Araştırma Hizmetleri

AnasayfaAraştırmaAraştırma Hizmetleri

Kamu, özel kuruluş, üniversite ve sanayi de çalışan araştırmacılar için ulusal kriterler ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirebilecekleri modern analiz ve test cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma ortamlarından oluşmaktadır.

 

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Laboratuvarları Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında;

 

  • Rutin doku takibi uygulamaları
  • Yüksek çözünürlüklü mikroskoplar ile görüntüleme,
  • Ökaryotik hücre, kanser hücreleri, kök hücreleri gibi canlılık ve farklılaşma analizleri,
  • Sitotoksisite testi,
  • Klasik, Realtime PCR ve Jel görüntüleme ile PCR tabanlı araştırmaları,
  • Doğal ve Rekombinant Protein analiz araştırmaları yapılabilmektedir.

 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Gıda

Gıda örneklerinde indikatör mikroorganizma testleri ve patojen testleri olmak üzere mikrobiyolojik testler gerçekleştirilmektedir.

Su

İçme-kullanma suyu, doğal kaynak suyu, doğal mineralli su, içme suyu, kaplıca suyu, havuz suyu, deniz suyu ve atık suyu gibi su örneklerinde mikrobiyolojik analizler geçekleştirilmektedir.

Biyosidal

Canlı ve cansız ortamda bulunan mikroorganizmaların arındırılması işleminde kullanılan antiseptik ve dezenfektan ürünlerin mikrobiyolojik etkinlik testleri gerçekleştirilmektedir.
Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünleri ana grubu içerisinde insan hijyeni ile ilgili ürünleri; medikal, veterinerlik, gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan ürünleri; içme suyu ve havuz suyunda kullanılan ürünleri; kuru boyaların kuru boya film ürünleri üzerinde mikrobiyolojik etkinlik testleri uygulanmaktadır.

Kozmetik

Kozmetik ürünlerin patojen mikroorganizmaların aranması kalitatif testler; aerobik mezofilik bakteri, maya ve küf sayımı olarak kantitatif testler ve antimikrobiyal koruyucu etkinliğinin değerlendirilmesi testi (challenge test) gerçekleştirilmektedir.

UV Etkinlik Testi

Mikrobiyoloji laboratuvar ortamlarında ve biyogüvenlik kabinlerinde kullanılan UV lambaların etkinlik kontrol testi Enterobacter aerogenes bakterisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Antibiyotik duyarlılık testi

-Difüzyon Testleri

Disk Difüzyon Testleri

Disk difüzyon ve kuyu difüzyon metodu kullanılmaktadır.

-Dilüsyon Testleri

Tüp Dilüsyon

Agar Dilüsyon

Başvuru Formları

Deney talep formu için tıklayınız. 

Araştırma Hizmet Bedelleri / İndirim Oranları

Hizmet bedelleri ve inidirim oranları hakkında bilgi almak için koordinatörlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com