Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Programın Amacı

Tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme vb.) eğitimi süresince edineceği temel tıp ve radyoloji bilgilerinin ve hastane uygulamalarının ışığında kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, bunları yaparken kendi ve hasta sağlığı açısından radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerini yorumlayıp uygulayabilme tecrübesine ve hekim ile koordinasyon becerisine sahip sağlık çalışanıdır.

Görev Tanımı

  • Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.
  • Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.
  • Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.
  • Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.
  • Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.
  • Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.
  • Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.
  • Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.
  • Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

Programda öğretim dili Türkçedir. Eğitim Süresi 2 (iki) yıldır. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ve “Radyoloji Teknikeri” unvanı verilir ve radyoloji teknikerleri, üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler.  (radyografi, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, dijital anjiyografi, radyoterapi ve nükleer tıp).

Programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçebilirler.

Akademik Takvim

AKADEMİK

TAKVİM

Ulaşım ve İletişim

ULAŞIM

İLETİŞİM

Duyurular

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com