Laboratuvarlar

AnasayfaAraştırmaLaboratuvarlar

Görüntüleme Laboratuvarı

Görüntüleme Laboratuvarında yapılabilecek uygulamalar:

-İmmunohistokimyasal boyama görüntülemeleri (IHC),

-İmmunohistokimyasal, immunofloresans olarak işaretlenmiş veya histokimyasal olarak boyanmış hücre preparatları ya da doku kesitlerinin mikroskobik olarak görüntülenmesi ve incelenmesi,

-Oosit ve zigot manipülasyon uygulamaları yapılmaktadır.

Cihazlar

1. Floresan İnverted Mikroskop

2.Smart Mikroskop

3.Işık Mikroskobu

4.Stereo Mikroskop

5.Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

6.pH Metre / Kalem ve Masa Üstü

7.Hassas Terazi

Mikrobiyoloji ve Doku Takip Laboratuvarı

Mikrobiyoloji ve Doku Takibi Laboratuvarı yapılabilecek uygulamalar:

-Temel Histoloji laboratuvar uygulamaları,

-Doku Takibi Uygulamaları,

-Mikrotom Uygulamaları (Doku kesiti alma ve histolojik boyama yöntemleri),

-İmmunohistokimyasal boyama uygulamaları (IHC).

-Mikroorganizmaların Üretilmesi ve Kültüre Edilmesi,

-Rekombinant DNA Teknoloji uygulamaları,

-Rekombinant Protein Teknoloji uygulamaları.

Cihazlar

1.Yarı Kapalı Doku Takip Cihazı

2.Biyogüvenlik Kabini

3.Crytome

4.Mikrotom

5.Dansitometre

6.İnkübatör

7.Vakumlu Kurutma Fırını

8.Etüv

9.Derin Dondurucu (-86)

10.Derin Dondurucu (-20)

11.Otoklav

12.Sterilizer

13.Soğutmalı Santrifüj (15-50 ml)

14.Teflon Su Banyosu

15.Su Banyosu

16.Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

17.Hassas Terazi

18.Çeker Ocak

19.pH Metre

20.Mikrodalga

Moleküler Genetik Laboratuvarı

Moleküler Genetik Laboratuvarı yapılabilecek uygulamalar:

-Genetik kökenli hastalıkların tanı tekniklerinin geliştirilmesi,

-Patojen organizmaların tespiti ve tiplendirilmesi,

-Kaynağı bilinmeyen DNA ve Protein’larin Serolojik ve Genetik tiplendirilmesi,

-Kanser/Onkoloji,

-Mikrobiyoloji/Enfeksiyon hastalıkları tespiti,

-İmmunogenetik uygulamaları,

-Klonlama, gen tanısı araştırmaları,

-Nokta mutasyonlarının belirlenmesi,

-İn vitro fertilizasyon yapılan tek hücre uygulamaları,

-DNA-protein interaksiyonunun araştırılması.

Cihazlar

1. Realtime PCR

2. Klasik PCR

3. ELISA Reader

4. ELISA Washer

5. CO2’li İnkübatör

6. Çalkalamalı İnkübatör

7. Etüv

8. Dry Bath (Kuru Blok İnkübatörü)

9. Su Banyosu

10. Nano Spektrofotometri

11. Spektrofotometri

12. Biyogüvenlik Kabini

13. Çeker Ocak

14. Homojenizatör

15. Soğutmalı Santrifüj (15-50 ml)

16. Soğutmalı Santrifüj (1,5-2,0 ml)

17. pH Metre

18. Jel Görüntüleme Cihazı

19. Hassas Terazi

20. Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

21. Shaker (Çalkalayıcı)

22. Derin Dondurucu (-86)

23. Derin Dondurucu (-20)

24. Dik Tip Soğutucu (+4)

25. Ultra Saf Su Cihazı

26. Distile Su Cihazı

27. Ice Maker

28. Otoklav

29. Kurutma Fırını

30. Mikrodalga

Multidisipliner Eğitim Laboratuvarı

Multidisipliner Eğitim Laboratuvarı; Tıp fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakülte ve yüksek okullarının ortak kullanımında olup dönem boyunca lisans ve lisans üstü düzeyde çeşitli uygulama dersleri yapılmaktadır.

Deney Hayvanları Laboratuvarı

Hayvan deneyleri yerel etik kurul başvuru formu için tıklayınız. 

Hayvan deneyleri yerel etik kurulu taahütname formu için tıklayınız. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com