(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Akademik Birimler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Adı SoyadıProf.Dr. Nilüfer BERKER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Prof.Dr. Nilüfer BERKER

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Ekrem YALÇIN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıDr.Öğr.Üye. Günay ÖMER
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Dr.Öğr.Üye. Günay ÖMER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,


TES Termoelektrik Ltd. Şirketi

Araştırma Alanları

Nanoteknoloji, Yoğun Maddenin Termoelektrik ve Termal Özellikleri, Yarı iletken Malzeme ve Aygıtlar, Termoelektrik Sistemler, Medikal fizik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

G. Omer, A. H .Yavuz, R. Ahiska, Kagan Ekrem Calisal Smart thermoelectric waste heat generator: Design, simulation and cost analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments 37 (2020) 100623

S.Dislitas, G. Omer , R. Ahıska, Microcontroller-based test system for determining the P-N type and Seebeck coefficient of the thermoelectric semiconductors,ELSEVIER,Measurement,2019,139,361-369

S.Dislitas, H. Yılmaz,G. Ömer , R. Ahıska, Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergesi 25(2), 151-156, 2019

Omer G , H .Yavuz, R. Ahıska ,Heat Pipes Thermoelectrıc Solar Collectors For Energy Applıcatıons, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1, 1-4

R. AHISKA, L.I. NYKYRUY, G. OMER, G.D. MATEIK, THE THERMOELECTRIC SOLAR PANELS Journal Of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Http://Jpnu.Pu.If.Ua Vol. 3, No. 1 (2016), 9-14

Frek D, Ahıska R, Nukuri L, Omer G, (2013). Synthesis and Analyses of Thermoelectric Lead Telluride . Journal of Materials Science and Engineering B 3(1) (2013) 32-39.

Kandemir B. S, Omer G. Variational calculations on the energy levels of graphene quantum antidots. Eur. Phys.J. B ,86;299-305, 2013.

R. Ahiska, S. Dislitas, G. Omer. A New Method And Computer-Controlled System For Measuring The Time Constant Of Real Thermoelectric Modules, Energy Conversion And Management, 53 (2012) 314 – 321

R. Ahiska, G. Ahiska, K. Ahiska Analysis of a New Method for Measurement of Parameters of Real Thermoelectric Module Employed in Medical Cooler for Renal Hypothermia, Instrumentation Science and Technology, 37: 102–123, 2009

Adı SoyadıÖğr.Gör. Abdullah Yücel BABA
E-Posta[email protected].tr
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Abdullah Yücel BABA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tıbbi Mikrobiyoloji, Moleküler Mikrobiyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Doğan M, Baba AY. Determination of carbapenemase producing of Klebsiella pneumoniae isolated in blood cultures by matrix assisted laser desorption/ionization-flight time mass spectrometry. FLORA 2020;25(2)

1ST International Congress of Medical Sciences and Biotechnology- Determination of carbapenem resistance by matrix assisted laser desorption / ionization-flight time mass
spectrometry in Klebsiella pneumoniae strains in blood cultures/ 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Biyoteknoloji Kongresi/Afyon-2019

Adı SoyadıÖğr.Gör. Ayten AKKAYA
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Ayten AKKAYA

Lisans, Hacettepe Üniversitesi 2012 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018-

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı (Acil Servis, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ameliyathane, Klinik)

Araştırma Alanları

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Büşra ÖZYALÇIN
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Büşra ÖZYALÇIN

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Adı SoyadıÖğr.Gör. Cansu GEVREK
E-Posta[email protected]
Detay
Öz Geçmiş

Öğr.Gör. Cansu GEVREK

Hacettepe Üniversitesi 2017 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Ortopedik Rehabilitasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. AB1386-HPR Force Sense Evaluatıon Of The Knee Joınt Followıng Menıscectomy Related Wıth Degeneratıve Menıscal Tear.
CANSU GEVREK,GİZEM İREM KINIKLI,ÖZGÜR AHMET ATAY (12.06.2019 -15.06.2019 ) , Yayın Yeri:EULAR2019 , 2019
2. Dejeneratif Menisküs Yırtığına Bağlı Menisektomi Sonrası Diz Ekleminde Propriyoseptif Kuvvet Duyusunun Değerlendirilmesi
CANSU GEVREK,ÖZGÜR AHMET ATAY,GİZEM İREM KINIKLI (29.11.2018 -01.12.2018 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2018
3. Dejeneratif menisküse bağlı menisektomi sonrası fiziksel performans ve izometrik diz kas kuvvetinin değerlendirilmesi
CANSU GEVREK,GİZEM İREM KINIKLI (18.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:7.ULUSAL FTR KONGRESİ , 2019
4. ORTEZLER Bölüm Adı: Total Eklem Artroplastileri Sonrası Kullanılan Ortezler,
KINIKLI GİZEM İREM,GEVREK CANSU, Yayın Yeri:HİPOKRAT KİTABEVİ, Editör:Bek Nilgün, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250, ISBN:978-605-7874-44-3, Bölüm Sayfaları:35 -39