(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Muzaffer ŞENEL

Yakın Doğu Üniversitesi 1998 Marmara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Düzen ve Güvenlik, AB'nin Ortadoğu Politikaları ve Yeni Komşulu Siyaseti, Türkiye Dış Politikası, Kıbrıs Meselesi, AB Güvenlik ve Savunma Politikası ve AB Uluslararası İlişkileri, Yüksek Öğretim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Books
- Forthcoming Modern Uluslararası İlişkiler Düzeninin Oluşumu,
- With Mesut Ozcan (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book
http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84).
- With Sadık Ünay, Ed., Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations, Nova Science Publications, New York, 2009 (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=8734&osCsid=f7c848886d4de47bd3181cab1e11d5b3)
Articles
- Forthcoming “EU Political Reactions Toward Arab Spring: Comparative study on Tunisia and Egypt”,
- Jacob Coleman Hurewitz, TDV İslam Ansiklopedisi (TDV Encyclopedia of Islam), 2015.
7
- 2011 Tunus Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme, (An Evaluation of 2011 Tunisian Elections) in Zahide Tuba Kor (Ed.) Ortadoğu Konuşmaları: Bölgesel ve Küresel Perspektiften “Arap Baharı”, Küre Yayınları, 2014
- Uluslararası İlişkilerde Düzen Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme (A Review on The Concept of Order in International Relations) in Mesut Özcan –Muzaffer Şenel (ed.), (Modernite ve Dünya Düzen(ler)i Modernity and World Order(s), Klasik Yayınları, Istanbul, 2010 (E-book http://klasikyayinlari.com/ebooks/default.aspx?kitapid=84) (in Turkish).
- “İsrail 2006, (Israel 2006)” in Kemal İnat-Muhittin Ataman-Ali Balcı (ed.), Ortadoğu Yıllığı 2006 (The Year Book of Middle East 2006), Nobel Yayınları, Ankara 2008, pp. 183–217, (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Irak Politikası” (EU Policy towards Iraq) in Mehmet Şahin and Mesut Taştekin (ed.), II. Körfez Savaşı (II. Gulf War), Platin Yayınları, Ankara, 2006, pp. 67-89, (in Turkish).
- “European Policy towards the Arab-Israeli conflict during the Cold War”, Turkish Review of Middle Eastern Studies, OBIV (available at www.obiv.org.tr), Istanbul, 2005, (in English).
- “A Search for Security and Order in Europe: From the European Community to Wider Europe”, in Genov Georgy, Julia Zaharieva and Krassimir Y. Nikolov (eds.), The European Union in 2005: Candidate Countries’ Perspectives, Jean Monnet Doctoral Volume, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, 2005, pp. 273-289. Available also http://becsa.org/start_en.php?id=PhDgrants-papers
- Contribution to “Küresel Güçler: ABD, AB, Çin, Rusya, İslam Dünyası” (Global Powers: the USA, the EU, China, Russia, the Islamic World), in Fahrettin Altun (ed.), Küre Yayınları, İstanbul, 2005 (in Turkish).
- “Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Barış Sürecine Etkisi” (The Impact of European Union on Middle East Peace Process) in M. İbrahim Turhan (Ed.), Çıkmazdan Çözüme Filistin, (From Stalemate to Solution Palestine), Küre Yayınları, İstanbul, 2003, pp: 131-181, (in Turkish).
Book Review
- Review of Mehmet Özkan “Foreign Policy After Tahrir Revolution: (Re)-Defining the Role of Egypt in the Middle East”, Lap Lambert Academic Publishing, 2011, Insight Turkey Fall 2013 Volume 15 No 4. Available also at http://insightturkey.com/foreign-policy-after-tahrir-revolution-re-defining-the-role-of-egypt-in-the-middle-east/book-reviews/374
Reports and Translations
- (From English to Turkish), The Rise of a Neo-Medieval Order in Europe/ Avrupa’da Yeni Ortaçağ Düzeninin Yükselişi, Jan Zielonka, Divan Journal of Interdisciplinary Studies: Civilization and Order, Bilim ve Sanat Vakfı, V. 13 No: 23, 2008/1.
- Research Report: “An Interdisciplinary Study of the Security Dimensions of Further EU Enlargement: Options for Bilateral Cooperation in Facing Military and Non-Military Risks and Challenges. The Interests of a New Member State: Hungary”, EuroMesco Working Paper, Report submitted to Teleki Lázsló Institute, Centre for Foreign Policy Studies Budapest and EuroMesco, Lisbon, October 2006.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Seher BULUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Seher BULUT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İsrail Dış Politikası
Türk Dış Politikası
Suriye Krizi
Diaspora Çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

YAYINLAR
ARAB PEOPLE'S APPROACH TO ISRAELI POLICIES TOWARD PALESTINIANS: A TWITTER ANALYSIS STUDY ON SHEIKH JARRAH CRISIS, ORSAM, Rapor 285, 2021.
TURKİSH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS, MENA Affairs, March 2022.
ELECTIONS IN ISRAEL: BACKGROUND, BLOCS, FORECASTS ORSAM POLICy BRIEF:224 2022/9
THE TÜRKİYE-ISRAEL RAPPROCHEMENT PROCESS:IS AN ENERGY COOPERATION POSSIBLE? MENA AFFAIRS
TURKISH-ISRAELI RAPPROCHEMENT: COOPERATION AND PROBLEM AREAS MENA AFFAIRS
SURİYE KRİZİNİN İSRAİL’E YANSIMALARI: İSRAİL’İN ‘KIRMIZI ÇİZGİ’POLİTİKASI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐
Yıl: 2018, Sayı: 20, Sayfa: 521‐557.
TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI: ANLAŞMANIN TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ,Bilge Strateji 12 (22), 25-52.
İRAN’IN SİBER ALAN FAALİYETLERİ: KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI (KOEP) SÜRECİNE DAİR BULGULAR,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (20), 166-191.
2006 TEMMUZ SAVAŞI, 2011 SURİYE KRİZİ VE 2019 PROTESTOLARI PERSPEKTİFİNDEN HİZBULLAH’IN LÜBNAN’DAKİ ROLÜ, Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 (1), 101 - 120.
SURİYE’Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK: RUSYA ve İRAN’IN POZİSYONLARI, Ortadoğu Analiz,12 (99), 30-33.
İSRAİL–ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA ASKERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ, TARİHİN PEŞİNDE ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐ Yıl: 2019, Sayı: 22, Sayfa: 365‐384.

KİTAP BÖLÜMLERİ
ORTADOĞU YILLIĞI - İsrail 2021 ORTADOĞU YAYINLARI Ortadoğu Yayınları 17, 111-128.
BİR ULUSLARARASI GÜVENLİK PROBLEMİ OLARAK COVID-19 PANDEMİSİ VE KÜRESEL SİSTEME ETKİLERİ Medipol Üniversitesi Yayınları S.S. 179-209.

BİLDİRİLER
1. PDAF "DIGITAL SOLIDARITY FOR JUSTICE": ARAB STANCES ON TWITTER TOWARD THE PALESTINIAN CAUSE DURING SHEIKH JERRAH CRISIS 2022.
2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘GLOBAL’ SECURITY: NATION-STATES AND FRAGILE TRANSNATIONALISM: RE-EVALUATING THE REGIONAL INTEGRATION IN THE ME: A CAUSE FOR REGIONAL (IN)SECURITY? 2022.
3. 4. ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2021: KÖRFEZ ÜLKELERİNİN İSRAİL VE SURİYE İLE BAŞLATTIĞI NORMALLEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA İSRAİL-SURİYE İLİŞKİLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK 2021
4. 22. ULUSLARARASI BEYTÜLMAKDİS SEMPOZYUMU, İSRAİL'İN YENİ GÜVENLİK ÇERÇEVESİ BAĞLAMINDA FİLİSTİN MESELESİNE BAKIŞI 2022.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Rabia Yağmur ÖZDAL

Yeditepe Üniversitesi (LİSANS), Regent's University London (YÜKSEK LİSANS) ŞUBAT 2017 (LİSANS) - EKİM 2018 (YÜKSEK LİSANS) (DOKTORA) Yeditepe Üniversitesi 2021 - Devam ediyor

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Avrupa Birliği (Uluslararası Kuruluşlar)
Brexit
Avrupa Çalışmaları
Dış Politika
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Psikolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Bekir EREN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Bekir EREN

ODTÜ 2008 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2009-2021)

Araştırma Alanları

Makroekonomi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Yükselen Piyasalar, Bankacılık, Ödemeler Dengesi, İslam Ekonomisi, İktisat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Develi, A. ve Eren, B. (2020). Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, Aralık, Sayı:115, Sayfa:3-37.

2. Kara, H.T. ve Eren, B. (2021). Bankaların ROM Kullanımının Belirleyicileri: Maliyet veya Borçlanma Kanalından Hangisi Daha Etkili?, Bankacılar Dergisi, Eylül, Sayı:118, Sayfa:65-85.

Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Kitapta Bölüm

1. Eren, B. (2021). "İnşaat Sektörüne Dayalı Büyümenin Bağımlı Ekonomi Modeli Kapsamında Analizi", Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar, Efe Akademi, İstanbul.

2. Eren, B. (2021). "Geleneksel Olmayan Para Politikası Aracı Olarak Zorunlu Karşılıklar: TCMB Örneği", Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret ve Sigortacılık (Teori, Uygulama ve Tarihi Perspektif), Efe Akademi, İstanbul.

3. Eren, B. (2022). "Merkez Bankasının Ücret Düzenlemelerine İlişkin Bir Değerlendirme", Muhasebe ve Finans Alanlarında Seçme Konular-2, Efe Akademi, İstanbul.

4. Eren, B. (2022). "Dynamics of Reserve Holding Behavior in Developing Countries and Re-Assessment of the IMF Reserve Adequacy Metric", Ekonomi, Finans ve Politika Konularında Güncel Paradigmalar, Efe Akademi, İstanbul.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. "Financial Structure Of The Real Sector: From Global Crisis To Global Pandemic", International Istanbul Economics Research Conference (IIERC), Kasım 2021 (Kara, H.T. ile birlikte)

2. "Determinants of Central Banks' Reserve Demand", ASES II. International Conference on Social Sciences, Ağustos 2022.

3. "Türkiye’deki Reel Sektörün Verimliliği Üzerine Bir Değerlendirme", ICIAS 1st International Conference on Innovative Academic Studies, Eylül 2022.


Tezler

1. Eren, B. (2014). “Küresel Likidite Koşullarının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi: Türkiye Örneği”, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Eren, B. (2017). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Rezerv Talebini Etkileyen Faktörler ve Rezerv Yeterliliği”, Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, Ankara.

3. Eren, B. (2020). “Dynamics of Sectoral Credit Demand and Effectiveness of Credit Distribution across the Sectors”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ersin İÇÖZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ersin İÇÖZ

Fatih Üniversitesi 2008 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (2011 - 2012)
Marmara Üniversitesi (2012 - 2018)

Araştırma Alanları

İran Siyaseti, İran Dış Politikası, ABD Dış Politikası, Siyaset Psikolojisi, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Mohd MINHAJ

Delhi Üniversitesi 2011 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Jamia Millia Islamia Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yabancı Diller Eğitimi ve Araştırmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE SUCCESS IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE, https://oaji.net/articles/2017/515-1488838904.pdf


2. Turkish Language and Turkish Literature Teaching in India and Yunus
Emre Institute, https://johschool.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=51634


3. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkcenin-yabanci-dil-olarak-ogretimi-9786058006010,
Pegem Akademi Yayıncılık.


4. Needs Analysis in Turkish Teaching as a Foreign Language and Second Language: India as an Example, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/25853/MINHAJ%20MOHD%20tez%2010422097.pdf?sequence=2


5. Evaluating the use of Online Digital Applications by Learners of Turkish as a Foreign Language ,http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf


6. Hindistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Dijital Uygulamaların Kullanımı, VIII. INTERNATIONALCONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

7. Problems Encountered in Writing Skills of Indian Students in Teaching Turkish as Foreign Language

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Pınar AYYILDIZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları