, February 2005


E. Belgin . Sahli S., ,Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing., International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 70(9):1601-8, 2006 Sep.

Alanay, Y. ; Unal, F. ; Turanl, G.; Alikasifoglu, M. ; Alehan, D; Akyol, U. ; E. Belgin. ; Sener, C. ; Aktas, D. ; Boduroglu, K. ; Utine, E. ; Volkan-Salanc, B. ; Ozusta, S. ; Genc, A. ; Basar, F. ; Sevinc, S. ; Tuncbilek, E. ,A multidisciplinary approach to the management of individuals with fragile X syndrome. , Journal of Intellectual Disability Research. 51(2):151-161, February 2007.

Sanem Şahlı, Roland Laszig, Antje Aschendorff, Stephania Kröger, Thomas Wesarg, Erol. Belgin, Comparison of learning preferences of Turkish children who had been applied cochlear implantation in Turkey and Germany according to theory of multiple intelligence, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,Volume 75, Issue 12, December 2011, Pages 1576–1584


Sanem Şahlı, Erol Belgin, Researching auditory perception performances of children using cochlear implants and being trained by an auditory verbal therapy, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 3, 2011, Pages 385–390.

Sanem Şahlı, Erol Belgin, Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child, The Journal of International Advanced Otology, Volume 7 Issue 2, 2011, Pages 201–207.


Sanem Sahli,Erol Belgin ,Adaptation,validity and reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Ediiton (PLS-5) in the Turkish context : The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 98 (2017) 143-149.


Belgin, E., ‘Çocuklarda Kekemelik ve tedavi metodları’, Katkı Dergisi,445-448 (1985)

Belgin, E., U. Derinsu, ‘Kekemeliğin oluşmasında çevre ve psişik faktörlerin rolü,kliniğimizdeki yaklaşım metodları’, Türk Otolarengoloji Arşivi,XXV.,V.25,155 (1987)
Belgin, E., U. Derinsu, F. Akdaş, N. Hoşal., ‘Endolenfatik hidropsun ayırıcı tanısında statik akustik impedansın önemi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, XXV.,V.25, 2(1987)
Belgin, E., ve ark., ‘İlkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozukluğu insidansı’, Çocuk sağlığı ve Eğitimi Dergisi, sayı 4, 13-18 (1990)
Çağlar A., Belgin E., ‘Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi’, KBB Bülteni, 6, 26-32,1999

Belgin E. (Konuk Editör) Konuşamayan Çocuğa Yaklaşım. Türk ORL Klinikleri Cilt: 1 Sayı 2, Haziran 2002.

Belgin E. S. Şahlı, Voice Therapy-Voice Therapy with Music in Normal Children and Children with hearing loss. (Ses Terapisi, İşitme Kayıplı Çocuklarda Sese Eğitsel Yaklaşımlar), Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2011;4(2),75–82.

S.Şahlı , F.Mehmet Şahin , E.Belgin. An analysis of Languge and Speech disorders in Preschool Children in Turkey : The case of Beypazarı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. Journal of Early Childhood Studies (2018) 474-484