(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL

Yakın Doğu Üniversitesi 1998 Marmara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Düzen ve Güvenlik, AB'nin Ortadoğu Politikaları ve Yeni Komşulu Siyaseti, Türkiye Dış Politikası, Kıbrıs Meselesi, AB Güvenlik ve Savunma Politikası ve AB Uluslararası İlişkileri, Yüksek Öğretim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Books
- Forthcoming Modern Uluslararası İlişkiler Düzeninin Oluşumu,
- With Mesut Ozcan (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book
http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84).
- With Sadık Ünay, Ed., Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations, Nova Science Publications, New York, 2009 (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=8734&osCsid=f7c848886d4de47bd3181cab1e11d5b3)
Articles
- Forthcoming “EU Political Reactions Toward Arab Spring: Comparative study on Tunisia and Egypt”,
- Jacob Coleman Hurewitz, TDV İslam Ansiklopedisi (TDV Encyclopedia of Islam), 2015.
7
- 2011 Tunus Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme, (An Evaluation of 2011 Tunisian Elections) in Zahide Tuba Kor (Ed.) Ortadoğu Konuşmaları: Bölgesel ve Küresel Perspektiften “Arap Baharı”, Küre Yayınları, 2014
- Uluslararası İlişkilerde Düzen Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme (A Review on The Concept of Order in International Relations) in Mesut Özcan –Muzaffer Şenel (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84) (in Turkish).
- “İsrail 2006, (Israel 2006)” in Kemal İnat-Muhittin Ataman-Ali Balcı (ed.), Ortadoğu Yıllığı 2006 (The Year Book of Middle East 2006), Nobel Yayınları, Ankara 2008, pp. 183–217, (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Irak Politikası” (EU Policy towards Iraq) in Mehmet Şahin and Mesut Taştekin (ed.), II. Körfez Savaşı (II. Gulf War), Platin Yayınları, Ankara, 2006, pp. 67-89, (in Turkish).
- “European Policy towards the Arab-Israeli conflict during the Cold War”, Turkish Review of Middle Eastern Studies, OBIV (available at www.obiv.org.tr), Istanbul, 2005, (in English).
- “A Search for Security and Order in Europe: From the European Community to Wider Europe”, in Genov Georgy, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov (eds.), The European Union in 2005: Candidate Countries’ Perspectives, Jean Monnet Doctoral Volume, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, 2005, pp. 273-289. Available also http://becsa.org/start_en.php?id=PhDgrants-papers
- Contribution to “Küresel Güçler: ABD, AB, Çin, Rusya, İslam Dünyası” (Global Powers: the USA, the EU, China, Russia, the Islamic World), in Fahrettin Altun (ed.), Küre Yayınları, İstanbul, 2005 (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Barış Sürecine Etkisi” (The Impact of European Union on Middle East Peace Process) in M. İbrahim Turhan (Ed.), Çıkmazdan Çözüme Filistin, (From Stalemate to Solution Palestine), Küre Yayınları, İstanbul, 2003, pp: 131-181, (in Turkish).
Book Review
- Review of Mehmet Özkan “Foreign Policy After Tahrir Revolution: (Re)-Defining the Role of Egypt in the Middle East”, Lap Lambert Academic Publishing, 2011, Insight Turkey Fall 2013 Volume 15 No 4. Available also at http://insightturkey.com/foreign-policy-after-tahrir-revolution-re-defining-the-role-of-egypt-in-the-middle-east/book-reviews/374
Reports and Translations
- (From English to Turkish), The Rise of a Neo-Medieval Order in Europe/ Avrupa’da Yeni Ortaçağ Düzeninin Yükselişi, Jan Zielonka, Divan Journal of Interdisciplinary Studies: Civilization and Order, Bilim ve Sanat Vakfı, V. 13 No: 23, 2008/1.
- Research Report: “An Interdisciplinary Study of the Security Dimensions of Further EU Enlargement: Options for Bilateral Cooperation in Facing Military and Non-Military Risks and Challenges. The Interests of a New Member State: Hungary”, EuroMesco Working Paper, Report submitted to Teleki Lázsló Institute, Centre for Foreign Policy Studies Budapest and EuroMesco, Lisbon, October 2006.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Seher BULUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Seher BULUT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İsrail Dış Politikası
Türk Dış Politikası
Suriye Krizi
Diaspora Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar:

ARAB PEOPLE'S APPROACH TO ISRAELI POLICIES TOWARD PALESTINIANS: A TWITTER ANALYSIS STUDY ON SHEIKH JARRAH CRISIS, ORSAM, Rapor 285, 2021.
TURKİSH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS, MENA Affairs, March 2022.
SURİYE KRİZİNİN İSRAİL’E YANSIMALARI: İSRAİL’İN ‘KIRMIZI ÇİZGİ’POLİTİKASI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐
Yıl: 2018, Sayı: 20, Sayfa: 521‐557.
TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI: ANLAŞMANIN TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ,Bilge Strateji 12 (22), 25-52.
İRAN’IN SİBER ALAN FAALİYETLERİ: KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI (KOEP) SÜRECİNE DAİR BULGULAR,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (20), 166-191.
2006 TEMMUZ SAVAŞI, 2011 SURİYE KRİZİ VE 2019 PROTESTOLARI PERSPEKTİFİNDEN HİZBULLAH’IN LÜBNAN’DAKİ ROLÜ, Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 (1), 101 - 120.
SURİYE’Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK: RUSYA ve İRAN’IN POZİSYONLARI, Ortadoğu Analiz,12 (99), 30-33.
İSRAİL–ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA ASKERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐ Yıl: 2019, Sayı: 22, Sayfa: 365‐384.

Bildiriler :

1. PDAF "DIGITAL SOLIDARITY FOR JUSTICE": ARAB STANCES ON TWITTER TOWARD THE PALESTINIAN CAUSE DURING SHEIKH JERRAH CRISIS
2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘GLOBAL’ SECURITY: NATION-STATES AND FRAGİLE TRANSNATIONALISM: RE-EVALUATING THE REGIONAL INTEGRATION IN THE ME: A CAUSE FOR REGIONAL (IN)SECURITY?
3. 4. ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2021: KÖRFEZ ÜLKELERİNİN İSRAİL VE SURİYE İLE BAŞLATTIĞI NORMALLEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA İSRAİL-SURİYE İLİŞKİLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL

Yeditepe Üniversitesi (LİSANS), Regent's University London (YÜKSEK LİSANS) ŞUBAT 2017 (LİSANS) - EKİM 2018 (YÜKSEK LİSANS) (DOKTORA) Yeditepe Üniversitesi 2021 - Devam ediyor

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Birliği ve Brexit, Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası İşletme, Kurum Kültürü ve Kurumsal Girişimcilik, Bölge Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bekir EREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bekir EREN

ODTÜ 2008 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2009-2021)

Araştırma Alanları

Makroekonomi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Yükselen Piyasalar, Bankacılık, Ödemeler Dengesi, İslam Ekonomisi, İktisat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Develi, A. ve Eren, B. (2020). Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, Aralık, Sayı:115, Sayfa:3-37.

2. Kara, H.T. ve Eren, B. (2021). Bankaların ROM Kullanımının Belirleyicileri: Maliyet veya Borçlanma Kanalından Hangisi Daha Etkili?, Bankacılar Dergisi, Eylül, Sayı:118, Sayfa:65-85.

Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitapta Bölüm

1. Eren, B. (2021). "İnşaat Sektörüne Dayalı Büyümenin Bağımlı Ekonomi Modeli Kapsamında Analizi", Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar, Efe Akademi, İstanbul.

2. Eren, B. (2021). "Geleneksel Olmayan Para Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar: TCMB Örneği", Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret ve Sigortacılık (Teori, Uygulama ve Tarihi Perspektif), Efe Akademi, İstanbul.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. "Financial Structure Of The Real Sector: From Global Crisis To Global Pandemic", International Istanbul Economics Research Conference (IIERC), Kasım 2021 (Kara, H.T. ile birlikte)

Tezler

1. Eren, B. (2014). “Küresel Likidite Koşullarının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi: Türkiye Örneği”, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Eren, B. (2017). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Rezerv Talebini Etkileyen Faktörler ve Rezerv Yeterliliği”, Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara.

3. Eren, B. (2020). “Dynamics of Sectoral Credit Demand and Effectiveness of Credit Distribution across the Sectors”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ

Hacettepe Üniversitesi (Dr.) 2004 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi, TOBB ETU, Başkent Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mavi, D. & Ayyıldız, P. & Özdemir, M. (2022). Knowledge production in the field of educational administration in Turkey: evaluation of dissertations within the context of Habermas’s knowledge taxonomy. Research
in Educational Administration & Leadership, (in press).

Ayyıldız, P. (2022). Reading Between/Beyond the Lines: Recent Amendments to Educational Supervision in Türkiye. In 13th International Congress On New Trends In Education Iconte 2022 Abstract Book (p.225).

Ayyıldız, P (2021). Flipped Learning: Philosophy, Modus Operandi, Practicum and a Model in Use. In Flipped Impact Project Conference Abstract Book (p.18).


Ayyıldız, P. & Yılmaz, A. (2021). Adaptation Of The Ready-Willing-Able Measure of Leadership Capacity Scale To Turkish:
A Validity And Reliability Study. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı içinde.

Ayyıldız, P. (2021). Uzaktan Eğitim Stem Uygulamalarında Eleştirel Ve Yaratıcı Düşünme Becerileri. Buket Ertuğrul Akyol, Adem Yılmaz, Meryem Nur Aydede (Eds). Uzaktan Eğitim Sürecinde STEM Uygulamaları İçinde. (5. Bölüm). Ankara: PEGEM.


Ayyıldız, P. (2021). Milli Eğitimde Stratejik Planlama Anlayışı ve Sürdürülebilir Kalkınma. Adem Bayar ve Abdullah Balıkçı (Eds). Kalkınma ve Eğitim İçinde. (249-272). Ankara: Eğitim Yayınevi.


Ayyildiz, P. (2021). The Bridge Across, Not Over the Digital ‘Stream’: a Critical Digital Media Course for Pre-service Teachers. In ATEE Spring Conference 2020-2021 BOOK OF ABSTRACTS (p.87-89).

Ayyıldız, P., & Yılmaz, A. (2021). Putting things in perspective: the COVID-19 pandemic period, distance education and beyond. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,9(6) 1631-1650.

Mavi, D. , Ayyıldız, P. , Topaloğlu, H. & Özdemir, M. (2021). İŞ AKIŞI ENVANTERİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (3) , 1141-1154 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/65184/947178


Ayyıldız, P. (2021). Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmede etkileşim türleri. Burcu Karabulut Coşkun ve Adem Yılmaz (Eds.) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde. Ankara: PEGEM Akademi

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2021). Hope is on the horizon: Turkish national support program for education. In International Congress of Covid-19: New Norms for Education Abstract Book (p.686).

Ayyıldız, P. (2021). ‘Moving the Kaleidoscope’ to see the effect of creative personality traits on creative thinking dispositions of preservice teachers: The mediating effect of creative learning environments and teachers’ creativity fostering behavior. Thinking Skills and Creativity, 41.


Ayyıldız, P. (2021). Sürdürülebilir Liderlik Anlayışını Eğitim Yönetimine Taşıyabilmek: Lisansüstü Müfredatına Dair Bir Öneri. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
FOR SUSTAINABILITY 2021 (INARS CONGRESS) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.75-79).

Ayyıldız, P. (2021). CITIZEN SCIENCE: A PROMISING SPHERE WITHIN THE GLOBE OF SOCIAL SCIENCES. International Conference on Humanities, Social and Education Sciences (iHSES) Abstract Book içinde (s.53). New York.

Fidan, T., Ayyıldız, P. & Kurt, T. (2021). Eğitim Liderliği araştırmalarında deneysel desenlerin
yeri. İnayet Aydın (Eds.). Prof. Ali Balcı’ya Armağan içinde. Cebeci, Ankara.

Ayyıldız, P., Yılmaz, A. & H. Ş. Baltacı (2021). Exploring digital literacy levels and technology
integration competence of Turkish academics. International Journal of Educational Methodology (IJEM), 7(1).

Yılmaz, A., Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Speak now or forever hold your peace: Turkish
academics‘ self-efficacy beliefs in their spoken English. The International Journal of Progressive Education (IJPE).

Ayyıldız, P. (2021). Eğitimde Cinsiyet, Sosyal Adalet ve Eşitlik. M.G.Gülcan and Fatih Şahin
(Eds.). Karşılaştırmalı Eğitim: Teori ve uygulama.Pegem: Ankara.

Ayyıldız, P. & Durnalı, M. (2020). Managing diversity through internationalisation: Study in
Turkey initiative. In B. Christiansen & J. Branch, (Eds.), The marketisation of higher education: Policies, practices, and perspectives (Chapter 12). London: Palgrave Macmillan.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2020). Hold on tight everyone: we’re going down a rabbit hole.
ISEA Special Issue Focusing On Educational Responses to the Pandemic.

Ayyıldız, P. (2020). Yönetici yeterlikleri. Murat Özdemir (Ed). Yönetme Sanatı içinde. Ankara:
Anı Yayıncılık.

Ayyıldız, P. (2021). Arttırılmış gerçeklik (AR) ile değişen tıp eğitiminin nabzını tutmak. Türkiye
Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı.

Durnalı, M , Ayyıldız, P . (2019). The relationship between faculty members’ job satisfaction
and perceptions of organizational politics. Participatory Educational Research, 6(2), 169-188. DOI: 10.17275/per.19.20.6.2

Ayyıldız, P. (2019): Technology for classroom management. In Mehmet Durnalı (Ed). Utilizing
Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration. IGI Global.

Ayyıldız, P. & Baltacı, H. Ş. (2019). Derealization or eudaimonia: reaching out international
university students in Turkey. 4th International Higher Education Studies Conference IHEC 2019 Abstracts içinde (s.35-37). Çanakkale.

Ayyıldız P, Baltacı, H. Ş. (2019). Another ethical dilemma? To teach or not to teach ethics at
tertiary level. M. Özmusul (Ed.), Official Abstract Book Questioning of Changes in Education: Looking for Priorities in Education içinde (s.20). Ankara.


Ayyıldız, P. (2019). Eğitim Yönetimi Öğretim Elemanlarının Alanın Bilgisine Dair Epistemik
İnançları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora tezi). Erişim adresi: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8070

Ayyıldız, P. (2018). Know thyself well- nobody is able to do that for you! ERTE Congress II.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Özet bildiriler kitabı içinde (ss.21-22). Aydın.

Temoçin, P. (2018). Decision making processes as part of administration in chaotic and non-
chaotic atmosphere in educational organizations. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 317-326). Lancaster: Springer.

Şenses, B. & Temoçin, P. (2018). An interdisciplinary study: quantum leadership and hybrid
leadership. In Şefika Şule Erçetin (Ed). Chaos, complexity and leadership 2016 (pp. 547-559). Lancaster: Springer; 2018.

Ayyıldız, P. (2017) Gnothi seauton: still valid to pave the way for authentic leadership.
International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.221-222). Muğla.

Ayyıldız, P. & Yengel, B. (2015). “Mushrooming” of universities from the perspective of having
access to higher education. 1st International Higher Education Studies Conference Abstracts içinde (s.58). İstanbul.


Kangalgil, M. and Ayyıldız, P. (2015). Views of Prospective Physical Education and Sports
Teachers Regarding Special Field Competencies The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction Abstracts Book içinde (s.326-327). Adana.


Ural, A., P. Ayyıldız and B. Şenses. (2015). The Inconvenient Truth Behind a Current Practice in
Turkey Providing Financial Support for Private Schooling (2015). V. International Conference on Critical Education Abstracts içinde (s.). Wraclow.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplar:
Zeynep Feyza Eker Ayhan, “Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz” Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Av. Feyza Eker Ayhan, “Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehdara Teşmili”, “Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan” GSU Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/I (2012), s. 95- 119.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
Z. Feyza Eker Ayhan, “Outlines of the New Turkish Mediation Act”, Arbitrators and Mediators In Settling National and International Disputes, Baku, 2012.
Av. Feyza Eker Ayhan, 'Türk Arabuluculuk Hukukunda Güncel Sorunlar', Uluslararası Ticari Tahkim ve Arabuluculukta Güncel Sorunlar: Avrasya ve Türkiye Perspektifi Konferansı, Istanbul, 2015.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Burcu ÇORBACIOĞLU ŞAHİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Burcu ÇORBACIOĞLU ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi 2018-2019
Hacı Bayram Veli Dil Öğretim Merkezi 2019- 2020

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları