(The list is in alphabetical order by title and name.)

Academic Units

Faculty of Medicine

Name SurnameProf.Dr. Ahmet KOÇ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Ahmet KOÇ

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Burak BİLECENOĞLU
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU

Ankara University, Faculty of Dentistry 1999 Ankara University, Faculty of Medicine Ankara University, Faculty of Medicine

Previous Positions

Ufuk University (ANKARA)
Ankara University (ANKARA)

Research Areas

Anatomy
Temporomandibular Joint
Micro CT
Radiologic Anatomy

Selected Publications / All Publications

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

6.1. “Modern ve antik dönem Anadolu insanlarının üçüncü molarlarının incelenmesi ve karşılaştırılması” Pervin Özkara, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Paleoantropoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014 (EŞ DANIŞMAN)

6.2. “Mandibular Kanin Dişlerden Cinsiyet Tayini” Sema Demirel, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020 (DANIŞMAN)

6.3. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Havva Ahsen Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2019 (EŞ DANIŞMAN)

6.4. “Dişlerin Pulpa/Sert Doku Hacimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Görüntüleri Üzerinden Yaş Tahmini Açısından İncelenmesi” Nihan Keler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Disiplinler Arası Adli Bilimler Anabilim Dalı Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.5. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanılarak Kvaal Yöntemi ile Dişlerden Yaş Tayini Yönteminin Anadolu Populasyonunda İncelenmesi”, Hatice Çelik, Tezli Yüksek Lisans (Adli Antropoloji) (DEVREDİLDİ-DANIŞMAN)

6.6. “Farklı Asitleme Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Kompomer Restorasyonlarda Nanosızıntının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Betül Büşra Ursavaş (Şahin), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), 2022

6.7. “Yerli Olarak tasarlanmış ve Üretilmiş İmplant Derim İç Altıgen Şekilli Gövde-Destek Bağlantısının Farklı Açılı Desteklerde ve Farklı Çiğneme Kuvvetleri Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yezdan Dilan Erkcan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Doktora programı, (TAMAMLANDI-EŞ DANIŞMAN), Haziran, 2021

7. PROJELER

7.1. “Yumuşak ve sert doku malzeme deney sistemine elektronik veri toplama biriminin eklenmesi” TÜBİTAK PROJESİ, 2005 - 2006, Araştırmacı.

7.2. “Pediatrik Dental Radyografik İncelemelerinin Kanser Riskinin Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2539, 2013 (REDDEDİLDİ)

7.3. “Beyaz Dişler - White Teeth (TR-12-E297-2013-R2)”, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 2013, Danışman.

7.4. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Radyoanatomik Atlası”, TÜBİTAK 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 (REDDEDİLDİ)

7.5. “Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Düşük Seviyeli Lazer ve Akupunktur Tedavisinin Etkisinin Fonksiyonel ve Magnetik Rezonans Görüntülenmesi ile Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 2544, 2015 (REDDEDİLDİ)

7.6. “Dental Cerrahi İşlemler Sonrasında Kemik Rejenerasyonunda Kullanılmak Üzere Büyüme Faktörü ve Antibiyotik Yüklü Nanopartikül, Film ve Greft Materyali Kombinasyonlarının Hazırlanması, Mikro-BT Değerlendirilmesi”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP-AYP, 2016 (16.01.2017-16.01.2020 / 17A0234001), Araştırmacı

7.7. “Comparative Evaluation of Skeletons of Hungarian and Turkish Ethnic Groups from the Age of The Occupation of Ottoman Empire”, TÜBİTAK 2522, 2017, (REDDEDİLDİ).

7.8. "Revaskülarizasyon Tedavisinde Değişik Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Silikat İçerikli Ajanın Nanosızıntı ve Kırılma Direnci Üzerine Etkisi", BAP-ANKARA, 2020, Araştırmacı.

8. İDARİ GÖREVLER

8.1. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü (2008-2009)

8.2. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü (2009-2011)

8.3. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2013)

8.4. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013/2014-2020)

8.5. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ANKUZEM Koordinatörlüğü (2014-2019)

8.6. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü (2012-2020)

8.7. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi FARABİ Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi BOLOGNA Koordinatörlüğü (2012-2019)

8.9. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2014-2018)

8.10. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sosyal Komisyon Başkanlığı (2014-2016)

8.11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2018)

8.12. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)

8.13. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyeliği (2017-2019)

8.14. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Müfredat Komisyonu Üyeliği (2018-2019)

8.15. Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) Danışma Kurulu Üyesi (2018-2020)

8.16. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Stratejileri ve Akreditasyon Kurulu Üyeliği (2018-2019)

8.17. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2021-...)

8.18. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.19. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.20. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-…)

8.21. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-…)

9. BİLİMSEL VE DİĞER KURULUŞLARA ÜYELİKLER

9.1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (2001-…)

9.2. Anatomi Araştırmaları Derneği (2003-…)

9.3. Avrupa DentoMaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMFR) (2015-2016)

9.4. Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (UDEPAK), Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)

10. ÖDÜLLER

10.1. “Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography”, İçen, M., Orhan, K., Şakul, BU., Bilecenoğlu, B. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.2. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal”, Aksoy, S., Orhan, K., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Ersoy, AE. XIIth Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, 2-5 June 2010, İstanbul, TURKEY, EADMFR Travel Grant.

10.3. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population”, Orhan, K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU., Paksoy, CS. 2010 EADMFR Research Award.

10.4. “Three Dimensional Imaging of an Implant System by Using Computerized Micro-tomography: A Pilot Study”, Akat B, Ocak M, Bayrak A, Bilecenoglu B, 2018 PIEG/GDIA Best Poster Presentation Award.

10.5. “Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile Elde Edilen Verilerden 3 Boyutlu Yazıcı ile Anatomik Eğitim Materyeli Oluşturulması”, Tonga B, Yıldız UC, Geneci F, Torun Bİ, Ocak M, Uzuner B, Bilecenoglu B, Çalışkan S, Desdicioğlu K, AYBÜTOK 2018 (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrenci Kongresi), Sözlü Sunum Birincilik Ödülü.

13. ESERLER

13.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.1.1. “Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N., Acta Orthop Belg (Q4). 2005 Apr;71(2):169-76. Review.

13.1.2. “Two anatomic variations in the arm related to the median nerve”
Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, Issi S, Saudi Med J (Q3). 2005 Nov;26(11):1827-8.

13.1.3. “Clinical and anatomical study of retromolar foramen and canal”
Bilecenoglu B, Tuncer N, J Oral Maxillofac Surg. 2006 Oct;64(10):1493-7.

13.1.4. “Influence of defect depth on resonance frequency analysis and insertion torque values for implants placed in fresh extraction sockets: a human cadaver study”
Turkyilmaz I, Sennerby L, Yilmaz B, Bilecenoglu B, Ozbek EN, Clin Implant Dent Relat Res (Q1). 2008 Mar;11(1):52-8.

13.1.5. “Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: A cone beam computed tomography study”
Orhan K, Icen M, Bilecenoğlu B, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2010; 5 (Suppl 1): 238-240.

13.1.6. “Neurovascular relationship between abducens nerve and anterior inferior cerebellar artery”
Esmer AF, Sen T, Bilecenoglu B, Tuccar E, Uz A, Karahan ST, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2010 Nov;69(4):201-3.

13.1.7. “Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study”
Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Sakul BU, Paksoy CS, Surg Radiol Anat (Q4). 2011 Aug;33(6):501-7. Epub 2010 Dec 16.

13.1.8. “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 382-383.

13.1.9. “The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”
Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK. Int J CARS (Q2). 2011; 6 (Suppl 1): 383-384.

13.1.10. “Evaluation of the pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography”
Orhan K, Sakul BU, Oz U, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod (Q2). 2011 Aug;112(2):e48-55.

13.1.11. “The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed Tomography”
Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Ufuk Sakul B, J Prosthodont (Q4). 2012 Jun 1. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00877.x.

13.1.12. “Cervicofacial Emphysema After Dental Treatment with Emphasis on the Anatomy of the Cervical Fascia”
Bilecenoglu B, Onul M, Altay OT, Şakul BU, J Craniofac Surg (Q4). Vol 23, Number 6, Nov 2012, DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182aef02.

13.1.13. “Evaluation of the superior semicircular canal morphology using cone beam computed tomography: a possible correlation for temporomandibular joint symptoms”
Kurt H, Orhan K, Aksoy S, Kursun S, Akbulut N, Bilecenoglu B, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol (Q2). 2014 Mar;117(3):e280-8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011.

13.1.14. “Evaluation of genial tubercle anatomy using cone beam computed tomography”
Kolsuz ME, Orhan K, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, J Oral Sci (Q4). 2015;57(2):151-6. doi: 10.2334/josnusd.57.151.

13.1.15. “Evaluation of atlantodental interval using 3D CBCT images reconstructed from a volumetric rendering program”
Bilecenoglu B, Orhan K, Sakul BU, Int J CARS (Q2). 2018; 13 (Suppl 1):S265-266

13.1.16. “Evaluation of the anatomical measurements of the temporomandibular joint by cone-beam computed tomography”
Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2019;78(1):174-181. doi: 10.5603/FM.a2018.0060. Epub 2018 Jul 16.

13.1.17. “Morphometric analysis of vidian canal and its relations with surrounding anatomic structures by using cone beam computed tomography”
Kurt MH, Bozkurt P, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Orhan K. Folia Morphol (Warsz) (Q4). 2020;79(2):366-373. doi: 10.5603/FM.a2019.0094.

13.1.18. “The micro-CT evaluation of enamel-cement thickness, abrasion, and mineral density in teeth in the postmortem interval (PMI): new parameters for the determination of PMI”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Akbulut S, Ocak M, Orhan K., Int J Legal Med (Q1). 2020 Mar;134(2):645-653. doi: 10.1007/s00414-019-02104-2. Epub 2019 Jul 3.

13.1.19. “Volumetric Cuspal Deflection of Premolars Restored With Different Paste-like Bulk-fill Resin Composites Evaluated by Microcomputed Tomography”
Demirel G, Baltacioglu IH, Kolsuz ME, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K. Oper Dent (Q3). 2020 Mar/Apr;45(2):143-150. doi: 10.2341/19-019-L. Epub 2019 Jul 8.

13.1.20. “Effect of different artificial aging protocols on marginal sealing ability of self-etch dental adhesives: micro-computed tomography evaluation”
Aydın F, Demirel G, Bilecenoğlu B, Ocak M, Gür G., Journal of Adhesion Science and Technology (Q3). 2020 34(4), pp. 388-399.

13.1.21. “Micro-computed tomographic assessment of the shaping ability of the One Curve, One Shape, and ProTaper Next nickel-titanium rotary systems”
Tufenkci P, Orhan K, Celikten B, Bilecenoglu B, Gur G, Sevimay S. Restor Dent Endod (PubMed & SCOPUS). 2020 May 22;45(3):e30. doi: 10.5395/rde.2020.45.e30.

13.1.22. “Cone beam computed tomography evaluation of the relationship between atlantodental interval and skeletal facial morphology in adolescents”
Cesur E, Orhan K, Misirli M, Bilecenoglu B. Braz J Otorhinolaryngol (Q3). 2020 Nov-Dec;86(6):711-719. doi: 10.1016/j.bjorl.2019.05.005.

13.1.23. “Effects of Preheating and Sonic Delivery Techniques on the Internal Adaptation of Bulk-fill Resin Composites.”
Demirel G, Orhan AI, Irmak O, Aydın F, Büyüksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K. Operative Dentistry (Q3). 2021 Mar 1;46(2):226-233. doi: 10.2341/19-241-L.

13.1.24. “Evaluation of Denture Base Adaptation Fabricated Using Conventional, Subtractive and Additive Technologies: A Volumetric Micro‐Computed Tomography Analysis”
Oguz EI, Kılıçarslan MA, Özcan M, Ocak M, Bilecenoglu B, Orhan K., Journal of Prosthodontics (Q4). 2021 Mar;30(3):257-263. doi: 10.1111/jopr.13326.

13.1.25. “Micro-computed tomographic evaluation of the effects of pre-heating and sonic delivery on the internal void formation of bulk-fill composites”
Demirel G, Orhan AI, Irmak Ö, Aydin F, Buyuksungur A, Bilecenoglu B, Orhan K., Dent Mater J (Q3). 2021 Mar 31;40(2):525-531. doi: 10.4012/dmj.2020-071.

13.1.26. “Marginal and internal fit of feldspathic ceramic CAD/CAM crowns fabricated via different extraoral digitization methods: a micro-computed tomography analysis”
Oğuz Eİ, Kılıçarslan MA, Ocak M, Bilecenoğlu B, Ekici Z. Odontology (Q2). 2021 Apr;109(2):440-447. doi: 10.1007/s10266-020-00560-6.

13.1.27. “Micro-CT Evaluation of the Marginal and Internal Fit of Crown and Inlay Restorations Fabricated Via Different Digital Scanners belonging to the Same CAD-CAM System.”
Ekici Z, Kılıçarslan MA, Bilecenoğlu B, Ocak M. Int J Prosthodont (Q4). 2021 May/June;34(3):381–389. doi: 10.11607/ijp.6822.

13.1.28. “Evaluation of the detectability of early mandible fracture healing findings in terms of vitality aspect by using micro-CT technology in postmortem interval”
Akbulut N, Çetin S, Bilecenoğlu B, Altan A, Ocak M, Şen E, Atakan C, Orhan K. Leg Med (Tokyo) (Q3). 2021 Jun 1;52:101914. doi: 10.1016/j.legalmed.2021.101914.

13.1.29. “Can Combination of Simvastatin and Melatonin Create a Synergistic Effect on Bone Regeneration?”
Koc O, Tuz HH, Ocak M, Bilecenoglu B, Fırat A, Kaymaz FF., Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (Q3). 2021 Aug;79(8):1672-1682. doi: 10.1016/j.joms.2020.12.044.

13.1.30. “Investigation of the effect of ghrelin on bone fracture healing in rats”
Erener T, Ceritoğlu KU, Aktekin CN, Dalgic AD, Keskin D, Geneci F, Ocak M, Bilecenoğlu B, Hücümenoğlu S, Çaydere M, Şeneş M, Sezgin Ö, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (Q3). 2021 Oct;48(10):1382-1390. doi: 10.1111/1440-1681.13544.

13.1.31. “Effects of various thicknesses and levels of mineral trioxide aggregate coronal plugs on nanoleakage and fracture resistance in revascularization: An in vitro study.”
Gunal E, Bezgin T, Ocak M, Bilecenoglu B. Aust Endod J (Q4). 2021 Dec;47(3):608-615. doi: 10.1111/aej.12531.

13.1.32. “Effect of different preparation finishing procedures on the marginal and internal fit of CAD-CAM-produced restorations: A microcomputed tomography evaluation”
Tamam E, Güngör MB, Nemli SK, Bilecenoglu B, Ocak M, The Journal of Prosthetic Dentistry (Q2). Journal of Prosthetic Dentistry 2021 Dec 30:S0022-3913(21)00631-4. doi: 10.1016/ j.prosdent.2021.10.029

13.1.33. “Micro-CT evaluation of ‘danger zone’ and microcrack formation in mesial root canals of primary teeth with single- file rotary and reciprocating systems”
Yüksel BN, Öncü A, Çelikten B, Bilecenoglu B, Orhan AI, Orhan K, Int J Paediatr Dent (Q2). 2022 Jan;32(1):109-115. doi: 10.1111/ipd.12800

13.1.34. “Examination of inner ear structures: a micro-CT study”
Geneci F, Uzuner MB, Bilecenoğlu B, Torun Bİ, Orhan K, Ocak M, Acta Oto-Laryngologica (Q4). 2022 Jan;142(1):1-5. doi: 10.1080/00016489.2021.2015078

13.1.35. “Morphologic Mapping of the Sublingual Microcirculation in Healthy Volunteers”
Güven G, Uz Z, Hilty MP, Bilecenoğlu B, Akin Ş, Ince Y, Ince C, Journal of Vascular Research (Q4). 2022 Mar 21;1-10. doi: 10.1159/000522394

13.1.36. “Can Lateral Offset Be Used as a Predictive Marker for Proximal Femur Disorders?”
Torun Bİ, Kendir S, Geneci F, Uzuner MB, Ocak M, Bilecenoglu B, Işık Ç, Desticioğlu K, Indian Journal of Orthopaedics (Q4), 2022/4; 56/4: 614-620. https://doi.org/10.1007/s43465-021-00576-2

13.1.37. “Effect of different resin removal methods on enamel after metal and ceramic bracket debonding: An in vitro micro-computed tomography study”
Cesur E, Arslan C, Orhan AI, Bilecenoğlu B, Orhan K. J Orofac Orthop (Q3). 2022/5; 83: 157-171. doi: 10.1007/s00056-021-00306-1.

13.1.38. “Investigation of medical faculty students' views on cadaver and cadaver teaching in anatomy”
Demir BT, Altintas HM, Bilecenoğlu B, Morphologie (PubMed_Medline). 2022 May 31;S1286-0115(22)00032-7. doi: 10.1016/j.morpho.2022.03.004.

13.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER

13.2.1. “Clinical and Anatomical Patterns of Posterior Interosseal Nerve Paralysis” (POSTER), Acar Hİ, Apaydın N, Ay S, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, Austria, 2003.

13.2.2. “Possible Anatomic Structures Causing Entrapment Neuropathies of the Median Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Bilecenoglu B, Uz A, Karalezli N, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.3. “Two Anatomic Variations that can Cause Entrapment Neuropathy of the Medıan Nerve” (POSTER), Karalezli N, Bilecenoglu B, Uz A, Issi S, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.4. “Anterior Interosseous Nerve: An Anatomic Study” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, VIth International Symposium of Clinical Anatomy, October 8-10, Varna, Bulgaria, 2004.

13.2.5. “Üçüncü Molar Diş Çekimini Takiben Gelişen Gecikmiş Fasiyal Paraliz: Vaka Raporu” (POSTER), Şakul BU, Görür Dİ, Orhan K, Bilecenoğlu B, XVIth International Congress of Turkish Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 2008.

13.2.6. Detailed Anatomy and Classification of the Pterygopalatine Canal with Cone Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), İçen M, Orhan K, Şakul BU, Bilecenoğlu B, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.7. “CBCT Evaluation of Topography of the Mylohyoid Ridge and its Relation to the Apices of Posterior Teeth and Mandibular Canal” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Aksoy S, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Ersoy AE, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.8. “Evaluation of Bifid Mandibular Canal with Cone Beam Computed Tomography in a Turkish Adult Population” (POSTER), Orhan K, Aksoy S, Bilecenoğlu B, Şakul BU, Paksoy CS, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.9. “Evaluation of Pterygomaxillary Fissure (Junction) with Cone Beam Computed Tomography Using a 3D Reconstruction Program: Considerations for Maxillar Nerve Block” (POSTER), İçen M, Orhan K, Bilecenoğlu B, Şakul BU, XIIth European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, İstanbul, Türkiye, 2010.

13.2.10. “Evaluation of Interclinoıd Ligament Ossification Using Cone Beam Computed Tomography: Preliminary Results” (POSTER), Şakul BU, Orhan K, Aksoy S, Bilecenoglu B, Görür DI, Özturk A, Köse K, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), April 28 - May 1, Bucharest, Romania, 2011.

13.2.11. “CBCT Identification of Anatomoradiological Landmarks in Trigeminal Neuralgia” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Gorur DI, Bilecenoglu B, Sakul BU, Ozturk A, Kose K, 18th International Congress of Dento-Maxillofacial Radiology, May 25-29, Hiroshima, Japan, 2011.

13.2.12. “MR Evaluation of the Lingual Nerve Relation to the Mandibular Molar Region” (POSTER), Toptaş M, Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.13. “Evaluation of Atlantodental Interval in a Group of Turkish Population Using 3D CBCT Images Reconstructed from a Volumetric Rendering Program” (POSTER), Bilecenoğlu B, Orhan K, Şakul BU, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.14. “Evaluation of Lateral Atlantodental Interval in a Turkish Pediatric Population Using Cone Beam Computed Tomography” (POSTER), Şakul, BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), May 3-6, Tirana, Albania, 2012.

13.2.15. “Anterior Interosseous Nerve: Description of Surgical Landmarks” (POSTER), Uz A, Bilecenoglu B, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.16. “Anatomical Analysis of Genial Tubercle Position and Dimensions by Conebeam Computerized Tomography According to Malocclusions in a Group of Turkish Patients” (POSTER), Sakul BU, Orhan K, Bilecenoglu B, Ozturk A, European Joint Congress of Clinical Anatomy, June 26-29, Lisbon, Portugal, 2013.

13.2.17. “Mandibular Kanal Varyasyonu: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Bilecenoglu B, Kolsuz E, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.18. “Sert Damakta Malign Melanoma: Bir Olgu Sunumu” (POSTER), Kolsuz E, Bilecenoglu B, Orhan K, 20th International Scientific Congress of Aegean Dental Chambers, November 8-10, Izmir, Turkey, 2013.

13.2.19. “Comparison of Temporomandibular Joint Morphometry from Cone Beam CT Images” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, 20th International Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 26-29 August, Santiago, Chile, 2015.

13.2.20. “Morphometric Evaluation of the Nasolacrimal Canal Using CBCT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Kurt MH, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.21. “Morphometric Features of the Vidian Canal: A Path for the Skull Base Surgery with Endonasal Approach” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kurt MH, Bilecenoglu B, Kolsuz ME, Eren H, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.22. “Case Report: Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia (IPEH)” (POSTER), Bilecenoglu B, Seki U, Orhan K, 15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 15-18 June, Cardiff, Wales, 2016.

13.2.23. “Florid Cemento-osseous Dysplasia of the Anterior Mandibula: A Case Report” (POSTER), Kolsuz ME, Bozkurt P, Bilecenoglu B, PIEG-GDIA Dental Implantology Symposium on November 9-12, Belgrade, Serbia, 2017.

13.2.24. “A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Ocak M, Orhan K, Erol AS, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.25. “Evaluation of Anatomical Measurements of Articulatio Temporomandibularis by Using Cone-Beam Computed Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ocak M, Sargon MF, Orhan K, Bilecenoğlu B, Geneci F, Uzuner MB, 1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi, 03-05 Mayıs, Nevşehir, Türkiye, 2018.

13.2.26. “Assessment of the Differences in Paranasal Sinuses and Upper Airway Anatomy in the Anatolian and Cypriot Populations by means of Tomography” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Kolsuz ME, Aksoy S, Bilecenoglu B, Bozkurt P, Orhan K, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.2.27. “Evaluation of Bone Densities of Lumbar Vertebrae by Micro CT” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Geneci F, Ocak M, Uzuner MB, Bilecenoglu B, Ist International Meditteranean Anatomy Congress, 06-09th September, Konya, Turkey, 2018.

13.3. YAZILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.3.1. “Ağız, Çene ve Yüz Bölgelerine ait Nöral Anatomi” (BÖLÜM), Prof. Dr. Ufuk Şakul, Dt. Burak Bilecenoğlu, “Diş Hekimliği’nde Ağrı”, Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara, Haziran 2002.

13.3.2. “Korrelatif Nöroanatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Waxman, SG., Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002.

13.3.3. “Temel Klinik Anatomi” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Moore, KL., Agur, AMR., Çeviri Editörü: Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2005.

13.3.4. “Pelvis ve Perine Anatomisi” (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.5. “Prostat Bezi Anatomisi”, (BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Öğr. Gör. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Prostat”, Editör: M. Derya Balbay, Ankara, 2008.

13.3.6. “Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi” (KİTAP), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Yrd. Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara, 2009.

13.3.7. “DUS - Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Steinbacher DM, Sierakowski SR, Çeviri Editörleri: Dağdeviren A, Elhan A, Özgünen T, Şakul BU, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2012.

13.3.8. “Baş ve Boyun Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.

13.3.9. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Anatomi ve Varyasyonlar” (BÖLÜM), Orhan K, Bilecenoğlu B, Eren H, “Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları”, Editör: Prof. Dr. İlknur Özcan, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017.

13.3.10. “Diş Hekimliği Anatomi Atlası, 2. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Baker, EW, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2017.

13.3.11. “Woelfel, Dental Anatomi, 9. Baskı” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Scheid RC, Weiss G, Çeviri Editörü: Balcıoğlu HA, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018.

13.3.12. “İnsan Anatomisi Atlası” (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Çeviri Editörü: Büyükmumcu M, Atlas Yayınevi, Konya, 2018.

13.3.13. “Anatomy of the Temporomandibular Joint” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, Dr. Mert Ocak, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.14. “Micro-CT Applications in TMJ Research” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Mert Ocak, Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu, “Imaging of the Temporomandibular Joint”, Editörler: Ingrid Rozylo-Kalinowska, Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.15. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri” (EDİTÖR), Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.16. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 65 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.17. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 66 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.18. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 67 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.19. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Bölüm 68 (Genel Değerlendirme); Ocak M, Bilecenoğlu B, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.20. “Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri”, Singh DR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Ek-C, Çoktan Seçmeli Sorular; Bilecenoğlu B, Ocak M, Geneci F, Uyanıkgil Y, (BÖLÜM ÇEVİRİSİ), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019.

13.3.21. “Analysis of Fracture Callus Mechanical Properties Using Micro-CT” (İNGİLİZCE BÖLÜM), Burak Bilecenoglu, Mert Ocak, “Micro-computed Tomography (micro-CT) in Medicine and Engineering”, Editör: Kaan Orhan, Springer, 2019.

13.3.22. “Lippincott Anatomi Atlası” (EDİTÖR), Gest TR (2. baskı), Çeviri Editörleri: Bilge O, Bilecenoğlu B, Çelik S, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020.

13.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

13.4.1. “Lumbal Vertebraların İnteriliak hat ile olan İlişkisi ve Klinik Önemi”, Bilecenoglu B, Elhan A, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2007:(20), Sayı:2, 30-36.

13.4.2. “Bir n. ischiadicus Vaka Raporu Altında Varyasyonlarına Genel Bir Bakış”, Tunç E, Bilecenoglu B, Sakul BU, Optimal Tıp Dergisi, 2008:(21), Sayı:1-4, 14-17.

13.4.3. “Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi”, Uzuner MB, Sargon MF, Geneci F, Ocak M, Sancak T, Demiryürek D, Bilecenoğlu B, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3 (214-221), Ocak 2018.

13.4.4. “Morphometry of the anterior interosseous nerve: A cadaveric study”, Kibar S, Bilecenoglu B, Filguiera L, Uz A, Anatomy, vol:12, issue: 3, December, 2018, doi: 10.2399/ana.18.026

13.4.5. “Morphometric Evaluation of Nasolacrimal Canal Diameters Using CBCT: A Cross-Sectional Study”, Kolsuz ME, Bilecenoglu B, Kurt MH, Bozkurt P, Orhan K, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2019; 25(2): 169-174, doi: 10.5336/dentalsci.2018-63179

13.4.6. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile Frontal Sinüsten Morfolojik Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, doi: 10.5336/forensic.2019-73247

13.4.7. “Adenomatoid Hyperplasia of the Oral Cavity: A Diagnostic Dilemma”, Altindag A, Bozkurt P, Bilecenoglu B, Orhan K, European Annals of Dental Science, 2021, 48 (1): 1-4, doi: 10.52037/eads.2021.0007

13.4.8. “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Maksiller Sinüsten Cinsiyet Tayini”, Şimşek HA, Gültekin T, Bilecenoğlu B, Kolsuz ME, Atakan C, Türkiye Klinikleri. Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 27 (3), 364-371, 2021

13.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

13.5.1. “Probleme Dayalı Öğrenme” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, 2001.

13.5.2. “Retrofarengeal Lenf Nodülü Diseksiyonunun Cerrahi Anatomisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Tekdemir İ, Özlügedik S, Açar Hİ, Apaydın N, Esmer AF, Bilecenoğlu B, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.3. “N. medianus’un Ön Koldaki Seyri ve Klinik Uygulamalardaki Önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Uz A, Issı S, Elhan A, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.4. “N. interosseous posterior Paralizis’inin Klinik ve Anatomik Örnekleri” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Apaydın N, Açar Hİ, Ay Ş, Elhan A, Tekdemir İ, Bilecenoğlu B, VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 2003.

13.5.5. “Lumbal vertebraların interiliak hat ile olan ilişkisi ve klinik önemi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Bilecenoğlu B, Esmer AF, Tunç E, Şakul BU, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Konya, 2004.

13.5.6. “Ağız Otopsisi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Şakul BU, Bilecenoğlu B, Orhan K, Görür Dİ, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.7. “Asemptomatik Bireylerde M. Temporalis'in TME'in Diski İle Insertio İlişkisinin Sinyal İntensite Değerlerinin Ölçülerek Tespit Edilmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Orhan K, Şakul U, Bilecenoğlu B, IX. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, 2007.

13.5.8. “Temporomandibuler Eklemin Morfolojik Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi” (SÖZLÜ POSTER), Kolsuz E, Bilecenoğlu B, Orhan K, XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, 11-14 Eylül 2014.

13.5.9. “Türk Popülasyonunda Ortognatik Cerrahi Endikasyonu Konulan Hastaların Pterigopalatin Kanal Lokalizasyonunun Osteotomi Güvenliği Açısından İncelenmesi” (SÖZLÜ BİLDİRİ), Ekemen A, Ismayilov O, Bilecenoğlu B, Akbariahmed R, Karasu HA. XX. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, 27-31 Ağustos 2019.

14. ATIFLAR (Haziran 2022)

14.1. ISI-Web of Science - Atıf sayısı: 262, h-indeks: 7

14.2. Scopus - Atıf sayısı: 331, h-indeks: 8

14.3. Google Scholar - Atıf sayısı: 690, h-indeks: 10, i10 indeks: 11

15. KONUŞMALAR

15.1. “Beynin Kullanma Kılavuzu”, ADO I. Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014, ILGAZ/KASTAMONU

15.2. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi”, VI. Adli Antropoloji Kursu, 14-23 Kasım 2014, ANKARA

15.3. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yeniden Yüzlendirmede Yaşlanmanın Etkileri”, VII. Adli Antropoloji Kursu, 11-13 Aralık, 18-20 Aralık 2015, ANKARA

15.4. “Adli Antropolojik Açıdan İnsan Anatomisi ve Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişiklikler”, VIII. Adli Antropoloji Kursu, 03-08 Ocak 2017, ANKARA

15.5. “Beyin ve Öğrenme”, ADO Eğitim Seminerleri, 12 Ocak 2017, ANKARA

15.6. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 06 Nisan 2017, ANKARA

15.7. “İnsan ve Hayvan İskelet Yapısı Arasındaki Farklılıklar”, Görev Köpeği İdarecileri için Adli Osteoloji Kursu, 06-08 Kasım 2017, ANKARA

15.8. “Dental Ağrı ve Anestezi Anatomisi”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 28 Eylül 2017, ANKARA

15.9. “Diş Hekimliği ve Inovasyon, Nereye Gittiğimizin Farkında mıyız?”, MORS Ajans MEGA Eğitim Grubu Eğitim Seminerleri, 23 Kasım 2017, ANKARA

15.10. “Implantolojiye Yönelik Anatomik Değerlendirmeler”, MORS Ajans Eğitim Seminerleri, 15 Mart 2018, ANKARA

15.11. “Botoks Uygulamalarında Klinik Anatomi”, TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, ANKARA

15.12. “3D Teeth Morphology Using microCT: Considerations for 3D Printing”, International Symposium on 3D Printing in Medicine, 16-17 November 2018, ANKARA

15.13. “Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi”, Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 04-06 Mart 2020, ESKİŞEHİR

15.14. “Mezuniyet Öncesi Diş hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-DUÇEP ve Temel Bilimler”, 1. Uluslararası Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, 11-15 Ocak 2021, ANKARA

15.15. “Clinical Anatomy of Oral Cancers”, 1. Uluslararası Türk-Japon Diş Hekimliği Kongresi, 24-26 Haziran 2021, ANKARA

15.16. “Yaşlanmanın Anatomisi”, DtX Akademi, Mart 2022, ANKARA

15.17. “Anatomy and Physiology of the TMJ”, XVIIIth European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 06-09 June 2022, POLAND

Name SurnameProf.Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Hakan BOYUNAGA
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Hakan BOYUNAGA

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameProf.Dr. Neyhan ERGENE
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Prof.Dr. Neyhan ERGENE

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

Name SurnameAssist.Prof. Ayşe GÜREL
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Ayşe GÜREL

Gazi University 1987 Gazi University Graduate School of Health Sciences Department of Pharmacology Gazi University Graduate School of Health Sciences Department of Pharmacology

Previous Positions

Ministry of Health, Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

Research Areas

Asthma, Ankaferd Bloodstoper, CAPE

Selected Publications / All Publications

1. Gürel A. Timlioğlu Ö. Effects of 5-lipoxygenase inhibitors on guinea pig trachea in ovalbumin-induced experimental asthma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2012;32(5):1235-40

2. Ozlem S. Balcık, Mustafa Koroglu, Handan Cıpıl, Osman Kaftan, Senem Maral, Ayse Gurel, Hakan Goker, Ibrahim C. Haznedaroglu, Ali Kosar A Placebo-Controlled, Randomized, Double-Blinded, Cross-Over Phase-I Clinical Study Indicating the Safety of Topical Ankaferd Hemostat in Healthy Volunteers International Journal of Hematology and Oncology Number: 4 Volume: 22 Year: 2012

3. G. Ozturk, Z. Gınıs, S. Akyol, G. Erden, A. Gurel, O. Akyol The anticancer mechanism of caffeic acid phenethyl ester (CAPE): Review of melanomas, lung and prostate cancers. Eur Rev Med Pharmacol. 2012; 16: 2064-2068

4. Sumeyya Akyol, Veli Ugurcu, Mehmet Balci, Ayse Gurel, Gonul Erden, Ozlem Cakmak, Omer Akyol. Caffeic acid phenethyl ester: its protective role against certain major eye diseases. 2014/11/1. Journal of ocular pharmacology and therapeutics V:30, 9, 700-708

5. Gürel A, Dane S, Yiğitoğlu R. Effects of two potassium channel blockers (Glibenclamide and 4-Aminopyridine) on interaction between an alpha-2 adrenergic agonist (medetomidine) and morphine analgesia. Neurology, Psychiatry and Brain Research (2009/10) 16:107-12

6. Rukiye Hasgul, Sema Uysal, Hacer Haltas, Sumeyye Akyol, Yasemin Yuksel, Ayse Gurel, Ferah Armutcu Protective effects of Ankaferd blood stopper on aspirin-induced oxidative mucosal damage in a rat model of gastric injury. 2014/11, Toxicology and industrial health. V: 30-10, 888-895

7. Sultan Ciftci-Yilmaz, Sultan Yilmaz, Ayse Gurel, Fikret Emre Ocal, Alican Keles, Ahmet Emre Barut, Bulent Isik, Reidar Grenman, Esra Gunduz.Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) inhibits growth of head and neck squamous cancer stem cells .2015/8/1, Clinical and Investigative Medicine (Online) V:38-4, E206

8. Gürel A. Sipahi E. Astma Tedavisinde Yeni Arayışlar: Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Potasyum Kanal Aktivatörleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1998; 1. 15-17

9. Gürel A, Timlioğlu Ö. Prostaglandinler ve Uyku. Klinik Bilimler ve Doktor 1997; 3: 815-818

10. Gürel A, Timlioğlu Ö. Alfa-2 Adrenerjik Agonistlerin Ağrı kontrolündeki Yeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16: 360-363


Kitapları ve Ders Kitapları:

1. İlaca Dair, TUBİTAK Populer Bilim Yayınları Birinci baskı Ekim 2014, İkinci baskı Ekim 2019

2. Hemşirelik Fizyoterapi ve Sağlık Ön Lisans Programları için Farmakoloji, Güneş Tıp Yayınevi İkinci baskı Ocak 2015


3. Farmakoloji TUSMER Yayınları Eylül 2017Kitap Bölümü

Odyolojide Temel kavramlar ve Yaklaşımlar, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, Ekim 2015 İstanbul
Bölüm: Odyologlar İçin Farmakoloji Bölüm 11 Sh: 121- 135
Editör(ler): Hayriye Karabulut, Mehmet Gündüz,Kişisel Web sitesi

http://ayseincesugurel.com/Name SurnameAssist.Prof. Berin TUĞTAĞ DEMİR
E-Mail[email protected]
Detail
Resume

Assist.Prof. Berin TUĞTAĞ DEMİR

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications