Eğitim Kadrosu

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Meslek Yüksek Okulu

Adı SoyadıÖğr.Gör. Olcay Özge ERSÖZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Olcay Özge ERSÖZ

Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

DSA Kimya,
Termikel A.Ş.,
Wenta Makine

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Türker A.K., Aktepe A., İnal A.F., Ersöz O.Ö., Daş G.S., Birgören B., (2019) A Decision Support System for Dynamic Job-Shop Scheduling Using Real-Time Data with Simulation, Mathematics, DOI: 10.3390/math7030278

Türker, A.K., Ersöz, O.Ö, Üretim Planlama Ve Kontrolün Atölye Yükü İle Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5, 2016

Ersöz, O.Ö., Atölye Yükünün Planlanmasında RFID Temelli Dinamik Bir Yaklaşım ve FNSS'de Uygulanması, Kırıkkale Üniversitesi, 2016.

Ersöz, S., Ersöz, O.Ö., İşletmelerde Bilgi Sistemleri (Uygulamalı Örneklerle) / Nobel Yayınları (2015)

Ersöz O.Ö., Aktepe A., Ersöz S. “SWOT Analizi ve Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Rekabet Analizi”, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi

Ersöz O. Ö., Aktepe A., Ersöz S. Akademik Birimlerin Etkileşimli Performans Analizinde Bulanık AHP ve Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemlerinin Bütünleşik Kullanımı, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Nurdan Gül KÖROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Nurdan Gül KÖROĞLU

Sakarya Üniversitesi 2014 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Hidrolik, İklim Değişikliği, Akışkanlar Mekaniği, Bulanık Mantık.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

M. Olabi , N. Çağlar ve N. Koroglu , "Numerical Investigation for Moment-Curvature Relationship of CFRP Jacketed RC Columns", Academic Platform Journal of Engineering and Science, c. 8, sayı. 1, ss. 102-111, Oca. 2020, doi:10.21541/apjes.584148

N. Caglar, M Olabi, N. Koroglu, I. Subasi , "Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science - ISITES2017 Baku - Azerbaijan, Sep. 2017.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Alperen SARI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Alperen SARI

İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 Gazi Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ESAS Gayrimenkul

Araştırma Alanları

Yapı İşletmesi,
Proje Yönetimi,
Sürdürülebilir Yapı Tasarımı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Mehmet Yavuz KARABULUT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Mehmet Yavuz KARABULUT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdullah Serdar ÖNDER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Abdullah Serdar ÖNDER

2010 ISUBÜ 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Metamar Mermer, Granit A.Ş.

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Mehmet Sinan ORUÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Mehmet Sinan ORUÇ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2019 -

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ENDOKS ENERJİ LTD. ŞTİ.,
AYEN ENERJİ A.Ş.,
AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ.

Araştırma Alanları

Sinyal İşleme,
Sayısal Görüntü İşleme,
Makina Öğrenmesi,
Kontrol Sistemleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Elif DURMAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Elif DURMAZ

2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ceren GENÇ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ceren GENÇ

Gazi Üniversitesi 2010-2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Pazarlama

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Nagehan VANLIOĞLU YAZICI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Nagehan VANLIOĞLU YAZICI

Çankaya Üniversitesi 2015 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

mimari tasarım; kentsel mekan oluşumu; kent kültürü; kamusal alan; mimarlık söylemi; söylem analizi; mimarlık teorisi; toplumsal cinsiyet ve mekan ilişkisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Vanlıoğlu Yazıcı, N. (2020). Kadınların Sesinden Kamusal Alanda Toplumsal Cinsiyet Söylemi: Türkiye’de 8 Mart Kutlamaları. İDEALKENT, 11 (31), 1657-1675. DOI: 10.31198/idealkent.746277

Vanlıoğlu Yazıcı, N., "Socio-Spatial Construction of Gender in the City, the Case of Rize, Turkey" (with İ. Basa), in the proceedings of VII. International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place & Culture, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 2019. pp. 283-298.

Kurum İçi Görevlendirme