PROGRAMIN  AMACI

Radyasyon tedavi sürecinde, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek, radyasyon onkoloji merkezlerinde çalışabilecek, kendi başına ve belirli süre içerisinde makina ve ekipmanların kontrolünü yaparak,  maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleri ile ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.

GÖREV TANIMI

Radyoterapi teknikerleri, radyasyon onkolojisi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak

 • Makine ve ekipmanların kontrolünü yapmak,
 • Hasta bilgi ve tedavi parametrelerini bilgisayara girmek,
 • Hasta pozisyonunu ayarlamak (set-up),
 • Hasta pozisyon kalıbı hazırlamak,
 • Tedavi alanlarının belirlemek (simülasyon),
 • Simülasyon çıktısı almak,
 • Karanlık odada filmleri (simülasyon ve port filmler) banyo etmek,
 • Kurşun blok hazırlamak ve makineye yerleştirmek,
 • Her türlü radyoterapi cihazının çalıştırmak ve kullanmak,
 • Kullandığı cihazların bakımını ve basit onarımını yapmak,
 • Radyoterapi uygulamak ve uygulama boyunca hastanın durumunu kontrol etmek, görev ve işlemlerini yerine getirirler.

Eğitim süresi iki yıl ve eğitim dili Türkçedir. Programdan mezun olan öğrencilere ön lisans diploması ve “Radyoterapi Teknikeri” unvanı verilir.

Mezunlar, radyoterapi uygulamaları yapılabilen üniversite, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin ilgili bölümlerde çalışabilirler. Ayrıca isteyen mezunlar, “hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri” lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

Duyurular

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com