Eğitim ve Uygulama Laboratuvar Cihazları

AnasayfaAraştırmaEğitim ve Uygulama Laboratuvar Cihazları

Temel Sağlık Bilimleri araştırmaları için gerekli olan cihazlar aşağıdaki gibidir. Cihazlar hakkında ihtiyaç duyabileceğiniz gerekli bilgilere cihaz isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

STEREO MİKROSKOP

resim

Stereo mikroskoplar objeyi inceleyebilme ve diseksiyon yapma imkânı veren, iki gözle bakılarak üç boyutlu görüntü sağlayan mikroskoplardır.

 • Bitkilerin, hayvanların, embriyoların, yumurta ve larvaların görüntülenmesi, sıralanması ve hazırlanması,
 • Solucan ve kurtlar, salyangozlar, örümcekler, kurbağalar ve fareler gibi küçük hayvanların anatomisinin öğrenilmesi,
 • Bitki organlarının morfolojisinin incelenmesi,
 • Akar, kene, pire ve bit gibi parazitlerin ve bunların larvalarının aranması ve tanımlanması,
 • Küçük hayvanlarda cerrahi operasyonlar,
 • At veya sığır embriyolarının sonradan transfer etmek veya üretim amacıyla dondurmak için toplanıp sınıflandırılmasında kullanılabilir.

SMART MİKROSKOP

resim
 • Sıradan ışık mikroskobu ile yapılan tüm çalışmaları destekler.
 • Yüksek verimli materyal inceleme ve belgeleme sağlar.
 • Numuneler mercekte görüldüğü şekilde ve yayınlar için yüksek kaliteli belgelenebilir.
 • ZEISS Axiolab 5, karanlık alan ve Diferansiyel İnterferans Kontrast gibi tüm temel kontrast yöntemleriyle materyallerin incelenmesini destekler.
 • Işık yöneticisi, bütün objektif büyütmelerinde tek tip parlaklık sağlar ve manuel ayarlama gerekliliğini ortadan kaldırır.

FLORESAN INVERTED MİKROSKOP

resim

İnverted mikroskop ışık kaynağının ve yoğunlaştırıcının numuneye göre üst tarafta, objektiflerin ise alt tarafta yer aldığı bir bileşik mikroskop türüdür. Ayrıca sahip olduğu Floresan filtreler ile özel boyalarla işaretlenmiş hücresel yapıların uygun dalga boyundaki yansımanın görüntülenebilmesine olanak sağlamaktadır. Entegre kamerası ile incelenen hücrelerin bilgisayar ekranında görüntülenmesine ve fotoğraflanmasına imkan sağlar.

 • Moleküler düzeyde hücre ve doku içeriğinin belirlenmesi,
 • Maddelerin hücre/dokulardaki yoğunluğunun belirlenmesi,
 • Işık mikroskobik boyama yöntemleriyle ayırt edilemeyen hücreler ve hücre içi/dışı elemanların gösterilmesi,
 • Kanser ve genetik araştırmalarında kullanılır.

 

Filter sets Excitation Beamsplitter Emission
Filter Set 49 G 365 FT 395 BP 445/50
Filter Set 38 BP 470/40 FT 495 BP 525/50
Filter Set 43 BP 545/25 FT 570 BP 605/70

STERİLİZER

resim
 • Kuru havayı kullanarak cam, metal gibi malzemeleri sterilize etmek amacıyla kullanılır.

KURUTMA KABİNİ (Drying Oven)

resim
 • Materyalden uzaklaştırılmak istenen sıvının ısı derecesi belirlenerek materyalden buharlaştırma ile uzaklaştırılması ve daha uzun süreli saklanmasını sağlamak için kullanılır.

VAKUMLU KURUTMA KABİNİ

resim
 • Azaltılmış basınç kullanılarak ısıya duyarlı maddelerin düşük sıcaklıklarda kurutulmalarına olanak sağlar.

JEL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

resim
 • Jel ya da western blotlama için geniş özellikli bir görüntüleme sistemidir. Multipleks floresan western blotlama, kemiluminesans görüntüleme ve genel jel dokümantasyonu için özel dizayn edilmiştir.
 • Yüksek çözünürlüklü CCD-kamera, yüksek hassasiyette deteksiyon teknolojisi ve modüler lens opsiyonları sunar.
 • ChemiDoc MP görüntüleme sistemi, multipleks floresan western blotlama dahil çok farklı örnek çeşitlerinden görüntü almanızı sağlar.
 • Protein ve DNA elektroforezinize eşlik edecek ideal sistemdir. Kantitatif, tekrarlanabilir floresan sonuç ve kemülimensan ve kolorimetrik deteksiyon sunar.
 • UV altında floresan boyama ile protein görüntülemesini 5 dakikaya indirger ve 2 saatlik Coomassie mavisi ile boyama ve ardından de-stain prosedüründen kurtarır.

MICROPLATE WASHER (ELISA YIKAMA)

resim
 • ELISA işlemi sırasında numunelerin yıkanmasını otomatik olarak gerçekleştirip atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.

MICROPLATE READER (ELISA OKUYUCU)

resim
 • Mikrotitre plakalar aracılığı ile numunelerdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel olayları tespit etmek ve ölçmek için kullanılan bir cihazdır.

SPEKTROFOTOMETRE

resim
 • Elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılır.
 • Rutin gıda ve çevre kalite kontrol testlerinden yaşam bilimi analizlerine kadar çok geniş bir uygulama alanına hitap eden ekonomik ve yüksek kalitede bir cihazdır.
 • Dalgaboyu aralığı: 190-1100 nm
 • Elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılır.
 • 1-2 µl gibi düşük materyal ile ölçüm yapabilmektedir.
 • Ölçüm yapabildiği dalga boyu aralığı 220 – 800 nm’dır.
 • Elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılır.
 • 1-2 µl gibi düşük materyal ile ölçüm yapabilmektedir.
 • Ölçüm yapabildiği dalga boyu aralığı 220 – 800 nm’dır.

NANO SPEKTROFOTOMETRE

resim
 • Elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılır.
 • 1-2 µl gibi düşük materyal ile ölçüm yapabilmektedir.
 • Ölçüm yapabildiği dalga boyu aralığı 220 – 800 nm’dır.

IŞIK MİKROSKOP

resim

Işık mikroskopları, temelde, bir ışık kaynağından gönderilen görünür dalga boylarındaki ışık demetlerinin, incelenmek istenen numuneden geçmesi ve mercekler tarafından büyütülen görüntünün kontrast, yoğunluk ve kalınlık farklarına göre gözlemci tarafından algılanmasına sağlar.

 • Her türlü biyolojik materyallerin (kan, idrar, sperm)
 • Bitkilerin çiçek, yaprak ve diğer yapılarının,
 • Böceklerin vücut ve organellerinin,
 • Cansız materyallerin (toprak, yem, maden vb.) incelenmesinde kullanılır.

CRYTOME SME

resim
 • Kryotom hücre ya da dokuların ince kesitlerinin hazırlanması sırasında lipitler gibi bazı maddelerin korunması için kullanılan özel bir mikrotomdur.

MİKROTOM CİHAZI

 • Mikrotom mikroskopta incelenecek materyallerin görünür ışık altında (ışık mikroskobu) veya elektron ışınımı altında (elektron mikroskobu) histopatolojik olarak incelenebilmesi için hazırlık aşamasında kullanılan önemli bir araçtır.

PH METRE

 • Çözeltilerin asidik /bazik özelliklerini pH’larını ölçerek belirlemek için kullanılır.

-86 DERİN DONDURUCU

 • Düşük sıcaklık derecelerinde uzun süre korunması gereken materyallerin saklanması için kullanılır.
 • Biri aktif kullanımda diğeri yedek olmak üzere 2 adettir.

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

 • Numunelerin manyetik alan etkisi ile homojen biçimde karıştırılması ve ısıtılması için kullanılır.

WESTERN BLOTT SİSTEMİ

 • Western Blott; dokudaki spesifik bir proteini analiz etmemizi sağlayan moleküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik sayesinde dokuda bulunan bir proteinin varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu, konsantrasyon değişimleri, farklı gruplar arasındaki konsantrasyonlarının karşılaştırılması vb. araştırılabilir.

YATAY ELEKTROFOREZ CİHAZI

 • Jel elektroforezi, DNA ve RNA gibi yüklü molekülleri büyüklüklerine göre ayırmak için kullanılır. Üzerinden bir elektrik akımı geçirilen yüklü moleküller, bir jel içerisinde zıt yüke doğru hareket eder. Daha küçük moleküller jelden daha hızlı göç ederler, daha yavaş göç eden ve dolayısıyla daha kısa bir mesafe kat edenler ise daha büyük parçalardır.

İNKÜBATÖR

 • Katı Hücre Kültürlerinde sıcaklığı sabitleyerek çoğalmaya uygun ortamı sağlamak amacıyla kullanılır.

FLAKE ICE MAKER (Buz Makinesi)

 • Soğuk zincirin önemli olduğu ve organik bozulmayı önlemek amaçlı ortam ısısını düşürmek için kullanılan deneyler için buz üretimi sağlanır.

DRY BATH (KURU BLOK İNKÜBATÖRÜ)

resim
 • Enzim uygulamalarında sıcaklıkla aktivitesi ve sabit sıcaklık inkübasyonunda kullanılır.
 • Laboratuvarda 3 adet bulunmaktadır.

SHAKER (ÇALKALAYICI)

resim
 • Kimyasal karışımlarının homojen olarak karışmasını sağlar.
 • Hız ve süre ayarlanabilmektedir.
 • Laboratuvarda 3 adet bulunmaktadır.

YARI KAPALI DOKU TAKİP CİHAZI

 • Cihaz fikse olmuş dokunun bloklamaya hazır hale getirilmesini doku kasetlerini istenen sürelerde, kimyasal solüsyonlar içinde bekleterek gerçekleştirir.

İNKÜBATÖR

 • Hücre veya mikroorganizma kültürlerinde sıcaklığı sabitleyerek çoğalmaya uygun ortamı sağlamak amacıyla kullanılır.

İNKÜBATÖR

 • Hücre veya mikroorganizma kültürlerinde sıcaklığı sabitleyerek çoğalmaya uygun ortamı sağlamak amacıyla kullanılır.

HASSAS TERAZİ

 • Yüksek hassasiyetli ölçüm gerektiren analizlerde kullanılan malzemelerin tartımında kullanılır.

THERMAL CYCLER KLASİK PCR CİHAZI

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) DNA içindeki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen genel bir isimdir. PCR yöntemi kısaca DNA replikasyonunun belirli sayıda sürekli taklit edilmesi ya da tekrar edilmesi olarak ifade edilebilir.

Bu yöntem ayrıca “in vitro” yani cansız ortamdaki nükleik asit dizisi klonlama işlemi olarak da tanımlanabilir. PCR testi bir moleküler tanıma tekniğidir. Çok az sayıdaki mikrobu dahi ayırt edebilme yeteneği olan bu test, moleküler tanı tetkikleri arasında ilerlemiş ve duyarlılığı fazla olan bir tekniktir.

 • PCR yaygın olarak tıbbi ve biyolojik araştırma laboratuvarlarında,
 • Kalıtsal hastalıkların teşhisi,
 • Genetik parmak izlerinin tanımlanması,
 • Bulaşıcı hastalıkların teşhisi,
 • Genlerin klonlanması,
 • Babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

REAL-TİME PCR CİHAZI

“Real-time PCR” DNA’nın ya da mRNA örneklerinin çoğaltımını ve ürünlerinin miktarını tek bir tüpte tespit edebilen bir yöntemdir. Floresan ışıma tekniklerinin moleküler genetik yöntemlerde kullanıma girmesi ile birlikte bilinen “PCR” geliştirilerek bu yöntem oluşturulmuştur. PCR çoğaltımını görünür hale getiren ve monitörize edebilen floresan işaretli prob ve boyaların kullanıldığı, floresanın oluşan DNA ile doğru orantılı olarak arttığı bir çoğaltma yöntemidir. Kullanım alanları:

 • Patojenlerin Tespiti,
 • Cinsiyete bağlı hastalıkların teşhisi,
 • Onkolojik Çalışmalar,
 • Genetik çalışmalar,
 • Doğum Öncesi (Prenatal) Tanı Çalışmaları

ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

 • Sıvı hücre kültürlerinde sıcaklığı sabitleyerek belirli açılarda karıştırmayı sağlayan çalkalama sistemiyle çoğalmaya uygun ortamı sağlamak amacıyla kullanılır.

MICRO 21R SANTRİFÜJ

 • Sıvı kültür ve karışımların yüksek hızda döndürülmesiyle partikül boyutuna göre çökelme prensibine dayanarak ayrılmasını sağlar.
 • 24 adet 1.5 veya 2.0 ml’lik tüp kapasitelidir.
 • Maximum çevirme hızı 14,800 rpm – 21,100 g’dir.
 • Santrifüj esnasında cihaz sıcaklığını -9°C ile +40°C arasında isteğe bağlı sabitlenebilir.

SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

 • Sıvı kültür ve karışımların yüksek hızda döndürülmesiyle partikül boyutuna göre çökelme prensibine dayanarak ayrılmasını sağlar.
 • Cihazda bulunan soğutmalı sistem sayesinde, dönme işlemiyle oluşan ısının numuneleri etkilememesini sağlar.
 • Sıcaklığa duyarlı maddelerin ayrıştırılması için kullanılmaktadır.
 • 50 ml ve 15 ml konik tüplere uygun rotoruyla 5000 x rpm yada 4696 x g yapabilmektedir.

MAGNETİC SHAKER (MANYETİK KARIŞTIRICI)

 • Homojenite kimyasal solüsyonlar için önemlidir. Beher, erlen gibi malzemelerin içerisine hazırlanan kimyasal sıvıların uygun sıcaklık ve hızda karışması için manyetik bir etki alanı oluşturularak karıştırılmasını sağlar.
 • Laboratuvarda 2 adet bulunmaktadır

HOMOJENİZATÖR

 • Katı bir bileşenin mekanik olarak parçalamasına veya sıvı karışımların içerisindeki tortuların homojenizasyonunu sağlar.

PLATE ISITICILI

 • Elisa ve sıvı hücre kültür gibi plate şeklinde geniş tabanlı malzemelerin sıcaklık uygulamalarında istenen derecede inkübe edilmesine olanak sağlar.
Copyright 2018 © Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı