(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayten AKKAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayten AKKAYA

Lisans, Hacettepe Üniversitesi 2012 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi 2017 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı (Acil Servis, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ameliyathane, Klinik)

Araştırma Alanları

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Akkaya A. Koçaşlı S. Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022; 11 (1): 246-256. https://dx.doi.org/10.37989/gumussagbil.751195

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

B1. Akkaya A. Koçaşlı S. Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kolostomili Hasta Bakımının Öğretiminde Kullanımı. Latin Amerika 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 1-5 Mayıs 2024 (Çevrimiçi-Sözel Bildiri).

B2. Akkaya A. Koçaşlı S. Akın M. The effects of inhalation aromatherapy on pain, anxiety, and sleep quality in burn patients: A randomized controlled study. 7th Internatıonal Health Scıence And Life Congress, 7-9 Mart 2024, Burdur (Sözel Bildiri)

B3. Akkaya A. Koçaşlı S. Yanıklı Hastalarda Prosedürel Ağrı ve Kaygı Yönetiminde Bir Yaklaşım: Aromaterapi. Balkan 8. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2-6 Temmuz 2023, Podgorica (Çevrimiçi-Sözel Bildiri)

B4. Akkaya A. Koçaşlı S. Akın M. Yanıklı Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, Balkan 8. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2-6 Temmuz 2023, Podgorica (Çevrimiçi-Sözel Bildiri)

B5. Akkaya A. Koçaşlı S. Bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Akılcı İlaç Kullanımı Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gevher Nesibe 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 16-17 Nisan 2021, Kayseri (Çevrimiçi-Sözel Bildiri)

B6. Akkaya A. Karadağ M. Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Kendi Bildirimleriyle Mesleki Risklerinin ve Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Antalya (Poster Bildiri)

B7. Koç A, Akyar İ, Şenol Çelik S, Köksal İ, Sümbül M, Gündüz S. Kanser hastasına Bakım Vermek: Öğrenci Hemşire Deneyimleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011 (Gaziantep) (Sözel bildiri) Onkoloji Hemşireleri Derneği 3.’lük ödülü

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Koçaşlı, S. Akkaya A., Diyabetik Ayak Yaralarının Sınıflandırılması, Ed. Ahmet Çınar YASTI, Merve AKIN, Kronik Yara. (2022). Birinci Basım. Akademisyen Kitabevi (65-77). ISBN: 978-625-8259-08-7

C2.2. Akkaya A. Stoma ve Endotrakeal Tüp Bakımı. Ed. Leyla Anıl GÖL, Erdem GÖL, Tüm Yönleriyle ve Vakalarla Anestezi Eğitimi-Reanimasyon (2022). Hedef CS Yayıncılık. ISBN 978-625-7965-50-7

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Akkaya, A. Karadağ, M., (2021). Ameliyathane Hemşirelerinin Çalışma Ortamından Kaynaklanan Mesleki Risklerinin ve Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2021, 37(1): 11-22

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇIN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Günay ÖMER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Günay ÖMER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,


TES Termoelektrik Ltd. Şirketi

Araştırma Alanları

Nanoteknoloji, Medikal fizik, Yoğun Maddenin Termoelektrik ve Termal Özellikleri, Termoelektrik Sistemler, Yarı iletken Malzeme ve Aygıtlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

G. Omer, A. H .Yavuz, R. Ahiska, Kagan Ekrem Calisal Smart thermoelectric waste heat generator: Design, simulation and cost analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments 37 (2020) 100623

S.Dislitas, G. Omer , R. Ahıska, Microcontroller-based test system for determining the P-N type and Seebeck coefficient of the thermoelectric semiconductors,ELSEVIER,Measurement,2019,139,361-369

S.Dislitas, H. Yılmaz,G. Ömer , R. Ahıska, Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergesi 25(2), 151-156, 2019

Omer G , H .Yavuz, R. Ahıska ,Heat Pipes Thermoelectrıc Solar Collectors For Energy Applıcatıons, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1, 1-4

R. AHISKA, L.I. NYKYRUY, G. OMER, G.D. MATEIK, THE THERMOELECTRIC SOLAR PANELS Journal Of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Http://Jpnu.Pu.If.Ua Vol. 3, No. 1 (2016), 9-14

Frek D, Ahıska R, Nukuri L, Omer G, (2013). Synthesis and Analyses of Thermoelectric Lead Telluride . Journal of Materials Science and Engineering B 3(1) (2013) 32-39.

Kandemir B. S, Omer G. Variational calculations on the energy levels of graphene quantum antidots. Eur. Phys.J. B ,86;299-305, 2013.

R. Ahiska, S. Dislitas, G. Omer. A New Method And Computer-Controlled System For Measuring The Time Constant Of Real Thermoelectric Modules, Energy Conversion And Management, 53 (2012) 314 – 321

R. Ahiska, G. Ahiska, K. Ahiska Analysis of a New Method for Measurement of Parameters of Real Thermoelectric Module Employed in Medical Cooler for Renal Hypothermia, Instrumentation Science and Technology, 37: 102–123, 2009

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Korhan ÖZTURAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Korhan ÖZTURAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Pınar MURSALOĞLU KAYNAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Pınar MURSALOĞLU KAYNAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdullah Yücel BABA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Abdullah Yücel BABA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tıbbi Mikrobiyoloji; Viroloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji,
Moleküler Mikrobiyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Doğan M, Baba AY. Determination of carbapenemase producing of Klebsiella pneumoniae isolated in blood cultures by matrix assisted laser desorption/ionization-flight time mass spectrometry. FLORA 2020;25(2)

O Simsekli, I Bilinmis, S Celik, G Arık, AY Baba, A Karakucuk. Advancing biofilm management through nanoformulation strategies: a review of dosage forms and administration routes
Journal of Drug Targeting 31 (9), 931-949

Feyzioğlu.B., BABA. A.Y., Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi, PANDEMİLERİN TARİHÇESİ VE SON YÜZYILDAKİ PANDEMİLER NEÜ Yay, 2022

KOCAAY FUNDA, BABA. A.Y., COVID-19 PANDEMISININ OLUMLU VE OLUMSUZ ETKILERI, Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıkların Tarihi, Medipol Üniversitesi Yay,2022

Baba, A. Y. . AYGÜL, A.(2023). Investigation of the antibiofilm potential of Ganoderma lucidum as a potential food additive source. Oral presentation at the 1st International Congress of Solutions in Science (INSCORE), Izmir

1ST International Congress of Medical Sciences and Biotechnology- Determination of carbapenem resistance by matrix assisted laser desorption / ionization-flight time mass
spectrometry in Klebsiella pneumoniae strains in blood cultures/ 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Biyoteknoloji Kongresi/Afyon-2019

Adı SoyadıÖğr.Gör. Büşra ÖZYALÇIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Büşra ÖZYALÇIN

Ankara Üniversitesi 2017 Ankara Medipol Üniversitesi 2021-Halen

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

beslenme, diyetetik, beslenme ve diyetetik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Egzersiz ve Spor Yapanlarda Beslenme (2023). Bölüm 8: Spor Beslenmesinde Güncel Konular. Bölüm 8.1: Sporcularda İmmün Sistem ve Beslenme. Özyalçın, B., Kocabaş, Ş., Mendeş, B., Er Döngel, H., Diler, B., Şentürk, G., Ercan, Ş. N., Doğan Güney, H. Vize Yayıncılık, Editörler: Şanlıer N., Göbel, P. Basım Sayısı: 1, Sayfa: 651-666, ISBN: 978-625-94137-0-9.
2. Özyalçın, B., & Sanlier, N. (2023). Antiobesity pathways of pterostilbene and resveratrol: a comprehensive insight. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 1-9. https://doi.org/10.1080/10408398.2023.2238319.
3. Emilim Bozukluğu ve Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi (2023). Bölüm 2: Karbonhidrat Emilim Bozuklukları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Özyalçın, B., Kocabaş, Ş. Editörler: Nevin ŞANLIER, Sine YILMAZ, Sevde KAHRAMAN. Sayfa: 13-50. Vize Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-975-97404-7-4.
4. Emilim Bozukluğu ve Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi (2023). Bölüm 4: Yağ Emilim Bozuklukları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Özyalçın, B., Açıkalın, B., Diler Orakçı, B. Editörler: Nevin ŞANLIER, Sine YILMAZ, Sevde KAHRAMAN. Sayfa: 87-122. Vize Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-975-97404-7-4.
5. Emilim Bozukluğu ve Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi (2023). Bölüm 7: Yağ Metabolizması Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Kocabaş, Ş., Açıkalın, B., Uludağ, T., Özyalçın, B. Editörler: Nevin ŞANLIER, Sine YILMAZ, Sevde KAHRAMAN. Sayfa: 321-402. Vize Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-975-97404-7-4.
6. Emilim Bozukluğu ve Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi (2023). Bölüm 8: Diğer Nadir Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi. Muslu, M., Özen Yeşil, B., Ercan, Ş. N., Özyalçın, B., Doğan Güney, H., Şanlıer, N., Ejder, Z. B., Engin Erdal, A., Kasapkara, Ç. S., Eşgi, M. Editörler: Nevin ŞANLIER, Sine YILMAZ, Sevde KAHRAMAN. Sayfa: 403-528. Vize Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-975-97404-7-4.
7. Emilim Bozukluğu ve Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi (2023). Bölüm 11: Seçilmiş Vaka Örnekleri. Şanlıer, N., Özyalçın, B., Ejder, Z. B., Irmak, E., Yıldız, E. Editörler: Nevin ŞANLIER, Sine YILMAZ, Sevde KAHRAMAN. Sayfa: 577-839. Vize Yayıncılık. Ankara. ISBN: 978-975-97404-7-4.
8. Diyetisyenler için Çocuklarda Klinik Değerlendirme ve Yönetim (2023). Bölüm 8: Çocuklarda Kullanılan Tıbbi Beslenme Ürünlerinin (Formülalar, Enteral ve Parenteral Ürünler) Kullanımı ve Yönetimi. Özyalçın, B., Yılmaz, S. Editörler: Dilek ÖZÇELİK ERSÜ, Mücahit MUSLU. Sayfa: 175-227. Baskı 1. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 978-625-7564-77-9.
9. Ozyalcin, B., & Sanlier, N. (2022). Evaluatıon of Disease Acceptance, Depression, and Quality of Life in People with Type 2 Diabetes Mellitus. Acta Endocrinologica (Bucharest), 18(4), 474. https://doi.org/10.4183%2Faeb.2022.474.
10. COVID-19 Pandemisinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Bölüm Adı: Afet Durumlarında ve COVID-19’da Yeterli ve Dengeli Beslenme (2022). Özyalçın, B., Şanlıer, N. Editör: Funda KOCAAY. Sayfa: 123-148. Medipol Üniversitesi Yayınları: 52. e-ISBN: 978-605-4797-49-3.
11. Özyalçın, B. (2022). Tip 2 Diyabet ve Metabolik Sendrom. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 12(42), 26-30. ISSN: 2458-8237
12. Özyalçın, B. & Şanlıer, N. (2022). Geriatrik disfaji ve beslenme tedavisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1), 100-109. DOI: 10.26559/mersinsbd.972414
13. Özyalçın, B. & Yılmaz, S. (2022). Yemekte Küçük Bir Gurme Olun: Çocuklarda ve Adölesanlarda Yeme Farkındalığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(1), 355-362 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1001138
14. Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-3 (2021). Bölüm Adı: Ekler. Şanlıer, N., Kocabaş, Ş., Ersöz, C., Taşdemir, Ş.Ş. Özyalçın, B. Hedef Yayıncılık, Editör: Şanlıer, N. Basım Sayısı:4, Sayfa :419-475, ISBN: 978-625-7965-06-4.
15. Özyalçin B, & Sanlier N. (2020). The effect of diet components on cancer with epigenetic mechanisms. Trends in Food Science & Technology. 102, 138-145.
16. Özyalçın, B. (2019). Dayanıklılık Sporlarında Beslenme. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 7(26), 28-35.
17. Beslenme Eğitimi (2019). Bölüm 13: Beslenme Eğitimi Etkinlik Örnekleri. Angın Duriye, E., Aktaş, N., Akdevelioğlu, Y., Rakıcıoğlu, N., Şanlıer, N., Nişancı Kılınç, F., Keskiner, A.A., Özyalçın, B., Dal, E.S., Akman, G., Özmen, T. Hedef CS Basın Yayın, Editör: Şanlıer N., Akdevelioğlu, Y. Basım sayısı:1, Sayfa: 248, ISBN:978-605-9877-98-5, Bölüm Sayfaları:219 -232.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Cansu GEVREK ASLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Cansu GEVREK ASLAN

Hacettepe Üniversitesi 2017 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ortopedik Rehabilitasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. AB1386-HPR Force Sense Evaluatıon Of The Knee Joınt Followıng Menıscectomy Related Wıth Degeneratıve Menıscal Tear.
CANSU GEVREK,GİZEM İREM KINIKLI,ÖZGÜR AHMET ATAY (12.06.2019 -15.06.2019 ) , Yayın Yeri:EULAR2019 , 2019
2. Dejeneratif Menisküs Yırtığına Bağlı Menisektomi Sonrası Diz Ekleminde Propriyoseptif Kuvvet Duyusunun Değerlendirilmesi
CANSU GEVREK,ÖZGÜR AHMET ATAY,GİZEM İREM KINIKLI (29.11.2018 -01.12.2018 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2018
3. Dejeneratif menisküse bağlı menisektomi sonrası fiziksel performans ve izometrik diz kas kuvvetinin değerlendirilmesi
CANSU GEVREK,GİZEM İREM KINIKLI (18.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:7.ULUSAL FTR KONGRESİ , 2019
4. ORTEZLER Bölüm Adı: Total Eklem Artroplastileri Sonrası Kullanılan Ortezler,
KINIKLI GİZEM İREM,GEVREK CANSU, Yayın Yeri:HİPOKRAT KİTABEVİ, Editör:Bek Nilgün, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250, ISBN:978-605-7874-44-3, Bölüm Sayfaları:35 -39

Adı SoyadıÖğr.Gör. Cihan ASLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Cihan ASLAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Duygu DEMİR KIZILIRMAK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Duygu DEMİR KIZILIRMAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Matematiksel Fizik, Medikal Fizik ve Uygulamaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 DUYGU DEMİR KIZILIRMAK, ŞENGÜL KURU, JAVİER NEGRO. Dirac-like Hamiltonians associated to Schrödinger factorizations. 2021 Nisan. European Physical Journal Plus 136(6). Uluslararası Hakemli, SCI, Özgün Makale, DOI: 10.1140/epjp/s13360-021-01642-2.

A.2 DUYGU DEMİR KIZILIRMAK, ŞENGÜL KURU,The solutions of Dirac equation on the hyperboloid under perpendicular magnetic fields. Yayın Yeri: Physica Scripta , 2021 Uluslararası Hakemli, SCI, Özgün Makale, https://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/abd362.

A.3 DUYGU DEMİR KIZILIRMAK, ŞENGÜL KURU, JAVİER NEGRO. Dirac-Weyl equation on a hyperbolic graphene surface under magnetic fields. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures , 2020 fields. Uluslararası Hakemli, SCI, Özgün Makale, DOI: 10.1016/j.physe.2019.113926.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B.1 The solutions of Dirac equation on the hyperboloid under perpendicular magnetic fields. DUYGU DEMİR KIZILIRMAK,ŞENGÜL KURU (01.09.2020 -05.09.2020 ) , Yayın Yeri:Türk Fizik Derneği 36.Uluslararası Fizik Kongresi , 2020

C. Tamamlanan Projeler

C. 1 İki boyutlu eğri yüzeylerde Dirac-Weyl denklemi ve süpersimetrik kuantum mekaniği uygulamaları. Süre 12 ay. Tamanlanma tarihi 29.06.2021. 20L0430005.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Duygu Fevziye VURAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Duygu Fevziye VURAL

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 2010 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sitoloji & Histoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Journal of Entomology and zooloji studies, Classification of Cell Death. ’’2013;1 (5):22-28 ‘’

Journal of Entomology and zooloji studies, The effect of melatonine on rats gastrocnemius muscle applied with carbon tetrachloride (CCl4). 2017; 5(3): 441-447.

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C-Biology , THE EFFECT OF MELATONIN ON RAT SOLEUS MUSCLE TREATED WITH CARBON TETRACHLORIDE, 31 (2), 165 176, 30.12.2022.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ece ÇİÇEK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ece ÇİÇEK

UFUK UNİVERSİTESİ 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ANKARA MEDİCALPARK HASTANESİ

Araştırma Alanları

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU, KARDİYAK REHABİLİTASYON, COVİD-19

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Gencler OS., Demirhan Ö., Çiçek E., Ertunç T., Keklikoğlu HD., Severity of Depression and Anxiety and Quality of Sleep And Life in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic, Osmangazi Tıp Dergisi, 2022; 231-242
2. Cicek E., The Effect of Sleep Hygiene Training on Sleep Quality and Fatigue Level Given to Individuals with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Type 2 Diabetes Mellitus nad Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 1. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Bildiri Kitabı, 2021
3. Bahar A., On B., Cicek E., Gulmez S.A., COVID-19 Tanılı Diyabetik Ayak Transtibial Amputasyonlu Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021; 27-35

Adı SoyadıÖğr.Gör. Gizem BORA ALKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Gizem BORA ALKAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1. Öğretim Görevlisi-İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (2021-2022)
(Ameliyathane Hizmetleri Programı)
2. Hemşire-Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi (2018-2021)
(Acil Servis Triyaj Hemşiresi)
3. Hemşire-Şırnak Devlet Hastanesi (2017-2018)
(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
4. Hemşire-Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi (2016-2017)
(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Donanma Hizmet Binası Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi)
5. Askeri Yük. Hemşire-TSK Gölcük Asker Hastanesi (2016)
(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
6. Askeri Yük. Hemşire-TSK Çanakkale Asker Hastanesi (2012-2016)
(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi/Kalite Yönetim Birimi/Ağrı Poliklinik Hemşiresi)
7. Askeri Yük. Hemşire-TSK Van Asker Hastanesi (2009-2012)
(Başhemşire Yardımcılığı/Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi/Eğitim Hemşiresi/Klinik Hem.)
8. Askeri Yük. Hemşire-TSK Kasımpaşa Asker Hastanesi (2007-2009)
(Ameliyathane Hemşiresi)
9. Askeri Yük. Hemşire-TSK Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006-2007)
(Stajyer Hemşire Acil Servis-Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)

Araştırma Alanları

Kadın hastalıkları ve doğum, Ürojinekoloji, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Enfeksiyonların önlenmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Üzen Ş., Alkan G.B., İnangil D. Şiddete Maruz Kalmış Bireyin Yaşam Modeli Doğrultusunda Bakımı. Health Care Acad J. 2017; 4(1):63-67
2. Bora Alkan G., Dinç A. Stress Urınary Incontınence During Pregnancy in Prımıgravidae and Their Quality of Life. Black Sea Journal of Health Science. 2022; 5(1): 31-38. doi: 10.19127/bshealthscience.1003721

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
1. Bora Alkan G., Cerrahi Alan Enfeksiyonları, Editör Yanardağ C.H., Olgun Ş., Ameliyathane Teknikerliği, 1.Baskı Ankara Nobel Tıp Kitabevi Ankara 2023; 205-217

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:
1. Şiddete Maruz Kalmış Hastada Hemşirelik Bakımı, Şengül Üzen, Gizem Bora Alkan, Demet İnangil 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Hiltonsa Otel Adana, 26-29 Mayıs 2016
2. Sağlık Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Bakış Açılarının Belirlenmesi, Gizem Bora Alkan, Ayten Dinç, Şengül Üzen, Özden Erdem, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Hiltonsa Otel Adana, 26-29 Mayıs 2016
3. Şiddet Mağduru Ailenin Yaşadığı Sorunlar; Olgu Sunumu, Özden Erdem, Ayşe Ergün, Saime Erol, Gizem Bora Alkan, Erdal Demirci, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Hiltonsa Otel Adana, 26-29 Mayıs 2016 (Sözel Bildiri 3.lük Ödülü)
4. Yakın Partner Şiddeti; Olgu Sunumu, Gizem Bora Alkan, Şengül Üzen, 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Wellborn Luxury Hotel Başiskele Kocaeli, 21-22 Nisan 2017
5. Hemşirelik Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Şengül Üzen, Gizem Bora Alkan, 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Wellborn Luxury Hotel Başiskele Kocaeli, 21-22 Nisan 2017
6. Hemşirelikte Güçlendirmede Yaşanılan Sorunlar, Gizem Bora Alkan, Elvan Salman Ayaz, 5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya 15-17 Kasım 2018
7. Gebelikte Stres Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesine Etkisi, Gizem Bora Alkan, Ayten Dinç, 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara, 19-21 Aralık 2019

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Hemşirelik Yüksek Okulunda Eğitim Alan Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi, Gizem Bora, Gülden Kaplan, Danışman; Yavuz Sanişoğlu, 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Harran Üniversitesi Şanlıurfa, 20-21 Nisan 2006
2. Yenidoğum Yapmış Annelerin Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Gülden Kaplan, Gizem Bora, Danışman; Gülden Güvenç, 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Harran Üniversitesi Şanlıurfa, 20-21 Nisan 2006
3. Genç Erişkin Erkeklerde Cinsel Mitler Ve Etkileyen Faktörler, Gizem Bora Alkan, Ayten Dinç, 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2015
4. İnfertilite Stresinin Psikososyal Ve Psikoseksüel Nedenleri; Olgu Sunumu, Gizem Bora Alkan, Ayten Dinç, 8. TSK Hemşirelik Kongresi, Harbiye Askeri Müze İstanbul, 11-13 Mayıs 2016

Adı SoyadıÖğr.Gör. Hatice Gözde KESKİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Hatice Gözde KESKİN

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 Uluslararası Dublin Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ufuk Üniversitesi
Ankara Başkent Üniversitesi
İstanbul Başkent Üniversitesi
Özel Eryaman Hastanesi
İzmir Ekol Hastanesi
ARGON İş Sağlığı ve Güvenliği
ERGON İş Sağlığı ve Güvenliği

Araştırma Alanları

FastTrack Cerrahi, Hipotermi, İş sağlığı ve güvenliği, Kardiyovasküler Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Keskin, Hatice Gözde. 2020. “Accelerated Surgical Process”. Journal of Surgical Operating Room Sterilization Infection Control Nursing, 20-29.
Keskin, Hatice Gözde. 2020. “New Corona Virus”. e-Health, 36-40.
Keskin, Hatice Gözde, Tahta Tugba 2021.” Vulvar Cancer and Nursing Approaches After Vulvectomy” Adnan Menderes University Faculty of Health Sciences Journal, 115-121.
Keskin, Hatice Gözde. 2021. “Postoperative Hypothermia and Nursing Care” Journal of Necmettin Erbakan University Faculty of Health Sciences, 20-24.
Keskin, Hatice Gözde. 2022. “Tele-Health System and Nursing” Journal of Paramedic and Emergency Health Services,

Adı SoyadıÖğr.Gör. Hava YILDIZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Hava YILDIZ

Ankara Üniversitesi 2004 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2023- DEVAM

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Eskişehir Osmangazi universitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Hüseyin Utku AÇICI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Hüseyin Utku AÇICI

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Meltem KOZAN BEZCİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Meltem KOZAN BEZCİ

(Lisans)Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Lisans) / Ankara Üniversiyesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans) 2001 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2022

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bureau Veritas
Iss Hazır Yemek A.Ş.
Özel Yükselen Koleji

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Merve ÖZZEYBEK TAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Merve ÖZZEYBEK TAŞ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018 Eylül- 2024 Şubat

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sağlık yönetimi, Hizmet pazarlaması, Sağlık hizmetleri pazarlaması, Sağlık turizmi, Pazarlama, İşletme Yönetimi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

•Öztürk, Z., Ekinci, N. Ve Özzeybek Taş, M. (2022). Hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılarının belirlenmesi: Ankara'da bir hastane örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(4), 1433-1445.

•Korkmaz, S., Özzeybek Taş, M. Ve Özşahin, F. (2022). Covid-19 pandemisi sürecinde bireylerin özyeterliliğinin gelişmeleri kaçırma korkusu üzerindeki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 32 (2) , 605-614.

•Mansur, F., Özzeybek Taş, M. Ve Ekinci, N. (2022). Sağlık Çalışanlarında Merhamet Doyumu ve Merhamet Yorgunluğunun Sürekli Öfke Düzeyine Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 436-469.

•Ekiyor, A. Ve Özzeybek Taş, M. (2022). Analysing the Views of Turks and Arabs on Human Milk Banking. Asian Journal of Pediatric Research, 8(1):1-11. ISSN:2582-2950.

•Özzeybek Taş, M. Ve Seyhan, F. (2021). Sağlık çalışanlarının stratejik yönetim araçları bilgi ve kullanım düzeyleri hakkında görüşleri üzerine bir araştırma: Ankara İli Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(4), 304-322.

•Seyhan, F. Ve Özzeybek Taş, M. (2021). Sağlık Turizmi Konusunda Yapılan Çalışmaların “R Tabanlı” Bibliyometrix Analizi. International Social Sciences Studies Journal, 7(81), 1569-1586.

•Özzeybek Taş, M. Ve Ekinci, N. (2020). Medikal Turizmde Markalaşma: Hastane Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama. International Social Sciences Studies Journal, Vol:6 Issue:72, 4752-4761.

•Özzeybek Taş, M., Tengilimoğlu, D. Ve Atilla, A. (2019). A Research for Determining the Opinions on City Hospitals Example of Ankara The Capital City. International Journal Of Health Management And Tourism, 4(2), 140-159.

•Özzeybek Taş, M., Ekinci, N. Ve Aksan, E. (2020). Sağlıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin İnternete Yansıyan Haberlerin İçeriklerinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 65-75. (Kontrol No: 6377946)

•Ekinci, N., Aksan, E. Ve Özzeybek Taş, M. (2020). Evaluation of the Content of National News Reflected on the Internet about Covid-19 Pandemic. Aurum Journal Of Health Sciences, 2(1), 51-56.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

• EKİNCİ NAZMİYE, AKSAN EMİN, AKAY LEVENT, ÖZZEYBEK TAŞ MERVE (2022). SAĞLIK SİGORTACILIĞI DERSİNE YÖNELİK ENDİŞELER VE TUTUMLAR: SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİYLE BİR UYGULAMA. Bakü Avrasya Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

• ÖZZEYBEK TAŞ MERVE, EKİNCİ NAZMİYE, AKSAN EMİN (2020). SAĞLIKTA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE İLİŞKİN İNTERNETE YANSIYAN TÜRKÇE HABERLERİN İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 52 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6263397)

• AKSAN EMİN, ÖZZEYBEK TAŞ MERVE ,EKİNCİ NAZMİYE (2020). YAŞLI BAKIMI KONUSU HAKKINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 132 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6263404)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

• Beykent university Archives of Health Science and Research, Bölüm adı: (THE CHANGING PERCEPTION OF HEALTH WITH THE NEW CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC, ÖZZEYBEK TAŞ MERVE, EKİNCİ NAZMİYE, Yayın Yeri: BEYKENT UNIVERSITY PUBLICATIONS, Editör: Derman Küçükaltan, Alper Karagöz ve Ayşegül Kaptanoğlu, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-6319-54-3, Bölüm Sayfaları: 122-136. (2020)-(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6786874).

Adı SoyadıÖğr.Gör. Muammer ÇEVİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Muammer ÇEVİK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

OPTİSYENLİK

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Muktedir GÖZÜM
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Muktedir GÖZÜM

Karabük Üniversitesi 2020 Karabük Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• UDAT

• AEROMEC

Araştırma Alanları

• İHA
• Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz
• Uçuş Mekaniği
• İçten Yanmalı Motorlar
• Biyomedikal

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Muktedir GÖZÜM, Cevat ÖZARPA, Murat GÖKMEN, Occupational Health and Safety Practices for Drone Pilots, II. INTERNATIONAL XI. NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS.

2. Cevat ÖZARPA, Murat GÖKMEN, Muktedir GÖZÜM, Seyit Ali KARA, Risk Analysis in Pyrolysis Plants that Convert Plastıc Waste to Liquid Fuel, II. INTERNATIONAL XI. NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS.

3. Muktedir GÖZÜM, Cevat ÖZARPA, Yüksek Hızlı İnsansız Hava Araçları için NACA0012 ve KFM-4 Kanat Profillerinin Karşılaştırılması, 5. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı (TICMET'23)

Adı SoyadıÖğr.Gör. Murat Çağatay SONKAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Murat Çağatay SONKAYA

Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hemşirelik Esasları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Nurhan ÖZDEMİR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Nurhan ÖZDEMİR

Ankara Üniversitesi 2007 Gazi Üniversitesi 2021-HALEN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Karabük Üniversitesi

Araştırma Alanları

Optik, Biyofizik, Nükleer Fizik, Nükleer Tıp Fiziği, Sağlık Fiziği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Özdemir N., Özdemir S., Çakmak N., "The examination of the MDA change and the time until the excretion of the Tc-99m radionuclide
found in radiopharmaceutical used in nephro-urological nuclear medicine methods of 0-15 years children", TESNAT 2017, ADANA,
TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.198-198
2. Çakmak N., Özdemir N., Selam C., "First Forbidden Beta Decay Matrix Elements and The Logft Values in 170Tm", NSP2017, KARABÜK,
TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2017, pp.85-85
3. Özdemir N., Çakmak N., "Ti-44 İzotopu İçin Birinci Yasaklı Beta Geçişlerinin İncelenmesi", ADIM FİZİK GÜNLERİ VI, BALIKESİR, TÜRKIYE, 19-
21 Temmuz 2017, ss.174-174
4. ÇAKMAK N. , ÖZDEMİR N., ''RANK 1 FIRST FORBIDDEN BETA TRANSITIONS OF EVEN-EVENNUCLEI IN MASS REGION OF 190≤A≤220''
CURRENT ACADEMIC STUDIESIN NATURAL SCIENCE ANDMATHEMATICS SCIENCES-2018, KANDEMİR Mehmet Ali, ERDOĞAN Fatma, Editör, Gece Kitaplığı, ss.265-272, 2018
5. Özdemir, Nurhan.(2021), Kanser Cerrahisinde Pet/CT ve PET/MR' ın Tanı ve İzlemde Kullanımı, Peroperatif Hasta Yönetimi, Editörler: Vahit Onur GÜL, Mutlu ŞAHİN, Münire BABAYİĞİT, Veysel Barış TURHAN,Berikan Yayınevi, Ankara 2021,313-321 (Kitap Bölümü)
6. Özdemir N., Bilkan M. T., Çiçek Z, Eşmekaya M. A.,"Synthesis, Characterization and In Vitro Anticancer Studies of Cisplatin-Theobromine Complex", IHSLC 2022, BURDUR, TÜRKİYE, 10-12 Mart 2022, ss. 471-471
7. Özdemir N., Bilkan M. T., Çiçek Z, Eşmekaya M. A., ''A New Cisplatin Complex: Synthesis, Spectrophotometric Characterization, Molecular Modelling and In Vitro Anticancer Activity'', ICOLES 2022, ANTALYA, TÜRKİYE, 19-22 Mayıs, ss. 36-36 (En iyi bildiri ödülü)
8. Özdemir N., Bilkan M. T., Çiçek Z, Eşmekaya M. A., ''Synthesis, Characterization, and Evaluation of Anticancer Activity of Acetaminophen Cisplatin (II) Complex'', ICOLES 2022, ANTALYA, TÜRKİYE, 19-22 Mayıs, ss. 37-37

Adı SoyadıÖğr.Gör. Nursel DÜNDAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Nursel DÜNDAR

Hacettepe Üniversitesi 12/06/1988

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi klinik hemşireliği
• Zonguldak Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersleri öğretmenliği
• Ordu Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Meslek dersleri öğretmenliği
• On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ön lisans ve lisans bölümlerinde Öğretim görevliliği
• Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğretim görevliliği
• Özel Keçiören Hastanesi Hastane Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
• MEB Unvan Eğitim Kurumları Meslek dersleri öğretmeni
• MEB Özel Anlam Sağlık Mesleki Lisesi Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği Bölümleri Meslek dersleri öğretmeni
• MEB Ordu Özel Bilim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Hemşire Yardımcılığı Ve Sağlık Teknikerliği Bölümleri Meslek dersleri öğretmeni

Araştırma Alanları

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Kaya N. Yrd. Doç. Nurgül Bölükbaş Genetik Bozukluk ve Genetik Danışmanlıkta Hemşirenin Rolü (2001) (Yıl – 13 Sayı/10 Ekim 2001.

• Kaya N. Yrd. Doç. Nurgül Bölükbaş Kadınların Yaşam Tarzı Değişkenleri İle Osteoporoz Arasındaki İlişki (Ekim –Aralık 2003 Yıl 5 Cilt: 2 Say 6.

• Kaya N, Yrd. Doç. Nurgül Bölükbaş İstatistiksel Yönüyle Kanser, 2004.

• Paydaş M. Kaya N, Aydın. İ. Bayan Kuaförlerde Çalışan Personellerin İş Yeri İle İlgili Hijyenik Uygulamaları( Hemşirelik Formu Cilt 7, Sayı 4, Temmuz-Ağustos 2004)

• Aydın İ. Kaya N. Bağdatköse A. (2005) Vajinal Akıntılar Ve Vajinal Enfeksiyonlardan Korunma Yolları. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 350.

• Aydın İ. Kaya N. Deniz G. (2005) Özürlü Çocuğa Sahip Ailelerin Psikolojisi Ve Çözüm Önerileri. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 329.

• Aydın İ. Kaya N. Avcı Ş. Karaman Y. (2005) Türkiye’de Meme Muayenesi Yapılma Durumu Ve Etkileyen Faktörler. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı.
Ordu; 345.

• Kaya N. Aydın İ. Akdeniz Ö. Kepçeoğlu D. (2005) Hemşirelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası İş Ortamında Karşılaşabilecekleri Sorunlar. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 363.

• Aydın İ. Kaya N. Gezer Y. (2005) Ordu İl Merkezindeki Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 362.

• Kaya N. Aydın İ. Hazır Y. Öz C. (2005) Ordu İl Merkezindeki Gebe Kadınlarda Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 365.

• Kaya N. Aydın İ. Bilgili E. (2005) Ordu İl Merkezinde Yaşayan Ailelerin Ev Kazalarıyla Karşılaşma Durumları. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 268.

• Aydın İ. Kaya N. Yılmaz Ş. (2005) Ölümü Yaklaşan Hastalara Hemşirenin Yaklaşımı Ve Hemşirelik Bakımı. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 344.

• Aydın İ. Kaya N. Keskin T. (2005) Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İnançları. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı. Ordu; 348.

• Karabulut R. , Kaya N (2005) Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Somatik Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşımı

• Xı. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde Kayıtlara Yansıyan Kadına Yönelik Şiddet Olgularının BelirlenmesiSemiha ERKOCA*, Nursel DÜNDAR**, Ayşe ÇAL***

..Üniversite Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Davranışlarına İlişkin Algıları Perceptions of University Students on Oral Health Behaviors
Nursel Dündar1 Ayşe Çal2 , Semiha Erkoca 32021 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi


7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi IHSLC 2024 Kongresine ''..Ortaokul Öğrencilerine Verilen Eğitimin El Hijyeni Davranışlarına Etkisi'' Randomize Kontrolü Araştırma ile yüzyüze katılımlı sözel bildiri sunumu (08.03.2024 )
Semiha ERKOCA*, Nursel DÜNDAR**, Ayşe ÇAL***


Adı SoyadıÖğr.Gör. Parısa EBRAHIMPOUR MOGHADDAM TASOUJ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Parısa EBRAHIMPOUR MOGHADDAM TASOUJ

Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1. Gazi Üniversitesi ( 2017-2019).

2.MG TEKNOLOJI / Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Tekno girişim Projesi, Araştırmacı (FOS .0448. TGSD.2015)

Araştırma Alanları

• Sinyal Analizi ve İşleme
• Telekomünikasyon
• Güç Hattı İletişimi
• Biyomedikal

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Ebrahimoour, P., Mozaffari, B., Vahdati, H. (2013).’’ Scrutiny of WiMAX LOS and NLOS Based on OFDM’’. Life Science Journal, 10(8), 130-133.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Ebrahimpour, P. and Ertug, O. (2015). Performance Assessment of TTC-CPM FED-OFDM Waveforms for Narrowband and wideband HF Military Communication. International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation, 2, 71-75.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ebrahimpour, P., Ertuğ Ö. ’’ Alçak Gerilimde G3-Güç Hattı İletişimi için Test Yatağı Tasarımı’’. Elektrik - Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, 609-611. (ELECO-2018 Bursa).

2. Ebrahimpour, P. and Ertug, O. Adaptive TTC-CPM Modulation for OFDM HF Communication.( SIU 2018 Izmir)

3. Ebrahimpour, P., Musazade, S. ve Ertuğ Ö. M-PSK Sistemler için PSAM-Tabanlı LMMSE Kanal Tahmini ile MRC ve EGC ÇeĢitlilik-BirleĢtirimli Ricean Kanallar Üzerinde Bit Hata Oranının İncelenmesi. Elektrik - Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, 609-611. (ELECO-2016 Bursa).

4. Ebrahimpour, P., Mozaffari, B., Vahdati, H. (2013). Simulation of SNR and BER in OFDM Transmission System. Iran Telecom Conference.

5. Ebrahimpour, P., Mozaffari, B., Vahdati, H. (2013). Pilot Pattern Adaptation FBMC System Based on OFDM. Iran Telecom Conference.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Raha AKBARIHAMED
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Raha AKBARIHAMED

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Reyhan YILDIRIM
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Reyhan YILDIRIM

Yüksek Lisans - Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Atılım Üniversitesi - 2014 Girne Amerikan Universitesi - İletişim ve Medya Yönetimi 2019 - ( PhD Std. )

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

• Girne Amerikan Universitesi - SHMYO/ Ağız ve Diş Sağlığı Programı -
Öğretim Görevlisi - 2018/2021
• Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri - Diş Protez ve Diş Radyoloji Teknikeri -
 İskenderun ADSH - Diş Protez Laboratuvarı
 Haydarpaşa Numune ADSH - Diş Protez Laboratuvarı
 Gökçeada Dev. Hast. Diş Kliniği- Klinik
 Ankara 75. Yıl ADSH - Diş Protez Laboratuvarı - Diş Radyoloji Kliniği

Araştırma Alanları• Diş Hekimliğinde Protetik tedaviler
• Diş Protez Laboratuvarlarında digital uygulamalar
. İletişim, Yeni Medya, Reklamcılık, Tüketici davranışları,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Semiha ERKOCA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Semiha ERKOCA

İnönü Üniversitesi 01.06.2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1-) Konya Başkent Üniversite Hastanesi Dahiliye Servisi
2-) Gaziantep Şahinbey Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
3-) Ankara Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Araştırma Alanları

Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili konular, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik alanları ile ilgi konular.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Erkoca, S., & Korkmaz, M. (2019). Meme Kanseri Nedeni İle Kemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Tat Duyusu Değişikliğinin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Presented At The 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Malatya.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Sevinç ERYILMAZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Sevinç ERYILMAZ

başkent üniversitesi 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

başkent üniversitesi ankara hastanesi diyaliz bölümü

Araştırma Alanları

dahilliye, iç hastalıkları, Hemodiyaliz,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

The opinions of nurses and physicians related to euthanasia

Adı SoyadıÖğr.Gör. Shehab Ahmed Mohammed ALSFOOG
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Shehab Ahmed Mohammed ALSFOOG

Erciyes Üniversitesi -Doktora

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

periodontal hastalıkları
Dental İmplantoloji
Estetik diş hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Erciyes üniversitesi

Adı SoyadıÖğr.Gör. Sinem CEYLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Sinem CEYLAN

Balıkesir Unıversitesi/Ankara Yıldırım Beyazıd Universitesi 2008 S.B.Ü Gülhane Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Emzirme
Ebelik
Cinsel sağlık
Jinekolojik onkoloji
Toplumsal cinsiyet

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Cansel, N., Ucuz, İ., Arslan, A. K., Kayhan Tetik, B., Colak, C., Melez, Ş., Şule Gümüstakım, R., Ceylan, S., Zeren Öztürk, G., Kılıç Öztürk, Y., Cadırcı, D., & Semra Demir Akca, A. (2021). Prevalence and predictors of psychological response during immediate COVID-19 pandemic. International journal of clinical practice, e13996. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/ijcp.13996
• Comparison of Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Success of Obese and Normal-Weight Mothers in the Early Period. Ceylan Sinem ,Sahin Sevil. African Health Sciences,ID WKR0-2019-05-0679.R
• Knowledge level, attitude and own experience of health professionals about breastfeeding and breastmilk in a city of Turkey: Cross-sectional study. Aylin Baydar Artantas, Burcu Kayhan Tetik, Melek Kılıc, ,İrep Karatas Eray,Nazan Cetin, Sinem Güney Ceylan, Dogan Akdogan, Umut Domac, Yusuf Ustu, Mehmet Ugurlu. Arch Argent Pediatr 2016;114(6):514-520 / 514
• Effects of Breast Size, Maternal Age and Parity on Lasting Time of Breastfeeding Period. Findik RB.,Taflan S.,Kaan H.,Erol EM., Ceylan S.,Moraloğlu Ö.,Karakaya J., Ortadogu Medical Journal 2015, vol. 7 issue 2, p76-78. 3p

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
• Ceylan S. Emzirme Danışmanlığı:Neden ve Nasıl Olmalı . E-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 2020, Cilt: X, Sayı: 35

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
• Ceylan S, Tahta T, Arıkan B, Özcanlı B, Karahan N. Ebelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreci Sonrası Klinik Uygulamaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. 8. Uluslararası 12. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Kongre Kitabı, 12-13 Mayıs 2022,Ankara
• Ceylan S., Özdemir H.,Kök G. Türkiye’de Covıd-19 Pandemisi İle İlgili Hemşirelik Ve Ebelik Alanında Yapılan Tezlerin İncelenmesi.(Poster Sunumu) 2. Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi,17-18 Mayıs 2022, Ankara.
• Tahta T, Ceylan S, Arıkan B, Demirel E.N, Güvenç G. Ebelik Öğrencilerinin Human Papılloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Sağlık İnançları. 8. Uluslararası 12. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Kongre Kitabı, 12-13 Mayıs 2022,Ankara
• Havva Özdemir, Sinem Ceylan, Gülten Güvenç, Konfor Teorisinden Doğuma Bakış: Olgu sunumu. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi,2021,Online
• Sinem Ceylan, Gülşah Kök, Gülten Güvenç. Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Kemobeyin 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi. 18-19 Aralık 2020, Online Kongre
• Ceylan S., The Integration of Baby-friendly Initiative (BFHI) into Health Care Quality Programs, 1. International Congress Of "Breastfeeding Reality".30.09.2019-03.10.2019,Ankara
• Ceylan S., Şahin S. Obez ve normal kilolu olan annelerin erken dönemde emzirme öz yeterliliği ile emzirme başarılarının karşılaştırılması, 1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi,2016 Kocaeli.
• Ceylan S.,Gönenç M.,Kaynar S.,Altın R.,Uygur D Ebelikte yeni bir alan; laktasyon ebesi, bir hastane deneyimi 2.Uluslararası 3.Ulusal Ebelik Kongresi . 20-23 . Kasım .2013,Antalya

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Poster-Sözlü Sunum)
• Turkiye'deki Saglik Personelinin Tamamlayici Beslenme Konusundaki Bilgi Duzeyi - Burcu Kayhan Tetik, Melek Kilic, Hilal Aksoy, Bilge Sonmez, Sinem Guney(13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi Antalya 24 Nisan 2014,Sözlü Sunum 2.liği)
• Yenidoğan Yoğun Bakımda Bebek Dostu Uygulamaları, Sinem CEYLAN,Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitm ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Günleri 2015, Ankara
• Emzirme ve Anne sütü İçin Temas,Melek Kılıç,Burcu Kayhan Tetik,Emel Gökçen Çelik,Sinem Ceylan Iıı.Sosyal Pediatri Kongresi 17-20 aralık 2014 Ankara poster sunum
• İlk 6ay anne sütü yanında Ek Besinlere Başlama Nedenleri - Melek Kılıç,Burcu Kayhan Tetik,Engin Burak Selçuk,Nilgün Caylan,Sinem Ceylan,Emel Gökçen Çelik III.Sosyal Pediatri Kongresi 17-20 aralık 2014 Ankara poster sunum
• 6. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi( uluslararası katılımlı)-26-29 haziran 2007 hemodiyaliz hastalarının sosyo-demografik özellikleri poster sunumu.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Şerife ÖZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Şerife ÖZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2014 Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

TOBB ETÜ Hastanesi
ANkara Memorial Hastanesi
Ufuk Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi

Araştırma Alanları

hemşirelik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Öz, Ş. & Koç, A. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi . Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 16-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbad/issue/58783/770878
Koç, A. , Öz, Ş. & Kılıç, T. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi . Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbad/issue/58783/771960

Adı SoyadıÖğr.Gör. Tuğba ÇEVİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Tuğba ÇEVİK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

OPTİSYENLİK

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Temel Optisyenlik - Optisyenlik için On Temel Adım Kitabı 6. bölüm yazarlığı

Adı SoyadıÖğr.Gör. Umut LÜLECİ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Umut LÜLECİ

Ankara Üniversitesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ULAKOM HAYVANCILIK MAKİNELERİ YAZILIM VETERİNER BİYOTEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.
BİOMED İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
BAHÇELİEVLER PET VETERİNER KLİNİĞİ
YILDIZ VETERİNER KLİNİĞİ
BURSA JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI

Araştırma Alanları

tıbbi laboratuvar, zootekni, deney hayvanları, veteriner tıp

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Zehra BAŞAYAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Zehra BAŞAYAR

Başkent Üniversitesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Onkoloji Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Başayar Z, Yazıcı G. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. HUHEMFAD-JOHUFON 2022, 9 (2), 216-224.

Başayar Z, Kaplan S, Yazıcı G. Rüptüre Ektopik Gebelik Tanısı Alan Bir Olguda Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemşirelik Yaklaşımı. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 69-81

Koç A, Öztaş T, Uysal N, Demircan Z, Erdem Ö, Sarı E. Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları. Ankara Med J, 2018; (4): 500‐7

Koçaşlı1 S, Demircan1 Z. Herbal Product Use By The Cancer Patıents In Both The Pre And Post Surgery Perıods And Durıng Chemotherapy. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2017; 14 (2): 325-333

Demircan Z. Kemoterapi Hazırlamada Robotik Teknolojiler ve Hemşirenin Rolü. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi. 2014; 2 (1): 36-42

Başayar Z, Yazıcı G. Covid-19 Tanılı Bir Hastada Orem'in Öz Bakım Kuramı'na Göre Hemşirelik Yaklaşımı. Gevher Nesibe 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Tam Metin/Sözlü Sunum)

Kurum İçi Görevlendirme

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Arif Yiğit GÜLER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Arif Yiğit GÜLER

Gazi Üniversitesi 2015 Necmettin Erbakan Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Araştırma Alanları

Dentoalveolar cerrahi
Dental implant cerrahi
Çene ve yüz travmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan özgün araştırma makaleleri:
SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:

1. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, BAŞTÜRK FUNDA, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, ERDUR EMİRE AYBÜKE (2019). Comparison of two different flap designs for bilateral impacted mandibular third molar surgery. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.jormas.2019.08.006
2. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2020). Are YouTube videos related to dental implant useful for patient education?. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.jormas.2019.12.022
3. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, BAŞTÜRK FUNDA, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2020). Comparison of The Surgical Drain Placement With Use of Kinesiologic Tape on Postoperative Pain, Swelling and Trismus in Impacted Mandibular Third Molar Surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Doi: 10.1016/j.joms.2020.06.023
4. GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, ESEN ALPARSLAN, MENZİLETOĞLU DİLEK (2020). Assessment Of Pulp Volume Changes After Surgically Assisted Palatal Expansion. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. Doi: 10.1016/j.jormas.2020.06.014
5. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, ÇAYIR TOLGAHAN, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2020). Binaural beats or 432 Hz music? which method is more effective for reducing preoperative dental anxiety? Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2020 Nov 28:24051. Doi: 10.4317/medoral.24051.
6. GÜLER ARİF YİĞİT (2021). The effect of Instagram posts related to #Wisdomteeth on patients. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. Doi: 10.1016/j.jormas.2021.05.007

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. MENZİLETOĞLU DİLEK, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, GÜLER ARİF YİĞİT (2019). Reasons of cone-beam computed tomography requests in oral and maxillofacial surgery. Yeditepe Dental Journal, 15(1), 70-75., Doi: 10.5505/yeditepe.2019.41736
2. AKBULUT MAKBULE BİLGE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2019). Apical Surgery Decision Among Endodontist and Oral Surgeon: A-Retrospective-Study. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 25(3), 254-262., Doi: 10.5336/dentalsci.2018-63663
3. ESEN ALPARSLAN, GÜRSES GÖKHAN, GÜLER ARİF YİĞİT, BAŞTÜRK FUNDA (2018). Ağız Kanseri Bilinç Düzeyinin Türk Hastalarda Değerlendirilmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 1(3), 99-104., Doi: 10.5336/jtracom.2018-62824
4. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY, ESEN ALPARSLAN, AKIN CEYDA (2020). Sinüs Ogmentasyonu İle Eş Zamanlı Yerleştirilen İmplantların Sağkalımının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2020;26(1):1-6., Doi: 10.5336/dentalsci.2019-65112

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.:

1. Vaka Takdimi, ESEN ALPARSLAN, KILINÇ ALİ, GÜLER ARİF YİĞİT, TAŞSÖKER MELEK, GÜNHAN ÖMER (2016). Keratocystic Odontogenic Tumor Mimicking Lateral Periodontal Cyst: A Case Report. Clin Surg. 2016; 1: 1045.
2. Vaka Takdimi, GÜLER YİĞİT, MENZİLETOĞLU DİLEK, IŞIK KUBİLAY (2020). Başarısız Bir Diş Çekimi Sonrası Oluşan Fasiyal Subkütan Amfizem ve Tedavisi. J Tradit Complem Med. 2020;3(1):128-30., Doi: 10.5336/jtracom.2019-72372

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Sözlü Bildiriler:

1. ERDUR EMİRE AYBÜKE, BAKA ZELİHA MÜGE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2018). Angular Position of Lower Third Molar in Different Sagittal Skeletal Patterns and Age Groups. IAOMS-AÇBİD JOINT CONGRESS IN CONJUNCTION WITH ACBID 12th CONGRESS (Sözlü Sunum)
2. AKBULUT MAKBULE BİLGE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2018). Endodontist ve Çene Cerrahı arasında Apikal Cerrahi Kararı: Retrospektif bir Çalışma. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (Sözlü Sunum)
3. ESEN ALPARSLAN, GÜRSES GÖKHAN, BAŞTÜRK FUNDA, GÜLER ARİF YİĞİT (2017). Awaraness and knowledge of oral cancer among Turkish dental patient.. 22nd BaSS Congres, Contemporary Challenges in Dentistry (Sözlü Sunum)

Poster Bildirileri:

1. AZMAN DUYGU, MAĞAT GÜLDANE, GÜLER ARİF YİĞİT, MENZİLETOĞLU DİLEK (2019). Posterior Mandibulada Odontojenik Keratokist: Bir Vaka Raporu. 3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
2. MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT, IŞIK BOZKURT KUBİLAY (2018). Reasons of ConeBeam Computed Tomography Requests in Oral and Maxillofacial Surgery. IAOMS-AÇBİD JOINT CONGRESS IN CONJUCTION WITH AÇBİD 12th CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
3. ERDUR EMİRE AYBÜKE, MENZİLETOĞLU DİLEK, GÜLER ARİF YİĞİT (2018). Traction of a Palatally Impacted Maxillary Canine with Corticotomy and PRF Application: Case Report. IAOMS-AÇBİD JOINT CONGRESS IN CONJUNTION WITH AÇBİD 12th CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
4. ÇETMİLİ HAYRİYE, TAŞSÖKER MELEK, GÜLER ARİF YİĞİT, ÖZCAN ŞENER SEVGİ (2017). CBCT Imaging of External Root Resorption Associated With Impacted Maxillary Third Molar. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
5. AKDOĞAN MELİKE, TAŞSÖKER MELEK, ÖZCAN ŞENER SEVGİ, ESEN ALPARSLAN, GÜLER ARİF YİĞİT (2017). Ossifying Fibroma in the Posterior Mandible. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
6. ESEN ÇAĞRI, ESEN ALPARSLAN, GÜLER ARİF YİĞİT, MENZİLETOĞLU DİLEK, SOĞANCI AHMET ERTAN (2020). Assessment Of Alveolar Bone Loss And Buccal Bone Thickness After Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion. 4th International Health Sciences Conference (Özet Bildiri/Poster)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ayhan Serkan ŞIK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ayhan Serkan ŞIK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

test

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayhan SerkanŞık, Arsev UmurAydınoğlu, YeşimAydın Son
Assessing the readiness of Turkish health information systems for integrating genetic/genomic patient data: System architecture and available terminologies, legislative, and protection of personal data
Health Policy, 125 (2021), pp. 203-212, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.12.004

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Damlagül AYDİN ÖZCAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Damlagül AYDİN ÖZCAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Dilara PATAT
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Dilara PATAT

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Gülsevim ODA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Gülsevim ODA

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul University Faculty of Dentistry İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / PEDODONTİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Çocuk Diş Hekimliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A-1. Oda G, Karayagmurlu A, Dagli I, Aren G, Soylu N. Oral Health Status in Children with Autism Spectrum Disorder: A Cross Sectional Study from Turkey. Psychiatry and Behavioral Sciences 2021;11(3):186-192. Doi: 10.5455/PBS.20210321075312

A-2. Birant S, Koruyucu M, Ozcan H, Ilisulu C, Kasimoglu Y, Avcu N, Kocaaydin S, Bektas D, Usta G, Akay C, Bekiroglu N, Seymen F. Investigating the Level of Knowledge of the Community about Oral and Dental Health [published online ahead of print, 2020 Sep 15]. Eur J Dent. 2020;10.1055/s-0040-1716583.

B. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

B-1. Aren G, Usta G, Göksel S. “ ocuklarda Dental Radyografik Teknikler”, Oral Radyoloji
Akıl Notları, Özcan İ., Ed., Güneş Tıp Kitabevi Yayınları. Ankara, ss.203-215, 2020

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C-1. Aren G, Usta G. Çocuk Diş Hekimliğinde Yumuşak Doku Lazer Uygulamaları. Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi 2019;25(1): 90-97.

C-2. Aren G, Usta G. Otizmde Ağız ve Bağırsak Florası Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği-Özel Konular 2019;5(1): 79-84.

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

D-1. Usta G., Çağlar E., Aren G., “Diş Hekimlerinin Enfektif Endokarditi Önleme Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi.”, Turkish Dental Association 25. International Dental Congress, Istanbul, Turkey, 4-7 September 2019, pp.373. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)

D-2. Can K., Usta G., Aren G., “Apexification of Immature Fractured Teeth with MTA: Case
Series.”, 11th Interim Seminar & Guidelines Workshop of the European Academy of
Paediatric Dentistry, Crete, Greece, 2-4 May 2019, pp.52. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-3. Usta G., Güven Y., Sarp P., Aren G., “Radicular cyst associated with a primary second molar: a case report.”, International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12-14 October 2018, pp180. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-4. Usta G., Kasımoğlu Y., Aren G., “Replante Edilen Bir Dişte İnflamatuar Rezorpsiyonun Tedavisi.” Turkish Dental Association 24. International Dental Congress, Ankara, Turkey, 27-30 September 2018, pp.648-649. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-5. Koruyucu M., Birant S., Özcan H., İlisulu C., Kasımoğlu Y., Üstün N., Kocaaydın S., Dinç D., Usta G., Akay C., Bekiroğlu N., Seymen F., “Investigation the level of knowledge of the community about oral and dental health.”, International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5-8 March 2018. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri).

D-6. Aren G., Usta G., Çayırcı M., Acar B., “Assessment of parents' knowledge and attitudes about artificial additives in toothpaste and brushing / Survey Study.”, International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5-8 March 2018. (Sözlü Sunum, Özet Bildiri)

D-7. Aksakal D., Usta G., Aren G., “Conservative management of an ectopıically erupting permanent maxillar molar: a case report.”, International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5-8 March 2018. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-8. Usta G., Kasımoğlu Y., Aren G., “Treatment of Anterior Crossbite in Mixed Dentition: Case Series.” Turkish Dental Association 23. International Dental Congress, Istanbul, Turkey, 21- 24 September 2017, Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017;23(Suppl) pp.421. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

D-9. Usta G., Aren G., Çayırcı M., “Management of Enamel Hypoplasia With Direct Composite Restorations: Two Case Reports.” AIC 19th International Congress and CONSEURO, Bologna, Italy, 11-13 May 2017, Clin Oral Invest (2017)21:pp1392. (Poster Sunumu, Özet Bildiri)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Halil İbrahim BULGUROĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Halil İbrahim BULGUROĞLU

Başkent Üniversitesi 2012 Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

- Omurga Problemleri
- Nörolojik Rehabilitasyon
- Ortopedik rehabilitasyon
- Pilates

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Bulguroglu, H. I., Bulguroglu, M., & Gevrek, P. T. C. (2023). Investigation of the effects of physical activity level on functionality level and quality of life in the postpartum period. Journal of health, population, and nutrition, 42(1), 25. https://doi.org/10.1186/s41043-023-00368-4. (SCI)

- Bulguroglu HI, Bulguroglu M. The effects of online pilates and face-to-face pilates in healthy individuals during the COVID-19 pandemic: a randomized controlled study. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2023 Feb 2;15(1):12. doi: 10.1186/s13102-023-00625-3. PMID: 36732823; PMCID: PMC9892667.(SCI)

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. The effects of Mat Pilates and Reformer Pilates in patients with Multiple Sclerosis: randomized controlled study. NeuroRehabilitation. 2017; 41(2):413-422. doi: 10.3233/NRE-162121. (SCI)

-Guclu-Gunduz, A., Yazici, G., Ozkul, C., Bulguroglu, H. I., & Irkec, C. (2017). The effects of pilates on functional exercise capacity in patients with multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 381, 598. (SCI)

-BULGUROĞLU, H. İ., BULGUROĞLU, M., & GEVREK, C. (2023). Effects of Pilates Exercises to Depression and Sleep Quality on the Postpartum Period: A Randomized Controlled Study. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 7(1), 66-74.

-Bulguroglu HI, Bulguroglu M, Dincer S, Gevrek C, Zorlu S, Kendal K. Investigation of the effects of kinesiophobia level on physical activity and quality of life in university students. jidhealth [Internet]. 2023 May 23 [cited 2023 May 24];6(2):847-53. 7

-Bulguroğlu, H. İ. , Bulguroğlu, M. , Gevrek, C. , Zorlu, S. , Dincer, S. & Kendal, K. (2023). Investigation of the Effects of Physical Activity Level on Posture, Depression and Sleep Quality in University Students . International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences , 6 (2) , 119-128 . DOI: 10.33438/ijdshs.1249625

-Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

- Bulguroğlu, H. İ., Bulguroğlu, M., & Özaslan, A. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çevrim İçi Pilates Eğitiminin Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(3):493-500.

- Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. (2020). Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A. Smyrna Tıp Derg, 5(1), 1-8.

-Bulguroğlu, M., Arslan, S. S., Demir, N., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Relationship Between Pneumonia And Swallowing Function In Elderly. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 2020; 31(3), 270-277.

-Ozkul, C., Guclu-Gunduz, A., Irkec, C., Yazici, G., Bulguroglu, H. I., Aydin, Y., & Batur-Caglayan, H. Z. (2015). Effect of muscle strength and balance on fatigue in patients with Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 357, e353.

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. The effects of Mat Pilates and Reformer Pilates in patients with Multiple Sclerosis: randomized controlled study. Proceedings of the 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018). J Neurol Exp Neurosci 4 (Suppl 1): S35. doi: 10.17756/jnen.2018- suppl1 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M, Güçlü Gündüz A (2019). The effects of Pilates during pregnancy. 1. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Bulguroglu I., Güçlü-Gündüz A., Yazıcı G., Özkul C., İrkeç C., Nazlıel B., Batur- Çağlayan HZ. Comparison of the effects of mat Pilates and Reformer Pilates on balance, strength, mobility, fatique and quality of life in patients with multiple sclerosis. European Journal of Neurology. Volume:22, Pages: 673, JUN
2015.https://doi.org/10.1111/ene.12808 (Özet Bildiri/Poster Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.; Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersizleri ve Farkindalik Eğitiminin Diyabet Bilgi ve Stres Düzeyleri İle Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalişma. III. International Health Science And Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Tam Metin Kitabı sayfa:
550-8)

- Bulguroğlu Hİ, Bulguroğlu M, Gevrek C, Gürşan Nİ, Köprülüoğlu M. Covid-19 Pandemi Sürecinde Kilo Değişimi Yaşayan ve Yaşamayan Akademisyenlerin Fiziksel Aktivite ve Anksiyete Seviyelerinin Karşılaştırılması. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

- Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Gevrek C. Covid-19 Pandemi Sürecinin Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kongresi; 08/05/2021 - 09/05/2021

-Bulguroğlu HI, Bulguroğlu M. Online Doğum Eğitiminin Gebelerde Doğum Korku Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY (Abstract Book sayfa:308)

-Bulguroglu, I., Guclu-Gunduz, A., Gokhan, Y., Ozkul, C., Irkec, C., BATUR ÇAĞLAYAN, H. A. L. E., & Nazliel, B. (2015). Comparison of the effects of mat Pilates and reformer Pilates on balance, strength, mobility, fatique and quality of life in patients with multiple sclerosis.

-Bulguroğlu, M. A., Bulguroğlu, H. İ., & Karaduman, A. A. Tip 2 Diyabeti Olan Kişilerde Pilates Egzersiz Eğitiminin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma The Effects Of Pilates Exercises Training On Health-Related Physical Fitness Parameters in People with Type 2 Diabetes: A

-Sönmezer E, Bulguroğlu Hİ, Aras C, Güzel E, Acar M.;Osteoartiritli olgularda konservatif tedaviye ek olarak uygulanan kısa süreli aerobik. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi: Ürgüp/Nevşehir; 26/04/2012 - 28/04/2012 (Özet Bildiri/Poster Sunum)

-Bulguroğlu M, Bulguroğlu Hİ, Karaduman AA.;Multipl skleroz tanılı hastada core stabilizasyon egzersizlerinin gövde pozisyon duyusu ile denge üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu sunumu. 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu (2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Harun Türker KARA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Harun Türker KARA

Marmara Üniversitesi 2006 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

TÜBİTAK, 2007-2009
TCMB, 2009-2021
TENMAK, 2021-2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020 - ... ( Misafir Öğretim Elemanı)

Araştırma Alanları

Finansal Ekonomi, Kurumsal Finansman, Finansal Ekonometri, Türk İş Sitemi, Türkiye Ekonomisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

(Hakemli Dergi Makaleleri)

• Kara, H. T. ve Eren B. (2023), “Finan,ıal Lens To Real Sector Via The Cbrt’s Company Accounts” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (663) Mart 2023: 29-53

• Kara, H. T. ve Kara, S. (2021), “How Healthy is Health Sector?”, Journal of Health Systems and Policies, Sayı: 3(3), s. 170-184.

• Kara, H. T. ve Eren B. (2021), “Bankaların ROM Kullanımının Belirleyicileri Maliyet veya Borçlanma Kanalından Hangisi Daha Etkin”, Bankacılar Dergisi, Sayı:118, s. 65-85.

• Kara, S. ve Kara, H. T. (2020). “Bireysel Emeklilik Sistemine Analitik Bakış: Yoğunlaşma ve Yapısal Kırılma Analizi”, SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 10 (Sayı 2), s. 333-352.

• Kara, H. T. ve Kara, S. (2020), “Türk Bankacılık Sektöründe Belirsizliğin Etkileri Üzerine Bir Uygulama: Küresel Kriz Sonrasında Örgüt Yapısındaki Değişiklikler”, Bankacılar Dergisi, Sayı:114, s. 69-91.

• Öztürk, A. O., Kara, S. ve Kara, H. T. (2019), “Belirsizliklerin Örgütlere Etkisi: Yeni Kurumsal Kuram Ekseninde Bir Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, Sayı:114, s. 33-51.


Kitap Bölümleri

• Kara, H. T. (2022). “Finansal Piyasalarda Blockchain Uygulamalarının Metaverse ile İlişkisi”, Ed. Esen, F.S., Metaverse - Geleceğin Dünyalarını İnşa Edecek Teknolojiler, s.365-390, Nobel Akademik Yayıncılık: ANKARA

• Kara, H. T. (2022). “Yeşil Ekonomide Liderlik”, Ed. Esen, Ü.B., Liderliğin Dönüşümü- Postmodern Liderlik Teorileri, s.159-184, Nobel Akademik Yayıncılık: ANKARA

• Kara, S. ve Kara, H. T. (2021). “Yeşil Bankacılık Uygulamaları ve Türkiye’deki Durum”, Ed. Yılmaz. N., Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret Ve Sigortacılık, s.329-358, Efe Akademi Yayınevi: İstanbul

• Kara, S. ve Kara, H. T. (2021). “Entegre Raporlarda Yeşil Bankacılık: Türkiye Örneği”, Ed. Aktar, A., Kırpık G., Çağdaş Bir Raporlama Yaklaşımı: Entegre Raporlama, s.225-253, Efe Akademi Yayınevi: İstanbul

• Kara, H. T., Ceylan, N. B., & Kapusuzoğlu, A. (2020). Global Economic Policy Uncertainty as a Main Driver of Financial Impacts and Performances in the Financial Markets: Evidence from Emerging Market Economies. In Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours (pp. 43-68). Springer, Cham.

Kitap Editörlüğü

• Kara, H. T. (2022). “Döngüsel Ekonomi: Teori ve Pratik” Efe Akademi Yayınevi: İstanbul

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Hilal Melis ALTINTAŞ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. İbrahim HIRA

Erciyes Üniversitesi 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Yüz Plastik Cerrahi, Rinoloji, Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SAĞIT MUSTAFA, HIRA İBRAHİM, POLAT HALİL, AKAY EBRU, YAŞAR MEHMET. (2016). A Rare Cause of Hoarseness: Laryngeal Verruca Vulgaris. Journal of Craniofacial Surgery, 27(4), e397-8., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002670.

BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, AKAY EBRU, HIRA İBRAHİM, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). The protective role of tetramethylpyrazine against cisplatin-induced ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 94, 1-7. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.01.005.

DOĞAN MURAT, POLAT HALİL, YAŞAR MEHMET, BAYRAM ALİ, KARATAŞ DURAN, HIRA İBRAHİM, KALE AHMET, ŞENEL FATMA, ÖZCAN İBRAHİM. (2017). Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 140-144. Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.03.023.

HIRA İBRAHİM, ŞAHİN MUSTAFA, BAYRAM ALİ, KAYA ALTAN, KARAMAN HATİCE, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Epithelial-myoepithelialcarcinoma of the supraclavicular region: An unusual cause of dyspnea. North Clin Istanb., 6(4), 404-406. Doi: 10.14744/nci.2018.25932. eCollection 2019.

HIRA İBRAHİM, TOFAR MEHMET, BAYRAM ALİ, YAŞAR MEHMET, MUTLU CEMİL, ÖZCAN İBRAHİM. (2019) Childhood Nasal Foreign Bodies: Analysis of 1724 Cases. Turkish Archives of Otolaryngology, 57(4), 187-190. Doi: 10.5152/tao.2019.4096.

ÖZCAN İBRAHİM, HIRA İBRAHİM, KAYA ALTAN, YAŞAR MEHMET, DOĞAN MURAT, MUTLU CEMİL. (2020) The prognostic and predictive value of platelet parameters in diabetic and nondiabetic patients with sudden sensorineural hearing loss. Open Life Sciences 2020; 15: 884–889. Doi: 10.1515/biol-2020-0083.

HIRA İBRAHİM, YAŞAR MEHMET, KAYA ALTAN, BAYRAM ALİ, ÖZCAN İBRAHİM. (2021) Prognostic Value of Fibrinogen/HDL Ratio in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. J Int Adv Otol 2021 • Doi: 10.5152/iao.2020.7438

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Lena BAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Lena BAL

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015 Restoratif Diş Tedavisi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Restoratif Diş Tedavisi, Dijital Diş Hekimliği, Restoratif Materyalleri, CAD/CAM

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Misilli T, Gönülol N, Cabadag OG, Almasifar L, Misilli U. The effect of curing lights and modes on dentin bond strength of bulk-fill composites applied in different thickness. J Adhes Sci Technol 2019; 33(20): 2281-2291. (DOI: 10.1080/01694243.2019.1640174) SCI
A2. Gönülol N, Almasifar L, Cabadag OG, Misilli T. Shear bond strength of aged composite restorations repaired with a universal injectable composite. Eur J Ther. 2019; 25(4): 273-278. (DOI:10.5152/EurJTher.2019.18056) ESCI
A3. Misilli T, Gönülol N, Cabadag OG, Almasifar L. The effect of pH-cycling and toothbrushing simulations on surface roughness of bulk-fill composites. Clin Exp Health Sci (17.07.2021 tarihinde kabul edildi) ESCI

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Almasifar L, Betül Kübra Kurucu, Gönülol N, Emel Karaman, Effect of white-spot lesion treatments on surface discoloration of enamel. 23th International Scientific Congress, Dec 6-8, 2019 Antalya, Turkey. (Sözlü sunumu).
B2. Gönülol N, Cabadag OG, Almasifar L, Misilli T. Effect of coffee staining on the translucency and color stability of different CAD/CAM materials. 33rd DGZ Annual Meeting, CONSEURO 2019, June 14-15, 2019 Berlin, Germany. (Poster sunumu, bildiri kitabında basılı) Clin Oral Invest 2019; 23:2515–72. P 2533
B3. Misilli T, Gönülol N, Yenidünya OG, Almasifar L, Misilli U. Influence of increment thickness on dentin bond strength of bulk-fill resin composites. AIC 19th International Congress and CONSEURO, May 11-13, 2017 Bologna, Italy. (Poster sunumu, bildiri kitabında basılı) Clin Oral Invest 2017; 21:1359-1433.
B4. Almasifar L, Gönülol N, Misilli T, Yenidünya OG. Shear bond strength of composite restorations repaired with an universal injectable composite. AIC 19th International Congress and CONSEURO, May 11-13, 2017 Bologna, Italy. (Poster sunumu, bildiri kitabında basılı) Clin Oral Invest 2017; 21:1359-1433.
B5. Almasifar L, Gönülol N. Rejeneratif Tedavi Sonucu Renklenen ve Aşırı Madde Kaybına Uğrayan Dişlerin Rehabilitasyonu. TDA International Dental Congress, September 4-7, 2019, Istanbul, Turkey. (Sözlü sunum).
B6. Cabadağ ÖG, Gönülol N, Almasifar L, Misilli T, Dinç D. pH döngüsü ve fırçalama simülasyonunun güncel bulk-fill rezin kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 21-24 Eylül 2017, İstanbul. (Sözlü bildiri) Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017; 23(Suppl.1): s36.
B7. Gönülol N, Almasifar L, Cabadağ Ö G, Misilli T, Inanç I. Whiteness Index of Discolored CAD/CAM Materials After Dental Bleaching. EFCD, 10th International Congress CONSEURO 2021, April 22-24, 2021 İstanbul, Turkey.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
C1. Cabadağ ÖG, Gönülol N, Almasifar L, Misilli T. Gıdaları taklit eden solüsyonların bulk-fill kompozitlerin renklenmesine etkisi. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 198-204. (DOI:10.5505/yeditepe.2020.35693). ULAKBIM
C2: Kurucu B. K, Almasıfar L, Karaman E, Gonulol N. Beyaz Nokta Lezyonlarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Yüzey Renklenmesine Etkisi. Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi. 2022; 1(1): 19-26.
D. Uluslararası Yayın Evinde, Kitap veya Bölüm Yazarlığı;

D1. Geçmişten Günümüze Cad/Cam Materiyalleri, Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları II, ISBN: 9786258399417, 2022, (DOI: https://doi.org/10.37609/akya.1280)

D2: Diş Hekimliğinde Lazer Kullanımı, Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları II, ISBN: 9786258399417, 2022, (DOI: https://doi.org/10.37609/akya.1280)

E. Atıflar:

E1. The effect of curing lights and modes on dentin bond strength of bulk-fill composites applied in different thickness, T Misilli, N Gönülol, ÖG Cabadağ, L Almasifar, U Misilli Journal of Adhesion Science and Technology 33 (20), 2281-2291 (2 Atıf)

E2. Shear Bond Strength of Aged Composite Restorations Repaired With a Universal Injectable Composite, N Gönülol, L Almasifar, ÖG Cabadağ, T Misilli, E Kalyoncuoğlu Eur J Ther 25 (4), 273-8 (2 Atıf)

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Leyla Sümeyye ERASLAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Leyla Sümeyye ERASLAN

Hacettepe Üniversitesi 2010 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Araştırma Alanları

spor yaralanmaları, biomekanik, omuz, diz, spora dönüş, atletler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Harput G, Tok D, Ulusoy B, Eraslan L, Yildiz TI, Turgut E, Demirci S, Duzgun I, Tunay VB, Baltaci G, Ergun N. Translation and cross-cultural adaptation of the anterior cruciate ligament-return to sport after injury (ACL-RSI) scale into Turkish. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Jan;25(1):159-164. doi: 10.1007/s00167-016-4288-6. Epub 2016 Aug 18.

Eraslan L, Yuce D, Erbilici A, Baltaci G. Does Kinesiotaping improve pain and functionality in patients with newly diagnosed lateral epicondylitis? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Mar;26(3):938-945. doi: 10.1007/s00167-017-4691-7. Epub 2017 Aug 24

Turgut E, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Ulusoy B, Tok D, Harput G, Kara D, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Shoulder kinematics and mobility adaptations in water-polo players. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Sep 29.

Harput G, Ulusoy B, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Turhan E, Tunay VB. Cross-education improves quadriceps strength recovery after ACL reconstruction: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Jun 29. doi: 10.1007/s00167-018-5040-1.

Turgut E, Yildiz TI, Eraslan L, Demirci S, Huri G, Turhan E, Duzgun I. A three-dimensional scapular motion analysis in patients with arthroscopic anterior capsulolabral repair of the shoulder: The effect of scapular stabilization taping. J Orthop Sci. 2019 May;24(3):426-430. doi: 10.1016/j.jos.2018.11.005. (Epub 2018 Dec 8.)

Eraslan L, Yuce Deniz, Erbilici A, Baltaci G. Response to the letter to the editor: Comment on "Does Kinesiotaping improve pain and functionality in patients with newly diagnosed lateral epicondylitis?".Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Mar 21. doi: 10.1007/s00167-019-05454-x.

Duzgun I, Turgut E, Eraslan L, Elbasan B, Oskay D, Atay OA. Which method for frozen shoulder mobilization: manual posterior capsule stretching or scapular mobilization? J Musculoskelet Neuronal Interact. 2019 Sep 1;19(3):311-316.

Eraslan L, Castelein B, Spanhove V, Orhan C, Duzgun I, Cools A. Effect of Plyometric Training on Sport Performance in Adolescent Overhead Athletes: A Systematic Review. Sports Health. 2021 Jan/Feb;13(1):37-44. doi: 10.1177/1941738120938007.

Uysal Ö, Demirci S, Kara D, Yıldız Tİ, Sevinç C, Eraslan LS, Turgut E, Huri G, Turhan E, Atay ÖA, Düzgün İ. Tender point examination with palpation in different shoulder pathologies: A retrospective study. J Orthop Sci. 2021 Jan 8:S0949-2658(20)30383-3. doi: 10.1016/j.jos.2020.12.015.

Yildiz TI, Eraslan L, Demirci S, Kara D, Ulusoy B, Turgut E, Duzgun I. The repeatability of 3-dimensional scapular kinematic analysis during bilateral upper extremity movements. J Bodyw Mov Ther. 2020 Oct;24(4):37-42. doi: 10.1016/j.jbmt.2020.06.038.

Eraslan L, Harput G, Deniz D, Yildiz T, Ulusoy B, Demirci S, Kara D, Turgut E, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Association Between Scapular Posture and Two Different Pectoralis Minor Length Tests in Adolescents. Int J Ath Ther Train, 2021 Dec;15 (Ahead of Print); doi:10.1123/ijatt.2021-0064.

Eraslan L, Cools A, Yar O, Akkaya S, Duzgun I. Acromiohumeral distance quantification during a variety of shoulder external and internal rotational exercises in recreationally overhead athletes. Res Sports Med. 2022 Mar 15;1-13. doi: 10.1080/15438627.2022.2052068. Online ahead of print.

Eraslan L, Harput G, Yıldız TI, Duzgun I. Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Turkish version of the shoulder instability-return to sport (SI-RSI) after injury scale. Res Sports Med. 2022 Aug 18;1-12. doi: 10.1080/15438627.2022.2113881. Online ahead of print.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eraslan L, Yuce D, Kermalli AM, Baltacı G. Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağrı ve fonksiyon üzerine kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma, Turk J Physiother Rehabil. 2014; 25(1): 8-15.

Demirci S, Yildiz T, Harput G, Ulusoy B, Eraslan L, Ergen FB, Turhan E, Tunay VB. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası pliometrik eğitimin kas kuvveti ve fonksiyon üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR). 2020; 7(2): 91-98.

Eraslan L, Yar O, Ergen B, Huri G, Duzgun I. Subakromiyal ağrı sendromunda yumuşak doku esnekliği ile akromiyohumeral mesafe arasındaki ilişkinin araştırılması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR). 2021; 8(3): 270-278.

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

The Shoulder- Chapter 18: Shoulder Rehabilitation Irem Duzgun, Leyla Sumeyye Eraslan, Taha Ibrahim Yildiz, and Serdar Demirci. Springer International Publishing AG 2017. ISSN 2520-1115 Orthopaedic Study Guide Series

Kinesio Taping – Chapter: Hand-Wrist-Finger (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874771, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900358)

Kinesio Taping – Chapter: Elbow (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874771, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900344)

Athletic Taping – Chapter: Wrist (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874788, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900336)

Athletic Taping - Chapter:Elbow (2020)., Eraslan Leyla, Hipokrat Publisher, ISBN:9786057874788, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900317)

Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler.

Omuz Yaralanmalarında Rehabilitasyon 2. Baskı- Bölüm 37 Leyla Eraslan Klavikula Kırıklarında Rehabilitasyon (2020) Hipokrat Yayıncılık ISBN: 978-605-7874-51-1

Bantlama, Bölüm adı: Atletik Bantlama/Dirsek (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900307)

Bantlama, Bölüm adı: Atletik Bantlama/El Bileği) (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900375)

Bantlama, Bölüm adı:Kinezyo Bantlama/Dirsek (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900388)

Bantlama, Bölüm adı:Kinezyo Bantlama/El- El Bileği-Parmaklar (2020)., Leyla Eraslan, Hipokrat Yayıncılık, ISBN:9786057874757, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6900408)

Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları - Bölüm 17 Donuk Omuz Rehabilitasyonu Leyla Eraslan (2021), İstanbul Kitapevleri, ISBN 978-625-7291-26-2.

Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon Bölüm 53 Biseps Tendon Problemleri ve SLAP Lezyonlarında Rehabilitasyon Leyla Eraslan, Gül Baltacı (2021), Hipokrat Yayıncılık, ISBN: 978-625-7399-19-7.

Projeler

Donuk Omuzu Olan Hastalarda Skapula Mobilizasyonu ve Posterior Kapsül Germenin Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Erken Cevaplarının Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi

Artroskopik Bankart Tamiri yapılan bireylerde skapula stabilizasyon bantlamasının skapulanın üç düzlemde hareketine etkisi, Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi.

International Research Project entitled “Effect of plyometric training on sport performance in adolescent overhead athletes” at Ghent University, 2018.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Leyla Eraslan, PT., Gul Baltaci, PT.Ph.D., Deniz Yuce, MD. Comparison of Short-Term Effects of Rigid Tape versus Night Splinting on pain and function for Moderate Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. 12th IFSSH and 9th IFSHT Triennial Congresses New Delhi, India, March 2013

Leyla Eraslan, PT., Gul Baltaci, PT.Ph.D., Arzu Erbilici, MD. Abbas Murad Kermalli, MD.
Comparison of Kinesiotaping, Rigid Tape and Night Splinting on pain and function in the treatment of Moderate Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial 28th Annual KTAI Research Symposium-Stanford University 2013

Leyla Eraslan. Gul Baltaci., FACSM, Deniz Yuce., Arzu Erbilici. Effects of physiotherapy approaches on pain and strength in lateral epicondylitis: A Randomized Clinical Trial. 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue San Diego-USA 2015. (Med Sci Sport Exerc, Sayfa 610-614, 2015)

Turgut E, Yildiz TI, Tok D, Eraslan L, Ulusoy B, Harput G, Demirci S, Duzgun I, Tunay VB, Ergun N. Three-Dimensional Scapular Position and Orientation in Water Polo Players. 1st World Sports Physical Therapy Congress, Bern, BERN Expo, November 20th-21st, 2015

Leyla Eraslan., Gul Baltaci., Deniz Yuce., Arzu Erbilici Kinesıo Taping Reduces Pain And Increases The Functional Level In Lateral Epicondylitis: A Randomized Clinical Trial. 30th Annual Kinesio Taping International Research Symposium. 21-23th November Tokyo-JAPAN 2015

Leyla Eraslan, Gul Baltaci., Deniz Yuce., Arzu Erbilici. A Randomized Clinical Trial in Lateral Epicondylitis: ESWT vs Steroid Injection. The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (13th ICSES)- The 5th International Congress of Shoulder and Elbow Therapist (5th ICSET). 18-20th May 2016, Jeju-South Korea

Dilara Donder, Ertugrul Aksahin, Leyla Eraslan, Elif Turgut, Taha Ibrahim Yildiz, Serdar Demirci, Ozgul Isik, Cem Nuri Aktekin4 Defne Kaya, Irem Duzgun. Assessment of Active Joint Position Sense After Arthroscopic Rotator Cuff Repair: A Pilot Study. The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery (13th ICSES)- The 5th International Congress of Shoulder and Elbow Therapist (5th ICSET). 18-20th May 2016, Jeju-South Korea

Eraslan Leyla, Harput Gulcan, Ulusoy Burak, Ozer Hamza, Baltaci Gul, FACSM.
Do Knee And Hip Strength Correlate With Functional Outcomes After ACL Reconstruction?
ACSM's 63rd Annual Meeting, 7th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of Energy Balance. 31 May – 04 Jun, 2016. Boston, Massachusetts, USA

Leyla Eraslan, Gul Baltaci., Deniz Yuce., Arzu Erbilici. Does Taping Affect in the Rehabilitation of Patients with Carpal Tunnel Syndrome? : A Randomized Controlled Trial 10th Congress of International Federation of Societies for Hand Therapy Triennial Congress (IFSHT), 13th Congress of International Federation of Societies for Hand Surgery (IFSSH) 24-28 October 2016. Buenos Aires, Argentina.

Tok Damla, Değer Ünal, Biçici Seda, Güçhan Zehra, Eraslan Leyla, Ulusoy Burak, Demirci Serdar, Baltaci Yaşar Gül. Is It Enough Body Composition And Physical Activity Level In University Students? 6th International Congress On Physical Activity And Public Health, 16-19th November 2016, Bankok Tayland.

Yildiz Taha İbrahim, Huri Gazi, Ulusoy Burak, Eraslan Leyla, Demirci Serdar, Kara Dilara, Turgut Elif, Turhan Egemen, Duzgun Irem, Doral Mahmut Nedim. Changes in the Scapular Kinematics in Reverse Shoulder Arthroplasty: A Pilot Study. 27th SECEC-ESSSE Congress 13-16th September 2017. Berlin, Germany

Turgut Elif, Huri Gazi, Yildiz Taha I, Turhan Egemen, Eraslan Leyla, Demirci Serdar, Duzgun Irem, Doral Mahmut Nedim. The Acute Effect of Kinesiotaping In Surgically Repaired Shoulders With History Of Anterior Instability: A Three-Dimensional Motion Analysis. 27th SECEC-ESSSE Congress 13-16th September 2017. Berlin, Germany

Harput Gulcan, Ulusoy Burak, Yildiz Taha Ibrahim, Eraslan Leyla, Demirci Serdar, Bayrakci Tunay Volga. Cross-Concentric Exercise Effect on Muscle Strength Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Randomized Controlled Trial. Second World Congress Of Sports Physical Therapy- Optimal Loading in Sport. 6-7th October 2017. Belfast, Ireland

Eraslan Leyla; Harput Gulcan; Yildiz TI; Ulusoy B; Demirci; Bayrakci Tunay Volga. Knee Extension Deficit negatively affects return to sport criteria after ACL reconstruction. 18th Congress of European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 9-12 May 2018, Glasgow, Scotland, UK. (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26 (Suppl 1):S127–S415)

Yildiz, T.; Demirci, S.; Eraslan, Leyla; Ulusoy, B.;
Harput, Gulcan; Tunay, Volga. Concentric and eccentric quadriceps limb symmetry indices have an impact on balance and hop performance in patients with ACL reconstruction. 18th Congress of European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 9-12 May 2018, Glasgow, Scotland, UK. (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26 (Suppl 1):S127–S415.)

Harput Gulcan; Demirci S; Yildiz TI; Ulusoy B. Eraslan Leyla; Bayrakci Tunay Volga. Cross training effect on quadriceps strength and functional recovery after ACL reconstruction: A prospective, randomized, controlled study. 18th Congress of European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). 9-12 May 2018, Glasgow, Scotland, UK. (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2018) 26 (Suppl 1):S127–S415.)

Gülcan HARPUT, Serdar DEMİRCİ, Burak ULUSOY, Leyla ERASLAN, Taha İbrahim YILDIZ, Volga Bayrakcı TUNAY. Homologous quadriceps activation levels during unilateral quadriceps isometric and isokinetic contractions. Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi 19-22 Eylül 2018. Eskişehir, Türkiye.

Gülcan Harput, Burak Ulusoy, Serdar Demirci, Taha İbrahim Yıldız, Leyla Eraslan, Volga Bayrakcı Tunay. Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Geçirmiş Sporcularda Çapraz Eğitimin Quadriceps Kas Kuvveti Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma (Cross-Training Effect On Quadriceps Strength In Athletes With ACL Reconstruction: Randomized Controlled Trial). 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2018. Antalya, Türkiye.

Leyla Eraslan, Ozan Yar, İrem Düzgün. Farklı Omuz Abdüksiyon Açılarında İzometrik Dış ve İç Rotasyon Egzersizleri Sırasında Akromiohumeral Mesafenin Değerlendirilmesi (Acromiohumeral Distance Quantification During Shoulder Isometric External and Internal Rotational Exercise Conditions At Different Shoulder Abduksiyon Angles). 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2018. Antalya, Türkiye.

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Nuray GİRGİN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Nuray GİRGİN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ömer Faruk SARI
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ömer Faruk SARI

İstanbul Medipol Üniversitesi 2016 Süleyman Demirel Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sabit Ortodonti
Ortognatik Cerrahi
Fonksiyonel Çene Ortopedisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI Expanded kapsamında taranan Uluslararası Hakemli Dergide

1-) Şatir S, Büyükçavuş MH, Sari ÖF, Çimen T. A novel approach to radiographic detection of growth development period with hand-wrist radiographs: A preliminary study with ImageJ imaging software. Orthod Craniofac Res. 2022 May 4.

2-) Büyükçavuş MH, Sari ÖF, Fındık Y. Late adolescent skeletal Class III correction with Alt-RAMEC protocol and skeletal anchorage. Korean J Orthod 2022 September 6

Diğer indekslerde taranan Uluslararası Hakemli Dergide

1-) Büyükçavuş MH, Sari ÖF, Kocakara G. Evaluation of Pharyngeal Airway Dimensions and Hyoid Bone Position in Children After Adenoidectomy or Adenotonsillectomy: A Cephalometric Study. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2022:16(2), 81-86.

Ulusal Hakemli Dergilerde

1-) Sari ÖF, Büyükçavuş MH Ortodontide Sonlu Elemanlar Analizi Uygulamaları. ADD. 2021; 7(1): 33-44.

2-) Sari ÖF, Büyükçavuş MH, Kale B, Orhan H. TÜRKİYE'DE ORTODONTİ İLE İLGİLİ İNTERNET VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GOOGLE TRENDS ANALİZİ. ADD. 2022; 8(1): 10-25.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1- )Sarı ÖF, Büyükçavuş MH. İskeletsel Ankraj Destekli Molar İntruzyonunun Mandibula Rotasyonuna Etkisinin İncelenmesi, XVII. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Kongresi, TÜRKIYE, 12-14 Mart 2021, pp.119-120

2-) Sarı ÖF, Büyükçavuş MH, Kocakara G. Farengeal Havayolu Boyutlarında Vücut Kitle İndeksinin Rolünün İncelenmesi, XXVII. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 2021.

3-) Sarı ÖF, Büyükçavuş MH, Fındık Y. Farklı Ortognatik Cerrahi Yaklaşımlar Hastaların Yaşam Kalitesini Etkiler mi?, XVII. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, TÜRKIYE, 28-29 Kasım 2021, pp.119-120
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Özge MÜFTÜOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Özge MÜFTÜOĞLU

Yeditepe Üniversitesi 2014 Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ortodonti
Ortognatik Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sema GÜLER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sema GÜLER

Hacettepe Üniversitesi 1998 Necmettin Erbakan Üniv. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Mamak Dr. Emre Demir Sağlık Ocağı (1999-2006)
Ankara T.C. SB. SBÜ. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006-2010)
Ankara Mamak Toplum Sağlığı Merkezi (2010-2011)
Konya Karatay Toplum Sağlığı Merkezi (2011-2012)
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü (2013-2018)
Konya 85 No lu ASM (2018- 2019)
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü (2019-2021)
Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi(2021-2022)


Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


1.Balçık Şahin Ö., Dağdaş S., Keser Güler S., Özet G., Oymak A., Çelik Z., Zengin N., Öksüzoğlu B., Aylı M., Dinçer S., Albayrak M., “Otolog Periferik Kök Hücre Toplama Rejimlerinin CD34(+) Hücre Sayısı Üzerine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi ”, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:640-647
7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Aksoyoğlu İ., Eser N., Dağdaş S., Özet G., Ceran F., Çelik Z., Oymak A., Keser Güler S., Zengin N., Dinçer S., Aylı Ülker M., Demirer T., “1999-2007 yılları arası ANEAH hematoloji-kök hücre nakli birimi aferez ünitesi allogeneik kök hücre nakli yapılan hasta ve donör verileri,” poster no:P06-01, II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, 2007.

2. Şahin Balçık Ö, Dağdaş S., Ceran F., Yokuş O., Albayrak M.,Oymak A.,Keser Güler S., Özet G.,
“ Allogenik Kök Hücre Nakli Yapılan Aplastik Anemili Olguda Paranasal Sinüz Aspergillozisinde Kombine Antifungal Tedavi ” 29 Ref. No: 17 ,4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Uludağ Bursa, 2007.

3. Dağdaş S, Özet G, Yılmaz M, Ceran F, Albayrak M, Güler S, Balçık Ö., “Akut Myeloblastik ve akut lenfoblastik lösemili hastalarda serum endostatin düzeylerinin değerlendirilmesi,” poster no: P012, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008

4. Dağdaş S., Erişti H. , Özet G., Ceran F., Güler S., Küçükgüngör M., Zengin N., “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesinde Verici Alıcı Kan Grubu Uyuşmazlığı Olan Hastalarda Allojenik Kök Hücre Nakli Deneyimi,” poster no: 001, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

5. Karakoç M., Ceran F, Özet G, Dağdaş S., Erişti H., Güler S, Küçükgüngör M.,Zengin N., “ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesinde Katatere Bağlı Tromboz Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi ” poster no:0019, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

6. Dağdaş S., Keser Güler S., Özet G.,Ceran F., Erişti H, Küçükgüngör M, Zengin N., “ 2007 Yılı ICE ve BEAM Hazırlama Rejimi İle Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin ve Non Hodgkin Lenfoma Hastalarının Değerlendirme Deneyimi ”, poster no:0033, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

7. Ceran F., Dağdaş S., Özet G.,Yılmaz M., Koyuncu N., Küçükgüngör M., Erişti H., Güler S., “ Otolog Periferik Kök Hücre Nakli Sonrası Maksillofasiyal Bölgede Extramedüller Relaps İle Görülen İki Refrakter Multipl Myelom Olgusu ”, poster no:0036, 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Belek Antalya,2008

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sevda AKAY SAZAKLIOĞLU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sevda AKAY SAZAKLIOĞLU

Fatih Üniversitesi 2011 Gazi Üniversitesi 2023

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kimya, Analitik Kimya, Elektrokimya, Biyosensörler, Modifiye Elektrotlar, Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi..

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli (SCI) dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Akay Sazaklioglu, S., Torul, H., Kabadayi, H., Vatansever, H. S., Tamer, U., Celikkan, H. Calibration Curve Approaches for Nonlinear Data Points Obtained in Colo 320 Exosomes Determination. Analytical and Bioanalytical Electrochemistry, 2022; 14(11): 1027-1043.

A.2 Sazaklıoğlu, S.A., Torul, H., Vatansever, H.S. Tamer, U., Çelikkan, H. Direct impedimetric detection of exosomes and practical application in urine. J Appl Electrochem (2022). https://doi.org/10.1007/s10800-022-01753-3

A.3 Sevda Akay, Burak Esat, Daria Vladikova, Ivaylo Genov, Emiliya Mladenova, “A Novel Proton Conducting Polymer Functionalized with 1-Hydroxy-Benzimidazole-3-oxide”, International Journal of Hydrogen Energy. 41 (2016) 12101-12107.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B.1 Çalık Kayiş, E., Torul, H., Akay Sazaklioglu, S., Celikkan, H., Vatansever, H. S., & Tamer, U., (2023). SERS based exosome detection using paper substrates. 33rd International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2023) (pp.1). Ankara, Turkey

B.2 Akay Sazaklıoğlu S., Torul H., Vatansever H. S. , Tamer U., Çelikkan H. Label-Free Determination of Extracellular Vesicles onto Gold Screen Printed Electrodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy, 4th International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, TURKEY, 23 March 2022

B.3 Sevda Akay Sazaklıoglu, Hilal Torul, Hilal Kabadayı, Hüseyin Çelikkan, Seda Vatansever, Uğur Tamer, "Determination of Colo 320 Extracellular Vesicles via Gold Electrode and Calibration Curve Study for High Concentration Sample", International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, 16-18 December 2020, Ankara/Turkey.

B.4 Sevda Akay, Ivaylo Genov, Emiliya Mladenova, Burak Esat, Daria Vladikova, “10th International Symposium on Electrochemical Impedance Analysis Proton Conductivity Studies of Novel Organic Polymers, Borovetz-Rila Mountain, Bulgaria. June 1-5, 2014.

B.5 S Akay, B Esat, I Fidan, C Hirel, N Frank, "New Benzimidazole Nitronyl Nitroxides As Electro-Active Compounds for Battery Electrodes" ECS Meeting Abstracts, 2014-04 391.

B.6 Burak Esat, Sumeyye Bahceci, Muhammed Aydin, Sevda Akay, "224th ECS Meeting, (October 27 - November 1, 2013) Batteries, Fuel Cells, and Energy Conversion", San Francisco, California, USA, Oct. 2013.

B.7 Sümeyye Bahçeci, Sevda Akay, Muhammed Aydın, Burak Esat, "5th International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications", Istanbul Technical University, Istanbul/Turkey, Sep. 2012.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

C.1 Akay Sazaklıoğlu S., Torul H., Kabadayı H., Vatansever H. S. , Tamer U., Çelikkan H. Eksozomların Kağıt Tabanlı Elektrotlar Kullanılarak İmpedimetrik Tayini, 10. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Muğla, Turkey, 7 - 11 Eylül 2022, pp.135

PROJELER

1. Polimer Elektrot Malzemesi ve Polimer Elektrolit Geliştirilmesi ve Değişik Tip Pillerdeki Uygulamaları, TUBITAK (2013-2014), 112T516 (Bursiyer)

2. Organik Elektro-Aktif Gruplarla Fonksiyonellendirilmiş Grafen Malzemeler ve Güç Depolama Sistemlerindeki Uygulamaları, TUBITAK (2014-2015), 114Z295 (Bursiyer)

3. Modifiye Substratlar Kullanılarak Prostat Kanseri Eksozomlarının Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (YZRS) ve Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi (EIS) ile Tayini, Gazi Üniversitesi BAP, FCD-2021-7119, (2021-2023) (Araştırmacı)

ÖDÜLLER:
• Best Presentation as a Young Scientist - 10th International Symposium on Electrochemical Impedance Analysis, 2014, Borovets- Rila Mountain, Bulgaria.


Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Sinem PEHLİVAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Sinem PEHLİVAN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Tuğçe ŞENÇELİKEL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Tuğçe ŞENÇELİKEL

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / İstatistik 2012 Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyoistatistik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Başkent Üniversitesi / Biyoistatistik Anabilim Dalı / Uzman - 2015-2021

Araştırma Alanları

Biyoistatistik, klinik denemeler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ümmühan YAĞMURKAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ümmühan YAĞMURKAYA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zeliha GÜNEY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zeliha GÜNEY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Periodontal hastalık patogenezi
Mukogingival cerrahi
Oral implantoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. The Effects of Nonsurgical Periodontal Therapy on Serum Levels of Procalcitonin in Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis. Önder C, Kurgan S, Balcı N, Tayman M.A, Güney Z, Serdar M.A, Günhan M. PONTE International Scientific Researchers Journal. 2016; 72(4):150-172.

A2. Vascular Endothelial Growth Factor Levels (VEGF) in Gingival Biopsies of Patients with Chronic or Aggressive Periodontitis. Canan ONDER, Sivge KURGAN, Nur BALCI, Zeliha GUNEY, Muhittin A. SERDAR, Omer GUNHAN, Meral GUNHAN. J. Ponte - Jul 2016 - Volume 72 - Issue 7doi: 10.21506/j.ponte.2016.7.19.

A3. A Disintegrin-like and Metalloproteinase with Thrombospondin-1 (ADAMTS-1) Levels in Gingival Crevicular Fluid Correlate with Vascular Endothelial Growth Factor-A (VEGF-A), Hypoxia-Inducible Factor-1α (HIF-1α), and Clinical Parameters in Patients with Advanced Periodontitis. Ayşe TAYMAN, Şivge KURGAN, Canan ÖNDER, Zeliha GÜNEY, Muhittin A. SERDAR, Alpdoğan KANTARCI, Meral GÜNHAN. (JOP-18-0195.R3)

A4. Şengül V, Güney Z, Kurgan Ş, Önder Ö, Serdar MA, Günhan M. Evaluation of salivary and serum methylated arginine metabolites and nitric oxide synthase in advanced periodontitis patients. Clin Oral Investig. 2022 Jul;26(7):5061-5070.

A5. Güney Z, Kurgan S, Önder C, Mammadov C, Serdar MA, Günhan M. Asymmetric and symmetric dimethylarginine gingival crevicular fluid levels in periodontitis. J Periodontal Res. 2022 Dec 27. doi: 10.1111/jre.13087. Epub ahead of print.

A6. Taş D, Kurgan Ş, Güney Z, Serdar MA, Tatakis DN. The effect of smoking on clinical and biochemical early healing outcomes of coronally advanced flap with connective tissue graft: Prospective cohort study. J Periodontol. 2023 Jul 12. doi: 10.1002/JPER.23-0214. Epub ahead of print. PMID: 37436705.

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Romatoid Hastalıklar ve Diş Hekimliği. Prof. Dr. Ömer Günhan, Doç. Dr. Şivge Kurgan, Yrd Doç. Dr. Devrim Kahraman, Dr. Zeliha Güney ve Dr. Fatma Karacaoğlu. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI Eğitim Dizisi: 26. ISBN 1. Baskı. Türk Dişhekimleri Birliği Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 06530 Çukurambar, Çankaya/ANKARA

C1.2. Diş Hekimliği ve Fonksiyonel Estetik. Prof. Dr. Bülent Şermet, Prof. Dr. Elif Ünsal, Dr. Evren Öztaş, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Mine Cambazoğlu, Dt. Seyhan Akar, Dt. Zeliha Güney, Dr.Sinem Savran, Dr. Şivge Kurgan, Yrd. Doç. Dr. Sabiha Zelal Başkan Ülkü. Dt. Mustafa Berkerecioğlu. Vestiyer Yayın Grubu, 2018

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Peri-implantitis Tedavisi II: Cerrahi Tedavi. Zeliha GÜNEY, Murat AKKAYA. Turkiye Klinikleri Periodontoloji Dergisi Peri-implantitis Özel Sayısı. 2017;3(2):75-80.

C2.2. Periodontal Tedavide Antibiyotik Kullanımı. Fatma KARACAOĞLU, Canan ÖNDER, Zeliha GÜNEY. Güncel Periodontoloji ve Ortodonti Çalışmaları I. İlter UZEL, Cenk AYTAÇ. Akademisyen Yayın Evi, 2019; bölüm 3; sf21-37. ISBN 978-605-258-306-7.

C2.3. Periodontal Hastalıkların Etiyolojisi; Konak-Bakteri Etkileşimi. Günhan M, Güney Z, Balkan B. Tezel A, editör. Periodontal Hastalıkların Etiyolojisi; Genel Bakış. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.9-16.

C2.4. Çocuk Hastalarda Tedavi Yaklaşımları. Karacaoğlu F, Güney Z, Kurumlu M. Çocukluk Çağındaki Periodontal Hastalıklar. Günhan M, editör. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.32-8.

C2.5. Bifosfonat Kullanımına Bağlı Gelişen Çenelerin Osteonekrozu. Fatma KARACAOĞLU, Zeliha GÜNEY. Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Prof. Dr. Hasan AKGÜL, Doç. Dr. İlhan BAHŞİ, editörler. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler – I. 1. Baskı. Ankara: Gece Kitağlığı; 2022. p. 219-238.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Aşırı Gingival Görünümün Azaltılmasında Dudak Repozisyonu Tekniği: Olgu Sunumu. Şivge Kurgan, Ardita Koçi, Elif Ünsal, Mine Cambazoğlu, Zeliha Güney. Estetik ve İmplant 2016;11(34):30-34.

D2. Meth Mouth’lu Hastanın Kapsamlı Dental Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu. Zeliha GÜNEY, Burcu BATAK, Ali URSAVAŞ, Canan ÖNDER, Şivge KURGAN, Adnan TEZEL. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2016; 26(2):296- 300.

D3. Benign and Malignant Neoplasms Affecting Periodontal Tissues: A Retrospective Study. Sivge KURGAN, Canan ÖNDER, Zeliha GÜNEY, Meral GÜNHAN, Ömer GÜNHAN. EADS, 2022, 49(2), 76–82.Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Zilan BAZANCİR APAYDIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Zilan BAZANCİR APAYDIN

Gazi Üniversitesi (Lisans) 2013 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Protez-Ortez ve Biyomekanik Ünitesi, Erken Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi

- İnönü Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Pediatrik Rehabilitasyon, Erken Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Araştırma Alanları

ortez, protez, biyomekanik, ortopedik rehabilitasyon, spinal deformitelerde rehabilitasyon (skolyoz, kifoz), rehabilitasyon teknolojileri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

- Kübra Canlı, Zilan Bazancir-Apaydın, Elif Kırdı, Fatma Gül Yazıcıoğlu (2022). Immediate responses to increased backpack load on vestibular function, balance and gait parameters in young adults. Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation. 10 (3): 107-114.

- KINIKLI GİZEM İREM, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN, BOZGEYİK SİBEL, GÜNEY DENİZ HANDE, DEMİRKIRAN HALİL GÖKHAN (2022). Body Image Disturbance in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis: Correlation with Deformity Perception, Trunk Aesthetic, and Quality of Life. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 9(2), 125-132., Doi: 10.15437/jetr.981199 (Yayın No: 7330014)

- BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, TALU BURCU, KORKMAZ MEHMET FATİH (2022). Postoperative rehabilitation versus early mobilization following scoliosis surgery: A single-blind randomized clinical trial. Journal of Orthopaedic Science, Doi: 10.1016/j.jos.2021.11.017 (Yayın No: 7489309)

- BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN, BAZANCİR ZİLAN, BOZGEYİK SİBEL, ÜLGER ÖZLEM (2021). Is the therapeutic exercise clinically effective in reducing pain intensity in patientswith knee osteoarthritis? A Systematic Review. Topics in Geriatric Rehabilitation, 37(2), 89-103. (Yayın No: 6896041)

- KOÇ MELTEM, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, APAYDIN HAKAN, TALU BURCU, BAYAR KILIÇHAN (2021). Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Turkish Yellow Flag Questionnaire in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain. Korean Journal of Pain (Yayın No: 7154285)

- BAZANCİR ZİLAN, YAĞCI GÖZDE, BEK NİLGÜN (2021). Reliability and validity of Turkish version of the Scoliosis Japanese Questionnaire- 27 in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Journal of Orthopaedic Science, Doi: 10.1016/j.jos.2020.10.020 (Yayın No: 6890164)

- APAYDIN HAKAN,BAZANCİR ZİLAN,ALTAY ZÜHAL (2020). Injection Therapy in Patients with Lateral Epicondylalgia: Hyaluronic Acid or Dextrose Prolotherapy? A Single-Blind, Randomized Clinical Trial. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), 26(12), 1169- 1175., Doi: 10.1089/acm.2020.0188 (Yayın No: 6451616)

- BAZANCİR ZİLAN,FIRAT TÜZÜN (2019). A potential factor in the pathophysiology of lateral epicondylitis: The long sarcomere length of the extensor carpi radialis brevis muscle and implications for physiotherapy. Medical Hypotheses, 130, Doi: 10.1016/j.mehy.2019.109278 (Yayın No: 5968136)

- BAZANCİR ZİLAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,TALU BURCU (2018). Effect of Different Pre- Competition Anxiety and Self-Confidence on the Performance in Bouldering Climbers. Gazıantep University Journal of Sport Science, 3(1), 1-9. (Yayın No: 4188394)

- TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2017). The effect of different ankle and knee supports on balance in early ambulation of post-stroke hemiplegic patients. NEUROLOGICAL SCIENCES, 38(10), 1811- 1816., Doi: 10.1007/s10072-017-3065-8 (Yayın No: 3663912)

- TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2016). The Effects of Sensory Therapy on Pain, Upper Extremity Functions and Sleep Quality in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Annals of Yoga and Physical Therapy, 1(2), Doi: 1007 (Yayın No: 3663951)

- KOÇ MELTEM,BAZANCİR ZİLAN (2018). Patient Reported Outcome Measures in Chronic Low Back Pain for Assessment of Physical Disability. Journal of Yoga and Physical Therapy, 8(2), 286, Doi: 10.4172/2157-7595.1000286 (Yayın No: 4985300)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, KIRDI ELİF, YAĞCI GÖZDE, BEK NİLGÜN (2019). Relations Between Curve Magnitude and Trunk Muscle Endurance in Individuals with Primary Thoracic Scoliosis. World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6979192)

2. YILDIZ ŞULENUR, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, ERBAHÇECİ FATİH (2021). COVID-19 Pandemi Döneminde Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi. 4th Internaitonal Conference on Sport For All (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7121124)

3. BAZANCİR ZİLAN,KIRDI ELİF,YAĞCI GÖZDE,BEK NİLGÜN (2019). HOW DOES DEFORMITY MAGNITUDE AFFECT BODY POSTURAL PARAMETERS IN ADOLESCENTS WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS?. 1 st International Conference on Scoliosis Management (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055122)

4. BAZANCİR ZİLAN,YILDIZ ŞULENUR,YAĞCI GÖZDE,BEK NİLGÜN (2019). Investigation of the relationship between standing stability and postural alterations in individuals with idiopathic scoliosis. 1 st International Conference on Scoliosis Management (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 5055119)

5. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). The relationship between preoperative radiological evaluation and early postural control in patients with scoliosis after spinal fusion surgery. 9th International Biomechanics Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4406557)

6. BAZANCİR ZİLAN,ASLAN MAHMUT,ÖZGÖR BİLGE,GÜNGÖR SERDAL,TALU BURCU (2018). Nusinersen and early physiotherapy in patients with spinal muscular atrophytype 1: case series. 13. Meeting of the Mediterranean Society of Myology, 2. Congress of the Turkish Neuromuscular Society, 37(2), 182-183. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4403537)

7. BAZANCİR ZİLAN,ÖZGÖR BİLGE,ASLAN MAHMUT,GÜNGÖR SERDAL,TALU BURCU (2018). Ataluren and physiotherapy in a boy with nonsense mutation Duchenne muscular dystrophy: 2 years’ follow up case report. 13. Meeting of the Mediterranean Society of Myology, 2. Congress of the Turkish Neuromuscular Society, 37(2), 180-180. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4403652)

8. BAZANCİR ZİLAN,APAYDIN HAKAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2018). Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Ağrı Ve Kinezyofobi Düzeyinin Belirlenmesi. International Congress of Sports for All and Wellness (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247627)

9. BAZANCİR ZİLAN,AKKUBAK YASEMİN,YILDIZ NAZIM TOLGAHAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). POSTERİOR SPİNAL FÜZYON CERRAHİSİ ADELOSAN İDİOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE DENGE PARAMETRELERİNİ ETKİLER Mİ?SİSTEMATİK DERLEME. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287714)

10. YILDIZ NAZIM TOLGAHAN,AKKUBAK YASEMİN,BAZANCİR ZİLAN,KÜLÜNKOĞLU BAHAR (2018). TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE AĞRI VE STATİK DENGE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287711)

11. BAZANCİR ZİLAN,APAYDIN HAKAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2018). Genç Yetişkin Bireylerde Ağrı, Fiziksel Aktivite Ve Kinezyofobi Arasındaki İlişki. International Congress of Sports for All and Wellness (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247619)

12. BAZANCİR ZİLAN,APAYDIN HAKAN,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2018). Genç Yetişkin Bireylerde Ağrı Bölgesi Kinezyofobi Düzeyini Etkiler Mi?. International Congress of Sports for All and Wellness (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247630)

13. BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU (2018). Amatör bayan futbolcularda proprioseptif egzersizlerin denge üzerine etkisi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, 354-355. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4249172)

14. TALU BURCU,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,BAZANCİR ZİLAN (2017). ELİT FUTBOLCULARDA PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. 9th International Congress of Sports Physiotherapists (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3664589)

15. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN (2017). Farklı Skapular Pozisyonlarda Ölçülen El Kavrama Kuvveti ile Denge ve Gövde Enduransı Arasındaki İlişki. 9th International Congress of Sports Physiotherapists (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3664584)

16. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Hastaların Erken Dönemde Ağrı Ve Göğüs Mobilitesi Arasındaki İlişki. 1st International Health Sciences Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664515)

17. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Adelosan İdiopatik Skolyozlu Bireylerde Kor Kas Enduransı ile Aerobik Kapasite ve Göğüs Mobilite Arasındaki İlişki. International Health Sciences Congress.

18. TALU BURCU,BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN,BAZANCİR ZİLAN (2017). Assessment of Relationship Between Pre-Competition Anxiety Levels and Performance in Elite Bouldering Rock Climbers. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664328)

19. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2017). The Effect of Core Stabilization Exercises in the Short Term on Balance In Recreational Football Player. The 4th International Balkan Conference in Sport Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664314)

20. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Assessment of performance, endurance, aerobic and aerobic capacity in the hospitalization period of patients with scoliosis surgery. 12th International Turkish Spine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3663970)

21. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Assessment of pain, chest mobility and balance in patients who are applied posterior segmental instrumentation in scoliosis surgery. 12th International Turkish Spine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3663971)

22. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). Assessment of flexibility, endurance, chest mobility and pulmonary functions in patients with adelosan idiopathic scoliosis. 12th International Turkish Spine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3663977)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KINIKLI GİZEM İREM, BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, BEYDAĞI MUHARREM GÖKHAN, BOZGEYİK SİBEL, GÜNEY DENİZ HANDE, DEMİRKIRAN HALİL GÖKHAN (2021). Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Eğrilik Paternine Göre Beden İmajı Rahatsızlık Düzeyinin Araştırılması. 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7489386)

2. AKKUBAK YASEMİN,BAZANCİR ZİLAN,ŞAHAN AYŞE KÜBRA,TAŞKIN FATMA,FIRAT MERVE,DÜGER TÜLİN (2019). Romatolojik hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım oranlarının ve profillerinin araştırılması: pilot çalışma. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5055096)

3. BAZANCİR ZİLAN (2019). Adolesan idiyopatik skolyozda genel eklem hipermobilitesinin araştırılması. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5055061)

4. CANLI KÜBRA,BAZANCİR ZİLAN,KIRDI ELİF,BELHAN SÜMEYYE,ŞENER FATMA GÜL (2019). Sağlıklı genç bireylerde dinamik denge ve propriyosepsiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055103)

5. KIRDI ELİF,BAZANCİR ZİLAN,YAĞCI GÖZDE,MERİÇ AYDIN,BEK NİLGÜN (2019). Adolesan idiyopatik skolyozlu bireylerde deformite şiddeti ile gövde fleksibilitesinin ilişkisi. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5055069)

6. FIRAT MERVE,BAZANCİR ZİLAN,AKKUBAK YASEMİN,ŞAHAN AYŞE KÜBRA,İNAL İNCE DENİZ,DÜGER TÜLİN (2019). Kardiyopulmoner hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanım profilleri: pilot çalışma. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055106)

7. YILDIZ ŞULENUR,KIRDI ELİF,KISACIK PINAR,BAZANCİR ZİLAN,UYSAL ÖZGÜN,YAĞCI GÖZDE,MERİÇ AYDIN,BEK NİLGÜN (2019). Ayak bileği inversiyon yaralanması olan kadınlarda ağrı, ayak postürü, hareket korkusu ve alt ekstremite fonksiyonel durumunun semptom süresi ile ilişkinin incelenmesi: Pilot çalışma. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5055108)

8. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). Adelosan idiopatik skolyozlu bireylerde posterior spinal füzyon cerrahisi sonrası erken rehabilitasyon protokolünün uygulanabilirliği ve sonuçları. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(SUPLEMENTUM 1), 66-66. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4517652)

9. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). SKOLYOZ CERRAHiSi SONRASI AĞRI YÖNETiMi VE ERKEN TABURCULUK:ERKEN REHABiLiTASYON PROTOKOLÜ. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(SUPLEMENTUM 1), 63-63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4517647)

10. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2018). Posterior segmental enstrümantasyon ve füzyon cerrahisi sonrası adelösan idiopatik skolyozlu bireylerde korse kullanımının denge üzerine etkisi: Pilot çalışma. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(SUPLEMENTUM 1), 71-71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4517656)

11. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). ADELOSAN İDİOPATİK SKOLYOZ HASTALARINDA SPİNAL FLEKSİBİLİTE İLE KOR KAS ENDURANSI SOLUNUM FONKSİYONLARINI ETKİLER Mİ?. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 51(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664568)

12. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON CERRAHİSİ UYGULANAN SKOLYOZLU BİREYLERİN HASTANE DÖNEMİNDE FONKSİYONEL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 51(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664552)

13. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,KORKMAZ MEHMET FATİH (2017). POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON CERRAHİSİ UYGULANAN SKOLYOZLU HASTALARIN AKUT DÖNEMDE AĞRI, GÖVDE DENGESİ VE TORAKS MOBİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 51(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664561)

14. BAZANCİR ZİLAN,TALU BURCU,ÖZGÖR BİLGE,GÜNGÖR SERDAL (2017). DMD de Ataluren ve Egzersiz Tedavisinin Uzun Dönem Takibi: Vaka Raporu. 1. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664539)

15. TALU BURCU,BAZANCİR ZİLAN (2017). Hemiplejik hastaların erken ambulasyonunda farklı diz ve ayak bileği desteklerinin denge üzerine etkisi. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 28(2), 33- 34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3664609)

16. BAZANCİR ZİLAN (2017). Üniversite öğrencilerinde yorgunluğun anaerobik güç ve denge üzerine etkisi. 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3664632)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

- Ortopedik Fizik Muayene Testleri, Kanıta Dayalı Yaklaşım, Bölüm adı:(Bölüm 13. Diz İçin Fizik Muayene Testleri) (2022)., KINIKLI GİZEM İREM,BOZGEYİK SİBEL,BAZANCİR ZİLAN, PELİKAN YAYINEVİ-Orijinal Eser Yayıncısı Pearson, Editör:Gökmen YAPALI, Serdar ARSLAN, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 505, ISBN:978-625-7602-27-3, Türkçe(Kitap Tercümesi).

- YAŞLILARDA REHABİLİTASYON, Bölüm adı:(Geriatrik Ayak ve Rehabilitasyonu) (2021)., BAZANCİR APAYDIN ZİLAN, APAYDIN HAKAN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Yağmur Güneş Gencer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 452, ISBN:978- 625-439-755-4, Türkçe(Bilimsel Kitap).

- TERAPÖTİK EGZERSİZLER KAPSAMLI EL KİTABI, Bölüm adı:(Torasik Kuvvetlendirme) (2020)., BAZANCİR ZİLAN, Güneş Tıp Kitapevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:9789752778009, Türkçe(Kitap Tercümesi).

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ahmet Oğuz AYDOĞDU
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ahmet Oğuz AYDOĞDU

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Aydın KÜÇÜKÇONGAR
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Aydın KÜÇÜKÇONGAR

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Birsen ARIKAN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Birsen ARIKAN

İnönü Üniversitesi 2009 Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kadın doğum ve jinekoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Determination of the Factors Affecting the Support Levels of Women in the Postpartum Period, Sleep Quality, Perception of Their Babies

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ebru Gül SEZİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ebru Gül SEZİK

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 2017 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği Doktora Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Spor Yaralanmaları, Sporcu Sağlığı, Rehabilitasyon, Omuz

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-Sezik EG, Uysal Ö, Sezik AÇ, Düzgün I. Scapular Muscle Endurance May Improve Shooting Performance in Air Pistol Shooters. J Sports Med Phys Fitness. 2023 Dec;63(12):1262-1268. doi: 10.23736/S0022-4707.23.14966-8. Epub 2023 Oct 30. PMID: 37902793.

-Yıllı S., Söğüt B., Kalmaz S., Altay F., Gündüz S., Arslan D., Sezik E.G., Turgut E., Physiotherapist-Patient Interaction: A Qualitative Analysis, Turk J Physiother Rehabil. 2021; 32(1):37-43. doi: 10.21653/tjpr.714544

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

-Sezik E.G., Uysal Ö., Düzgün İ. (2022) Görsel ve İşitsel Bilgi Omuz Pertürbasyon Egzersizlerinde Kas Aktivasyonunu Değiştirir mi? 8-10 Eylül 2022 XVIII. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Sözel Sunumu

-Sezik E.G., Uysal Ö., Düzgün İ. (2022) Omuz Pertürbasyon Egzersizleri Sırasında Verilen İtme Yönünün Kas Aktivasyon Düzeyine Etkisi 8-10 Eylül 2022 XVIII. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Sözel Sunumu

-Sezik E.G., Uysal Ö., Sezik A.Ç., Düzgün İ. (2022) Havalı Tabanca Atıcılarında Gövde, Skapula Ve Omuz Kuşağı Kaslarının Enduransının Performans Üzerine Etkisi 13-17 Nisan 2022 XII. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi & Fizyoterapi Ortak Sempozyumu Sözel Sunumu

-Sezik E.G., Düzgün İ. (2020) Havalı Tabanca Atıcılarında Gövde, Skapula ve Omuz Kuşağı Kaslarının Enduransının Performans Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma 20 Aralık 2020 4. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi Poster Sunumu

-Yıllı S., Söğüt B., Kalmaz S., Altay F., Gündüz S., Arslan D, Sezik E.G., Turgut E. (2019) Fizyoterapist-Hasta İletişiminin İncelenmesi: Kas-İskelet Sistemi Rehabilitasyonu Üzerine Bir Gözlemsel Çalışma 6-9 Kasım 2019 X. Spor Fizyoterapistleri Kongresi Sözel Sunumu

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

-Functional Exercise Anatomy and Physiology for Physiotherapists, Bölüm Adı: The Fascia and Movement (2023) SEZİK ATİLLA ÇAĞATAY, SEZİK EBRU GÜL, Yayın Yeri: Springer, Cham, Editör: Prof. Dr. Defne Kaya Utlu, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 8, ISBN: 978-3-031-27184-7, Bölüm Sayfaları: 111 -119, İngilizce (Bilimsel Kitap)

-Fizyoterapi Seminerleri, Ortopedik Rehabilitasyon, Bölüm 2: Proksimal Biseps Tendon Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Yaklaşımları (2022) SEZİK EBRU GÜL, DÜZGÜN İREM, Vize Basın Yayın, Editör: Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN, Prof. Dr. Özlem ÜLGER, Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI, Doç. Dr. Muhammed KILINÇ, Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 96, ISBN: 978-625-7103-85-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Adı SoyadıÖğr.Gör. Fatma Semiha ÖZÇELİK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Fatma Semiha ÖZÇELİK

İstanbul Medipol Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

uyku, rüya, hipnoz

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ozcelik, F. S. (2023). Acute effect of short-term daytime sleep on executive functions in healthy subjects: A fNIRS study. Master Thesis.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Gizem GÜRSOY
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Gizem GÜRSOY

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(YÜKSEK LİSANS)2022 2017 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/ODYOLOJİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ-ODYOMETRİ BÖLÜMÜ(Öğr.Gör.)

Araştırma Alanları

vestibüler, pediatri , koklear implant

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Günay ÖGE
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Günay ÖGE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Araştırma Alanları

Aleksitimi
Duygu düzenleme
Bilişsel davranışçı terapi
Logoterapi
Ruh sağlığı okuryazarlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Dağ, S., Hazır, G., Güvenç, G., & İyigün, E. (2021). COVID-19 Stigmatization: Concept Analysis. Mediterranean Nursing and Midwifery Journal, 22(1):44-9 DOI: 10.5152/MNM.2021.21019.
2. Çaloğlu Cal, A., Ünal, N., Öztaş, B., Ölçer, Z., Öge, G., & Şanlıer, N. (2021). Health Literacy Level of Students Who have Newly Started University Education in Turkey. Erciyes Medical Journal, 44(2).
3. Öztaş, B., Ünal, N., ÖLÇER, Z., Çal, A., Öge G. (2023). Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeyi: kesitsel bir çalışma. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2), 198-214 DOI: 10.52369.
4. Olcer, Z., Cal, A., Unal, N., Oztas, B., & Oge, G. (2023). Examining the use of cosmetic products and the awareness of healthy life among university students. Turkish Journal of Dermatology, 17(3), 79-87 DOI: 10.4103/tjd.tjd_136_22.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Mehmet Özgen ALTINTAŞ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Mehmet Özgen ALTINTAŞ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Sunay OĞUZ
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Sunay OĞUZ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Tayfun IŞIK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Tayfun IŞIK

Hacettepe Üniversitesi 2017 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Motor İmgeleme
Orofasyal Etkilenimler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kahraman T, Kaya DO, Isik T, Gultekin SC, Seebacher B. Feasibility of motor imagery and effects of activating and relaxing practice on autonomic functions in healthy young adults: A randomised, controlled, assessor-blinded, pilot trial. PLoS One. 2021 Jul 13;16(7):e0254666. doi: 10.1371/journal.pone.0254666. PMID: 34255812; PMCID: PMC8277051.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Tuğba TAHTA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Tuğba TAHTA

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

POLATLI DEVLET HASTANESİ, LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

İnfertilite, Perinatoloji, Üro-Jineoloji, Jinekolojik-Onkoloji, Menopoz

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1) Tahta T, Ceran E. (2019). Doğumda kanıt temelli uygulamalar. E-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 28 ss. 8-16.

2)Tahta T, Küçükyılmaz E.T. (2019). Gebelikte romatoid artrit ve hemşirelik bakımı. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:2 Sayı:2

3) Figen Alp Yilmaz, Dilek Avci & Tugba Tahta (2020) Relationship Between Marriage Satisfaction and Sexual Functions in Couples Undergoing Infertility Treatment, International Journal of Sexual Health, 32:4, 421-432, DOI: 10.1080/19317611.2020.1834046

4) Y Kaya, C Kaya, T Tahta, T Kartal, VY Tokgöz (2020). Examination of the effect of COVID‐19 on sexual dysfunction in women. International Journal of Clinical Practice, https://doi.org/10.1111/ijcp.13923

5) Y Kaya, C Kaya, T Kartal, T Tahta, VY Tokgöz. (2020). Could LUTS be Early Symptoms of COVID‐19. International Journal of Clinical Practice, https://doi.org/10.1111/ijcp.13850.

6) Keski̇n, H , Tahta, T . (2021). Vulva Kanseri ve Vulvektomi Sonrası Hemşirelik Yaklaşımları . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (1) , 115-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amusbfd/issue/60152/725542

7) Kaya Y, Tokgöz Y, Kaya C, Tahta T, Tekin AB. Could Assisted Reproductive Technology Be a Predisposing Risk Factor for COVID-19 Infection in Women? Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 29-32. doi: 10.48176/esmj.2021.12.

Adı SoyadıÖğr.Gör. Tuğçe KOCA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Tuğçe KOCA

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2018 (AUDIOLOGY)- 2020 (LANGUAGE AND SPEECH THERAPY)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Santral işitsel işlemleme, ses bozuklukları ve terapisi, kekemelik, yutma bozuklukları, vestibüler sistem

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PROF. DR. EDITORIAL OF M. BÜLENT ŞERBETÇİOĞLU, THE PART OF "OTOACUSTIC EMISSIONS" IN THE BOOK TEST, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEARING LOSS

Adı SoyadıÖğr.Gör. Yiğitcan AKAL
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Yiğitcan AKAL

Anadolu Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Zeynep Bengisu EJDER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Zeynep Bengisu EJDER

İstanbul Medipol Üniversitesi 2019 Ankara Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Toplu Beslenme Sistemleri, Yetişkin Hastalıklarında Diyet Tedavisi, Besin Mikrobiyolojisi,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Ejder, ZB., & Sanlier, N. (2023). Perceived impact of quarantine period on food craving, power of food, and the Mediterranean Diet: The dark side of pandemic fear. International Journal of Gastronomy and Food Science, 100689.
2. Ejder, ZB. (2022). Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği İncelemesi: Kavramsal Çerçeve ve Beslenme Bilgi Düzeyi. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 13(45), 66-75.
3. Ejder, ZB. (2022). Onkoloji Hastalarında Enteral ve Parenteral Beslenme. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 12(43), 22-31.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve abstract olarak yayınlanan bildiriler:
1. Ejder, ZB., Cetin, T., Defne Erbag, B., İnan-Eroglu. E. (2021). "Evaluation the Accuracy of Nutrient Databases of Nutrition Smartphone Applications with USDA and Turkomp Nutrient Databases", Ann Nutr Metab, 350-376.
2. Cetin, T., Ejder, ZB., Defne Erbag, B., İnan-Eroglu. E. (2021). "The Comparison of the Quality and Nutrient Databases of Nutrition Smartphone Applications", Ann Nutr Metab, 350-376.

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı SoyadıProf.Dr. Asutay GÖKTUĞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Fatih ÇANKAL
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Hüseyin ŞAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Süheyla AYTAÇ ARSLAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDoç.Dr. Şehnaz EVRİMLER
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Abdullah ERGİN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Gölgem ÇETİN DORA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Sedef GÖKHAN AÇIKGÖZ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör.Dr. Yurdum KARABACAK
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdülhamit BEŞİR
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Batuhan ÖZUSTA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Duygu ATEŞ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Gürkan KAYA
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Hakan KILIÇ
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Onur KAVAK
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Sinan YILDIRIM
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Yavuz İLHAN
E-Posta[email protected]
text
Adı SoyadıÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta[email protected]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com