Siyasal Bilgiler Fakültesi

AnasayfaAkademikFakültelerSiyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Misyon
Çağın getirdiği en son mesleki bilgi ve becerileri en etkin bir şekilde öğrenciye sunmanın ortamını oluşturmak; eleştirel düşünebilen, problem çözen, liderlik becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, yüksek iletişim kurma yeteneğine sahip, edinilen teorik bilgileri yüksek yetkinlik ile pratiğe geçirebilen, üretken, sorumluluk sahibi ve erdemli meslek elemanları yetiştirmek, bünyesindeki programlara uygun olarak yüksek seviyeli akademik ve bilimsel araştırmalar ve yayınlarla bilim dünyasına ve topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve ulusla¬rarası çevrelerde tanınan, alanı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, Ankara Medipol Üniversiteli olmanın gururunu taşıyan, lider bir fakülte olmaktır.

Akademik Kadro
Geleceğin siyaset bilimcilerini yetiştiren her biri alanının güçlü isimlerinden oluşan akademisyen kadromuz; farklı eğitim ekollerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara sahip öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

İngilizce Hazırlık
Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan tüm bölümler için bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu olarak Dil Okulu tarafından verilmektedir. Türkçe bölümlere kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilmektedir.

Fakülte İmkânları

Derslik İmkanları: Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarları: 60 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonları: Bir adet toplantı ve seminer salonu mevcuttur.

Kütüphane: Ankara Medipol Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve toplulukları: Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere yönelik verdiği sosyal, spor kültürel, danışma ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları: Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı beslenme birimi üniversitemizin tüm öğrencileri için öğle yemeği verilmesini  organize etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenci grubunun özelliklerini dikkate alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre günlük menüler oluşturulmaktadır.

 

Erasmus
Bölümümüzün Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin altında bir ara disiplin olup, çok sayıda sosyal bilim disiplini ile desteklenmektedir. Bunlardan bazıları siyaset bilimi, ekonomi, tarih, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, psikoloji, coğrafya, diplomasidir. Uluslararası ilişkiler; uluslararası sistemde aktörlerin ilişkilerini ve etkileşimini araştırmaktadır. Disiplin, devletlerarasındaki ilişkileri irdelemenin yanı sıra, devletler ve devlet-dışı aktörler arasındaki ilişkileri de incelemektedir. Geleneksel olarak, uluslararası ilişkiler disiplini, çatışma, devletlerarası savaş, caydırıcılık, işbirliği, ittifaklar, siyasi iktidar, güç dengesi, ekonomik yaptırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, uluslararası kurumlar, insan hakları, sivil toplum kuruşları ve diğer ulus aşırı aktörleri ve küreselleşmeyi analiz etmektedir. Klasik konularının ve sorularının yanı sıra, disiplin, ulus aşırı ve ulus üstü aktörleri de araştırmaya başlamış ve enerji, çevre, kültür, insan hakları, bölgeleşme, uluslararası göç ve terörizm gibi konulara da odaklanmaya başlamıştır.
Bu nedenle bölümümüzün amacı; toplumsal ve siyasal problemleri saptayan, tanımlayan, veri toplayabilen, analiz etme ve yorumlama becerisine sahip, toplumsal/siyasal/iktisadi konuyu disiplinler arası bir sorunsal olarak tanımlayabilen, karşılaştırma yapabilen ve farklı alanlarla ilişkilendirebilen, tutum, davranış ve mesleki yetkinlikleri olan, mesleki, kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

Duyurular

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com