Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

AnasayfaAkademikFakültelerSiyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Siyaset seçenekler hakkındadır. Siyaset bilimi, tüm bu seçenekleri, bu seçimleri yapan aktörleri ve siyasi aktörler arasındaki etkileşimi araştırır.

Uluslararası ilişkiler, daha geniş bir disiplin olan siyaset biliminin altında bir ara disiplindir. Bu haliyle, uluslararası ilişkiler, çok sayıda sosyal bilim disiplini ile desteklenmektedir, bunlardan bazıları siyaset bilimi, ekonomi , tarih, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, psikoloji, coğrafya, diplomasidir.Uluslararası ilişkiler, uluslararası sistemde aktörlerin ilişkilerini ve etkileşimini araştırmaktadır. Bu sistemin temel aktörleri devletlerdir.

Disiplin, devletler arasındaki ilişkileri incelemenin yanı sıra, devletler ve devlet-dışı aktörler arasındaki ilişkileri de inceler. Dahası, uluslararası ilişkiler disiplini bu ilişkilerin değişen doğasını ve uluslararası sistemin nasıl işlediğini- itici güçleri, etkenleri, çıkarları ve kurumları anlamaya çalışır.

Geleneksel olarak, uluslararası ilişkiler disiplini, çatışma, devletlerarası savaş, caydırıcılık, işbirliği, ittifaklar, siyasi iktidar, güç dengesi, ekonomik yaptırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, uluslararası kurumlar, insan hakları, sivil toplum kuruşları ve diğer ulusaşırı aktörleri ve küreselleşmeyi analiz eder.

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin yardımıyla küreselleşme, benzeri görülmemiş bir hız kazanmış ve insanlar, şirketler ve hükümetler arasında artan bir etkileşim ve bütünleşmeye yol açmıştır. Bu süreç, uluslararası sisteme yeni aktörler ve uluslararası ilişkiler disiplinine de yeni sorular kazandırmıştır.

Klasik konularının ve sorularının yanı sıra, disiplin, ulusaşırı ve ulusüstü aktörleri de araştırmaya başlamış ve enerji, çevre, kültür, insan hakları, bölgeleşme, uluslararası göç ve terörizm gibi konulara da odaklanmaya başlamıştır.


Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com